Monday, 2017-04-10

*** gouthamr has quit IRC00:00
*** neiljerram has quit IRC00:10
*** pchavva has joined #openstack-meeting00:14
*** fnaval has joined #openstack-meeting00:14
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting00:16
*** esberglu has joined #openstack-meeting00:18
*** yangyape_ has quit IRC00:19
*** yangyapeng has quit IRC00:20
*** esberglu has quit IRC00:23
*** bobh has joined #openstack-meeting00:23
*** wanghao has joined #openstack-meeting00:28
*** ircuser-1 has quit IRC00:29
*** bobh has quit IRC00:30
*** fnaval has quit IRC00:31
*** zhurong has joined #openstack-meeting00:33
*** thorst has quit IRC00:33
*** markstur has quit IRC00:35
*** fnaval has joined #openstack-meeting00:35
*** markstur has joined #openstack-meeting00:36
*** rfolco has joined #openstack-meeting00:37
*** rfolco has quit IRC00:37
*** krtaylor has joined #openstack-meeting00:38
*** esberglu has joined #openstack-meeting00:39
*** markstur has quit IRC00:40
*** esberglu has quit IRC00:43
*** pchavva has quit IRC00:48
*** mickeys has quit IRC00:50
*** kaisers has quit IRC01:04
*** iceyao has joined #openstack-meeting01:07
*** SerenaFeng has joined #openstack-meeting01:07
*** esberglu has joined #openstack-meeting01:14
*** esberglu has quit IRC01:19
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting01:20
*** noslzzp has joined #openstack-meeting01:21
*** thorst has joined #openstack-meeting01:34
*** thorst has quit IRC01:37
*** thorst has joined #openstack-meeting01:37
*** thorst has quit IRC01:37
*** kevinz has joined #openstack-meeting01:39
*** kaisers has joined #openstack-meeting01:44
*** huanxuan has joined #openstack-meeting01:45
*** m_kazuhiro has joined #openstack-meeting01:47
*** mickeys has joined #openstack-meeting01:50
*** fnaval has quit IRC01:56
*** mickeys has quit IRC01:56
*** zhurong has quit IRC01:58
*** yangyapeng has quit IRC01:59
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting01:59
*** gouthamr has joined #openstack-meeting02:05
*** esberglu has joined #openstack-meeting02:08
*** kongwei has joined #openstack-meeting02:09
*** zhurong has joined #openstack-meeting02:10
*** kongwei has quit IRC02:11
*** esberglu has quit IRC02:13
*** VW_ has joined #openstack-meeting02:25
*** VW has quit IRC02:25
*** markstur has joined #openstack-meeting02:26
*** VW_ has quit IRC02:26
*** VW has joined #openstack-meeting02:27
*** bobh has joined #openstack-meeting02:27
*** psedlak has quit IRC02:29
*** bobh has quit IRC02:32
*** yangyapeng has quit IRC02:35
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting02:36
*** thorst has joined #openstack-meeting02:38
*** armax has quit IRC02:42
*** armax has joined #openstack-meeting02:42
*** markstur has quit IRC02:44
*** yamamoto has joined #openstack-meeting02:45
*** kaisers has quit IRC02:46
*** mickeys has joined #openstack-meeting02:53
*** mickeys has quit IRC02:57
*** thorst has quit IRC02:57
*** yamamoto has quit IRC03:01
*** esberglu has joined #openstack-meeting03:03
*** mriedem has quit IRC03:06
*** esberglu has quit IRC03:07
*** markstur has joined #openstack-meeting03:14
*** gouthamr has quit IRC03:16
*** noslzzp has quit IRC03:16
*** epico has joined #openstack-meeting03:17
*** markstur has quit IRC03:19
*** yamahata has joined #openstack-meeting03:21
*** apetrich has quit IRC03:26
*** apetrich has joined #openstack-meeting03:27
*** bobh has joined #openstack-meeting03:28
*** bobh has quit IRC03:32
*** zhhuabj has quit IRC03:35
*** kaisers has joined #openstack-meeting03:42
*** markstur has joined #openstack-meeting03:50
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting03:50
*** markstur has quit IRC03:53
*** mickeys has joined #openstack-meeting03:53
*** thorst has joined #openstack-meeting03:55
*** esberglu has joined #openstack-meeting03:57
*** mickeys has quit IRC03:58
*** thorst has quit IRC03:59
*** yamamoto has joined #openstack-meeting04:01
*** esberglu has quit IRC04:01
*** VW has quit IRC04:03
*** anilvenkata has joined #openstack-meeting04:04
*** markvoelker has joined #openstack-meeting04:05
*** yangyapeng has quit IRC04:20
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting04:21
*** adisky_ has joined #openstack-meeting04:22
*** kaisers has quit IRC04:23
*** kaisers has joined #openstack-meeting04:24
*** markstur has joined #openstack-meeting04:24
*** kaisers has quit IRC04:25
*** kaisers has joined #openstack-meeting04:25
*** bobh has joined #openstack-meeting04:29
*** ntpttr has quit IRC04:30
*** kaisers has quit IRC04:31
*** ntpttr has joined #openstack-meeting04:32
*** bobh has quit IRC04:33
*** ntpttr has quit IRC04:36
*** zhhuabj has quit IRC04:36
*** ntpttr has joined #openstack-meeting04:38
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting04:41
*** ricolin has joined #openstack-meeting04:41
*** esberglu has joined #openstack-meeting04:51
*** ntpttr has quit IRC04:51
*** ntpttr has joined #openstack-meeting04:52
*** mickeys has joined #openstack-meeting04:54
*** esberglu has quit IRC04:55
*** thorst has joined #openstack-meeting04:55
*** kaisers has joined #openstack-meeting04:55
*** jrobinson has quit IRC04:56
*** ntpttr has quit IRC04:56
*** ntpttr has joined #openstack-meeting04:58
*** mickeys has quit IRC04:58
*** ociuhandu has quit IRC05:00
*** thorst has quit IRC05:00
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting05:01
*** bknudson_ has quit IRC05:01
*** jrobinson has joined #openstack-meeting05:03
*** ayogi has joined #openstack-meeting05:04
*** ricolin has quit IRC05:14
*** ricolin has joined #openstack-meeting05:15
*** ricolin_ has joined #openstack-meeting05:16
*** ricolin has quit IRC05:19
*** ricolin_ has quit IRC05:20
*** ricolin_ has joined #openstack-meeting05:20
*** ayogi has quit IRC05:21
*** sridharg has joined #openstack-meeting05:21
*** ricolin__ has joined #openstack-meeting05:22
*** ricolin_ has quit IRC05:22
*** ayogi has joined #openstack-meeting05:24
*** ricolin_ has joined #openstack-meeting05:24
*** rcernin has joined #openstack-meeting05:25
*** ricolin__ has quit IRC05:26
*** ricolin__ has joined #openstack-meeting05:29
*** ricolin_ has quit IRC05:32
*** trinaths has joined #openstack-meeting05:32
*** ntpttr has quit IRC05:34
*** ntpttr has joined #openstack-meeting05:36
*** markstur has quit IRC05:38
*** ntpttr has quit IRC05:40
*** ntpttr has joined #openstack-meeting05:41
*** yamamoto_ has joined #openstack-meeting05:42
*** prateek has joined #openstack-meeting05:44
*** esberglu has joined #openstack-meeting05:45
*** yamamoto has quit IRC05:45
*** esberglu has quit IRC05:49
*** mickeys has joined #openstack-meeting05:50
*** r-mibu has quit IRC05:51
*** ntpttr has quit IRC05:54
*** unicell has joined #openstack-meeting05:55
*** ociuhandu has quit IRC05:55
*** ntpttr has joined #openstack-meeting05:56
*** thorst has joined #openstack-meeting05:56
*** gcb has joined #openstack-meeting05:57
*** unicell has quit IRC05:59
*** unicell has joined #openstack-meeting06:00
*** thorst has quit IRC06:00
*** pcaruana has joined #openstack-meeting06:01
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting06:05
