Thursday, 2018-08-23

*** sh4nks19 has joined #openstack-unregistered00:00
*** suyog has joined #openstack-unregistered00:00
*** spatel has quit IRC00:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:00
*** netapp has left #openstack-unregistered00:01
*** nickoe21 has joined #openstack-unregistered00:01
*** cooldude1 has quit IRC00:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:01
*** netapp has left #openstack-unregistered00:01
*** julim has joined #openstack-unregistered00:02
*** markstur has quit IRC00:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:02
*** netapp has left #openstack-unregistered00:02
*** gouthamr has joined #openstack-unregistered00:03
*** licht has joined #openstack-unregistered00:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:03
*** netapp has left #openstack-unregistered00:04
*** wN has quit IRC00:04
*** nickoe21 has quit IRC00:04
*** prettymuchbryce2 has quit IRC00:04
*** sh4nks19 has quit IRC00:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:04
*** netapp has left #openstack-unregistered00:05
*** albert23 has joined #openstack-unregistered00:05
*** markvoelker has quit IRC00:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:05
*** netapp has left #openstack-unregistered00:05
*** shaohe_feng has quit IRC00:06
*** wN has joined #openstack-unregistered00:06
*** wN has joined #openstack-unregistered00:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:06
*** netapp has left #openstack-unregistered00:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:07
*** steven14 has quit IRC00:07
*** Louis17 has joined #openstack-unregistered00:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:07
*** netapp has left #openstack-unregistered00:07
*** licht has quit IRC00:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:08
*** netapp has left #openstack-unregistered00:08
*** dmacpher has joined #openstack-unregistered00:09
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered00:09
*** pcrews has joined #openstack-unregistered00:09
*** vnogin has quit IRC00:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:09
*** netapp has left #openstack-unregistered00:09
*** ooolpbot has joined #openstack-unregistered00:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:10
*** netapp has left #openstack-unregistered00:11
*** trevor_intel has quit IRC00:11
*** eernst_ has quit IRC00:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:11
*** netapp has left #openstack-unregistered00:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:12
*** netapp has left #openstack-unregistered00:12
*** hammond6 has joined #openstack-unregistered00:13
*** mriedem1 has joined #openstack-unregistered00:13
*** zerocoolback has joined #openstack-unregistered00:13
*** licht has joined #openstack-unregistered00:13
*** mriedem1 has quit IRC00:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:13
*** netapp has left #openstack-unregistered00:14
*** Louis17 has quit IRC00:14
*** subo has joined #openstack-unregistered00:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:14
*** netapp has left #openstack-unregistered00:14
*** hammond6 has quit IRC00:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:15
*** netapp has left #openstack-unregistered00:15
*** shaohe_feng has quit IRC00:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:16
*** netapp has left #openstack-unregistered00:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:17
*** wanghao has quit IRC00:17
*** Lord_of_Life18 has joined #openstack-unregistered00:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:17
*** netapp has left #openstack-unregistered00:18
*** licht has quit IRC00:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:18
*** netapp has left #openstack-unregistered00:18
*** thomas22 has joined #openstack-unregistered00:19
*** thomas22 has quit IRC00:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:19
*** netapp has left #openstack-unregistered00:19
*** skelett1 has quit IRC00:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:20
*** netapp has left #openstack-unregistered00:21
*** GingerGeek15 has joined #openstack-unregistered00:21
*** claudiub has quit IRC00:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:21
*** netapp has left #openstack-unregistered00:22
*** OlaNys has quit IRC00:22
*** skelett1 has joined #openstack-unregistered00:22
*** neotic_ has quit IRC00:22
*** cgayan_ has joined #openstack-unregistered00:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:22
*** netapp has left #openstack-unregistered00:22
*** harmw has quit IRC00:23
*** dxiri_ has quit IRC00:23
*** licht has joined #openstack-unregistered00:23
*** _gryf has joined #openstack-unregistered00:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:23
*** netapp has left #openstack-unregistered00:23
*** Lord_of_Life18 has quit IRC00:24
*** mmedvede_ has joined #openstack-unregistered00:24
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered00:24
*** subo has quit IRC00:24
*** Goneri has joined #openstack-unregistered00:24
*** xplastikman has quit IRC00:24
*** mmedvede has quit IRC00:24
*** LinuxMe has quit IRC00:24
*** neotic has joined #openstack-unregistered00:24
*** onystrom has joined #openstack-unregistered00:24
*** jparrill has quit IRC00:24
*** xplastikman has joined #openstack-unregistered00:24
*** harmw_ has joined #openstack-unregistered00:24
*** mmedvede_ is now known as mmedvede00:24
*** jparrill has joined #openstack-unregistered00:24
*** lebster26 has joined #openstack-unregistered00:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:24
*** netapp has left #openstack-unregistered00:24
*** bambams0 has joined #openstack-unregistered00:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:25
*** GingerGeek15 has quit IRC00:25
*** netapp has left #openstack-unregistered00:26
*** mdih has joined #openstack-unregistered00:26
*** lebster26 has quit IRC00:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:26
*** lebauce has quit IRC00:26
*** netapp has left #openstack-unregistered00:27
*** shaohe_feng has quit IRC00:27
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:27
*** richvdh8 has joined #openstack-unregistered00:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:27
*** netapp has left #openstack-unregistered00:27
*** dsneddon has quit IRC00:28
*** avivgt has quit IRC00:28
*** licht has quit IRC00:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:28
*** netapp has left #openstack-unregistered00:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:29
*** netapp has left #openstack-unregistered00:29
*** Goneri has quit IRC00:30
*** yamahata has quit IRC00:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:30
*** netapp has left #openstack-unregistered00:31
*** lutki_ has joined #openstack-unregistered00:31
*** spot has joined #openstack-unregistered00:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:31
*** netapp has left #openstack-unregistered00:32
*** bambams0 has quit IRC00:32
*** richvdh8 has quit IRC00:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:32
*** netapp has left #openstack-unregistered00:32
*** erich_ has joined #openstack-unregistered00:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:33
*** netapp has left #openstack-unregistered00:33
*** wolverineav has quit IRC00:34
*** licht has joined #openstack-unregistered00:34
*** lebauce has joined #openstack-unregistered00:34
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered00:34
