Sunday, 2018-08-19

*** neonpastor has quit IRC00:00
*** bananas9 has quit IRC00:00
*** L23522 has joined #openstack-unregistered00:01
*** jelly3 has quit IRC00:01
*** precise11 has joined #openstack-unregistered00:01
*** karstensrage27 has joined #openstack-unregistered00:02
*** MeiR10 has joined #openstack-unregistered00:02
*** mhuang1_ has joined #openstack-unregistered00:02
*** precise11 has quit IRC00:02
*** MeiR10 has quit IRC00:02
*** Adran13 has joined #openstack-unregistered00:03
*** Guest84609 has joined #openstack-unregistered00:03
*** GingerGeek16 has joined #openstack-unregistered00:03
*** marcoslater has joined #openstack-unregistered00:03
*** Peetz0r20 has joined #openstack-unregistered00:03
*** neonpastor has joined #openstack-unregistered00:03
*** saggi has quit IRC00:03
*** alfred has quit IRC00:03
*** Peetz0r20 has quit IRC00:03
*** emerson26 has joined #openstack-unregistered00:03
*** alfred` has joined #openstack-unregistered00:03
*** alfred` is now known as alfred00:04
*** saggi has joined #openstack-unregistered00:04
*** shaohe_feng has quit IRC00:04
*** karstensrage27 has quit IRC00:04
*** TheSilentLink6 has joined #openstack-unregistered00:04
*** marvin_mhg has quit IRC00:05
*** mhuang1_ is now known as marvin_mhg00:05
*** anzuof27 has joined #openstack-unregistered00:05
*** TheSilentLink6 has quit IRC00:05
*** Guest84609 has quit IRC00:05
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:05
*** limbo6 has joined #openstack-unregistered00:05
*** mcspud13 has joined #openstack-unregistered00:06
*** crayfishx has joined #openstack-unregistered00:06
*** anzuof27 has quit IRC00:06
*** HeinzBoettjer has joined #openstack-unregistered00:06
*** Kraps28 has joined #openstack-unregistered00:07
*** sekizo23 has joined #openstack-unregistered00:07
*** crayfishx has quit IRC00:07
*** alphor22 has joined #openstack-unregistered00:07
*** HeinzBoettjer has quit IRC00:07
*** GDiaX has joined #openstack-unregistered00:07
*** Zoddo2 has joined #openstack-unregistered00:07
*** sekizo23 has quit IRC00:08
*** Zoddo2 has quit IRC00:08
*** Kraps28 has quit IRC00:08
*** L23522 has quit IRC00:08
*** Alucard4200 has joined #openstack-unregistered00:08
*** Dread20 has joined #openstack-unregistered00:09
*** aykut28 has joined #openstack-unregistered00:09
*** alphor22 has quit IRC00:09
*** RichiH1 has joined #openstack-unregistered00:09
*** and has joined #openstack-unregistered00:09
*** gr33n7007h has joined #openstack-unregistered00:09
*** GingerGeek16 has quit IRC00:10
*** and has quit IRC00:10
*** gr33n7007h is now known as Guest135700:10
*** Guest1357 has quit IRC00:10
*** Random6 has joined #openstack-unregistered00:10
*** Shnaw has joined #openstack-unregistered00:10
*** GDiaX has quit IRC00:11
*** sparklefarkle has joined #openstack-unregistered00:11
*** RichiH1 has quit IRC00:11
*** neptune has joined #openstack-unregistered00:11
*** arlen has joined #openstack-unregistered00:11
*** wook_ has joined #openstack-unregistered00:11
*** Goldman604 has joined #openstack-unregistered00:11
*** Adran13 has quit IRC00:12
*** Shnaw has quit IRC00:12
*** sparklefarkle has quit IRC00:12
*** Guest48771 has joined #openstack-unregistered00:12
*** tsp1 has joined #openstack-unregistered00:12
*** neptune has quit IRC00:12
*** limbo6 has quit IRC00:13
*** Guest55954 has joined #openstack-unregistered00:13
*** stevoo27 has joined #openstack-unregistered00:13
*** Goldman604 has quit IRC00:13
*** Guest55954 has quit IRC00:13
*** wook_ has quit IRC00:13
*** smeggysmeg6 has joined #openstack-unregistered00:14
*** shaohe_feng has quit IRC00:14
*** TheDragonFire8 has joined #openstack-unregistered00:14
*** mcspud13 has quit IRC00:15
*** Guest48771 has quit IRC00:15
*** arlen has quit IRC00:15
*** bolt12 has joined #openstack-unregistered00:15
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:16
*** sawdey21 has joined #openstack-unregistered00:16
*** Demp1 has joined #openstack-unregistered00:16
*** Alucard4200 has quit IRC00:17
*** Dread20 has quit IRC00:17
*** tsp1 has quit IRC00:17
*** annieslmaos has joined #openstack-unregistered00:17
*** stevoo27 has quit IRC00:18
*** aykut28 has quit IRC00:18
*** bolt12 has quit IRC00:18
*** sawdey21 has quit IRC00:18
*** Demp1 has quit IRC00:18
*** d1b5 has joined #openstack-unregistered00:18
*** MatthewAllan933 has joined #openstack-unregistered00:18
*** smeggysmeg6 has quit IRC00:18
*** Random6 has quit IRC00:19
*** d1b5 has quit IRC00:19
*** SporkWitch15 has joined #openstack-unregistered00:19
*** Andre483 has joined #openstack-unregistered00:19
*** TheDragonFire8 has quit IRC00:19
*** SporkWitch15 has quit IRC00:19
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered00:19
*** MatthewAllan933 has quit IRC00:20
*** Theking^14 has joined #openstack-unregistered00:20
*** celyr has joined #openstack-unregistered00:21
*** ssbr10 has joined #openstack-unregistered00:21
*** celyr is now known as Guest5783100:21
*** fluter has joined #openstack-unregistered00:21
*** annieslmaos has quit IRC00:21
*** Frosty has joined #openstack-unregistered00:21
*** Logan23 has joined #openstack-unregistered00:21
*** supercool23 has joined #openstack-unregistered00:21
*** Maven_ has joined #openstack-unregistered00:21
*** Simba5 has joined #openstack-unregistered00:22
*** Victorsueca3 has joined #openstack-unregistered00:22
*** Simba5 has quit IRC00:22
*** Victorsueca3 has quit IRC00:22
*** zz_ka6sox has joined #openstack-unregistered00:22
*** Zuu_ has joined #openstack-unregistered00:22
*** Redfoxmoon16 has joined #openstack-unregistered00:23
*** Exaeta has quit IRC00:23
*** Frosty has quit IRC00:23
*** Maven_ has quit IRC00:23
*** robink has joined #openstack-unregistered00:23
*** Theking^14 has quit IRC00:23
*** YuGiOhJCJ2 has joined #openstack-unregistered00:24
*** pokk6 has joined #openstack-unregistered00:24
*** Redfoxmoon16 has quit IRC00:24
*** Guest57831 has quit IRC00:24
*** JustTheDoctor has joined #openstack-unregistered00:24
*** pokk6 has quit IRC00:25
*** ssbr10 has quit IRC00:25
*** Zuu_ has quit IRC00:25
*** shaohe_feng has quit IRC00:25
*** YuGiOhJCJ2 has quit IRC00:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:26
*** Andre483 has quit IRC00:26
*** jpX has joined #openstack-unregistered00:26
*** Lildirt has joined #openstack-unregistered00:27
*** jcline14 has joined #openstack-unregistered00:27
*** JustTheDoctor has quit IRC00:28
*** kloeri27 has joined #openstack-unregistered00:28
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered00:29
*** Logan23 has quit IRC00:29
*** zz_ka6sox has quit IRC00:29
*** Lildirt has quit IRC00:29
*** yoink12 has joined #openstack-unregistered00:29
*** cholcombe28 has joined #openstack-unregistered00:29
*** supercool23 has quit IRC00:30
*** fluter has quit IRC00:30
*** rctgamer311 has joined #openstack-unregistered00:30
*** information21 has joined #openstack-unregistered00:30
*** kloeri27 has quit IRC00:30
*** opung8 has joined #openstack-unregistered00:31
*** Kronuz8 has joined #openstack-unregistered00:31
*** hammer0656 has joined #openstack-unregistered00:31
*** channels has joined #openstack-unregistered00:31
*** rctgamer311 has quit IRC00:31
*** yoink12 has quit IRC00:32
*** channels has quit IRC00:32
*** SkyPatrol has joined #openstack-unregistered00:32
*** tonyontopic has quit IRC00:32
*** opung8 has quit IRC00:32
*** information21 has quit IRC00:32
*** jpX has quit IRC00:32
*** th3bmw has joined #openstack-unregistered00:32
*** Guest43987 has quit IRC00:33
*** LambdaComplex5 has joined #openstack-unregistered00:33
*** trisk9 has joined #openstack-unregistered00:33
*** th3bmw has quit IRC00:34
*** OvidiuS25 has joined #openstack-unregistered00:34
*** Levex has joined #openstack-unregistered00:34
*** neptune has joined #openstack-unregistered00:34
*** Guest68060 has joined #openstack-unregistered00:34
*** jcline14 has quit IRC00:34
*** \mSg28 has joined #openstack-unregistered00:35
*** shaohe_feng has quit IRC00:35
*** ArsenArsen27 has joined #openstack-unregistered00:35
*** hammer0656 has quit IRC00:35
*** Tycale has joined #openstack-unregistered00:35
*** Turska-6 has joined #openstack-unregistered00:35
*** n0nada6 has joined #openstack-unregistered00:35
*** LambdaComplex56 has joined #openstack-unregistered00:36
*** icasdri17 has joined #openstack-unregistered00:36
*** ski777716 has joined #openstack-unregistered00:36
*** neptune has quit IRC00:36
*** icasdri17 has quit IRC00:37
*** Reincarnate26 has joined #openstack-unregistered00:37
*** e-mail has joined #openstack-unregistered00:37
*** ArsenArsen27 has quit IRC00:37
*** LambdaComplex5 has quit IRC00:37
*** n0nada6 has quit IRC00:38
*** Tycale has quit IRC00:38
*** beuker has joined #openstack-unregistered00:38
*** \mSg28 has quit IRC00:38
*** Kronuz8 has quit IRC00:38
*** Guest72226 has joined #openstack-unregistered00:38
*** deltam8 has joined #openstack-unregistered00:38
*** Reincarnate26 has quit IRC00:38
*** Peetz0r7 has joined #openstack-unregistered00:38
*** ski777716 has quit IRC00:39
*** trisk9 has quit IRC00:39
*** Peetz0r7 has quit IRC00:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:39
*** Guest72226 has quit IRC00:39
*** LambdaComplex56 has quit IRC00:39
*** dp323 has joined #openstack-unregistered00:40
*** Exagone31329 has joined #openstack-unregistered00:40
*** Rune_K has joined #openstack-unregistered00:40
*** dp323 has quit IRC00:40
*** mdoep20 has joined #openstack-unregistered00:40
*** SkyPatrol has quit IRC00:41
*** matze2 has joined #openstack-unregistered00:41
*** e-mail has quit IRC00:41
*** Turska-6 has quit IRC00:41
*** m4v14 has joined #openstack-unregistered00:41
*** deltam8 has quit IRC00:42
*** RaptorJesus28 has joined #openstack-unregistered00:42
*** matze2 has quit IRC00:42
*** xMopxShell has joined #openstack-unregistered00:42
*** OvidiuS25 has quit IRC00:42
*** samouy27 has joined #openstack-unregistered00:43
*** xMopxShell has quit IRC00:43
*** Exagone31329 has quit IRC00:43
*** Jamesofur8 has joined #openstack-unregistered00:43
*** RaptorJesus28 has quit IRC00:43
*** mdoep20 has quit IRC00:43
*** Levex has quit IRC00:43
*** beuker has quit IRC00:43
*** markvoelker_ has quit IRC00:44
*** Venusaur12 has joined #openstack-unregistered00:44
*** ozymandias28 has joined #openstack-unregistered00:44
*** loppy2 has joined #openstack-unregistered00:44
*** garywhite has joined #openstack-unregistered00:44
*** Venusaur12 has quit IRC00:44
*** ^MillerBoss has joined #openstack-unregistered00:45
*** ozymandias28 has quit IRC00:45
*** loppy2 has quit IRC00:45
*** Jamesofur8 has quit IRC00:45
*** shaohe_feng has quit IRC00:45
*** mdih has quit IRC00:46
*** abrotman11 has joined #openstack-unregistered00:46
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:46
*** samouy27 has quit IRC00:46
*** vespaper29 has joined #openstack-unregistered00:47
*** yar7 has joined #openstack-unregistered00:47
*** theShirbiny has joined #openstack-unregistered00:48
*** idn12 has joined #openstack-unregistered00:48
*** Rune_K has quit IRC00:48
*** lbft19 has joined #openstack-unregistered00:49
*** vespaper29 has quit IRC00:49
*** idn12 has quit IRC00:49
*** LuK133727 has joined #openstack-unregistered00:49
*** ^MillerBoss has quit IRC00:49
*** LuK133727 has quit IRC00:50
*** zv has joined #openstack-unregistered00:50
*** iooner21 has joined #openstack-unregistered00:50
*** zv is now known as Guest5046500:50
*** Comstock_22 has joined #openstack-unregistered00:50
*** jcjordyn12028 has joined #openstack-unregistered00:51
*** jlozadad has quit IRC00:51
*** Guest50465 has quit IRC00:51
*** iooner21 has quit IRC00:51
*** themill2 has joined #openstack-unregistered00:51
*** theShirbiny has quit IRC00:51
*** strugee has joined #openstack-unregistered00:51
*** yar7 has quit IRC00:52
*** Comstock_22 has quit IRC00:52
*** dwC-- has joined #openstack-unregistered00:52
*** strugee has quit IRC00:52
*** garywhite has quit IRC00:53
*** Michail1 has joined #openstack-unregistered00:53
*** themill2 has quit IRC00:53
*** abrotman11 has quit IRC00:54
*** LambdaComplex1 has joined #openstack-unregistered00:54
*** jlozadad has joined #openstack-unregistered00:54
*** michagogo5 has joined #openstack-unregistered00:54
*** LambdaComplex1 has quit IRC00:54
*** Michail1 has quit IRC00:55
*** jcjordyn12028 has quit IRC00:55
*** dodobrain has joined #openstack-unregistered00:55
*** shaohe_feng has quit IRC00:55
*** dodobrain is now known as Guest8708100:55
*** dwC-- has quit IRC00:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:56
*** michagogo5 has quit IRC00:56
*** NeilSun has quit IRC00:57
*** rogue has joined #openstack-unregistered00:57
*** lbft19 has quit IRC00:57
*** sud019 has joined #openstack-unregistered00:58
*** asafniv has joined #openstack-unregistered00:59
*** Guest87081 has quit IRC00:59
*** asafniv has quit IRC00:59
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered00:59
*** Ks0stm4 has joined #openstack-unregistered00:59
*** GTAXL13 has joined #openstack-unregistered01:00
*** zyley has joined #openstack-unregistered01:00
*** kunwon125 has joined #openstack-unregistered01:00
*** Exaeta has quit IRC01:00
*** Alex`23 has joined #openstack-unregistered01:00
*** zyley has quit IRC01:00
*** em has joined #openstack-unregistered01:00
*** erry1 has joined #openstack-unregistered01:01
*** Ks0stm4 has quit IRC01:01
*** Ross has quit IRC01:01
*** rogue has quit IRC01:01
*** em has quit IRC01:02
*** Alex`23 has quit IRC01:02
*** sud019 has quit IRC01:02
*** bitch16 has joined #openstack-unregistered01:02
*** eth20 has joined #openstack-unregistered01:02
*** wizonesolutions1 has joined #openstack-unregistered01:02
*** BackUP6 has joined #openstack-unregistered01:02
*** Ross has joined #openstack-unregistered01:02
*** nstr18 has joined #openstack-unregistered01:02
*** eth20 has quit IRC01:02
*** jhutchins4 has joined #openstack-unregistered01:03
*** ksx4system15 has joined #openstack-unregistered01:03
*** mort18 has joined #openstack-unregistered01:03
*** smidlers15 has joined #openstack-unregistered01:03
*** erry1 has quit IRC01:03
*** bitch16 has quit IRC01:03
*** smidlers15 has quit IRC01:04
*** kunwon125 has quit IRC01:05
*** BackUP6 has quit IRC01:05
*** Kraps6 has joined #openstack-unregistered01:05
*** belak14 has joined #openstack-unregistered01:05
*** jhutchins4 has quit IRC01:05
*** grumble323 has joined #openstack-unregistered01:05
*** wizonesolutions1 has quit IRC01:05
*** shaohe_feng has quit IRC01:06
*** nstr18 has quit IRC01:06
*** belak14 has quit IRC01:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:06
*** mdih has joined #openstack-unregistered01:07
*** maxalt17 has joined #openstack-unregistered01:07
*** ksx4system15 has quit IRC01:07
*** ripazha has joined #openstack-unregistered01:08
*** amar has joined #openstack-unregistered01:08
*** GTAXL13 has quit IRC01:08
*** mort18 has quit IRC01:09
*** mdih has quit IRC01:09
*** ripazha has quit IRC01:09
*** HollyW00d6 has joined #openstack-unregistered01:09
*** grumble323 has quit IRC01:10
*** amar has quit IRC01:10
*** moondoggy3 has joined #openstack-unregistered01:10
*** dystopia_ has joined #openstack-unregistered01:10
*** iamtakingiteasy has joined #openstack-unregistered01:10
*** jcline10 has joined #openstack-unregistered01:11
*** Jamesofur23 has joined #openstack-unregistered01:11
*** crayon7 has joined #openstack-unregistered01:11
*** moondoggy3 has quit IRC01:12
*** noonehere4u17 has joined #openstack-unregistered01:12
*** Kraps6 has quit IRC01:12
*** crayon7 has quit IRC01:12
*** noonehere4u17 has quit IRC01:12
*** NeilSun has joined #openstack-unregistered01:13
*** Jamesofur23 has quit IRC01:13
*** jcline10 has quit IRC01:13
*** mhen has quit IRC01:13
*** cyberlard24 has joined #openstack-unregistered01:14
*** maxalt17 has quit IRC01:14
*** radiofree11 has joined #openstack-unregistered01:14
*** Waldo16 has joined #openstack-unregistered01:14
*** f25 has joined #openstack-unregistered01:15
*** poxifide3 has joined #openstack-unregistered01:15
*** mhen has joined #openstack-unregistered01:16
*** shaohe_feng has quit IRC01:16
*** f25 has quit IRC01:16
*** andirc5089 has joined #openstack-unregistered01:16
*** holodoc16 has joined #openstack-unregistered01:16
*** jwheare5 has joined #openstack-unregistered01:17
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:17
*** fossxplorer has joined #openstack-unregistered01:17
*** SkyPatrol has joined #openstack-unregistered01:17
*** radiofree11 has quit IRC01:17
*** andirc5089 has quit IRC01:18
*** poxifide3 has quit IRC01:18
*** Waldo16 has quit IRC01:18
*** Neo12 has joined #openstack-unregistered01:18
*** holodoc16 has quit IRC01:18
*** dystopia_ has quit IRC01:19
*** hvxgr7 has joined #openstack-unregistered01:19
*** HollyW00d6 has quit IRC01:19
*** Sebastien2 has joined #openstack-unregistered01:19
*** SkyPatrol has quit IRC01:20
*** swampbutt` has joined #openstack-unregistered01:21
*** Pyrotechno has joined #openstack-unregistered01:21
*** boser17 has joined #openstack-unregistered01:21
*** piklu27 has joined #openstack-unregistered01:21
*** Sebastien2 has quit IRC01:21
*** swampbutt has quit IRC01:22
*** swampbutt` is now known as swampbutt01:22
*** t0ne18 has joined #openstack-unregistered01:22
*** ninsei has joined #openstack-unregistered01:22
*** t0ne18 has quit IRC01:22
*** ilera has joined #openstack-unregistered01:22
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered01:22
*** cyberlard24 has quit IRC01:22
*** Pyrotechno has quit IRC01:22
*** hvxgr7 has quit IRC01:23
*** hubcaps6 has joined #openstack-unregistered01:23
*** Neo12 has quit IRC01:23
*** BranchPredictor2 has joined #openstack-unregistered01:23
*** Kronuz14 has joined #openstack-unregistered01:23
*** fossxplorer has quit IRC01:23
*** BranchPredictor2 has quit IRC01:24
*** wsm has joined #openstack-unregistered01:24
*** mrsoul_ has joined #openstack-unregistered01:24
*** wsm has quit IRC01:24
*** mrsoul`` has joined #openstack-unregistered01:25
*** Moyst7 has joined #openstack-unregistered01:25
*** rosseaux19 has joined #openstack-unregistered01:25
*** Guest68060 has quit IRC01:26
*** lagbox22 has joined #openstack-unregistered01:26
*** trobotham10 has joined #openstack-unregistered01:26
*** piklu27 has quit IRC01:26
*** shaohe_feng has quit IRC01:26
*** Moyst7 has quit IRC01:27
*** issyl025 has joined #openstack-unregistered01:27
*** sawblade6 has joined #openstack-unregistered01:27
*** issyl025 has quit IRC01:27
*** mrsoul` has quit IRC01:27
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:27
*** rosseaux19 has quit IRC01:28
*** atk10 has joined #openstack-unregistered01:28
*** mrsoul has quit IRC01:28
*** ilera has quit IRC01:29
*** GigabytePro7 has joined #openstack-unregistered01:29
*** gregf has joined #openstack-unregistered01:29
*** trobotham10 has quit IRC01:29
*** ninsei has quit IRC01:30
*** maskedlua19 has joined #openstack-unregistered01:30
*** Algernop10 has joined #openstack-unregistered01:30
*** gregf has quit IRC01:31
*** boser17 has quit IRC01:31
*** berFt23 has joined #openstack-unregistered01:31
*** Exaeta has quit IRC01:31
*** lostlabyrinth26 has joined #openstack-unregistered01:31
*** Netham4528 has joined #openstack-unregistered01:32
*** sawblade6 has quit IRC01:32
*** Inception has joined #openstack-unregistered01:32
*** maskedlua19 has quit IRC01:32
*** Kronuz14 has quit IRC01:32
*** Awesomecase has joined #openstack-unregistered01:32
*** GigabytePro7 has quit IRC01:32
*** danmackay13 has joined #openstack-unregistered01:33
*** lagbox22 has quit IRC01:33
*** Algernop10 has quit IRC01:33
*** danmackay13 has quit IRC01:34
*** Ross has quit IRC01:34
*** Ross has joined #openstack-unregistered01:34
*** Kinsmir28 has joined #openstack-unregistered01:34
*** JerryLiu has joined #openstack-unregistered01:34
*** Netham4528 has quit IRC01:34
*** Mony7 has joined #openstack-unregistered01:34
*** berFt23 has quit IRC01:35
*** Mony7 has quit IRC01:35
*** Smeef11 has joined #openstack-unregistered01:35
*** kameloso21 has joined #openstack-unregistered01:36
*** atk10 has quit IRC01:36
*** Kinsmir28 has quit IRC01:36
*** Smeef11 has quit IRC01:36
*** shaohe_feng has quit IRC01:36
*** wodencafe28 has joined #openstack-unregistered01:37
*** Steinsplitter20 has joined #openstack-unregistered01:37
*** lostlabyrinth26 has quit IRC01:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:37
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered01:37
*** borsin14 has joined #openstack-unregistered01:38
*** garloff has quit IRC01:38
*** kameloso21 has quit IRC01:39
*** RyZum has joined #openstack-unregistered01:39
*** Miklo18 has joined #openstack-unregistered01:39
*** bast-anon has quit IRC01:40
*** wodencafe28 has quit IRC01:40
*** Guest64506 has joined #openstack-unregistered01:40
*** borsin14 has quit IRC01:40
*** shep_ has quit IRC01:40
*** LooCfur25 has joined #openstack-unregistered01:40
*** shep_ has joined #openstack-unregistered01:40
*** Miklo18 has quit IRC01:40
*** cshen has joined #openstack-unregistered01:40
*** cooled has joined #openstack-unregistered01:40
*** Inception has quit IRC01:41
*** ErrantEgo7 has joined #openstack-unregistered01:41
*** Tourist has joined #openstack-unregistered01:42
*** Awesomecase has quit IRC01:42
*** jak9 has joined #openstack-unregistered01:42
*** Selfsigned has joined #openstack-unregistered01:42
*** ErrantEgo7 has quit IRC01:43
*** Steinsplitter20 has quit IRC01:44
*** Tourist has quit IRC01:44
*** jak9 has quit IRC01:44
*** graphene has quit IRC01:44
*** LooCfur25 has quit IRC01:44
*** RyZum has quit IRC01:44
*** Selfsigned has quit IRC01:44
*** cooled has quit IRC01:45
*** graphene has joined #openstack-unregistered01:45
*** cshen has quit IRC01:45
*** Croepha19 has joined #openstack-unregistered01:46
*** ziddey7 has joined #openstack-unregistered01:46
*** Croepha19 has quit IRC01:47
*** shaohe_feng has quit IRC01:47
*** Fusl21 has joined #openstack-unregistered01:47
*** BenLand100 has joined #openstack-unregistered01:48
*** Fusl21 has quit IRC01:48
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:48
*** kiera8 has joined #openstack-unregistered01:48
*** Steinsplitter18 has joined #openstack-unregistered01:49
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered01:49
*** was has joined #openstack-unregistered01:49
*** hvxgr29 has joined #openstack-unregistered01:50
*** ManyRaptors18 has joined #openstack-unregistered01:50
*** plonk14 has joined #openstack-unregistered01:50
*** ziddey7 has quit IRC01:50
*** Dread17 has joined #openstack-unregistered01:50
*** Guest64506 has quit IRC01:50
*** Steinsplitter18 has quit IRC01:51
*** Guest54761 has joined #openstack-unregistered01:51
*** hph^ has quit IRC01:52
*** hph^ has joined #openstack-unregistered01:52
*** genera has joined #openstack-unregistered01:52
*** kiera8 has quit IRC01:53
*** tharkun17 has joined #openstack-unregistered01:53
*** plonk14 has quit IRC01:53
*** tswanson has quit IRC01:53
*** tswanson has joined #openstack-unregistered01:54
*** BenLand100 has quit IRC01:54
*** arooni0 has joined #openstack-unregistered01:54
*** Zic4 has joined #openstack-unregistered01:54
*** was has quit IRC01:55
*** apollo1327 has joined #openstack-unregistered01:55
*** Guest54761 has quit IRC01:55
*** hggdh21 has joined #openstack-unregistered01:55
*** Dread17 has quit IRC01:55
*** ManyRaptors18 has quit IRC01:56
*** tharkun17 has quit IRC01:56
*** hggdh21 has quit IRC01:56
*** shaohe_feng has quit IRC01:57
*** apollo1327 has quit IRC01:57
*** Jacob843 has joined #openstack-unregistered01:57
*** mfa2989 has joined #openstack-unregistered01:58
*** cyberlard22 has joined #openstack-unregistered01:58
*** dalgaaf has quit IRC01:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:58
*** arooni25 has joined #openstack-unregistered01:58
*** kepler_mach20 has joined #openstack-unregistered01:59
*** Zic4 has quit IRC01:59
*** arooni0 has quit IRC01:59
*** hvxgr29 has quit IRC01:59
*** cyberlard22 has quit IRC02:00
*** therock247uk24 has joined #openstack-unregistered02:00
*** steveeJ10 has joined #openstack-unregistered02:01
*** dalgaaf has joined #openstack-unregistered02:01
*** therock247uk24 has quit IRC02:01
*** kepler_mach20 has quit IRC02:01
*** clayc has joined #openstack-unregistered02:01
*** vegii4 has joined #openstack-unregistered02:01
*** Meanderthal9 has joined #openstack-unregistered02:01
*** arooni25 has quit IRC02:01
*** Meanderthal9 has quit IRC02:02
*** crayon7 has joined #openstack-unregistered02:02
*** Krenair5 has joined #openstack-unregistered02:02
*** Jacob843 has quit IRC02:02
*** Spaulding has joined #openstack-unregistered02:02
*** Kirito has joined #openstack-unregistered02:02
*** jfmcarreira3 has joined #openstack-unregistered02:03
*** jfmcarreira3 has quit IRC02:04
*** sst6612 has joined #openstack-unregistered02:04
*** sam12 has joined #openstack-unregistered02:05
*** crayon7 has quit IRC02:05
*** asafniv has joined #openstack-unregistered02:05
*** Lord_of_Life21 has joined #openstack-unregistered02:05
*** vegii4 has quit IRC02:05
*** rasengan26 has joined #openstack-unregistered02:05
*** ABIX_Adamj has joined #openstack-unregistered02:06
*** GTAXL1 has joined #openstack-unregistered02:06
*** Spaulding has quit IRC02:06
*** ABIX_Adamj has quit IRC02:06
*** mfa2989 has quit IRC02:06
*** BlueShark24 has joined #openstack-unregistered02:06
*** ksx4system25 has joined #openstack-unregistered02:07
*** quiz9627 has joined #openstack-unregistered02:07
*** shaohe_feng has quit IRC02:07
*** mentifis1 has joined #openstack-unregistered02:07
*** quiz9627 has quit IRC02:07
*** mentifis1 has quit IRC02:08
*** xous14 has joined #openstack-unregistered02:08
*** Lord_of_Life21 has quit IRC02:08
*** asafniv has quit IRC02:08
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:08
*** zhhuabj has quit IRC02:08
*** subo has joined #openstack-unregistered02:09
*** ksx4system25 has quit IRC02:09
*** PrettyKittie2 has joined #openstack-unregistered02:09
*** dimi34ka9 has joined #openstack-unregistered02:09
*** steveeJ10 has quit IRC02:10
*** thumbs19 has joined #openstack-unregistered02:10
*** sst6612 has quit IRC02:10
*** BlueShark24 has quit IRC02:10
*** Quokka7 has joined #openstack-unregistered02:10
*** Krenair5 has quit IRC02:11
*** precise16 has joined #openstack-unregistered02:11
*** subo has quit IRC02:11
*** dimi34ka9 has quit IRC02:11
*** buriedalive has joined #openstack-unregistered02:11
*** xous14 has quit IRC02:12
*** PrettyKittie2 has quit IRC02:12
*** buriedalive has quit IRC02:12
*** rogue2 has joined #openstack-unregistered02:13
*** zhhuabj has joined #openstack-unregistered02:13
*** Raziel25 has joined #openstack-unregistered02:13
*** Dread23 has joined #openstack-unregistered02:13
*** rasengan26 has quit IRC02:13
*** sam12 has quit IRC02:13
*** precise16 has quit IRC02:14
*** Raziel25 has quit IRC02:14
*** lagbox29 has joined #openstack-unregistered02:15
*** GTAXL1 has quit IRC02:15
*** insidious23 has joined #openstack-unregistered02:15
*** acerbic20 has joined #openstack-unregistered02:15
*** Zoddo20 has joined #openstack-unregistered02:15
*** Stummi0 has joined #openstack-unregistered02:16
*** weq4 has joined #openstack-unregistered02:16
*** luke-jr16 has joined #openstack-unregistered02:17
*** yoink11 has joined #openstack-unregistered02:17
*** rogue2 has quit IRC02:17
*** Dread23 has quit IRC02:17
*** yoink11 has quit IRC02:17
*** shaohe_feng has quit IRC02:17
*** kasa has joined #openstack-unregistered02:18
*** Stummi0 has quit IRC02:18
*** acronix26 has joined #openstack-unregistered02:19
*** beaver17 has joined #openstack-unregistered02:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:19
*** shep_ has quit IRC02:19
*** thumbs19 has quit IRC02:19
*** shep_ has joined #openstack-unregistered02:20
*** Phex has joined #openstack-unregistered02:20
*** acerbic20 has quit IRC02:20
*** Turska-0 has joined #openstack-unregistered02:20
*** agree has joined #openstack-unregistered02:20
*** Quokka7 has quit IRC02:20
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered02:20
*** Menche22 has joined #openstack-unregistered02:20
*** beaver17 has quit IRC02:20
*** Phex has quit IRC02:20
*** agree has quit IRC02:20
*** rohan11 has joined #openstack-unregistered02:21
*** luke-jr16 has quit IRC02:21
*** CompanionCube22 has joined #openstack-unregistered02:21
*** pcrews has joined #openstack-unregistered02:21
*** weq4 has quit IRC02:21
*** Ohelig5 has joined #openstack-unregistered02:21
*** Guest32399 has joined #openstack-unregistered02:21
*** lagbox29 has quit IRC02:21
*** Zoddo20 has quit IRC02:22
*** Miron23 has joined #openstack-unregistered02:22
*** maskedlua13 has joined #openstack-unregistered02:22
*** mniip10 has joined #openstack-unregistered02:22
*** rdv has joined #openstack-unregistered02:22
*** rdv is now known as Guest6537702:23
*** Guest32399 has quit IRC02:23
*** kasa has quit IRC02:23
*** Ohelig5 has quit IRC02:23
*** Guest65377 has quit IRC02:23
*** Turska-0 has quit IRC02:23
*** Melody\Concerto2 has joined #openstack-unregistered02:24
*** shentino8 has joined #openstack-unregistered02:24
*** btully has joined #openstack-unregistered02:24
*** acronix26 has quit IRC02:24
*** insidious23 has quit IRC02:25
*** Melody\Concerto2 has quit IRC02:25
*** gareth__2 has joined #openstack-unregistered02:25
*** CompanionCube22 has quit IRC02:25
*** gareth__2 has quit IRC02:25
*** zaratustra25 has joined #openstack-unregistered02:25
*** Yatekii23 has joined #openstack-unregistered02:26
*** mort27 has joined #openstack-unregistered02:26
*** d__b has joined #openstack-unregistered02:26
*** Miron23 has quit IRC02:26
*** mort27 has quit IRC02:26
*** maskedlua13 has quit IRC02:26
*** les10 has joined #openstack-unregistered02:26
*** zaratustra25 has quit IRC02:27
*** shentino8 has quit IRC02:27
*** mniip10 has quit IRC02:27
*** les10 has quit IRC02:28
*** Hobbyboy3 has joined #openstack-unregistered02:28
*** shaohe_feng has quit IRC02:28
*** rohan11 has quit IRC02:28
*** Hobbyboy3 has quit IRC02:28
*** Yatekii23 has quit IRC02:28
*** channels has joined #openstack-unregistered02:28
*** vans8 has joined #openstack-unregistered02:28
*** Menche22 has quit IRC02:28
*** btully has quit IRC02:28
*** d__b has quit IRC02:29
*** channels has quit IRC02:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:29
*** zhubingbing has quit IRC02:30
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered02:30
*** zhubingbing has quit IRC02:32
*** phoe7 has joined #openstack-unregistered02:32
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered02:32
*** ByronJohnson9 has joined #openstack-unregistered02:32
*** Milos22 has joined #openstack-unregistered02:32
*** ksft12 has joined #openstack-unregistered02:32
*** raSter^16 has joined #openstack-unregistered02:32
*** phoe7 has quit IRC02:32
*** les17 has joined #openstack-unregistered02:33
*** ByronJohnson9 has quit IRC02:33
*** Milos22 has quit IRC02:33
*** vans8 has quit IRC02:33
*** felipemonteiro has quit IRC02:34
*** Turska-19 has joined #openstack-unregistered02:34
*** edong234 has joined #openstack-unregistered02:34
*** c25 has joined #openstack-unregistered02:35
*** justanotheruser2 has joined #openstack-unregistered02:35
*** dwC-- has joined #openstack-unregistered02:35
*** Pugabyte20 has joined #openstack-unregistered02:35
*** wook_ has joined #openstack-unregistered02:35
*** c25 has quit IRC02:35
*** Ohelig27 has joined #openstack-unregistered02:35
*** Pugabyte20 has quit IRC02:35
*** spirit_pact27 has joined #openstack-unregistered02:36
*** jorrakay5 has joined #openstack-unregistered02:36
*** edong234 has quit IRC02:36
*** les17 has quit IRC02:36
*** cshen has joined #openstack-unregistered02:36
*** Ohelig27 has quit IRC02:37
*** UncleSamuel has joined #openstack-unregistered02:37
*** justanotheruser2 has quit IRC02:37
*** Turska-19 has quit IRC02:37
*** shaohe_feng has quit IRC02:38
*** spirit_pact27 has quit IRC02:38
*** UncleSamuel has quit IRC02:38
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:39
