Friday, 2014-12-19

*** scotm has joined #openstack-meeting00:00
*** thumpba has quit IRC00:02
*** aranjan has quit IRC00:03
*** banix has quit IRC00:03
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting00:04
*** annegent_ has joined #openstack-meeting00:04
*** carl_baldwin has quit IRC00:05
*** aranjan has joined #openstack-meeting00:06
*** SridharRamaswam1 has joined #openstack-meeting00:08
*** _nadya_ has quit IRC00:08
*** noelbk has quit IRC00:09
*** SridharRamaswamy has quit IRC00:10
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:10
*** Riddhi has quit IRC00:11
*** colinmcnamara has quit IRC00:11
*** moha_hunt has quit IRC00:11
*** mdenny has quit IRC00:11
*** padkrish has quit IRC00:13
*** dims__ has joined #openstack-meeting00:14
*** wuhg has joined #openstack-meeting00:17
*** dboik_ has quit IRC00:17
*** dboik has joined #openstack-meeting00:19
*** kebray has joined #openstack-meeting00:19
*** stevemar has joined #openstack-meeting00:22
*** ebalduf has quit IRC00:23
*** Masahiro has joined #openstack-meeting00:25
*** dane_leblanc has quit IRC00:26
*** noelbk has joined #openstack-meeting00:28
*** Masahiro has quit IRC00:29
*** annegent_ has quit IRC00:33
*** emagana has quit IRC00:33
*** ChuckC has quit IRC00:34
*** kebray has quit IRC00:34
*** kebray has joined #openstack-meeting00:35
*** padkrish has joined #openstack-meeting00:36
*** tomoe has joined #openstack-meeting00:37
*** dboik has quit IRC00:39
*** scotm has quit IRC00:40
*** xuhanp_ has joined #openstack-meeting00:41
*** ChuckC has joined #openstack-meeting00:43
*** markstur has joined #openstack-meeting00:48
*** yamamoto has joined #openstack-meeting00:49
*** SridharRamaswam1 has quit IRC00:49
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting00:49
*** Riddhi has joined #openstack-meeting00:50
*** ebalduf has joined #openstack-meeting00:53
*** xuhanp_ has quit IRC00:54
*** dims__ has quit IRC00:55
*** banix has joined #openstack-meeting00:55
*** dims__ has joined #openstack-meeting00:55
*** banix has quit IRC00:57
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:58
*** ebalduf has quit IRC00:58
*** dannywilson has quit IRC00:59
*** dims__ has quit IRC00:59
*** dims__ has joined #openstack-meeting01:00
*** aranjan_ has joined #openstack-meeting01:01
*** Masahiro has joined #openstack-meeting01:01
*** aranjan has quit IRC01:01
*** tsekiyama has quit IRC01:01
*** banix has joined #openstack-meeting01:02
*** tsekiyam_ has quit IRC01:02
*** jjmb has joined #openstack-meeting01:03
*** jjmb1 has joined #openstack-meeting01:04
*** ivar-lazzaro has quit IRC01:06
*** yamamoto has quit IRC01:06
*** banix has quit IRC01:06
*** sabari is now known as zz_sabari01:07
*** markmcclain has joined #openstack-meeting01:08
*** jjmb has quit IRC01:08
*** daneyon_ has joined #openstack-meeting01:10
*** zz_sabari is now known as sabari01:10
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting01:11
*** annegent_ has joined #openstack-meeting01:12
*** rmoe has quit IRC01:12
*** daneyon has quit IRC01:13
*** Mandell has quit IRC01:13
*** nellysmitt has quit IRC01:16
*** banix has joined #openstack-meeting01:22
*** yaguang has joined #openstack-meeting01:23
*** bdpayne_ has quit IRC01:25
*** Mandell has joined #openstack-meeting01:27
*** rmoe has joined #openstack-meeting01:28
*** aranjan_ has quit IRC01:32
*** ChuckC_ has joined #openstack-meeting01:32
*** banix has quit IRC01:33
*** markmcclain has quit IRC01:34
*** egallen has quit IRC01:34
*** SridharRamaswamy has quit IRC01:34
*** emagana has joined #openstack-meeting01:34
*** mtanino has quit IRC01:35
*** salv-orlando has quit IRC01:35
*** ChuckC has quit IRC01:36
*** Riddhi has quit IRC01:39
*** emagana has quit IRC01:39
*** oomichi has joined #openstack-meeting01:39
*** Riddhi has joined #openstack-meeting01:39
*** banix has joined #openstack-meeting01:40
*** avozza is now known as zz_avozza01:40
*** noelbk has quit IRC01:41
*** markmcclain has joined #openstack-meeting01:42
*** Mandell has quit IRC01:43
*** noelbk has joined #openstack-meeting01:43
*** annegent_ has quit IRC01:44
*** Mandell has joined #openstack-meeting01:44
*** banix has quit IRC01:46
*** wanghong has quit IRC01:48
*** killer_prince is now known as lazy_prince01:48
*** sbalukoff has quit IRC01:51
*** rm_work is now known as rm_work|away01:51
*** novas0x2a|laptop has quit IRC01:52
*** amotoki has joined #openstack-meeting01:52
*** oomichi has quit IRC01:55
*** yaguang_ has joined #openstack-meeting01:55
*** haomaiwang has joined #openstack-meeting01:57
*** baoli has joined #openstack-meeting01:58
*** yaguang has quit IRC01:59
*** ChuckC_ has quit IRC01:59
*** yeungp has joined #openstack-meeting02:00
*** gyee has quit IRC02:03
*** wanghong has joined #openstack-meeting02:05
*** Mandell has quit IRC02:05
*** alex_xu has joined #openstack-meeting02:08
*** shashankhegde has quit IRC02:10
*** alex_xu has quit IRC02:12
*** yaguang_ has quit IRC02:12
*** noelbk has quit IRC02:14
*** adalbas has quit IRC02:14
*** alex_xu has joined #openstack-meeting02:15
*** ebalduf has joined #openstack-meeting02:15
*** yamamoto_ has joined #openstack-meeting02:17
*** nosnos has joined #openstack-meeting02:18
*** suro_ has quit IRC02:19
*** rwsu has quit IRC02:23
*** sabari is now known as zz_sabari02:25
*** unicell has joined #openstack-meeting02:27
*** xxj has joined #openstack-meeting02:27
*** madskier has joined #openstack-meeting02:28
*** scotm has joined #openstack-meeting02:29
*** comay has quit IRC02:30
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting02:31
*** ebalduf has quit IRC02:32
*** scotm has quit IRC02:33
*** emagana has joined #openstack-meeting02:35
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting02:36
*** SridharRamaswamy has quit IRC02:36
*** padkrish has quit IRC02:36
*** emagana has quit IRC02:39
*** s3wong has quit IRC02:39
*** mberlin has joined #openstack-meeting02:40
*** salv-orlando has quit IRC02:41
*** mberlin1 has quit IRC02:41
*** yaguang has joined #openstack-meeting02:42
*** Apoorva has quit IRC02:43
*** epico has joined #openstack-meeting02:48
*** rushiagr_away is now known as rushiagr02:49
*** ChuckC_ has joined #openstack-meeting02:52
*** tomoe has quit IRC02:53
*** sarob has joined #openstack-meeting02:57
*** lazy_prince is now known as killer_prince03:01
*** VW_ has joined #openstack-meeting03:01
*** mudassirlatif has quit IRC03:05
*** mudassirlatif has joined #openstack-meeting03:07
*** mudassirlatif has quit IRC03:08
*** yapeng_ has quit IRC03:09
*** nosnos has quit IRC03:10
*** nosnos has joined #openstack-meeting03:11
*** topol has joined #openstack-meeting03:12
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting03:12