*** wolverineav has joined #openstack-unregistered00:34
*** liyi has joined #openstack-unregistered00:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:34
*** netapp has left #openstack-unregistered00:35
*** spot has quit IRC00:35
*** wanghao has joined #openstack-unregistered00:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:35
*** slong has joined #openstack-unregistered00:35
*** netapp has left #openstack-unregistered00:35
*** TuanVu has joined #openstack-unregistered00:36
*** karimull has joined #openstack-unregistered00:36
*** ericho has quit IRC00:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:36
*** netapp has left #openstack-unregistered00:36
*** karimull1 has quit IRC00:37
*** shaohe_feng has quit IRC00:37
*** bjs26 has joined #openstack-unregistered00:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:37
*** netapp has left #openstack-unregistered00:37
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered00:37
*** lutki_ has quit IRC00:38
*** Sigals has joined #openstack-unregistered00:38
*** licht has quit IRC00:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:38
*** netapp has left #openstack-unregistered00:39
*** wolverineav has quit IRC00:39
*** zerocoolback has quit IRC00:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:39
*** netapp has left #openstack-unregistered00:40
*** slong has left #openstack-unregistered00:40
*** rloo has quit IRC00:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:40
*** netapp has left #openstack-unregistered00:40
*** bjs26 has quit IRC00:41
*** Sigals has quit IRC00:41
*** Ross has quit IRC00:41
*** rohan16 has joined #openstack-unregistered00:41
*** yamahata has joined #openstack-unregistered00:41
*** Dworf has joined #openstack-unregistered00:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:41
*** netapp has left #openstack-unregistered00:41
*** Ross has joined #openstack-unregistered00:42
*** rohan16 has quit IRC00:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:42
*** netapp has left #openstack-unregistered00:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:43
*** netapp has left #openstack-unregistered00:43
*** Dworf has quit IRC00:44
*** licht has joined #openstack-unregistered00:44
*** nirel27 has joined #openstack-unregistered00:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:44
*** netapp has left #openstack-unregistered00:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:45
*** netapp has left #openstack-unregistered00:46
*** jimby12 has joined #openstack-unregistered00:46
*** dangtrinhnt_x has quit IRC00:46
*** felipemonteiro has quit IRC00:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:46
*** benoliver99922 has joined #openstack-unregistered00:46
*** netapp has left #openstack-unregistered00:46
*** shaohe_feng has quit IRC00:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:47
*** netapp has left #openstack-unregistered00:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:48
*** tzumainn has quit IRC00:48
*** nirel27 has quit IRC00:48
*** licht has quit IRC00:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:48
*** netapp has left #openstack-unregistered00:48
*** jimby12 has quit IRC00:49
*** savvas has joined #openstack-unregistered00:49
*** benoliver99922 has quit IRC00:49
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered00:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:49
*** netapp has left #openstack-unregistered00:50
*** chenyb4 has joined #openstack-unregistered00:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:50
*** netapp has left #openstack-unregistered00:51
*** unicell1 has joined #openstack-unregistered00:51
*** unicell has quit IRC00:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:51
*** netapp has left #openstack-unregistered00:51
*** unicell has joined #openstack-unregistered00:52
*** unicell1 has quit IRC00:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:52
*** netapp has left #openstack-unregistered00:52
*** savvas has quit IRC00:53
*** bhagyashris has quit IRC00:53
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered00:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:53
*** netapp has left #openstack-unregistered00:53
*** avivgt has joined #openstack-unregistered00:54
*** Shrooms1 has joined #openstack-unregistered00:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:54
*** pwhalen has joined #openstack-unregistered00:54
*** pwhalen has joined #openstack-unregistered00:54
*** netapp has left #openstack-unregistered00:55
*** pwhalen has left #openstack-unregistered00:55
*** bmos24 has joined #openstack-unregistered00:55
*** Guest95613 has joined #openstack-unregistered00:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:55
*** netapp has left #openstack-unregistered00:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:56
*** netapp has left #openstack-unregistered00:56
*** shaohe_feng has quit IRC00:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:57
*** netapp has left #openstack-unregistered00:57
*** Shrooms1 has quit IRC00:58
*** LinuxMe has quit IRC00:58
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered00:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:58
*** netapp has left #openstack-unregistered00:58
*** Guest95613 has quit IRC00:59
*** bmos24 has quit IRC00:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:59
*** netapp has left #openstack-unregistered00:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:00
*** netapp has left #openstack-unregistered01:01
*** heinrich599121 has joined #openstack-unregistered01:01
*** sgrasley has joined #openstack-unregistered01:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:01
*** netapp has left #openstack-unregistered01:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:02
*** netapp has left #openstack-unregistered01:02
*** wgma has joined #openstack-unregistered01:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:03
*** netapp has left #openstack-unregistered01:03
*** mcastelino_ has joined #openstack-unregistered01:04
*** licht has joined #openstack-unregistered01:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:04
*** netapp has left #openstack-unregistered01:05
*** mrcastel has quit IRC01:05
*** jorik10 has joined #openstack-unregistered01:05
*** heinrich599121 has quit IRC01:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:05
*** netapp has left #openstack-unregistered01:05
*** smccarthy has quit IRC01:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:06
*** netapp has left #openstack-unregistered01:06
*** stewie925 has quit IRC01:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:07
*** netapp has left #openstack-unregistered01:07
*** shaohe_feng has quit IRC01:08
*** wgma has quit IRC01:08
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:08
*** netapp has left #openstack-unregistered01:08
*** licht has quit IRC01:09
*** daqu has joined #openstack-unregistered01:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:09
*** netapp has left #openstack-unregistered01:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:10
*** netapp has left #openstack-unregistered01:10
*** mhen has quit IRC01:11
*** huntxu has joined #openstack-unregistered01:11
*** kek91810 has joined #openstack-unregistered01:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:11
*** netapp has left #openstack-unregistered01:11
*** spatel has joined #openstack-unregistered01:12
*** hubcaps26 has joined #openstack-unregistered01:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:12
*** netapp has left #openstack-unregistered01:12
*** mhen has joined #openstack-unregistered01:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:13
*** netapp has left #openstack-unregistered01:13
*** jorik10 has quit IRC01:14
*** hubcaps26 has quit IRC01:14
*** licht has joined #openstack-unregistered01:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:14
*** netapp has left #openstack-unregistered01:15
*** kek91810 has quit IRC01:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:15
*** netapp has left #openstack-unregistered01:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:16
*** netapp has left #openstack-unregistered01:16
*** anilvenkata has quit IRC01:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:17
*** netapp has left #openstack-unregistered01:17
*** IntPtr29 has joined #openstack-unregistered01:18
*** shaohe_feng has quit IRC01:18
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:18
