Monday, 2017-08-21

*** yamamoto has joined #openstack-dev00:03
*** yamamoto has quit IRC00:08
*** thorst has joined #openstack-dev00:09
*** thorst has quit IRC00:13
*** markvoelker has joined #openstack-dev00:19
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev00:21
*** Manuel_112 has quit IRC00:26
*** tovin07_ has joined #openstack-dev00:32
*** limao has joined #openstack-dev00:34
*** limao has quit IRC00:34
*** limao has joined #openstack-dev00:34
*** juvenal has joined #openstack-dev00:36
*** iyamahat has quit IRC00:37
*** jathan has joined #openstack-dev00:41
*** tuanluong has joined #openstack-dev00:42
*** jathan has quit IRC00:43
*** vnogin has joined #openstack-dev00:44
*** thorst has joined #openstack-dev00:44
*** thorst has quit IRC00:45
*** juvenal has quit IRC00:46
*** dsariel has joined #openstack-dev00:49
*** juvenal has joined #openstack-dev00:58
*** ianychoi has quit IRC01:02
*** vnogin has quit IRC01:06
*** edmondsw has joined #openstack-dev01:13
*** vnogin has joined #openstack-dev01:17
*** edmondsw has quit IRC01:18
*** vnogin has quit IRC01:22
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev01:22
*** gouthamr has quit IRC01:26
*** Manuel_112 has quit IRC01:27
*** bobh has joined #openstack-dev01:27
*** bobh has quit IRC01:32
*** zhurong has joined #openstack-dev01:34
*** armax has joined #openstack-dev01:38
*** sree has joined #openstack-dev01:46
*** thorst has joined #openstack-dev01:46
*** dsariel has quit IRC01:46
*** linxuhua has joined #openstack-dev01:47
*** sree has quit IRC01:50
*** thorst has quit IRC01:51
*** yamamoto has joined #openstack-dev02:06
*** yamamoto has quit IRC02:11
*** armax has quit IRC02:19
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev02:23
*** linxuhua has quit IRC02:26
*** Manuel_112 has quit IRC02:27
*** bobh has joined #openstack-dev02:28
*** bobh has quit IRC02:32
*** zhurong has quit IRC02:34
*** yamamoto has joined #openstack-dev02:45
*** thorst has joined #openstack-dev02:47
*** bobh has joined #openstack-dev02:50
*** thorst has quit IRC02:51
*** linxuhua has joined #openstack-dev02:57
*** edmondsw has joined #openstack-dev03:02
*** edmondsw has quit IRC03:06
*** baojg has joined #openstack-dev03:15
*** armax has joined #openstack-dev03:17
*** baojg has quit IRC03:19
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev03:24
*** Manuel_112 has quit IRC03:28
*** jjmojojjmojo has quit IRC03:35
*** jjmojojjmojo has joined #openstack-dev03:39
*** georgelorch has quit IRC03:40
*** georgelorch has joined #openstack-dev03:41
*** Dinesh_Bhor has joined #openstack-dev03:45
*** bobh has quit IRC03:46
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-dev03:48
*** thorst has joined #openstack-dev03:48
*** felipemonteiro__ has joined #openstack-dev03:50
*** gkadam has joined #openstack-dev03:51
*** thorst has quit IRC03:52
*** felipemonteiro_ has quit IRC03:53
*** tonyb has quit IRC03:53
*** bobh has joined #openstack-dev03:54
*** felipemonteiro__ has quit IRC03:55
*** linxuhua has quit IRC03:56
*** tonyb has joined #openstack-dev04:00
*** bobh has quit IRC04:01
*** shardy has quit IRC04:06
*** shardy has joined #openstack-dev04:13
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev04:24
*** johnjiui has joined #openstack-dev04:26
*** johnjiui has left #openstack-dev04:27
*** anilvenkata has joined #openstack-dev04:27
*** sree has joined #openstack-dev04:27
*** nplanel has joined #openstack-dev04:27
*** sree has quit IRC04:28
*** sree has joined #openstack-dev04:28
*** baoli has joined #openstack-dev04:28
*** Manuel_112 has quit IRC04:29
*** mvk has joined #openstack-dev04:33
*** ying_zuo has joined #openstack-dev04:35
*** linxuhua has joined #openstack-dev04:39
*** slaweq has joined #openstack-dev04:41
*** MattMan_1 has quit IRC04:45
*** MattMan_1 has joined #openstack-dev04:45
*** slaweq has quit IRC04:45
*** cdub has joined #openstack-dev04:48
*** edmondsw has joined #openstack-dev04:50
*** pbourke has quit IRC04:54
*** edmondsw has quit IRC04:54
*** pbourke has joined #openstack-dev04:56
*** itzikb has joined #openstack-dev05:02
*** juvenal has quit IRC05:02
*** dhajare has joined #openstack-dev05:02
*** coolsvap has joined #openstack-dev05:05
*** ldl has joined #openstack-dev05:07
*** sridharg has joined #openstack-dev05:09
*** mvk_ has joined #openstack-dev05:10
*** baoli has quit IRC05:12
*** mvk has quit IRC05:12
*** zaitcev has quit IRC05:16
*** mvk_ has quit IRC05:21
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev05:25