*** otter768 has joined #openstack-meeting03:15
*** nosnos has quit IRC03:16
*** nellysmitt has quit IRC03:17
*** mudassirlatif has joined #openstack-meeting03:18
*** otter768 has quit IRC03:20
*** sballe has quit IRC03:22
*** qwebirc8597 has joined #openstack-meeting03:23
*** Riddhi_ has joined #openstack-meeting03:24
*** fnaval has quit IRC03:25
*** qwebirc8597 has quit IRC03:26
*** qwebirc16143 has joined #openstack-meeting03:26
*** qwebirc16143 has quit IRC03:27
*** daneyon has joined #openstack-meeting03:28
*** Riddhi has quit IRC03:28
*** qwebirc77055 has joined #openstack-meeting03:28
*** qwebirc77055 has quit IRC03:28
*** daneyon_ has quit IRC03:31
*** xuhanp_ has joined #openstack-meeting03:33
*** mudassirlatif has quit IRC03:34
*** emagana has joined #openstack-meeting03:34
*** _anish_ has joined #openstack-meeting03:37
*** fnaval has joined #openstack-meeting03:37
*** emagana has quit IRC03:38
*** ianw has quit IRC03:44
*** ianw has joined #openstack-meeting03:44
*** Riddhi_ has quit IRC03:45
*** madskier has quit IRC03:46
*** Riddhi has joined #openstack-meeting03:46
*** fnaval has quit IRC03:48
*** fnaval has joined #openstack-meeting03:48
*** baoli has quit IRC03:49
*** harlowja_ is now known as harlowja_away03:51
*** dannywilson has joined #openstack-meeting04:00
*** dims__ has quit IRC04:00
*** dims__ has joined #openstack-meeting04:01
*** rushiagr is now known as rushiagr_away04:02
*** nosnos has joined #openstack-meeting04:02
*** dannywilson has quit IRC04:04
*** dims__ has quit IRC04:05
*** Salman_ has joined #openstack-meeting04:12
sarobsalman_ hello04:12
*** aranjan has joined #openstack-meeting04:12
sarobthis is where we hold meetings04:12
*** anish_ has joined #openstack-meeting04:13
Salman_@sarob _hello04:13
*** xuhanp_ has quit IRC04:15
*** scotm has joined #openstack-meeting04:17
*** radez is now known as radez_g0n304:17
*** Salman_ has quit IRC04:18
*** achanda has joined #openstack-meeting04:20
*** derekh has joined #openstack-meeting04:21
*** mattgriffin has joined #openstack-meeting04:22
*** scotm has quit IRC04:22
*** stevemar has quit IRC04:25
*** qwebirc66940 has joined #openstack-meeting04:29
*** markmcclain has quit IRC04:30
*** derekh has quit IRC04:30
*** rushiagr_away is now known as rushiagr04:32
*** xuhanp_ has joined #openstack-meeting04:33
*** emagana has joined #openstack-meeting04:35
*** sarob has quit IRC04:36
*** sarob has joined #openstack-meeting04:36
*** ivar-lazzaro has joined #openstack-meeting04:39
*** emagana has quit IRC04:39
*** sarob has quit IRC04:40
*** scotm has joined #openstack-meeting04:42
*** qwebirc66940 has quit IRC04:43
*** liusheng has quit IRC04:43
*** liusheng has joined #openstack-meeting04:44
*** andreaf has quit IRC04:44
*** andreaf has joined #openstack-meeting04:45
*** ebalduf has joined #openstack-meeting04:47
*** achanda has quit IRC04:48
*** chandankumar has joined #openstack-meeting04:49
*** achanda has joined #openstack-meeting04:49
*** Mandell has joined #openstack-meeting04:50
*** killer_prince is now known as lazy_prince04:50
*** ebalduf has quit IRC04:51
*** dave-mccowan has quit IRC04:53
*** achanda has quit IRC04:53
*** VW_ has quit IRC04:53
*** Mandell has quit IRC04:54
*** Mandell has joined #openstack-meeting04:55
*** dannywilson has joined #openstack-meeting04:57
*** zz_sabari is now known as sabari04:59
*** chandankumar has quit IRC05:00
*** sabari is now known as zz_sabari05:05
*** SridharG has joined #openstack-meeting05:06
*** mattgriffin has quit IRC05:07
*** aepifanov has joined #openstack-meeting05:12
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting05:13
*** otter768 has joined #openstack-meeting05:16
*** nellysmitt has quit IRC05:18
*** otter768 has quit IRC05:21
*** rm_work|away is now known as rm_work05:21
*** noelbk has joined #openstack-meeting05:22
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting05:26
*** hemna has quit IRC05:28
*** ivar-lazzaro has quit IRC05:30
*** scotm has quit IRC05:30
*** salv-orlando has quit IRC05:31
*** dannywilson has quit IRC05:35
*** emagana has joined #openstack-meeting05:35
*** lazy_prince is now known as killer_prince05:35
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting05:35
*** BharatK has joined #openstack-meeting05:37
*** scotm has joined #openstack-meeting05:39
*** emagana has quit IRC05:39
*** rm_work is now known as rm_work|away05:43
*** Mandell has quit IRC05:44
*** kayaliu has joined #openstack-meeting05:45
*** dsetia has quit IRC05:45
*** dsetia has joined #openstack-meeting05:45
*** scotm has quit IRC05:46
*** Mandell has joined #openstack-meeting05:47
*** ebalduf has joined #openstack-meeting05:47
*** kayaliu has quit IRC05:48
*** dsetia has quit IRC05:50
*** sweston has quit IRC05:51
*** ebalduf has quit IRC05:52
*** noelbk has quit IRC05:53
*** aranjan has quit IRC05:55
*** scotm has joined #openstack-meeting06:00
*** yamamoto_ has quit IRC06:01
*** scotm has quit IRC06:02
*** dannywilson has joined #openstack-meeting06:03
*** colinmcnamara has joined #openstack-meeting06:04
*** colinmcnamara has quit IRC06:04
*** dims__ has joined #openstack-meeting06:09
*** vigneshvar has joined #openstack-meeting06:11
*** shashankhegde has joined #openstack-meeting06:11
*** kebray_ has joined #openstack-meeting06:11
*** kebray has quit IRC06:13
*** dims__ has quit IRC06:13
*** arnaud__ has joined #openstack-meeting06:19
*** Mandell has quit IRC06:21
*** chandankumar has joined #openstack-meeting06:23
*** SridharRamaswamy has quit IRC06:23
*** dsetia has joined #openstack-meeting06:25
*** dannywilson has quit IRC06:27
*** killer_prince has quit IRC06:28
*** k4n0 has joined #openstack-meeting06:30
*** dsetia has quit IRC06:30
*** kebray_ has quit IRC06:31
*** SridharG has quit IRC06:32
*** aepifanov has quit IRC06:32
*** topol has quit IRC06:35
*** sweston has joined #openstack-meeting06:35
*** emagana has joined #openstack-meeting06:36
*** shankar has joined #openstack-meeting06:36
*** emagana has quit IRC06:38
*** emagana has joined #openstack-meeting06:38
*** lazy_prince has joined #openstack-meeting06:40
*** lazy_prince has quit IRC06:40
*** lazy_prince has joined #openstack-meeting06:41
*** wanghong has quit IRC06:41
*** emagana has quit IRC06:42
*** dannywilson has joined #openstack-meeting06:43
*** shashankhegde has quit IRC06:44
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting06:46
*** ebalduf has joined #openstack-meeting06:49
*** zz_sabari is now known as sabari06:50
*** fnaval has quit IRC06:51
*** fnaval has joined #openstack-meeting06:52
*** ebalduf has quit IRC06:53
*** wanghong has joined #openstack-meeting06:54
*** fnaval has quit IRC06:56
*** mrmartin has joined #openstack-meeting06:58
*** bobmel has quit IRC06:59
*** bobmel has joined #openstack-meeting06:59
*** bobmel has quit IRC07:00
*** bobmel has joined #openstack-meeting07:01
*** reed has quit IRC07:04
*** aranjan has joined #openstack-meeting07:05
*** dannywilson has quit IRC07:06
*** yamamoto_ has joined #openstack-meeting07:08
*** aranjan has quit IRC07:10
*** adahms has quit IRC07:12
*** Mandell has joined #openstack-meeting07:13
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting07:14
