Friday, 2018-03-23

*** mjturek has quit IRC00:12
*** radeks__ has quit IRC00:15
*** diman has joined #openstack-meeting-300:29
*** diman has quit IRC00:33
*** iyamahat has quit IRC00:38
*** yamahata has quit IRC00:38
*** iyamahat has joined #openstack-meeting-300:58
*** e0ne_ has quit IRC01:00
*** harlowja_ has quit IRC01:13
*** yamahata has joined #openstack-meeting-301:14
*** hongbin has joined #openstack-meeting-301:15
*** diman has joined #openstack-meeting-301:29
*** diman has quit IRC01:33
*** tellesnobrega has joined #openstack-meeting-301:33
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-301:41
*** tellesnobrega has quit IRC01:42
*** tellesnobrega has joined #openstack-meeting-301:48
*** zhurong has joined #openstack-meeting-301:52
*** iyamahat has quit IRC01:52
*** tellesnobrega has quit IRC01:52
*** jamesmcarthur has quit IRC02:20
*** diman has joined #openstack-meeting-302:27
*** ywat has joined #openstack-meeting-302:28
*** diman has quit IRC02:32
*** salv-orl_ has joined #openstack-meeting-302:47
*** salv-orlando has quit IRC02:50
*** psachin has joined #openstack-meeting-302:51
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-302:55
*** diman has joined #openstack-meeting-303:05
*** diman has quit IRC03:10
*** tuanla____ has joined #openstack-meeting-303:11
*** janzian has quit IRC03:41
*** hongbin has quit IRC03:47
*** zhurong has quit IRC04:04
*** VW has quit IRC04:04
*** VW has joined #openstack-meeting-304:06
*** tsmith_ has joined #openstack-meeting-304:10
*** VW has quit IRC04:12
*** tsmith2 has quit IRC04:13
*** tsmith_ is now known as tsmith204:13
*** dobson has quit IRC04:16
*** harlowja has joined #openstack-meeting-304:19
*** VW has joined #openstack-meeting-304:20
*** dobson has joined #openstack-meeting-304:20
*** persia has quit IRC04:20
*** persia has joined #openstack-meeting-304:21
*** VW has quit IRC04:25
*** pgadiya has joined #openstack-meeting-304:29
*** diman has joined #openstack-meeting-304:33
*** alex_didenko has quit IRC04:35
*** alex_didenko has joined #openstack-meeting-304:35
*** diman has quit IRC04:38
*** VW has joined #openstack-meeting-304:41
*** pgadiya has quit IRC04:43
*** VW has quit IRC04:47
*** pgadiya has joined #openstack-meeting-304:58
*** harlowja has quit IRC05:12
*** lpetrut has joined #openstack-meeting-305:12
*** VW has joined #openstack-meeting-305:14
*** pgadiya has quit IRC05:19
*** VW has quit IRC05:24
*** pgadiya has joined #openstack-meeting-305:33
*** diman has joined #openstack-meeting-305:34
*** yamahata has quit IRC05:38
*** diman has quit IRC05:39
*** anilvenkata has joined #openstack-meeting-305:51
*** VW has joined #openstack-meeting-306:15
*** VW has quit IRC06:20
*** zhurong has joined #openstack-meeting-306:21
*** lpetrut has quit IRC06:22
*** VW has joined #openstack-meeting-306:23
*** VW has quit IRC06:29
*** radeks__ has joined #openstack-meeting-306:30
*** diman has joined #openstack-meeting-306:34
*** lpetrut has joined #openstack-meeting-306:36
*** diman has quit IRC06:39
*** marios has joined #openstack-meeting-306:44
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-306:50
*** VW has joined #openstack-meeting-306:57
*** VW has quit IRC07:02
*** diman has joined #openstack-meeting-307:03
*** diman has quit IRC07:07
*** chyka has joined #openstack-meeting-307:12
*** ethfci has quit IRC07:13
*** pgadiya has quit IRC07:16
*** chyka has quit IRC07:17
*** pcaruana has joined #openstack-meeting-307:21
*** VW has joined #openstack-meeting-307:27
*** diman has joined #openstack-meeting-307:29
*** pgadiya has joined #openstack-meeting-307:30
*** zhurong has quit IRC07:30
*** diman has quit IRC07:33
*** VW has quit IRC07:34
*** jgu_ has quit IRC07:45
*** lpetrut has quit IRC07:56
*** ianychoi has quit IRC08:00
*** ianychoi has joined #openstack-meeting-308:00
*** diman has joined #openstack-meeting-308:03
*** VW has joined #openstack-meeting-308:08
*** rossella_s has joined #openstack-meeting-308:10
*** VW has quit IRC08:12
*** VW has joined #openstack-meeting-308:28
*** egallen has joined #openstack-meeting-308:34