*** netapp has left #openstack-unregistered01:18
*** licht has quit IRC01:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:19
*** netapp has left #openstack-unregistered01:20
*** tktech12 has joined #openstack-unregistered01:20
*** mschuppe1 has joined #openstack-unregistered01:20
*** pengdake has joined #openstack-unregistered01:20
*** clonak11 has joined #openstack-unregistered01:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:20
*** netapp has left #openstack-unregistered01:21
*** chenyb4 has left #openstack-unregistered01:21
*** mcastelino_ has quit IRC01:21
*** tktech12 has quit IRC01:21
*** huntxu has left #openstack-unregistered01:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:21
*** netapp has left #openstack-unregistered01:21
*** IntPtr29 has quit IRC01:22
*** clonak11 has quit IRC01:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:22
*** netapp has left #openstack-unregistered01:22
*** GDiaX has joined #openstack-unregistered01:23
*** spirit_pact3 has joined #openstack-unregistered01:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:23
*** netapp has left #openstack-unregistered01:23
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered01:24
*** mrsoul`` has quit IRC01:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:24
*** netapp has left #openstack-unregistered01:24
*** GDiaX has quit IRC01:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:25
*** iyamahat has quit IRC01:25
*** netapp has left #openstack-unregistered01:26
*** xerox12327 has joined #openstack-unregistered01:26
*** yamahata has quit IRC01:26
*** xerox12327 has quit IRC01:26
*** ysandeep has joined #openstack-unregistered01:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:26
*** netapp has left #openstack-unregistered01:26
*** masayukig has joined #openstack-unregistered01:27
*** caixiaoyu_ has joined #openstack-unregistered01:27
*** fatema_ has joined #openstack-unregistered01:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:27
*** netapp has left #openstack-unregistered01:27
*** shaohe_feng has quit IRC01:28
*** gsdg has joined #openstack-unregistered01:28
*** meti13 has joined #openstack-unregistered01:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:28
*** fatema_ has left #openstack-unregistered01:28
*** netapp has left #openstack-unregistered01:28
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:29
*** netapp has left #openstack-unregistered01:29
*** anilvenkata has joined #openstack-unregistered01:30
*** caixiaoyu has quit IRC01:30
*** spirit_pact3 has quit IRC01:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:30
*** caixiaoyu_ has quit IRC01:30
*** netapp has left #openstack-unregistered01:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:31
*** netapp has left #openstack-unregistered01:31
*** neil__ has quit IRC01:32
*** cmart has joined #openstack-unregistered01:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:32
*** netapp has left #openstack-unregistered01:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:33
*** netapp has left #openstack-unregistered01:33
*** Catalys has quit IRC01:34
*** engel75 has quit IRC01:34
*** BrianBlaze16 has joined #openstack-unregistered01:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:34
*** licht has joined #openstack-unregistered01:35
*** netapp has left #openstack-unregistered01:35
*** Menche12 has joined #openstack-unregistered01:35
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered01:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:35
*** meti13 has quit IRC01:35
*** caixiaoyu has quit IRC01:35
*** netapp has left #openstack-unregistered01:36
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered01:36
*** Menche12 has quit IRC01:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:36
*** netapp has left #openstack-unregistered01:37
*** gsdg has quit IRC01:37
*** armyriad29 has joined #openstack-unregistered01:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:37
*** netapp has left #openstack-unregistered01:38
*** ilera has joined #openstack-unregistered01:38
*** shaohe_feng has quit IRC01:38
*** armyriad29 has quit IRC01:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:38
*** netapp has left #openstack-unregistered01:39
*** BrianBlaze16 has quit IRC01:39
*** licht has quit IRC01:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:39
*** netapp has left #openstack-unregistered01:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:40
*** netapp has left #openstack-unregistered01:41
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:41
*** netapp has left #openstack-unregistered01:42
*** DarkMukke23 has joined #openstack-unregistered01:42
*** ilera has quit IRC01:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:42
*** netapp has left #openstack-unregistered01:43
*** fuentess has quit IRC01:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:43
*** netapp has left #openstack-unregistered01:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:44
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered01:44
*** netapp has left #openstack-unregistered01:45
*** iyamahat has joined #openstack-unregistered01:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:45
*** netapp has left #openstack-unregistered01:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:46
*** netapp has left #openstack-unregistered01:47
*** DarkMukke23 has quit IRC01:47
*** longkb1 has joined #openstack-unregistered01:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:47
*** netapp has left #openstack-unregistered01:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:48
*** richardjohn11 has joined #openstack-unregistered01:48
*** netapp has left #openstack-unregistered01:49
*** shaohe_feng has quit IRC01:49
*** rogue21 has joined #openstack-unregistered01:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:49
*** netapp has left #openstack-unregistered01:50
*** ykatabam has quit IRC01:50
*** cmart has quit IRC01:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:50
*** netapp has left #openstack-unregistered01:51
*** rogue21 has quit IRC01:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:51
*** dalgaaf has quit IRC01:51
*** netapp has left #openstack-unregistered01:52
*** balrog10 has joined #openstack-unregistered01:52
*** balrog10 has quit IRC01:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:52
*** netapp has left #openstack-unregistered01:53
*** dalgaaf has joined #openstack-unregistered01:53
*** Faylite20 has joined #openstack-unregistered01:53
*** anupn has joined #openstack-unregistered01:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:53
*** netapp has left #openstack-unregistered01:54
*** issyl0 has joined #openstack-unregistered01:54
*** cbdev has quit IRC01:54
*** issyl0 is now known as Guest6873701:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:54
*** richardjohn11 has quit IRC01:54
*** netapp has left #openstack-unregistered01:55
*** neil__ has joined #openstack-unregistered01:55
*** cbdev has joined #openstack-unregistered01:55
*** atrius has quit IRC01:55
*** licht has joined #openstack-unregistered01:55
*** Faylite20 has quit IRC01:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:55
*** netapp has left #openstack-unregistered01:56
*** yedongcan1 has joined #openstack-unregistered01:56
*** Shrooms29 has joined #openstack-unregistered01:56
*** atrius has joined #openstack-unregistered01:56
*** yedongcan1 has left #openstack-unregistered01:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:56
*** netapp has left #openstack-unregistered01:57
*** longkb1 has quit IRC01:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:57
*** netapp has left #openstack-unregistered01:58
*** Guest68737 has quit IRC01:58
*** Yingxin has quit IRC01:58
*** Yingxin has joined #openstack-unregistered01:58
*** alex_xu has quit IRC01:58
*** chachasmooth10 has joined #openstack-unregistered01:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:58
*** netapp has left #openstack-unregistered01:59
*** shaohe_feng has quit IRC01:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:59
*** netapp has left #openstack-unregistered02:00
*** licht has quit IRC02:00
*** kailun2 has quit IRC02:00
*** blkart has joined #openstack-unregistered02:00
*** chachasmooth10 has quit IRC02:00
*** fatema_ has joined #openstack-unregistered02:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:00
*** netapp has left #openstack-unregistered02:01
*** Erynnn28 has joined #openstack-unregistered02:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:01
*** netapp has left #openstack-unregistered02:02
*** ravioli16 has joined #openstack-unregistered02:02
*** Hoosilon29 has joined #openstack-unregistered02:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:02
*** netapp has left #openstack-unregistered02:03
*** yamahata has joined #openstack-unregistered02:03
*** Moyst15 has joined #openstack-unregistered02:03
*** Phex has joined #openstack-unregistered02:03
*** ravioli16 has quit IRC02:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:03
*** netapp has left #openstack-unregistered02:04
*** alex_xu has joined #openstack-unregistered02:04
*** Hoosilon29 has quit IRC02:04
*** Erynnn28 has quit IRC02:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:04
*** netapp has left #openstack-unregistered02:05
*** Shrooms29 has quit IRC02:05
*** Melody\Concerto1 has joined #openstack-unregistered02:05
*** licht has joined #openstack-unregistered02:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:05
*** netapp has left #openstack-unregistered02:06
*** unicell has quit IRC02:06
*** kailun2 has joined #openstack-unregistered02:06
*** Phex has quit IRC02:06
*** atrius has quit IRC02:06
*** Melody\Concerto1 has quit IRC02:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:06
*** netapp has left #openstack-unregistered02:07
*** atrius has joined #openstack-unregistered02:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:07
*** netapp has left #openstack-unregistered02:08
*** O-dog1 has joined #openstack-unregistered02:08
*** rwg25 has joined #openstack-unregistered02:08
*** Moyst15 has quit IRC02:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:08
*** netapp has left #openstack-unregistered02:09
*** shaohe_feng has quit IRC02:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:09
*** poopcat has left #openstack-unregistered02:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:09
*** netapp has left #openstack-unregistered02:10
*** caixiaoyu has quit IRC02:10
*** licht has quit IRC02:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:10
*** netapp has left #openstack-unregistered02:11
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered02:11
*** bkopilov has quit IRC02:11
*** caixiaoyu has quit IRC02:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:11
*** netapp has left #openstack-unregistered02:12
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered02:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:12
*** rwg25 has quit IRC02:12
*** netapp has left #openstack-unregistered02:13
*** O-dog1 has quit IRC02:13
*** itlinux_ has joined #openstack-unregistered02:13
*** anilvenkata has quit IRC02:13
*** MartesZibellina has joined #openstack-unregistered02:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:14
*** netapp has left #openstack-unregistered02:14
*** tigermousr6 has joined #openstack-unregistered02:14
*** MartesZibellina has quit IRC02:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:14
*** netapp has left #openstack-unregistered02:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:15
*** netapp has left #openstack-unregistered02:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:16
*** netapp has left #openstack-unregistered02:17
*** threestrands has joined #openstack-unregistered02:17
*** threestrands has joined #openstack-unregistered02:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:17
*** netapp has left #openstack-unregistered02:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:18
*** netapp has left #openstack-unregistered02:19
*** licht has joined #openstack-unregistered02:19
*** PaulCapestany has joined #openstack-unregistered02:19
*** shaohe_feng has quit IRC02:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:19
*** netapp has left #openstack-unregistered02:20
*** ThomasWhite2 has joined #openstack-unregistered02:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:20
*** netapp has left #openstack-unregistered02:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:21
*** meatsweats` has joined #openstack-unregistered02:21
*** meatsweats` is now known as meatsweats02:21
*** hubbot` has joined #openstack-unregistered02:21
*** b-str_ has joined #openstack-unregistered02:21
*** jlejeune_ has joined #openstack-unregistered02:21
*** anton_ has joined #openstack-unregistered02:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:21
*** netapp has left #openstack-unregistered02:22
*** AMZ___ has joined #openstack-unregistered02:22
*** mshalamov_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** sergek__ has joined #openstack-unregistered02:22
*** SaMnCo_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** xgerman__ has joined #openstack-unregistered02:22
*** datasundae______ has joined #openstack-unregistered02:22
*** Iambchop___ has joined #openstack-unregistered02:22
*** vishakha_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** whoami-rajat_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** holser_____ has joined #openstack-unregistered02:22
*** ellopunk_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** jayahn_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** rabel_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** clarjon11 has joined #openstack-unregistered02:22
*** jaicaa_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** scroll_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** pfreund_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** mnasiadka_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** viks__ has joined #openstack-unregistered02:22
*** srwilkers_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** ctracey_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** evgenyl__ has joined #openstack-unregistered02:22
*** petevg_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** rpioso|afk_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** yonglihe_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** tommylikehu_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** sparky_005__ has joined #openstack-unregistered02:22
*** din_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** hughsaunders_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** randyl_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** popey_ has joined #openstack-unregistered02:22
*** blkart has left #openstack-unregistered02:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:22
*** netapp has left #openstack-unregistered02:23
*** jitek4 has joined #openstack-unregistered02:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:23
*** netapp has left #openstack-unregistered02:24
*** caixiaoyu has quit IRC02:24
*** Zorry_ has joined #openstack-unregistered02:24
*** Swimingly_ has joined #openstack-unregistered02:24
*** itlinux_ has quit IRC02:24
*** sgran_ has joined #openstack-unregistered02:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:24
*** netapp has left #openstack-unregistered02:24
*** Acinonyx_ has joined #openstack-unregistered02:25
*** weezhard_ has joined #openstack-unregistered02:25
*** visibili1yspots has joined #openstack-unregistered02:25
*** Remo has joined #openstack-unregistered02:25
*** clarjon11 has quit IRC02:25
*** toddnni_ has joined #openstack-unregistered02:25
*** darvon_ has joined #openstack-unregistered02:25
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered02:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:25