*** wook_ has quit IRC02:39
*** OvidiuS27 has joined #openstack-unregistered02:39
*** ketas19 has joined #openstack-unregistered02:39
*** anthonyf14 has joined #openstack-unregistered02:39
*** crayfishx has joined #openstack-unregistered02:39
*** OvidiuS27 has quit IRC02:40
*** ksft12 has quit IRC02:40
*** rosseaux5 has joined #openstack-unregistered02:41
*** cshen has quit IRC02:41
*** purrdeta4 has joined #openstack-unregistered02:41
*** raSter^16 has quit IRC02:41
*** anthonyf14 has quit IRC02:42
*** ketas19 has quit IRC02:42
*** jorrakay5 has quit IRC02:42
*** Compu has joined #openstack-unregistered02:42
*** Sheraf has joined #openstack-unregistered02:43
*** smccarthy has quit IRC02:43
*** Compu has quit IRC02:43
*** Guest54015 has joined #openstack-unregistered02:43
*** purrdeta4 has quit IRC02:43
*** Kingsy14 has joined #openstack-unregistered02:43
*** Sheraf has quit IRC02:43
*** dwC-- has quit IRC02:43
*** crayfishx has quit IRC02:44
*** Guest58236 has joined #openstack-unregistered02:44
*** rosseaux5 has quit IRC02:44
*** Guest54015 has quit IRC02:44
*** phoe1 has joined #openstack-unregistered02:44
*** Kingsy14 has quit IRC02:44
*** jimby15 has joined #openstack-unregistered02:44
*** lorimer19 has joined #openstack-unregistered02:45
*** rej19 has joined #openstack-unregistered02:45
*** wols has joined #openstack-unregistered02:45
*** LewsThanThree24 has joined #openstack-unregistered02:45
*** ninsei has joined #openstack-unregistered02:46
*** CGML6 has joined #openstack-unregistered02:46
*** jimby15 has quit IRC02:46
*** lorimer19 has quit IRC02:47
*** }ls{9 has joined #openstack-unregistered02:47
*** }ls{9 has quit IRC02:48
*** CGML6 has quit IRC02:48
*** shaohe_feng has quit IRC02:48
*** Guest81029 has joined #openstack-unregistered02:48
*** rej19 has quit IRC02:48
*** Guest81029 has quit IRC02:48
*** diogenese23 has joined #openstack-unregistered02:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:49
*** wols has quit IRC02:49
*** spirit_pact8 has joined #openstack-unregistered02:49
*** ninsei has quit IRC02:50
*** sockspls22 has joined #openstack-unregistered02:50
*** pcrews has quit IRC02:51
*** spirit_pact8 has quit IRC02:51
*** exponent has joined #openstack-unregistered02:51
*** Erynnn29 has joined #openstack-unregistered02:51
*** sockspls22 has quit IRC02:52
*** exponent has quit IRC02:52
*** Guest11336 has joined #openstack-unregistered02:52
*** LewsThanThree24 has quit IRC02:52
*** Guest58236 has quit IRC02:53
*** phoe1 has quit IRC02:53
*** Erynnn29 has quit IRC02:54
*** Guest5573 has joined #openstack-unregistered02:54
*** diogenese23 has quit IRC02:54
*** Guest2304 has joined #openstack-unregistered02:55
*** some_weirdo6 has joined #openstack-unregistered02:55
*** Glyphie____ has joined #openstack-unregistered02:55
*** MissionCritical has joined #openstack-unregistered02:55
*** icywiz9 has joined #openstack-unregistered02:56
*** Guest5573 has quit IRC02:56
*** See has joined #openstack-unregistered02:57
*** Ragnor13 has joined #openstack-unregistered02:57
*** Guest2304 has quit IRC02:57
*** MissionCritical has quit IRC02:58
*** Glyphie____ has quit IRC02:58
*** shaohe_feng has quit IRC02:58
*** rkta has joined #openstack-unregistered02:59
*** Zooklubba9 has joined #openstack-unregistered02:59
*** bray90820_ has joined #openstack-unregistered02:59
*** Guest11336 has quit IRC03:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:00
*** Ragnor13 has quit IRC03:00
*** percY-14 has joined #openstack-unregistered03:01
*** bray90820_ has quit IRC03:01
*** Holo3 has joined #openstack-unregistered03:01
*** Majadon4 has joined #openstack-unregistered03:01
*** See has quit IRC03:01
*** Majadon4 has quit IRC03:02
*** rkta has quit IRC03:02
*** jackmcbarn4 has joined #openstack-unregistered03:02
*** percY-14 has quit IRC03:02
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered03:03
*** Guest42469 has joined #openstack-unregistered03:03
*** icywiz9 has quit IRC03:04
*** spirit_pact13 has joined #openstack-unregistered03:04
*** some_weirdo6 has quit IRC03:04
*** lbft11 has joined #openstack-unregistered03:05
*** spirit_pact13 has quit IRC03:05
*** Zooklubba9 has quit IRC03:06
*** jackmcbarn4 has quit IRC03:06
*** Guest42469 has quit IRC03:06
*** claudiub has quit IRC03:06
*** channels has joined #openstack-unregistered03:07
*** Zord9 has joined #openstack-unregistered03:07
*** Holo3 has quit IRC03:07
*** lbft11 has quit IRC03:07
*** Goldman6018 has joined #openstack-unregistered03:07
*** tasse7 has joined #openstack-unregistered03:07
*** channels has quit IRC03:07
*** Mercster has joined #openstack-unregistered03:08
*** Goldman6018 has quit IRC03:08
*** shaohe_feng has quit IRC03:09
*** kasa has joined #openstack-unregistered03:09
*** Zord9 has quit IRC03:09
*** tasse7 has quit IRC03:10
*** enyc21 has joined #openstack-unregistered03:10
*** Adbray15 has joined #openstack-unregistered03:10
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:10
*** enyc21 has quit IRC03:10
*** kasa has quit IRC03:10
*** Chex1 has joined #openstack-unregistered03:11
*** planetmaker8 has joined #openstack-unregistered03:11
*** Ugrastil has joined #openstack-unregistered03:11
*** nyuszika7h13 has joined #openstack-unregistered03:12
*** zeroed has joined #openstack-unregistered03:12
*** planetmaker8 has quit IRC03:12
*** Chex1 has quit IRC03:12
*** Mercster has quit IRC03:12
*** Ugrastil has quit IRC03:12
*** drot29 has joined #openstack-unregistered03:13
*** benoliver99926 has joined #openstack-unregistered03:13
*** lannister has joined #openstack-unregistered03:13
*** m4v24 has joined #openstack-unregistered03:13
*** jesse24 has joined #openstack-unregistered03:13
*** benoliver99926 has quit IRC03:13
*** Zooklubba1 has joined #openstack-unregistered03:14
*** Contessa has joined #openstack-unregistered03:14
*** jesse24 has quit IRC03:14
*** m4v24 has quit IRC03:14
*** Adbray15 has quit IRC03:14
*** frmus23 has joined #openstack-unregistered03:14
*** Pixelz27 has joined #openstack-unregistered03:15
*** qassim26 has joined #openstack-unregistered03:15
*** Pixelz27 has quit IRC03:15
*** lannister has quit IRC03:15
*** grumble217 has joined #openstack-unregistered03:15
*** nyuszika7h13 has quit IRC03:15
*** frmus23 has quit IRC03:15
*** swarfega4 has joined #openstack-unregistered03:16
*** zeroed has quit IRC03:16
*** obserd has joined #openstack-unregistered03:16
*** Contessa has quit IRC03:16
*** swarfega4 has quit IRC03:17
*** drot29 has quit IRC03:17
*** matti27 has joined #openstack-unregistered03:17
*** Zooklubba1 has quit IRC03:17
*** vamiry has joined #openstack-unregistered03:18
*** Roedy29 has joined #openstack-unregistered03:18
*** Roedy29 has quit IRC03:19
*** vamiry has quit IRC03:19
*** shaohe_feng has quit IRC03:19
*** matti27 has quit IRC03:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:20
*** Ishaq3 has joined #openstack-unregistered03:20
*** adamg has joined #openstack-unregistered03:21
*** cfields10 has joined #openstack-unregistered03:21
*** duckgoose26 has joined #openstack-unregistered03:21
*** possiblyanowl has joined #openstack-unregistered03:21
*** ome has joined #openstack-unregistered03:21
*** RaptorJesus8 has joined #openstack-unregistered03:22
*** shreyansh_k16 has joined #openstack-unregistered03:22
*** zaberdampfer has joined #openstack-unregistered03:22
*** qassim26 has quit IRC03:22
*** ruunyan has joined #openstack-unregistered03:23
*** possiblyanowl has quit IRC03:23
*** Guest36495 has joined #openstack-unregistered03:23
*** zaberdampfer has quit IRC03:23
*** ome has quit IRC03:24
*** Kazuto has joined #openstack-unregistered03:24
*** _cjones_ has joined #openstack-unregistered03:24
*** obserd has quit IRC03:24
*** EvanR20 has joined #openstack-unregistered03:24
*** cfields10 has quit IRC03:24
*** grumble217 has quit IRC03:24
*** plat_21 has joined #openstack-unregistered03:25
*** Zx325 has joined #openstack-unregistered03:25
*** adamg has quit IRC03:25
*** duckgoose26 has quit IRC03:25
*** _cjones_ has quit IRC03:25
*** Zx325 has quit IRC03:26
*** _cjones_ has joined #openstack-unregistered03:26
*** Yes_ma`am has joined #openstack-unregistered03:26
*** ecx86 has joined #openstack-unregistered03:26
*** RaptorJesus8 has quit IRC03:26
*** Guest79333 has joined #openstack-unregistered03:26
*** APLU26 has joined #openstack-unregistered03:27
*** Yes_ma`am has quit IRC03:28
*** codex2064 has joined #openstack-unregistered03:28
*** moonythedwarf has joined #openstack-unregistered03:28
*** tigrmesh0 has joined #openstack-unregistered03:28
*** Kazuto has quit IRC03:28
*** lutoma27 has joined #openstack-unregistered03:29
*** edong2318 has joined #openstack-unregistered03:29
*** wgao has quit IRC03:29
*** shaohe_feng has quit IRC03:29
*** Guest79333 has quit IRC03:30
*** Guest36495 has quit IRC03:30
*** Olipro28 has joined #openstack-unregistered03:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:30
*** lutoma27 has quit IRC03:30
*** ruunyan has quit IRC03:31
*** moonythedwarf has quit IRC03:31
*** nickoe6 has joined #openstack-unregistered03:31
*** plat_21 has quit IRC03:31
*** lutki_ has joined #openstack-unregistered03:32
*** nickoe6 has quit IRC03:32
*** EvanR20 has quit IRC03:32
*** ecx86 has quit IRC03:32
*** codex2064 has quit IRC03:32
*** edong2318 has quit IRC03:33
*** wgao has joined #openstack-unregistered03:33
*** lutki_ has quit IRC03:33
*** todevil has joined #openstack-unregistered03:33
*** Olipro28 has quit IRC03:33
*** todevil has quit IRC03:34
*** miklcct1 has joined #openstack-unregistered03:34
*** kek918 has joined #openstack-unregistered03:34
*** miklcct1 has quit IRC03:34
*** Erenzie18 has joined #openstack-unregistered03:35
*** Trashlord17 has joined #openstack-unregistered03:36
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered03:36
*** kek918 has quit IRC03:36
*** Exaeta has quit IRC03:36
*** r0bby15 has joined #openstack-unregistered03:37
*** quiz9622 has joined #openstack-unregistered03:37
*** alekz27 has joined #openstack-unregistered03:37
*** Random29 has joined #openstack-unregistered03:37
*** quiz9622 has quit IRC03:37
*** alekz27 has quit IRC03:37
*** Erenzie18 has quit IRC03:37
*** ms782119 has joined #openstack-unregistered03:38
*** Trashlord17 has quit IRC03:38
*** r0bby15 has quit IRC03:38
*** Random29 has quit IRC03:39
*** shaohe_feng has quit IRC03:39
*** ms782119 has quit IRC03:40
*** AlexZ25 has joined #openstack-unregistered03:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:41
*** Guest65689 has joined #openstack-unregistered03:42
*** averell0 has joined #openstack-unregistered03:42
*** deltam3 has joined #openstack-unregistered03:43
*** A_D25 has joined #openstack-unregistered03:43
*** Guest65689 has quit IRC03:43
*** A_D25 has quit IRC03:44
*** deltam3 has quit IRC03:44
*** AlexZ25 has quit IRC03:44
*** averell0 has quit IRC03:44
*** zhubingbing has quit IRC03:45
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered03:45
*** timwis14 has joined #openstack-unregistered03:46
*** HackMaster21 has joined #openstack-unregistered03:47
*** NSCLRP-1 has joined #openstack-unregistered03:48
*** vectr0n1 has joined #openstack-unregistered03:48
*** knolle6 has joined #openstack-unregistered03:48
*** Numline127 has joined #openstack-unregistered03:49
*** knolle6 has quit IRC03:49
*** spb27 has joined #openstack-unregistered03:49
*** NSCLRP-1 has quit IRC03:49
*** timwis14 has quit IRC03:49
*** wgao has quit IRC03:50
*** shaohe_feng has quit IRC03:50
*** spb27 has quit IRC03:50
*** vectr0n1 has quit IRC03:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:50
*** Guest95115 has joined #openstack-unregistered03:51
*** HackMaster21 has quit IRC03:51
*** c28 has joined #openstack-unregistered03:51
*** rwg26 has joined #openstack-unregistered03:52
*** zhubingbing has quit IRC03:52
*** strengthen has joined #openstack-unregistered03:52
*** Guest95115 has quit IRC03:52
*** suim4 has joined #openstack-unregistered03:53
*** erasmus25 has joined #openstack-unregistered03:53
*** mundus2018 has joined #openstack-unregistered03:53
*** strengthen has quit IRC03:53
*** Jan\9 has joined #openstack-unregistered03:53
*** Numline127 has quit IRC03:53
*** erasmus25 has quit IRC03:53
*** Guest95115 has joined #openstack-unregistered03:53
*** wgao has joined #openstack-unregistered03:53
*** mdih has joined #openstack-unregistered03:53
*** suim4 has quit IRC03:54
*** Bonn33316 has joined #openstack-unregistered03:54
*** RussellB2818 has joined #openstack-unregistered03:54
*** See has joined #openstack-unregistered03:55
*** vectr0n23 has joined #openstack-unregistered03:55
*** theresajayne14 has joined #openstack-unregistered03:55
*** RoyK28 has joined #openstack-unregistered03:55
*** deltam27 has joined #openstack-unregistered03:56
*** realz has joined #openstack-unregistered03:56
*** See has quit IRC03:56
*** realz is now known as Guest7260403:56
*** Auctus0 has joined #openstack-unregistered03:56
*** rwg26 has quit IRC03:56
*** aOssed13 has joined #openstack-unregistered03:56
*** Miklo10 has joined #openstack-unregistered03:56
*** Milos16 has joined #openstack-unregistered03:56
*** RoyK28 has quit IRC03:57
*** Miklo10 has quit IRC03:57
*** mundus2018 has quit IRC03:57
*** Jan\9 has quit IRC03:57
*** Bonn33316 has quit IRC03:57
*** deltam27 has quit IRC03:58
*** wfranken has joined #openstack-unregistered03:58
*** pheizax has joined #openstack-unregistered03:58
*** vectr0n23 has quit IRC03:58
*** pheizax has quit IRC03:58
*** RussellB2818 has quit IRC03:59
*** wfranken has quit IRC03:59
*** theresajayne14 has quit IRC03:59
*** CrunchyChewie21 has joined #openstack-unregistered04:00
*** lkuchlan has joined #openstack-unregistered04:00
*** Auctus0 has quit IRC04:00
*** shaohe_feng has quit IRC04:00
*** Guest72604 has quit IRC04:00
*** cfields26 has joined #openstack-unregistered04:01
*** Milos16 has quit IRC04:02
*** dparkes has joined #openstack-unregistered04:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:02
*** Guest95115 has quit IRC04:02
*** cfields26 has quit IRC04:03
*** tshefi has joined #openstack-unregistered04:04
*** Guest6369 has joined #openstack-unregistered04:04
*** webpigeon23 has joined #openstack-unregistered04:04
*** r00tobo7 has joined #openstack-unregistered04:05
*** mal28 has joined #openstack-unregistered04:06
*** CrunchyChewie21 has quit IRC04:06
*** aOssed13 has quit IRC04:06
*** c22 has joined #openstack-unregistered04:06
*** elkalamar11 has joined #openstack-unregistered04:07
*** r00tobo7 has quit IRC04:07
*** Rambo has joined #openstack-unregistered04:07
*** Guest6369 has quit IRC04:07
*** c22 has quit IRC04:07
*** sockspls19 has joined #openstack-unregistered04:08
*** mal28 has quit IRC04:08
*** sushichef has joined #openstack-unregistered04:08
*** darkengine10 has joined #openstack-unregistered04:08
*** NSCLRP-1 has joined #openstack-unregistered04:08
*** krushia has joined #openstack-unregistered04:09
*** pelegreno______ has joined #openstack-unregistered04:09
*** primalz15 has joined #openstack-unregistered04:09
*** sockspls19 has quit IRC04:09
*** bray90820_ has joined #openstack-unregistered04:09
*** dkehn has quit IRC04:10
*** krushia has quit IRC04:10
*** bray90820_ has quit IRC04:10
*** shaohe_feng has quit IRC04:10
*** pelegreno______ has quit IRC04:10
*** Chloe has joined #openstack-unregistered04:10
*** sushichef has quit IRC04:10
*** ManyRaptors25 has joined #openstack-unregistered04:11
*** NSCLRP-1 has quit IRC04:11
*** elkalamar11 has quit IRC04:11
*** apollo1315 has joined #openstack-unregistered04:11
*** ManyRaptors25 has quit IRC04:11
*** dparkes has quit IRC04:11
*** darkengine10 has quit IRC04:12
*** nkk71 has joined #openstack-unregistered04:12
*** fford17 has joined #openstack-unregistered04:12
*** nkk71 has quit IRC04:12
*** apollo1315 has quit IRC04:12
*** btully has joined #openstack-unregistered04:13
*** violet28 has joined #openstack-unregistered04:13
*** primalz15 has quit IRC04:13
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:13
*** Guest32399 has joined #openstack-unregistered04:14
*** violet28 has quit IRC04:15
*** Chloe has quit IRC04:15
*** fford17 has quit IRC04:16
*** bumbar23 has joined #openstack-unregistered04:16
*** nickenchuggets has joined #openstack-unregistered04:17
*** bumbar23 has quit IRC04:18
*** btully has quit IRC04:18
*** HarryS24 has joined #openstack-unregistered04:18
*** nickenchuggets has quit IRC04:19
*** Lumpi16 has joined #openstack-unregistered04:19
*** deltam9 has joined #openstack-unregistered04:19
*** rolig has joined #openstack-unregistered04:19
*** Guest32399 has quit IRC04:20
*** shaohe_feng has quit IRC04:20
*** HarryS24 has quit IRC04:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:21
*** DenSchub27 has joined #openstack-unregistered04:22
*** deltam9 has quit IRC04:22
*** mdih has quit IRC04:22
*** Laif has joined #openstack-unregistered04:23
*** Lumpi16 has quit IRC04:23
*** mdih has joined #openstack-unregistered04:23
*** dparkes has joined #openstack-unregistered04:24
*** DenSchub27 has quit IRC04:24
*** Miklo28 has joined #openstack-unregistered04:25
*** dkehn has joined #openstack-unregistered04:25
*** Miklo28 has quit IRC04:25
*** Guest94344 has joined #openstack-unregistered04:26
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered04:27
*** Captain_Beezay has joined #openstack-unregistered04:27
*** Guest94344 has quit IRC04:28
*** darkengine22 has joined #openstack-unregistered04:28
*** Captain_Beezay has quit IRC04:28
*** andries1 has joined #openstack-unregistered04:28
*** thevdude4 has joined #openstack-unregistered04:28
*** andries1 has quit IRC04:28
*** sud012 has joined #openstack-unregistered04:29
*** ori10 has joined #openstack-unregistered04:29
*** Laif has quit IRC04:30
*** thevdude4 has quit IRC04:30
*** darkengine22 has quit IRC04:31
*** sud012 has quit IRC04:31
*** elkalamar6 has joined #openstack-unregistered04:31
*** shaohe_feng has quit IRC04:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:31
*** elkalamar6 has quit IRC04:32
*** SuperSeriousCat1 has joined #openstack-unregistered04:32
*** ori10 has quit IRC04:32
*** SuperSeriousCat1 has quit IRC04:34
*** zhubingbing has quit IRC04:35
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered04:35
*** cshen has joined #openstack-unregistered04:36
*** luke-jr29 has joined #openstack-unregistered04:37
*** Guest85680 has joined #openstack-unregistered04:37
*** zhubingbing has quit IRC04:38
*** xfil has joined #openstack-unregistered04:39
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered04:39
*** Guest85680 has quit IRC04:40
*** smccarthy has quit IRC04:40
*** luke-jr29 has quit IRC04:40
*** cshen has quit IRC04:41
*** shaohe_feng has quit IRC04:41
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:42
*** em has joined #openstack-unregistered04:42
*** tomaw20 has joined #openstack-unregistered04:43
*** em has quit IRC04:44
*** xfil has quit IRC04:44
*** tomaw20 has quit IRC04:44
*** zhubingbing has quit IRC04:46
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered04:46
*** cshen has joined #openstack-unregistered04:46
*** zhubingbing has quit IRC04:47
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered04:48
*** HollyW00d11 has joined #openstack-unregistered04:48
*** Ishaq12 has joined #openstack-unregistered04:48
*** A_D26 has joined #openstack-unregistered04:48
*** Ishaq12 has quit IRC04:48
*** Ckat14 has joined #openstack-unregistered04:49
*** HollyW00d11 has quit IRC04:49
*** zhubingbing has quit IRC04:50
*** A_D26 has quit IRC04:51
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered04:51
*** cshen has quit IRC04:51
*** shaohe_feng has quit IRC04:51
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:52
*** jesse28 has joined #openstack-unregistered04:53
*** Me4502 has joined #openstack-unregistered04:53
*** Me4502 is now known as Guest8690504:54
*** e4 has joined #openstack-unregistered04:54
*** e4 has quit IRC04:54
*** Cool_Fire22 has joined #openstack-unregistered04:55
*** Sagan11 has joined #openstack-unregistered04:56
*** Mr_Sheesh has joined #openstack-unregistered04:56
*** Sharker has joined #openstack-unregistered04:57
*** Guest86905 has quit IRC04:57
*** BackUP20 has joined #openstack-unregistered04:57
*** Mr_Sheesh has quit IRC04:58
*** BackUP20 has quit IRC04:58
*** khronosschoty0 has joined #openstack-unregistered04:58
*** steveeJ14 has joined #openstack-unregistered04:58
*** vicenteH has joined #openstack-unregistered04:59
*** Sharker has quit IRC04:59
*** vicenteH is now known as Guest585304:59
*** SkIzZaTo has joined #openstack-unregistered05:00
*** Sagan11 has quit IRC05:00
*** mnemonic has joined #openstack-unregistered05:00
*** bjs15 has joined #openstack-unregistered05:00
*** mnemonic is now known as Guest4679005:00
*** steveeJ14 has quit IRC05:01
*** Zapy1 has joined #openstack-unregistered05:01
*** shaohe_feng has quit IRC05:01
*** SkIzZaTo has quit IRC05:02
*** lkuchlan has quit IRC05:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:02
*** Zapy1 has quit IRC05:02
*** bjs15 has quit IRC05:03
*** ziddey4 has joined #openstack-unregistered05:03
*** Guest5853 has quit IRC05:03
*** Dan_Bennett has joined #openstack-unregistered05:04
*** moved has joined #openstack-unregistered05:04
*** Guest46790 has quit IRC05:05
*** Yes_ma`am has joined #openstack-unregistered05:05
*** rory29 has joined #openstack-unregistered05:05
*** atomicthumbs13 has joined #openstack-unregistered05:05
*** khronosschoty0 has quit IRC05:05
*** verm1n21 has joined #openstack-unregistered05:06
*** iczero22 has joined #openstack-unregistered05:06
*** Dan_Bennett has quit IRC05:06
*** webpigeon0 has joined #openstack-unregistered05:07
*** Warped24 has joined #openstack-unregistered05:07
*** wsm has joined #openstack-unregistered05:07
*** vamiry has joined #openstack-unregistered05:07
*** webpigeon0 has quit IRC05:07
*** zmachine has joined #openstack-unregistered05:07
*** ziddey4 has quit IRC05:07
*** mrkirby15316 has joined #openstack-unregistered05:08
*** evilman_work has joined #openstack-unregistered05:08
*** GigabytePro20 has joined #openstack-unregistered05:08
*** atomicthumbs13 has quit IRC05:08
*** mrkirby15316 has quit IRC05:08
*** have has joined #openstack-unregistered05:08
*** kashike29 has joined #openstack-unregistered05:08
*** Warped24 has quit IRC05:08
*** p3pp3rb0x has joined #openstack-unregistered05:08
*** Warped3 has joined #openstack-unregistered05:09
*** vamiry has quit IRC05:09
*** rory29 has quit IRC05:09
*** gareth__11 has joined #openstack-unregistered05:09
*** Oats87 has joined #openstack-unregistered05:09
*** James_T16 has joined #openstack-unregistered05:09
*** Yes_ma`am has quit IRC05:09
*** wsm has quit IRC05:10
*** verm1n21 has quit IRC05:10
*** GuntherDW25 has joined #openstack-unregistered05:10
*** badet0s8 has joined #openstack-unregistered05:10
*** Odd_ has joined #openstack-unregistered05:10
*** phuzion7 has joined #openstack-unregistered05:10
*** GuntherDW25 has quit IRC05:10
*** Warped3 has quit IRC05:11
*** badet0s8 has quit IRC05:11
*** Erynnn7 has joined #openstack-unregistered05:11
*** kashike29 has quit IRC05:12
*** gareth__11 has quit IRC05:12
*** shaohe_feng has quit IRC05:12
*** Oats87 has quit IRC05:12
*** Patrick4 has joined #openstack-unregistered05:12
*** tesu3 has joined #openstack-unregistered05:12
*** James_T16 has quit IRC05:12
*** Melody\Concerto2 has joined #openstack-unregistered05:13
*** gregf has joined #openstack-unregistered05:13
*** d10n0 has joined #openstack-unregistered05:13
*** Patrick4 has quit IRC05:13
*** monoxane20 has joined #openstack-unregistered05:13
*** Erynnn7 has quit IRC05:13
*** p3pp3rb0x has quit IRC05:13
*** d10n0 has quit IRC05:13
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:13
*** lunaaa has joined #openstack-unregistered05:14
*** Sitri has joined #openstack-unregistered05:14
*** phuzion7 has quit IRC05:14
*** Odd_ has quit IRC05:14
*** zmachine has quit IRC05:14
*** gregf has quit IRC05:14
*** MeiR18 has joined #openstack-unregistered05:15
*** iczero22 has quit IRC05:15
*** Sitri has quit IRC05:15
*** Nick`29 has joined #openstack-unregistered05:15
*** evilman_work has quit IRC05:15
*** GigabytePro20 has quit IRC05:15
*** dindon21 has joined #openstack-unregistered05:15
*** zenguy- has joined #openstack-unregistered05:16
*** Melody\Concerto2 has quit IRC05:16
*** lunaaa has quit IRC05:16
*** themill12 has joined #openstack-unregistered05:16
*** zenguy- has quit IRC05:16
*** have has quit IRC05:17
*** Nick`29 has quit IRC05:17
*** Lausefuchs26 has joined #openstack-unregistered05:17
*** Napsterbater has joined #openstack-unregistered05:18
*** zhubingbing has quit IRC05:19
*** limbo has joined #openstack-unregistered05:19
*** Nazca has joined #openstack-unregistered05:19
*** Guest79333 has joined #openstack-unregistered05:19
*** trobotham25 has joined #openstack-unregistered05:19
*** erry22 has joined #openstack-unregistered05:19
*** dindon21 has quit IRC05:20
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered05:20
*** memoryno- has joined #openstack-unregistered05:20
*** ecx86 has joined #openstack-unregistered05:20
*** Lausefuchs26 has quit IRC05:20
*** tesu3 has quit IRC05:21
*** ATDT91115 has joined #openstack-unregistered05:21
*** memoryno- has quit IRC05:21
*** ecx86 has quit IRC05:21
*** liguo has joined #openstack-unregistered05:21
*** Nazca has quit IRC05:21
*** sapd1_ has joined #openstack-unregistered05:22
*** ATDT9115 has joined #openstack-unregistered05:22
*** ATDT91115 has quit IRC05:22
*** monoxane20 has quit IRC05:22
*** shaohe_feng has quit IRC05:22
*** mikedlr4 has joined #openstack-unregistered05:22
*** Guest79333 has quit IRC05:22
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:23
*** smidlers22 has joined #openstack-unregistered05:23
*** SunTsu6 has joined #openstack-unregistered05:23
*** liguo has quit IRC05:23
*** limbo has quit IRC05:24
*** themill12 has quit IRC05:24
*** MeiR18 has quit IRC05:24
*** erry22 has quit IRC05:24
*** SunTsu6 has quit IRC05:24
*** mikedlr4 has quit IRC05:24
*** ThiefMaster29 has joined #openstack-unregistered05:24
*** ThiefMaster29 has quit IRC05:25
*** felco15 has joined #openstack-unregistered05:25
*** varesa has joined #openstack-unregistered05:25
*** trobotham25 has quit IRC05:26
*** lorimer19 has joined #openstack-unregistered05:26
*** qew has joined #openstack-unregistered05:26
*** Fleet19 has joined #openstack-unregistered05:26
*** MEPB has joined #openstack-unregistered05:27
*** Napsterbater has quit IRC05:27
*** justJanne24 has joined #openstack-unregistered05:27
*** ugjka13 has joined #openstack-unregistered05:28
*** qew has quit IRC05:28
*** Cronus28 has joined #openstack-unregistered05:28
*** CGML2 has joined #openstack-unregistered05:28
*** ripdog16 has joined #openstack-unregistered05:28
*** promote has joined #openstack-unregistered05:29
*** Cronus28 has quit IRC05:29
*** promote has quit IRC05:29
*** MEPB has quit IRC05:29
*** possiblyanowl has joined #openstack-unregistered05:29
*** smidlers22 has quit IRC05:30
*** Captain_Beezay has joined #openstack-unregistered05:30
*** Guest54679 has joined #openstack-unregistered05:30
*** Captain_Beezay has quit IRC05:30
*** justJanne24 has quit IRC05:31
*** AlexStaf has joined #openstack-unregistered05:31
*** promote has joined #openstack-unregistered05:31
*** Fleet19 has quit IRC05:31
*** ATDT9115 has quit IRC05:31
*** sst6614 has joined #openstack-unregistered05:31
*** ripdog16 has quit IRC05:32
*** shaohe_feng has quit IRC05:32
*** tacocat14 has joined #openstack-unregistered05:32
*** Guest54679 has quit IRC05:32
*** mobijubo8 has joined #openstack-unregistered05:32
*** possiblyanowl has quit IRC05:32
*** therock247uk9 has joined #openstack-unregistered05:33
*** rej25 has joined #openstack-unregistered05:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:33
*** pmn has joined #openstack-unregistered05:34
*** rej25 has quit IRC05:34
*** therock247uk9 has quit IRC05:34
*** eldritch14 has joined #openstack-unregistered05:34
*** eldritch14 has quit IRC05:34
*** tacocat14 has quit IRC05:35
*** strugee has joined #openstack-unregistered05:35
*** Yatekii12 has joined #openstack-unregistered05:35
*** k6ka13 has joined #openstack-unregistered05:35
*** k6ka13 has quit IRC05:35
*** sst6614 has quit IRC05:35
*** Kirito has joined #openstack-unregistered05:35
*** baweaver26 has joined #openstack-unregistered05:35
*** KanerixWolfe has joined #openstack-unregistered05:35
*** promote has quit IRC05:36
*** baweaver26 has quit IRC05:36
*** KanerixWolfe has quit IRC05:36
*** Tycale has joined #openstack-unregistered05:36
*** vamiry has joined #openstack-unregistered05:36
*** strugee has quit IRC05:37
*** Yatekii12 has quit IRC05:37
*** mobijubo8 has quit IRC05:37
*** NvpkD1y7Ez has joined #openstack-unregistered05:38
*** Tycale has quit IRC05:38
*** pmn has quit IRC05:38
*** NvpkD1y7Ez has quit IRC05:38
*** radiofree8 has joined #openstack-unregistered05:38
*** Kirito has quit IRC05:39
*** swordsmanz14 has joined #openstack-unregistered05:39
*** radiofree8 has quit IRC05:40
*** vespaper has joined #openstack-unregistered05:40
*** AlwaysHigh8 has joined #openstack-unregistered05:40
*** pendo324 has joined #openstack-unregistered05:40
*** threeFifths21 has joined #openstack-unregistered05:40
*** Roedy26 has joined #openstack-unregistered05:40
*** kashike0 has joined #openstack-unregistered05:41
*** pendo324 has quit IRC05:41
*** fossxplorer has joined #openstack-unregistered05:41
*** nmanos has joined #openstack-unregistered05:41
*** nmanos has left #openstack-unregistered05:41
*** HackMaster16 has joined #openstack-unregistered05:41
*** Roedy26 has quit IRC05:42
*** Levex has joined #openstack-unregistered05:42
*** shaohe_feng has quit IRC05:42
*** MetaNova28 has joined #openstack-unregistered05:43
*** vamiry has quit IRC05:43
*** swordsmanz14 has quit IRC05:43
*** lolmac has joined #openstack-unregistered05:43
*** fossxplorer has quit IRC05:43
*** LewsThanThree22 has joined #openstack-unregistered05:43
*** Skunky20 has joined #openstack-unregistered05:43
*** d0nn1e has joined #openstack-unregistered05:44
*** fireworks28 has joined #openstack-unregistered05:44
*** woodface has joined #openstack-unregistered05:44
*** fireworks28 has quit IRC05:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:44
*** threeFifths21 has quit IRC05:44
*** woodface has quit IRC05:44
*** mundus2018 has joined #openstack-unregistered05:44
*** d0nn1e has quit IRC05:44
*** LewsThanThree22 has quit IRC05:45
*** Levex has quit IRC05:45
*** lolmac has quit IRC05:45
*** vespaper has quit IRC05:45
*** AlwaysHigh8 has quit IRC05:45
*** MetaNova28 has quit IRC05:45
*** Eran_Kuris has joined #openstack-unregistered05:45
*** kashike0 has quit IRC05:45
*** mundus2018 has quit IRC05:46
*** zaratustra23 has joined #openstack-unregistered05:46
*** Ohelig22 has joined #openstack-unregistered05:47
*** jwhisnant26 has joined #openstack-unregistered05:47
*** CeBe0 has joined #openstack-unregistered05:47
*** Guest81029 has joined #openstack-unregistered05:47
*** acronix2 has joined #openstack-unregistered05:47
*** bray90820_ has joined #openstack-unregistered05:47
*** t0ne7 has joined #openstack-unregistered05:47
*** Bock has joined #openstack-unregistered05:47
*** CeBe0 has quit IRC05:47
*** tanuki29 has joined #openstack-unregistered05:48
*** Skunky20 has quit IRC05:48
*** tanuki29 has quit IRC05:48
*** zaratustra23 has quit IRC05:48
*** Guest81029 has quit IRC05:48
*** vok` has joined #openstack-unregistered05:49
*** wraeth16 has joined #openstack-unregistered05:49
*** t0ne7 has quit IRC05:49
*** Ohelig22 has quit IRC05:50
*** _cjones_ has quit IRC05:50
*** brethil17 has joined #openstack-unregistered05:50
*** bray90820_ has quit IRC05:50
*** neiloy has joined #openstack-unregistered05:50
*** zenguy- has joined #openstack-unregistered05:51
*** RoBz10 has joined #openstack-unregistered05:51
*** _cjones_ has joined #openstack-unregistered05:51
*** aOssed- has joined #openstack-unregistered05:51
*** cyberlard8 has joined #openstack-unregistered05:51
*** Bock has quit IRC05:51
*** jwhisnant26 has quit IRC05:51
*** Lildirt has joined #openstack-unregistered05:51
*** obserd has joined #openstack-unregistered05:52
*** Algernop1 has joined #openstack-unregistered05:52
*** acronix2 has quit IRC05:52
*** brethil17 has quit IRC05:52
*** shaohe_feng has quit IRC05:53
*** preaction29 has joined #openstack-unregistered05:53
*** cyberlard8 has quit IRC05:53
*** aOssed- has quit IRC05:53
*** Algernop1 has quit IRC05:53
*** vok` has quit IRC05:53
*** mobijubo7 has joined #openstack-unregistered05:53
*** wraeth16 has quit IRC05:53
*** dysfigured1 has joined #openstack-unregistered05:53
*** Guest3908 has joined #openstack-unregistered05:53
*** obserd has quit IRC05:53
*** dysfigured1 has quit IRC05:53
*** TehNut has joined #openstack-unregistered05:53
*** preaction29 has quit IRC05:53
*** SunTsu5 has joined #openstack-unregistered05:54
*** Faylite23 has joined #openstack-unregistered05:54
*** Lildirt has quit IRC05:54
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:54
*** TehNut has quit IRC05:55
*** RoBz10 has quit IRC05:55
*** Faylite23 has quit IRC05:55
*** mdih has quit IRC05:55
*** neptune has joined #openstack-unregistered05:55
*** epic9 has joined #openstack-unregistered05:55
*** icasdri9 has joined #openstack-unregistered05:55
*** Guest3908 has quit IRC05:55
*** _cjones_ has quit IRC05:55
*** duckgoose5 has joined #openstack-unregistered05:56
*** TheoM has joined #openstack-unregistered05:56
*** batman4220 has joined #openstack-unregistered05:56
*** Fuchs28 has joined #openstack-unregistered05:57
*** neptune has quit IRC05:57
*** Neo8 has joined #openstack-unregistered05:57
*** duckgoose5 has quit IRC05:57
*** JSharp4 has joined #openstack-unregistered05:57
*** zhongfu24 has joined #openstack-unregistered05:57
*** epic9 has quit IRC05:58
*** SunTsu5 has quit IRC05:58
*** icasdri9 has quit IRC05:58
*** tigermousr9 has joined #openstack-unregistered05:58
*** mindjuju6 has joined #openstack-unregistered05:58
*** ReimuHakurei26 has joined #openstack-unregistered05:58
*** TheoM has quit IRC05:59
*** hggdh1 has joined #openstack-unregistered05:59
*** zenguy- has quit IRC05:59
*** ReimuHakurei26 has quit IRC05:59
*** hggdh1 has quit IRC05:59
*** rud0lf23 has joined #openstack-unregistered06:00
*** mrkirby15325 has joined #openstack-unregistered06:00
*** mobijubo7 has quit IRC06:00
*** JSharp4 has quit IRC06:00
*** Fuchs28 has quit IRC06:01
*** zhongfu24 has quit IRC06:01
*** Neo8 has quit IRC06:01
*** tigermousr9 has quit IRC06:01
*** nug700 has joined #openstack-unregistered06:01
*** jpX has joined #openstack-unregistered06:01
*** mdih has joined #openstack-unregistered06:02
*** mindjuju6 has quit IRC06:02
*** rud0lf23 has quit IRC06:02
*** batman4220 has quit IRC06:02
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered06:02