*** cshastri has joined #openstack-meeting-308:37
*** VW has quit IRC08:38
*** egallen has quit IRC08:39
*** rossella_s has quit IRC08:40
*** pgadiya has quit IRC08:41
*** pgadiya has joined #openstack-meeting-308:41
*** tobiajo has joined #openstack-meeting-308:54
*** cshastri has quit IRC08:58
*** Adri2000 has joined #openstack-meeting-308:59
*** bauzas is now known as bauwser08:59
*** bauwser is now known as bauzas09:01
*** bauzas is now known as bauwser09:02
*** diman has quit IRC09:10
*** anilvenkata has quit IRC09:12
*** anilvenkata has joined #openstack-meeting-309:12
*** alexchadin has quit IRC09:14
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-309:18
*** alexchadin has quit IRC09:18
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-309:18
*** alexchadin has quit IRC09:19
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-309:19
*** alexchadin has quit IRC09:20
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-309:20
*** alexchadin has quit IRC09:20
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-309:21
*** alexchadin has quit IRC09:25
*** lpetrut has joined #openstack-meeting-309:27
*** radeks_ has joined #openstack-meeting-309:27
*** radeks__ has quit IRC09:28
*** lpetrut_ has joined #openstack-meeting-309:28
*** lpetrut has quit IRC09:28
*** stendulker has joined #openstack-meeting-309:29
*** radeks__ has joined #openstack-meeting-309:29
*** radeks_ has quit IRC09:32
*** e0ne has joined #openstack-meeting-309:37
*** VW has joined #openstack-meeting-309:39
*** VW has quit IRC09:43
*** tssurya has joined #openstack-meeting-309:49
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-309:52
*** alexchadin has quit IRC09:57
*** tuanla____ has quit IRC10:01
*** yamamoto has quit IRC10:05
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-310:06
*** yamamoto has quit IRC10:11
*** chyka has joined #openstack-meeting-310:16
*** VW has joined #openstack-meeting-310:18
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-310:20
*** chyka has quit IRC10:21
*** VW has quit IRC10:23
*** alexchadin has quit IRC10:25
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-310:28
*** sambetts|afk is now known as sambetts10:32
*** diman has joined #openstack-meeting-310:32
*** alexchadin has quit IRC10:37
*** diman has quit IRC10:37
*** pbourke has quit IRC10:43
*** pbourke has joined #openstack-meeting-310:44
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-310:44
*** alexchadin has quit IRC10:49
*** rtsisyk has left #openstack-meeting-310:51
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-310:55
*** VW has joined #openstack-meeting-310:56
*** alexchadin has quit IRC10:56
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-311:01
*** VW has quit IRC11:01
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-311:07
*** diman has joined #openstack-meeting-311:10
*** alexchadin has quit IRC11:10
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-311:12
*** yamamoto has quit IRC11:13
*** diman has quit IRC11:14
*** MarkBaker has quit IRC11:27
*** VW has joined #openstack-meeting-311:27
*** pcaruana has quit IRC11:27
*** stendulker has quit IRC11:30
*** VW has quit IRC11:32
*** MarkBaker has joined #openstack-meeting-311:41
*** ywat has quit IRC11:48
*** egallen has joined #openstack-meeting-311:51
*** pgadiya has quit IRC11:53
*** raildo has joined #openstack-meeting-311:54
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-311:56
*** yamamoto has quit IRC11:56
*** julim has quit IRC12:03
*** VW has joined #openstack-meeting-312:04
*** julim has joined #openstack-meeting-312:04
*** VW has quit IRC12:08
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-312:10
*** yamamoto has quit IRC12:25
*** alexchadin has quit IRC12:29
*** pcaruana has joined #openstack-meeting-312:30
*** VW has joined #openstack-meeting-312:30
*** egallen has quit IRC12:31
*** egallen has joined #openstack-meeting-312:31
*** diman has joined #openstack-meeting-312:33
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-312:33