*** Manuel_112 has quit IRC05:29
*** e0ne has joined #openstack-dev05:31
*** mvk_ has joined #openstack-dev05:34
*** e0ne has quit IRC05:35
*** Poornima has joined #openstack-dev05:39
*** baoli has joined #openstack-dev05:40
*** baoli has quit IRC05:44
*** rarcea has joined #openstack-dev05:46
*** brault has joined #openstack-dev05:47
*** thorst has joined #openstack-dev05:49
*** thorst has quit IRC05:54
*** rmcadams has quit IRC05:56
*** ekuris has joined #openstack-dev05:58
*** rcernin has joined #openstack-dev06:04
*** dsariel has joined #openstack-dev06:21
*** jtomasek has joined #openstack-dev06:22
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev06:26
*** Manuel_1_ has joined #openstack-dev06:28
*** Manuel_112 has quit IRC06:29
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev06:29
*** pcaruana has joined #openstack-dev06:30
*** mvk_ has quit IRC06:32
*** mvk has joined #openstack-dev06:32
*** parlakisik has joined #openstack-dev06:33
*** mkrcmari__ has quit IRC06:35
*** parlakisik has quit IRC06:37
*** hseipp has joined #openstack-dev06:39
*** jprovazn has joined #openstack-dev06:43
*** claudiub|3 has joined #openstack-dev06:44
*** armaan has joined #openstack-dev06:50
*** pjrusak has joined #openstack-dev06:50
*** thorst has joined #openstack-dev06:51
*** thorst has quit IRC06:55
*** pjrusak has quit IRC06:56
*** mperezco has joined #openstack-dev06:58
*** itzikb has quit IRC06:59
*** itzikb has joined #openstack-dev06:59
*** tobiajo has joined #openstack-dev07:02
*** jbadiapa has quit IRC07:11
*** pjrusak has joined #openstack-dev07:12
*** jbadiapa has joined #openstack-dev07:12
*** hseipp has quit IRC07:13
*** jaypipes has joined #openstack-dev07:14
*** sridharg has quit IRC07:16
*** sridharg has joined #openstack-dev07:18
*** jbadiapa has quit IRC07:26
*** hseipp has joined #openstack-dev07:26
*** epopt has quit IRC07:28
*** mperezco has quit IRC07:30
*** mperezco has joined #openstack-dev07:31
*** jpich has joined #openstack-dev07:32
*** paramite has joined #openstack-dev07:34
*** iyamahat has joined #openstack-dev07:38
*** jbadiapa has joined #openstack-dev07:42
*** aarefiev_afk is now known as aarefiev07:46
*** flaviosr has joined #openstack-dev07:47
*** shardy has quit IRC07:49
*** shardy has joined #openstack-dev07:49
*** mgoddard has joined #openstack-dev07:50
*** AnilV4 has joined #openstack-dev07:51
*** thorst has joined #openstack-dev07:51
*** AnilV4 has quit IRC07:52
*** Poornima has quit IRC07:53
*** ianychoi has joined #openstack-dev07:54
*** thorst has quit IRC07:56
*** AnilV4 has joined #openstack-dev08:01
*** iyamahat has quit IRC08:06
*** athomas has joined #openstack-dev08:06
*** Poornima has joined #openstack-dev08:11
*** eezhova has joined #openstack-dev08:18
*** lucas-afk is now known as lucasagomes08:25
*** edmondsw has joined #openstack-dev08:26
*** ioggstream has joined #openstack-dev08:27
*** kukacz has quit IRC08:27
*** armaan has quit IRC08:29
*** armaan has joined #openstack-dev08:30
*** edmondsw has quit IRC08:30
*** lpetrut has joined #openstack-dev08:32
*** snica_away is now known as stefannica08:36
*** cdent has joined #openstack-dev08:38
*** parlakisik has joined #openstack-dev08:48
*** thorst has joined #openstack-dev08:52
*** parlakisik has quit IRC08:52
*** pcaruana has quit IRC08:53
*** baoli has joined #openstack-dev08:55
*** pcaruana has joined #openstack-dev08:55
*** thorst has quit IRC08:56
*** baoli has quit IRC08:59
*** nijaba has quit IRC09:01
*** ababich has left #openstack-dev09:05
*** nijaba has joined #openstack-dev09:08
*** nijaba has quit IRC09:08
*** nijaba has joined #openstack-dev09:08
*** jbadiapa_ has joined #openstack-dev09:15
*** zhouyaguo has joined #openstack-dev09:17
*** jbadiapa has quit IRC09:17
*** dtantsur has quit IRC09:18
*** pcaruana has quit IRC09:19
*** jprovazn has quit IRC09:19
*** electrofelix has joined #openstack-dev09:19
*** dtantsur has joined #openstack-dev09:24
*** dtantsur has quit IRC09:24
*** dtantsur has joined #openstack-dev09:24
*** dtantsur has quit IRC09:24
*** dtantsur has joined #openstack-dev09:24
*** dtantsur has quit IRC09:24
*** limao has quit IRC09:27
*** dtantsur has joined #openstack-dev09:29
*** dalgaaf has quit IRC09:32
*** pcaruana has joined #openstack-dev09:32
*** dalgaaf