*** iceyao has quit IRC06:06
*** r-mibu has joined #openstack-meeting06:06
*** leanderthal|afk is now known as leanderthal06:06
*** iceyao has joined #openstack-meeting06:06
*** ntpttr has quit IRC06:07
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:08
*** tobberydberg has joined #openstack-meeting06:09
*** r-mibu has quit IRC06:11
*** ricolin__ has quit IRC06:13
*** ricolin has joined #openstack-meeting06:13
*** ntpttr has quit IRC06:14
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:16
*** sridharg has quit IRC06:17
*** leanderthal is now known as leanderthal|afk06:18
*** yangyapeng has quit IRC06:19
*** ntpttr has quit IRC06:20
*** yonglihe has joined #openstack-meeting06:21
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:21
*** r-mibu has joined #openstack-meeting06:21
*** amotoki has joined #openstack-meeting06:23
*** ntpttr has quit IRC06:28
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:30
*** bobh has joined #openstack-meeting06:31
*** ociuhandu has quit IRC06:31
*** Hosam has joined #openstack-meeting06:31
*** Hosam has quit IRC06:32
*** janki has joined #openstack-meeting06:33
*** rossella_s has quit IRC06:33
*** aeng has quit IRC06:33
*** rossella_s has joined #openstack-meeting06:34
*** andreas_s has joined #openstack-meeting06:35
*** bobh has quit IRC06:35
*** janki has quit IRC06:35
*** janki has joined #openstack-meeting06:36
*** ykatabam has quit IRC06:38
*** esberglu has joined #openstack-meeting06:39
*** HeOS has joined #openstack-meeting06:41
*** zhhuabj has quit IRC06:41
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting06:44
*** esberglu has quit IRC06:44
*** ntpttr has quit IRC06:44
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:45
*** tesseract has joined #openstack-meeting06:48
*** ntpttr has quit IRC06:50
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:52
*** ntpttr has quit IRC06:56
*** thorst has joined #openstack-meeting06:57
*** ntpttr has joined #openstack-meeting06:58
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting06:59
*** esberglu has joined #openstack-meeting07:00
*** yantarou has quit IRC07:01
*** thorst has quit IRC07:01
*** yantarou has joined #openstack-meeting07:02
*** esberglu has quit IRC07:04
*** ntpttr has quit IRC07:04
*** ntpttr has joined #openstack-meeting07:05
*** dmellado has joined #openstack-meeting07:08
*** mickeys has quit IRC07:08
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting07:08
*** reedip_ has quit IRC07:09
*** ntpttr has quit IRC07:12
*** markvoelker has quit IRC07:12
*** ntpttr has joined #openstack-meeting07:14
*** markstur has joined #openstack-meeting07:14
*** markvoelker has joined #openstack-meeting07:15
*** denaitre has quit IRC07:15
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck07:18
*** markstur has quit IRC07:19
*** ltomasbo has joined #openstack-meeting07:22
*** jrobinson has quit IRC07:24
*** ntpttr has quit IRC07:25
*** ad_rien_ has quit IRC07:25
*** alexchadin has joined #openstack-meeting07:26
*** ntpttr has joined #openstack-meeting07:28
*** geguileo has joined #openstack-meeting07:28
*** sridharg has joined #openstack-meeting07:29
*** bobh has joined #openstack-meeting07:31
*** toscalix has joined #openstack-meeting07:34
*** brault has joined #openstack-meeting07:35
*** esberglu has joined #openstack-meeting07:35
*** ntpttr has quit IRC07:35
*** bobh has quit IRC07:36
*** reedip has joined #openstack-meeting07:36
*** brault has quit IRC07:36
*** neiljerram has joined #openstack-meeting07:37
*** ntpttr has joined #openstack-meeting07:38
*** phil_ has joined #openstack-meeting07:38
*** phil_ is now known as Guest960507:38
*** nadya has joined #openstack-meeting07:39
*** esberglu has quit IRC07:39
*** ntpttr has quit IRC07:44
*** ntpttr has joined #openstack-meeting07:46
*** gcb has quit IRC07:46
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting07:46
*** brault has joined #openstack-meeting07:48
*** lpetrut has joined #openstack-meeting07:48
*** ntpttr has quit IRC07:50
*** ntpttr has joined #openstack-meeting07:52
*** anilvenkata is now known as anilvenkata_afk07:57
*** thorst has joined #openstack-meeting07:58
*** ntpttr has quit IRC07:59
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:02
*** rossella_s has quit IRC08:02
*** rossella_s has joined #openstack-meeting08:06
*** rossella_s has quit IRC08:08
*** mickeys has joined #openstack-meeting08:09
*** ntpttr has quit IRC08:09
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:10
*** gcb has joined #openstack-meeting08:12
*** mickeys has quit IRC08:14
*** ntpttr has quit IRC08:14
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:16
*** rossella_s has joined #openstack-meeting08:17
*** thorst has quit IRC08:17
*** martinkopec has joined #openstack-meeting08:21
*** ralonsoh has joined #openstack-meeting08:21
*** ntpttr has quit IRC08:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:24
*** HeOS has quit IRC08:25
*** ntpttr has quit IRC08:30
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:31
*** bobh has joined #openstack-meeting08:32
*** ntpttr has quit IRC08:36
*** bobh has quit IRC08:37
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:38
*** ntpttr has quit IRC08:43
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:44
*** dbecker has joined #openstack-meeting08:48
*** ttx2 has joined #openstack-meeting08:48
*** electrofelix has joined #openstack-meeting08:49
*** ttx2 has left #openstack-meeting08:50
*** electrofelix has quit IRC08:50
*** ociuhandu has quit IRC08:51
*** janki has quit IRC08:53
*** ntpttr has quit IRC08:55
*** ntpttr has joined #openstack-meeting08:56
*** ircuser-1 has joined #openstack-meeting08:57
*** shu-mutou is now known as shu-mutou-AWAY08:59
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting09:00
*** knangia has quit IRC09:01
*** Kevin_Zheng has joined #openstack-meeting09:07
*** ntpttr has quit IRC09:07
*** mickeys has joined #openstack-meeting09:10
*** ntpttr has joined #openstack-meeting09:10
*** thorst has joined #openstack-meeting09:14
*** ociuhandu has quit IRC09:14
*** mickeys has quit IRC09:14
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting09:18