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting07:16
*** otter768 has joined #openstack-meeting07:17
*** nellysmitt has quit IRC07:19
*** sweston has quit IRC07:21
*** spw is now known as sweston07:21
*** sweston is now known as sweston_away07:21
*** mchalla has quit IRC07:21
*** otter768 has quit IRC07:21
*** egallen has joined #openstack-meeting07:24
*** _nadya_ has quit IRC07:24
*** mrunge has joined #openstack-meeting07:25
*** jgallard_ has joined #openstack-meeting07:25
*** dsetia has joined #openstack-meeting07:26
*** neeti has joined #openstack-meeting07:26
*** dsetia has quit IRC07:31
*** sahid has joined #openstack-meeting07:31
*** boris-42 has quit IRC07:33
*** zz_avozza is now known as avozza07:35
*** Mandell has quit IRC07:37
*** cody-somerville has quit IRC07:39
*** _anish_ has quit IRC07:40
*** andreykurilin has joined #openstack-meeting07:43
*** numan has joined #openstack-meeting07:44
*** SridharRamaswamy has quit IRC07:44
*** avozza is now known as zz_avozza07:44
*** aranjan has joined #openstack-meeting07:45
*** ebalduf has joined #openstack-meeting07:49
*** SridharG has joined #openstack-meeting07:50
*** egallen has quit IRC07:50
*** Mandell has joined #openstack-meeting07:51
*** mchalla has joined #openstack-meeting07:52
*** ebalduf has quit IRC07:54
*** kayaliu has joined #openstack-meeting07:56
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting07:58
*** zz_avozza is now known as avozza07:58
*** kayaliu has quit IRC08:00
*** xuhanp_ has quit IRC08:00
*** avozza is now known as zz_avozza08:01
*** egallen has joined #openstack-meeting08:02
*** salv-orlando has quit IRC08:03
*** dsetia has joined #openstack-meeting08:03
*** scinawa has joined #openstack-meeting08:04
*** xuhanp_ has joined #openstack-meeting08:04
*** bvandenh has joined #openstack-meeting08:06
*** kayaliu has joined #openstack-meeting08:08
*** andreykurilin has quit IRC08:08
*** dsetia has quit IRC08:08
*** yamamoto_ has quit IRC08:10
*** kayaliu has quit IRC08:11
*** MaxV has joined #openstack-meeting08:11
*** jtomasek has joined #openstack-meeting08:16
*** Fdot has joined #openstack-meeting08:16
*** nosnos has quit IRC08:16
*** nosnos has joined #openstack-meeting08:17
*** zz_avozza is now known as avozza08:17
*** _anish_ has joined #openstack-meeting08:20
*** nosnos has quit IRC08:22
*** mchalla has quit IRC08:25
*** jcoufal has joined #openstack-meeting08:25
*** e0ne has joined #openstack-meeting08:25
*** shankar has quit IRC08:27
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting08:31
*** Longgeek has joined #openstack-meeting08:31
*** arnaud__ has quit IRC08:33
*** arnaud__ has joined #openstack-meeting08:34
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting08:35
*** avozza is now known as zz_avozza08:36
*** zz_avozza is now known as avozza08:36
*** yamamoto_ has joined #openstack-meeting08:37
*** arnaud__ has quit IRC08:38
*** e0ne has quit IRC08:38
*** SridharG has quit IRC08:38
*** emagana has joined #openstack-meeting08:39
*** aloga has joined #openstack-meeting08:40
*** jlanoux has joined #openstack-meeting08:41
*** sergef has joined #openstack-meeting08:43
*** emagana has quit IRC08:43
*** Shohei has quit IRC08:44
*** Shohei has joined #openstack-meeting08:45
*** noslzzp has quit IRC08:45
*** Shohei has quit IRC08:45
*** Shohei has joined #openstack-meeting08:46
*** yamamoto_ has quit IRC08:46
*** Mandell has quit IRC08:48
*** Mandell has joined #openstack-meeting08:50
*** yamamoto_ has joined #openstack-meeting08:50
*** ebalduf has joined #openstack-meeting08:50
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting08:52
*** Mandell has quit IRC08:54
*** ebalduf has quit IRC08:54
*** banix has joined #openstack-meeting08:57
*** dulek has joined #openstack-meeting08:57
*** mpaolino has joined #openstack-meeting08:58
*** ygbo has joined #openstack-meeting09:00
*** xuhanp_ has quit IRC09:01
*** _nadya_ has quit IRC09:02
*** dsetia has joined #openstack-meeting09:04
*** subscope has joined #openstack-meeting09:05
*** armax has quit IRC09:07
*** yamamoto_ has quit IRC09:08
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting09:08
*** derekh has joined #openstack-meeting09:08
*** dsetia has quit IRC09:09
*** yamamoto has joined #openstack-meeting09:09
*** yamamoto has quit IRC09:10
*** sabari is now known as zz_sabari09:11
*** yamamoto has joined #openstack-meeting09:15
*** otter768 has joined #openstack-meeting09:18
*** epico has quit IRC09:18
*** epico has joined #openstack-meeting09:18
*** otter768 has quit IRC09:23
*** yamamoto has quit IRC09:25
*** epico has quit IRC09:29
*** banix has quit IRC09:29
*** _nadya_ has quit IRC09:31
*** nellysmitt has quit IRC09:31
*** yassine has joined #openstack-meeting09:32
*** yassine has quit IRC09:32
*** david-ly_ has quit IRC09:32
*** epico has joined #openstack-meeting09:33
*** david-lyle has joined #openstack-meeting09:33
*** e0ne has joined #openstack-meeting09:35
*** david-lyle has quit IRC09:38
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting09:38
*** aranjan has quit IRC09:39
*** zz_johnthetubagu is now known as johnthetubaguy09:39
*** emagana has joined #openstack-meeting09:40
*** egallen has quit IRC09:41
*** emagana has quit IRC09:45
*** dims__ has joined #openstack-meeting09:46
*** subscope has quit IRC09:48
*** dims__ has quit IRC09:50
*** ebalduf has joined #openstack-meeting09:51
*** alex_xu has quit IRC09:54
*** DaveJ__ has joined #openstack-meeting09:55
*** Shohei has quit IRC09:55
*** ebalduf has quit IRC09:56
*** Shohei has joined #openstack-meeting09:56
*** ihrachyshka has joined #openstack-meeting09:59
*** Shohei_ has joined #openstack-meeting09:59
*** Shohei has quit IRC10:00
*** subscope has joined #openstack-meeting10:00
*** zz_ttrifonov is now known as ttrifonov10:01
*** subscope has quit IRC10:03
*** anish_ has quit IRC10:03
*** andreaf has quit IRC10:05
*** xek has joined #openstack-meeting10:05
*** xek has quit IRC10:05
*** dsetia has joined #openstack-meeting10:05
*** andreaf has joined #openstack-meeting10:05
*** xek has joined #openstack-meeting10:05
*** noslzzp has joined #openstack-meeting10:06
*** dsetia has quit IRC10:09
*** xuhanp_ has joined #openstack-meeting10:11
*** neeti has quit IRC10:11
*** ozamiatin has joined #openstack-meeting10:13
*** xek has quit IRC10:14
*** reizuki_ has joined #openstack-meeting10:14
*** neeti has joined #openstack-meeting10:14
*** subscope has joined #openstack-meeting10:14
*** xek has joined #openstack-meeting10:15
*** tochi has quit IRC10:16
*** _anish_ has quit IRC10:19
*** colinmcnamara has joined #openstack-meeting10:21
*** Longgeek has