*** netapp has left #openstack-unregistered02:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:26
*** netapp has left #openstack-unregistered02:26
*** akrzos_ has joined #openstack-unregistered02:27
*** Kraps27 has joined #openstack-unregistered02:27
*** dave-mccowan has quit IRC02:27
*** junction00 has joined #openstack-unregistered02:27
*** coolj_ has joined #openstack-unregistered02:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:27
*** PaulCapestany has quit IRC02:27
*** netapp has left #openstack-unregistered02:27
*** ultrabizweb has joined #openstack-unregistered02:28
*** mandre has joined #openstack-unregistered02:28
*** itlinux has left #openstack-unregistered02:28
*** paladox_ has joined #openstack-unregistered02:28
*** leseb_ has joined #openstack-unregistered02:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:28
*** netapp has left #openstack-unregistered02:29
*** Kraps27 has quit IRC02:29
*** itlinux_ has joined #openstack-unregistered02:29
*** tshefi has quit IRC02:29
*** hubbot has quit IRC02:29
*** geaaru has quit IRC02:29
*** Swimingly has quit IRC02:29
*** seanhandley has quit IRC02:29
*** git-harry has quit IRC02:29
*** Acinonyx has quit IRC02:29
*** neiloy has quit IRC02:29
*** jaicaa has quit IRC02:29
*** din has quit IRC02:29
*** SaMnCo has quit IRC02:29
*** sergek_ has quit IRC02:29
*** ThomasWhite3 has quit IRC02:29
*** xgerman_ has quit IRC02:29
*** Iambchop__ has quit IRC02:29
*** datasundae_____ has quit IRC02:29
*** ultrabizweb_ has quit IRC02:29
*** ptoohill has quit IRC02:29
*** holser____ has quit IRC02:29
*** tommylikehu has quit IRC02:29
*** jayahn has quit IRC02:29
*** mnasiadka has quit IRC02:29
*** ellopunk has quit IRC02:29
*** weezhard has quit IRC02:29
*** leseb has quit IRC02:29
*** yonglihe has quit IRC02:29
*** AMZ__ has quit IRC02:29
*** toddnni has quit IRC02:29
*** evgenyl_ has quit IRC02:29
*** sparky_005_ has quit IRC02:29
*** mshalamov has quit IRC02:29
*** hughsaunders has quit IRC02:29
*** vishakha has quit IRC02:29
*** drewn3ss has quit IRC02:29
*** rpioso|afk has quit IRC02:29
*** oliof has quit IRC02:29
*** scroll has quit IRC02:29
*** anton_ is now known as anton02:29
*** datasundae______ is now known as datasundae_____02:29
*** hughsaunders_ is now known as hughsaunders02:29
*** randyl_ is now known as randyl02:29
*** petevg_ is now known as petevg02:29
*** b-str_ is now known as b-str02:29
*** SaMnCo_ is now known as SaMnCo02:29
*** sergek__ is now known as sergek_02:29
*** srwilkers_ is now known as srwilkers02:29
*** mnasiadka_ is now known as mnasiadka02:29
*** yonglihe_ is now known as yonglihe02:29
*** AMZ___ is now known as AMZ__02:29
*** mshalamov_ is now known as mshalamov02:29
*** evgenyl__ is now known as evgenyl_02:29
*** vishakha_ is now known as vishakha02:29
*** din_ is now known as din02:29
*** xgerman__ is now known as xgerman_02:29
*** jayahn_ is now known as jayahn02:29
*** ellopunk_ is now known as ellopunk02:29
*** viks__ is now known as viks_02:29
*** ctracey_ is now known as ctracey02:29
*** rpioso|afk_ is now known as rpioso|afk02:29
*** katyafervent_awa has joined #openstack-unregistered02:29
*** toddnni_ is now known as toddnni02:29
*** akuznetsova has joined #openstack-unregistered02:29
*** itlinux_ has quit IRC02:29
*** din has quit IRC02:29
*** din has joined #openstack-unregistered02:29
*** din has joined #openstack-unregistered02:29
*** coolj_ is now known as collj02:29
*** tommylikehu_ is now known as tommylikehu02:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:29
*** collj is now known as coolj02:29
*** caixiaoyu has quit IRC02:29
*** netapp has left #openstack-unregistered02:29
*** shaohe_feng has quit IRC02:30
*** git-harry has joined #openstack-unregistered02:30
*** darvon_ is now known as darvon02:30
*** itlinux__ has joined #openstack-unregistered02:30
*** esberglu has quit IRC02:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:30
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered02:30
*** coolj has left #openstack-unregistered02:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:30
*** xnox has joined #openstack-unregistered02:30
*** xnox has joined #openstack-unregistered02:30
*** netapp has left #openstack-unregistered02:30
*** seanhandley has joined #openstack-unregistered02:31
*** hubbot` has quit IRC02:31
*** savvas has joined #openstack-unregistered02:31
*** tone_z has joined #openstack-unregistered02:31
*** hubbot has joined #openstack-unregistered02:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:31
*** atrius has quit IRC02:31
*** netapp has left #openstack-unregistered02:31
*** ptoohill has joined #openstack-unregistered02:32
*** mhen has quit IRC02:32
*** Calvin` has quit IRC02:32
*** cchen has quit IRC02:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:32
*** ionutbalutoiu has quit IRC02:32
*** netapp has left #openstack-unregistered02:32
*** itlinux__ has quit IRC02:33
*** cchen has joined #openstack-unregistered02:33
*** tone_z has left #openstack-unregistered02:33
*** junction00 has quit IRC02:33
*** Remo has quit IRC02:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:33
*** netapp has left #openstack-unregistered02:33
*** mhen has joined #openstack-unregistered02:34
*** ionutbalutoiu has joined #openstack-unregistered02:34
*** caixiaoyu has quit IRC02:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:34
*** netapp has left #openstack-unregistered02:34
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered02:35
*** savvas has quit IRC02:35
*** caixiaoyu has joined #openstack-unregistered02:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:35
*** vladikr has quit IRC02:35
*** netapp has left #openstack-unregistered02:36
*** jogo has joined #openstack-unregistered02:36
*** jogo has joined #openstack-unregistered02:36
*** Calvin` has joined #openstack-unregistered02:36
*** return0 has quit IRC02:36
*** tshefi has joined #openstack-unregistered02:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:36
*** atrius has joined #openstack-unregistered02:36
*** netapp has left #openstack-unregistered02:36
*** geaaru has joined #openstack-unregistered02:37
*** elgxl has joined #openstack-unregistered02:37
*** antonym has joined #openstack-unregistered02:37
*** antonym has quit IRC02:37
*** antonym has joined #openstack-unregistered02:37
*** neiloy has joined #openstack-unregistered02:37
*** oliof has joined #openstack-unregistered02:37
*** drewn3ss has joined #openstack-unregistered02:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:37
*** netapp has left #openstack-unregistered02:38
*** vladikr has joined #openstack-unregistered02:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:38
*** netapp has left #openstack-unregistered02:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:39
*** netapp has left #openstack-unregistered02:39
*** shaohe_feng has quit IRC02:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:40
*** netapp has left #openstack-unregistered02:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:41
*** rctgamer313 has joined #openstack-unregistered02:41
*** elgxl has quit