has joined #openstack-dev09:32
*** jprovazn has joined #openstack-dev09:33
*** kukacz has joined #openstack-dev09:34
*** gfidente has joined #openstack-dev09:39
*** gfidente has quit IRC09:39
*** gfidente has joined #openstack-dev09:39
*** linxuhua has quit IRC09:39
*** nicolasbock_ has joined #openstack-dev09:42
*** dtantsur has quit IRC09:44
*** jprovazn has quit IRC09:45
*** pcaruana has quit IRC09:45
*** itzikb has quit IRC09:47
*** nicolasbock_ has quit IRC09:47
*** Manuel_1_ has quit IRC09:48
*** itzikb has joined #openstack-dev09:49
*** dtantsur has joined #openstack-dev09:50
*** dims has quit IRC09:50
*** jprovazn has joined #openstack-dev09:58
*** pcaruana has joined #openstack-dev09:58
*** sree has quit IRC09:58
*** rraja has joined #openstack-dev09:58
*** kukacz has quit IRC09:58
*** sree has joined #openstack-dev09:58
*** kukacz has joined #openstack-dev09:59
*** nicolasbock_ has joined #openstack-dev09:59
*** sree_ has joined #openstack-dev10:00
*** sree_ is now known as Guest8286010:00
*** athomas has quit IRC10:01
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev10:02
*** sree has quit IRC10:03
*** Guest82860 has quit IRC10:04
*** Qiming has quit IRC10:04
*** swang has quit IRC10:04
*** baoli has joined #openstack-dev10:05
*** swang has joined #openstack-dev10:05
*** tovin07_ has quit IRC10:06
*** Qiming has joined #openstack-dev10:09
*** baoli has quit IRC10:09
*** cdent has quit IRC10:09
*** etingof has quit IRC10:10
*** donghao has joined #openstack-dev10:11
*** armaan has quit IRC10:11
*** armaan has joined #openstack-dev10:11
*** akrivoka has joined #openstack-dev10:11
*** edmondsw has joined #openstack-dev10:14
*** edmondsw has quit IRC10:19
*** geguileo has joined #openstack-dev10:23
*** geguileo is now known as Guest3513310:23
*** zhouyaguo has quit IRC10:31
*** zhouyaguo has joined #openstack-dev10:31
*** jkilpatr has quit IRC10:41
*** shardy has quit IRC10:41
*** shardy has joined #openstack-dev10:41
*** bobmel has joined #openstack-dev10:41
*** e0ne has joined #openstack-dev10:44
*** Poornima has quit IRC10:46
*** ansmith has quit IRC10:47
*** cdent has joined #openstack-dev10:49
*** tuanluong has quit IRC10:50
*** shardy has quit IRC10:50
*** shardy has joined #openstack-dev10:51
*** etingof has joined #openstack-dev10:53
*** thorst has joined #openstack-dev10:54
*** thorst has quit IRC10:58
*** AnilV4 has quit IRC10:59
*** etingof has quit IRC11:00
*** jkilpatr has joined #openstack-dev11:01
*** eharney has joined #openstack-dev11:11
*** etingof has joined #openstack-dev11:14
*** bnemec has joined #openstack-dev11:17
*** openstackgerrit has quit IRC11:17
*** ioggstream has quit IRC11:17
efriedmordred https://review.openstack.org/#/c/495512/ doesn't seem quite right to me.11:20
efriedAnd good morning (or whatever, where you are)11:20
*** bnemec is now known as bnemeclipse11:21
efriedmordred Never mind; I suppose if they're going to have a conf option to enable the thing at all, then they need it not to appear in the version document if disabled.11:23
*** armaan has quit IRC11:23
*** armaan has joined #openstack-dev11:24
*** baoli has joined #openstack-dev11:26
cdentefried: I had some discussions with rosmaita about that several days ago. That’s essentially a bug fix. They decided to have an experimental API, defaulting to not turned on11:27
cdentbut it was showing up in the versions doc when not available11:28
efriedcdent Yeah, that makes sense.11:28
efriedAnd good morning (or whatever, where you are)11:28
cdenthaving an experimental api at all is a compromise11:28
cdentit’s early afternoon, but it certainly feels like morning so I’ll take it11:28
efriedcdent Where are you?  (Europe somewhere...)11:29
*** baoli has quit IRC11:31
*** AnilV4 has joined #openstack-dev11:31
*** eharney has quit IRC11:38
*** baojg has joined #openstack-dev11:40
efriedcdent This is probably a really naïf question, but have we considered if-none-match for the cacheability of placement data?11:40
*** jprovazn has quit IRC11:42
efriedOh, look, two hours ago you did just that :)11:43
cdentI tried to propose we do that very very early on (more than a year ago)11:43
cdentbut everyone was scared of etags11:43
cdentand using time info was considered not strong enough11:44
cdentand everyone was in the usual hurry11:44
*** baojg has quit IRC11:44
cdentthe lack of proper web service handling in most of our web services galls me, but there it  is11:44