*** alexchadin has quit IRC09:18
*** thorst has quit IRC09:18
*** ntpttr has quit IRC09:21
*** ricolin has quit IRC09:22
*** esberglu has joined #openstack-meeting09:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting09:24
*** electrofelix has joined #openstack-meeting09:24
*** ricolin has joined #openstack-meeting09:26
*** iceyao has quit IRC09:26
*** esberglu has quit IRC09:28
*** sambetts|afk is now known as sambetts09:29
*** wanghao_ has joined #openstack-meeting09:32
*** ricolin_ has joined #openstack-meeting09:33
*** wanghao_ has quit IRC09:33
*** bobh has joined #openstack-meeting09:33
*** ricolin has quit IRC09:35
*** wanghao has quit IRC09:36
*** bobh has quit IRC09:37
*** egallen has joined #openstack-meeting09:41
*** janki has joined #openstack-meeting09:42
*** ntpttr has quit IRC09:43
*** m_kazuhiro has quit IRC09:44
*** ntpttr has joined #openstack-meeting09:46
*** Douhet has quit IRC09:47
*** trinaths has left #openstack-meeting09:51
*** SerenaFeng has quit IRC09:51
*** SerenaFeng has joined #openstack-meeting09:51
*** SerenaFeng has quit IRC09:53
*** ntpttr has quit IRC09:53
*** bzhao has quit IRC09:55
*** ntpttr has joined #openstack-meeting09:56
*** bzhao has joined #openstack-meeting09:56
*** HeOS has joined #openstack-meeting09:58
*** aarefiev_afk is now known as aarefiev09:59
*** iceyao has joined #openstack-meeting10:01
*** ntpttr has quit IRC10:07
*** ricolin_ has quit IRC10:07
*** alexchadin has joined #openstack-meeting10:09
*** ntpttr has joined #openstack-meeting10:10
*** sdague has joined #openstack-meeting10:10
*** mickeys has joined #openstack-meeting10:11
*** mickeys has quit IRC10:16
*** gcb has quit IRC10:16
*** ntpttr has quit IRC10:17
*** bobmel_ has quit IRC10:18
*** esberglu has joined #openstack-meeting10:18
*** ntpttr has joined #openstack-meeting10:18
*** rbartal has quit IRC10:21
*** iceyao has quit IRC10:21
*** esberglu has quit IRC10:22
*** Douhet has joined #openstack-meeting10:23
*** reedip has quit IRC10:23
*** reedip has joined #openstack-meeting10:23
*** bobmel has joined #openstack-meeting10:24
*** ociuhandu has quit IRC10:25
*** ntpttr has quit IRC10:27
*** ntpttr has joined #openstack-meeting10:28
*** bobmel has quit IRC10:29
*** bobmel has joined #openstack-meeting10:29
*** ntpttr has quit IRC10:32
*** rossella_s has quit IRC10:33
*** bobh has joined #openstack-meeting10:33
*** ntpttr has joined #openstack-meeting10:34
*** rossella_s has joined #openstack-meeting10:34
*** bobh has quit IRC10:38
*** ntpttr has quit IRC10:43
*** kevinz has quit IRC10:44
*** kevinz has joined #openstack-meeting10:44
*** ntpttr has joined #openstack-meeting10:46
*** iceyao has joined #openstack-meeting10:47
*** jkilpatr has quit IRC10:47
*** markstur has joined #openstack-meeting10:50
*** iceyao has quit IRC10:51
*** markstur has quit IRC10:55
*** kevinz has quit IRC10:55
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting10:55
*** ntpttr has quit IRC10:59
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:00
*** wanghao has joined #openstack-meeting11:01
*** SerenaFeng has joined #openstack-meeting11:03
*** jtomasek_ has joined #openstack-meeting11:03
*** bobmel has quit IRC11:04
*** sdague_ has joined #openstack-meeting11:04
*** ntpttr has quit IRC11:06
*** jamesdenton has joined #openstack-meeting11:06
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:08
*** epico has quit IRC11:09
*** nadya has quit IRC11:10
*** esberglu has joined #openstack-meeting11:11
*** jamesdenton has quit IRC11:12
*** ntpttr has quit IRC11:12
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:14
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting11:15
*** thorst has joined #openstack-meeting11:15
*** esberglu has quit IRC11:16
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting11:19
*** thorst has quit IRC11:20
*** yangyapeng has quit IRC11:20
*** ntpttr has quit IRC11:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:24
*** wanghao has quit IRC11:28
*** ntpttr has quit IRC11:29
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:30
*** jprovazn has joined #openstack-meeting11:32
*** iceyao has joined #openstack-meeting11:33
*** ricolin has joined #openstack-meeting11:33
*** bobh has joined #openstack-meeting11:34
*** nadya has joined #openstack-meeting11:35
*** ricolin_ has joined #openstack-meeting11:35
*** belmoreira has joined #openstack-meeting11:35
*** ricolin has quit IRC11:38
*** bobh has quit IRC11:39
*** ntpttr has quit IRC11:41
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:42
*** huanxuan has quit IRC11:42
*** anilvenkata_afk is now known as anilvenkata11:43
*** ntpttr has quit IRC11:49
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:50
*** mtanino has joined #openstack-meeting11:51
*** ricolin_ has quit IRC11:51
*** ad_rien_ has quit IRC11:54
*** ntpttr has quit IRC11:55
*** janki has quit IRC11:55
*** thorst has joined #openstack-meeting11:55
*** ntpttr has joined #openstack-meeting11:56
*** ricolin has joined #openstack-meeting11:57
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting11:59
*** pradk has joined #openstack-meeting12:01
*** dprince has joined #openstack-meeting12:01
*** ntpttr has quit IRC12:04
*** ricolin_ has joined #openstack-meeting12:04
*** noslzzp has joined #openstack-meeting12:04
*** VW has joined #openstack-meeting12:05
*** mickeys has joined #openstack-meeting12:05
*** esberglu has joined #openstack-meeting12:06
*** ricolin has quit IRC12:07
*** alexchadin has quit IRC12:07
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:07
*** alexchadin has quit IRC12:08
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:08
*** alexchadin has quit IRC12:08
*** ntpttr has joined #openstack-meeting12:09
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:09
*** alexchadin has quit IRC12:09
*** mickeys has quit IRC12:09
*** markvoelker has quit IRC12:10
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:10
*** alexchadin has quit IRC12:10
*** esberglu has quit IRC12:10
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:11
*** alexchadin has quit IRC12:11
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:11
*** alexchadin has quit IRC12:12
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:12
*** alexchadin has quit IRC12:12
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:13