*** Schepeers has left #openstack-unregistered06:02
*** mrkirby15325 has quit IRC06:03
*** WSPR20 has joined #openstack-unregistered06:03
*** shaohe_feng has quit IRC06:03
*** Erynnn18 has joined #openstack-unregistered06:03
*** Cork7 has joined #openstack-unregistered06:03
*** pathfinder21 has joined #openstack-unregistered06:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:04
*** swordsmanz16 has joined #openstack-unregistered06:04
*** jpX has quit IRC06:04
*** Cork7 has quit IRC06:04
*** swordsmanz16 has quit IRC06:04
*** alkyl20 has joined #openstack-unregistered06:05
*** jcline25 has joined #openstack-unregistered06:05
*** Erynnn18 has quit IRC06:05
*** Guest58051 has joined #openstack-unregistered06:05
*** pathfinder21 has quit IRC06:05
*** jackmcbarn23 has joined #openstack-unregistered06:05
*** fydel has joined #openstack-unregistered06:05
*** Guest52838 has joined #openstack-unregistered06:05
*** jem10 has joined #openstack-unregistered06:05
*** Guest60390 has joined #openstack-unregistered06:06
*** PlasmaStar2 has joined #openstack-unregistered06:06
*** WSPR20 has quit IRC06:06
*** jackmcbarn23 has quit IRC06:06
*** BlueShark21 has joined #openstack-unregistered06:06
*** PlasmaStar2 has quit IRC06:06
*** alkyl20 has quit IRC06:07
*** jem10 has quit IRC06:07
*** BlueShark21 has quit IRC06:07
*** Guest52838 has quit IRC06:08
*** Guest58051 has quit IRC06:08
*** jcline25 has quit IRC06:08
*** klx``14 has joined #openstack-unregistered06:08
*** opung20 has joined #openstack-unregistered06:08
*** dhajare has joined #openstack-unregistered06:08
*** klx``14 has quit IRC06:09
*** opung20 has quit IRC06:09
*** sulvone12 has joined #openstack-unregistered06:09
*** MillerBoss1 has joined #openstack-unregistered06:09
*** sulvone12 has quit IRC06:09
*** huhlig3 has joined #openstack-unregistered06:10
*** Guest60390 has quit IRC06:10
*** MillerBoss1 has quit IRC06:11
*** nug700 has quit IRC06:11
*** huhlig3 has quit IRC06:11
*** Swant12 has joined #openstack-unregistered06:11
*** kline2 has joined #openstack-unregistered06:11
*** pOe[ has joined #openstack-unregistered06:11
*** Waldo29 has joined #openstack-unregistered06:11
*** LooCfur14 has joined #openstack-unregistered06:12
*** Waldo29 has quit IRC06:12
*** ilera has joined #openstack-unregistered06:12
*** tallguy7 has joined #openstack-unregistered06:12
*** sdx230 has joined #openstack-unregistered06:12
*** luke-jr23 has joined #openstack-unregistered06:13
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered06:13
*** Gentle has joined #openstack-unregistered06:13
*** luke-jr23 has quit IRC06:13
*** Gentle has quit IRC06:13
*** shaohe_feng has quit IRC06:13
*** fydel has quit IRC06:13
*** sdx230 has quit IRC06:13
*** Exaeta has quit IRC06:13
*** kline2 has quit IRC06:14
*** sulvone2 has joined #openstack-unregistered06:14
*** jgu has joined #openstack-unregistered06:14
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:14
*** tallguy7 has quit IRC06:14
*** Swant12 has quit IRC06:15
*** pOe[ has quit IRC06:15
*** LooCfur14 has quit IRC06:15
*** ilera has quit IRC06:15
*** kameloso22 has joined #openstack-unregistered06:16
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered06:16
*** kameloso22 has quit IRC06:16
*** Rambo has quit IRC06:16
*** justanotheruser2 has joined #openstack-unregistered06:17
*** OwenBarfield has joined #openstack-unregistered06:17
*** itzikb_ has joined #openstack-unregistered06:17
*** his has joined #openstack-unregistered06:18
*** brykr has joined #openstack-unregistered06:18
*** rbartal has joined #openstack-unregistered06:18
*** brykr has quit IRC06:18
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered06:19
*** Inception has joined #openstack-unregistered06:19
*** cshen has joined #openstack-unregistered06:19
*** Sove has joined #openstack-unregistered06:20
*** evil has joined #openstack-unregistered06:20
*** vamiry has joined #openstack-unregistered06:20
*** puff has joined #openstack-unregistered06:20
*** Inception has quit IRC06:20
*** Sove has quit IRC06:20
*** balrog28 has joined #openstack-unregistered06:20
*** bairdmich has joined #openstack-unregistered06:20
*** zhubingbing has quit IRC06:21
*** puff has quit IRC06:22
*** his has quit IRC06:22
*** MuffinMedic2 has joined #openstack-unregistered06:22
*** ForexTrader has joined #openstack-unregistered06:22
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered06:22
*** Ks0stm25 has joined #openstack-unregistered06:22
*** Stummi14 has joined #openstack-unregistered06:22
*** __idiot__ has joined #openstack-unregistered06:22
*** MuffinMedic2 has quit IRC06:22
*** Ks0stm25 has quit IRC06:22
*** mikedlr26 has joined #openstack-unregistered06:22
*** sulvone2 has quit IRC06:22
*** balrog28 has quit IRC06:22
*** justanotheruser2 has quit IRC06:23
*** calcul0n has joined #openstack-unregistered06:23
*** vamiry has quit IRC06:23
*** mikedlr26 has quit IRC06:23
*** shaohe_feng has quit IRC06:23
*** Swant22 has joined #openstack-unregistered06:24
*** evil has quit IRC06:24
*** submain has joined #openstack-unregistered06:24
*** mdnadeem has quit IRC06:24
*** __idiot__ has quit IRC06:24
*** Guest17599 has joined #openstack-unregistered06:24
*** cshen has quit IRC06:24
*** ForexTrader has quit IRC06:24
*** tharkun2 has joined #openstack-unregistered06:24
*** Stummi14 has quit IRC06:24
*** FiendKing04 has joined #openstack-unregistered06:25
*** Pixelz26 has joined #openstack-unregistered06:25
*** bairdmich has quit IRC06:25
*** Guest3607 has joined #openstack-unregistered06:25
*** NvpkD1y7Ez has joined #openstack-unregistered06:25
*** Pixelz26 has quit IRC06:26
*** EvilRoey5 has joined #openstack-unregistered06:26
*** Swant22 has quit IRC06:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:26
*** calcul0n has quit IRC06:26
*** jercos9 has joined #openstack-unregistered06:26
*** jercos9 has quit IRC06:27
*** We has joined #openstack-unregistered06:27
*** NvpkD1y7Ez has quit IRC06:27
*** EvilRoey5 has quit IRC06:27
*** FiendKing04 has quit IRC06:27
*** MatthewAllan9312 has joined #openstack-unregistered06:27
*** submain has quit IRC06:27
*** sdx2316 has joined #openstack-unregistered06:27
*** zaberdampfer has joined #openstack-unregistered06:27
*** Michail1 has joined #openstack-unregistered06:28
*** Guest3607 has quit IRC06:28
*** felipemonteiro has quit IRC06:28
*** zaberdampfer has quit IRC06:29
*** tharkun2 has quit IRC06:29
*** We has quit IRC06:29
*** zhubingbing has quit IRC06:30
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered06:30
*** btully has joined #openstack-unregistered06:31
*** cylon512_ has joined #openstack-unregistered06:32
*** Turska-24 has joined #openstack-unregistered06:33
*** Guest17599 has quit IRC06:33
*** Michail1 has quit IRC06:33
*** brynjar3 has joined #openstack-unregistered06:33
*** MatthewAllan9312 has quit IRC06:33
*** Turska-24 has quit IRC06:34
*** shaohe_feng has quit IRC06:34
*** CurryWurst has joined #openstack-unregistered06:34
*** smeggysmeg17 has joined #openstack-unregistered06:34
*** pelegreno______ has joined #openstack-unregistered06:34
*** Mony10 has joined #openstack-unregistered06:34
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:34
*** kloeri18 has joined #openstack-unregistered06:35
*** sawblade6 has joined #openstack-unregistered06:35
*** cylon512_ has quit IRC06:35
*** pelegreno______ has quit IRC06:35
*** CurryWurst has quit IRC06:35
*** Grimnir5 has joined #openstack-unregistered06:35
*** eggy21 has joined #openstack-unregistered06:35
*** suim4 has joined #openstack-unregistered06:36
*** Grimnir5 has quit IRC06:37
*** Mony10 has quit IRC06:37
*** smeggysmeg17 has quit IRC06:37
*** drakythe has joined #openstack-unregistered06:37
*** buriedalive has joined #openstack-unregistered06:37
*** suim427 has joined #openstack-unregistered06:38
*** sabre1041 has joined #openstack-unregistered06:38
*** enchi has joined #openstack-unregistered06:38
*** sabre1041 has quit IRC06:38
*** brynjar3 has quit IRC06:38
*** GDiaX has joined #openstack-unregistered06:38
*** suim427 has quit IRC06:38
*** jamesl has joined #openstack-unregistered06:39
*** sawblade6 has quit IRC06:40
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered06:40
*** jamesl has quit IRC06:40
*** AlexStaf has quit IRC06:40
*** buriedalive has quit IRC06:40
*** kloeri18 has quit IRC06:40
*** Ckat2 has joined #openstack-unregistered06:40
*** Adbray15 has joined #openstack-unregistered06:41
*** suim4 has quit IRC06:41
*** waleedm has joined #openstack-unregistered06:41
*** baweaver24 has joined #openstack-unregistered06:42
*** zhubingbing has quit IRC06:43
*** Sousapro1 has joined #openstack-unregistered06:43
*** baweaver24 has quit IRC06:43
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered06:43
*** njohnston has quit IRC06:44
*** dystopia_ has joined #openstack-unregistered06:44
*** shaohe_feng has quit IRC06:44
*** Adbray15 has quit IRC06:44
*** Chloe has joined #openstack-unregistered06:44
*** eggy21 has quit IRC06:44
*** zopsi7 has joined #openstack-unregistered06:44
*** GDiaX has quit IRC06:44
*** Ckat2 has quit IRC06:45
*** njohnston has joined #openstack-unregistered06:45
*** Phex has joined #openstack-unregistered06:45
*** zopsi7 has quit IRC06:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:46
*** enchi has quit IRC06:46
*** drakythe has quit IRC06:46
*** drdanick18 has joined #openstack-unregistered06:46
*** liguo has joined #openstack-unregistered06:46
*** lkuchlan has joined #openstack-unregistered06:46
*** connection has joined #openstack-unregistered06:46
*** raktajino0 has joined #openstack-unregistered06:46
*** Welcome has joined #openstack-unregistered06:46
*** liguo has quit IRC06:46
*** Chloe has quit IRC06:47
*** cshen has joined #openstack-unregistered06:47
*** drdanick18 has quit IRC06:47
*** Sousapro1 has quit IRC06:47
*** boredguy has joined #openstack-unregistered06:47
*** mfa29829 has joined #openstack-unregistered06:48
*** raktajino0 has quit IRC06:48
*** connection has quit IRC06:48
*** burnout_16 has joined #openstack-unregistered06:48
*** Phex has quit IRC06:49
*** ajvpot12 has joined #openstack-unregistered06:50
*** boredguy has quit IRC06:50
*** Guest4121 has joined #openstack-unregistered06:50
*** fireworks29 has joined #openstack-unregistered06:51
*** ajvpot12 has quit IRC06:51
*** SolarAquarion6 has joined #openstack-unregistered06:51
*** Guest95208 has joined #openstack-unregistered06:51
*** dystopia_ has quit IRC06:51
*** mfa29829 has quit IRC06:51
*** cshen has quit IRC06:51
*** SunTsu2 has joined #openstack-unregistered06:52
*** Guest4121 has quit IRC06:52
*** Welcome has quit IRC06:52
*** Blendify_i5 has joined #openstack-unregistered06:52
*** VM_ has joined #openstack-unregistered06:53
*** puzzola21 has joined #openstack-unregistered06:54
*** sud017 has joined #openstack-unregistered06:54
*** shaohe_feng has quit IRC06:54
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:55
*** sud017 has quit IRC06:55
*** onur24 has joined #openstack-unregistered06:56
*** jgu has quit IRC06:56
*** puzzola21 has quit IRC06:57
*** aOssed- has joined #openstack-unregistered06:57
*** tacocat24 has joined #openstack-unregistered06:57
*** SolarAquarion6 has quit IRC06:57
*** onur24 has quit IRC06:57
*** Guest95208 has quit IRC06:57
*** VM_ has quit IRC06:57
*** aOssed- has quit IRC06:57
*** burnout_16 has quit IRC06:57
*** tacocat24 has quit IRC06:58
*** TingPing0 has joined #openstack-unregistered06:58
*** BenLand100 has joined #openstack-unregistered06:58
*** BenLand100 has quit IRC06:59
*** rorx0 has joined #openstack-unregistered06:59
*** SunTsu2 has quit IRC06:59
*** Blendify_i5 has quit IRC06:59
*** threeFifths has joined #openstack-unregistered06:59
*** Guest79336 has joined #openstack-unregistered07:00
*** sabre1041 has joined #openstack-unregistered07:00
*** ski_ has joined #openstack-unregistered07:00
*** fireworks29 has quit IRC07:00
*** rorx0 has quit IRC07:00
*** Guest69724 has joined #openstack-unregistered07:00
*** rbartal has quit IRC07:01
*** Phanes has joined #openstack-unregistered07:01
*** davidfg425 has joined #openstack-unregistered07:01
*** Guest33021 has joined #openstack-unregistered07:01
*** because has joined #openstack-unregistered07:01
*** Phanes has quit IRC07:01
*** Guest79336 has quit IRC07:01
*** ByronJohnson16 has joined #openstack-unregistered07:01
*** sabre1041 has quit IRC07:01
*** because has quit IRC07:02
*** TingPing0 has quit IRC07:02
*** Guest33021 has quit IRC07:02
*** catfuneral has joined #openstack-unregistered07:03
*** Blendify_i5 has joined #openstack-unregistered07:03
*** Guest16880 has joined #openstack-unregistered07:03
*** mub has joined #openstack-unregistered07:03
*** btully has quit IRC07:03
*** catfuneral has quit IRC07:03
*** Eduard_Munteanu2 has joined #openstack-unregistered07:03
*** nukedclx2 has joined #openstack-unregistered07:04
*** sins-14 has joined #openstack-unregistered07:04
*** davidfg425 has quit IRC07:04
*** Lymia28 has joined #openstack-unregistered07:04
*** shaohe_feng has quit IRC07:04
*** Guest69724 has quit IRC07:05
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:05
*** Eduard_Munteanu2 has quit IRC07:05
*** Lymia28 has quit IRC07:05
*** threeFifths has quit IRC07:05
*** Guest51388 has joined #openstack-unregistered07:05
*** ByronJohnson16 has quit IRC07:06
*** ski_16 has joined #openstack-unregistered07:06
*** pierte has joined #openstack-unregistered07:06
*** Blendify_i5 has quit IRC07:07
*** biberao4 has joined #openstack-unregistered07:07
*** pierte has quit IRC07:07
*** mub has quit IRC07:07
*** bolt5 has joined #openstack-unregistered07:07
*** sawdey21 has joined #openstack-unregistered07:08
*** sins-14 has quit IRC07:08
*** bolt5 has quit IRC07:08
*** fydel has joined #openstack-unregistered07:08
*** ski_ has quit IRC07:08
*** hammer06529 has joined #openstack-unregistered07:08
*** sawdey21 has quit IRC07:09
*** ski_16 has quit IRC07:09
*** Guest51388 has quit IRC07:09
*** ilera has joined #openstack-unregistered07:10
*** biberao4 has quit IRC07:10
*** alekz24 has joined #openstack-unregistered07:10
*** graphene has quit IRC07:10
*** Guest16880 has quit IRC07:10
*** tomaw21 has joined #openstack-unregistered07:11
*** Guest88819 has joined #openstack-unregistered07:11
*** graphene has joined #openstack-unregistered07:11
*** avivgt has joined #openstack-unregistered07:12
*** Turandot has joined #openstack-unregistered07:12
*** Kamilion3 has joined #openstack-unregistered07:12
*** fydel has quit IRC07:12
*** nukedclx2 has quit IRC07:12
*** Turandot has quit IRC07:12
*** lestaty has joined #openstack-unregistered07:12
*** Sitri has joined #openstack-unregistered07:12
*** hammer06529 has quit IRC07:12
*** lestaty is now known as Guest382107:13
*** alekz24 has quit IRC07:13
*** Sitri has quit IRC07:13
*** qmr13 has joined #openstack-unregistered07:13
*** profall9 has joined #openstack-unregistered07:14
*** qmr13 has quit IRC07:14
*** TroniQ89 has joined #openstack-unregistered07:14
*** shaohe_feng has quit IRC07:15
*** TroniQ89 has quit IRC07:15
*** Guest88819 has quit IRC07:15
*** marig has joined #openstack-unregistered07:15
*** ollien29 has joined #openstack-unregistered07:15
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:15
*** kepler_mach2 has joined #openstack-unregistered07:16
*** ilera has quit IRC07:16
*** elios4 has joined #openstack-unregistered07:16
*** profall9 has quit IRC07:16
*** Catalys has joined #openstack-unregistered07:17
*** elios4 has quit IRC07:17
*** Reincarnate6 has joined #openstack-unregistered07:17
*** Victorsueca1 has joined #openstack-unregistered07:17
*** Guest1934 has joined #openstack-unregistered07:17
*** RoyK12 has joined #openstack-unregistered07:17
*** jak24 has joined #openstack-unregistered07:17
*** Guest1934 has quit IRC07:18
*** tomaw21 has quit IRC07:18
*** bambams20 has joined #openstack-unregistered07:18
*** Reincarnate6 has quit IRC07:18
*** ollien29 has quit IRC07:18
*** because has joined #openstack-unregistered07:18
*** Guest83867 has joined #openstack-unregistered07:19
*** bambams20 has quit IRC07:19
*** kepler_mach2 has quit IRC07:19
*** RoyK12 has quit IRC07:19
*** because has quit IRC07:19
*** Chords has joined #openstack-unregistered07:19
*** marig has quit IRC07:19
*** JStoker4 has joined #openstack-unregistered07:19
*** Chords has quit IRC07:20
*** Dave17 has joined #openstack-unregistered07:20
*** Hello710 has joined #openstack-unregistered07:20
*** Awesomecase has joined #openstack-unregistered07:20
*** gamado has joined #openstack-unregistered07:21
*** Adran25 has joined #openstack-unregistered07:21
*** JStoker4 has quit IRC07:21
*** Guest83867 has quit IRC07:21
*** Dave17 has quit IRC07:21
*** Adran25 has quit IRC07:21
*** Awesomecase has quit IRC07:21
*** jak24 has quit IRC07:21
*** Victorsueca1 has quit IRC07:21
*** epic24 has joined #openstack-unregistered07:21
*** Hello710 has quit IRC07:21
*** Kamilion3 has quit IRC07:22
*** plonk14 has joined #openstack-unregistered07:22
*** barschmade has joined #openstack-unregistered07:22
*** sjohnson28 has joined #openstack-unregistered07:22
*** sjohnson28 has quit IRC07:23
*** urdh1 has joined #openstack-unregistered07:23
*** HeinzBoettjer has joined #openstack-unregistered07:23
*** ohnx4 has joined #openstack-unregistered07:23
*** plonk14 has quit IRC07:23
*** slaweq has joined #openstack-unregistered07:23
*** moondoggy11 has joined #openstack-unregistered07:24
*** ohnx4 has quit IRC07:24
*** april has joined #openstack-unregistered07:24
*** epic24 has quit IRC07:25
*** shaohe_feng has quit IRC07:25
*** ReimuHakurei6 has joined #openstack-unregistered07:25
*** urdh1 has quit IRC07:25
*** Compu12 has joined #openstack-unregistered07:26
*** kambiz7 has joined #openstack-unregistered07:26
*** moondoggy11 has quit IRC07:26
*** __idiot__ has joined #openstack-unregistered07:26
*** barschmade has quit IRC07:26
*** Compu12 has quit IRC07:26
*** kambiz7 has quit IRC07:27
*** qmr7 has joined #openstack-unregistered07:27
*** HeinzBoettjer has quit IRC07:27
*** april has quit IRC07:27
*** zhubingbing has quit IRC07:28
*** Evidlo24 has joined #openstack-unregistered07:28
*** johnpark_pj has joined #openstack-unregistered07:29
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered07:29
*** LookingGlassSec has joined #openstack-unregistered07:30
*** naos8 has joined #openstack-unregistered07:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:30
*** Evidlo24 has quit IRC07:30
*** shentino2 has joined #openstack-unregistered07:30
*** __idiot__ has quit IRC07:30
*** lutki_ has joined #openstack-unregistered07:31
*** LookingGlassSec has quit IRC07:31
*** Guest23378 has joined #openstack-unregistered07:31
*** lutki_ has quit IRC07:31
*** martyn_h has joined #openstack-unregistered07:32
*** ReimuHakurei6 has quit IRC07:32
*** MartesZibellina has joined #openstack-unregistered07:32
*** qmr7 has quit IRC07:33
*** codex2064 has joined #openstack-unregistered07:33
*** johnpark_pj has quit IRC07:33
*** shentino2 has quit IRC07:33
*** MartesZibellina has quit IRC07:33
*** naos8 has quit IRC07:33
*** ecrist1 has joined #openstack-unregistered07:33
*** martyn_h has quit IRC07:34
*** Guest23378 has quit IRC07:34
*** ReimuHakurei8 has joined #openstack-unregistered07:35
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered07:35
*** Zimmedon7 has joined #openstack-unregistered07:35
*** shaohe_feng has quit IRC07:35
*** ecrist1 has quit IRC07:36
*** codex2064 has quit IRC07:36
*** Faylite29 has joined #openstack-unregistered07:36
*** By has joined #openstack-unregistered07:37
*** kayamm15 has joined #openstack-unregistered07:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:37
*** Zimmedon7 has quit IRC07:37
*** kayamm15 has quit IRC07:38
*** Remco13 has joined #openstack-unregistered07:38
*** w3stside19 has joined #openstack-unregistered07:39
*** kg0 has joined #openstack-unregistered07:39
*** Guest26420 has joined #openstack-unregistered07:39
*** knolle4 has joined #openstack-unregistered07:40
*** ReimuHakurei8 has quit IRC07:40
*** Remco13 has quit IRC07:40
*** Karasu has joined #openstack-unregistered07:40
*** Arirang has joined #openstack-unregistered07:40
*** Vercas23 has joined #openstack-unregistered07:40
*** sawdey21 has joined #openstack-unregistered07:41
*** Vercas23 has quit IRC07:41
*** Arirang is now known as Guest6298307:41
*** Colti3 has joined #openstack-unregistered07:41
*** miklcct23 has joined #openstack-unregistered07:41
*** knolle4 has quit IRC07:41
*** Turandot has joined #openstack-unregistered07:41
*** Ambroisie has joined #openstack-unregistered07:42
*** Karasu has quit IRC07:42
*** rs-afk has joined #openstack-unregistered07:42
*** Faylite29 has quit IRC07:42
*** Ambroisie has quit IRC07:42
*** Guest26420 has quit IRC07:43
*** kg0 has quit IRC07:43
*** metax has joined #openstack-unregistered07:43
*** rs-afk has quit IRC07:43
*** w3stside19 has quit IRC07:43
*** metax has quit IRC07:43
*** zhubingbing has quit IRC07:44
*** F4RR3LL has joined #openstack-unregistered07:44
*** olspookishmagus1 has joined #openstack-unregistered07:44
*** ben_zen10 has joined #openstack-unregistered07:44
*** Guest43987 has quit IRC07:44
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered07:44
*** Guest89349 has joined #openstack-unregistered07:44
*** graphene has quit IRC07:45
*** miklcct23 has quit IRC07:45
*** Chex0 has joined #openstack-unregistered07:45
*** olspookishmagus1 has quit IRC07:45
*** Turandot has quit IRC07:45
*** Guest62983 has quit IRC07:45
*** shaohe_feng has quit IRC07:45
*** Colti3 has quit IRC07:46
*** SWAT25 has joined #openstack-unregistered07:46
*** crayfishx has joined #openstack-unregistered07:46
*** graphene has joined #openstack-unregistered07:46
*** apollo1326 has joined #openstack-unregistered07:46
*** tomek14 has joined #openstack-unregistered07:46
*** swampbutt` has joined #openstack-unregistered07:46
*** Chex0 has quit IRC07:47
*** crayfishx has quit IRC07:47
*** ben_zen10 has quit IRC07:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:47
*** sawdey21 has quit IRC07:47
*** blacksyke20 has joined #openstack-unregistered07:47
*** swampbutt has quit IRC07:47
*** swampbutt` is now known as swampbutt07:47
*** zhubingbing has quit IRC07:48
*** Guest89349 has quit IRC07:48
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered07:48
*** zopsi28 has joined #openstack-unregistered07:48
*** Guest75005 has joined #openstack-unregistered07:48
*** blacksyke20 has quit IRC07:49
*** zopsi28 has quit IRC07:49
*** apollo1326 has quit IRC07:49
*** patate6 has joined #openstack-unregistered07:49
*** BruceS24 has joined #openstack-unregistered07:49
*** F4RR3LL has quit IRC07:49
*** tomek14 has quit IRC07:50
*** SWAT25 has quit IRC07:50
*** yano7 has joined #openstack-unregistered07:50
*** patate6 has quit IRC07:50
*** enyc27 has joined #openstack-unregistered07:50
*** HarryS15 has joined #openstack-unregistered07:50
*** mobijubo28 has joined #openstack-unregistered07:50
*** Loki3 has joined #openstack-unregistered07:50
*** BruceS24 has quit IRC07:50
*** pokk24 has joined #openstack-unregistered07:50
*** Guest50549 has joined #openstack-unregistered07:51
*** Guest75005 has quit IRC07:51
*** enyc27 has quit IRC07:51
*** zhubingbing has quit IRC07:52
*** strengthen has joined #openstack-unregistered07:52
*** Kirito has joined #openstack-unregistered07:53
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered07:53
*** cheshire_cat has joined #openstack-unregistered07:53
*** lagbox22 has joined #openstack-unregistered07:53
*** strengthen has quit IRC07:53
*** HarryS15 has quit IRC07:54
*** Vercas0 has joined #openstack-unregistered07:54
*** Loki3 has quit IRC07:54
*** yano7 has quit IRC07:54
*** mobijubo28 has quit IRC07:54
*** Vercas0 has quit IRC07:55
*** pokk24 has quit IRC07:55
*** lagbox22 has quit IRC07:55
*** emerson15 has joined #openstack-unregistered07:56
*** shaohe_feng has quit IRC07:56
*** matbu has quit IRC07:56
*** cheshire_cat has quit IRC07:56
*** klx``29 has joined #openstack-unregistered07:57
*** sophiya has joined #openstack-unregistered07:57
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:57
*** jfmcarreira7 has joined #openstack-unregistered07:58
*** matbu has joined #openstack-unregistered07:58
*** ori25 has joined #openstack-unregistered07:58
*** sophiya has quit IRC07:59
*** jfmcarreira7 has quit IRC08:00
*** Kirito has quit IRC08:00
*** lostlabyrinth10 has joined #openstack-unregistered08:00
*** TheSilentLink25 has joined #openstack-unregistered08:00
*** oleo6 has joined #openstack-unregistered08:00
*** Guest50549 has quit IRC08:00
*** zhubingbing has quit IRC08:01
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered08:01
*** profall7 has joined #openstack-unregistered08:02
*** some_weirdo has joined #openstack-unregistered08:02
*** holodoc5 has joined #openstack-unregistered08:02
*** oleo6 has quit IRC08:02
*** some_weirdo is now known as Guest259508:02
*** floogulinc6 has joined #openstack-unregistered08:02
*** ori25 has quit IRC08:03
*** holodoc5 has quit IRC08:03
*** Alina-malina9 has joined #openstack-unregistered08:03
*** Texou19 has joined #openstack-unregistered08:03
*** Guest2595 has quit IRC08:04
*** Alina-malina9 has quit IRC08:04
*** floogulinc6 has quit IRC08:04
*** Texou19 has quit IRC08:04
*** lostlabyrinth10 has quit IRC08:04
*** pathfinder20 has joined #openstack-unregistered08:05
*** profall7 has quit IRC08:05
*** ByronJohnson29 has joined #openstack-unregistered08:05
*** Guest64331 has joined #openstack-unregistered08:06
*** klx``29 has quit IRC08:06
*** shaohe_feng has quit IRC08:06
*** Guest64331 has quit IRC08:07
*** tasse26 has joined #openstack-unregistered08:07
*** Brace28 has joined #openstack-unregistered08:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:07
*** darxun5 has joined #openstack-unregistered08:07
*** sam21 has joined #openstack-unregistered08:08
*** Brace28 has quit IRC08:08
*** pathfinder20 has quit IRC08:08
*** tasse26 has quit IRC08:09
*** TheSilentLink25 has quit IRC08:09
*** ChickenSoup_ has joined #openstack-unregistered08:09
*** foddo15 has joined #openstack-unregistered08:09
*** ChickenSoup_ has quit IRC08:09
*** bigpet22 has joined #openstack-unregistered08:10
*** Neobenedict has joined #openstack-unregistered08:10
*** foddo15 has quit IRC08:10
*** swordsmanz17 has joined #openstack-unregistered08:11
*** bigpet22 has quit IRC08:11
*** swordsmanz17 has quit IRC08:11
*** pringlecake has joined #openstack-unregistered08:11
*** A_D19 has joined #openstack-unregistered08:11
*** sjums has joined #openstack-unregistered08:12
*** MarkBaker has quit IRC08:12
*** sam21 has quit IRC08:12
*** Davnit19 has joined #openstack-unregistered08:12
*** Davnit19 has quit IRC08:13
*** radmi has joined #openstack-unregistered08:13
*** Neobenedict has quit IRC08:13
*** l2y has joined #openstack-unregistered08:13
*** pringlecake has quit IRC08:13
*** l2y has quit IRC08:14
*** ByronJohnson29 has quit IRC08:14
*** plonk11 has joined #openstack-unregistered08:15
*** darxun5 has quit IRC08:15
*** A_D19 has quit IRC08:16
*** ikevin16 has joined #openstack-unregistered08:16
*** chek0 has joined #openstack-unregistered08:16
*** albel72728 has joined #openstack-unregistered08:16
*** israfel has joined #openstack-unregistered08:16
*** shaohe_feng has quit IRC08:16
*** channels has joined #openstack-unregistered08:17
*** cshen has joined #openstack-unregistered08:17
*** aykut4 has joined #openstack-unregistered08:17
*** alkyl21 has joined #openstack-unregistered08:17
*** evil has joined #openstack-unregistered08:17
*** banzaikitten0 has joined #openstack-unregistered08:18
*** chek0 has quit IRC08:18
*** arahael0 has joined #openstack-unregistered08:18
*** alkyl21 has quit IRC08:18
*** martini has joined #openstack-unregistered08:18
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:18
*** martini is now known as Guest6029908:18
*** Sheraf has joined #openstack-unregistered08:18
*** banzaikitten0 has quit IRC08:18
*** Guest16880 has joined #openstack-unregistered08:18
*** aykut4 has quit IRC08:18
*** Smeef13 has joined #openstack-unregistered08:19
*** Guest60299 has quit IRC08:19
*** Guest16880 has quit IRC08:19
*** plonk11 has quit IRC08:19
*** channels has quit IRC08:20
*** evil has quit IRC08:20
*** israfel has quit IRC08:20
*** albel72728 has quit IRC08:20
*** wizonesolutions4 has joined #openstack-unregistered08:20
*** ikevin16 has quit IRC08:20
*** Sheraf has quit IRC08:21
*** arahael0 has quit IRC08:21
*** zhubingbing has quit IRC08:22
*** Skaag15 has joined #openstack-unregistered08:22
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered08:22
*** wizonesolutions4 has quit IRC08:23
*** rdococ0 has joined #openstack-unregistered08:23
*** Ugrastil has joined #openstack-unregistered08:23
*** NeddySeagoon0 has joined #openstack-unregistered08:24
*** theresajayne5 has joined #openstack-unregistered08:24
*** NeddySeagoon0 has quit IRC08:24
*** garywhite has joined #openstack-unregistered08:24
*** tesu24 has joined #openstack-unregistered08:24
*** mcspud8 has joined #openstack-unregistered08:24
*** Ugrastil has quit IRC08:24
*** Colti10 has joined #openstack-unregistered08:24
*** MarkBaker has joined #openstack-unregistered08:25
*** liori1 has joined #openstack-unregistered08:25
*** MissionCritical has joined #openstack-unregistered08:26
*** tesu24 has quit IRC08:26
*** stalled12 has joined #openstack-unregistered08:26
*** shaohe_feng has quit IRC08:26
*** RichiH7 has joined #openstack-unregistered08:27
*** Skaag15 has quit IRC08:27
*** stalled12 has quit IRC08:27
*** RichiH7 has quit IRC08:27
*** jjpk has joined #openstack-unregistered08:27
*** theresajayne5 has quit IRC08:27
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:27
*** mcspud8 has quit IRC08:27
*** beaver9 has joined #openstack-unregistered08:27
*** kloeri0 has joined #openstack-unregistered08:27
*** jpX has joined #openstack-unregistered08:28
*** beaver9 has quit IRC08:28
*** Colti10 has quit IRC08:28
*** Smeef13 has quit IRC08:29
*** Cronus21 has joined #openstack-unregistered08:29
*** MissionCritical has quit IRC08:29
*** Cronus21 has quit IRC08:29
*** L0j1k21 has joined #openstack-unregistered08:29
*** Remco29 has joined #openstack-unregistered08:29
*** rdococ0 has quit IRC08:29
*** Guest23106 has joined #openstack-unregistered08:30
*** kloeri0 has quit IRC08:30
*** garywhite has quit IRC08:30
*** deetwelve27 has joined #openstack-unregistered08:31
*** jpX has quit IRC08:31
*** vdamewood has joined #openstack-unregistered08:31
*** L0j1k21 has quit IRC08:32
*** thomas24 has joined #openstack-unregistered08:32
*** rkta has joined #openstack-unregistered08:32
*** CalimeroTeknik22 has joined #openstack-unregistered08:32
*** Remco29 has quit IRC08:33
*** lannister has joined #openstack-unregistered08:33
*** Cool_Fire24 has joined #openstack-unregistered08:33
*** Guest60661 has joined #openstack-unregistered08:33
*** c0ded has joined #openstack-unregistered08:33
*** rkta has quit IRC08:33
*** Cool_Fire24 has quit IRC08:33
*** Taylor5 has joined #openstack-unregistered08:34
*** bmos9 has joined #openstack-unregistered08:34
*** genera has joined #openstack-unregistered08:34
*** thomas24 has quit IRC08:34
*** JesseOor has joined #openstack-unregistered08:35
*** Guest23106 has quit IRC08:35
*** deetwelve27 has quit IRC08:35
*** JesseOor has quit IRC08:36
*** genera has quit IRC08:36
*** evil has joined #openstack-unregistered08:36
*** Taylor5 has quit IRC08:37
*** Logan22 has joined #openstack-unregistered08:37
*** shaohe_feng has quit IRC08:37
*** simon-AS559 has joined #openstack-unregistered08:37
*** bumbar21 has joined #openstack-unregistered08:37
*** lannister has quit IRC08:37
*** spirit_pact17 has joined #openstack-unregistered08:37
*** vijay has joined #openstack-unregistered08:37
*** Guest60661 has quit IRC08:37
*** alienated has joined #openstack-unregistered08:37
*** UncleSamuel has joined #openstack-unregistered08:37
*** evil has quit IRC08:38
*** vdamewood has quit IRC08:38
*** Logan22 has quit IRC08:38
*** Kazuto has joined #openstack-unregistered08:38
*** theShirbiny has joined #openstack-unregistered08:38
*** gtema has joined #openstack-unregistered08:38
*** jhesketh29 has joined #openstack-unregistered08:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:39
*** OvidiuS8 has joined #openstack-unregistered08:39
*** simon-AS5591 has joined #openstack-unregistered08:39
*** UncleSamuel has quit IRC08:39
*** bmos9 has quit IRC08:39
*** spirit_pact17 has quit IRC08:40
*** OvidiuS8 has quit IRC08:40
*** thomasb9511 has joined #openstack-unregistered08:41
*** yar2 has joined #openstack-unregistered08:41
*** MrElendig has joined #openstack-unregistered08:41
*** simon-AS559 has quit IRC08:41
*** MrElendig is now known as Guest5443708:41
*** thomasb9511 has quit IRC08:42
*** c0ded has quit IRC08:42
*** Bock has joined #openstack-unregistered08:42
*** We has joined #openstack-unregistered08:43
*** Kazuto has quit IRC08:43
*** jhesketh29 has quit IRC08:43
*** theShirbiny has quit IRC08:43
*** kambiz20 has joined #openstack-unregistered08:43
*** eido1on has joined #openstack-unregistered08:43
*** boser22 has joined #openstack-unregistered08:43
*** We has quit IRC08:43
*** Zuu_ has joined #openstack-unregistered08:44
*** alienated has quit IRC08:44
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered08:44