cdentwe could do so much more with http caching and server side data caching11:44
*** lucasagomes is now known as lucas-hungry11:44
*** baojg has joined #openstack-dev11:45
*** baojg has quit IRC11:47
*** parlakisik has joined #openstack-dev11:48
*** baojg has joined #openstack-dev11:49
*** mvk_ has joined #openstack-dev11:50
*** david-lyle has joined #openstack-dev11:50
*** dklyle has quit IRC11:51
*** parlakisik has quit IRC11:52
*** mvk has quit IRC11:53
*** limao has joined #openstack-dev11:53
*** edmondsw has joined #openstack-dev11:55
efriedcdent FWIW, the PowerVM REST API uses etags very successfully.11:56
*** thorst has joined #openstack-dev11:57
efriedAnd we actually don't use any kind of caching or timestamping to calculate them.11:57
efriedWe basically hash the payloads.11:57
efriedWhich I would think would be pretty appropriate for the placement payloads.11:57
cdentyeah, that’s what I had been proposing in placement11:57
cdentjinx11:58
efriedThen again, if the thing you're trying to save on is server-side construction of the payloads, that doesn't help you so much.11:58
efriedBut if you're trying to save on the network traffic, it totally does.11:58
cdentthere are fancy tricks you can do (that I’ve done in other environments_11:58
*** Poornima has joined #openstack-dev11:58
*** baojg_ has joined #openstack-dev12:00
*** baojg has quit IRC12:00
*** armaan has quit IRC12:01
*** armaan has joined #openstack-dev12:01
*** jprovazn has joined #openstack-dev12:03
*** jpich has quit IRC12:03
*** uajain has joined #openstack-dev12:04
*** stefannica is now known as snica_away12:06
*** rraja has quit IRC12:06
*** baojg_ has quit IRC12:08
*** baojg has joined #openstack-dev12:09
*** e0ne has quit IRC12:09
*** mpaolino has joined #openstack-dev12:11
*** limao_ has joined #openstack-dev12:11
*** limao has quit IRC12:12
*** ioggstream has joined #openstack-dev12:12
*** snica_away is now known as stefannica12:13
*** e0ne has joined #openstack-dev12:15
*** limao_ has quit IRC12:17
*** dhajare has quit IRC12:22
*** jjmojojjmojo has quit IRC12:24
*** jpich has joined #openstack-dev12:26
*** lucas-hungry is now known as lucasagomes12:28
*** cdent has quit IRC12:29
*** edmondsw has quit IRC12:29
*** rraja has joined #openstack-dev12:29
*** jjmojojjmojo has joined #openstack-dev12:30
*** ldl has quit IRC12:30
*** bnemeclipse has quit IRC12:30
*** AnilV4 has quit IRC12:32
*** baoli has joined #openstack-dev12:35
*** morazi has joined #openstack-dev12:35
*** bnemec has joined #openstack-dev12:36
*** baoli has quit IRC12:39
*** gkadam has quit IRC12:41
*** baojg has quit IRC12:43
*** ansmith has joined #openstack-dev12:44
*** jbadiapa_ has quit IRC12:45
*** dhajare has joined #openstack-dev12:53
*** coolsvap has quit IRC12:55
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev12:56
*** baojg has joined #openstack-dev12:56
*** jcoufal has joined #openstack-dev12:58
*** mvk_ has quit IRC13:00
*** mriedem has joined #openstack-dev13:00
*** jbadiapa_ has joined #openstack-dev13:01
*** rraja has quit IRC13:02
*** pjrusak has quit IRC13:06
*** baojg has quit IRC13:07
*** rraja has joined #openstack-dev13:07
*** baojg has joined #openstack-dev13:08
*** aarefiev has quit IRC13:08
*** kgiusti has joined #openstack-dev13:11
*** heroux has joined #openstack-dev13:11
*** nplanel has quit IRC13:14
*** esberglu has joined #openstack-dev13:15
*** mattmceuen has joined #openstack-dev13:16
*** takamatsu has joined #openstack-dev13:17
*** dims has joined #openstack-dev13:21
*** bobh has joined #openstack-dev13:28
*** edmondsw has joined #openstack-dev13:29
*** armax has quit IRC13:31
*** makowals has quit IRC13:31
*** yamamoto has quit IRC13:31
*** makowals has joined #openstack-dev13:32
*** lucasxu has joined #openstack-dev13:34
*** baojg has quit IRC13:36
*** xemdetia has joined #openstack-dev13:36
*** baojg has joined #openstack-dev13:37
*** cdent has joined #openstack-dev13:37
*** awaugama has joined #openstack-dev13:39
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-dev13:48