quit IRC10:23
*** mchalla has joined #openstack-meeting10:23
*** Longgeek has joined #openstack-meeting10:23
*** xuhanp_ has quit IRC10:25
*** xuhanp_ has joined #openstack-meeting10:25
*** yamamoto has joined #openstack-meeting10:25
*** mchalla has quit IRC10:28
*** yamamoto has quit IRC10:31
*** che-arne has joined #openstack-meeting10:35
*** yaguang has quit IRC10:35
*** colinmcnamara has quit IRC10:41
*** colinmcnamara has joined #openstack-meeting10:42
*** jtomasek has quit IRC10:46
*** jtomasek has joined #openstack-meeting10:48
*** xuhanp_ has quit IRC10:49
*** aranjan has joined #openstack-meeting10:50
*** ebalduf has joined #openstack-meeting10:52
*** aranjan has quit IRC10:55
*** ebalduf has quit IRC10:56
*** jgallard_ has quit IRC10:56
*** berendt has joined #openstack-meeting10:57
*** unicell1 has joined #openstack-meeting10:58
*** Masahiro has quit IRC10:59
*** unicell has quit IRC10:59
*** yapeng_ has joined #openstack-meeting10:59
*** noslzzp has quit IRC11:03
*** avozza is now known as zz_avozza11:04
*** dsetia has joined #openstack-meeting11:06
*** _anish_ has joined #openstack-meeting11:06
*** zz_avozza is now known as avozza11:06
*** epico has quit IRC11:08
*** dsetia has quit IRC11:10
*** vigneshvar has quit IRC11:10
*** shankar has joined #openstack-meeting11:11
*** vigneshvar has joined #openstack-meeting11:12
*** nellysmitt has quit IRC11:13
*** Riddhi has quit IRC11:18
*** otter768 has joined #openstack-meeting11:19
*** aysyd has joined #openstack-meeting11:23
*** otter768 has quit IRC11:24
*** mchalla has joined #openstack-meeting11:24
*** mchalla has quit IRC11:28
*** mpaolino has quit IRC11:29
*** aepifanov has joined #openstack-meeting11:31
*** _anish_ has quit IRC11:31
*** adalbas has joined #openstack-meeting11:34
*** xyang1 has quit IRC11:34
*** arnaud__ has joined #openstack-meeting11:34
*** dims__ has joined #openstack-meeting11:37
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting11:38
*** arnaud__ has quit IRC11:38
*** haomaiwang has quit IRC11:40
*** emagana has joined #openstack-meeting11:42
*** yamamoto has joined #openstack-meeting11:42
*** e0ne is now known as e0ne_11:42
*** e0ne_ is now known as e0ne11:46
*** emagana has quit IRC11:46
*** yamamoto has quit IRC11:47
*** nellysmitt has quit IRC11:50
*** ebalduf has joined #openstack-meeting11:52
*** ebalduf has quit IRC11:57
*** Masahiro has joined #openstack-meeting11:59
*** mwagner_lap has quit IRC12:04
*** Masahiro has quit IRC12:04
*** dims__ has quit IRC12:05
*** andreaf has quit IRC12:06
*** BharatK has quit IRC12:06
*** dsetia has joined #openstack-meeting12:06
*** andreaf has joined #openstack-meeting12:08
*** jhenner has joined #openstack-meeting12:09
*** dims__ has joined #openstack-meeting12:10
*** dsetia has quit IRC12:11
*** baoli has joined #openstack-meeting12:12
*** baoli has quit IRC12:12
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting12:13
*** Murali has joined #openstack-meeting12:15
*** topol has joined #openstack-meeting12:19
*** topol has quit IRC12:20
*** topol has joined #openstack-meeting12:20
*** subscope has quit IRC12:21
*** jaypipes has quit IRC12:22
*** k4n0 has quit IRC12:23
*** vigneshvar has quit IRC12:23
*** Murali has quit IRC12:26
*** e0ne is now known as e0ne_12:27
*** Murali has joined #openstack-meeting12:27
*** Murali has quit IRC12:27
*** vigneshvar has joined #openstack-meeting12:28
*** Murali has joined #openstack-meeting12:28
*** andreaf has quit IRC12:28
*** scotm has joined #openstack-meeting12:29
*** colinmcnamara has quit IRC12:30
*** nellysmitt has quit IRC12:35
*** Murali has quit IRC12:35
*** Murali has joined #openstack-meeting12:36
*** e0ne_ has quit IRC12:37
*** igordcard has joined #openstack-meeting12:39
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting12:40
*** emagana has joined #openstack-meeting12:43
*** baoli has joined #openstack-meeting12:43
*** Shohei has joined #openstack-meeting12:44
*** troytoman has quit IRC12:45
*** dguerri has quit IRC12:45
*** tteggel_ has quit IRC12:45
*** krotscheck has quit IRC12:46
*** aysyd has quit IRC12:46
*** tteggel has joined #openstack-meeting12:47
*** Shohei_ has quit IRC12:47
*** aysyd has joined #openstack-meeting12:47
*** alexpilotti has joined #openstack-meeting12:47
*** primeministerp has quit IRC12:47
*** dguerri has joined #openstack-meeting12:47
*** troytoman has joined #openstack-meeting12:47
*** primeministerp has joined #openstack-meeting12:47
*** krotscheck has joined #openstack-meeting12:47
*** emagana has quit IRC12:48
*** zhhuabj has quit IRC12:48
*** baoli has quit IRC12:48
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting12:48
*** neeti has quit IRC12:48
*** subscope has joined #openstack-meeting12:51
*** ebalduf has joined #openstack-meeting12:53
*** dane_leblanc has joined #openstack-meeting12:57
*** ebalduf has quit IRC12:58
*** sergef has quit IRC12:58
*** dprince has joined #openstack-meeting13:00
*** aloga has quit IRC13:01
*** dprince has quit IRC13:01
*** Masahiro has joined #openstack-meeting13:01
*** phil__ has joined #openstack-meeting13:01
*** dprince has joined #openstack-meeting13:02
*** mpaolino has joined #openstack-meeting13:02
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting13:02
*** nellysmitt has quit IRC13:02
*** shankar has quit IRC13:05
*** Masahiro has quit IRC13:06
*** alexpilotti has quit IRC13:06
*** galstrom has joined #openstack-meeting13:07
*** IanGovett has joined #openstack-meeting13:07
*** dsetia has joined #openstack-meeting13:07
*** pnavarro has joined #openstack-meeting13:08
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting13:08
*** dsetia has quit IRC13:12
*** safchain has joined #openstack-meeting13:13
*** dave-mccowan has joined #openstack-meeting13:14
*** mrunge has quit IRC13:14
*** pnavarro has quit IRC13:14
*** numan has quit IRC13:18
*** prazumovsky has joined #openstack-meeting13:20
*** otter768 has joined #openstack-meeting13:20
*** derekh has quit IRC13:20
*** e0ne has joined #openstack-meeting13:21
*** dave-mccowan_ has joined #openstack-meeting13:21
*** dave-mccowan has quit IRC13:21
*** dave-mccowan_ is now known as dave-mccowan13:21
*** alex_xu has joined #openstack-meeting13:21
*** otter768 has quit IRC13:25
*** sergef has joined #openstack-meeting13:27
*** salv-orlando has quit IRC13:28
*** alex_xu has quit IRC13:28
*** IanGovett1 has joined #openstack-meeting13:30
*** eglynn has quit IRC13:31
*** VW_ has joined #openstack-meeting13:31
*** IanGovett has quit IRC13:31
*** topol has quit IRC13:31
*** Murali has quit IRC13:32
*** vigneshvar has quit IRC13:34
*** yapeng_ has quit IRC13:34
*** mchalla has joined #openstack-meeting13:37
*** scotm has quit IRC13:37
*** boris-42 has joined #openstack-meeting13:38
*** mchalla has quit IRC13:41
*** baoli has joined #openstack-meeting13:42
*** emagana