*** irc-5225225 has joined #openstack-unregistered08:44
*** yolanda has joined #openstack-unregistered08:44
*** irc-5225225 has quit IRC08:44
*** neptune has joined #openstack-unregistered08:45
*** plopix has joined #openstack-unregistered08:45
*** berFt23 has joined #openstack-unregistered08:45
*** neptune has quit IRC08:45
*** Guest43996 has joined #openstack-unregistered08:45
*** RichiH4 has joined #openstack-unregistered08:45
*** graphene has quit IRC08:45
*** Zuu_ has quit IRC08:46
*** bumbar21 has quit IRC08:46
*** Guest717 has joined #openstack-unregistered08:46
*** graphene has joined #openstack-unregistered08:47
*** boser22 has quit IRC08:47
*** Guest717 has quit IRC08:47
*** woddf220 has joined #openstack-unregistered08:47
*** borsin6 has joined #openstack-unregistered08:47
*** shaohe_feng has quit IRC08:47
*** woddf220 has quit IRC08:47
*** ktr26 has joined #openstack-unregistered08:47
*** uptime27 has joined #openstack-unregistered08:48
*** borsin6 has quit IRC08:48
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:48
*** erry8 has joined #openstack-unregistered08:48
*** drathir4 has joined #openstack-unregistered08:48
*** uptime27 has quit IRC08:48
*** sins-23 has joined #openstack-unregistered08:48
*** erry8 has quit IRC08:48
*** aphex` has joined #openstack-unregistered08:48
*** Guest43996 has quit IRC08:49
*** yar2 has quit IRC08:49
*** swampbutt` has joined #openstack-unregistered08:49
*** aphex` has quit IRC08:49
*** swampbutt has quit IRC08:50
*** swampbutt` is now known as swampbutt08:50
*** RichiH4 has quit IRC08:50
*** kambiz20 has quit IRC08:50
*** drathir4 has quit IRC08:50
*** jackmcbarn21 has joined #openstack-unregistered08:51
*** ktr26 has quit IRC08:51
*** marcoslater has joined #openstack-unregistered08:51
*** berFt23 has quit IRC08:51
*** jackmcbarn21 has quit IRC08:51
*** eido1on has quit IRC08:52
*** kepler_mach20 has joined #openstack-unregistered08:52
*** xfil has joined #openstack-unregistered08:53
*** zhubingbing has quit IRC08:53
*** MeiR7 has joined #openstack-unregistered08:53
*** graphene has quit IRC08:53
*** cshen has quit IRC08:53
*** MeiR has joined #openstack-unregistered08:54
*** dp310 has joined #openstack-unregistered08:54
*** graphene has joined #openstack-unregistered08:54
*** Slumlord_21 has joined #openstack-unregistered08:54
*** Sabotender26 has joined #openstack-unregistered08:55
*** marcoslater has quit IRC08:55
*** Slumlord_21 has quit IRC08:55
*** Aleszandro has joined #openstack-unregistered08:56
*** Chex29 has joined #openstack-unregistered08:56
*** xfil has quit IRC08:56
*** kepler_mach20 has quit IRC08:56
*** MeiR has quit IRC08:57
*** slaweq has quit IRC08:57
*** sins-23 has quit IRC08:57
*** mfa29819 has joined #openstack-unregistered08:57
*** shaohe_feng has quit IRC08:57
*** MeiR7 has quit IRC08:57
*** pmn has joined #openstack-unregistered08:58
*** Namarrgon24 has joined #openstack-unregistered08:58
*** claudiub has joined #openstack-unregistered08:58
*** Aleszandro has quit IRC08:58
*** dp310 has quit IRC08:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:59
*** pmn has quit IRC08:59
*** alphor5 has joined #openstack-unregistered09:00
*** Namarrgon24 has quit IRC09:00
*** mfa29819 has quit IRC09:00
*** mort9 has joined #openstack-unregistered09:00
*** Guest35887 has joined #openstack-unregistered09:00
*** Chex29 has quit IRC09:01
*** Cajs2 has joined #openstack-unregistered09:01
*** alphor5 has quit IRC09:01
*** lunaaa has joined #openstack-unregistered09:01
*** Guest50193 has joined #openstack-unregistered09:02
*** rosseaux21 has joined #openstack-unregistered09:02
*** Cajs2 has quit IRC09:02
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered09:02
*** mort9 has quit IRC09:03
*** PityDaFool24 has joined #openstack-unregistered09:03
*** Guest35887 has quit IRC09:03
*** ByronJohnson16 has joined #openstack-unregistered09:04
*** Sabotender26 has quit IRC09:04
*** PityDaFool24 has quit IRC09:05
*** mlhess has joined #openstack-unregistered09:05
*** lunaaa has quit IRC09:05
*** enyc12 has joined #openstack-unregistered09:05
*** neptune has joined #openstack-unregistered09:05
*** Guest97794 has joined #openstack-unregistered09:05
*** fluter has joined #openstack-unregistered09:06
*** zhubingbing has quit IRC09:06
*** ome has joined #openstack-unregistered09:06
*** ByronJohnson16 has quit IRC09:06
*** metax has joined #openstack-unregistered09:06
*** ome has quit IRC09:06
*** metax has quit IRC09:06
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered09:07
*** enyc12 has quit IRC09:07
*** mlhess has quit IRC09:07
*** Guest97794 has quit IRC09:07
*** fluter has quit IRC09:07
*** Keygen has joined #openstack-unregistered09:07
*** shaohe_feng has quit IRC09:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:08
*** Keygen has quit IRC09:08
*** Guest50193 has quit IRC09:08
*** njohnston_ has joined #openstack-unregistered09:08
*** Geeky_Bear has joined #openstack-unregistered09:09
*** bobe29 has joined #openstack-unregistered09:09
*** njohnston has quit IRC09:09
*** EvilWerezombie18 has joined #openstack-unregistered09:10
*** dparkes has quit IRC09:10
*** rosseaux21 has quit IRC09:10
*** sirnaysayer28 has joined #openstack-unregistered09:10
*** brynjar0 has joined #openstack-unregistered09:10
*** GigabytePro3 has joined #openstack-unregistered09:10
*** sirnaysayer28 has quit IRC09:11
*** bobe29 has quit IRC09:11
*** EvilWerezombie18 has quit IRC09:12
*** ^v has joined #openstack-unregistered09:12
*** poutine24 has joined #openstack-unregistered09:12
*** ljharb20 has joined #openstack-unregistered09:12
*** LookingGlassSec has joined #openstack-unregistered09:13
*** Char0n has joined #openstack-unregistered09:13
*** neptune has quit IRC09:13
*** ^v has quit IRC09:14
*** quarks has joined #openstack-unregistered09:14
*** poutine24 has quit IRC09:14
*** brynjar0 has quit IRC09:14
*** Tycale has joined #openstack-unregistered09:14
*** disi has joined #openstack-unregistered09:15
*** ljharb20 has quit IRC09:15
*** disi is now known as Guest2734909:15
*** quarks has quit IRC09:16
*** ghoti0 has joined #openstack-unregistered09:16
*** Contessa has joined #openstack-unregistered09:16
*** Char0n has quit IRC09:16
*** cshen has joined #openstack-unregistered09:17
*** GigabytePro3 has quit IRC09:17
*** earlz16 has joined #openstack-unregistered09:17
*** benj_ has quit IRC09:17
*** zhubingbing has quit IRC09:17
*** shaohe_feng has quit IRC09:18
*** Guest79333 has joined #openstack-unregistered09:18
*** chaoscon1 has joined #openstack-unregistered09:18
*** bambams26 has joined #openstack-unregistered09:18
*** ghoti0 has quit IRC09:18
*** w3stside9 has joined #openstack-unregistered09:19
*** Tycale has quit IRC09:19
*** Guest79333 has quit IRC09:19
*** Zuu_ has joined #openstack-unregistered09:19
*** bsanford has joined #openstack-unregistered09:19
*** Guest27349 has quit IRC09:20
*** Contessa has quit IRC09:20
*** benj_ has joined #openstack-unregistered09:20
*** samouy5 has joined #openstack-unregistered09:20
*** calcul0n has joined #openstack-unregistered09:20
*** LookingGlassSec has quit IRC09:21
*** MrHands23 has joined #openstack-unregistered09:21
*** e-mail1 has joined #openstack-unregistered09:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:21
*** bsanford has quit IRC09:22
*** ripazha has joined #openstack-unregistered09:22
*** MrHands23 has quit IRC09:22
*** bambams26 has quit IRC09:22
*** kline0 has joined #openstack-unregistered09:22
*** e-mail1 has quit IRC09:23
*** Zuu_ has quit IRC09:23
*** calcul0n has quit IRC09:23
*** Guest56744 has joined #openstack-unregistered09:23
*** ripazha has quit IRC09:23
*** kline0 has quit IRC09:23
*** neo-cool19 has joined #openstack-unregistered09:23
*** savvas has joined #openstack-unregistered09:24
*** emerson18 has joined #openstack-unregistered09:24
*** chaoscon1 has quit IRC09:24
*** w3stside9 has quit IRC09:24
*** emerson18 has quit IRC09:24
*** Guest56744 has quit IRC09:24
*** samouy5 has quit IRC09:25
*** ilera has joined #openstack-unregistered09:25
*** ysandeep has joined #openstack-unregistered09:25
*** Iciloo19 has joined #openstack-unregistered09:25
*** armaan has quit IRC09:26
*** earlz16 has quit IRC09:26
*** armaan has joined #openstack-unregistered09:26
*** JStoker4 has joined #openstack-unregistered09:28
*** ilera has quit IRC09:28
*** shaohe_feng has quit IRC09:28
*** Iciloo19 has quit IRC09:28
*** Mikaela24 has joined #openstack-unregistered09:29
*** Guest11555 has joined #openstack-unregistered09:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:29
*** mdih has quit IRC09:30
*** JStoker4 has quit IRC09:30
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered09:30
*** Mikaela24 has quit IRC09:30
*** cshen has quit IRC09:31
*** EvanR24 has joined #openstack-unregistered09:31
*** savvas has quit IRC09:32
*** neo-cool19 has quit IRC09:32
*** prawnsalad27 has joined #openstack-unregistered09:32
*** savvas has joined #openstack-unregistered09:32
*** rasengan6 has joined #openstack-unregistered09:32
*** prawnsalad27 has quit IRC09:33
*** Guest11555 has quit IRC09:33
*** Ryuzaki has joined #openstack-unregistered09:33
*** Ryuzaki has quit IRC09:34
*** Notiche9 has joined #openstack-unregistered09:34
*** maskedlua12 has joined #openstack-unregistered09:34
*** Guest1934 has joined #openstack-unregistered09:35
*** EvanR24 has quit IRC09:35
*** cshen has joined #openstack-unregistered09:35
*** maskedlua12 has quit IRC09:35
*** drot6 has joined #openstack-unregistered09:36
*** bfernando has joined #openstack-unregistered09:36
*** rasengan6 has quit IRC09:36
*** bananas3 has joined #openstack-unregistered09:36
*** radmi has quit IRC09:36
*** sm0rux_ has joined #openstack-unregistered09:36
*** sh4nks4 has joined #openstack-unregistered09:36
*** sjohnson26 has joined #openstack-unregistered09:37
*** Guest1934 has quit IRC09:37
*** Guest68289 has joined #openstack-unregistered09:37
*** berFt26 has joined #openstack-unregistered09:38
*** drot6 has quit IRC09:38
*** noah21 has joined #openstack-unregistered09:38
*** berFt26 has quit IRC09:38
*** bananas3 has quit IRC09:38
*** Checking has joined #openstack-unregistered09:38
*** shaohe_feng has quit IRC09:38
*** sh4nks4 has quit IRC09:39
*** GodSkinS4 has joined #openstack-unregistered09:39
*** Guest68289 has quit IRC09:39
*** Notiche9 has quit IRC09:39
*** Checking has quit IRC09:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:40
*** hiya0 has joined #openstack-unregistered09:40
*** sm0rux_ has quit IRC09:40
*** cshen has quit IRC09:40
*** hiya0 has quit IRC09:41
*** lagbox10 has joined #openstack-unregistered09:41
*** preaction22 has joined #openstack-unregistered09:41
*** noonehere4u14 has joined #openstack-unregistered09:41
*** noonehere4u14 has quit IRC09:42
*** Matrixiumn has joined #openstack-unregistered09:42
*** mappum has joined #openstack-unregistered09:42
*** GodSkinS4 has quit IRC09:42
*** wook_ has joined #openstack-unregistered09:42
*** eldritch12 has joined #openstack-unregistered09:43
*** noah21 has quit IRC09:43
*** Karasu has joined #openstack-unregistered09:44
*** khronosschoty1 has joined #openstack-unregistered09:44
*** Guest42608 has joined #openstack-unregistered09:44
*** Karasu has quit IRC09:44
*** Corvus`2 has joined #openstack-unregistered09:44
*** gamado has quit IRC09:45
*** Andre483 has joined #openstack-unregistered09:45
*** shep_ has quit IRC09:45
*** Andre483 has quit IRC09:45
*** mappum has quit IRC09:45
*** Lumpi27 has joined #openstack-unregistered09:46
*** Cork23 has joined #openstack-unregistered09:46
*** jcjordyn12014 has joined #openstack-unregistered09:46
*** Cork23 has quit IRC09:46
*** jcjordyn12014 has quit IRC09:46
*** eldritch12 has quit IRC09:46
*** preaction22 has quit IRC09:47
*** Guest42608 has quit IRC09:48
*** Cronus5 has joined #openstack-unregistered09:48
*** wook_ has quit IRC09:48
*** shenglong6 has joined #openstack-unregistered09:48
*** shaohe_feng has quit IRC09:48
*** tx28 has joined #openstack-unregistered09:49
*** Corvus`2 has quit IRC09:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:49
*** Matrixiumn has quit IRC09:49
*** shenglong6 has quit IRC09:49
*** nhandler18 has joined #openstack-unregistered09:49
*** Hijiri10 has joined #openstack-unregistered09:50
*** patate14 has joined #openstack-unregistered09:50
*** tx28 has quit IRC09:50
*** abregman has joined #openstack-unregistered09:50
*** Hijiri10 has quit IRC09:50
*** Lumpi27 has quit IRC09:51
*** e-mail has joined #openstack-unregistered09:51
*** e-mail has quit IRC09:52
*** khronosschoty1 has quit IRC09:52
*** UncleSamuel has joined #openstack-unregistered09:52
*** nhandler18 has quit IRC09:52
*** aykut14 has joined #openstack-unregistered09:53
*** UncleSamuel has quit IRC09:53
*** nedbat3 has joined #openstack-unregistered09:53
*** nedbat3 has quit IRC09:54
*** patate14 has quit IRC09:54
*** BenLand100 has joined #openstack-unregistered09:55
*** dindon28 has joined #openstack-unregistered09:56
*** NeilSun has quit IRC09:56
*** vijay has quit IRC09:56
*** batman4221 has joined #openstack-unregistered09:57
*** batman4221 has quit IRC09:57
*** nkuttler27 has joined #openstack-unregistered09:57
*** Guest27843 has joined #openstack-unregistered09:57
*** pmn has joined #openstack-unregistered09:57
*** syncretism_mbl has joined #openstack-unregistered09:57
*** alphor9 has joined #openstack-unregistered09:58
*** epic10 has joined #openstack-unregistered09:58
*** nkuttler27 has quit IRC09:58
*** alphor9 has quit IRC09:58
*** shaohe_feng has quit IRC09:59
*** syncretism_mbl has quit IRC09:59
*** simon-AS5591 is now known as simon-AS55909:59
*** BenLand100 has quit IRC10:00
*** issyl019 has joined #openstack-unregistered10:00
*** raynold has joined #openstack-unregistered10:00
*** webpigeon28 has joined #openstack-unregistered10:01
*** epic10 has quit IRC10:01
*** simon-AS559 has quit IRC10:01
*** woddf221 has joined #openstack-unregistered10:01
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:01
*** simon-AS559 has joined #openstack-unregistered10:01
*** berndj25 has joined #openstack-unregistered10:01
*** linear27 has joined #openstack-unregistered10:01
*** simon-AS559 has left #openstack-unregistered10:02
*** raynold has quit IRC10:02
*** oleo has joined #openstack-unregistered10:02
*** aykut14 has quit IRC10:02
*** oleo has quit IRC10:02
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered10:02
*** woddf221 has quit IRC10:02
*** Me4502 has joined #openstack-unregistered10:03
*** berndj25 has quit IRC10:03
*** buriedalive has joined #openstack-unregistered10:03
*** linear27 has quit IRC10:03
*** issyl019 has quit IRC10:03
*** webpigeon28 has quit IRC10:03
*** Me4502 is now known as Guest4190710:03
*** Guest41907 has quit IRC10:04
*** strengthen has joined #openstack-unregistered10:04
*** Guest27843 has quit IRC10:04
*** buriedalive has quit IRC10:04
*** deedra23 has joined #openstack-unregistered10:05
*** Tyrantelf12 has joined #openstack-unregistered10:05
*** dindon28 has quit IRC10:05
*** gamma2 has joined #openstack-unregistered10:06
*** bast-anon has quit IRC10:06
*** pmn has quit IRC10:06
*** Tyrantelf12 has quit IRC10:07
*** beaky19 has joined #openstack-unregistered10:07
*** strengthen has quit IRC10:08
*** guntbert6 has joined #openstack-unregistered10:08
*** ihavoc has joined #openstack-unregistered10:08
*** HarryCross20 has joined #openstack-unregistered10:08
*** beaky19 has quit IRC10:08
*** ihavoc has quit IRC10:09
*** shaohe_feng has quit IRC10:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:11
*** irv has joined #openstack-unregistered10:11
*** stevoo22 has joined #openstack-unregistered10:12
*** deedra23 has quit IRC10:12
*** hpt has joined #openstack-unregistered10:13
*** HarryCross20 has quit IRC10:13
*** irv has quit IRC10:13
*** gamma2 has quit IRC10:13
*** nchakrab has quit IRC10:14
*** stevoo22 has quit IRC10:15
*** guntbert6 has quit IRC10:15
*** hpt has quit IRC10:15
*** mdk18 has joined #openstack-unregistered10:15
*** as has joined #openstack-unregistered10:16
*** unknown2 has joined #openstack-unregistered10:16
*** as is now known as Guest8603810:16
*** badon25 has joined #openstack-unregistered10:16
*** briner has joined #openstack-unregistered10:16
*** gtema has quit IRC10:16
*** Pidgeotto25 has joined #openstack-unregistered10:17
*** Ritche20 has joined #openstack-unregistered10:17
*** issyl020 has joined #openstack-unregistered10:17
*** Pidgeotto25 has quit IRC10:17
*** haza-w8 has joined #openstack-unregistered10:18
*** egos7 has joined #openstack-unregistered10:18
*** mdk18 has quit IRC10:18
*** haza-w8 has quit IRC10:18
*** unknown2 has quit IRC10:18
*** Bahhumbug22 has joined #openstack-unregistered10:19
*** ohnx16 has joined #openstack-unregistered10:19
*** Pixelz21 has joined #openstack-unregistered10:19
*** lucy_ has joined #openstack-unregistered10:19
*** shaohe_feng has quit IRC10:19
*** Guest88573 has joined #openstack-unregistered10:19
*** briner has quit IRC10:20
*** mz`11 has joined #openstack-unregistered10:20
*** bmos3 has joined #openstack-unregistered10:20
*** Guest86038 has quit IRC10:20
*** bmos3 has quit IRC10:20
*** issyl020 has quit IRC10:21
*** Guest88573 has quit IRC10:21
*** mz`11 has quit IRC10:21
*** Pixelz21 has quit IRC10:21
*** Ritche20 has quit IRC10:21
*** badon25 has quit IRC10:21
*** Asorailahd has joined #openstack-unregistered10:21
*** Andre483 has joined #openstack-unregistered10:21
*** egos7 has quit IRC10:22
*** savvas_ has joined #openstack-unregistered10:22
*** beaky17 has joined #openstack-unregistered10:22
*** ohnx16 has quit IRC10:22
*** Andre483 has quit IRC10:22
*** lucy_ has quit IRC10:22
*** cwre has joined #openstack-unregistered10:23
*** nemesys has joined #openstack-unregistered10:23
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:23
*** Pixelz0 has joined #openstack-unregistered10:23
*** Phanes has joined #openstack-unregistered10:23
*** Bahhumbug22 has quit IRC10:23
*** agree has joined #openstack-unregistered10:24
*** Phanes has quit IRC10:24
*** savvas has quit IRC10:24
*** lostlabyrinth27 has joined #openstack-unregistered10:24
*** Guest75005 has joined #openstack-unregistered10:24
*** agree has quit IRC10:25
*** zv has joined #openstack-unregistered10:25
*** Pixelz0 has quit IRC10:25
*** nemesys has quit IRC10:25
*** zv is now known as Guest6364910:25
*** beaky17 has quit IRC10:26
*** lostlabyrinth27 has quit IRC10:26
*** AlexStaf has joined #openstack-unregistered10:26
*** thevdude6 has joined #openstack-unregistered10:27
*** mancha14 has joined #openstack-unregistered10:27
*** Ambroisie has joined #openstack-unregistered10:27
*** thevdude6 has quit IRC10:27
*** Selavi7 has joined #openstack-unregistered10:27
*** ramsey27 has joined #openstack-unregistered10:27
*** theShirbiny has joined #openstack-unregistered10:28
*** Selavi7 has quit IRC10:28
*** mancha14 has quit IRC10:28
*** Guest75005 has quit IRC10:28
*** Guest63649 has quit IRC10:29
*** Ambroisie has quit IRC10:29
*** ramsey27 has quit IRC10:29
*** mosti has joined #openstack-unregistered10:29
*** shaohe_feng has quit IRC10:29
*** Asorailahd has quit IRC10:30
*** mosti has left #openstack-unregistered10:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:31
*** Ricardus9 has joined #openstack-unregistered10:31
*** lkoranda3 has joined #openstack-unregistered10:31
*** Ricardus9 has quit IRC10:31
*** Guest13334 has joined #openstack-unregistered10:32
*** lkoranda3 has quit IRC10:32
*** marig has joined #openstack-unregistered10:32
*** Ishaq20 has joined #openstack-unregistered10:33
*** theShirbiny has quit IRC10:33
*** channels has joined #openstack-unregistered10:34
*** boredguy has joined #openstack-unregistered10:34
*** c3 has joined #openstack-unregistered10:35
*** mvpnitesh has joined #openstack-unregistered10:35
*** Guest13334 has quit IRC10:35
*** bumbar2 has joined #openstack-unregistered10:35
*** channels has quit IRC10:36
*** stevoo29 has joined #openstack-unregistered10:36
*** boredguy has quit IRC10:36
*** marig has quit IRC10:36
*** Ishaq20 has quit IRC10:37
*** EvanR27 has joined #openstack-unregistered10:37
*** change has joined #openstack-unregistered10:37
*** Guest1934 has joined #openstack-unregistered10:37
*** ski_ has joined #openstack-unregistered10:37
*** Kazuto has joined #openstack-unregistered10:38
*** brethil16 has joined #openstack-unregistered10:38
*** bumbar2 has quit IRC10:38
*** Kazuto has quit IRC10:38
*** pmn has joined #openstack-unregistered10:38
*** btully has joined #openstack-unregistered10:38
*** change has quit IRC10:39
*** kameloso10 has joined #openstack-unregistered10:39
*** pmn has quit IRC10:39
*** brethil16 has quit IRC10:39
*** Odd_ has joined #openstack-unregistered10:40
*** shaohe_feng has quit IRC10:40
*** Guest1934 has quit IRC10:40
*** Ckat14 has joined #openstack-unregistered10:40
*** c3 has quit IRC10:40
*** Char0n has joined #openstack-unregistered10:40
*** EvanR27 has quit IRC10:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:40
*** ski_ has quit IRC10:40
*** Kronuz14 has joined #openstack-unregistered10:40
*** strengthen has joined #openstack-unregistered10:41
*** gamado has joined #openstack-unregistered10:41
*** NightMonkey22 has joined #openstack-unregistered10:41
*** Kronuz14 has quit IRC10:41
*** m4v14 has joined #openstack-unregistered10:41
*** btully has quit IRC10:42
*** m4v14 has quit IRC10:42
*** Odd_ has quit IRC10:42
*** stevoo29 has quit IRC10:42
*** kameloso10 has quit IRC10:43
*** spirit_pact16 has joined #openstack-unregistered10:43
*** strengthen has quit IRC10:43
*** spirit_pact16 has quit IRC10:43
*** niek has joined #openstack-unregistered10:43
*** abrotman24 has joined #openstack-unregistered10:44
*** lestaty has joined #openstack-unregistered10:44
*** Char0n has quit IRC10:44
*** EvilWerezombie14 has joined #openstack-unregistered10:44
*** lestaty is now known as Guest4542910:44
*** niek has quit IRC10:44
*** Glyphie____ has joined #openstack-unregistered10:46
*** abrotman24 has quit IRC10:46
*** Ckat14 has quit IRC10:47
*** iw00t28 has joined #openstack-unregistered10:47
*** iw00t28 has quit IRC10:47
*** dirtyroshi has joined #openstack-unregistered10:47
*** EvilWerezombie14 has quit IRC10:48
*** Glyphie____ has quit IRC10:48
*** DenSchub15 has joined #openstack-unregistered10:49
*** ND74C9A has joined #openstack-unregistered10:49
*** ND74C9A has left #openstack-unregistered10:49
*** JamesR has joined #openstack-unregistered10:50
*** matthiaskrgr2 has joined #openstack-unregistered10:50
*** shaohe_feng has quit IRC10:50
*** hubcaps25 has joined #openstack-unregistered10:50
*** ghoti16 has joined #openstack-unregistered10:51
*** JamesR has quit IRC10:51
*** gildarts25 has joined #openstack-unregistered10:51
*** nickenchuggets has joined #openstack-unregistered10:51
*** Guest42469 has joined #openstack-unregistered10:51
*** matthiaskrgr2 has quit IRC10:51
*** calcul0n has joined #openstack-unregistered10:52
*** LuK133713 has joined #openstack-unregistered10:52
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:52
*** LuK133713 has quit IRC10:53
*** DenSchub15 has quit IRC10:53
*** shep_ has joined #openstack-unregistered10:53
*** calcul0n has quit IRC10:53
*** Guest45429 has quit IRC10:53
*** xboner has joined #openstack-unregistered10:53
*** gildarts25 has quit IRC10:54
*** u1dzer020 has joined #openstack-unregistered10:54
*** garywhite has joined #openstack-unregistered10:54
*** krushia has joined #openstack-unregistered10:55
*** dirtyroshi has quit IRC10:55
*** xboner has quit IRC10:55
*** ghoti16 has quit IRC10:55
*** yfauser has joined #openstack-unregistered10:56
*** Reincarnate18 has joined #openstack-unregistered10:56
*** hubcaps25 has quit IRC10:56
*** emilsp16 has joined #openstack-unregistered10:56
*** infernix24 has joined #openstack-unregistered10:56
*** ruunyan has joined #openstack-unregistered10:56
*** Guest42469 has quit IRC10:57
*** m4 has joined #openstack-unregistered10:57
*** mattcode has joined #openstack-unregistered10:57
*** acuzio28 has joined #openstack-unregistered10:57
*** u1dzer020 has quit IRC10:57
*** krushia has quit IRC10:57
*** emilsp16 has quit IRC10:57
*** bathtub_shark7 has joined #openstack-unregistered10:57
*** Zooklubba10 has joined #openstack-unregistered10:58
*** infernix24 has quit IRC10:58
*** Cajs0 has joined #openstack-unregistered10:59
*** justif6 has joined #openstack-unregistered10:59
*** daemon14 has joined #openstack-unregistered10:59
*** quarks has joined #openstack-unregistered10:59
*** garywhite has quit IRC10:59
*** Cajs0 has quit IRC11:00
*** cshen has joined #openstack-unregistered11:00
*** acuzio28 has quit IRC11:00
*** montag4511 has joined #openstack-unregistered11:00
*** modin6 has joined #openstack-unregistered11:00
*** justif6 has quit IRC11:00
*** shaohe_feng has quit IRC11:00
*** daemon14 has quit IRC11:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:00
*** mattcode has quit IRC11:00
*** ruunyan has quit IRC11:01
*** modin6 has quit IRC11:01
*** Zooklubba10 has quit IRC11:02
*** m4 has quit IRC11:03
*** rohan6 has joined #openstack-unregistered11:03
*** jimby6 has joined #openstack-unregistered11:03
*** Reincarnate18 has quit IRC11:03
*** funnel24 has joined #openstack-unregistered11:03
*** SuchWow24 has joined #openstack-unregistered11:04
*** simpleauthority1 has joined #openstack-unregistered11:04
*** Xoc1 has joined #openstack-unregistered11:04
*** JamesR has joined #openstack-unregistered11:04
*** cncr04s9 has joined #openstack-unregistered11:05
*** cshen has quit IRC11:05
*** Asoka has joined #openstack-unregistered11:05
*** cncr04s9 has quit IRC11:05
*** SuchWow24 has quit IRC11:05
*** Asoka has quit IRC11:05
*** Janusz3 has joined #openstack-unregistered11:05
*** jimby6 has quit IRC11:06
*** funnel24 has quit IRC11:06
*** Janusz10 has joined #openstack-unregistered11:06
*** bathtub_shark7 has quit IRC11:06
*** sulvone9 has joined #openstack-unregistered11:06
*** Xoc1 has quit IRC11:07
*** VampiricPadraig has joined #openstack-unregistered11:07
*** papabear69 has joined #openstack-unregistered11:07
*** Mercster has joined #openstack-unregistered11:07
*** danielhuman has joined #openstack-unregistered11:07
*** Janusz3 has quit IRC11:07
*** quarks has quit IRC11:08
*** VampiricPadraig has quit IRC11:08
*** Sheraf has joined #openstack-unregistered11:08
*** JamesR has quit IRC11:08
*** danielhuman has quit IRC11:09
*** montag4511 has quit IRC11:09
*** Mercster has quit IRC11:10
*** iamtakingiteasy has joined #openstack-unregistered11:10
*** Janusz10 has quit IRC11:10
*** pokk3 has joined #openstack-unregistered11:10
*** ljharb20 has joined #openstack-unregistered11:10
*** shaohe_feng has quit IRC11:10
*** Zombie18 has joined #openstack-unregistered11:11
*** ljharb20 has quit IRC11:11
*** urdh8 has joined #openstack-unregistered11:12
*** pokk3 has quit IRC11:12
*** rohan6 has quit IRC11:12
*** aOssed7 has joined #openstack-unregistered11:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:13
*** lmartin9223 has joined #openstack-unregistered11:13
*** Zombie18 has quit IRC11:13
*** aOssed7 has quit IRC11:13
*** dave-mccowan has joined #openstack-unregistered11:13
*** urdh8 has quit IRC11:13
*** iamtakingiteasy has quit IRC11:14
*** cloe has joined #openstack-unregistered11:14
*** cloe has quit IRC11:14
*** Sheraf has quit IRC11:14
*** sulvone9 has quit IRC11:15
*** lmartin9223 has quit IRC11:16
*** TheDragonFire3 has joined #openstack-unregistered11:16
*** Strog12 has joined #openstack-unregistered11:17
*** mub has joined #openstack-unregistered11:18
*** SkIzZaTo has joined #openstack-unregistered11:18
*** bolt23 has joined #openstack-unregistered11:18
*** SkIzZaTo has quit IRC11:18
*** TheDragonFire3 has quit IRC11:18
*** rctgamer313 has joined #openstack-unregistered11:19
*** savvas_ has quit IRC11:19
*** rctgamer313 has quit IRC11:20
*** shaohe_feng has quit IRC11:21
*** bolt23 has quit IRC11:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:21
*** loppy2 has joined #openstack-unregistered11:22
*** mub has quit IRC11:22
*** Keygen has joined #openstack-unregistered11:23
*** Bahhumbug17 has joined #openstack-unregistered11:24
*** Bahhumbug17 has quit IRC11:25
*** Keygen has quit IRC11:25
*** BuildTheRobots25 has joined #openstack-unregistered11:26
*** Raziel10 has joined #openstack-unregistered11:26
*** fireworks28 has joined #openstack-unregistered11:27
*** wraeth23 has joined #openstack-unregistered11:27
*** armaan has quit IRC11:27
*** loppy2 has quit IRC11:27
*** armaan has joined #openstack-unregistered11:28
*** christel25 has joined #openstack-unregistered11:28
*** wraeth23 has quit IRC11:28
*** Raziel10 has quit IRC11:28
*** zyley has joined #openstack-unregistered11:28
*** crayon27 has joined #openstack-unregistered11:29
*** zyley has quit IRC11:29
*** BuildTheRobots25 has quit IRC11:29
*** zhubingbing has quit IRC11:30
*** ninsei has joined #openstack-unregistered11:30
*** OGF4 has joined #openstack-unregistered11:30
*** christel25 has quit IRC11:30
*** shaohe_feng has quit IRC11:31
*** ninsei has quit IRC11:31
*** crayon27 has quit IRC11:31
*** OGF4 has quit IRC11:32
*** syncretism_mbl has joined #openstack-unregistered11:32
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:33
*** swampbutt` has joined #openstack-unregistered11:33
*** swampbutt has quit IRC11:33
*** swampbutt` is now known as swampbutt11:33
*** Maven_ has joined #openstack-unregistered11:33
*** Pilfers has joined #openstack-unregistered11:34
*** icywiz21 has joined #openstack-unregistered11:36
*** Maven_ has quit IRC11:36
*** james41382 has joined #openstack-unregistered11:36
*** fireworks28 has quit IRC11:36
*** jimby18 has joined #openstack-unregistered11:36
*** james41382 has quit IRC11:37
*** szt1 has joined #openstack-unregistered11:37
*** Ritche22 has joined #openstack-unregistered11:37
*** JStoker21 has joined #openstack-unregistered11:38
*** lucy_ has joined #openstack-unregistered11:38
*** Ritche22 has quit IRC11:38
*** Pilfers has quit IRC11:38
*** Shinobi has joined #openstack-unregistered11:38
*** ldunn17 has joined #openstack-unregistered11:39
*** Mikaela22 has joined #openstack-unregistered11:39
*** dfgg28 has joined #openstack-unregistered11:39
*** szt1 has quit IRC11:39
*** ldunn17 has quit IRC11:39
*** icywiz21 has quit IRC11:40
*** dfgg28 has quit IRC11:40
*** shaohe_feng has quit IRC11:41
*** JStoker21 has quit IRC11:41
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:41