*** ntpttr has quit IRC12:14
*** ntpttr has joined #openstack-meeting12:16
*** alexchadin has quit IRC12:17
*** ltomasbo is now known as ltomasbo|away12:19
*** ltomasbo|away is now known as ltomasbo12:21
*** ntpttr has quit IRC12:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting12:24
*** markvoelker has joined #openstack-meeting12:25
*** zhurong has quit IRC12:26
*** gouthamr has joined #openstack-meeting12:28
*** ntpttr has quit IRC12:28
*** rpi has joined #openstack-meeting12:28
*** ntpttr has joined #openstack-meeting12:30
*** haleyb has quit IRC12:32
*** rbudden has joined #openstack-meeting12:34
*** krtaylor has quit IRC12:34
*** mriedem has joined #openstack-meeting12:35
*** krtaylor has joined #openstack-meeting12:37
*** ayogi has quit IRC12:37
*** ad_rien_ has quit IRC12:38
*** ntpttr has quit IRC12:41
*** ntpttr has joined #openstack-meeting12:42
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting12:45
*** ntpttr has quit IRC12:46
*** ntpttr has joined #openstack-meeting12:48
*** gcb has joined #openstack-meeting12:50
*** alexchadin has joined #openstack-meeting12:51
*** xyang1 has joined #openstack-meeting12:58
*** ad_rien_1 has joined #openstack-meeting12:58
*** nadya has quit IRC12:58
*** ntpttr has quit IRC12:59
*** nadya has joined #openstack-meeting13:00
*** ad_rien_ has quit IRC13:00
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:00
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:04
*** Julien-zte has quit IRC13:07
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:07
*** ntpttr has quit IRC13:09
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:10
*** julim has quit IRC13:11
*** Julien-zte has quit IRC13:13
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:13
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting13:14
*** ntpttr has quit IRC13:15
*** claudiub has joined #openstack-meeting13:15
*** haleyb has joined #openstack-meeting13:15
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:16
*** Julien-zte has quit IRC13:18
*** iceyao has quit IRC13:18
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:19
*** baoli has joined #openstack-meeting13:20
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck13:22
*** ntpttr has quit IRC13:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:24
*** Julien-zte has quit IRC13:26
*** eharney has joined #openstack-meeting13:26
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:27
*** bauwser is now known as bauzas13:27
*** mtanino has quit IRC13:28
*** cleong has joined #openstack-meeting13:30
*** jaypipes has joined #openstack-meeting13:31
*** pchavva has joined #openstack-meeting13:32
*** esberglu has joined #openstack-meeting13:34
*** esberglu has quit IRC13:34
*** esberglu has joined #openstack-meeting13:35
*** edleafe- is now known as edleafe13:36
*** Julien-zte has quit IRC13:36
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:37
*** huzhj has quit IRC13:38
*** ntpttr has quit IRC13:38
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck13:39
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:40
*** Julien-zte has quit IRC13:41
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:42
*** ntpttr has quit IRC13:44
*** felipemonteiro has joined #openstack-meeting13:45
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:46
*** IRCFrEAK has joined #openstack-meeting13:47
*** IRCFrEAK has left #openstack-meeting13:48
*** awaugama has joined #openstack-meeting13:49
*** sdague has quit IRC13:52
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting13:52
*** baoli has quit IRC13:52
*** jaugustine has joined #openstack-meeting13:52
*** ntpttr has quit IRC13:53
*** ntpttr has joined #openstack-meeting13:54
*** Julien-zte has quit IRC13:55
*** sdague has joined #openstack-meeting13:56
*** sdague__ has joined #openstack-meeting13:56
*** huzhj has joined #openstack-meeting13:56
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting13:56
*** hai_shi has joined #openstack-meeting13:57
*** tovin07 has joined #openstack-meeting13:58
*** julim has joined #openstack-meeting13:59
*** ntpttr has quit IRC14:01
*** hongbin has joined #openstack-meeting14:01
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting14:01
*** cody-somerville has quit IRC14:01
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting14:01
*** askb has quit IRC14:01
*** ntpttr has joined #openstack-meeting14:02
*** rbak has joined #openstack-meeting14:03
*** baoli has joined #openstack-meeting14:03
*** chenhb has joined #openstack-meeting14:04
*** rallydev-bot2 has joined #openstack-meeting14:05
andreykurilin#startmeeting Rally14:05
openstackMeeting started Mon Apr 10 14:05:17 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is andreykurilin. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.14:05
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.14:05
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: Rally)"14:05
openstackThe meeting name has been set to 'rally'14:05
rallydev-bot2[From Gitter] andreykurilin : @tohin @astarove @shihai199114:05
andreykurilinhi all!14:05
hai_shiHi14:05
rallydev-bot2[From Gitter] astarove : рш14:05
rallydev-bot2[From Gitter] astarove : hi14:05
tovin07hi14:05
*** prateek has quit IRC14:06
*** abishop has joined #openstack-meeting14:06
andreykurilinchenhb are you here?)14:06
andreykurilinok, let's start14:07
andreykurilin#topic Status of Rally 0.9.114:07
*** openstack changes topic to "Status of Rally 0.9.1 (Meeting topic: Rally)"14:07
andreykurilinLast week we decided to make a release of 0.9.114:07
andreykurilinwhich includes a bunch of bug-fixes14:07
andreykurilinBUT, setuptools-scm release before that :)14:08
andreykurilinit broke our CI14:08
*** baoli has quit IRC14:08
andreykurilinand we were blocked with that14:08
*** abishop_ has joined #openstack-meeting14:08
andreykurilinI pushed a change to rally master with a workaround and our master branch is unblocked now14:08
andreykurilinas for stable/0.9 branch, we need to wait for https://review.openstack.org/#/c/455234/14:09
*** adisky_ has quit IRC14:09
*** abishop_ has quit IRC14:10
andreykurilinAfter that we will be able to deliver 0.9.114:10
chenhbhi14:10
andreykurilinhi14:10
*** kevinz has joined #openstack-meeting14:10
andreykurilinAlso, today one more bug-fix was proposed to rally master - https://review.openstack.org/#/c/455173/14:10
chenhbi am late again14:10
*** abishop has quit IRC14:11
andreykurilinchenhb: np14:11
*** ntpttr has quit IRC14:11
andreykurilinIf comments will be addressed and 455173 change will be merged before 0.9.1, I'm for backporting it to 0.9 branch too14:12
*** baoli has joined #openstack-meeting14:12
andreykurilinbut it is not so critical bug-fix to block releasing 0.9.114:12
*** ntpttr has joined #openstack-meeting14:12
andreykurilinthat is all about 0.9.1 release14:12
andreykurilinAny questions?14:12
*** sdague has quit IRC14:12
*** sdague__ is now known as sdague14:13
chenhbnothing from me14:13
hai_shino question from my side14:13
andreykurilinok14:13