has joined #openstack-meeting13:43
*** yamamoto has joined #openstack-meeting13:44
*** SridharG has joined #openstack-meeting13:45
*** gmatefi has joined #openstack-meeting13:46
*** baoli has quit IRC13:46
*** VW_ has quit IRC13:47
*** julim has joined #openstack-meeting13:47
*** VW_ has joined #openstack-meeting13:48
*** IanGovett has joined #openstack-meeting13:48
*** emagana has quit IRC13:48
*** dkranz has joined #openstack-meeting13:49
*** yamamoto has quit IRC13:49
*** noslzzp has joined #openstack-meeting13:49
*** IanGovett1 has quit IRC13:50
*** baoli has joined #openstack-meeting13:50
*** VW_ has quit IRC13:53
*** galstrom is now known as galstrom_zzz13:53
*** joesavak has joined #openstack-meeting13:53
*** ebalduf has joined #openstack-meeting13:54
*** bauzas is now known as bauwser13:54
*** ebalduf has quit IRC13:59
*** lazy_prince is now known as killer_prince14:00
*** baoli has quit IRC14:01
*** yapeng is now known as yapeng__14:04
*** achanda has joined #openstack-meeting14:06
*** emagana has joined #openstack-meeting14:07
*** dsetia has joined #openstack-meeting14:08
*** gmatefi has quit IRC14:09
*** dims__ has quit IRC14:12
*** dims__ has joined #openstack-meeting14:12
*** dsetia has quit IRC14:12
*** dims__ has quit IRC14:16
*** mpaolino has quit IRC14:17
*** enikanorov has joined #openstack-meeting14:17
*** sahid has quit IRC14:21
*** labebeCanaimera- has joined #openstack-meeting14:22
*** ppalucki has joined #openstack-meeting14:24
*** chandankumar has quit IRC14:25
*** andreaf has joined #openstack-meeting14:25
*** labebeCanaimera- has quit IRC14:28
*** sahid has joined #openstack-meeting14:28
*** bvandenh has quit IRC14:28
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting14:29
*** mpaolino has joined #openstack-meeting14:30
*** dulek has quit IRC14:31
*** baoli has joined #openstack-meeting14:33
*** baoli has quit IRC14:34
*** salv-orlando has quit IRC14:34
*** baoli has joined #openstack-meeting14:35
*** mrmartin has quit IRC14:36
*** jaypipes has joined #openstack-meeting14:37
*** colinmcnamara has joined #openstack-meeting14:38
*** jungleboyj has quit IRC14:38
*** rushiagr is now known as rushiagr_away14:38
*** xyang1 has joined #openstack-meeting14:40
*** jaypipes is now known as leakypipes14:41
*** achanda has quit IRC14:41
*** esker has joined #openstack-meeting14:42
*** ddieterly has quit IRC14:46
*** ddieterly has joined #openstack-meeting14:46
*** mpaolino has quit IRC14:46
*** dave-mccowan has quit IRC14:47
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting14:47
*** _anish_ has joined #openstack-meeting14:47
*** dansmith is now known as superdan14:50
*** Masahiro has joined #openstack-meeting14:50
*** ddieterly has quit IRC14:51
*** avozza is now known as zz_avozza14:53
*** pnavarro has joined #openstack-meeting14:55
*** Masahiro has quit IRC14:55
*** ebalduf has joined #openstack-meeting14:55
*** colinmcnamara has quit IRC14:57
*** radez_g0n3 is now known as radez14:57
*** _anish_ has quit IRC14:58
*** ebalduf has quit IRC15:00
*** mattgriffin has joined #openstack-meeting15:01
*** MeganR has joined #openstack-meeting15:01
*** tbarron has joined #openstack-meeting15:02
*** thomasem has joined #openstack-meeting15:02
*** rbak has joined #openstack-meeting15:02
*** thomasem has quit IRC15:03
*** jgallard_ has joined #openstack-meeting15:03
*** thomasem has joined #openstack-meeting15:03
*** MeganR has left #openstack-meeting15:03
*** juice has quit IRC15:04
*** pnavarro has quit IRC15:05
*** timrc has quit IRC15:05
*** funzo_ has joined #openstack-meeting15:06
*** juice has joined #openstack-meeting15:06
*** funzo has quit IRC15:06
*** emagana has quit IRC15:07
*** jcoufal has quit IRC15:08
*** emagana has joined #openstack-meeting15:08
*** dsetia has joined #openstack-meeting15:09
*** SridharG has quit IRC15:09
*** timrc has joined #openstack-meeting15:09
*** alex_xu has joined #openstack-meeting15:10
*** dboik has joined #openstack-meeting15:10
*** Mandell has joined #openstack-meeting15:10
*** juice has quit IRC15:13
*** dsetia has quit IRC15:13
*** e0ne is now known as e0ne_15:13
*** emagana_ has joined #openstack-meeting15:14
*** e0ne_ is now known as e0ne15:14
*** mrunge has joined #openstack-meeting15:14
*** esmute has quit IRC15:14
*** emagana has quit IRC15:15
*** juice has joined #openstack-meeting15:15
*** igordcard has quit IRC15:16
*** rushiagr_away is now known as rushiagr15:16
*** mtanino has joined #openstack-meeting15:17
*** ChuckC_ has quit IRC15:17
*** esmute has joined #openstack-meeting15:18
*** radez is now known as radez_g0n315:19
*** tellesnobrega_ has joined #openstack-meeting15:19
*** radez_g0n3 is now known as radez15:19
*** stevemar has joined #openstack-meeting15:20
*** otter768 has joined #openstack-meeting15:21
*** vijendar has quit IRC15:21
*** Riddhi has joined #openstack-meeting15:21
*** Riddhi has quit IRC15:21
*** ddieterly has joined #openstack-meeting15:22
*** Riddhi has joined #openstack-meeting15:22
*** tellesnobrega_ has quit IRC15:22
*** yapeng has joined #openstack-meeting15:23
*** dave-mccowan has joined #openstack-meeting15:24
*** yamamoto has joined #openstack-meeting15:25
*** thomasem has quit IRC15:25
*** otter768 has quit IRC15:25
*** scotm has joined #openstack-meeting15:26
*** Mandell has quit IRC15:26
*** sahid has quit IRC15:27
*** jungleboyj has joined #openstack-meeting15:27
*** yapeng has quit IRC15:28
*** galstrom_zzz is now known as galstrom15:28
*** timcline has joined #openstack-meeting15:29
*** jtomasek has quit IRC15:30
*** scotm has quit IRC15:31
*** Mandell has joined #openstack-meeting15:31
*** thomasem has joined #openstack-meeting15:31
*** igordcard has joined #openstack-meeting15:31
*** jorge_munoz has joined #openstack-meeting15:31
*** scotm has joined #openstack-meeting15:32
*** thomasem has quit IRC15:33
*** jemangs has quit IRC15:33
*** MeganR has joined #openstack-meeting15:33
*** yassine has joined #openstack-meeting15:35
*** achanda has joined #openstack-meeting15:35
*** anish_ has joined #openstack-meeting15:36
*** ebalduf has joined #openstack-meeting15:37
*** thomasem has joined #openstack-meeting15:37
*** mchalla has joined #openstack-meeting15:39
*** bill_az has joined #openstack-meeting15:39
*** bill_az has quit IRC15:39
*** bill_az has joined #openstack-meeting15:39
*** VW_ has joined #openstack-meeting15:40
*** timcline has quit IRC15:40
*** timcline has joined #openstack-meeting15:41
*** GeoffArnold has joined #openstack-meeting15:42
*** mchalla has quit IRC15:43
*** sahid has joined #openstack-meeting15:43
*** ppalucki has quit IRC15:46
*** jehb_ has joined #openstack-meeting15:46
*** scotm has quit IRC15:47
*** yamamoto has quit IRC15:48
*** nirupma has joined #openstack-meeting15:48
*** pberis has quit IRC15:49
*** vijendar has joined #openstack-meeting15:51