*** wanghao has joined #openstack-meeting-312:37
*** egallen has quit IRC12:37
*** diman has quit IRC12:37
*** wanghao has quit IRC12:39
*** VW has quit IRC12:41
*** edleafe is now known as figleaf12:46
*** jamesmcarthur has quit IRC12:49
*** jamesmca_ has joined #openstack-meeting-312:49
*** tssurya is now known as sususuryashines12:56
*** diman has joined #openstack-meeting-313:06
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-313:08
*** yamamoto has quit IRC13:08
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-313:08
*** yamamoto has quit IRC13:08
*** diman has quit IRC13:11
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-313:15
*** alexchadin has quit IRC13:15
*** lyan has joined #openstack-meeting-313:16
*** lyan is now known as Guest4399013:16
*** alexchadin has joined #openstack-meeting-313:17
*** yamamoto has quit IRC13:19
*** egallen has joined #openstack-meeting-313:24
*** jamesmca_ has quit IRC13:24
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-313:25
*** dklyle has quit IRC13:27
*** mjturek has joined #openstack-meeting-313:27
*** ethfci has joined #openstack-meeting-313:29
*** jamesmcarthur has quit IRC13:30
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-313:30
*** yamamoto has quit IRC13:35
*** dansmith is now known as superdan13:39
*** VW has joined #openstack-meeting-313:40
*** egallen_ has joined #openstack-meeting-313:41
*** yamahata has joined #openstack-meeting-313:41
*** egallen has quit IRC13:43
*** egallen_ is now known as egallen13:44
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-313:45
*** yamamoto has quit IRC13:50
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-313:51
*** yamamoto has quit IRC13:56
*** d0ugal_ has joined #openstack-meeting-313:56
*** d0ugal has quit IRC13:57
*** marios has quit IRC13:59
*** marios has joined #openstack-meeting-313:59
*** anilvenkata has quit IRC14:02
*** yamahata has quit IRC14:13
*** yamahata has joined #openstack-meeting-314:17
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-314:24
*** armstrong has joined #openstack-meeting-314:28
*** diman has joined #openstack-meeting-314:34
*** tellesnobrega has joined #openstack-meeting-314:35
*** diman has quit IRC14:39
*** tellesnobrega has quit IRC14:41
*** psachin has quit IRC14:42
*** egallen has quit IRC14:46
*** mjturek has quit IRC14:48
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-314:52
*** tobiajo has quit IRC14:53
*** david-lyle has joined #openstack-meeting-314:57
*** yamamoto has quit IRC14:57
*** alexchadin has quit IRC15:01
*** d0ugal__ has joined #openstack-meeting-315:01
*** d0ugal_ has quit IRC15:01
*** d0ugal__ has quit IRC15:02
*** d0ugal has joined #openstack-meeting-315:02
*** hongbin has joined #openstack-meeting-315:14
*** jgu has joined #openstack-meeting-315:16
*** melwitt is now known as jgwentworth15:26
*** VW_ has joined #openstack-meeting-315:27
*** VW__ has joined #openstack-meeting-315:29
*** VW_ has quit IRC15:29
*** VW has quit IRC15:30
*** chyka has joined #openstack-meeting-315:43
*** VW__ has quit IRC15:44
*** VW has joined #openstack-meeting-315:53
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-315:53
*** VW_ has joined #openstack-meeting-315:55
*** VW_ has quit IRC15:55
*** VW_ has joined #openstack-meeting-315:56
*** VW has quit IRC15:59
*** yamamoto has quit IRC15:59
*** jamesmcarthur has quit IRC16:12
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-316:13
*** jamesmcarthur has quit IRC16:13
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-316:14
*** harlowja has joined #openstack-meeting-316:16
*** jamesmcarthur has quit IRC16:23
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-316:24
*** diman has joined #openstack-meeting-316:26
*** radeks__ has quit IRC16:27
*** radeks__ has joined #openstack-meeting-316:27
*** jamesmcarthur has quit IRC16:28
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-316:30
*** diman has quit IRC16:32
*** VW_ has quit IRC16:45
*** david-lyle has quit IRC16:52
*** Swami has joined #openstack-meeting-316:54
*** bnemec is now known as beekneemech16:54
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-316:55