IRC02:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:41
*** netapp has left #openstack-unregistered02:41
*** PuppyKun21 has joined #openstack-unregistered02:42
*** rctgamer313 has quit IRC02:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:42
*** netapp has left #openstack-unregistered02:42
*** PuppyKun21 has quit IRC02:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:43
*** netapp has left #openstack-unregistered02:43
*** Nakato has joined #openstack-unregistered02:44
*** Nakato is now known as Guest1122602:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:44
*** netapp has left #openstack-unregistered02:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:45
*** netapp has left #openstack-unregistered02:45
*** vladikr has quit IRC02:46
*** itlinux_ has joined #openstack-unregistered02:46
*** LewsThanThree28 has joined #openstack-unregistered02:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:46
*** netapp has left #openstack-unregistered02:46
*** ssbr11 has joined #openstack-unregistered02:47
*** itlinux_ has quit IRC02:47
*** fatema_ has quit IRC02:47
*** ssbr11 has quit IRC02:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:47
*** netapp has left #openstack-unregistered02:47
*** eernst has joined #openstack-unregistered02:48
*** vladikr has joined #openstack-unregistered02:48
*** Guest11226 has quit IRC02:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:48
*** netapp has left #openstack-unregistered02:48
*** dsneddon has quit IRC02:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:49
*** netapp has left #openstack-unregistered02:49
*** shaohe_feng has quit IRC02:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:50
*** netapp has left #openstack-unregistered02:50
*** LewsThanThree28 has quit IRC02:51
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered02:51
*** kester___ has joined #openstack-unregistered02:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:51
*** netapp has left #openstack-unregistered02:51
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:52
*** netapp has left #openstack-unregistered02:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:53
*** netapp has left #openstack-unregistered02:53
*** lunaaa has joined #openstack-unregistered02:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:54
*** wanghongtao has quit IRC02:54
*** netapp has left #openstack-unregistered02:54
*** rpioso|afk has quit IRC02:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:55
*** lunaaa has quit IRC02:55
*** netapp has left #openstack-unregistered02:56
*** rh-jelabarre has quit IRC02:56
*** rpioso has joined #openstack-unregistered02:56
*** dkushwaha has joined #openstack-unregistered02:56
*** dkushwaha has left #openstack-unregistered02:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:56
*** netapp has left #openstack-unregistered02:56
*** Algernop10 has joined #openstack-unregistered02:57
*** _alastor_ has joined #openstack-unregistered02:57
*** xuanrui has joined #openstack-unregistered02:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:57
*** netapp has left #openstack-unregistered02:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:58
*** netapp has left #openstack-unregistered02:58
*** Yarboa has joined #openstack-unregistered02:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:59
*** netapp has left #openstack-unregistered02:59
*** atrius has quit IRC03:00
*** shaohe_feng has quit IRC03:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:00
*** netapp has left #openstack-unregistered03:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:01
*** netapp has left #openstack-unregistered03:01
*** xuanrui has quit IRC03:02
*** _alastor_ has quit IRC03:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:02
*** netapp has left #openstack-unregistered03:02
*** bhagyashris has quit IRC03:03
*** Algernop10 has quit IRC03:03
*** TheoM has joined #openstack-unregistered03:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:03
*** netapp has left #openstack-unregistered03:03
*** papabear69 has joined #openstack-unregistered03:04
*** basic`21 has joined #openstack-unregistered03:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:04
*** netapp has left #openstack-unregistered03:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:05
*** netapp has left #openstack-unregistered03:05
*** TheoM has quit IRC03:06
*** lkoranda28 has joined #openstack-unregistered03:06
*** unicell has joined #openstack-unregistered03:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:06
*** netapp has left #openstack-unregistered03:06
*** basic`21 has quit IRC03:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:07
*** netapp has left #openstack-unregistered03:07
*** papabear69 has quit IRC03:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:08
*** netapp has left #openstack-unregistered03:08
*** lkoranda28 has quit IRC03:09
*** masayukig has quit IRC03:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:09
*** netapp has left #openstack-unregistered03:09
*** ykatabam1 has joined #openstack-unregistered03:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:10
*** netapp has left #openstack-unregistered03:10
*** shaohe_feng has quit IRC03:11
*** unicell has quit IRC03:11
*** masayukig has joined #openstack-unregistered03:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:11
*** netapp has left #openstack-unregistered03:11
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:12
*** netapp has left #openstack-unregistered03:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:13
*** netapp has left #openstack-unregistered03:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:14
*** sgrasley_ has joined #openstack-unregistered03:14
*** netapp has left #openstack-unregistered03:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:15
*** netapp has left #openstack-unregistered03:15
*** khronosschoty12 has joined #openstack-unregistered03:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:16
*** netapp has left #openstack-unregistered03:17
*** johnlage17 has joined #openstack-unregistered03:17
*** Dwarf has joined #openstack-unregistered03:17
*** Dwarf is now known as Guest2284703:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:17
*** netapp has left #openstack-unregistered03:17
*** sgrasley has quit IRC03:18
*** khronosschoty12 has quit IRC03:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:18
*** netapp has left #openstack-unregistered03:19
*** LinuxMe has quit IRC03:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:19
*** netapp has left #openstack-unregistered03:20
*** pcrews has quit IRC03:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:20
*** netapp has left #openstack-unregistered03:21
*** shaohe_feng has quit IRC03:21
*** Guest61318 has joined #openstack-unregistered03:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:21
*** netapp has left #openstack-unregistered03:22
*** atrius has joined #openstack-unregistered03:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:22
*** netapp has left #openstack-unregistered03:23
*** danzilio15 has joined #openstack-unregistered03:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:23
*** netapp has left #openstack-unregistered03:24
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:24