*** because has joined #openstack-unregistered11:42
*** Shinobi has quit IRC11:42
*** Stummi13 has joined #openstack-unregistered11:43
*** lewo` has joined #openstack-unregistered11:43
*** because has quit IRC11:43
*** ms78217 has joined #openstack-unregistered11:43
*** lucy_ has quit IRC11:44
*** Louis9 has joined #openstack-unregistered11:44
*** Neobenedict has joined #openstack-unregistered11:44
*** siniStar has joined #openstack-unregistered11:44
*** Turner92 has joined #openstack-unregistered11:44
*** ms78217 has quit IRC11:45
*** ovrstorm3 has joined #openstack-unregistered11:45
*** bumbar29 has joined #openstack-unregistered11:45
*** Guest23098 has joined #openstack-unregistered11:45
*** Guest79254 has joined #openstack-unregistered11:45
*** dave-mcc_ has joined #openstack-unregistered11:46
*** Mikaela22 has quit IRC11:46
*** ovrstorm3 has quit IRC11:46
*** mdoep5 has joined #openstack-unregistered11:46
*** Neobenedict has quit IRC11:46
*** Guest79254 has quit IRC11:46
*** Louis9 has quit IRC11:47
*** jamesl has joined #openstack-unregistered11:47
*** Guest56500 has joined #openstack-unregistered11:47
*** dave-mccowan has quit IRC11:47
*** missnomer23 has joined #openstack-unregistered11:47
*** Lymia7 has joined #openstack-unregistered11:47
*** m18 has joined #openstack-unregistered11:47
*** Lymia7 has quit IRC11:47
*** xset has joined #openstack-unregistered11:47
*** m18 has quit IRC11:48
*** xeroks3 has joined #openstack-unregistered11:48
*** Turner92 has quit IRC11:48
*** Stummi13 has quit IRC11:48
*** Guest56500 has quit IRC11:49
*** OwenBarfield has joined #openstack-unregistered11:49
*** jamesl has quit IRC11:49
*** haza-w24 has joined #openstack-unregistered11:50
*** siniStar has quit IRC11:50
*** xset has quit IRC11:50
*** Bonn33326 has joined #openstack-unregistered11:50
*** ddstreet19 has joined #openstack-unregistered11:50
*** Napsterbater has joined #openstack-unregistered11:50
*** shaohe_feng has quit IRC11:51
*** Deusdeorum has joined #openstack-unregistered11:52
*** SunTsu7 has joined #openstack-unregistered11:52
*** SunTsu7 has quit IRC11:52
*** haza-w24 has quit IRC11:52
*** mdoep5 has quit IRC11:53
*** Deusdeorum has quit IRC11:53
*** bumbar29 has quit IRC11:53
*** missnomer23 has quit IRC11:53
*** OwenBarfield has quit IRC11:53
*** Guest23098 has quit IRC11:53
*** xeroks3 has quit IRC11:53
*** benny8 has joined #openstack-unregistered11:53
*** fossxplorer has joined #openstack-unregistered11:53
*** ddstreet19 has quit IRC11:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:55
*** Bonn33326 has quit IRC11:55
*** nickenchuggets has joined #openstack-unregistered11:55
*** ccallahan26 has joined #openstack-unregistered11:55
*** benny8 has quit IRC11:55
*** JonathanD has joined #openstack-unregistered11:56
*** Natechip has joined #openstack-unregistered11:56
*** JonathanD is now known as Guest4423611:56
*** alphor19 has joined #openstack-unregistered11:56
*** alphor19 has quit IRC11:57
*** TheSilentLink23 has joined #openstack-unregistered11:57
*** fossxplorer has quit IRC11:57
*** Sebastien0 has joined #openstack-unregistered11:58
*** ccallahan26 has quit IRC11:58
*** aphex` has joined #openstack-unregistered11:58
*** Ryuzaki has joined #openstack-unregistered11:59
*** Guest27509 has joined #openstack-unregistered11:59
*** Cronus20 has joined #openstack-unregistered11:59
*** nickenchuggets has quit IRC11:59
*** Guest27509 has quit IRC11:59
*** aphex` has quit IRC11:59
*** Ryuzaki has quit IRC12:00
*** Sebastien0 has quit IRC12:00
*** Guest44236 has quit IRC12:00
*** thisisbilly15 has joined #openstack-unregistered12:00
*** Natechip has quit IRC12:00
*** Cronus20 has quit IRC12:00
*** sawblade6 has joined #openstack-unregistered12:01
*** Hello7112 has joined #openstack-unregistered12:01
*** Tojil has joined #openstack-unregistered12:01
*** Guest939 has joined #openstack-unregistered12:01
*** Tojil has quit IRC12:01
*** Hello7112 has quit IRC12:02
*** shaohe_feng has quit IRC12:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:02
*** rory3 has joined #openstack-unregistered12:02
*** thisisbilly15 has quit IRC12:04
*** f28 has joined #openstack-unregistered12:04
*** Char0n has joined #openstack-unregistered12:04
*** Keanu730 has joined #openstack-unregistered12:05
*** Char0n has quit IRC12:05
*** dp33 has joined #openstack-unregistered12:05
*** Guest939 has quit IRC12:05
*** cooldude8 has joined #openstack-unregistered12:05
*** ksft27 has joined #openstack-unregistered12:06
*** rikai has joined #openstack-unregistered12:06
*** d1b8 has joined #openstack-unregistered12:06
*** funnel0 has joined #openstack-unregistered12:07
*** yaymuffins21 has joined #openstack-unregistered12:07
*** rikai has quit IRC12:07
*** dp33 has quit IRC12:07
*** jhutchins8 has joined #openstack-unregistered12:07
*** rory3 has quit IRC12:07
*** LookingGlassSec has joined #openstack-unregistered12:07
*** nope__ has joined #openstack-unregistered12:07
*** bkorren has joined #openstack-unregistered12:08
*** Guest51933 has joined #openstack-unregistered12:08
*** funnel0 has quit IRC12:08
*** d1b8 has quit IRC12:08
*** Keanu730 has quit IRC12:08
*** Guest51933 has quit IRC12:09
*** f28 has quit IRC12:09
*** Turbo-Folker has joined #openstack-unregistered12:09
*** Miklo16 has joined #openstack-unregistered12:09
*** sawblade6 has quit IRC12:09
*** yaymuffins21 has quit IRC12:09
*** diogenese24 has joined #openstack-unregistered12:09
*** jim5 has joined #openstack-unregistered12:10
*** diogenese24 has quit IRC12:10
*** jhutchins8 has quit IRC12:10
*** Turbo-Folker has quit IRC12:10
*** cooldude8 has quit IRC12:11
*** LookingGlassSec has quit IRC12:11
*** savoir-faire21 has joined #openstack-unregistered12:11
*** lagbox9 has joined #openstack-unregistered12:11
*** jlf12 has joined #openstack-unregistered12:11
*** chaoscon10 has joined #openstack-unregistered12:11
*** lagbox9 has quit IRC12:12
*** Gabemo29 has joined #openstack-unregistered12:12
*** shaohe_feng has quit IRC12:12
*** ksft27 has quit IRC12:12
*** chaoscon10 has quit IRC12:12
*** jlf12 has quit IRC12:13
*** fibo_mach5 has joined #openstack-unregistered12:13
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:13
*** jim5 has quit IRC12:14
*** bsanford has joined #openstack-unregistered12:14
*** Texou2 has joined #openstack-unregistered12:14
*** nope__ has quit IRC12:14
*** KingJ has quit IRC12:15
*** dsneddon has quit IRC12:15
*** Trashlord12 has joined #openstack-unregistered12:15
*** BranchPredictor3 has joined #openstack-unregistered12:16
*** KingJ has joined #openstack-unregistered12:16
*** Gabemo29 has quit IRC12:16
*** zenguy- has joined #openstack-unregistered12:16
*** Guest81064 has joined #openstack-unregistered12:17
*** zenguy- has quit IRC12:17
*** fibo_mach15 has joined #openstack-unregistered12:17
*** savoir-faire21 has quit IRC12:17
*** karakedi has joined #openstack-unregistered12:17
*** karakedi is now known as Guest7825512:17
*** wsm has joined #openstack-unregistered12:17
*** Demp15 has joined #openstack-unregistered12:17
*** Guest78255 has quit IRC12:18
*** Texou2 has quit IRC12:18
*** Guest81064 has quit IRC12:18
*** Miklo16 has quit IRC12:19
*** BranchPredictor3 has quit IRC12:19
*** wsm has quit IRC12:19
*** Demp15 has quit IRC12:19
*** ArsenArsen16 has joined #openstack-unregistered12:19
*** Connection has joined #openstack-unregistered12:20
*** ArsenArsen16 has quit IRC12:20
*** bsanford has quit IRC12:20
*** zz_ka6sox has joined #openstack-unregistered12:20
*** IntPtr13 has joined #openstack-unregistered12:20
*** irinix9 has joined #openstack-unregistered12:20
*** fibo_mach15 has quit IRC12:21
*** IntPtr13 has quit IRC12:21
*** zz_ka6sox has quit IRC12:21
*** theShirbiny has joined #openstack-unregistered12:21
*** Vorpal28 has joined #openstack-unregistered12:21
*** fibo_mach5 has quit IRC12:22
*** theShirbiny has quit IRC12:22
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered12:22
*** irinix9 has quit IRC12:22
*** shaohe_feng has quit IRC12:22
*** vamiry has joined #openstack-unregistered12:22
*** Vorpal28 has quit IRC12:23
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:23
*** Trashlord12 has quit IRC12:23
*** Contessa has joined #openstack-unregistered12:23
*** Connection has quit IRC12:23
*** iamtakingiteasy has joined #openstack-unregistered12:25
*** anticrisis has joined #openstack-unregistered12:25
*** CaptainTacoSauce has joined #openstack-unregistered12:25
*** Contessa has quit IRC12:25
*** Erynnn19 has joined #openstack-unregistered12:26
*** vamiry has quit IRC12:26
*** btully has joined #openstack-unregistered12:26
*** insidious6 has joined #openstack-unregistered12:26
*** hsiktas10 has joined #openstack-unregistered12:27
*** zhubingbing has quit IRC12:28
*** hsiktas10 has quit IRC12:28
*** idn13 has joined #openstack-unregistered12:28
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered12:28
*** sparklefarkle has joined #openstack-unregistered12:28
*** bernalex4 has joined #openstack-unregistered12:28
*** anticrisis has quit IRC12:29
*** bernalex4 has quit IRC12:29
*** Carlos061111 has joined #openstack-unregistered12:29
*** nesthib has joined #openstack-unregistered12:29
*** insidious6 has quit IRC12:29
*** idn13 has quit IRC12:29
*** jrg19 has joined #openstack-unregistered12:29
*** ollien4 has joined #openstack-unregistered12:30
*** jrg19 has quit IRC12:30
*** ynyounuo1 has joined #openstack-unregistered12:30
*** nesthib has quit IRC12:30
*** ollien4 has quit IRC12:31
*** ynyounuo1 has quit IRC12:31
*** sparklefarkle has quit IRC12:31
*** btully has quit IRC12:31
*** cronic has joined #openstack-unregistered12:32
*** Guest55039 has joined #openstack-unregistered12:32
*** LEI18 has joined #openstack-unregistered12:32
*** shaohe_feng has quit IRC12:32
*** Carlos061111 has quit IRC12:33
*** cronic has quit IRC12:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:34
*** Erynnn19 has quit IRC12:34
*** themill12 has joined #openstack-unregistered12:34
*** LEI18 has quit IRC12:34
*** iamtakingiteasy has quit IRC12:34
*** Guest55039 has quit IRC12:35
*** foddo9 has joined #openstack-unregistered12:35
*** Lildirt has joined #openstack-unregistered12:36
*** foddo9 has quit IRC12:36
*** cronic has joined #openstack-unregistered12:37
*** jpX has joined #openstack-unregistered12:38
*** Venusaur3 has joined #openstack-unregistered12:38
*** clayc has quit IRC12:38
*** jpX has quit IRC12:38
*** cronic has quit IRC12:38
*** JStoker9 has joined #openstack-unregistered12:39
*** tacocat4 has joined #openstack-unregistered12:39
*** Guest68060 has joined #openstack-unregistered12:39
*** siniStar has joined #openstack-unregistered12:39
*** themill12 has quit IRC12:39
*** mentifis29 has joined #openstack-unregistered12:39
*** cods4 has joined #openstack-unregistered12:40
*** tacocat4 has quit IRC12:40
*** trobotham14 has joined #openstack-unregistered12:40
*** waleedm has quit IRC12:40
*** cods4 has quit IRC12:41
*** berFt24 has joined #openstack-unregistered12:41
*** trobotham14 has quit IRC12:41
*** fossxplorer has joined #openstack-unregistered12:41
*** Venusaur3 has quit IRC12:42
*** siniStar has quit IRC12:42
*** Ragnor18 has joined #openstack-unregistered12:43
*** furiousDingo7 has joined #openstack-unregistered12:43
*** Lildirt has quit IRC12:43
*** shaohe_feng has quit IRC12:43
*** Zuu_ has joined #openstack-unregistered12:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:44
*** Kinsmir0 has joined #openstack-unregistered12:44
*** the_madman22 has joined #openstack-unregistered12:44
*** furiousDingo7 has quit IRC12:45
*** the_madman22 has quit IRC12:45
*** rory9 has joined #openstack-unregistered12:45
*** berFt24 has quit IRC12:45
*** Kinsmir0 has quit IRC12:45
*** fossxplorer has quit IRC12:45
*** ethfci has quit IRC12:45
*** mww113 has joined #openstack-unregistered12:46
*** Henry_Jia13 has joined #openstack-unregistered12:46
*** heinrich599118 has joined #openstack-unregistered12:46
*** maskedlua18 has joined #openstack-unregistered12:46
*** JStoker9 has quit IRC12:46
*** Razesdark has joined #openstack-unregistered12:46
*** rory9 has quit IRC12:47
*** Zuu_ has quit IRC12:47
*** Guest73014 has joined #openstack-unregistered12:47
*** ecks14 has joined #openstack-unregistered12:47
*** brackets has joined #openstack-unregistered12:47
*** Ragnor18 has quit IRC12:47
*** brackets has quit IRC12:48
*** Guest16880 has joined #openstack-unregistered12:48
*** wsm has joined #openstack-unregistered12:48
*** yawkat10 has joined #openstack-unregistered12:48
*** mentifis29 has quit IRC12:49
*** Syfer has joined #openstack-unregistered12:49
*** maskedlua18 has quit IRC12:49
*** Guest73014 has quit IRC12:49
*** sulvone4 has joined #openstack-unregistered12:49
*** nortoh has joined #openstack-unregistered12:49
*** lutki_ has joined #openstack-unregistered12:49
*** ecks14 has quit IRC12:50
*** bsanford has joined #openstack-unregistered12:50
*** Razesdark has quit IRC12:50
*** lutki_ has quit IRC12:50
*** spot has joined #openstack-unregistered12:50
*** Henry_Jia13 has quit IRC12:50
*** bsanford has quit IRC12:51
*** Torgeir has joined #openstack-unregistered12:51
*** SKYWARN has joined #openstack-unregistered12:51
*** developers has joined #openstack-unregistered12:51
*** boser2 has joined #openstack-unregistered12:51
*** sulvone4 has quit IRC12:51
*** ksft2 has joined #openstack-unregistered12:51
*** Syfer has quit IRC12:51
*** pskosinski11 has joined #openstack-unregistered12:52
*** Guest80434 has joined #openstack-unregistered12:52
*** yawkat10 has quit IRC12:52
*** Guest80434 has quit IRC12:52
*** Fieldy21 has joined #openstack-unregistered12:52
*** Torgeir has quit IRC12:53
*** pskosinski11 has quit IRC12:53
*** ksft2 has quit IRC12:53
*** wsm has quit IRC12:53
*** shaohe_feng has quit IRC12:53
*** boser2 has quit IRC12:53
*** Guest16880 has quit IRC12:53
*** Guest65933 has joined #openstack-unregistered12:54
*** Raziel1 has joined #openstack-unregistered12:54
*** developers has quit IRC12:54
*** spot has quit IRC12:54
*** beaky9 has joined #openstack-unregistered12:54
*** mww113 has quit IRC12:54
*** SKYWARN has quit IRC12:55
*** heinrich599118 has quit IRC12:55
*** gregf has joined #openstack-unregistered12:55
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:55
*** Raziel1 has quit IRC12:55
*** gregf has quit IRC12:55
*** bmos11 has joined #openstack-unregistered12:55
*** nortoh has quit IRC12:56
*** EvanR1 has joined #openstack-unregistered12:57
*** Fieldy21 has quit IRC12:57
*** c5 has joined #openstack-unregistered12:57
*** bmos11 has quit IRC12:57
*** CeBe29 has joined #openstack-unregistered12:57
*** Guest65933 has quit IRC12:58
*** fwilson has joined #openstack-unregistered12:58
*** Guest79333 has joined #openstack-unregistered12:58
*** EvanR1 has quit IRC12:58
*** zhubingbing has quit IRC12:58
*** tshefi has quit IRC12:59
*** jonaspaulo has joined #openstack-unregistered12:59
*** thumbs19 has joined #openstack-unregistered13:00
*** fwilson has quit IRC13:00
*** Sebastien1 has joined #openstack-unregistered13:01
*** ensyde has joined #openstack-unregistered13:01
*** thumbs19 has quit IRC13:01
*** Sebastien1 has quit IRC13:02
*** strugee has joined #openstack-unregistered13:02
*** c5 has quit IRC13:02
*** aOssed- has joined #openstack-unregistered13:02
*** xCore has joined #openstack-unregistered13:02
*** simbana_ has joined #openstack-unregistered13:02
*** beaky9 has quit IRC13:02
*** Guest79333 has quit IRC13:03
*** because has joined #openstack-unregistered13:03
*** SkyPatrol has joined #openstack-unregistered13:03
*** shaohe_feng has quit IRC13:03
*** savvas has joined #openstack-unregistered13:04
*** By has joined #openstack-unregistered13:04
*** because has quit IRC13:04
*** strugee has quit IRC13:05
*** myth0d13 has joined #openstack-unregistered13:05
*** simbana has quit IRC13:05
*** CeBe29 has quit IRC13:06
*** Guest23877 has joined #openstack-unregistered13:06
*** myth0d13 has quit IRC13:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:06
*** xCore has quit IRC13:06
*** lkuchlan has quit IRC13:06
*** LookingGlassSec has joined #openstack-unregistered13:07
*** ensyde has quit IRC13:07
*** LookingGlassSec has quit IRC13:07
*** By has quit IRC13:07
*** savvas has quit IRC13:09
*** rdococ28 has joined #openstack-unregistered13:09
*** salios has joined #openstack-unregistered13:09
*** Guest23877 has quit IRC13:09
*** salios has quit IRC13:10
*** fkz has joined #openstack-unregistered13:10
*** aOssed- has quit IRC13:10
*** neiloy has quit IRC13:10
*** yoink has joined #openstack-unregistered13:10
*** rdococ28 has quit IRC13:10
*** SkyPatrol has quit IRC13:10
*** ginsul has joined #openstack-unregistered13:11
*** fkz has quit IRC13:12
*** sud08 has joined #openstack-unregistered13:12
*** yoink has quit IRC13:13
*** shaohe_feng has quit IRC13:13
*** cheshire_cat has joined #openstack-unregistered13:14
*** OwenBarfield has joined #openstack-unregistered13:14
*** cheshire_cat has quit IRC13:15
*** sud08 has quit IRC13:15
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:15
*** spb15 has joined #openstack-unregistered13:15
*** OwenBarfield has quit IRC13:16
*** zenguy- has joined #openstack-unregistered13:16
*** Dan_Bennett has joined #openstack-unregistered13:17
*** spb15 has quit IRC13:17
*** bharath12345 has joined #openstack-unregistered13:17
*** hexa-29 has joined #openstack-unregistered13:17
*** monoxane8 has joined #openstack-unregistered13:18
*** zenguy- has quit IRC13:18
*** Zanzibar24 has joined #openstack-unregistered13:18
*** ysandeep has quit IRC13:18
*** Dan_Bennett has quit IRC13:18
*** Fieldy5 has joined #openstack-unregistered13:21
*** hexa-29 has quit IRC13:21
*** steven21 has joined #openstack-unregistered13:21
*** Numline114 has joined #openstack-unregistered13:22
*** RyZum has joined #openstack-unregistered13:22
*** loppy2 has joined #openstack-unregistered13:22
*** monoxane8 has quit IRC13:22
*** RyZum has quit IRC13:23
bharath12345Why are green drives not recommended in swift? I know that the power up and down can cause excess wear in the data but could someone elaborate more on it? This is very central to my research, it would help me a lot if someone could elaborate on this.13:23
*** nyuszika7h11 has joined #openstack-unregistered13:23
*** Nothing4You11 has joined #openstack-unregistered13:23
*** fxrh18 has joined #openstack-unregistered13:24
*** Nothing4You11 has quit IRC13:24
*** shaohe_feng has quit IRC13:24
*** bharath12345 has quit IRC13:24
*** Guest34355 has joined #openstack-unregistered13:24
*** martyn_h has joined #openstack-unregistered13:24
*** Numline114 has quit IRC13:24
*** Fieldy5 has quit IRC13:25
*** bleepy16 has joined #openstack-unregistered13:25
*** Zanzibar24 has quit IRC13:25
*** loppy2 has quit IRC13:25
*** martyn_h has quit IRC13:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:26
*** nyuszika7h11 has quit IRC13:26
*** bleepy16 has quit IRC13:26
*** yaymuffins5 has joined #openstack-unregistered13:27
*** Guest68060 has quit IRC13:27
*** Humbedooh7 has joined #openstack-unregistered13:27
*** Guest34355 has quit IRC13:28
*** buriedalive has joined #openstack-unregistered13:28
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered13:28
*** buriedalive has quit IRC13:28
*** bathtub_shark20 has joined #openstack-unregistered13:30
*** Humbedooh7 has quit IRC13:30
*** milky15 has joined #openstack-unregistered13:30
*** kspencer15 has joined #openstack-unregistered13:30
*** Patrick14 has joined #openstack-unregistered13:31
*** fxrh18 has quit IRC13:31
*** msm18 has joined #openstack-unregistered13:32
*** kspencer15 has quit IRC13:32
*** nitrix22 has joined #openstack-unregistered13:33
*** kiera25 has joined #openstack-unregistered13:33
*** bathtub_shark20 has quit IRC13:34
*** kiera25 has quit IRC13:34
*** GorillaWarfare20 has joined #openstack-unregistered13:34
*** thunderrd2 has joined #openstack-unregistered13:34
*** shaohe_feng has quit IRC13:34
*** milky15 has quit IRC13:34
*** jparrill has quit IRC13:34
*** jparrill has joined #openstack-unregistered13:34
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:35
*** nitrix22 has quit IRC13:35
*** Patrick14 has quit IRC13:35
*** fwilson has joined #openstack-unregistered13:35
*** kunwon124 has joined #openstack-unregistered13:36
*** deedra23 has joined #openstack-unregistered13:36
*** yaymuffins5 has quit IRC13:36
*** liori11 has joined #openstack-unregistered13:36
*** Levex has joined #openstack-unregistered13:37
*** fwilson has quit IRC13:39
*** HackMaster1 has joined #openstack-unregistered13:39
*** liori11 has quit IRC13:39
*** KanerixWolfe has joined #openstack-unregistered13:39
*** Ckat15 has joined #openstack-unregistered13:40
*** Strog15 has joined #openstack-unregistered13:40
*** kunwon124 has quit IRC13:40
*** brynjar9 has joined #openstack-unregistered13:40
*** thunderrd2 has quit IRC13:40
*** GorillaWarfare20 has quit IRC13:40
*** msm18 has quit IRC13:40
*** deedra23 has quit IRC13:40
*** Ckat15 has quit IRC13:41
*** depleted has joined #openstack-unregistered13:41
*** Strog15 has quit IRC13:41
*** NSCLRP-1 has joined #openstack-unregistered13:42
*** prawnsalad27 has joined #openstack-unregistered13:42
*** KanerixWolfe has quit IRC13:42
*** Tojil has joined #openstack-unregistered13:43
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered13:44
*** NSCLRP-1 has quit IRC13:44
*** depleted has quit IRC13:44
*** Guest43987 has quit IRC13:44
*** shaohe_feng has quit IRC13:44
*** Blendify_i50 has joined #openstack-unregistered13:44
*** berFt1 has joined #openstack-unregistered13:44
*** HackMaster1 has quit IRC13:45
*** Ovius has joined #openstack-unregistered13:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:45
*** Tojil has quit IRC13:45
*** averell0 has joined #openstack-unregistered13:45
*** Ovius has quit IRC13:45
*** unknown17 has joined #openstack-unregistered13:46
*** prawnsalad27 has quit IRC13:46
*** Frosty12 has joined #openstack-unregistered13:47
*** berFt1 has quit IRC13:47
*** xunplini12 has joined #openstack-unregistered13:47
*** timwis27 has joined #openstack-unregistered13:47
*** thisisbilly4 has joined #openstack-unregistered13:47
*** varesa has joined #openstack-unregistered13:47
*** timwis27 has quit IRC13:48
*** ^v has joined #openstack-unregistered13:48
*** darkengine22 has joined #openstack-unregistered13:48
*** Blendify_i50 has quit IRC13:48
*** Frosty12 has quit IRC13:48
*** zaratustra12 has joined #openstack-unregistered13:48
*** MuffinMedic18 has joined #openstack-unregistered13:48
*** xunplini12 has quit IRC13:48
*** zaratustra12 has quit IRC13:49
*** brynjar9 has quit IRC13:49
*** Guest16952 has joined #openstack-unregistered13:49
*** darkengine22 has quit IRC13:49
*** ^v has quit IRC13:49
*** fydel has joined #openstack-unregistered13:49
*** varesa has quit IRC13:50
*** Nietzsche22 has joined #openstack-unregistered13:50
*** Guest16952 has quit IRC13:50
*** ecks13 has joined #openstack-unregistered13:50
*** fydel has quit IRC13:51
*** bharath12345 has joined #openstack-unregistered13:51
*** Turska-22 has joined #openstack-unregistered13:51
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered13:51
*** ecks13 has quit IRC13:51
*** profall25 has joined #openstack-unregistered13:51
*** MuffinMedic18 has quit IRC13:51
*** Nietzsche22 has quit IRC13:52
*** Guest6449 has joined #openstack-unregistered13:52
*** profall25 has quit IRC13:53
*** Turska-22 has quit IRC13:53
*** bharath12345 has quit IRC13:53
*** bharath12345 has joined #openstack-unregistered13:53
*** xous11 has joined #openstack-unregistered13:54
*** averell0 has quit IRC13:54
*** bray90820_ has joined #openstack-unregistered13:54
*** shaohe_feng has quit IRC13:54
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:55
*** Guest6449 has quit IRC13:55
*** xous11 has quit IRC13:55
*** pinPoint18 has joined #openstack-unregistered13:56
*** bananas10 has joined #openstack-unregistered13:56
*** pinPoint18 has quit IRC13:57
*** bray90820_ has quit IRC13:57
*** ignacio27 has joined #openstack-unregistered13:57
*** bhar12345 has joined #openstack-unregistered13:58
*** fydel has joined #openstack-unregistered13:58
*** Iota18 has joined #openstack-unregistered13:59
*** bananas10 has quit IRC13:59
*** bhar12345 has left #openstack-unregistered13:59
*** bharath12345 has left #openstack-unregistered13:59
*** shreyansh_k8 has joined #openstack-unregistered13:59
*** bhar12345 has joined #openstack-unregistered13:59
*** jak19 has joined #openstack-unregistered13:59
*** Kinny21 has joined #openstack-unregistered14:00
*** Pixelz26 has joined #openstack-unregistered14:00
bhar12345 /msg NickServ VERIFY REGISTER bharath12345 opkbvjqqlmkq14:01
*** Brace5 has joined #openstack-unregistered14:01
*** bhar12345 has left #openstack-unregistered14:01
*** hiya10 has joined #openstack-unregistered14:01
*** Metacity26 has joined #openstack-unregistered14:01
*** ignacio27 has quit IRC14:01
*** shreyansh_k8 has quit IRC14:01
*** Iota18 has quit IRC14:02
*** bharath12345 has joined #openstack-unregistered14:02
*** ravioli5 has joined #openstack-unregistered14:02
*** pinPoint17 has joined #openstack-unregistered14:02
*** Pixelz26 has quit IRC14:02
*** fydel has quit IRC14:03
*** tasse1 has joined #openstack-unregistered14:03
*** armaan has quit IRC14:03
*** tasse1 has quit IRC14:03
*** ptx04 has joined #openstack-unregistered14:03
*** Guest72310 has joined #openstack-unregistered14:03
*** armaan has joined #openstack-unregistered14:03
*** hiya10 has quit IRC14:03
*** Guest72310 has quit IRC14:04
*** powerd has joined #openstack-unregistered14:04
*** TBloemink13 has joined #openstack-unregistered14:04
*** ptx04 has quit IRC14:04
*** purrdeta3 has joined #openstack-unregistered14:04
*** Bonn3332 has joined #openstack-unregistered14:04
*** purrdeta3 has quit IRC14:05
*** shaohe_feng has quit IRC14:05
*** Metacity26 has quit IRC14:05
*** tktech18 has joined #openstack-unregistered14:05
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:05
*** ravioli5 has quit IRC14:06
*** pinPoint17 has quit IRC14:07
*** Guest23058 has joined #openstack-unregistered14:07
*** LooCfur5 has joined #openstack-unregistered14:07
*** zmachine has joined #openstack-unregistered14:08
*** LooCfur5 has quit IRC14:08
*** peaches has joined #openstack-unregistered14:08
*** Kinny21 has quit IRC14:08
*** tktech18 has quit IRC14:09
*** Brace5 has quit IRC14:09
*** Guest23058 has quit IRC14:09
*** smidlers20 has joined #openstack-unregistered14:10
*** naos4 has joined #openstack-unregistered14:10
*** TBloemink13 has quit IRC14:10
*** Bonn3332 has quit IRC14:10
*** smidlers20 has quit IRC14:11
*** eir8 has joined #openstack-unregistered14:11
*** peaches has quit IRC14:11
*** connection has joined #openstack-unregistered14:11
*** Guest8890 has joined #openstack-unregistered14:11
*** powerd has quit IRC14:12
*** savvas has joined #openstack-unregistered14:12
*** connection has quit IRC14:12
*** jparrill has quit IRC14:13
*** naos4 has quit IRC14:13
*** zhubingbing has quit IRC14:14
*** nchakrab has quit IRC14:14
*** eir8 has quit IRC14:14
*** jparrill has joined #openstack-unregistered14:15
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered14:15
*** jparrill has quit IRC14:15
*** shaohe_feng has quit IRC14:15
*** btully has joined #openstack-unregistered14:15
*** jparrill has joined #openstack-unregistered14:15
*** jelly21 has joined #openstack-unregistered14:15
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:16
*** tasse4 has joined #openstack-unregistered14:16
*** TheoM has joined #openstack-unregistered14:17
*** digitalcold20 has joined #openstack-unregistered14:17
*** savvas has quit IRC14:17
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered14:17
*** ugjka28 has joined #openstack-unregistered14:18
*** Lildirt has joined #openstack-unregistered14:18
*** jelly21 has quit IRC14:18
*** digitalcold20 has quit IRC14:18
*** icasdri19 has joined #openstack-unregistered14:18
*** TheoM has quit IRC14:18
*** Lildirt has quit IRC14:19
*** ensyde has joined #openstack-unregistered14:19
*** tasse4 has quit IRC14:19
*** LambdaComplex22 has joined #openstack-unregistered14:19
*** L0S8 has joined #openstack-unregistered14:19
*** ensyde has quit IRC14:19
*** JamesHarrison has quit IRC14:19
*** itzikb_ has quit IRC14:19
*** Guest8890 has quit IRC14:20
*** btully has quit IRC14:20
*** Death9160 has joined #openstack-unregistered14:20
*** sdx235 has joined #openstack-unregistered14:20
*** OGF28 has joined #openstack-unregistered14:20
*** w3stside7 has joined #openstack-unregistered14:20
*** Death9160 has quit IRC14:20
*** OGF28 has quit IRC14:20
*** bairdmich has joined #openstack-unregistered14:20
*** bitch25 has joined #openstack-unregistered14:21
*** ugjka28 has quit IRC14:21
*** icasdri19 has quit IRC14:22
*** sdx235 has quit IRC14:22
*** oleo has joined #openstack-unregistered14:22
*** prawnsalad7 has joined #openstack-unregistered14:22
*** oleo has quit IRC14:22
*** meh-mo has quit IRC14:23
*** spot has joined #openstack-unregistered14:23
*** Fieldy2 has joined #openstack-unregistered14:23
*** zeroed has joined #openstack-unregistered14:23
*** L0S8 has quit IRC14:23
*** luzC has quit IRC14:23
*** bitch25 has quit IRC14:23
*** mahatic has quit IRC14:23
*** prawnsalad7 has quit IRC14:23
*** w3stside7 has quit IRC14:24
*** Xenthys0 has joined #openstack-unregistered14:24
*** Lymia21 has joined #openstack-unregistered14:24
*** jparrill has quit IRC14:24
*** anupn has quit IRC14:25
*** Xenthys0 has quit IRC14:25
*** oso96_200012 has joined #openstack-unregistered14:25
*** AlwaysHigh18 has joined #openstack-unregistered14:25
*** shaohe_feng has quit IRC14:25
*** spot has quit IRC14:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:25
*** zeroed has quit IRC14:25
*** Guest50409 has joined #openstack-unregistered14:26
*** meh-mo has joined #openstack-unregistered14:26
*** jparrill has joined #openstack-unregistered14:26
*** sins-19 has joined #openstack-unregistered14:26
*** Lymia21 has quit IRC14:26
*** oso96_200012 has quit IRC14:26
*** cloe16 has joined #openstack-unregistered14:26
*** bairdmich has quit IRC14:27
*** Bock has joined #openstack-unregistered14:27
*** lebster27 has joined #openstack-unregistered14:27
*** spot29 has joined #openstack-unregistered14:28
*** spot29 has quit IRC14:28
*** mrBlaQ12 has joined #openstack-unregistered14:28
*** cloe16 has quit IRC14:29
*** lebster27 has quit IRC14:29
*** Guest50409 has quit IRC14:29
*** sins-19 has quit IRC14:29
*** mrBlaQ12 has quit IRC14:29
*** Bock has quit IRC14:29
*** luzC has joined #openstack-unregistered14:29
*** anupn has joined #openstack-unregistered14:29
*** mahatic has joined #openstack-unregistered14:29
*** zhubingbing has quit IRC14:31
*** APLU4 has joined #openstack-unregistered14:31
*** Waggie12 has joined #openstack-unregistered14:31
*** AlwaysHigh18 has quit IRC14:31
*** Fieldy2 has quit IRC14:31
*** zhubingbing has joined #openstack-unregistered14:32
*** jlf9 has joined #openstack-unregistered14:33
*** asafniv26 has joined #openstack-unregistered14:33
*** tonyontopic has joined #openstack-unregistered14:33
*** Shnaw has joined #openstack-unregistered14:33
*** drdanick22 has joined #openstack-unregistered14:33
*** mvpnitesh has quit IRC14:34
*** Waggie12 has quit IRC14:34
*** asafniv26 has quit IRC14:34
*** Shnaw has quit IRC14:34
*** Guest29805 has joined #openstack-unregistered14:35
*** Guest29805 has quit IRC14:35
*** shaohe_feng has quit IRC14:35
*** SWAT2 has joined #openstack-unregistered14:35
*** jlf9 has quit IRC14:35
*** Glyphie____ has joined #openstack-unregistered14:36
*** Humvee0 has joined #openstack-unregistered14:36
*** powerd has joined #openstack-unregistered14:36
*** drdanick22 has quit IRC14:36
*** Kamilion19 has joined #openstack-unregistered14:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:37
*** Humvee0 has quit IRC14:38
*** vamiry has joined #openstack-unregistered14:38
*** richvdh12 has joined #openstack-unregistered14:38
*** Dan_Bennett has joined #openstack-unregistered14:38
*** Kamilion19 has quit IRC14:39
*** timvisher22 has joined #openstack-unregistered14:39
*** vamiry has quit IRC14:39
*** Glyphie____ has quit IRC14:39
*** Selfsigned has joined #openstack-unregistered14:39
*** richvdh12 has quit IRC14:39
*** jparrill has quit IRC14:39
*** SWAT2 has quit IRC14:39
*** APLU4 has quit IRC14:39
*** Dan_Bennett has quit IRC14:40
*** A_D3 has joined #openstack-unregistered14:40
*** jparrill has joined #openstack-unregistered14:40
*** badseed has joined #openstack-unregistered14:40
*** Thorne3 has joined #openstack-unregistered14:40
*** jparrill has quit IRC14:40
*** jhesketh16 has joined #openstack-unregistered14:41
*** ZLSA5 has joined #openstack-unregistered14:41
*** avivgt has quit IRC14:41
*** brykr has joined #openstack-unregistered14:41
*** jhesketh16 has quit IRC14:41
*** ZLSA5 has quit IRC14:42
*** timvisher22 has quit IRC14:42
*** ade_lee has joined #openstack-unregistered14:42
*** xfil has joined #openstack-unregistered14:42
*** badseed has quit IRC14:42
*** JamesHarrison has joined #openstack-unregistered14:42
*** Thorne3 has quit IRC14:42
*** nstr21 has joined #openstack-unregistered14:42
*** Xenogenesis8 has joined #openstack-unregistered14:43
*** ade_lee has left #openstack-unregistered14:43
*** Xenogenesis8 has quit IRC14:43
*** Selfsigned has quit IRC14:43
*** catfuneral has joined #openstack-unregistered14:43
*** \mSg29 has joined #openstack-unregistered14:43
*** HepaR has joined #openstack-unregistered14:43
*** GuntherDW3 has joined #openstack-unregistered14:43
*** HepaR has quit IRC14:43
*** xfil has quit IRC14:43
*** catfuneral has quit IRC14:43
*** AlexStaf has quit IRC14:44
*** Xe18 has joined #openstack-unregistered14:44
*** A_D3 has quit IRC14:44
*** Xe18 has quit IRC14:45
*** \mSg29 has quit IRC14:45
*** savvas has joined #openstack-unregistered14:45
*** zhubingbing has quit IRC14:45
*** GuntherDW3 has quit IRC14:45
*** shaohe_feng has quit IRC14:46
*** powerd has quit IRC14:46
*** drot24 has joined #openstack-unregistered14:46
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:46
*** elios12 has joined #openstack-unregistered14:46
*** Razesdark has joined #openstack-unregistered14:46
*** elios12 has quit IRC14:47
*** Razesdark has quit IRC14:47
*** yano7 has joined #openstack-unregistered14:47
*** Affliction18 has joined #openstack-unregistered14:47
*** yano7 has quit IRC14:47
*** ArsenArsen20 has joined #openstack-unregistered14:47
*** Comstock_22 has joined #openstack-unregistered14:48
*** mdnadeem has quit IRC14:48
*** brykr has quit IRC14:48
*** ArsenArsen20 has quit IRC14:49
*** armaan has quit IRC14:49
*** elkalamar has joined #openstack-unregistered14:50
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered14:50