andreykurilin# topic Free discussion14:14
andreykurilinActually I do not have other topic to discuss14:14
*** Julien-zte has quit IRC14:14
andreykurilinso "free-discussion" section is open14:14
andreykurilin:)14:14
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting14:14
*** kevinz has quit IRC14:15
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck14:15
hai_shipls help review this patch https://review.openstack.org/#/c/431624/ ;)14:15
tovin07andreykurilin: hi14:16
*** mtanino has joined #openstack-meeting14:16
*** xinli has joined #openstack-meeting14:16
*** Julien-zte has quit IRC14:17
tovin07recently, rcherrueau from inria asked you about Rally + OSprofiler14:17
tovin07Do you remember that? :D14:17
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting14:17
andreykurilinhai_shi: yeah... I remember about it. It is in my opened tabs. Actually, I dislike how is validation in embedded in CLI and not sure that we should save in database errors like "unable to open file". Today I want to experiment with validation and then will return to you patch14:17
andreykurilintovin07: yes, I remember about it14:17
andreykurilin:)14:17
*** aloga has quit IRC14:18
*** aloga has joined #openstack-meeting14:18
*** aloga has quit IRC14:18
tovin07so, do you guys have any plan to make it work?14:18
andreykurilintovin07, my reply to inria folks maybe was not accurate, so they thought that it will take too much human-resources which they do not have :(14:19
andreykurilinactually, it should not be a hard task14:19
tovin07currently, I see that there is no way to benchmark OpenStack with OSprofiler enabled for services with current initialization of OpenStack clients in Rally14:20
andreykurilinit is true14:20
andreykurilinbut as I said, it should not be hard to implement it14:20
*** Julien-zte has quit IRC14:20
tovin07for example, we init nova client with something like this: nova.Client(something but **kwargs)14:20
tovin07yup14:20
*** maeca1 has joined #openstack-meeting14:21
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting14:21
tovin07so, I think it’s good to do that soon ==> we can measure overhead of using OSprofiler all-the-time in production14:22
tovin07I agree that it is not a hard to implement :D14:23
andreykurilintovin07: [implementation details] as far as I understand how osprofiler works, while osprofiler initialization it uses global variable, so initialization of one openstack client means initialzation fro all clients. That is why there is no need to transmit profiler_enable to nova client itself.14:23
andreykurilinIf you are interested in implementation, I'm ok to extend rally with osprofiler feauture14:24
andreykurilinwe can start from the spec14:24
*** ntpttr has quit IRC14:24
tovin07oh yes14:25
tovin07I will follow it if I can14:25
tovin07thank you andreykurilin14:25
tovin07that’s all from me14:25
andreykurilinOk, I'll start a spec about it. Can you share your email(you can do it in direct messages to avoid logging)? I'll add you to thread with inrea folks when the spec will ready.14:26
*** VW has quit IRC14:26
*** ntpttr has joined #openstack-meeting14:26
*** Guest9605 has quit IRC14:26
*** VW has joined #openstack-meeting14:26
tovin07okay, I’ll send a dirrect message14:27
*** VW has quit IRC14:27
andreykurilinAnything else to discuss?14:27
*** markstur has joined #openstack-meeting14:27
*** VW has joined #openstack-meeting14:27
hai_shihttps://review.openstack.org/#/c/432138/6/rally/plugins/openstack/services/storage/block.py14:28
hai_shia small question14:28
*** Julien-zte has quit IRC14:28
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting14:28
hai_shiif cinder_v1 have not update_volumes() function, it looks we can not add this update_volues() in BlockStorage14:29
chenhbwe call osprofile.trace while calling client?14:29
chenhbupdate_volume_type?14:30
hai_shiyep14:30
andreykurilinIf update_volume_type is a specific for Cinder V2, only Cinder V2 should include that method and scenario should have proper validator that checks that that cinder v2 is enabled.14:31
*** markstur has quit IRC14:31
andreykurilinchenhb: no we will just initialize osprofiler before each iteration and save trace id into iteration result then it will be displayed in reports as text area.14:32
andreykurilinit is a first step for integration14:32
andreykurilinthen, it will be possible to embed osprofiler report into rally's report14:32
*** tobberydberg has quit IRC14:32
chenhbgot it14:33
*** rossella_s has quit IRC14:33
hai_shifine14:33
*** ntpttr has quit IRC14:33
tovin07andreykurilin: (y)14:33
chenhbso we can get a unify report14:34
andreykurilin*we will able to get14:34
*** rossella_s has joined #openstack-meeting14:34
andreykurilinnow we cannot do it :)14:34
*** ntpttr has joined #openstack-meeting14:34
*** rhedlind has quit IRC14:35
*** Julien-zte has quit IRC14:35
andreykurilinanything else?14:36
hai_shino question14:36
chenhbnothing from me14:37
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting14:37
andreykurilinok, let's finish14:38
andreykurilin#endmeeting14:38
*** openstack changes topic to "OpenStack Meetings || https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings"14:38
openstackMeeting ended Mon Apr 10 14:38:27 2017 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot . (v 0.1.4)14:38
*** rallydev-bot2 has quit IRC14:38
openstackMinutes:        http://eavesdrop.openstack.org/meetings/rally/2017/rally.2017-04-10-14.05.html14:38
openstackMinutes (text): http://eavesdrop.openstack.org/meetings/rally/2017/rally.2017-04-10-14.05.txt14:38
openstackLog:            http://eavesdrop.openstack.org/meetings/rally/2017/rally.2017-04-10-14.05.log.html14:38
*** hai_shi has quit IRC14:38
*** ntpttr has quit IRC14:38
*** ntpttr has joined #openstack-meeting14:40
*** tovin07 has left #openstack-meeting14:42
*** galstrom_zzz is now known as galstrom14:43
*** belmoreira has quit IRC14:46
*** Julien-zte has quit IRC14:47
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting14:48
*** bobh has joined #openstack-meeting14:51
*** baoli has quit IRC14:51
*** armax has joined #openstack-meeting14:52
*** tobberydberg has joined #openstack-meeting14:54
*** scottda has joined #openstack-meeting14:57
*** chenhb has quit IRC14:58
*** tobberydberg has quit IRC14:58
*** toure has joined #openstack-meeting14:59
*** toure has left #openstack-meeting14:59
*** yamahata has quit IRC15:00
*** yamahata has joined #openstack-meeting15:00
mmedvede#startmeeting third-party15:00
openstackMeeting started Mon Apr 10 15:00:54 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is mmedvede. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.15:00
