Sunday, 2015-02-08

*** alexpilotti has quit IRC00:04
*** alexpilotti has joined #openstack-ceilometer00:06
*** alexpilotti has quit IRC00:07
*** alexpilotti has joined #openstack-ceilometer00:09
*** _nadya_ has joined #openstack-ceilometer00:10
*** alexpilotti has quit IRC00:11
*** alexpilotti has joined #openstack-ceilometer00:12
*** alexpilotti has quit IRC00:14
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer00:15
*** _nadya_ has quit IRC00:15
*** nellysmitt has quit IRC00:19
*** amalagon has quit IRC00:41
*** amalagon has joined #openstack-ceilometer00:41
*** amalagon has quit IRC00:46
*** promulo__ has joined #openstack-ceilometer01:05
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer01:06
*** promulo has quit IRC01:08
*** fabiog has quit IRC01:10
*** ddieterl_ has joined #openstack-ceilometer01:41
*** ddieterly has quit IRC01:44
*** theanalyst has quit IRC01:46
*** theanalyst has joined #openstack-ceilometer01:48
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer02:15
*** nellysmitt has quit IRC02:20
*** shengjiemin has joined #openstack-ceilometer02:43
*** shengjiemin has quit IRC02:55
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer02:56
*** david-lyle_afk has quit IRC02:56
*** david-lyle_afk has joined #openstack-ceilometer02:56
*** ddieterl_ has quit IRC02:57
*** fabiog has quit IRC02:58
*** ddieterly has joined #openstack-ceilometer03:03
*** boris-42 has quit IRC03:22
*** ddieterly has quit IRC04:04
*** cmyster has joined #openstack-ceilometer04:15
*** cmyster has joined #openstack-ceilometer04:15
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer04:16
*** nellysmitt has quit IRC04:21
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer04:44
*** fabiog has quit IRC04:49
*** ddieterly has joined #openstack-ceilometer05:04
*** ddieterly has quit IRC05:09
*** ddieterly has joined #openstack-ceilometer05:10
openstackgerritOpenStack Proposal Bot proposed openstack/ceilometer: Imported Translations from Transifex  https://review.openstack.org/15347306:06
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer06:17
*** nellysmitt has quit IRC06:22
*** ozialien has joined #openstack-ceilometer06:33
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer06:33
*** fabiog has quit IRC06:37
*** eglynn-call has quit IRC07:55
*** cmyster has quit IRC08:11
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer08:18
*** exploreshaifali has joined #openstack-ceilometer08:20
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer08:22
*** nellysmitt has quit IRC08:23
*** fabiog has quit IRC08:25
*** _nadya_ has joined #openstack-ceilometer08:41
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer08:58
*** _nadya_ has quit IRC09:04
*** shengjiemin has joined #openstack-ceilometer09:29
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer09:55
*** fabiog has quit IRC09:57
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer09:57
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer09:59
*** fabiog_ has quit IRC09:59
*** fabiog has quit IRC10:01
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:03
*** nellysmitt has quit IRC10:03
*** fabiog has quit IRC10:05
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:07
*** fabiog has quit IRC10:08
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:09
*** fabiog has quit IRC10:10
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:11
*** fabiog has quit IRC10:12
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:13
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:15
*** fabiog has quit IRC10:15
*** fabiog_ has quit IRC10:16
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:16
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:18
*** fabiog has quit IRC10:18
*** shengjiemin has quit IRC10:19
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:20
*** fabiog_ has quit IRC10:20
*** fabiog has quit IRC10:26
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:26
*** _elena_ has quit IRC10:29
*** enovokshonova has quit IRC10:29
*** fabiog_ has quit IRC10:30
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:30
*** fabiog has quit IRC10:31
*** shengjiemin has joined #openstack-ceilometer10:32
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:32
*** fabiog has quit IRC10:33
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:34
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:36
*** fabiog has quit IRC10:36
*** eglynn-call has joined #openstack-ceilometer10:38
*** fabiog_ has quit IRC10:38
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:38
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:40
*** fabiog has quit IRC10:40
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:42
*** fabiog_ has quit IRC10:42
*** fabiog has quit IRC10:43
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:44
*** fabiog has quit IRC10:45
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:46
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:47
*** fabiog has quit IRC10:47
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer10:48
*** Pablo has joined #openstack-ceilometer10:48
*** fabiog_ has quit IRC10:49
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:49
*** Pablo is now known as pcaruana10:50
*** nellysmitt has quit IRC10:51
*** fabiog has quit IRC10:53
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer10:53
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer10:59
*** fabiog has quit IRC10:59
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer10:59
*** fabiog_ has quit IRC11:01
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:01
*** nellysmitt has quit IRC11:02
*** fabiog has quit IRC11:05
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:05
*** fabiog_ has quit IRC11:06
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:07