*** savvas has quit IRC14:50
*** onur16 has joined #openstack-unregistered14:50
*** Zord0 has joined #openstack-unregistered14:50
*** dkehn has quit IRC14:50
*** ThiefMaster7 has joined #openstack-unregistered14:50
*** adreznec has quit IRC14:51
*** Affliction18 has quit IRC14:51
*** Miron9 has joined #openstack-unregistered14:51
*** agree has joined #openstack-unregistered14:51
*** Corvus`4 has joined #openstack-unregistered14:51
*** drot24 has quit IRC14:51
*** armaan has joined #openstack-unregistered14:51
*** nstr21 has quit IRC14:51
*** sushichef has joined #openstack-unregistered14:51
*** Corvus`4 has quit IRC14:51
*** savvas has joined #openstack-unregistered14:51
*** Guest61329 has joined #openstack-unregistered14:51
*** Comstock_22 has quit IRC14:51
*** B_Smith has joined #openstack-unregistered14:52
*** Guest61329 has quit IRC14:52
*** WizJin has joined #openstack-unregistered14:52
*** ThiefMaster7 has quit IRC14:52
*** annieslmaos has joined #openstack-unregistered14:53
*** klx``25 has joined #openstack-unregistered14:53
*** agree has quit IRC14:53
*** annieslmaos has quit IRC14:53
*** AlexZ1 has joined #openstack-unregistered14:54
*** Miron9 has quit IRC14:54
*** elkalamar has quit IRC14:54
*** sushichef has quit IRC14:54
*** CompanionCube22 has joined #openstack-unregistered14:55
*** Shanmugamp720 has joined #openstack-unregistered14:55
*** AlexZ1 has quit IRC14:55
*** Sousapro22 has joined #openstack-unregistered14:55
*** WizJin has quit IRC14:55
*** shaohe_feng has quit IRC14:56
*** Sousapro22 has quit IRC14:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:57
*** klx``25 has quit IRC14:57
*** onur16 has quit IRC14:57
*** Shanmugamp720 has quit IRC14:57
*** savvas has quit IRC14:57
*** CompanionCube22 has quit IRC14:58
*** Zord0 has quit IRC14:58
*** nikivi13 has joined #openstack-unregistered14:58
*** zhhuabj has quit IRC14:59
*** knolle1 has joined #openstack-unregistered14:59
*** linear14 has joined #openstack-unregistered14:59
*** Guest39891 has joined #openstack-unregistered14:59
*** ChasedSpade has joined #openstack-unregistered14:59
*** Schroeder28 has joined #openstack-unregistered14:59
*** dhajare has quit IRC15:00
*** mrkirby1538 has joined #openstack-unregistered15:00
*** Guest39891 has quit IRC15:01
*** nikivi13 has quit IRC15:01
*** waleedm has joined #openstack-unregistered15:02
*** Ckat4 has joined #openstack-unregistered15:03
*** dkehn has joined #openstack-unregistered15:03
*** wfranken has joined #openstack-unregistered15:03
*** Turandot has joined #openstack-unregistered15:03
*** wfranken has quit IRC15:04
*** linear14 has quit IRC15:04
*** Schroeder28 has quit IRC15:04
*** ChasedSpade has quit IRC15:04
*** Ckat4 has quit IRC15:04
*** mrkirby1538 has quit IRC15:05
*** Turandot has quit IRC15:05
*** lebster9 has joined #openstack-unregistered15:05
*** exio415 has joined #openstack-unregistered15:06
*** plonk9 has joined #openstack-unregistered15:06
*** shaohe_feng has quit IRC15:06
*** Sitri has joined #openstack-unregistered15:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:07
*** lebster9 has quit IRC15:07
*** Iota11 has joined #openstack-unregistered15:07
*** Sitri has quit IRC15:07
*** knolle1 has quit IRC15:07
*** cods19 has joined #openstack-unregistered15:07
*** Iota11 has quit IRC15:08
*** barq9 has joined #openstack-unregistered15:08
*** Zombie26 has joined #openstack-unregistered15:08
*** Zombie26 has quit IRC15:09
*** ksx4system15 has joined #openstack-unregistered15:09
*** pinPoint10 has joined #openstack-unregistered15:10
*** barq9 has quit IRC15:10
*** plonk9 has quit IRC15:11
*** SebastianFlyte13 has joined #openstack-unregistered15:11
*** cods19 has quit IRC15:11
*** pinPoint10 has quit IRC15:11
*** alvarobcdv has joined #openstack-unregistered15:11
*** foamz11 has joined #openstack-unregistered15:12
*** agree has joined #openstack-unregistered15:13
*** ksx4system15 has quit IRC15:13
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered15:14
*** aphex` has joined #openstack-unregistered15:14
*** Mony14 has joined #openstack-unregistered15:14
*** foamz11 has quit IRC15:14
*** powerd has joined #openstack-unregistered15:14
*** Mony14 has quit IRC15:14
*** agree has quit IRC15:14
*** Kinsmir12 has joined #openstack-unregistered15:14
alvarobcdvhi everyone ... I erased fluentd from docker ( docker rm fluentd) . Can I recover it ?15:14
*** aphex` has quit IRC15:15
*** Zx37 has joined #openstack-unregistered15:15
*** therock247uk24 has joined #openstack-unregistered15:15
*** limbo has joined #openstack-unregistered15:15
*** tonyontopic has quit IRC15:15
*** SebastianFlyte13 has quit IRC15:15
*** Kinsmir12 has quit IRC15:15
*** kurt_ has joined #openstack-unregistered15:16
*** Zx37 has quit IRC15:16
*** shaohe_feng has quit IRC15:16
*** r0bby6 has joined #openstack-unregistered15:17
*** armaan has quit IRC15:17
*** jpX has joined #openstack-unregistered15:18
*** armaan has joined #openstack-unregistered15:18
*** guntbert25 has joined #openstack-unregistered15:18
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:18
*** bharath12345 has quit IRC15:18
*** powerd has quit IRC15:19
*** noah29 has joined #openstack-unregistered15:19
*** r0bby6 has quit IRC15:19
*** tonyontopic has joined #openstack-unregistered15:20
*** pokk12 has joined #openstack-unregistered15:20
*** kurt_ has left #openstack-unregistered15:20
*** guntbert25 has quit IRC15:20
*** jpX has quit IRC15:20
*** obserd has joined #openstack-unregistered15:21
*** Yes_ma`am has joined #openstack-unregistered15:21
*** macker16 has joined #openstack-unregistered15:22
*** limbo has quit IRC15:22
*** nou has joined #openstack-unregistered15:22
*** varesa has joined #openstack-unregistered15:22
*** therock247uk24 has quit IRC15:23
*** bkorren has quit IRC15:23
*** noah29 has quit IRC15:23
*** timvisher1 has joined #openstack-unregistered15:23
*** pokk12 has quit IRC15:23
*** MJ9425 has joined #openstack-unregistered15:23
*** L2357 has joined #openstack-unregistered15:24
*** chenhaw has joined #openstack-unregistered15:24
*** Yes_ma`am has quit IRC15:24
*** DarthGandalf24 has joined #openstack-unregistered15:24
*** L2357 has quit IRC15:25
*** plonk10 has joined #openstack-unregistered15:25
*** MJ9425 has quit IRC15:25
*** DarthGandalf24 has quit IRC15:25
*** luqmaan has joined #openstack-unregistered15:26
*** luqmaan has left #openstack-unregistered15:26
*** nou has quit IRC15:26
*** ghoti29 has joined #openstack-unregistered15:26
*** Keanu7314 has joined #openstack-unregistered15:27
*** shaohe_feng has quit IRC15:27
*** timvisher1 has quit IRC15:27
*** dxiri has joined #openstack-unregistered15:27
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:28
*** Keanu7314 has quit IRC15:28
*** linuxmodder11 has joined #openstack-unregistered15:28
*** macker16 has quit IRC15:28
*** Some_Person29 has joined #openstack-unregistered15:29
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered15:29
*** Some_Person29 has quit IRC15:29
*** ghoti29 has quit IRC15:29
*** moonythedwarf has joined #openstack-unregistered15:29
*** chenhaw has left #openstack-unregistered15:29
*** DenSchub21 has joined #openstack-unregistered15:29
*** TheMesquito25 has joined #openstack-unregistered15:30
*** ski_ has joined #openstack-unregistered15:30
*** ski_ has quit IRC15:30
*** TheMesquito25 has quit IRC15:30
*** d1b18 has joined #openstack-unregistered15:31
*** msm27 has joined #openstack-unregistered15:31
*** varesa has quit IRC15:31
*** ketralnis has joined #openstack-unregistered15:31
*** mww113 has joined #openstack-unregistered15:32
*** ketralnis has quit IRC15:32
*** Carlos061124 has joined #openstack-unregistered15:32
*** mww113 has quit IRC15:33
*** linuxmodder11 has quit IRC15:33
*** metax has joined #openstack-unregistered15:34
*** sujeet22 has joined #openstack-unregistered15:34
*** dimi34ka15 has joined #openstack-unregistered15:34
*** iw00t23 has joined #openstack-unregistered15:34
*** dimi34ka15 has quit IRC15:35
*** SkyPatrol has joined #openstack-unregistered15:35
*** bleepy11 has joined #openstack-unregistered15:35
*** d1b18 has quit IRC15:35
*** bleepy11 has quit IRC15:35
*** SkyPatrol has quit IRC15:36
*** moonythedwarf has quit IRC15:37
*** sujeet22 has quit IRC15:37
*** shaohe_feng has quit IRC15:37
*** Galixte17 has joined #openstack-unregistered15:37
*** msm27 has quit IRC15:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:38
*** iw00t23 has quit IRC15:38
*** Checking has joined #openstack-unregistered15:39
*** RaptorJesus26 has joined #openstack-unregistered15:39
*** pokk18 has joined #openstack-unregistered15:40
*** noonehere4u28 has joined #openstack-unregistered15:40
*** powerd has joined #openstack-unregistered15:41
*** noonehere4u28 has quit IRC15:41
*** pokk18 has quit IRC15:41
*** Galixte17 has quit IRC15:41
*** YanXing_an has joined #openstack-unregistered15:41
*** xfil has joined #openstack-unregistered15:41
*** Sheraf has joined #openstack-unregistered15:42
*** Peng22 has joined #openstack-unregistered15:42
*** NyanCat10 has joined #openstack-unregistered15:43
*** NyanCat10 has quit IRC15:43
*** RaptorJesus26 has quit IRC15:43
*** NightMonkey25 has joined #openstack-unregistered15:43
*** rubdos25 has joined #openstack-unregistered15:44
*** xfil has quit IRC15:44
*** CaptainTacoSauce has left #openstack-unregistered15:44
*** Guest9044 has joined #openstack-unregistered15:44
*** daemon17 has joined #openstack-unregistered15:45
*** l0de23 has joined #openstack-unregistered15:45
*** tigermousr7 has joined #openstack-unregistered15:45
*** phuzion25 has joined #openstack-unregistered15:46
*** powerd has quit IRC15:46
*** phuzion25 has quit IRC15:46
*** savvas has joined #openstack-unregistered15:46
*** rubdos25 has quit IRC15:47
*** raspimate_ has joined #openstack-unregistered15:47
*** raspimate_ has quit IRC15:47
*** shaohe_feng has quit IRC15:47
*** iownall55520 has joined #openstack-unregistered15:48
*** Sheraf has quit IRC15:48
*** tigermousr7 has quit IRC15:48
*** daemon17 has quit IRC15:48
*** YuGiOhJCJ has joined #openstack-unregistered15:48
*** Checking has quit IRC15:48
*** Peng22 has quit IRC15:48
*** Guest9044 has quit IRC15:49
*** nchakrab has quit IRC15:49
*** red-0010 has joined #openstack-unregistered15:49
*** l0de23 has quit IRC15:49
*** iownall55520 has quit IRC15:49
*** steven24 has joined #openstack-unregistered15:50
*** mgoddard has joined #openstack-unregistered15:50
*** sjohnson9 has joined #openstack-unregistered15:50
*** savvas has quit IRC15:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:52
*** Redfoxmoon18 has joined #openstack-unregistered15:52
*** OvidiuS9 has joined #openstack-unregistered15:53
*** YuGiOhJCJ has quit IRC15:53
*** balrog15 has joined #openstack-unregistered15:53
*** pringlecake has joined #openstack-unregistered15:53
*** red-0010 has quit IRC15:53
*** Nineteen has joined #openstack-unregistered15:53
*** pringlecake has quit IRC15:54
*** OvidiuS9 has quit IRC15:54
*** sjohnson9 has quit IRC15:54
*** nosbig16 has joined #openstack-unregistered15:56
*** wget23 has joined #openstack-unregistered15:56
*** nosbig16 has quit IRC15:56
*** balrog15 has quit IRC15:56
*** shaohe_feng has quit IRC15:57
*** wget23 has quit IRC15:58
*** Redfoxmoon18 has quit IRC15:58
*** armaan has quit IRC15:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:58
*** steven24 has quit IRC15:58
*** Nineteen has quit IRC15:59
*** armaan has joined #openstack-unregistered15:59
*** zmachine has joined #openstack-unregistered15:59
*** badet0s4 has joined #openstack-unregistered16:00
*** badet0s4 has quit IRC16:00
*** zmachine has quit IRC16:01
*** hiya20 has joined #openstack-unregistered16:01
*** HarryCross20 has joined #openstack-unregistered16:02
*** hiya20 has quit IRC16:02
*** biberao27 has joined #openstack-unregistered16:02
*** HarryCross20 has quit IRC16:03
*** biberao27 has quit IRC16:03
*** btully has joined #openstack-unregistered16:04
*** Please has joined #openstack-unregistered16:05
*** Please is now known as Guest3213716:05
*** YanXing_an has quit IRC16:06
*** kambiz9 has joined #openstack-unregistered16:06
*** Ohelig21 has joined #openstack-unregistered16:07
*** Guest32137 has quit IRC16:07
*** april has joined #openstack-unregistered16:07
*** Zx329 has joined #openstack-unregistered16:07
*** jorrakay24 has joined #openstack-unregistered16:08
*** Logan29 has joined #openstack-unregistered16:08
*** __idiot__ has joined #openstack-unregistered16:08
*** shaohe_feng has quit IRC16:08
*** __idiot__ has quit IRC16:08
*** btully has quit IRC16:08
*** Taylor22 has joined #openstack-unregistered16:09
*** Turbo-Folker has joined #openstack-unregistered16:09
*** Taylor22 has quit IRC16:09
*** sushichef has joined #openstack-unregistered16:09
*** Turbo-Folker has quit IRC16:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:10
*** Guest58117 has joined #openstack-unregistered16:10
*** Hoosilon21 has joined #openstack-unregistered16:10
*** Hobby2 has joined #openstack-unregistered16:10
*** Logan29 has quit IRC16:10
*** Peetz0r16 has joined #openstack-unregistered16:11
*** mundus2018 has joined #openstack-unregistered16:11
*** Guest58117 has quit IRC16:11
*** Dave11 has joined #openstack-unregistered16:11
*** Thanks has joined #openstack-unregistered16:11
*** zgrepc has joined #openstack-unregistered16:11
*** mundus2018 has quit IRC16:11
*** jorrakay24 has quit IRC16:11
*** Guest37612 has joined #openstack-unregistered16:11
*** Zx329 has quit IRC16:11
*** Hobby2 has quit IRC16:12
*** april has quit IRC16:12
*** sushichef has quit IRC16:12
*** Hoosilon21 has quit IRC16:13
*** ecx86 has joined #openstack-unregistered16:13
*** armaan has quit IRC16:13
*** armaan has joined #openstack-unregistered16:13
*** zgrepc has quit IRC16:14
*** Dave11 has quit IRC16:14
*** tigermousr20 has joined #openstack-unregistered16:14
*** kambiz9 has quit IRC16:14
*** node9 has joined #openstack-unregistered16:14
*** Thanks has quit IRC16:14
*** Guest37612 has quit IRC16:15
*** ensyde has joined #openstack-unregistered16:15
*** ensyde has quit IRC16:17
*** jjpk has quit IRC16:17
*** tigermousr20 has quit IRC16:17
*** darkmagic has joined #openstack-unregistered16:17
*** kline0 has joined #openstack-unregistered16:18
*** shaohe_feng has quit IRC16:18
*** Guest34561 has joined #openstack-unregistered16:18
*** dhajare has joined #openstack-unregistered16:19
*** ecx86 has quit IRC16:19
*** thomas19 has joined #openstack-unregistered16:19
*** Guest34561 has quit IRC16:19
*** jesse7 has joined #openstack-unregistered16:20
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:20
*** darkmagic has quit IRC16:20
*** node9 has quit IRC16:20
*** DenSchub17 has joined #openstack-unregistered16:20
*** kline0 has quit IRC16:20
*** jesse7 has quit IRC16:20
*** Madbrad20014 has joined #openstack-unregistered16:21
*** Madbrad20014 has quit IRC16:23
*** thomas19 has quit IRC16:23
*** wiggle has joined #openstack-unregistered16:24
*** woodface has joined #openstack-unregistered16:24
*** mordred has quit IRC16:24
*** gigo_ has joined #openstack-unregistered16:25
*** jarbod_ has joined #openstack-unregistered16:25
*** Domin has joined #openstack-unregistered16:25
*** schwicht has quit IRC16:25
*** D0han_ has joined #openstack-unregistered16:25
*** patriciadomin has joined #openstack-unregistered16:25
*** zetab has joined #openstack-unregistered16:25
*** Trollkar2en has joined #openstack-unregistered16:25
*** sfeole has joined #openstack-unregistered16:25
*** aluria has joined #openstack-unregistered16:25
*** neillc has joined #openstack-unregistered16:25
*** fam_away has joined #openstack-unregistered16:25
*** thedac has joined #openstack-unregistered16:25
*** xavpaice has joined #openstack-unregistered16:25
*** ildikov has joined #openstack-unregistered16:25
*** mrda has joined #openstack-unregistered16:25
*** DenSchub17 has quit IRC16:25
*** timburke has joined #openstack-unregistered16:25
*** mordred has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** jamiec has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** sileht has joined #openstack-unregistered16:25
*** d10n has joined #openstack-unregistered16:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:26
*** netapp has left #openstack-unregistered16:26
*** khappone has joined #openstack-unregistered16:26
*** mattoliverau has joined #openstack-unregistered16:26
*** nitrix27 has joined #openstack-unregistered16:26
*** smccarthy has quit IRC16:26
*** DarkMukke12 has joined #openstack-unregistered16:26
*** madorn has quit IRC16:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:27
*** netapp has left #openstack-unregistered16:27
*** nitrix27 has quit IRC16:27
*** martybr has quit IRC16:27
*** KingJ has quit IRC16:27
*** anticrisis has joined #openstack-unregistered16:27
*** d10n has quit IRC16:27
*** d10n has joined #openstack-unregistered16:27
*** DinaBelova has quit IRC16:27
*** DarkMukke12 has quit IRC16:27
*** uptime4 has joined #openstack-unregistered16:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:28
*** netapp has left #openstack-unregistered16:28
*** mmedvede has joined #openstack-unregistered16:28
*** owlbot has quit IRC16:28
*** D0han_ is now known as D0han16:28
*** stephen873 has joined #openstack-unregistered16:28
*** shaohe_feng has quit IRC16:28
*** D0han has quit IRC16:28
*** D0han has joined #openstack-unregistered16:28
*** anticrisis has quit IRC16:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:29
*** netapp has left #openstack-unregistered16:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:29
*** israfel has joined #openstack-unregistered16:29
*** uptime4 has quit IRC16:29
*** martybr has joined #openstack-unregistered16:29
*** KingJ has joined #openstack-unregistered16:29
*** shailesh has joined #openstack-unregistered16:29
*** gamado has quit IRC16:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:30
*** madorn has joined #openstack-unregistered16:30
*** netapp has left #openstack-unregistered16:30
*** DinaBelova has joined #openstack-unregistered16:30
*** stephen873 has quit IRC16:30
*** woodface has quit IRC16:30
*** Goldman6014 has joined #openstack-unregistered16:30
*** mordred has quit IRC16:30
*** liste10 has joined #openstack-unregistered16:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:31
*** netapp has left #openstack-unregistered16:31
*** FastLizard422 has joined #openstack-unregistered16:31
*** Goldman6014 has quit IRC16:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:32
*** nickenchuggets has joined #openstack-unregistered16:32
*** netapp has left #openstack-unregistered16:32
*** mordred has joined #openstack-unregistered16:32
*** NeddySeagoon18 has joined #openstack-unregistered16:32
*** armin29 has joined #openstack-unregistered16:32
*** geb has joined #openstack-unregistered16:32
*** owlbot has joined #openstack-unregistered16:32
*** eth224 has joined #openstack-unregistered16:32
*** eth224 has quit IRC16:32
*** liste25 has joined #openstack-unregistered16:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:33
*** netapp has left #openstack-unregistered16:33
*** FastLizard422 has quit IRC16:33
*** Mr_Sheesh has joined #openstack-unregistered16:33
*** talisein20 has joined #openstack-unregistered16:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:34
*** savvas has joined #openstack-unregistered16:34
*** netapp has left #openstack-unregistered16:34
*** NeddySeagoon18 has quit IRC16:34
*** Jguy has joined #openstack-unregistered16:34
*** liste25 has quit IRC16:34
*** KingJ has quit IRC16:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:35
*** netapp has left #openstack-unregistered16:35
*** KingJ has joined #openstack-unregistered16:35
*** Mr_Sheesh has quit IRC16:35
*** Jguy has quit IRC16:35
*** israfel has quit IRC16:35
*** nickenchuggets has quit IRC16:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:36
*** netapp has left #openstack-unregistered16:36
*** nitrix11 has joined #openstack-unregistered16:36
*** drdanick8 has joined #openstack-unregistered16:36
*** Davnit24 has joined #openstack-unregistered16:36
*** armin29 has quit IRC16:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:37
*** netapp has left #openstack-unregistered16:37
*** KingJ has quit IRC16:37
*** talisein20 has quit IRC16:37
*** KingJ has joined #openstack-unregistered16:37
*** quicksilver13 has joined #openstack-unregistered16:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:38
*** netapp has left #openstack-unregistered16:38
*** nitrix11 has quit IRC16:38
*** Guest29732 has joined #openstack-unregistered16:38
*** savvas has quit IRC16:38
*** cebor10 has joined #openstack-unregistered16:38
*** shaohe_feng has quit IRC16:38
*** liste10 has quit IRC16:38
*** Hello7118 has joined #openstack-unregistered16:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:39
*** netapp has left #openstack-unregistered16:39
*** Hello7118 has quit IRC16:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:39
*** quicksilver13 has quit IRC16:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:40
*** netapp has left #openstack-unregistered16:40
*** Davnit24 has quit IRC16:40
*** Turbo-Folker has joined #openstack-unregistered16:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:41
*** netapp has left #openstack-unregistered16:41
*** Guest85899 has joined #openstack-unregistered16:41
*** Guest47407 has joined #openstack-unregistered16:41
*** waleedm has quit IRC16:41
*** Guest29732 has quit IRC16:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:42
*** netapp has left #openstack-unregistered16:42
*** Guest85899 has quit IRC16:42
*** cebor10 has quit IRC16:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:43
*** netapp has left #openstack-unregistered16:43
*** Guest47407 has quit IRC16:43
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered16:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:44
*** netapp has left #openstack-unregistered16:44
*** Turbo-Folker has quit IRC16:44
*** fractal9 has joined #openstack-unregistered16:44
*** fractal9 has quit IRC16:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:45
*** Mony18 has joined #openstack-unregistered16:45
*** netapp has left #openstack-unregistered16:45
*** KellerFuchs29 has joined #openstack-unregistered16:45
*** drdanick8 has quit IRC16:45
*** cncr04s15 has joined #openstack-unregistered16:45
*** KellerFuchs29 has quit IRC16:45
*** Mony18 has quit IRC16:45
*** Guest43987 has quit IRC16:45
*** salios has joined #openstack-unregistered16:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:46
*** netapp has left #openstack-unregistered16:46
*** salios has quit IRC16:46
*** cncr04s15 has quit IRC16:46
*** HarryCross27 has joined #openstack-unregistered16:46
*** nandub has joined #openstack-unregistered16:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:47
*** netapp has left #openstack-unregistered16:47
*** zaratustra9 has joined #openstack-unregistered16:47
*** thevdude15 has joined #openstack-unregistered16:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:48
*** netapp has left #openstack-unregistered16:48
*** markguz has joined #openstack-unregistered16:48
*** nandub has quit IRC16:48
*** thevdude15 has quit IRC16:48
*** Bock has joined #openstack-unregistered16:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:49
*** stalled27 has joined #openstack-unregistered16:49
*** netapp has left #openstack-unregistered16:49
*** shaohe_feng has quit IRC16:49
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered16:49
*** HarryCross27 has quit IRC16:49
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered16:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:50
*** netapp has left #openstack-unregistered16:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:50
*** luke-jr16 has joined #openstack-unregistered16:50
*** KobrAs13 has joined #openstack-unregistered16:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:51
*** netapp has left #openstack-unregistered16:51
*** KobrAs13 has quit IRC16:51
*** wN has quit IRC16:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:52
*** netapp has left #openstack-unregistered16:52
*** Bock has quit IRC16:52
*** stalled27 has quit IRC16:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:53
*** netapp has left #openstack-unregistered16:53
*** elenah22 has joined #openstack-unregistered16:53
*** walle303 has joined #openstack-unregistered16:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:54
*** netapp has left #openstack-unregistered16:54
*** sujeet2 has joined #openstack-unregistered16:54
*** elenah22 has quit IRC16:54
*** StephenS25 has joined #openstack-unregistered16:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:55
*** netapp has left #openstack-unregistered16:55
*** luke-jr16 has quit IRC16:55
*** bobe23 has joined #openstack-unregistered16:55
*** sujeet2 has quit IRC16:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:56
*** netapp has left #openstack-unregistered16:56
*** zaratustra9 has quit IRC16:56
*** walle303 has quit IRC16:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:57
*** netapp has left #openstack-unregistered16:57
*** erry25 has joined #openstack-unregistered16:57
*** StephenS25 has quit IRC16:57
*** October has joined #openstack-unregistered16:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:58
*** netapp has left #openstack-unregistered16:58
*** ovoldemorto has joined #openstack-unregistered16:58
*** arlen has joined #openstack-unregistered16:58
*** burnout_ has joined #openstack-unregistered16:59
*** powerd has joined #openstack-unregistered16:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:59
*** netapp has left #openstack-unregistered16:59
*** shaohe_feng has quit IRC16:59
*** atk1 has joined #openstack-unregistered16:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:00
*** netapp has left #openstack-unregistered17:00
*** erry25 has quit IRC17:00
*** Alex`20 has joined #openstack-unregistered17:00
*** atk1 has quit IRC17:00
*** garywhite has joined #openstack-unregistered17:00
*** MarkBaker has quit IRC17:00
*** mlhess has joined #openstack-unregistered17:00
*** garywhite has quit IRC17:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:01
*** netapp has left #openstack-unregistered17:01
*** Alex`20 has quit IRC17:01
*** arlen has quit IRC17:01
*** Captain_Beezay has joined #openstack-unregistered17:01
*** October has quit IRC17:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:02
*** netapp has left #openstack-unregistered17:02
*** wN has joined #openstack-unregistered17:02
*** wN has joined #openstack-unregistered17:02
*** ovoldemorto has quit IRC17:02
*** Kingsy15 has joined #openstack-unregistered17:02
*** bobe23 has quit IRC17:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:03
*** netapp has left #openstack-unregistered17:03
*** mkoprowski has joined #openstack-unregistered17:03
*** burnout_ has quit IRC17:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:04
*** powerd has quit IRC17:04
*** netapp has left #openstack-unregistered17:04
*** weq17 has joined #openstack-unregistered17:04
*** theWhisper_ has joined #openstack-unregistered17:04
*** batman4227 has joined #openstack-unregistered17:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:05
*** netapp has left #openstack-unregistered17:05
*** Chex23 has joined #openstack-unregistered17:05
*** Captain_Beezay has quit IRC17:05
*** krushia has joined #openstack-unregistered17:05
*** theWhisper_ has quit IRC17:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:06
*** netapp has left #openstack-unregistered17:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:07
*** netapp has left #openstack-unregistered17:07
*** Kingsy15 has quit IRC17:07
*** khronosschoty17 has joined #openstack-unregistered17:07
*** poutine21 has joined #openstack-unregistered17:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:08
*** netapp has left #openstack-unregistered17:08
*** khronosschoty17 has quit IRC17:08
*** Chex23 has quit IRC17:08
*** mlhess has quit IRC17:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:09
*** netapp has left #openstack-unregistered17:09
*** weq17 has quit IRC17:09
*** pk1212 has joined #openstack-unregistered17:09
*** shaohe_feng has quit IRC17:09
*** ZLSA2 has joined #openstack-unregistered17:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:10
*** netapp has left #openstack-unregistered17:10
*** poutine21 has quit IRC17:10
*** pk1212 has quit IRC17:10
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:10
*** mkoprowski has left #openstack-unregistered17:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:11
*** netapp has left #openstack-unregistered17:11
*** batman4227 has quit IRC17:11
*** nikivi19 has joined #openstack-unregistered17:11
*** bitch21 has joined #openstack-unregistered17:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:12
*** netapp has left #openstack-unregistered17:12
*** bitch21 has quit IRC17:12
*** Strog2 has joined #openstack-unregistered17:12
*** andries8 has joined #openstack-unregistered17:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:13
*** netapp has left #openstack-unregistered17:13
*** krushia has quit IRC17:13
*** ZLSA2 has quit IRC17:13
*** savvas has joined #openstack-unregistered17:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:14
*** netapp has left #openstack-unregistered17:14
*** Iota9 has joined #openstack-unregistered17:14
*** shailesh has quit IRC17:14
*** Iota9 has quit IRC17:14
*** achampion has joined #openstack-unregistered17:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:15
*** netapp has left #openstack-unregistered17:15
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered17:15
*** andries8 has quit IRC17:15
*** nikivi19 has quit IRC17:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:16
*** netapp has left #openstack-unregistered17:16
*** Pici2 has joined #openstack-unregistered17:16
*** cats21 has joined #openstack-unregistered17:16
*** Guest81029 has joined #openstack-unregistered17:16
*** iDanoo0 has joined #openstack-unregistered17:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:17
*** crayfishx has joined #openstack-unregistered17:17
*** netapp has left #openstack-unregistered17:17
*** cats21 has quit IRC17:17
*** Pici2 has quit IRC17:17
*** crayfishx has quit IRC17:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:18
*** Waldo8 has joined #openstack-unregistered17:18
*** netapp has left #openstack-unregistered17:18
*** iDanoo0 has quit IRC17:18
*** savvas has quit IRC17:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:19
*** netapp has left #openstack-unregistered17:19
*** Guest81029 has quit IRC17:19
*** maxalt20 has joined #openstack-unregistered17:19
*** armaan has quit IRC17:19
*** shaohe_feng has quit IRC17:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:20
*** netapp has left #openstack-unregistered17:20
*** armaan has joined #openstack-unregistered17:20
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:20
*** alkyl9 has joined #openstack-unregistered17:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:21
*** netapp has left #openstack-unregistered17:21
*** bernalex8 has joined #openstack-unregistered17:21
*** alkyl9 has quit IRC17:21
*** dysfigured9 has joined #openstack-unregistered17:21
*** w3stside16 has joined #openstack-unregistered17:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:22
*** netapp has left #openstack-unregistered17:22
*** w3stside16 has quit IRC17:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:23
*** netapp has left #openstack-unregistered17:23
*** dysfigured9 has quit IRC17:23
*** Guest32169 has joined #openstack-unregistered17:23
*** Guest43987 has quit IRC17:23
*** sapd1_ has quit IRC17:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:24
*** netapp has left #openstack-unregistered17:24
*** maxalt20 has quit IRC17:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:25
*** netapp has left #openstack-unregistered17:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:26
*** netapp has left #openstack-unregistered17:26
*** lunaaa has joined #openstack-unregistered17:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:27
*** netapp has left #openstack-unregistered17:27
*** Waldo8 has quit IRC17:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:28
*** netapp has left #openstack-unregistered17:28
*** MeiR has joined #openstack-unregistered17:28
*** Guest32169 has quit IRC17:28
*** nero5 has joined #openstack-unregistered17:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:29
*** netapp has left #openstack-unregistered17:29
*** Lildirt has joined #openstack-unregistered17:29
*** michagogo9 has joined #openstack-unregistered17:29
*** bernalex8 has quit IRC17:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:30
*** sabre1041 has joined #openstack-unregistered17:30
*** netapp has left #openstack-unregistered17:30
*** shaohe_feng has quit IRC17:30
*** lunaaa has quit IRC17:30
*** kasa has joined #openstack-unregistered17:30
*** Yoda5 has joined #openstack-unregistered17:30
*** ErrantEgo2 has joined #openstack-unregistered17:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:30
*** nero5 has quit IRC17:31
*** MeiR has quit IRC17:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:31
*** michagogo9 has quit IRC17:31
*** netapp has left #openstack-unregistered17:31
*** jercos12 has joined #openstack-unregistered17:31
*** xCore has joined #openstack-unregistered17:31
*** ErrantEgo2 has quit IRC17:31
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered17:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:32
*** netapp has left #openstack-unregistered17:32
*** sabre1041 has quit IRC17:32
*** Lildirt has quit IRC17:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:33
*** netapp has left #openstack-unregistered17:33
*** waleedm has joined #openstack-unregistered17:33
*** Pidgeotto5 has joined #openstack-unregistered17:33
*** NyanCat4 has joined #openstack-unregistered17:33
*** jercos12 has quit IRC17:33
*** xCore has quit IRC17:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:34
*** netapp has left #openstack-unregistered17:34
*** kasa has quit IRC17:34
*** NyanCat4 has quit IRC17:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:35
*** netapp has left #openstack-unregistered17:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:36
*** netapp has left #openstack-unregistered17:36
*** bast-anon has quit IRC17:36
*** pranjal has joined #openstack-unregistered17:36
*** powerd has joined #openstack-unregistered17:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:37
*** netapp has left #openstack-unregistered17:37
*** TehNut has joined #openstack-unregistered17:37
*** Pidgeotto5 has quit IRC17:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:38
*** TehNut has quit IRC17:38
*** netapp has left #openstack-unregistered17:38
*** jhutchins9 has joined #openstack-unregistered17:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:39
*** netapp has left #openstack-unregistered17:39
*** Jan\ has joined #openstack-unregistered17:39
*** aOssed- has joined #openstack-unregistered17:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:40
*** netapp has left #openstack-unregistered17:40
*** Yoda5 has quit IRC17:40
*** tanuki8 has joined #openstack-unregistered17:40
*** shaohe_feng has quit IRC17:40
*** tanuki8 has quit IRC17:40
*** Minkar has joined #openstack-unregistered17:40
*** fryst21 has joined #openstack-unregistered17:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:41
*** netapp has left #openstack-unregistered17:41
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:41