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.15:00
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: third-party)"15:00
openstackThe meeting name has been set to 'third_party'15:00
mmedvedeI am chairing in place of lennyb this week15:01
mmedvedetoday's agenda is open discussion :)15:02
*** fnaval has joined #openstack-meeting15:02
*** rcernin has quit IRC15:03
mmedvedeI did not notice anything of interest to third-party operators on mailing lists last week15:04
mmedvede#topic Open Discussion15:04
*** openstack changes topic to "Open Discussion (Meeting topic: third-party)"15:04
*** fnaval_ has joined #openstack-meeting15:04
*** baoli has joined #openstack-meeting15:04
*** nadya has quit IRC15:06
*** cdub has joined #openstack-meeting15:06
mmedvedeI'll keep the meeting open for a few minutes in case anyone shows up15:06
*** fnaval__ has joined #openstack-meeting15:06
*** fnaval has quit IRC15:08
*** Julien-zte has quit IRC15:09
*** alexchadin has quit IRC15:10
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting15:10
*** fnaval_ has quit IRC15:10
*** dosaboy has quit IRC15:10
*** rderose has joined #openstack-meeting15:10
*** nadya has joined #openstack-meeting15:10
*** baoli has quit IRC15:10
*** nadya has quit IRC15:10
mmedvede#endmeeting15:11
*** openstack changes topic to "OpenStack Meetings || https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings"15:11
openstackMeeting ended Mon Apr 10 15:11:36 2017 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot . (v 0.1.4)15:11
openstackMinutes:        http://eavesdrop.openstack.org/meetings/third_party/2017/third_party.2017-04-10-15.00.html15:11
openstackMinutes (text): http://eavesdrop.openstack.org/meetings/third_party/2017/third_party.2017-04-10-15.00.txt15:11
openstackLog:            http://eavesdrop.openstack.org/meetings/third_party/2017/third_party.2017-04-10-15.00.log.html15:11
*** chyka has joined #openstack-meeting15:14
*** xiaohhui has quit IRC15:20
*** anilvenkata has quit IRC15:21
*** sridharg has quit IRC15:22
*** dosaboy has joined #openstack-meeting15:23
*** chyka has quit IRC15:24
*** esberglu has quit IRC15:25
*** chyka has joined #openstack-meeting15:25
*** esberglu has joined #openstack-meeting15:25
*** esberglu has quit IRC15:27
*** ntpttr has quit IRC15:27
*** aarefiev is now known as aarefiev_afk15:27
*** ad_rien_1 has quit IRC15:28
*** ntpttr has joined #openstack-meeting15:28
*** fnaval has joined #openstack-meeting15:31
*** ntpttr has quit IRC15:33
*** ntpttr has joined #openstack-meeting15:34
*** fnaval__ has quit IRC15:35
*** thorst is now known as thorst_afk15:35
*** egallen has quit IRC15:37
*** baoli has joined #openstack-meeting15:40
*** cloudrancher has quit IRC15:41
*** Julien-zte has quit IRC15:43
*** makowals_ has joined #openstack-meeting15:43
*** chenying_ has quit IRC15:43
*** makowals has quit IRC15:43
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting15:43
*** huzhj has quit IRC15:44
*** chenying_ has joined #openstack-meeting15:44
*** lpetrut has quit IRC15:47
*** hagridaaron has joined #openstack-meeting15:51
*** rderose has quit IRC15:52
*** ntpttr has quit IRC15:54
*** cody-somerville has quit IRC15:54
*** Julien-zte has quit IRC15:56
*** nadya has joined #openstack-meeting15:56
*** ntpttr has joined #openstack-meeting15:56
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting15:57
*** Julien-zte has quit IRC15:57
*** iyamahat has joined #openstack-meeting15:57
*** Julien-zte has joined #openstack-meeting15:58
*** Julien-zte has quit IRC15:58
*** Apoorva has joined #openstack-meeting15:58
*** Apoorva has quit IRC15:59
*** Apoorva has joined #openstack-meeting15:59
*** yonglihe has quit IRC15:59
*** mickeys has joined #openstack-meeting16:01
*** mickeys has quit IRC16:05
*** martinkopec has quit IRC16:06
*** ricolin_ has quit IRC16:07
*** ntpttr has quit IRC16:07
*** andreas_s has quit IRC16:07
*** ntpttr has joined #openstack-meeting16:08
*** mickeys has joined #openstack-meeting16:09
*** cloudrancher has joined #openstack-meeting16:10
*** Zhongjun__ has joined #openstack-meeting16:11
*** gyee has joined #openstack-meeting16:14
*** nadya has quit IRC16:14
*** aloga has joined #openstack-meeting16:15
*** reedip_ has joined #openstack-meeting16:15
*** ankur-gupta-f1 has quit IRC16:17
*** dprince has quit IRC16:20
*** Patifa has joined #openstack-meeting16:21
*** hagridaaron has quit IRC16:22
*** ltomasbo is now known as ltomasbo|away16:22
*** hagridaaron has joined #openstack-meeting16:24
*** ntpttr has quit IRC16:26
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting16:27
*** nadya has joined #openstack-meeting16:27
*** ntpttr has joined #openstack-meeting16:28
*** knangia has joined #openstack-meeting16:29
*** nadya has quit IRC16:29
*** lamt has joined #openstack-meeting16:30
*** bcafarel has quit IRC16:32
*** SerenaFeng has quit IRC16:34
*** tonytan4ever has quit IRC16:35
*** abalutoiu has joined #openstack-meeting16:35
*** ntpttr has quit IRC16:35
*** hagridaaron has quit IRC16:36
*** ntpttr has joined #openstack-meeting16:38
*** nadya has joined #openstack-meeting16:38
*** hagridaaron has joined #openstack-meeting16:39
*** lamt has quit IRC16:42
*** ntpttr has quit IRC16:42
*** m1dev has joined #openstack-meeting16:44
*** ntpttr has joined #openstack-meeting16:44
*** nadya_ has joined #openstack-meeting16:45
*** hagridaaron has quit IRC16:46
*** nadya has quit IRC16:47
*** nadya has joined #openstack-meeting16:48
*** dprince has joined #openstack-meeting16:48
*** ntpttr has quit IRC16:49
*** unicell has quit IRC16:50
*** diablo_rojo has joined #openstack-meeting16:50
*** ntpttr has joined #openstack-meeting16:50
*** nadya_ has quit IRC16:51
*** tesseract has quit IRC16:52
*** hagridaaron has joined #openstack-meeting16:53
*** markstur has joined #openstack-meeting16:53
*** ntpttr has quit IRC16:55
*** ntpttr has joined #openstack-meeting16:56
*** toscalix has quit IRC16:56
*** cloudrancher has quit IRC16:57
*** markstur has quit IRC16:58
*** chenying_ has quit IRC16:58
*** chenying_ has joined #openstack-meeting16:58
*** rossella_s has quit IRC16:59
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting17:00
*** ntpttr has quit IRC17:01
*** electrofelix has quit IRC17:01
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:02
*** abalutoiu has quit IRC17:04
*** abalutoiu has joined #openstack-meeting17:05
*** artom has joined #openstack-meeting17:07
*** ntpttr has quit IRC17:07
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:08