*** vrovachev has quit IRC15:53
*** kebray has joined #openstack-meeting15:53
*** igordcard has quit IRC15:54
*** carl_baldwin has joined #openstack-meeting15:54
*** prazumovsky has quit IRC15:54
*** skraynev has quit IRC15:54
*** ityaptin has quit IRC15:54
*** enikanorov_ has quit IRC15:54
*** obondarev has quit IRC15:54
*** _elena_ has quit IRC15:55
*** aepifanov has quit IRC15:55
*** ilyashakhat has quit IRC15:55
*** prazumovsky has joined #openstack-meeting15:57
*** vrovachev has joined #openstack-meeting15:58
*** skraynev has joined #openstack-meeting15:58
*** _elena_ has joined #openstack-meeting15:58
*** pberis has joined #openstack-meeting15:59
*** Mandell has quit IRC16:00
*** schwicke has joined #openstack-meeting16:00
*** aepifanov has joined #openstack-meeting16:00
*** atiwari has joined #openstack-meeting16:01
*** ilyashakhat has joined #openstack-meeting16:01
*** enikanorov_ has joined #openstack-meeting16:01
*** ityaptin has joined #openstack-meeting16:01
*** obondarev has joined #openstack-meeting16:02
*** otter768 has joined #openstack-meeting16:02
*** jsavak has joined #openstack-meeting16:04
*** joesavak has quit IRC16:04
*** moha_hunt has joined #openstack-meeting16:07
*** topol has joined #openstack-meeting16:07
*** dsetia has joined #openstack-meeting16:09
*** jemangs has joined #openstack-meeting16:11
*** ChuckC_ has joined #openstack-meeting16:11
*** ChuckC_ is now known as ChuckC16:11
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting16:11
*** JoshNang has left #openstack-meeting16:11
*** dsetia has quit IRC16:13
*** jsavak has quit IRC16:14
*** chandankumar has joined #openstack-meeting16:15
*** schwicke has quit IRC16:16
*** nirupma has quit IRC16:17
*** scotm has joined #openstack-meeting16:17
*** nealph has joined #openstack-meeting16:19
*** alex_xu has quit IRC16:21
*** nealph_ has joined #openstack-meeting16:21
*** chandankumar has quit IRC16:22
*** matrohon has quit IRC16:22
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting16:22
*** dims__ has joined #openstack-meeting16:24
*** dims__ has quit IRC16:24
*** dims__ has joined #openstack-meeting16:24
*** sergef has quit IRC16:24
*** nealph has quit IRC16:25
*** jmontemayor has joined #openstack-meeting16:25
*** mdavidson has quit IRC16:25
*** gma has joined #openstack-meeting16:26
*** adalbas has quit IRC16:26
*** jmontemayor_ has joined #openstack-meeting16:27
*** jmontemayor has quit IRC16:30
*** alop has joined #openstack-meeting16:30
*** fnaval has joined #openstack-meeting16:30
*** bnemec is now known as beekneemech16:31
*** boris-42 has quit IRC16:33
*** dannywilson has joined #openstack-meeting16:34
*** otter768 has quit IRC16:34
*** prazumovsky has quit IRC16:34
*** jgallard_ has quit IRC16:35
*** chandankumar has joined #openstack-meeting16:36
*** safchain has quit IRC16:36
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting16:36
*** dannywil_ has joined #openstack-meeting16:37
*** dannywilson has quit IRC16:38
*** Masahiro has joined #openstack-meeting16:39
*** ChuckC has quit IRC16:40
*** noslzzp has quit IRC16:43
*** thedodd has joined #openstack-meeting16:43
*** Masahiro has quit IRC16:43
*** noelbk has joined #openstack-meeting16:43
*** ChuckC has joined #openstack-meeting16:44
*** obondarev has quit IRC16:44
*** noslzzp has joined #openstack-meeting16:44
*** dsetia has joined #openstack-meeting16:44
*** dsetia has quit IRC16:44
*** dsetia has joined #openstack-meeting16:45
*** obondarev has joined #openstack-meeting16:45
*** nealph has joined #openstack-meeting16:45
*** nellysmitt has quit IRC16:45
*** SridharG has joined #openstack-meeting16:46
*** SridharG has left #openstack-meeting16:46
*** chuckC_ has joined #openstack-meeting16:46
*** ttrifonov is now known as zz_ttrifonov16:47
*** yamamoto has joined #openstack-meeting16:48
*** nealph_ has quit IRC16:49
*** ChuckC has quit IRC16:51
*** pballand has quit IRC16:51
*** yjiang5 is now known as gingerjiang16:52
*** MeganR has left #openstack-meeting16:53
*** yamamoto has quit IRC16:53
*** sbalukoff has joined #openstack-meeting16:53
*** reed has joined #openstack-meeting16:54
*** MeganR has joined #openstack-meeting16:55
*** joesavak has joined #openstack-meeting16:55
*** dims__ is now known as dimsum__16:56
*** Tross1 has quit IRC16:57
*** kebray has quit IRC16:57
*** DaveJ__ has quit IRC16:58
*** kebray has joined #openstack-meeting16:58
*** e0ne is now known as e0ne_16:58
*** gyee has joined #openstack-meeting16:58
*** e0ne_ is now known as e0ne16:59
*** jlanoux has quit IRC17:00
*** e0ne has quit IRC17:01
*** rmoe has quit IRC17:02
*** rm_work|away is now known as rm_work17:03
*** achanda has quit IRC17:04
*** nealph_ has joined #openstack-meeting17:04
*** rwsu has joined #openstack-meeting17:05
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting17:05
*** adalbas has joined #openstack-meeting17:05
*** Apoorva has joined #openstack-meeting17:06
*** achanda has joined #openstack-meeting17:07
*** shashankhegde has joined #openstack-meeting17:08
*** nealph has quit IRC17:08
*** nellysmitt has quit IRC17:08
*** joesavak has quit IRC17:09
*** sahid has quit IRC17:11
*** yapeng has joined #openstack-meeting17:12
*** nealph has joined #openstack-meeting17:14
*** fnaval has quit IRC17:16
*** gma has quit IRC17:16
*** neelashah has joined #openstack-meeting17:17
*** yapeng has quit IRC17:17
*** sweston_away is now known as spw17:17
*** nealph_ has quit IRC17:17
*** sweston has joined #openstack-meeting17:18
*** scinawa has quit IRC17:19
*** rmoe has joined #openstack-meeting17:20
*** baoli has quit IRC17:20
*** MaxV has quit IRC17:22
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting17:24
*** Fdot has quit IRC17:26
*** alexpilotti has joined #openstack-meeting17:27
*** banix has joined #openstack-meeting17:27
*** achanda has quit IRC17:28
*** achanda has joined #openstack-meeting17:28
*** ygbo has quit IRC17:29
*** baoli has joined #openstack-meeting17:29
*** dboik has quit IRC17:30
*** noslzzp has quit IRC17:30
*** noslzzp has joined #openstack-meeting17:32
*** nealph has quit IRC17:32
*** achanda has quit IRC17:33
*** atiwari has quit IRC17:37
*** noslzzp has quit IRC17:37
*** suro_ has joined #openstack-meeting17:37
*** fnaval has joined #openstack-meeting17:39
*** achanda has joined #openstack-meeting17:40
*** mchalla has joined #openstack-meeting17:41
*** nealph has joined #openstack-meeting17:41
*** kebray has quit IRC17:41
*** banix has quit IRC17:41
*** nealph_ has joined #openstack-meeting17:42
*** nealph__ has joined #openstack-meeting17:44
*** mchalla has quit IRC17:45
*** armax has joined #openstack-meeting17:45
*** nealph has quit IRC17:45
*** nealph has joined #openstack-meeting17:46
*** nealph___ has joined #openstack-meeting17:47
*** nealph_ has quit IRC17:47
*** nealph__ has quit IRC17:49
*** mwagner_lap has