*** jhutchins9 has quit IRC17:41
*** Dread28 has joined #openstack-unregistered17:42
*** dxiri has quit IRC17:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:42
*** netapp has left #openstack-unregistered17:42
*** rdococ29 has joined #openstack-unregistered17:42
*** Jan\ has quit IRC17:42
*** Frosty1 has joined #openstack-unregistered17:42
*** Dread28 has quit IRC17:42
*** guest3546 has joined #openstack-unregistered17:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:43
*** netapp has left #openstack-unregistered17:43
*** jwheare27 has joined #openstack-unregistered17:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:44
*** netapp has left #openstack-unregistered17:44
*** aOssed- has quit IRC17:44
*** fryst21 has quit IRC17:44
*** guest3546 has quit IRC17:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:45
*** netapp has left #openstack-unregistered17:45
*** aOssed has joined #openstack-unregistered17:45
*** aOssed has quit IRC17:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:46
*** Frosty1 has quit IRC17:46
*** netapp has left #openstack-unregistered17:46
*** noslzzp has quit IRC17:46
*** rdococ29 has quit IRC17:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:47
*** netapp has left #openstack-unregistered17:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:48
*** netapp has left #openstack-unregistered17:48
*** CeBe11 has joined #openstack-unregistered17:48
*** april has joined #openstack-unregistered17:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:49
*** mdnadeem has quit IRC17:49
*** CeBe11 has quit IRC17:49
*** netapp has left #openstack-unregistered17:49
*** noslzzp has joined #openstack-unregistered17:49
*** Randy14 has joined #openstack-unregistered17:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:50
*** netapp has left #openstack-unregistered17:50
*** Minkar has quit IRC17:50
*** shaohe_feng has quit IRC17:50
*** \mSg2 has joined #openstack-unregistered17:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:51
*** netapp has left #openstack-unregistered17:51
*** \mSg2 has quit IRC17:51
*** information27 has joined #openstack-unregistered17:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:52
*** netapp has left #openstack-unregistered17:52
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:53
*** netapp has left #openstack-unregistered17:53
*** mort25 has joined #openstack-unregistered17:53
*** april has quit IRC17:53
*** c7 has joined #openstack-unregistered17:53
*** noslzzp has quit IRC17:53
*** c7 has quit IRC17:53
*** mort25 has quit IRC17:53
*** boris_42_ has joined #openstack-unregistered17:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:54
*** netapp has left #openstack-unregistered17:54
*** totte has joined #openstack-unregistered17:54
*** totte is now known as Guest9630317:54
*** zetab has left #openstack-unregistered17:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:55
*** netapp has left #openstack-unregistered17:55
*** achampion has quit IRC17:55
*** cebor21 has joined #openstack-unregistered17:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:56
*** information27 has quit IRC17:56
*** netapp has left #openstack-unregistered17:56
*** cebor21 has quit IRC17:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:57
*** netapp has left #openstack-unregistered17:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:58
*** netapp has left #openstack-unregistered17:58
*** Guest96303 has quit IRC17:58
*** programmerq4 has joined #openstack-unregistered17:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:59
*** netapp has left #openstack-unregistered17:59
*** wsm has joined #openstack-unregistered17:59
*** PlasmaStar28 has joined #openstack-unregistered17:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:00
*** netapp has left #openstack-unregistered18:00
*** programmerq4 has quit IRC18:00
*** TingPing19 has joined #openstack-unregistered18:00
*** shaohe_feng has quit IRC18:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:01
*** Mony13 has joined #openstack-unregistered18:01
*** netapp has left #openstack-unregistered18:01
*** wsm has quit IRC18:01
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:02
*** netapp has left #openstack-unregistered18:02
*** vladikr has quit IRC18:02
*** PlasmaStar28 has quit IRC18:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:03
*** netapp has left #openstack-unregistered18:03
*** chasmo77 has quit IRC18:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:04
*** netapp has left #openstack-unregistered18:04
*** Mony13 has quit IRC18:04
*** zz_ka6sox has joined #openstack-unregistered18:04
*** vladikr has joined #openstack-unregistered18:04
*** zz_ka6sox has quit IRC18:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:05
*** netapp has left #openstack-unregistered18:05
*** KleinerMann has joined #openstack-unregistered18:05
*** GorillaWarfare12 has joined #openstack-unregistered18:05
*** \mSg3 has joined #openstack-unregistered18:05
*** KleinerMann is now known as Guest8161818:05
*** \mSg3 has quit IRC18:05
*** boars has joined #openstack-unregistered18:05
*** DJones has joined #openstack-unregistered18:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:06
*** Guest81618 has quit IRC18:06
*** netapp has left #openstack-unregistered18:06
*** DJones is now known as Guest7622418:06
*** boars has quit IRC18:06
*** zgrepc has joined #openstack-unregistered18:06
*** GorillaWarfare12 has quit IRC18:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:07
*** netapp has left #openstack-unregistered18:07
*** Caraway28 has joined #openstack-unregistered18:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:08
*** netapp has left #openstack-unregistered18:08
*** Guest69138 has joined #openstack-unregistered18:08
*** deltab26 has joined #openstack-unregistered18:08
*** TheSilentLink23 has joined #openstack-unregistered18:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:09
*** Caraway28 has quit IRC18:09
*** netapp has left #openstack-unregistered18:09
*** beuker has joined #openstack-unregistered18:09
*** deltab26 has quit IRC18:09
*** Pici0 has joined #openstack-unregistered18:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:10
*** netapp has left #openstack-unregistered18:10
*** Guest76224 has quit IRC18:10
*** AC`97_ has joined #openstack-unregistered18:10
*** shailesh has joined #openstack-unregistered18:10
*** Guest69138 has quit IRC18:10
*** boredguy has joined #openstack-unregistered18:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:11
*** zgrepc has quit IRC18:11
*** netapp has left #openstack-unregistered18:11
*** CrunchyChewie26 has joined #openstack-unregistered18:11
*** shaohe_feng has quit IRC18:11
*** Pici0 has quit IRC18:11
*** powerd has quit IRC18:11
*** ovrstorm16 has joined #openstack-unregistered18:11
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:12
*** netapp has left #openstack-unregistered18:12
*** AC`97_ has quit IRC18:12
*** ovrstorm16 has quit IRC18:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:13
*** netapp has left #openstack-unregistered18:13
*** beuker has quit IRC18:13
*** pranjal has quit IRC18:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:14
*** netapp has left #openstack-unregistered18:14
*** TheSilentLink23 has quit IRC18:14
*** boredguy has quit IRC18:14
*** Pixelz5 has joined #openstack-unregistered18:14
*** TriangleSausage has joined #openstack-unregistered18:14
*** Victorsueca17 has joined #openstack-unregistered18:14
*** ChickeNES has joined #openstack-unregistered18:14
*** Code_Red11 has joined #openstack-unregistered18:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:15
*** netapp has left #openstack-unregistered18:15
*** GTAXL10 has joined #openstack-unregistered18:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:16
*** TriJetScud29 has joined #openstack-unregistered18:16
*** Faylite3 has joined #openstack-unregistered18:16
*** netapp has left #openstack-unregistered18:16
*** Victorsueca17 has quit IRC18:16
*** ChickeNES has quit IRC18:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:17
*** netapp has left #openstack-unregistered18:17
*** CrunchyChewie26 has quit IRC18:17
*** Aleszandro has joined #openstack-unregistered18:17
*** stevoo18 has joined #openstack-unregistered18:17
*** Omnious has joined #openstack-unregistered18:17
*** Raccoon has joined #openstack-unregistered18:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:18
*** Code_Red11 has quit IRC18:18
*** netapp has left #openstack-unregistered18:18
*** Lymia1 has joined #openstack-unregistered18:18
*** Sabotender15 has joined #openstack-unregistered18:18
*** bray90820_ has joined #openstack-unregistered18:18
*** TriJetScud29 has quit IRC18:18
*** Sabotender15 has quit IRC18:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:19
*** weq21 has joined #openstack-unregistered18:19
*** netapp has left #openstack-unregistered18:19
*** Pixelz5 has quit IRC18:19
*** Omnious has quit IRC18:19
*** RoBz11 has joined #openstack-unregistered18:19
*** Lymia1 has quit IRC18:19
*** bfernando has quit IRC18:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:20
*** netapp has left #openstack-unregistered18:20
*** weq21 has quit IRC18:20
*** jesse21 has joined #openstack-unregistered18:20
*** cottongin14 has joined #openstack-unregistered18:20
*** BuildTheRobots26 has joined #openstack-unregistered18:20
*** jesse21 has quit IRC18:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:21
*** quiz96 has joined #openstack-unregistered18:21
*** netapp has left #openstack-unregistered18:21
*** quiz96 has quit IRC18:21
*** shaohe_feng has quit IRC18:21
*** waleedm has quit IRC18:21
*** Aleszandro has quit IRC18:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:22
*** netapp has left #openstack-unregistered18:22
*** BuildTheRobots26 has quit IRC18:22
*** TriangleSausage has quit IRC18:22
*** icywiz26 has joined #openstack-unregistered18:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:23
*** Raccoon has quit IRC18:23
*** netapp has left #openstack-unregistered18:23
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:24
*** netapp has left #openstack-unregistered18:24
*** cottongin14 has quit IRC18:24
*** JesseOor has joined #openstack-unregistered18:24
*** Usurp16 has joined #openstack-unregistered18:24
*** JesseOor has quit IRC18:24
*** GTAXL10 has quit IRC18:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:25
*** Faylite3 has quit IRC18:25
*** theaetetus has joined #openstack-unregistered18:25
*** netapp has left #openstack-unregistered18:25
*** stevoo18 has quit IRC18:25
*** ski777715 has joined #openstack-unregistered18:25
*** Odd_ has joined #openstack-unregistered18:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:26
*** theaetetus has quit IRC18:26
*** netapp has left #openstack-unregistered18:26
*** iooner4 has joined #openstack-unregistered18:26
*** RoBz11 has quit IRC18:26
*** VampiricPadraig has joined #openstack-unregistered18:26
*** ski777715 has quit IRC18:26
*** bray90820_ has quit IRC18:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:27
*** netapp has left #openstack-unregistered18:27
*** Peetz0r23 has joined #openstack-unregistered18:27
*** phev has joined #openstack-unregistered18:27
*** fossxplorer has joined #openstack-unregistered18:27
*** Peetz0r23 has quit IRC18:27
*** Odd_ has quit IRC18:27
phev:HELP18:27
*** cloe6 has joined #openstack-unregistered18:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:28
*** netapp has left #openstack-unregistered18:28
*** fxrh27 has joined #openstack-unregistered18:28
*** zaberdampfer has joined #openstack-unregistered18:28
*** fxrh27 has quit IRC18:29
*** cloe6 has quit IRC18:29
*** zaberdampfer has quit IRC18:29
*** fossxplorer has quit IRC18:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:29
*** netapp has left #openstack-unregistered18:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:30
*** netapp has left #openstack-unregistered18:30
*** icywiz26 has quit IRC18:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:31
*** netapp has left #openstack-unregistered18:31
*** phev has quit IRC18:31
*** shaohe_feng has quit IRC18:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:32
*** netapp has left #openstack-unregistered18:32
*** ZLSA21 has joined #openstack-unregistered18:32
*** bobe22 has joined #openstack-unregistered18:32
*** phev has joined #openstack-unregistered18:32
*** iooner4 has quit IRC18:32
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:33
*** netapp has left #openstack-unregistered18:33
*** ZLSA21 has quit IRC18:33
*** VampiricPadraig has quit IRC18:33
*** phev has quit IRC18:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:34
*** netapp has left #openstack-unregistered18:34
*** f12 has joined #openstack-unregistered18:34
*** Usurp16 has quit IRC18:34
*** bobe22 has quit IRC18:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:35
*** powerd has joined #openstack-unregistered18:35
*** netapp has left #openstack-unregistered18:35
*** ikevin15 has joined #openstack-unregistered18:35
*** thurin2 has joined #openstack-unregistered18:35
*** ikevin15 has quit IRC18:35
*** f12 has quit IRC18:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:36
*** netapp has left #openstack-unregistered18:36
*** Xlbrag_ has joined #openstack-unregistered18:36
*** pk120 has joined #openstack-unregistered18:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:37
*** netapp has left #openstack-unregistered18:37
*** mark-otaris has joined #openstack-unregistered18:37
*** SleePy4 has joined #openstack-unregistered18:37
*** mark-otaris is now known as Guest3474218:37
*** anderson5 has joined #openstack-unregistered18:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:38
*** netapp has left #openstack-unregistered18:38
*** kaniini_ has joined #openstack-unregistered18:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:39
*** netapp has left #openstack-unregistered18:39
*** anderson5 has quit IRC18:39
*** Guest34742 has quit IRC18:39
*** thurin2 has quit IRC18:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:40
*** netapp has left #openstack-unregistered18:40
*** Guest31344 has joined #openstack-unregistered18:40
*** pk120 has quit IRC18:40
*** kaniini_ has quit IRC18:40
*** Xlbrag_ has quit IRC18:40
*** SleePy4 has quit IRC18:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:41
*** netapp has left #openstack-unregistered18:41
*** Guest21541 has joined #openstack-unregistered18:41
*** shaohe_feng has quit IRC18:41
*** KellerFuchs28 has joined #openstack-unregistered18:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:42
*** Guest31344 has quit IRC18:42
*** Guest21541 has quit IRC18:42
*** netapp has left #openstack-unregistered18:42
*** richardjohn20 has joined #openstack-unregistered18:42
*** armaan has quit IRC18:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:43
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:43
*** netapp has left #openstack-unregistered18:43
*** KellerFuchs28 has quit IRC18:43
*** armaan has joined #openstack-unregistered18:43
*** powerd has quit IRC18:43
*** jwhisnant10 has joined #openstack-unregistered18:43
*** pointfree14 has joined #openstack-unregistered18:43
*** nielsk has quit IRC18:43
*** nielsk has joined #openstack-unregistered18:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:44
*** richardjohn20 has quit IRC18:44
*** netapp has left #openstack-unregistered18:44
*** pointfree14 has quit IRC18:44
*** HollyW00d8 has joined #openstack-unregistered18:44
*** powerd has joined #openstack-unregistered18:44
*** diogenese26 has joined #openstack-unregistered18:44
*** sawdey21 has joined #openstack-unregistered18:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:45
*** netapp has left #openstack-unregistered18:45
*** mgoddard has quit IRC18:45
*** milky16 has joined #openstack-unregistered18:45
*** njohnston_ has quit IRC18:45
*** __idiot__ has joined #openstack-unregistered18:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:46
*** oleo has joined #openstack-unregistered18:46
*** netapp has left #openstack-unregistered18:46
*** Death91613 has joined #openstack-unregistered18:46
*** Aprexer has joined #openstack-unregistered18:46
*** mww113 has joined #openstack-unregistered18:46
*** mww113 has quit IRC18:46
*** oleo has quit IRC18:46
*** jwhisnant10 has quit IRC18:46
*** connection has joined #openstack-unregistered18:46
*** __idiot__ has quit IRC18:46
*** connection has quit IRC18:46
*** Aprexer has quit IRC18:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:47
*** netapp has left #openstack-unregistered18:47
*** lstanley25 has joined #openstack-unregistered18:47
*** diogenese26 has quit IRC18:47
*** Turner92 has joined #openstack-unregistered18:47
*** njohnston has joined #openstack-unregistered18:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:48
*** netapp has left #openstack-unregistered18:48
*** milky16 has quit IRC18:48
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered18:48
*** Schepeers has left #openstack-unregistered18:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:49
*** netapp has left #openstack-unregistered18:49
*** Randy26 has joined #openstack-unregistered18:49
*** Welcome has joined #openstack-unregistered18:49
*** powerd has quit IRC18:49
*** SporkWitch17 has joined #openstack-unregistered18:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:50
*** netapp has left #openstack-unregistered18:50
*** Welcome has quit IRC18:50
*** VampiricPadraig has joined #openstack-unregistered18:50
*** Death91613 has quit IRC18:51
*** LuK13378 has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has left #openstack-unregistered18:51
*** icywiz27 has joined #openstack-unregistered18:51
*** sawdey21 has quit IRC18:51
*** powerd has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:52
*** netapp has left #openstack-unregistered18:52
*** shaohe_feng has quit IRC18:52
*** SporkWitch17 has quit IRC18:52
*** Turner92 has quit IRC18:52
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:52
*** Randy26 has quit IRC18:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:53
*** netapp has left #openstack-unregistered18:53
*** gtema has joined #openstack-unregistered18:53
*** icywiz27 has quit IRC18:53
*** Quokka9 has joined #openstack-unregistered18:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:54
*** netapp has left #openstack-unregistered18:54
*** HollyW00d8 has quit IRC18:54
*** LuK13378 has quit IRC18:54
*** Guest79559 has joined #openstack-unregistered18:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:55
*** netapp has left #openstack-unregistered18:55
*** VampiricPadraig has quit IRC18:55
*** Quokka9 has quit IRC18:55
*** ihavoc has joined #openstack-unregistered18:55
*** neiloy has joined #openstack-unregistered18:55
*** Guest79559 has quit IRC18:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:56
*** netapp has left #openstack-unregistered18:56
*** lstanley25 has quit IRC18:56
*** ihavoc has quit IRC18:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:57
*** netapp has left #openstack-unregistered18:57
*** keithn0 has joined #openstack-unregistered18:57
*** ilbelkyr17 has joined #openstack-unregistered18:57
*** dhajare has quit IRC18:57
*** gtema has quit IRC18:57
*** Sebastien22 has joined #openstack-unregistered18:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:58
*** netapp has left #openstack-unregistered18:58
*** Bock has joined #openstack-unregistered18:58
*** ExeciN25 has joined #openstack-unregistered18:58
*** Oats87 has joined #openstack-unregistered18:58
*** Sebastien22 has quit IRC18:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:59
*** netapp has left #openstack-unregistered18:59
*** ExeciN25 has quit IRC18:59
*** dhajare has joined #openstack-unregistered18:59
*** irv has joined #openstack-unregistered18:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:00
*** netapp has left #openstack-unregistered19:00
*** danielhuman has joined #openstack-unregistered19:00
*** Oats87 has quit IRC19:00
*** Guest19244 has joined #openstack-unregistered19:00
*** irv has quit IRC19:00
*** Zanzibar6 has joined #openstack-unregistered19:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:01
*** netapp has left #openstack-unregistered19:01
*** mfa29823 has joined #openstack-unregistered19:01
*** Guest19244 has quit IRC19:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:02
*** netapp has left #openstack-unregistered19:02
*** ilbelkyr17 has quit IRC19:02
*** shaohe_feng has quit IRC19:02
*** danielhuman has quit IRC19:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:03
*** netapp has left #openstack-unregistered19:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:03
*** mfa29823 has quit IRC19:03
*** Zanzibar6 has quit IRC19:03
*** Bock has quit IRC19:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:04
*** netapp has left #openstack-unregistered19:04
*** Arokh has joined #openstack-unregistered19:04
*** L0S has joined #openstack-unregistered19:04
*** keithn0 has quit IRC19:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:05
*** node9 has joined #openstack-unregistered19:05
*** netapp has left #openstack-unregistered19:05
*** Hobby22 has joined #openstack-unregistered19:05
*** SlashLife7 has joined #openstack-unregistered19:05
*** iooner21 has joined #openstack-unregistered19:05
*** SlashLife7 has quit IRC19:05
*** Steinsplitter23 has joined #openstack-unregistered19:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:06
*** netapp has left #openstack-unregistered19:06
*** Selfsigned has joined #openstack-unregistered19:06
*** node9 has quit IRC19:06
*** L0S has quit IRC19:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:07
*** netapp has left #openstack-unregistered19:07
*** Steinsplitter23 has quit IRC19:07
*** Arokh has quit IRC19:07
*** hpt has joined #openstack-unregistered19:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:08
*** netapp has left #openstack-unregistered19:08
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered19:08
*** Schepeers has left #openstack-unregistered19:08
*** Selfsigned has quit IRC19:08
*** chalcedony has joined #openstack-unregistered19:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:09
*** Hobby22 has quit IRC19:09
*** netapp has left #openstack-unregistered19:09
*** m4v1 has joined #openstack-unregistered19:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:10
*** netapp has left #openstack-unregistered19:10
*** blacksyke24 has joined #openstack-unregistered19:10
*** Cajs17 has joined #openstack-unregistered19:10
*** hpt has quit IRC19:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:11
*** netapp has left #openstack-unregistered19:11
*** bkorren has joined #openstack-unregistered19:11
*** and has joined #openstack-unregistered19:11
*** m4v1 has quit IRC19:11
*** ripdog14 has joined #openstack-unregistered19:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:12
*** netapp has left #openstack-unregistered19:12
*** shaohe_feng has quit IRC19:12
*** iooner21 has quit IRC19:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:13
*** tinyhippo6 has joined #openstack-unregistered19:13
*** Cajs17 has quit IRC19:13
*** netapp has left #openstack-unregistered19:13
*** PKBot27 has joined #openstack-unregistered19:13
*** celyr has joined #openstack-unregistered19:13
*** and has quit IRC19:13
*** blacksyke24 has quit IRC19:13
*** PKBot27 has quit IRC19:13
*** celyr is now known as Guest1923619:13
*** Guest44353 has joined #openstack-unregistered19:13
*** Guest19236 has quit IRC19:13
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:14
*** netapp has left #openstack-unregistered19:14
*** badseed has joined #openstack-unregistered19:14
*** NyanCat2 has joined #openstack-unregistered19:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:15
*** netapp has left #openstack-unregistered19:15
*** badseed has quit IRC19:15
*** chalcedony has quit IRC19:15
*** atomicthumbs15 has joined #openstack-unregistered19:15
*** aaron7 has joined #openstack-unregistered19:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:16
*** netapp has left #openstack-unregistered19:16
*** ripdog14 has quit IRC19:16
*** Tojil has joined #openstack-unregistered19:16
*** aaron7 has quit IRC19:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:17
*** tinyhippo6 has quit IRC19:17
*** netapp has left #openstack-unregistered19:17
*** NyanCat2 has quit IRC19:17
*** Venusaur15 has joined #openstack-unregistered19:17
*** Arkaniad has joined #openstack-unregistered19:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:18
*** netapp has left #openstack-unregistered19:18
*** atomicthumbs15 has quit IRC19:18
*** Tojil has quit IRC19:18
*** wfranken has joined #openstack-unregistered19:18
*** fxrh4 has joined #openstack-unregistered19:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:19
*** netapp has left #openstack-unregistered19:19
*** Guest44353 has quit IRC19:19
*** christel14 has joined #openstack-unregistered19:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:20
*** netapp has left #openstack-unregistered19:20
*** floogulinc23 has joined #openstack-unregistered19:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:21
*** netapp has left #openstack-unregistered19:21
*** wfranken has quit IRC19:21
*** christel14 has quit IRC19:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:22
*** netapp has left #openstack-unregistered19:22
*** Fuchs1 has joined #openstack-unregistered19:22
*** shaohe_feng has quit IRC19:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:23
*** netapp has left #openstack-unregistered19:23
*** savoir-faire20 has joined #openstack-unregistered19:23
*** unknown29 has joined #openstack-unregistered19:23
*** Fuchs1 has quit IRC19:23
*** floogulinc23 has quit IRC19:23
*** Venusaur15 has quit IRC19:23
*** unknown29 has quit IRC19:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:24
*** netapp has left #openstack-unregistered19:24
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:24
*** maxalt5 has joined #openstack-unregistered19:24
*** JustTheDoctor16 has joined #openstack-unregistered19:24
*** sjohnson7 has joined #openstack-unregistered19:24
*** gamado has joined #openstack-unregistered19:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:25
*** netapp has left #openstack-unregistered19:25
*** thomas29 has joined #openstack-unregistered19:25
*** xavpaice has left #openstack-unregistered19:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:26
*** netapp has left #openstack-unregistered19:26
*** fxrh4 has quit IRC19:26
*** savoir-faire20 has quit IRC19:26
*** bolt8 has joined #openstack-unregistered19:26
*** maxalt5 has quit IRC19:26
*** todevil has joined #openstack-unregistered19:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:27
*** netapp has left #openstack-unregistered19:27
*** bolt8 has quit IRC19:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:28
*** netapp has left #openstack-unregistered19:28
*** Skunky14 has joined #openstack-unregistered19:28
*** arlen has joined #openstack-unregistered19:28
*** ori120 has joined #openstack-unregistered19:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:29
*** netapp has left #openstack-unregistered19:29
*** Guest68024 has joined #openstack-unregistered19:29
*** matti13 has joined #openstack-unregistered19:29
*** joycepao has joined #openstack-unregistered19:29
*** thomas29 has quit IRC19:29
*** Guest32399 has joined #openstack-unregistered19:29
*** arlen has quit IRC19:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:30
*** netapp has left #openstack-unregistered19:30
*** RaptorJesus15 has joined #openstack-unregistered19:30
*** Skunky14 has quit IRC19:30
*** JustTheDoctor16 has quit IRC19:30
*** ibiza has joined #openstack-unregistered19:30
*** tanuki2 has joined #openstack-unregistered19:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:31
*** joycepao has quit IRC19:31
*** netapp has left #openstack-unregistered19:31
*** tanuki2 has quit IRC19:31
*** Dan_Bennett has joined #openstack-unregistered19:31
*** IntPtr8 has joined #openstack-unregistered19:31
*** Guest68024 has quit IRC19:31
*** IntPtr8 has quit IRC19:31
*** infernix20 has joined #openstack-unregistered19:31
*** Guest32399 has quit IRC19:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:32
*** netapp has left #openstack-unregistered19:32
*** RaptorJesus15 has quit IRC19:32
*** matti13 has quit IRC19:32
*** infernix20 has quit IRC19:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:33
*** netapp has left #openstack-unregistered19:33
*** darkmagic has joined #openstack-unregistered19:33
*** shaohe_feng has quit IRC19:33
*** darkmagic has quit IRC19:33
*** ori120 has quit IRC19:33
*** todevil has quit IRC19:33
*** sjohnson7 has quit IRC19:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:34
*** netapp has left #openstack-unregistered19:34
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:35
*** johnny5623 has joined #openstack-unregistered19:35
*** netapp has left #openstack-unregistered19:35
*** joycepao has joined #openstack-unregistered19:35
*** Dan_Bennett has quit IRC19:35
*** gamado has quit IRC19:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:36
*** netapp has left #openstack-unregistered19:36
*** graf-zero has joined #openstack-unregistered19:36
*** norkle5 has joined #openstack-unregistered19:36
*** joycepao has quit IRC19:36
*** norkle5 has quit IRC19:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:37
*** netapp has left #openstack-unregistered19:37
*** evil has joined #openstack-unregistered19:37
*** ibiza has quit IRC19:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:38
*** netapp has left #openstack-unregistered19:38
*** Exagone3131 has joined #openstack-unregistered19:38
*** Moyst19 has joined #openstack-unregistered19:38
*** JoeK6 has joined #openstack-unregistered19:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:39
*** netapp has left #openstack-unregistered19:39
*** ski77773 has joined #openstack-unregistered19:39
*** trobotham24 has joined #openstack-unregistered19:39
*** JoeK6 has quit IRC19:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:40
*** Moyst19 has quit IRC19:40
*** netapp has left #openstack-unregistered19:40
*** rkta has joined #openstack-unregistered19:40
*** ski77773 has quit IRC19:40
*** trobotham24 has quit IRC19:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:41
*** netapp has left #openstack-unregistered19:41
*** evil has quit IRC19:41
*** moonythedwarf has joined #openstack-unregistered19:41
*** Aprexer has joined #openstack-unregistered19:41
*** johnny5623 has quit IRC19:41
*** SKYWARN has joined #openstack-unregistered19:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:42
*** netapp has left #openstack-unregistered19:42
*** btully has joined #openstack-unregistered19:42
*** moonythedwarf has quit IRC19:42
*** SKYWARN has quit IRC19:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:43
*** netapp has left #openstack-unregistered19:43
*** Aprexer has quit IRC19:43
*** shaohe_feng has quit IRC19:43
*** Thorne1 has joined #openstack-unregistered19:43
*** grumble222 has joined #openstack-unregistered19:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:44
*** netapp has left #openstack-unregistered19:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:44
*** Exagone3131 has quit IRC19:44
*** graf-zero has left #openstack-unregistered19:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:45
*** netapp has left #openstack-unregistered19:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:46
*** netapp has left #openstack-unregistered19:46
*** Thorne1 has quit IRC19:46
*** armin19 has joined #openstack-unregistered19:46
*** JonathanD has joined #openstack-unregistered19:46
*** haoudes has joined #openstack-unregistered19:46
*** JonathanD is now known as Guest8954719:46
*** btully has quit IRC19:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:47
*** netapp has left #openstack-unregistered19:47
*** Guest89547 has quit IRC19:47
*** haoudes has left #openstack-unregistered19:47
*** marig5 has joined #openstack-unregistered19:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:48
*** netapp has left #openstack-unregistered19:48
*** haoudes has joined #openstack-unregistered19:48
*** armaan has quit IRC19:48
*** haoudes has left #openstack-unregistered19:48
*** grumble222 has quit IRC19:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:49
*** netapp has left #openstack-unregistered19:49
*** armaan has joined #openstack-unregistered19:49
*** rkta has quit IRC19:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:50
*** netapp has left #openstack-unregistered19:50
*** ketralnis has joined #openstack-unregistered19:50
*** ozymandias4 has joined #openstack-unregistered19:50
*** Cajs21 has joined #openstack-unregistered19:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:51
*** netapp has left #openstack-unregistered19:51
*** oldschool^7 has joined #openstack-unregistered19:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:52
*** netapp has left #openstack-unregistered19:52
*** ketralnis has quit IRC19:52
*** LewsThanThree14 has joined #openstack-unregistered19:52
*** LewsThanThree14 has quit IRC19:52
*** Corvus`13 has joined #openstack-unregistered19:52
*** node9 has joined #openstack-unregistered19:52
*** Cajs21 has quit IRC19:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:53
*** Nevolution215 has joined #openstack-unregistered19:53
*** netapp has left #openstack-unregistered19:53
*** node9 has quit IRC19:53
*** marig5 has quit IRC19:53
*** simpleauthority7 has joined #openstack-unregistered19:53
*** armin19 has quit IRC19:53
*** Corvus`13 has quit IRC19:53
*** shaohe_feng has quit IRC19:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:54
*** netapp has left #openstack-unregistered19:54
*** oldschool^7 has quit IRC19:54
*** simpleauthority7 has quit IRC19:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:55
*** netapp has left #openstack-unregistered19:55
*** matti3 has joined #openstack-unregistered19:55
*** ozymandias4 has quit IRC19:55
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:55