*** netapp has left #openstack-unregistered03:25
*** UncleSamuel has joined #openstack-unregistered03:25
*** johnlage17 has quit IRC03:25
*** Guest61318 has quit IRC03:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:25
*** netapp has left #openstack-unregistered03:26
*** Guest22847 has quit IRC03:26
*** SakiiR15 has joined #openstack-unregistered03:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:26
*** netapp has left #openstack-unregistered03:27
*** unicell has joined #openstack-unregistered03:27
*** anilvenkata has joined #openstack-unregistered03:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:27
*** netapp has left #openstack-unregistered03:28
*** danzilio15 has quit IRC03:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:28
*** netapp has left #openstack-unregistered03:29
*** SakiiR15 has quit IRC03:29
*** EricAdamsZNC has quit IRC03:29
*** bkopilov has joined #openstack-unregistered03:29
*** manjeets_ has joined #openstack-unregistered03:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:29
*** netapp has left #openstack-unregistered03:30
*** duckgoose0 has joined #openstack-unregistered03:30
*** mszwed has quit IRC03:30
*** shaohe_feng has quit IRC03:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:30
*** netapp has left #openstack-unregistered03:31
*** obedmr has quit IRC03:31
*** manjeets__ has quit IRC03:31
*** UncleSamuel has quit IRC03:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:31
*** netapp has left #openstack-unregistered03:32
*** meh-mo has quit IRC03:32
*** unicell has quit IRC03:32
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:32
*** goldyfruit has quit IRC03:32
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered03:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:32
*** netapp has left #openstack-unregistered03:33
*** ^MillerBoss has joined #openstack-unregistered03:33
*** EricAdamsZNC has joined #openstack-unregistered03:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:33
*** netapp has left #openstack-unregistered03:34
*** obedmr has joined #openstack-unregistered03:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:34
*** netapp has left #openstack-unregistered03:35
*** meh-mo has joined #openstack-unregistered03:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:35
*** netapp has left #openstack-unregistered03:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:36
*** netapp has left #openstack-unregistered03:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:37
*** netapp has left #openstack-unregistered03:38
*** x49F has joined #openstack-unregistered03:38
*** spirit_pact1 has joined #openstack-unregistered03:38
*** kumarmn has quit IRC03:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:38
*** netapp has left #openstack-unregistered03:39
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered03:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:39
*** netapp has left #openstack-unregistered03:40
*** duckgoose0 has quit IRC03:40
*** x49F has quit IRC03:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:40
*** netapp has left #openstack-unregistered03:41
*** btully has joined #openstack-unregistered03:41
*** shaohe_feng has quit IRC03:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:41
*** netapp has left #openstack-unregistered03:42
*** galaxyblr has quit IRC03:42
*** spirit_pact1 has quit IRC03:42
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered03:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:42
*** galaxyblr has quit IRC03:42
*** netapp has left #openstack-unregistered03:43
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:43
*** kumarmn has quit IRC03:43
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered03:43
*** spatel has quit IRC03:43
*** mszwed has joined #openstack-unregistered03:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:43
*** netapp has left #openstack-unregistered03:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:44
*** netapp has left #openstack-unregistered03:45
*** felipemonteiro has quit IRC03:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:45
*** netapp has left #openstack-unregistered03:46
*** btully has quit IRC03:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:46
*** netapp has left #openstack-unregistered03:47
*** _joes_ has joined #openstack-unregistered03:47
*** galaxyblr has quit IRC03:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:47
*** netapp has left #openstack-unregistered03:48
*** K0HAX12 has joined #openstack-unregistered03:48
*** lkuchlan has joined #openstack-unregistered03:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:48
*** netapp has left #openstack-unregistered03:49
*** psahoo has joined #openstack-unregistered03:49
*** K0HAX12 has quit IRC03:49
*** barbietoss has joined #openstack-unregistered03:49
*** mdih has quit IRC03:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:49
*** Mantorok has left #openstack-unregistered03:49
*** Mantorok has quit IRC03:50
*** netapp has left #openstack-unregistered03:50
*** barbietoss has quit IRC03:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:50
*** netapp has left #openstack-unregistered03:51
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered03:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:51
*** netapp has left #openstack-unregistered03:52
*** shaohe_feng has quit IRC03:52
*** _joes_ has quit IRC03:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:52
*** netapp has left #openstack-unregistered03:53
*** rosseaux14 has joined #openstack-unregistered03:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:53
*** netapp has left #openstack-unregistered03:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:54
*** netapp has left #openstack-unregistered03:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:55
*** netapp has left #openstack-unregistered03:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:56
*** netapp has left #openstack-unregistered03:57
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:57
*** dxiri has joined #openstack-unregistered03:57
*** zenguy- has joined #openstack-unregistered03:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:57
*** netapp has left #openstack-unregistered03:58
*** Peetz0r26 has joined #openstack-unregistered03:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:58
*** netapp has left #openstack-unregistered03:59
*** rosseaux14 has quit IRC03:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:59
*** frmus26 has joined #openstack-unregistered04:00
*** netapp has left #openstack-unregistered04:00
*** Peetz0r26 has quit IRC04:00
*** eernst has quit IRC04:00
*** frmus26 has quit IRC04:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:00
*** netapp has left #openstack-unregistered04:01
*** ktr7 has joined #openstack-unregistered04:01
*** quiz96 has joined #openstack-unregistered04:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:01
*** netapp has left #openstack-unregistered04:02
*** shaohe_feng has quit IRC04:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:02
*** quiz96 has quit IRC04:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:02
*** netapp has left #openstack-unregistered04:03
*** zenguy- has quit IRC04:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:03
*** netapp has left #openstack-unregistered04:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:04
*** netapp has left #openstack-unregistered04:05
*** elgxl has joined #openstack-unregistered04:05
*** ktr7 has quit IRC04:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:05
*** netapp has left #openstack-unregistered04:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:06
*** netapp has left #openstack-unregistered04:07
*** edong232 has joined #openstack-unregistered04:07
*** Algernop2 has joined #openstack-unregistered04:07
*** anilvenkata has quit IRC04:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:07
*** netapp has left #openstack-unregistered04:08
*** ChickeNES has joined #openstack-unregistered04:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:08
*** netapp has left #openstack-unregistered04:08
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered04:09