joined #openstack-meeting17:50
*** salv-orlando has quit IRC17:50
*** nealph has quit IRC17:51
*** nealph has joined #openstack-meeting17:52
*** yeungp has quit IRC17:52
*** nealph_ has joined #openstack-meeting17:53
*** nealph has quit IRC17:53
*** mudassirlatif has joined #openstack-meeting17:54
*** raildo_away has quit IRC17:54
*** nealph has joined #openstack-meeting17:54
*** IanGovett has quit IRC17:56
*** IanGovett has joined #openstack-meeting17:56
*** kebray has joined #openstack-meeting17:56
*** nealph_ has quit IRC17:57
*** pballand has joined #openstack-meeting17:57
*** banix has joined #openstack-meeting17:59
*** johnthetubaguy is now known as zz_johnthetubagu18:00
*** aepifanov has quit IRC18:02
*** dprince has quit IRC18:04
*** _nadya_ has quit IRC18:05
*** harlowja_away is now known as harlowja_18:05
*** comay has joined #openstack-meeting18:06
*** balajiiyer has quit IRC18:08
*** luqas has quit IRC18:09
*** s3wong has joined #openstack-meeting18:10
*** bdpayne has joined #openstack-meeting18:10
*** timcline has quit IRC18:16
*** whenry has quit IRC18:16
*** dboik has joined #openstack-meeting18:18
*** noslzzp has joined #openstack-meeting18:20
*** Mandell has joined #openstack-meeting18:22
*** markmcclain has joined #openstack-meeting18:22
*** dprince has joined #openstack-meeting18:26
*** dannywil_ has quit IRC18:26
*** Masahiro has joined #openstack-meeting18:27
*** berendt has quit IRC18:29
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting18:32
*** Masahiro has quit IRC18:32
*** VW_ has quit IRC18:34
*** s3wong has quit IRC18:34
*** s3wong_ has joined #openstack-meeting18:34
*** sarob has joined #openstack-meeting18:34
*** alexpilotti has quit IRC18:35
*** otter768 has joined #openstack-meeting18:35
*** bobmel has quit IRC18:36
*** bobmel has joined #openstack-meeting18:37
*** otter768 has quit IRC18:39
*** e0ne has joined #openstack-meeting18:41
*** sarob has quit IRC18:43
*** salv-orl_ has joined #openstack-meeting18:44
*** salv-orl_ has quit IRC18:47
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting18:48
*** thedodd has quit IRC18:49
*** salv-orlando has quit IRC18:50
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting18:51
*** yapeng has joined #openstack-meeting18:52
*** s3wong_ has quit IRC18:53
*** ebalduf has quit IRC18:54
*** galstrom is now known as galstrom_zzz18:54
*** yassine has quit IRC18:54
*** timcline_ has joined #openstack-meeting18:55
*** yeungp has joined #openstack-meeting18:58
*** alexpilotti has joined #openstack-meeting18:58
*** sarob has joined #openstack-meeting18:59
*** yeungp has quit IRC19:00
*** yeungp has joined #openstack-meeting19:00
*** bobmel_ has joined #openstack-meeting19:00
*** bobmel_ has quit IRC19:01
*** bobmel_ has joined #openstack-meeting19:02
*** openstack has joined #openstack-meeting19:09
*** ChanServ sets mode: +o openstack19:09
*** jerdfelt has joined #openstack-meeting19:09
*** s0mik_ has joined #openstack-meeting19:09
*** krotscheck_ is now known as krotscheck19:09
*** mrunge has quit IRC19:09
*** openstackstatus has joined #openstack-meeting19:09
*** ChanServ sets mode: +v openstackstatus19:09
*** dougwig has joined #openstack-meeting19:09
*** anish_ has quit IRC19:09
*** stevemar2 is now known as stevemar19:13
*** colinmcnamara has joined #openstack-meeting19:13
*** cbouch has joined #openstack-meeting19:16
*** nealph has quit IRC19:19
*** Sukhdev_ has joined #openstack-meeting19:20
*** nealph has joined #openstack-meeting19:20
*** Sukhdev has quit IRC19:21
*** colinmcnamara has quit IRC19:24
*** jtomasek has joined #openstack-meeting19:24
*** Mandell has quit IRC19:25
*** jorge_munoz has quit IRC19:25
*** jorge_munoz has joined #openstack-meeting19:25
*** shakamunyi has joined #openstack-meeting19:25
*** e0ne has quit IRC19:27
*** VW_ has joined #openstack-meeting19:28
*** galstrom_zzz is now known as galstrom19:31
*** anish__ has quit IRC19:31
*** SumitNaiksatam has quit IRC19:31
*** Mandell has joined #openstack-meeting19:33
*** salshaikh has joined #openstack-meeting19:34
*** banix has quit IRC19:35
*** ebalduf has joined #openstack-meeting19:36
*** ihrachyshka has quit IRC19:38
*** rakhmerov__ is now known as rakhmerov19:39
*** jtomasek has quit IRC19:39
*** achanda has quit IRC19:40
*** ihrachyshka has joined #openstack-meeting19:40
*** aranjan has quit IRC19:41
*** avozza is now known as zz_avozza19:42
*** chandankumar has quit IRC19:43
*** salshaikh has quit IRC19:44
*** dboik has quit IRC19:45
*** dboik has joined #openstack-meeting19:45
*** dannywilson has joined #openstack-meeting19:50
*** yamamoto has joined #openstack-meeting19:51
*** timcline_ has quit IRC19:55
*** timcline has joined #openstack-meeting19:55
*** rushiagr is now known as rushiagr_away19:55
*** mudassirlatif has quit IRC19:55
*** yamamoto has quit IRC19:56
*** SumitNaiksatam has joined #openstack-meeting19:59
*** timcline_ has joined #openstack-meeting20:00
*** stevemar has quit IRC20:03
*** stevemar has joined #openstack-meeting20:03
*** timcline has quit IRC20:04
*** ihrachyshka has quit IRC20:05
*** zz_avozza is now known as avozza20:05
*** carl_baldwin has joined #openstack-meeting20:05
*** zeddii has quit IRC20:05
*** aranjan has joined #openstack-meeting20:07
*** ChuckC has joined #openstack-meeting20:10
*** dboik has quit IRC20:11
*** esker has quit IRC20:11
*** alexpilotti has quit IRC20:15
*** Masahiro has joined #openstack-meeting20:16
*** e0ne has joined #openstack-meeting20:20
*** Longgeek has quit IRC20:20
*** Masahiro has quit IRC20:20
*** avozza is now known as zz_avozza20:21
*** dboik has joined #openstack-meeting20:21
*** Longgeek has joined #openstack-meeting20:22
*** Longgeek has quit IRC20:27
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting20:30
*** e0ne has quit IRC20:34
*** Slower has quit IRC20:35
*** balajiiyer has quit IRC20:35
*** otter768 has joined #openstack-meeting20:36
*** salv-orlando has quit IRC20:36
*** ddieterly has quit IRC20:37
*** banix has joined #openstack-meeting20:37
*** vijendar has quit IRC20:37
*** mattgriffin has quit IRC20:38
*** banix has quit IRC20:38
*** gyee has quit IRC20:39
*** spzala has joined #openstack-meeting20:40
*** moha_hunt has quit IRC20:41
*** otter768 has quit IRC20:41
*** dprince has quit IRC20:43
*** dane_leblanc has quit IRC20:44
*** neelashah has quit IRC20:47
*** Slower has joined #openstack-meeting20:47
*** jmontemayor_ has quit IRC20:49
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting20:49
*** hemnafk is now known as hemna20:50
*** moha_hunt has joined #openstack-meeting20:51
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting20:53