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:09
*** fabiog has quit IRC11:09
*** fabiog_ has quit IRC11:10
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:11
*** fabiog has quit IRC11:12
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:12
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:14
*** fabiog has quit IRC11:14
*** fabiog_ has quit IRC11:16
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:16
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:19
*** fabiog has quit IRC11:19
*** boris-42 has joined #openstack-ceilometer11:19
*** fabiog_ has quit IRC11:20
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:20
*** fabiog has quit IRC11:24
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:24
*** fabiog has quit IRC11:26
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:26
*** fabiog has quit IRC11:29
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:30
*** fabiog has quit IRC11:31
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:32
*** exploreshaifali has quit IRC11:32
*** fabiog has quit IRC11:33
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:34
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:36
*** fabiog has quit IRC11:36
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:38
*** fabiog_ has quit IRC11:38
*** fabiog has quit IRC11:41
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:41
*** fabiog_ has quit IRC11:43
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:45
*** fabiog has quit IRC11:47
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:47
*** fabiog has quit IRC11:49
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:49
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:51
*** fabiog has quit IRC11:51
*** fabiog_ has quit IRC11:53
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:53
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:55
*** fabiog has quit IRC11:55
*** fabiog_ has quit IRC11:56
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer11:57
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer11:59
*** fabiog has quit IRC11:59
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer12:01
*** fabiog_ has quit IRC12:01
*** fabiog has quit IRC12:02
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer12:03
*** fabiog has quit IRC12:06
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer12:07
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer12:09
*** fabiog has quit IRC12:09
*** fabiog_ has quit IRC12:10
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer12:10
*** fabiog_ has joined #openstack-ceilometer12:12
*** fabiog has quit IRC12:12
*** fabiog has joined #openstack-ceilometer12:14
*** fabiog_ has quit IRC12:14
*** fabiog has quit IRC12:19
*** Longgeek has joined #openstack-ceilometer12:26
*** _elena_ has joined #openstack-ceilometer12:51
*** _elena__ has joined #openstack-ceilometer12:52
*** ityaptin has quit IRC12:55
*** ilyashakhat_ has quit IRC12:55
*** ilyashakhat has joined #openstack-ceilometer12:56
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer13:02
*** Longgeek has quit IRC13:05
*** ityaptin has joined #openstack-ceilometer13:06
*** Longgeek has joined #openstack-ceilometer13:07
*** ilyashakhat has quit IRC13:07
*** nellysmitt has quit IRC13:07
*** ilyashakhat has joined #openstack-ceilometer13:08
*** zzz_jasonamyers is now known as jasonamyers13:29
*** exploreshaifali has joined #openstack-ceilometer13:34
*** jasonamyers is now known as zzz_jasonamyers14:06
*** fnaval has quit IRC14:29
*** eglynn-call has quit IRC14:31
*** ccrouch has quit IRC14:37
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer15:03
*** nellysmitt has quit IRC15:08
*** Longgeek has quit IRC15:15
*** eglynn-call has joined #openstack-ceilometer15:44
*** exploreshaifali has quit IRC15:48
*** shengjiemin has quit IRC15:57
*** fnaval has joined #openstack-ceilometer16:08
*** ddieterl_ has joined #openstack-ceilometer16:11
*** ddieterly has quit IRC16:11
*** eglynn-call has quit IRC16:13
*** amalagon has joined #openstack-ceilometer16:34
*** eglynn-call has joined #openstack-ceilometer16:36
*** zzz_jasonamyers is now known as jasonamyers16:39
*** jasonamyers is now known as zzz_jasonamyers16:42
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer17:04
*** nellysmitt has quit IRC17:09
*** ViswaV has joined #openstack-ceilometer17:20
*** wayneeseguin has joined #openstack-ceilometer17:55
*** wayneeseguin has quit IRC18:09
*** wayneeseguin has joined #openstack-ceilometer18:11
*** ViswaV has quit IRC18:16
*** lnxnut has joined #openstack-ceilometer18:22
*** wayneeseguin has quit IRC18:31
*** wayneeseguin has joined #openstack-ceilometer18:31
*** _nadya_ has joined #openstack-ceilometer18:32
*** _nadya_ has quit IRC18:38
*** lnxnut has quit IRC18:54
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer19:00
*** hhuang has quit IRC19:15
*** hhuang has joined #openstack-ceilometer19:29
*** ViswaV has joined #openstack-ceilometer19:32
*** ViswaV has quit IRC19:44
*** nellysmitt has quit IRC20:13
*** _nadya_ has joined #openstack-ceilometer20:14
*** exploreshaifali has joined #openstack-ceilometer20:36
*** exploreshaifali has quit IRC20:51
*** lnxnut has joined #openstack-ceilometer21:11
*** ViswaV has joined #openstack-ceilometer21:22
*** amalagon has quit IRC21:39
*** _nadya_ has quit IRC21:41
*** ViswaV has quit IRC21:54
*** lnxnut has quit IRC22:09
*** nellysmitt has joined #openstack-ceilometer22:14
*** lnxnut has joined #openstack-ceilometer22:15
*** eglynn-call has quit IRC22:17
*** nellysmitt has quit IRC22:19
*** eglynn-call has joined #openstack-ceilometer22:24
*** ddieterl_ is now known as ddieterly22:27
*** eglynn-call has quit IRC23:01
*** ozialien has quit IRC23:17

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!