*** amotoki has quit IRC17:09
*** kaisers has quit IRC17:09
*** kaisers has joined #openstack-meeting17:09
*** jaypipes has quit IRC17:10
*** kaisers has quit IRC17:11
*** kaisers has joined #openstack-meeting17:12
*** cdub has quit IRC17:12
*** kaisers has quit IRC17:12
*** hagridaaron has quit IRC17:12
*** yangyapeng has quit IRC17:13
*** ntpttr has quit IRC17:13
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:14
*** kaisers has joined #openstack-meeting17:14
*** hagridaaron has joined #openstack-meeting17:15
*** thorst_afk is now known as thorst17:16
*** ntpttr has quit IRC17:21
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:22
*** unicell has joined #openstack-meeting17:25
*** ntpttr has quit IRC17:27
*** lamt has joined #openstack-meeting17:28
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:28
*** hagridaaron has quit IRC17:30
*** hagridaaron has joined #openstack-meeting17:31
*** ralonsoh has quit IRC17:31
*** nadya has quit IRC17:32
*** nadya has joined #openstack-meeting17:33
*** ntpttr has quit IRC17:35
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:36
*** Patifa has quit IRC17:39
*** ociuhandu has quit IRC17:39
*** ntpttr has quit IRC17:41
*** ntpttr has joined #openstack-meeting17:42
*** apetrich has quit IRC17:48
*** apetrich has joined #openstack-meeting17:49
*** abalutoiu_ has joined #openstack-meeting17:50
*** mriedem1 has joined #openstack-meeting17:50
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting17:50
*** mriedem has quit IRC17:51
*** kaisers has quit IRC17:51
*** s3wong has joined #openstack-meeting17:52
*** kaisers has joined #openstack-meeting17:52
*** chris_morrell has quit IRC17:53
*** abalutoiu has quit IRC17:54
*** lamt has quit IRC17:56
*** kaisers has quit IRC17:56
*** hagridaaron has quit IRC17:56
*** nadya has quit IRC17:58
*** ntpttr has quit IRC17:59
*** baoli has quit IRC17:59
*** sambetts is now known as sambetts|afk18:00
*** esberglu_ has joined #openstack-meeting18:00
*** mriedem1 is now known as mriedem18:00
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:00
*** esberglu_ has quit IRC18:02
*** esberglu_ has joined #openstack-meeting18:02
*** baoli has joined #openstack-meeting18:02
*** Patifa has joined #openstack-meeting18:03
*** avishnoi has joined #openstack-meeting18:03
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting18:04
*** ntpttr has quit IRC18:05
*** vishnoianil has quit IRC18:05
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:06
*** ntpttr has quit IRC18:11
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:12
*** esberglu_ is now known as esberglu18:15
*** avishnoi has quit IRC18:15
*** ntpttr has quit IRC18:16
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:18
*** ntpttr has quit IRC18:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:24
robputt_hey mrhillsman18:25
robputt_did I miss the user group meeting?18:25
mrhillsmanyeah18:25
robputt_sorry I am travelling at the moment so I am in a timezone I am not familiar with18:25
robputt_:-(18:25
mrhillsmanalways at 1400 USC18:25
mrhillsmanmeh, utc18:26
*** baoli has quit IRC18:26
robputt_damn18:27
robputt_oh well18:27
robputt_should be better when I am back in the UK18:27
robputt_:D18:27
*** ntpttr has quit IRC18:29
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:30
*** baoli has joined #openstack-meeting18:32
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting18:33
*** cody-somerville has quit IRC18:33
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting18:33
*** ntpttr has quit IRC18:35
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:36
*** ntpttr has quit IRC18:48
*** jprovazn has quit IRC18:50
*** ralonsoh has joined #openstack-meeting18:50
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:50
*** leong has joined #openstack-meeting18:55
*** sdague_ has quit IRC18:55
*** ntpttr has quit IRC18:57
*** ntpttr has joined #openstack-meeting18:58
*** nadya has joined #openstack-meeting19:01
*** leong has left #openstack-meeting19:02
*** ntpttr has quit IRC19:03
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:04
*** ntpttr has quit IRC19:09
*** reedip_ is now known as outofmemory19:10
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:10
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting19:13
*** ntpttr has quit IRC19:15
*** rbowen has quit IRC19:15
*** chris_morrell has quit IRC19:15
*** rbowen has joined #openstack-meeting19:15
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:16
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting19:21
*** ntpttr has quit IRC19:21
*** avishnoi has joined #openstack-meeting19:21
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:22
*** ntpttr has quit IRC19:27
*** nadya has quit IRC19:28
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:28
*** ntpttr has quit IRC19:33
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:34
*** tonytan4ever has quit IRC19:36
*** zhonghua has quit IRC19:37
*** zhonghua has joined #openstack-meeting19:38
*** ntpttr has quit IRC19:39
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting19:40
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:40
*** awaugama has quit IRC19:41
*** ntpttr has quit IRC19:45
*** VW_ has joined #openstack-meeting19:46
*** VW has quit IRC19:46
*** VW_ has quit IRC19:46
*** VW has joined #openstack-meeting19:46
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:46
*** ntpttr has quit IRC19:51
*** arxcruz has quit IRC19:51
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:52
*** arxcruz has joined #openstack-meeting19:53
*** gouthamr has quit IRC19:54
mrhillsman;)19:55
*** cloudrancher has joined #openstack-meeting19:56
*** ntpttr has quit IRC19:57
*** ntpttr has joined #openstack-meeting19:58
*** abalutoiu__ has joined #openstack-meeting19:59
*** abalutoiu_ has quit IRC20:02
*** yamahata has quit IRC20:03
*** ntpttr has quit IRC20:03
*** ntpttr has joined #openstack-meeting20:04
*** chris_morrell has quit IRC20:05
*** lamt has joined #openstack-meeting20:07
*** ntpttr has quit IRC20:09
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck20:09
*** ntpttr has joined #openstack-meeting20:10
*** cody-somerville has quit IRC20:11
*** Zhongjun__ has quit IRC20:11
*** tobberydberg has joined #openstack-meeting20:29
*** markstur has joined #openstack-meeting20:29
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting20:31
*** knangia has quit IRC20:31
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck20:31
*** ralonsoh has quit IRC20:31
*** markstur has quit IRC20:34
*** armax has quit IRC20:34
*** irenab has quit IRC20:36
*** irenab has joined #openstack-meeting20:36
*** pchavva has quit IRC20:37
*** rfolco has joined #openstack-meeting20:38
*** egallen has joined #openstack-meeting20:39
*** tonytan4ever has quit IRC20:41
*** cleong has quit IRC20:41
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting20:41