*** yamamoto has quit IRC17:00
*** VW has joined #openstack-meeting-317:05
*** sususuryashines has quit IRC17:07
*** jamesmcarthur has quit IRC17:10
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-317:11
*** e0ne has quit IRC17:22
*** pcaruana has quit IRC17:23
*** diman has joined #openstack-meeting-317:26
*** beekneemech has quit IRC17:29
*** diablo_rojo has quit IRC17:30
*** diman has quit IRC17:30
*** marios has quit IRC17:30
*** bnemec has joined #openstack-meeting-317:32
*** bnemec is now known as beekneemech17:33
*** beekneemech has quit IRC17:34
*** bnemec has joined #openstack-meeting-317:34
*** jamesmcarthur has quit IRC17:35
*** psachin has joined #openstack-meeting-317:43
*** armstrong has quit IRC17:48
*** harlowja has quit IRC17:50
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-317:56
*** radeks__ has quit IRC17:56
*** yamahata has quit IRC17:57
*** david-lyle has joined #openstack-meeting-317:59
*** mjturek has joined #openstack-meeting-318:01
*** yamamoto has quit IRC18:02
*** sambetts is now known as sambetts|afk18:16
*** bobh has joined #openstack-meeting-318:22
*** cshastri has joined #openstack-meeting-318:22
*** psachin has quit IRC18:26
*** yamahata has joined #openstack-meeting-318:30
*** diman has joined #openstack-meeting-318:31
*** harlowja has joined #openstack-meeting-318:33
*** diman has quit IRC18:36
*** chyka has quit IRC18:37
*** chyka has joined #openstack-meeting-318:37
*** harlowja has quit IRC18:38
*** chyka_ has joined #openstack-meeting-318:41
*** chyka has quit IRC18:42
*** tellesnobrega has joined #openstack-meeting-318:42
*** tssurya has joined #openstack-meeting-318:45
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-318:58
*** tellesnobrega has quit IRC19:02
*** yamamoto has quit IRC19:02
*** lpetrut_ has quit IRC19:08
*** harlowja has joined #openstack-meeting-319:09
*** cshastri has quit IRC19:11
*** diman has joined #openstack-meeting-319:12
*** tssurya has quit IRC19:13
*** diman has quit IRC19:17
*** diablo_rojo has joined #openstack-meeting-319:22
*** tssurya has joined #openstack-meeting-319:22
*** diman has joined #openstack-meeting-319:38
*** diman has quit IRC19:43
*** lpetrut has joined #openstack-meeting-319:53
*** VW_ has joined #openstack-meeting-319:57
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-319:58
*** VW has quit IRC20:01
*** VW_ has quit IRC20:02
*** yamamoto has quit IRC20:04
*** bobh has quit IRC20:21
*** diablo_rojo has quit IRC20:26
*** diablo_rojo has joined #openstack-meeting-320:26
*** bobh has joined #openstack-meeting-320:28
*** raildo has quit IRC20:33
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-321:00
*** yamamoto has quit IRC21:06
*** hongbin has quit IRC21:14
*** lpetrut has quit IRC21:26
*** lpetrut has joined #openstack-meeting-321:30
*** bnemec is now known as beekneemech21:32
*** diman has joined #openstack-meeting-321:33
*** diman has quit IRC21:38
*** radeks__ has joined #openstack-meeting-321:51
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-322:02
*** bobh has quit IRC22:05
*** e0ne has joined #openstack-meeting-322:05
*** yamamoto has quit IRC22:08
*** tssurya has quit IRC22:10
*** tssurya has joined #openstack-meeting-322:12
*** tssurya has quit IRC22:12
*** tssurya has joined #openstack-meeting-322:12
*** radeks__ has quit IRC22:25
*** jgu has quit IRC22:26
*** figleaf is now known as edleafe22:34
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-322:42
*** chyka_ has quit IRC22:44
*** jamesmcarthur has quit IRC22:46
*** david-lyle has quit IRC22:52
*** e0ne has quit IRC23:02
*** yamamoto has joined #openstack-meeting-323:04
*** lpetrut has quit IRC23:05
*** diman has joined #openstack-meeting-323:06
*** yamamoto has quit IRC23:10
*** diman has quit IRC23:11
*** yamahata has quit IRC23:16
*** tssurya has quit IRC23:20
*** david-lyle has joined #openstack-meeting-323:50
*** jgwentworth is now known as melwitt23:54
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting-323:57
*** Swami has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!