*** baoli has joined #openstack-dev13:49
*** felipemonteiro__ has joined #openstack-dev13:49
*** markvoelker has quit IRC13:52
*** felipemonteiro_ has quit IRC13:52
*** baoli has quit IRC13:53
*** anilvenkata is now known as anilvenkata|AFK13:54
*** yamamoto has joined #openstack-dev13:57
*** bnemec has quit IRC13:58
*** armaan has quit IRC13:58
*** yamamoto has quit IRC13:58
*** yamamoto has joined #openstack-dev13:59
*** yamamoto has quit IRC13:59
*** dmsimard|off is now known as dmsimard13:59
*** tobiajo has quit IRC14:03
*** mvk has joined #openstack-dev14:04
*** mkrcmari__ has quit IRC14:05
*** cfh has joined #openstack-dev14:06
*** dhajare has quit IRC14:07
*** armax has joined #openstack-dev14:08
*** bnemec has joined #openstack-dev14:11
*** bnemec is now known as bnemeclipse14:12
*** makowals has quit IRC14:15
*** makowals has joined #openstack-dev14:16
*** xemdetia has quit IRC14:17
*** xemdetia has joined #openstack-dev14:18
*** sree has joined #openstack-dev14:18
*** mpaolino has quit IRC14:19
*** baojg has quit IRC14:19
*** openstackgerrit has joined #openstack-dev14:20
openstackgerritDoug Hellmann proposed openstack/governance master: verb-subject agreement in meeting scheduling resolution  https://review.openstack.org/49588614:20
*** baojg has joined #openstack-dev14:21
*** jamesbenson has joined #openstack-dev14:24
*** makowals has quit IRC14:24
*** slaweq has joined #openstack-dev14:25
*** Poornima has quit IRC14:27
*** Poornima has joined #openstack-dev14:27
*** eezhova has quit IRC14:28
*** makowals has joined #openstack-dev14:29
*** baojg has quit IRC14:36
*** baojg has joined #openstack-dev14:37
*** ihrachys has joined #openstack-dev14:40
*** jaypipes has quit IRC14:41
*** itzikb has quit IRC14:43
*** nplanel has joined #openstack-dev14:44
*** ltomasbo has joined #openstack-dev14:45
*** ltomasbo has quit IRC14:46
*** ltomasbo has joined #openstack-dev14:50
*** jathan has joined #openstack-dev14:51
*** nicolasbock_ has quit IRC14:51
*** nicolasbock has joined #openstack-dev14:51
*** nplanel has quit IRC14:51
*** mperezco has quit IRC14:52
*** mperezco has joined #openstack-dev14:54
*** eastmde has joined #openstack-dev14:55
*** paramite has quit IRC14:56
*** ltomasbo has quit IRC14:56
*** mvk_ has joined #openstack-dev14:58
*** mpeterson has joined #openstack-dev14:58
*** eezhova has joined #openstack-dev14:59
*** yamamoto has joined #openstack-dev14:59
*** iyamahat has joined #openstack-dev15:00
*** yamahata has joined #openstack-dev15:00
*** signed8bit has joined #openstack-dev15:00
*** mpeterso1 has joined #openstack-dev15:01
*** Poornima has quit IRC15:01
*** mvk has quit IRC15:02
*** ltomasbo has joined #openstack-dev15:02
*** mperezco has quit IRC15:03
*** yamamoto has quit IRC15:05
*** ltomasbo has quit IRC15:05
*** jamesbenson has quit IRC15:06
*** mperezco has joined #openstack-dev15:07
*** ltomasbo has joined #openstack-dev15:07
*** pjrusak has joined #openstack-dev15:08
*** rarcea has quit IRC15:08
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev15:11
*** mvk_ has quit IRC15:14
*** rcernin has quit IRC15:15
*** ltomasbo has quit IRC15:15
*** mpeterso1 has quit IRC15:16
*** ltomasbo has joined #openstack-dev15:19
*** Manuel_112 has quit IRC15:21
*** aludwar has quit IRC15:21
*** aludwar has joined #openstack-dev15:22
*** pcaruana has quit IRC15:22
*** nicolasbock has quit IRC15:23
*** jamesbenson has joined #openstack-dev15:24
*** sree has quit IRC15:25
*** slaweq has quit IRC15:28
*** qlixed has joined #openstack-dev15:29
*** honga has joined #openstack-dev15:34
*** limao has joined #openstack-dev15:34
*** limao has quit IRC15:35
*** limao has joined #openstack-dev15:36
*** eezhova has quit IRC15:40
*** gyee has joined #openstack-dev15:40
*** baoli has joined #openstack-dev15:46
*** e0ne has quit IRC15:48
*** owalsh has quit IRC15:49
*** baoli has quit IRC15:51
*** slaweq has joined #openstack-dev15:53
*** slaweq has quit IRC15:57
*** vishwanathj has joined #openstack-dev15:58
*** rraja has quit IRC15:59
*** pjrusak has quit IRC16:00
*** nicolasbock has joined #openstack-dev16:02
*** markvoelker has joined #openstack-dev16:03
*** mpeterson has quit IRC16:03
*** bnemeclipse has quit IRC16:04
*** noslzzp has joined #openstack-dev16:04
*** edmondsw has quit IRC16:05
*** bnemec has joined #openstack-dev16:06
*** bnemec is now known as bnemeclipse16:06
*** edmondsw has joined #openstack-dev16:07
*** dizquierdo has joined #openstack-dev16:09
*** edmondsw has quit IRC16:11
*** owalsh has joined #openstack-dev16:13
*** dhajare has joined #openstack-dev16:18
*** david-lyle has quit IRC16:18
*** david-lyle has joined #openstack-dev16:19
*** dizquierdo has quit IRC16:20
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev16:22