*** novas0x2a|laptop has joined #openstack-meeting20:53
*** zz_avozza is now known as avozza20:54
*** gyee has joined #openstack-meeting20:55
*** tongli has joined #openstack-meeting20:56
*** carl_baldwin has quit IRC20:56
*** mfedosin_ has joined #openstack-meeting20:58
*** nellysmitt has quit IRC20:58
*** unicell1 has quit IRC21:00
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting21:00
*** stevemar has quit IRC21:01
*** andreykurilin_ has quit IRC21:02
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting21:02
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting21:03
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting21:05
*** scotm has quit IRC21:07
*** jehb_ has quit IRC21:08
*** aysyd has quit IRC21:10
*** _nadya_ has quit IRC21:10
*** ihrachyshka has joined #openstack-meeting21:11
*** baoli has quit IRC21:16
*** Sukhdev_ has quit IRC21:19
*** zz_sabari is now known as zz_zz_sabari21:22
*** carl_baldwin has joined #openstack-meeting21:24
*** Apoorva has quit IRC21:26
*** Apoorva has joined #openstack-meeting21:26
*** pnavarro has joined #openstack-meeting21:29
*** nealph_ has joined #openstack-meeting21:29
*** nealph has quit IRC21:29
*** jjmb has joined #openstack-meeting21:29
*** jjmb1 has quit IRC21:29
*** sarob has quit IRC21:29
*** crc32 has joined #openstack-meeting21:30
*** jungleboyj has quit IRC21:33
*** aranjan has quit IRC21:33
*** nellysmitt has quit IRC21:34
*** hashar has joined #openstack-meeting21:34
*** hashar has quit IRC21:34
*** mudassirlatif has joined #openstack-meeting21:37
*** aranjan has joined #openstack-meeting21:38
*** cbouch has quit IRC21:42
*** vijendar has joined #openstack-meeting21:43
*** SridharRamaswamy has quit IRC21:43
*** mfedosin_ has quit IRC21:46
*** dkranz has quit IRC21:46
*** tbarron has quit IRC21:46
*** mfedosin_ has joined #openstack-meeting21:48
*** dave-mccowan has quit IRC21:50
*** galstrom is now known as galstrom_zzz21:54
*** Tross has joined #openstack-meeting21:59
*** bdpayne_ has joined #openstack-meeting21:59
*** DrBacchus has quit IRC21:59
*** MeganR has quit IRC22:00
*** Tross1 has joined #openstack-meeting22:01
*** bdpayne has quit IRC22:02
*** Tross has quit IRC22:03
*** zz_zz_sabari is now known as zz_zz_zz_sabari22:04
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting22:04
*** Riddhi has quit IRC22:04
*** thomasem has quit IRC22:05
*** Masahiro has joined #openstack-meeting22:05
*** ebalduf has quit IRC22:06
*** dave-mccowan has joined #openstack-meeting22:06
*** pberis has quit IRC22:08
*** Masahiro has quit IRC22:09
*** sarob has joined #openstack-meeting22:10
*** dave-mccowan_ has joined #openstack-meeting22:10
*** shashankhegde has quit IRC22:11
*** dave-mccowan has quit IRC22:11
*** dave-mccowan_ is now known as dave-mccowan22:11
*** balajiiyer has quit IRC22:12
*** avozza is now known as zz_avozza22:12
*** ajo_ has quit IRC22:13
*** colinmcnamara has joined #openstack-meeting22:16
*** ebalduf has joined #openstack-meeting22:19
*** dimsum__ has quit IRC22:23
*** niclem has joined #openstack-meeting22:24
*** timcline_ has quit IRC22:25
*** dboik_ has joined #openstack-meeting22:28
*** dboik_ has quit IRC22:28
*** jungleboyj has joined #openstack-meeting22:29
*** andreykurilin_ has quit IRC22:29
*** dboik_ has joined #openstack-meeting22:29
*** dboik has quit IRC22:32
*** SridharRamaswam1 has joined #openstack-meeting22:35
*** dboik_ has quit IRC22:35
*** otter768 has joined #openstack-meeting22:37
*** SridharRamaswamy has quit IRC22:37
*** Mandell has quit IRC22:38
*** topol has quit IRC22:39
*** sandywalsh has quit IRC22:40
*** otter768 has quit IRC22:41
*** sandywalsh has joined #openstack-meeting22:43
*** shashankhegde has joined #openstack-meeting22:44
*** ivar-lazzaro has joined #openstack-meeting22:45
*** radez is now known as radez_g0n322:46
*** niclem has quit IRC22:46
*** SridharRamaswam1 has quit IRC22:47
*** Mandell has joined #openstack-meeting22:49
*** ddieterly has joined #openstack-meeting22:50
*** ivar-lazzaro has quit IRC22:52
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting22:52
*** SridharRamaswamy has joined #openstack-meeting22:52
*** aranjan_ has joined #openstack-meeting22:52
*** aranjan has quit IRC22:53
*** ChuckC has quit IRC22:53
*** chuckC_ has quit IRC22:53
*** yamamoto has joined #openstack-meeting22:53
*** jdurgin has quit IRC22:54
*** ddieterly has quit IRC22:54
*** scotm has joined #openstack-meeting22:56
*** timcline has joined #openstack-meeting22:56
*** VW_ has quit IRC22:56
*** ayoung has quit IRC22:57
*** yamamoto has quit IRC22:58
*** nealph_ has quit IRC22:58
*** colinmcnamara has quit IRC22:59
*** balajiiyer has left #openstack-meeting23:00
*** timcline has quit IRC23:00
*** scotm has quit IRC23:01
*** chuckC_ has joined #openstack-meeting23:01
*** ihrachyshka has quit IRC23:01
*** Riddhi has joined #openstack-meeting23:04
*** noelbk has quit IRC23:04
*** chuckC__ has joined #openstack-meeting23:05
*** chuckC_ has quit IRC23:06
*** chuckC__ is now known as chuckC_23:06
*** chuckC_ has quit IRC23:06
*** Mandell has quit IRC23:09
*** ajo has joined #openstack-meeting23:10
*** yapeng has quit IRC23:10
*** dhouck has quit IRC23:11
*** zz_avozza is now known as avozza23:15
*** ChuckC has joined #openstack-meeting23:16
*** yapeng has joined #openstack-meeting23:19
*** rm_work is now known as rm_work|away23:20
*** Longgeek has joined #openstack-meeting23:23
*** pnavarro has quit IRC23:23
*** Longgeek has quit IRC23:23
*** markvoelker_ has quit IRC23:27
*** markvoelker has joined #openstack-meeting23:28
*** dhouck has joined #openstack-meeting23:28
*** salv-orlando has quit IRC23:29
*** carl_baldwin has quit IRC23:29
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting23:31
*** rwsu has quit IRC23:31
*** leeantho has joined #openstack-meeting23:32
*** markvoelker has quit IRC23:32
*** noelbk has joined #openstack-meeting23:34
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting23:34
*** j05h2 has quit IRC23:36
*** Mandell has joined #openstack-meeting23:38
*** nellysmitt has quit IRC23:39
*** ajo has quit IRC23:40
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting23:41
*** mfedosin_ has quit IRC23:43
*** carl_baldwin has joined #openstack-meeting23:43
*** jungleboyj has quit IRC23:43
*** s3wong has joined #openstack-meeting23:46
*** avozza is now known as zz_avozza23:47
*** yapeng has quit IRC23:48
*** yapeng has joined #openstack-meeting23:49
*** Riddhi has quit IRC23:52
*** nelsnelson has quit IRC23:52
*** Mandell has quit IRC23:52
*** Riddhi has joined #openstack-meeting23:52
*** Masahiro has joined #openstack-meeting23:54
*** bauwser is now known as bauzas23:55
*** timcline has joined #openstack-meeting23:57
*** Mandell has joined #openstack-meeting23:57
*** bill_az has quit IRC23:58
*** jrist has quit IRC23:58
*** Masahiro has quit IRC23:58
*** markvoelker has joined #openstack-meeting23:58
*** timcline has quit IRC23:59
*** timcline_ has joined #openstack-meeting23:59

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!