*** x49F has joined #openstack-unregistered19:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:56
*** netapp has left #openstack-unregistered19:56
*** macky has joined #openstack-unregistered19:56
*** AlwaysHigh7 has joined #openstack-unregistered19:56
*** bleepy5 has joined #openstack-unregistered19:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:57
*** tigrmesh6 has joined #openstack-unregistered19:57
*** netapp has left #openstack-unregistered19:57
*** dhajare has quit IRC19:57
*** AlwaysHigh7 has quit IRC19:57
*** matti3 has quit IRC19:57
*** Nevolution215 has quit IRC19:57
*** macky has quit IRC19:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:58
*** netapp has left #openstack-unregistered19:58
*** darkmagic has joined #openstack-unregistered19:58
*** darkmagic has quit IRC19:58
*** x49F has quit IRC19:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:59
*** netapp has left #openstack-unregistered19:59
*** tigrmesh6 has quit IRC19:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:00
*** netapp has left #openstack-unregistered20:00
*** sjums has joined #openstack-unregistered20:00
*** bleepy5 has quit IRC20:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:01
*** netapp has left #openstack-unregistered20:01
*** lorimer13 has joined #openstack-unregistered20:01
*** cshen has joined #openstack-unregistered20:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:02
*** netapp has left #openstack-unregistered20:02
*** lorimer13 has quit IRC20:02
*** msm18 has joined #openstack-unregistered20:02
*** wols has joined #openstack-unregistered20:02
*** pilottage has joined #openstack-unregistered20:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:03
*** netapp has left #openstack-unregistered20:03
*** lunaaa has joined #openstack-unregistered20:03
*** MillerBoss29 has joined #openstack-unregistered20:03
*** boris_42_ has quit IRC20:03
*** pilottage has quit IRC20:03
*** primalz22 has joined #openstack-unregistered20:03
*** lunaaa has quit IRC20:03
*** shaohe_feng has quit IRC20:03
*** piklu22 has joined #openstack-unregistered20:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:04
*** netapp has left #openstack-unregistered20:04
*** primalz22 has quit IRC20:04
*** change has joined #openstack-unregistered20:04
*** Zimmedon8 has joined #openstack-unregistered20:04
*** szt25 has joined #openstack-unregistered20:04
*** macky has joined #openstack-unregistered20:04
*** wols has quit IRC20:04
*** sjums has quit IRC20:05
*** change has quit IRC20:05
*** Zimmedon8 has quit IRC20:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:05
*** netapp has left #openstack-unregistered20:05
*** MillerBoss29 has quit IRC20:05
*** d1b27 has joined #openstack-unregistered20:05
*** Keanu7315 has joined #openstack-unregistered20:05
*** Keanu7315 has quit IRC20:05
*** ildikov has quit IRC20:05
*** ildikov has joined #openstack-unregistered20:05
*** belak8 has joined #openstack-unregistered20:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:06
*** netapp has left #openstack-unregistered20:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:06
*** L0j1k22 has joined #openstack-unregistered20:06
*** d1b27 has quit IRC20:06
*** cshen has quit IRC20:06
*** macky has quit IRC20:06
*** belak8 has quit IRC20:06
*** lucy_ has joined #openstack-unregistered20:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:07
*** netapp has left #openstack-unregistered20:07
*** msm18 has quit IRC20:07
*** lucy_ has quit IRC20:07
*** ABIX_Adamj has joined #openstack-unregistered20:07
*** szt25 has quit IRC20:07
*** yano19 has joined #openstack-unregistered20:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:08
*** netapp has left #openstack-unregistered20:08
*** piklu22 has quit IRC20:08
*** briner has joined #openstack-unregistered20:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:09
*** netapp has left #openstack-unregistered20:09
*** yano19 has quit IRC20:09
*** ABIX_Adamj has quit IRC20:09
*** CGML2 has joined #openstack-unregistered20:09
*** wfranken has joined #openstack-unregistered20:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:10
*** netapp has left #openstack-unregistered20:10
*** L0j1k22 has quit IRC20:10
*** mdk9 has joined #openstack-unregistered20:10
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered20:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:11
*** netapp has left #openstack-unregistered20:11
*** Exaeta has quit IRC20:11
*** d1b20 has joined #openstack-unregistered20:11
*** niko6 has joined #openstack-unregistered20:11
*** d1b20 has quit IRC20:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:12
*** netapp has left #openstack-unregistered20:12
*** mdk9 has quit IRC20:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:13
*** netapp has left #openstack-unregistered20:13
*** CGML2 has quit IRC20:13
*** Trashlord0 has joined #openstack-unregistered20:13
*** Trashlord0 has quit IRC20:14
*** niko6 has quit IRC20:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:14
*** netapp has left #openstack-unregistered20:14
*** shaohe_feng has quit IRC20:14
*** swapgs12 has joined #openstack-unregistered20:14
*** savvas has joined #openstack-unregistered20:14
*** DenSchub7 has joined #openstack-unregistered20:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:15
*** netapp has left #openstack-unregistered20:15
*** Guest4375 has joined #openstack-unregistered20:15
*** swapgs12 has quit IRC20:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:16
*** netapp has left #openstack-unregistered20:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:16
*** xset has joined #openstack-unregistered20:16
*** shep_ has quit IRC20:16
*** mist13 has joined #openstack-unregistered20:16
*** bumbar3 has joined #openstack-unregistered20:16
*** smccarthy has quit IRC20:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:17
*** netapp has left #openstack-unregistered20:17
*** mist13 has quit IRC20:17
*** bumbar3 has quit IRC20:17
*** Silversword has joined #openstack-unregistered20:17
*** DenSchub7 has quit IRC20:17
*** bkorren has quit IRC20:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:18
*** netapp has left #openstack-unregistered20:18
*** fkz has joined #openstack-unregistered20:18
*** Lumpi6 has joined #openstack-unregistered20:18
*** kashike3 has joined #openstack-unregistered20:18
*** fkz has quit IRC20:18
*** therock247uk has joined #openstack-unregistered20:18
*** wfranken has quit IRC20:18
*** therock247uk has quit IRC20:18
*** physpi19 has joined #openstack-unregistered20:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:19
*** netapp has left #openstack-unregistered20:19
*** Silversword has quit IRC20:19
*** kiera7 has joined #openstack-unregistered20:19
*** lmartin9222 has joined #openstack-unregistered20:19
*** savvas has quit IRC20:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:20
*** netapp has left #openstack-unregistered20:20
*** kashike3 has quit IRC20:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:21
*** netapp has left #openstack-unregistered20:21
*** Some_Person20 has joined #openstack-unregistered20:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:22
*** netapp has left #openstack-unregistered20:22
*** Some_Person20 has quit IRC20:22
*** waleedm has joined #openstack-unregistered20:22
*** ululate has joined #openstack-unregistered20:22
*** lmartin9222 has quit IRC20:22
*** b1airo has quit IRC20:22
*** Lumpi6 has quit IRC20:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:23
*** netapp has left #openstack-unregistered20:23
*** Guest30721 has joined #openstack-unregistered20:24
*** Guest4375 has quit IRC20:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:24
*** netapp has left #openstack-unregistered20:24
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered20:24
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered20:24
*** Schepeers has left #openstack-unregistered20:24
*** shaohe_feng has quit IRC20:24
*** mdih has joined #openstack-unregistered20:24
*** kiera7 has quit IRC20:24
*** ksx4system7 has joined #openstack-unregistered20:24
*** ginsul has quit IRC20:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:25
*** netapp has left #openstack-unregistered20:25
*** xset has quit IRC20:25
*** ginsul has joined #openstack-unregistered20:25
*** Warped23 has joined #openstack-unregistered20:26
*** physpi19 has quit IRC20:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:26
*** netapp has left #openstack-unregistered20:26
*** Guest30721 has quit IRC20:26
*** Warped23 has quit IRC20:26
*** tcsc6 has joined #openstack-unregistered20:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:27
*** netapp has left #openstack-unregistered20:27
*** liori8 has joined #openstack-unregistered20:27
*** tcsc6 has quit IRC20:27
*** webbyz has joined #openstack-unregistered20:27
*** f28 has joined #openstack-unregistered20:27
*** cwre has joined #openstack-unregistered20:27
*** webbyz has quit IRC20:27
*** dmibrid has joined #openstack-unregistered20:27
*** f28 has quit IRC20:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:28
*** netapp has left #openstack-unregistered20:28
*** mihdih_ has joined #openstack-unregistered20:28
*** sabre104123 has joined #openstack-unregistered20:28
*** savvas has joined #openstack-unregistered20:28
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered20:28
*** Schepeers has left #openstack-unregistered20:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:29
*** ksx4system7 has quit IRC20:29
*** netapp has left #openstack-unregistered20:29
*** mdih has quit IRC20:29
*** liori8 has quit IRC20:29
*** ginsul has quit IRC20:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:30
*** netapp has left #openstack-unregistered20:30
*** sabre104123 has quit IRC20:30
*** Goneri has joined #openstack-unregistered20:30
*** HarryCross228 has joined #openstack-unregistered20:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:31
*** netapp has left #openstack-unregistered20:31
*** liste20 has joined #openstack-unregistered20:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:32
*** netapp has left #openstack-unregistered20:32
*** iamtakingiteasy has joined #openstack-unregistered20:32
*** HarryCross228 has quit IRC20:32
*** Yatekii8 has joined #openstack-unregistered20:32
*** smccarthy has quit IRC20:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:33
*** netapp has left #openstack-unregistered20:33
*** savvas has quit IRC20:33
*** andries25 has joined #openstack-unregistered20:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:34
*** netapp has left #openstack-unregistered20:34
*** Guest75005 has joined #openstack-unregistered20:34
*** shaohe_feng has quit IRC20:34
*** andries25 has quit IRC20:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:35
*** netapp has left #openstack-unregistered20:35
*** cwre has quit IRC20:35
*** liste20 has quit IRC20:35
*** ZexaronS has joined #openstack-unregistered20:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:36
*** Yatekii8 has quit IRC20:36
*** netapp has left #openstack-unregistered20:36
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:37
*** netapp has left #openstack-unregistered20:37
*** averell15 has joined #openstack-unregistered20:37
*** Guest95115 has joined #openstack-unregistered20:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:38
*** netapp has left #openstack-unregistered20:38
*** Guest75005 has quit IRC20:38
*** ZexaronS has quit IRC20:38
*** iamtakingiteasy has quit IRC20:38
*** Nick`29 has joined #openstack-unregistered20:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:39
*** netapp has left #openstack-unregistered20:39
*** Frosty has joined #openstack-unregistered20:39
*** Nick`29 has quit IRC20:39
*** WhitePhosphorus1 has joined #openstack-unregistered20:39
*** Frosty has quit IRC20:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:40
*** netapp has left #openstack-unregistered20:40
*** Goneri has quit IRC20:40
*** loeken27 has joined #openstack-unregistered20:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:41
*** netapp has left #openstack-unregistered20:41
*** loeken27 has quit IRC20:41
*** fluter has joined #openstack-unregistered20:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:42
*** netapp has left #openstack-unregistered20:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:43
*** siniStar has joined #openstack-unregistered20:43
*** netapp has left #openstack-unregistered20:43
*** yar6 has joined #openstack-unregistered20:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:44
*** savvas has joined #openstack-unregistered20:44
*** netapp has left #openstack-unregistered20:44
*** averell15 has quit IRC20:44
*** Guest61776 has joined #openstack-unregistered20:44
*** shaohe_feng has quit IRC20:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:45
*** netapp has left #openstack-unregistered20:45
*** RussellB287 has joined #openstack-unregistered20:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:46
*** Richard_Cavell has joined #openstack-unregistered20:46
*** netapp has left #openstack-unregistered20:46
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:46
*** Guest95115 has quit IRC20:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:47
*** netapp has left #openstack-unregistered20:47
*** xMopxShell has joined #openstack-unregistered20:47
*** yar6 has quit IRC20:47
*** siniStar has quit IRC20:47
*** ProClifo13 has joined #openstack-unregistered20:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:48
*** netapp has left #openstack-unregistered20:48
*** Guest61776 has quit IRC20:48
*** Affliction17 has joined #openstack-unregistered20:48
*** eggy17 has joined #openstack-unregistered20:48
*** Affliction17 has quit IRC20:48
*** fredrikhl has joined #openstack-unregistered20:48
*** fredrikhl has quit IRC20:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:49
*** netapp has left #openstack-unregistered20:49
*** iw00t5 has joined #openstack-unregistered20:49
*** noah22 has joined #openstack-unregistered20:49
*** eggy17 has quit IRC20:49
*** iw00t5 has quit IRC20:49
*** briner has quit IRC20:49
*** Slade23 has joined #openstack-unregistered20:49
*** FrozenFox9 has joined #openstack-unregistered20:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:50
*** fluter has quit IRC20:50
*** ldunn27 has joined #openstack-unregistered20:50
*** netapp has left #openstack-unregistered20:50
*** Richard_Cavell has quit IRC20:50
*** noah22 has quit IRC20:50
*** fibo_mach7 has joined #openstack-unregistered20:50
*** zmachine has joined #openstack-unregistered20:50
*** FrozenFox9 has quit IRC20:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:51
*** netapp has left #openstack-unregistered20:51
*** Selfsigned has joined #openstack-unregistered20:51
*** xMopxShell has quit IRC20:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:52
*** netapp has left #openstack-unregistered20:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:53
*** netapp has left #openstack-unregistered20:53
*** RussellB287 has quit IRC20:53
*** ldunn27 has quit IRC20:53
*** Selfsigned28 has joined #openstack-unregistered20:53
*** fibo_mach7 has quit IRC20:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:54
*** Selfsigned has quit IRC20:54
*** sielicki has joined #openstack-unregistered20:54
*** netapp has left #openstack-unregistered20:54
*** Notiche6 has joined #openstack-unregistered20:54
*** sielicki has quit IRC20:54
*** cottongin17 has joined #openstack-unregistered20:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:55
*** netapp has left #openstack-unregistered20:55
*** shaohe_feng has quit IRC20:55
*** ProClifo13 has quit IRC20:55
*** zmachine has quit IRC20:55
*** Mony26 has joined #openstack-unregistered20:55
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:56
*** netapp has left #openstack-unregistered20:56
*** Slade23 has quit IRC20:56
*** Selfsigned28 has quit IRC20:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:57
*** netapp has left #openstack-unregistered20:57
*** SporkWitch16 has joined #openstack-unregistered20:57
*** planigan21 has joined #openstack-unregistered20:57
*** Notiche6 has quit IRC20:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:58
*** netapp has left #openstack-unregistered20:58
*** mz`19 has joined #openstack-unregistered20:58
*** mz`19 has quit IRC20:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:59
*** netapp has left #openstack-unregistered20:59
*** nOgAnOo has joined #openstack-unregistered20:59
*** slaweq has joined #openstack-unregistered20:59
*** ginsul has joined #openstack-unregistered20:59
*** Yes_ma`am has joined #openstack-unregistered20:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:00
*** Lausefuchs13 has joined #openstack-unregistered21:00
*** netapp has left #openstack-unregistered21:00
*** swampbutt has quit IRC21:00
*** Ryuzaki has joined #openstack-unregistered21:00
*** SporkWitch16 has quit IRC21:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:01
*** Ryuzaki has quit IRC21:01
*** netapp has left #openstack-unregistered21:01
*** swampbutt has joined #openstack-unregistered21:01
*** planigan21 has quit IRC21:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:02
*** netapp has left #openstack-unregistered21:02
*** cottongin17 has quit IRC21:02
*** janus4 has joined #openstack-unregistered21:02
*** aykut8 has joined #openstack-unregistered21:02
*** TheoM has joined #openstack-unregistered21:02
*** ced11718 has joined #openstack-unregistered21:02
*** Iota3 has joined #openstack-unregistered21:02
*** SkyPatrol has joined #openstack-unregistered21:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:03
*** aykut8 has quit IRC21:03
*** netapp has left #openstack-unregistered21:03
*** K0HAX8 has joined #openstack-unregistered21:03
*** savvas has quit IRC21:03
*** jim24 has joined #openstack-unregistered21:03
*** Iota3 has quit IRC21:03
*** K0HAX8 has quit IRC21:03
*** Lausefuchs13 has quit IRC21:03
*** ced11718 has quit IRC21:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:04
*** SkyPatrol has quit IRC21:04
*** netapp has left #openstack-unregistered21:04
*** nOgAnOo has quit IRC21:04
*** Goneri has joined #openstack-unregistered21:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:05
*** FastLizard45 has joined #openstack-unregistered21:05
*** netapp has left #openstack-unregistered21:05
*** guntbert22 has joined #openstack-unregistered21:05
*** shaohe_feng has quit IRC21:05
*** Yes_ma`am has quit IRC21:05
*** kspencer11 has joined #openstack-unregistered21:05
*** janus4 has quit IRC21:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:06
*** netapp has left #openstack-unregistered21:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:06
*** Peng_22 has joined #openstack-unregistered21:06
*** markvoelker_ has joined #openstack-unregistered21:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:07
*** netapp has left #openstack-unregistered21:07
*** mt20 has joined #openstack-unregistered21:07
*** lannister has joined #openstack-unregistered21:07
*** jim24 has quit IRC21:07
*** Peng_22 has quit IRC21:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:08
*** netapp has left #openstack-unregistered21:08
*** bjs7 has joined #openstack-unregistered21:08
*** FastLizard45 has quit IRC21:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:09
*** kspencer11 has quit IRC21:09
*** netapp has left #openstack-unregistered21:09
*** bjs7 has quit IRC21:09
*** matlock has joined #openstack-unregistered21:09
*** ksft3 has joined #openstack-unregistered21:09
*** TheoM has quit IRC21:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:10
*** netapp has left #openstack-unregistered21:10
*** mt20 has quit IRC21:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:11
*** netapp has left #openstack-unregistered21:11
*** Silversword has joined #openstack-unregistered21:11
*** benoliver99910 has joined #openstack-unregistered21:11
*** ksft3 has quit IRC21:11
*** RaptorJesus29 has joined #openstack-unregistered21:11
*** lannister has quit IRC21:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:12
*** netapp has left #openstack-unregistered21:12
*** egos10 has joined #openstack-unregistered21:12
*** savvas has joined #openstack-unregistered21:12
*** mt4 has joined #openstack-unregistered21:12
*** Guest3871 has joined #openstack-unregistered21:12
*** zaberdampfer has joined #openstack-unregistered21:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:13
*** netapp has left #openstack-unregistered21:13
*** zaberdampfer has quit IRC21:13
*** Kinsmir1 has joined #openstack-unregistered21:13
*** mt4 has quit IRC21:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:14
*** baweaver23 has joined #openstack-unregistered21:14
*** netapp has left #openstack-unregistered21:14
*** baweaver23 has quit IRC21:14
*** dystopia_ has joined #openstack-unregistered21:14
*** obserd has joined #openstack-unregistered21:14
*** guntbert22 has quit IRC21:14
*** Guest45420 has joined #openstack-unregistered21:14
*** Silversword has quit IRC21:14
*** Simba23 has joined #openstack-unregistered21:14
*** spot has joined #openstack-unregistered21:14
*** egos10 has quit IRC21:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:15
*** netapp has left #openstack-unregistered21:15
*** Goneri has quit IRC21:15
*** benoliver99910 has quit IRC21:15
*** shaohe_feng has quit IRC21:15
*** l4z4i has joined #openstack-unregistered21:15
*** Guest3871 has quit IRC21:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:16
*** netapp has left #openstack-unregistered21:16
*** ChasedSpade has joined #openstack-unregistered21:16
*** l4z4i has quit IRC21:16
*** RaptorJesus29 has quit IRC21:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:16
*** dystopia_ has quit IRC21:16
*** matlock has quit IRC21:16
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered21:16
*** Kinsmir1 has quit IRC21:16
*** obserd has quit IRC21:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:17
*** netapp has left #openstack-unregistered21:17
*** ChasedSpade has quit IRC21:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:18
*** Guest45420 has quit IRC21:18
*** netapp has left #openstack-unregistered21:18
*** flwang1 has joined #openstack-unregistered21:18
*** Simba23 has quit IRC21:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:19
*** netapp has left #openstack-unregistered21:19
*** JonTheWong has joined #openstack-unregistered21:19
*** Pyrotechno has joined #openstack-unregistered21:19
*** Ugrastil has joined #openstack-unregistered21:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:20
*** netapp has left #openstack-unregistered21:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:21
*** Pyrotechno has quit IRC21:21
*** netapp has left #openstack-unregistered21:21
*** naos13 has joined #openstack-unregistered21:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:22
*** netapp has left #openstack-unregistered21:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:23
*** netapp has left #openstack-unregistered21:23
*** naos13 has quit IRC21:23
*** morsik21 has joined #openstack-unregistered21:23
*** dmibrid has left #openstack-unregistered21:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:24
*** netapp has left #openstack-unregistered21:24
*** cooled has joined #openstack-unregistered21:24
*** Ugrastil has quit IRC21:24
*** johtso has joined #openstack-unregistered21:24
*** cooled has quit IRC21:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:25
*** netapp has left #openstack-unregistered21:25
*** Eduard_Munteanu1 has joined #openstack-unregistered21:25
*** mub has joined #openstack-unregistered21:25
*** interd0me has joined #openstack-unregistered21:25
*** shaohe_feng has quit IRC21:25
*** morsik21 has quit IRC21:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:26
*** netapp has left #openstack-unregistered21:26
*** shep_ has joined #openstack-unregistered21:26
*** GigabytePro5 has joined #openstack-unregistered21:26
*** cshen has joined #openstack-unregistered21:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:27
*** netapp has left #openstack-unregistered21:27
*** Goneri has joined #openstack-unregistered21:27
*** mub has quit IRC21:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:28
*** netapp has left #openstack-unregistered21:28
*** cats28 has joined #openstack-unregistered21:28
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:28
*** depleted has joined #openstack-unregistered21:28
*** CalimeroTeknik17 has joined #openstack-unregistered21:28
*** Vercas15 has joined #openstack-unregistered21:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:29
*** varesa has joined #openstack-unregistered21:29
*** netapp has left #openstack-unregistered21:29
*** sulvone7 has joined #openstack-unregistered21:29
*** EdSaperia13 has joined #openstack-unregistered21:29
*** Vercas15 has quit IRC21:29
*** interd0me has quit IRC21:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:30
*** Hobby24 has joined #openstack-unregistered21:30
*** netapp has left #openstack-unregistered21:30
*** moonlight27 has joined #openstack-unregistered21:30
*** Eduard_Munteanu1 has quit IRC21:30
*** GigabytePro5 has quit IRC21:30
*** percevalbot has joined #openstack-unregistered21:30
*** btully has joined #openstack-unregistered21:30
*** xCore has joined #openstack-unregistered21:30
*** mdroid has joined #openstack-unregistered21:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:31
*** netapp has left #openstack-unregistered21:31
*** sulvone7 has quit IRC21:31
*** njohnston_ has joined #openstack-unregistered21:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:32
*** netapp has left #openstack-unregistered21:32
*** mdroid has quit IRC21:32
*** njohnston has quit IRC21:32
*** moonlight27 has quit IRC21:32
*** johtso has quit IRC21:32
*** circle has joined #openstack-unregistered21:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:33
*** Guest88756 has joined #openstack-unregistered21:33
*** netapp has left #openstack-unregistered21:33
*** CalimeroTeknik17 has quit IRC21:33
*** varesa has quit IRC21:33
*** stevoo9 has joined #openstack-unregistered21:33
*** xCore has quit IRC21:33
*** Hobby24 has quit IRC21:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:34
*** netapp has left #openstack-unregistered21:34
*** stevoo9 has quit IRC21:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:35
*** netapp has left #openstack-unregistered21:35
*** btully has quit IRC21:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:36
*** netapp has left #openstack-unregistered21:36
*** shaohe_feng has quit IRC21:36
*** matze28 has joined #openstack-unregistered21:36
*** cats28 has quit IRC21:36
*** TroniQ89 has joined #openstack-unregistered21:36
*** depleted has quit IRC21:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:37
*** netapp has left #openstack-unregistered21:37
*** if`m has joined #openstack-unregistered21:37
*** Awesomecase has joined #openstack-unregistered21:37
*** matze28 has quit IRC21:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:38
*** netapp has left #openstack-unregistered21:38
*** if`m has quit IRC21:38
*** Awesomecase has quit IRC21:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:39
*** netapp has left #openstack-unregistered21:39
*** EdSaperia13 has quit IRC21:39
*** Turbo-Folker has joined #openstack-unregistered21:39
*** Texou14 has joined #openstack-unregistered21:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:40
*** netapp has left #openstack-unregistered21:40
*** asafniv1 has joined #openstack-unregistered21:40
*** aOssed has joined #openstack-unregistered21:40
*** chachasmooth19 has joined #openstack-unregistered21:40
*** TroniQ89 has quit IRC21:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:41
*** netapp has left #openstack-unregistered21:41
*** circle has quit IRC21:41
*** asafniv1 has quit IRC21:41
*** Guest88756 has quit IRC21:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:42
*** dparkes has joined #openstack-unregistered21:42
*** netapp has left #openstack-unregistered21:42
*** Turbo-Folker has quit IRC21:42
*** aOssed has quit IRC21:42
*** smccarthy has quit IRC21:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:43
*** netapp has left #openstack-unregistered21:43
*** chachasmooth19 has quit IRC21:43
*** nandub has joined #openstack-unregistered21:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:44
*** netapp has left #openstack-unregistered21:44
*** Texou14 has quit IRC21:44
*** anticrisis has joined #openstack-unregistered21:44
*** DrJ22 has joined #openstack-unregistered21:44
*** savvas has quit IRC21:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:45
*** netapp has left #openstack-unregistered21:45
*** savvas has joined #openstack-unregistered21:45
*** primalz5 has joined #openstack-unregistered21:45
*** DrJ22 has quit IRC21:45
*** nandub has quit IRC21:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:46
*** netapp has left #openstack-unregistered21:46
*** shaohe_feng has quit IRC21:46
*** anticrisis has quit IRC21:46
*** zenguy- has joined #openstack-unregistered21:46
*** Yatekii9 has joined #openstack-unregistered21:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:47
*** Guest89349 has joined #openstack-unregistered21:47
*** netapp has left #openstack-unregistered21:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:47
*** w3stside19 has joined #openstack-unregistered21:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:48
*** netapp has left #openstack-unregistered21:48
*** manish21 has joined #openstack-unregistered21:48
*** w3stside19 has quit IRC21:48
*** ReimuHakurei14 has joined #openstack-unregistered21:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:49
*** netapp has left #openstack-unregistered21:49
*** ReimuHakurei14 has quit IRC21:49
*** zenguy- has quit IRC21:49
*** Guest89349 has quit IRC21:49
*** JStoker28 has joined #openstack-unregistered21:49
*** primalz5 has quit IRC21:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:50
*** netapp has left #openstack-unregistered21:50
*** Waggie4 has joined #openstack-unregistered21:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:51
*** netapp has left #openstack-unregistered21:51
*** jonaspaulo has quit IRC21:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:52
*** netapp has left #openstack-unregistered21:52
*** JStoker28 has quit IRC21:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:53
*** netapp has left #openstack-unregistered21:53
*** Xe24 has joined #openstack-unregistered21:53
*** Waggie4 has quit IRC21:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:54
*** netapp has left #openstack-unregistered21:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:55
*** netapp has left #openstack-unregistered21:55
*** Yatekii9 has quit IRC21:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:56
*** netapp has left #openstack-unregistered21:56
*** Guest14676 has joined #openstack-unregistered21:56
*** shaohe_feng has quit IRC21:56
*** Guest14676 has quit IRC21:56
*** mon has joined #openstack-unregistered21:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:57
*** manish21 has quit IRC21:57
*** netapp has left #openstack-unregistered21:57
*** mon is now known as Guest6095121:57
*** SiLuman has joined #openstack-unregistered21:57
*** return has joined #openstack-unregistered21:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:58
*** netapp has left #openstack-unregistered21:58
*** wook_ has joined #openstack-unregistered21:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:59
*** netapp has left #openstack-unregistered21:59
*** labviking has joined #openstack-unregistered21:59
*** Guest60951 has quit IRC21:59
*** Warped13 has joined #openstack-unregistered21:59
*** Miklo19 has joined #openstack-unregistered21:59
*** Xe24 has quit IRC21:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:00
*** netapp has left #openstack-unregistered22:00
*** mihdih_ has quit IRC22:00
*** netapp has joined #openstack