*** cdub has quit IRC16:22
*** mattmceuen has quit IRC16:23
*** hseipp has quit IRC16:25
*** Manuel_112 has quit IRC16:26
*** lucasagomes is now known as lucas-afk16:27
*** limao has quit IRC16:27
*** eezhova has joined #openstack-dev16:28
*** lpetrut has quit IRC16:28
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz16:36
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit16:42
*** cfh has quit IRC16:42
*** xlark has joined #openstack-dev16:42
*** cdub has joined #openstack-dev16:44
*** jamesbenson has quit IRC16:44
*** baoli has joined #openstack-dev16:46
*** jamesbenson has joined #openstack-dev16:47
*** jpich has quit IRC16:48
*** spryor has quit IRC16:50
*** baoli has quit IRC16:50
*** jamesbenson has quit IRC16:51
*** cdub has quit IRC16:51
*** sridharg has quit IRC16:51
*** jamesbenson has joined #openstack-dev16:53
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev16:54
*** jathan has quit IRC16:54
*** spryor has joined #openstack-dev16:57
*** jamesbenson has quit IRC16:58
*** jamesbenson has joined #openstack-dev17:00
*** gfidente has quit IRC17:01
*** yamamoto has joined #openstack-dev17:03
*** igordc has joined #openstack-dev17:04
*** rcernin has joined #openstack-dev17:05
*** igordc has quit IRC17:05
*** igordc has joined #openstack-dev17:06
*** igordc has quit IRC17:06
*** igordc has joined #openstack-dev17:06
*** igordc has quit IRC17:06
*** igordc has joined #openstack-dev17:06
*** igordc has quit IRC17:07
*** shardy has quit IRC17:07
*** spryor has quit IRC17:07
*** igordc has joined #openstack-dev17:08
*** yamamoto has quit IRC17:09
*** jathan has joined #openstack-dev17:10
*** donghao has quit IRC17:12
*** baoli has joined #openstack-dev17:14
*** spryor has joined #openstack-dev17:16
*** rraja has joined #openstack-dev17:17
*** markvoelker has quit IRC17:18
*** baoli has quit IRC17:18
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev17:22
*** rraja has quit IRC17:22
*** igordc has quit IRC17:23
*** jamesmcarthur has quit IRC17:24
*** igordc has joined #openstack-dev17:24
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev17:25
*** igordc has quit IRC17:25
*** zaitcev has joined #openstack-dev17:27
*** Manuel_112 has quit IRC17:27
*** yamahata has quit IRC17:28
*** iyamahat has quit IRC17:28
*** harlowja has joined #openstack-dev17:29
*** jamesmcarthur has quit IRC17:29
*** qlixed has quit IRC17:32
*** el_qlix0 has joined #openstack-dev17:32
*** mvk_ has joined #openstack-dev17:36
*** cdent has quit IRC17:38
*** edmondsw has joined #openstack-dev17:39
*** mkrcmari__ has quit IRC17:39
*** iyamahat has joined #openstack-dev17:40
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz17:41
*** lpetrut has joined #openstack-dev17:42
*** edmondsw has quit IRC17:43
*** ioggstream has quit IRC17:43
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev17:47
*** stefannica is now known as snica_away17:49
*** AlanClark has joined #openstack-dev17:49
*** bnemeclipse has quit IRC17:49
*** mvk_ has quit IRC17:50
*** markvoelker has joined #openstack-dev17:50
*** jamesbenson has quit IRC17:50
*** lpetrut has quit IRC17:51
*** mvk has joined #openstack-dev17:51
*** jamesbenson has joined #openstack-dev17:52
*** edmondsw has joined #openstack-dev17:52
*** armaan has joined #openstack-dev17:52
*** mvk_ has joined #openstack-dev17:53
*** mkrcmari__ has quit IRC17:53
*** jamesbenson has quit IRC17:53
*** mvk has quit IRC17:55
*** armaan has quit IRC17:55
*** armaan_ has joined #openstack-dev17:56
*** jamesbenson has joined #openstack-dev17:56
*** armaan has joined #openstack-dev17:57
*** jamesbenson has quit IRC17:57
*** jamesbenson has joined #openstack-dev17:58
*** lpetrut has joined #openstack-dev17:58
*** yamahata has joined #openstack-dev17:58
*** armaan_ has quit IRC18:00
*** dtantsur is now known as dtantsur|afk18:01
*** etingof has quit IRC18:02
*** claudiub|3 has quit IRC18:03
*** armaan has quit IRC18:03
*** armaan has joined #openstack-dev18:03
*** slaweq has joined #openstack-dev18:04
*** yamamoto has joined #openstack-dev18:05
*** slaweq has quit IRC18:08
*** armaan has quit IRC18:09
*** yamamoto has quit IRC18:11
*** electrofelix has quit IRC18:13
*** etingof has joined #openstack-dev18:23
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev18:23
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev18:24