*** lamt has quit IRC20:43
*** tonytan4ever has quit IRC20:46
*** abalutoiu__ has quit IRC20:50
*** abalutoiu_ has joined #openstack-meeting20:51
*** askb has joined #openstack-meeting20:52
*** rfolco has quit IRC20:54
*** arif-ali has quit IRC20:57
*** shamail has joined #openstack-meeting20:58
*** arif-ali has joined #openstack-meeting21:00
*** unicell has quit IRC21:03
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting21:03
*** thorst has quit IRC21:03
mriedemtonyb: stable team meeting?21:03
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting21:03
*** unicell has joined #openstack-meeting21:05
*** mnaser has left #openstack-meeting21:09
*** shamail has quit IRC21:13
*** abalutoiu__ has joined #openstack-meeting21:15
*** tobberydberg has quit IRC21:15
*** pcaruana has quit IRC21:15
*** abalutoiu_ has quit IRC21:18
*** abalutoiu__ is now known as abalutoiu21:19
*** rfolco has joined #openstack-meeting21:22
*** rfolco has quit IRC21:22
*** ntpttr has quit IRC21:23
*** ntpttr has joined #openstack-meeting21:25
*** dprince has quit IRC21:27
*** beekhof is now known as beekhof_pto21:28
*** nadya has joined #openstack-meeting21:29
*** ntpttr has quit IRC21:31
*** ntpttr has joined #openstack-meeting21:33
*** nadya has quit IRC21:33
*** eharney has quit IRC21:34
*** haleyb has quit IRC21:35
*** avishnoi has quit IRC21:35
*** dbecker has quit IRC21:35
*** avishnoi has joined #openstack-meeting21:36
*** ykatabam has joined #openstack-meeting21:37
*** ntpttr has quit IRC21:37
*** galstrom is now known as galstrom_zzz21:38
*** ntpttr has joined #openstack-meeting21:39
*** jrobinson has joined #openstack-meeting21:40
*** armax has joined #openstack-meeting21:40
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting21:41
*** felipemonteiro has quit IRC21:43
*** ntpttr has quit IRC21:43
*** baoli has quit IRC21:43
*** baoli has joined #openstack-meeting21:44
*** ntpttr has joined #openstack-meeting21:45
*** cloudrancher has quit IRC21:46
*** baoli has quit IRC21:48
*** ntpttr has quit IRC21:49
*** julim has quit IRC21:49
*** ntpttr has joined #openstack-meeting21:51
*** chris_morrell has quit IRC21:52
*** jaugustine has quit IRC21:53
*** TxGirlGeek has joined #openstack-meeting21:54
*** ntpttr has quit IRC21:55
*** ntpttr has joined #openstack-meeting21:57
*** cody-somerville has quit IRC21:57
*** TxGirlGeek has quit IRC21:57
*** lamt has joined #openstack-meeting22:02
*** ntpttr has quit IRC22:03
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting22:04
*** mickeys has quit IRC22:04
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:05
*** rbak_ has joined #openstack-meeting22:06
*** xinli has quit IRC22:08
*** xyang1 has quit IRC22:08
*** esberglu has quit IRC22:09
*** ntpttr has quit IRC22:09
*** rbak has quit IRC22:09
*** esberglu has joined #openstack-meeting22:09
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:11
*** ad_rien_ has quit IRC22:12
*** esberglu has quit IRC22:13
*** rbak__ has joined #openstack-meeting22:14
*** ntpttr has quit IRC22:15
*** m1dev has quit IRC22:15
*** rbak_ has quit IRC22:16
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:17
*** chris_morrell has quit IRC22:17
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting22:19
*** ntpttr has quit IRC22:21
*** esberglu has joined #openstack-meeting22:22
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:22
*** zhonghua has quit IRC22:22
*** zhonghua has joined #openstack-meeting22:23
*** knangia has joined #openstack-meeting22:24
*** esberglu has quit IRC22:26
*** armax has quit IRC22:26
*** ntpttr has quit IRC22:26
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck22:28
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:29
*** lamt has quit IRC22:31
*** gouthamr has joined #openstack-meeting22:32
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck22:33
*** ntpttr has quit IRC22:33
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:35
*** coreycb is now known as coreycb_vaca22:35
*** jkilpatr has quit IRC22:35
*** bobh has quit IRC22:36
*** ntpttr has quit IRC22:39
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:41
*** ntpttr has quit IRC22:45
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:47
*** chris_morrell has quit IRC22:47
*** fnaval has quit IRC22:49
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting22:51
*** ntpttr has quit IRC22:51
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:53
*** ntpttr has quit IRC22:57
*** ntpttr has joined #openstack-meeting22:59
*** jrobinson has quit IRC22:59
*** thorst has joined #openstack-meeting23:02
*** ntpttr has quit IRC23:03
*** mickeys has joined #openstack-meeting23:05
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:05
*** chris_morrell has quit IRC23:06
*** DFFlanders has joined #openstack-meeting23:08
*** mickeys has quit IRC23:09
*** ntpttr has quit IRC23:09
*** lamt has joined #openstack-meeting23:09
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:10
*** sdague has quit IRC23:12
*** mickeys has joined #openstack-meeting23:12
*** ntpttr has quit IRC23:14
*** scottda has quit IRC23:15
*** tobberydberg has joined #openstack-meeting23:16
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:17
*** tonytan4ever has quit IRC23:20
*** tobberydberg has quit IRC23:20
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck23:20
*** ntpttr has quit IRC23:23
*** zhonghua has quit IRC23:23
*** zhonghua has joined #openstack-meeting23:24
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:24
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck23:24
*** chyka has quit IRC23:25
*** chyka has joined #openstack-meeting23:25
*** lamt has quit IRC23:29
*** ntpttr has quit IRC23:31
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:32
*** lamt has joined #openstack-meeting23:33
*** nadya has joined #openstack-meeting23:35
*** ntpttr has quit IRC23:36
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:39
*** nadya has quit IRC23:42
*** ntpttr has quit IRC23:45
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:47
*** ntpttr has quit IRC23:51
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting23:51
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:53
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck23:54
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck23:54
*** lamt has quit IRC23:55
*** jrobinson has joined #openstack-meeting23:56
*** ntpttr has quit IRC23:57
*** ntpttr has joined #openstack-meeting23:59

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!