*** Manuel_112 has quit IRC18:28
*** dhajare_ has joined #openstack-dev18:30
*** xyang1 has joined #openstack-dev18:32
*** dhajare has quit IRC18:32
*** noslzzp has quit IRC18:33
*** iyamahat has quit IRC18:41
*** iyamahat has joined #openstack-dev18:41
*** mgoddard has quit IRC18:42
*** mperezco has quit IRC18:47
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev18:48
*** bnemec has joined #openstack-dev18:51
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit18:56
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz18:57
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit18:57
*** slaweq has joined #openstack-dev18:59
*** claudiub|3 has joined #openstack-dev19:02
*** slaweq has quit IRC19:03
*** dhajare_ has quit IRC19:08
*** marst has joined #openstack-dev19:19
*** Eva-i has quit IRC19:20
*** el_qlix0 has quit IRC19:20
*** jtomasek has quit IRC19:21
*** lucasxu has quit IRC19:23
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev19:24
*** lucasxu has joined #openstack-dev19:25
*** noslzzp has joined #openstack-dev19:27
*** Eva-i has joined #openstack-dev19:28
*** Manuel_112 has quit IRC19:29
*** spryor has quit IRC19:30
*** lpetrut has quit IRC19:31
*** jtomasek has joined #openstack-dev19:31
*** ansmith has quit IRC19:34
*** vishwanathj has quit IRC19:35
*** jamesmcarthur has quit IRC19:39
*** vishwanathj has joined #openstack-dev19:39
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev19:39
*** eezhova has quit IRC19:39
*** slaweq has joined #openstack-dev19:40
*** eezhova has joined #openstack-dev19:41
*** mrhillsman has quit IRC19:43
*** lpetrut has joined #openstack-dev19:44
*** claudiub has joined #openstack-dev19:44
*** claudiub|3 has quit IRC19:46
*** roolebo has quit IRC19:47
*** mrhillsman has joined #openstack-dev19:47
*** roolebo has joined #openstack-dev19:48
*** baojg has quit IRC19:49
*** baojg has joined #openstack-dev19:51
*** bnemec is now known as bnemeclipsed19:57
*** jtomasek has quit IRC19:58
*** baojg has quit IRC20:00
*** baojg has joined #openstack-dev20:01
*** jamesmcarthur has quit IRC20:02
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev20:03
*** gouthamr has joined #openstack-dev20:03
*** jprovazn has quit IRC20:03
*** lpetrut has quit IRC20:03
*** yamamoto has joined #openstack-dev20:04
*** vhosakot has joined #openstack-dev20:05
*** yamamoto has quit IRC20:11
*** jathan has quit IRC20:12
*** qlixed has joined #openstack-dev20:13
*** jathan has joined #openstack-dev20:14
*** awaugama has quit IRC20:14
*** awaugama has joined #openstack-dev20:14
*** slaweq has quit IRC20:15
*** slaweq has joined #openstack-dev20:15
*** jcoufal has quit IRC20:19
*** parlakisik has joined #openstack-dev20:19
*** slaweq_ has joined #openstack-dev20:21
*** slaweq has quit IRC20:21
*** eezhova has quit IRC20:23
*** jdurgin has joined #openstack-dev20:23
*** kgiusti has left #openstack-dev20:23
*** parlakisik has quit IRC20:24
*** bobwonone1 has joined #openstack-dev20:24
*** armax has quit IRC20:25
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev20:25
*** bobwonone1 has left #openstack-dev20:25
*** AlanClark has quit IRC20:25
*** gyee has quit IRC20:26
*** slaweq has joined #openstack-dev20:28
*** baojg has quit IRC20:29
*** baojg has joined #openstack-dev20:30
*** Manuel_112 has quit IRC20:30
*** awaugama has quit IRC20:31
*** paramite has joined #openstack-dev20:32
*** slaweq has quit IRC20:33
*** jkilpatr has quit IRC20:35
*** takamatsu has quit IRC20:35
*** baojg has quit IRC20:36
*** baojg has joined #openstack-dev20:37
*** baojg has quit IRC20:41
*** baojg has joined #openstack-dev20:42
*** claudiub has quit IRC20:42
*** paramite has quit IRC20:42
*** bnemeclipsed has quit IRC20:45
*** edmondsw_ has joined #openstack-dev20:47
*** rcernin has quit IRC20:47
*** vhosakot has quit IRC20:48
*** baojg has quit IRC20:49
*** edmondsw has quit IRC20:49
*** rockyg has joined #openstack-dev20:50
*** gagehugo has quit IRC20:50
*** baojg has joined #openstack-dev20:50
*** e0ne has joined #openstack-dev20:50
*** baojg has quit IRC20:53
*** baojg has joined #openstack-dev20:54
*** mgoddard has joined #openstack-dev20:54
*** lucasxu has quit IRC20:55
*** vhosakot has joined #openstack-dev20:55
*** gyee has joined #openstack-dev20:56
*** hichihara has joined #openstack-dev20:59
*** gouthamr has quit IRC21:01
*** thorst has quit IRC21:04
*** edmondsw_ has quit IRC21:04
*** jamesmcarthur has quit IRC21:04
*** jjmojojjmojo has quit IRC21:06
*** baojg has quit IRC21:07
*** vhosakot has quit IRC21:07
*** baojg has joined #openstack-dev21:08
*** jjmojojjmojo has joined #openstack-dev21:08
*** vhosakot has joined #openstack-dev21:10
*** eastmde has quit IRC21:11
*** yamamoto_ has joined #openstack-dev21:12
*** BLZbubba has joined #openstack-dev21:12
*** BLZbubba has quit IRC21:12
*** BLZbubba has joined #openstack-dev21:12
*** e0ne has quit IRC21:15
*** ansmith has joined #openstack-dev21:16
*** yamamoto_ has quit IRC21:18
*** noslzzp has quit IRC21:18
*** morazi has quit IRC21:22
*** hichihara has quit IRC21:23
*** vhosakot has quit IRC21:26
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev21:26
*** dsariel has quit IRC21:26
*** vhosakot has joined #openstack-dev21:26
*** baojg has quit IRC21:28
*** baojg has joined #openstack-dev21:29
*** Manuel_112 has quit IRC21:30
*** slaweq_ has quit IRC21:31
*** mgoddard has quit IRC21:32
*** diablo_rojo has quit IRC21:33
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev21:34
*** aludwar has quit IRC21:35
*** aludwar has joined #openstack-dev21:36
*** baojg has quit IRC21:37
*** linuxsroxs has joined #openstack-dev21:37
*** baojg has joined #openstack-dev21:38
*** baojg has quit IRC21:42
*** heroux has quit IRC21:42
*** baojg has joined #openstack-dev21:43
*** slaweq has joined #openstack-dev21:44
*** slaweq has quit IRC21:45
*** akrivoka has quit IRC21:46
*** aludwar has quit IRC21:50
*** exarr has quit IRC21:51
*** aludwar has joined #openstack-dev21:51
*** exarr has joined #openstack-dev21:52
*** qlixed has quit IRC21:52
*** jkilpatr has joined #openstack-dev21:53
*** xyang1 has quit IRC21:53
*** baojg has quit IRC21:56
*** baojg has joined #openstack-dev21:57
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev22:00
*** jamesbenson has quit IRC22:02
*** dmellado has quit IRC22:04
*** yamamoto_ has joined #openstack-dev22:14
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz22:17
*** yamamoto_ has quit IRC22:19
*** bobh has quit IRC22:22
*** linuxsroxs has quit IRC22:25
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev22:26
*** diablo_rojo has quit IRC22:28
*** Manuel_112 has quit IRC22:31
*** thorst has joined #openstack-dev22:35
*** xemdetia has quit IRC22:35
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit22:36
*** felipemonteiro__ has quit IRC22:43
*** jamesmcarthur has quit IRC22:47
*** baojg has quit IRC22:49
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev22:49
*** nkinder has quit IRC22:49
*** baojg has joined #openstack-dev22:50
*** rockyg has quit IRC22:52
*** thorst has quit IRC22:53
*** armax has joined #openstack-dev22:54
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz22:56
*** diablo_rojo has quit IRC22:57
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev22:57
*** marst has quit IRC22:59
*** epopt has joined #openstack-dev23:03
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev23:10
*** baojg has quit IRC23:13
*** baojg has joined #openstack-dev23:13
*** jamesmcarthur has quit IRC23:14
*** vhosakot has quit IRC23:16
*** yamamoto_ has joined #openstack-dev23:16
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|off23:18
*** baojg has quit IRC23:19
*** baojg has joined #openstack-dev23:20
*** yamamoto_ has quit IRC23:21
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit23:25
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz23:25
*** baojg has quit IRC23:27
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev23:27
*** baojg has joined #openstack-dev23:28
*** bobh has joined #openstack-dev23:28
*** baojg has quit IRC23:31
*** Manuel_112 has quit IRC23:32
*** baojg has joined #openstack-dev23:32
*** thorst has joined #openstack-dev23:33
*** thorst has quit IRC23:33
*** baojg has quit IRC23:36
*** baojg has joined #openstack-dev23:37
*** baojg has quit IRC23:44
*** baojg has joined #openstack-dev23:45
*** gyee has quit IRC23:47
*** baojg has quit IRC23:49
*** baojg has joined #openstack-dev23:50
*** baojg has quit IRC23:54
*** linuxsroxs has joined #openstack-dev23:54
*** baojg has joined #openstack-dev23:55
*** bobh has quit IRC23:56
*** baojg has quit IRC23:58
*** bobh has joined #openstack-dev23:59
*** thorst has joined #openstack-dev23:59
*** baojg has joined #openstack-dev23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!