*** Schepeers has left #openstack-unregistered04:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:09
*** netapp has left #openstack-unregistered04:09
*** Algernop2 has quit IRC04:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:10
*** liyi_ has joined #openstack-unregistered04:10
*** netapp has left #openstack-unregistered04:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:11
*** netapp has left #openstack-unregistered04:11
*** ynyounuo has joined #openstack-unregistered04:12
*** shaohe_feng has quit IRC04:12
*** liyi has quit IRC04:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:12
*** netapp has left #openstack-unregistered04:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:13
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered04:13
*** dxiri has quit IRC04:13
*** jorrakay7 has joined #openstack-unregistered04:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:13
*** netapp has left #openstack-unregistered04:13
*** ChickeNES has quit IRC04:14
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered04:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:14
*** netapp has left #openstack-unregistered04:14
*** yamahata has quit IRC04:15
*** yamahata has joined #openstack-unregistered04:15
*** edong232 has quit IRC04:15
*** dxiri has joined #openstack-unregistered04:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:15
*** netapp has left #openstack-unregistered04:15
*** unicell has joined #openstack-unregistered04:16
*** dlbewley_ has joined #openstack-unregistered04:16
*** jorrakay7 has quit IRC04:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:16
*** netapp has left #openstack-unregistered04:16
*** yamahata has left #openstack-unregistered04:17
*** DLange15 has joined #openstack-unregistered04:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:17
*** By has joined #openstack-unregistered04:17
*** DLange15 has quit IRC04:17
*** netapp has left #openstack-unregistered04:17
*** trevor_intel has joined #openstack-unregistered04:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:18
*** netapp has left #openstack-unregistered04:18
*** dlbewley has quit IRC04:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:19
*** netapp has left #openstack-unregistered04:19
*** ynyounuo has quit IRC04:20
*** tonytan4ever has quit IRC04:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:20
*** netapp has left #openstack-unregistered04:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:21
*** netapp has left #openstack-unregistered04:21
*** shaohe_feng has quit IRC04:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:22
*** netapp has left #openstack-unregistered04:22
*** Guest29517 has joined #openstack-unregistered04:23
*** Roedy20 has joined #openstack-unregistered04:23
*** GingerGeek17 has joined #openstack-unregistered04:23
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:23
*** netapp has left #openstack-unregistered04:23
*** pdeore has joined #openstack-unregistered04:24
*** karstensrage4 has joined #openstack-unregistered04:24
*** KeithMnemonic1 has joined #openstack-unregistered04:24
*** iyamahat has quit IRC04:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:24
*** netapp has left #openstack-unregistered04:24
*** iyamahat has joined #openstack-unregistered04:25
*** iyamahat has left #openstack-unregistered04:25
*** unicell has quit IRC04:25
*** unicell has joined #openstack-unregistered04:25
*** zhhuabj_ has quit IRC04:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:25
*** By has quit IRC04:25
*** netapp has left #openstack-unregistered04:25
*** karstensrage4 has quit IRC04:26
*** Roedy20 has quit IRC04:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:26
*** netapp has left #openstack-unregistered04:26
*** atrius has quit IRC04:27
*** johanssone_ has joined #openstack-unregistered04:27
*** side_control has quit IRC04:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:27
*** netapp has left #openstack-unregistered04:28
*** tonytan4ever has joined #openstack-unregistered04:28
*** em has joined #openstack-unregistered04:28
*** funnel13 has joined #openstack-unregistered04:28
*** zhhuabj_ has joined #openstack-unregistered04:28
*** elgxl has quit IRC04:28
*** johanssone_ has quit IRC04:28
*** atrius has joined #openstack-unregistered04:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:28
*** Guest29517 has quit IRC04:28
*** netapp has left #openstack-unregistered04:29
*** johanssone_ has joined #openstack-unregistered04:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:29
*** johanssone_ has quit IRC04:29
*** netapp has left #openstack-unregistered04:30
*** em has quit IRC04:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:30
*** netapp has left #openstack-unregistered04:31
*** GingerGeek17 has quit IRC04:31
*** johanssone_ has joined #openstack-unregistered04:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:31
*** netapp has left #openstack-unregistered04:32
*** johanssone_ has joined #openstack-unregistered04:32
*** johanssone_ has quit IRC04:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:32
*** netapp has left #openstack-unregistered04:33
*** shaohe_feng has quit IRC04:33
*** pengdake has quit IRC04:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:33
*** netapp has left #openstack-unregistered04:34
*** funnel13 has quit IRC04:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:34
*** netapp has left #openstack-unregistered04:35
*** mdih has joined #openstack-unregistered04:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:35
*** netapp has left #openstack-unregistered04:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:36
*** netapp has left #openstack-unregistered04:37
*** worstadmin_ has joined #openstack-unregistered04:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:37
*** abhishekk has joined #openstack-unregistered04:37
*** netapp has left #openstack-unregistered04:38
*** Guest20940 has joined #openstack-unregistered04:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:38
*** netapp has left #openstack-unregistered04:38
*** Guest20940 has quit IRC04:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:39
*** netapp has left #openstack-unregistered04:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:40
*** netapp has left #openstack-unregistered04:41
*** dxiri has quit IRC04:41
*** pcrews has joined #openstack-unregistered04:41
*** dxiri has joined #openstack-unregistered04:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:41
*** netapp has left #openstack-unregistered04:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:42
*** netapp has left #openstack-unregistered04:43
*** shaohe_feng has quit IRC04:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:43
*** netapp has left #openstack-unregistered04:44
*** jatanmalde has joined #openstack-unregistered04:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:44
*** Death91611 has joined #openstack-unregistered04:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:44
*** netapp has left #openstack-unregistered04:45
*** gli has joined #openstack-unregistered04:45
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered04:45
*** jatanmalde has quit IRC04:45
*** jatanmalde has joined #openstack-unregistered04:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:45
*** netapp has left #openstack-unregistered04:46
*** tshefi has quit IRC04:46
*** xeroks19 has joined #openstack-unregistered04:46
*** tshefi has joined #openstack-unregistered04:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:46
*** netapp has left #openstack-unregistered04:47
*** whoami-rajat_ is now known as whoami-rajat04:47
*** pguimaraes has joined #openstack-unregistered04:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:47
*** netapp has left #openstack-unregistered04:47
*** nug700 has joined #openstack-unregistered04:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:48
*** netapp has left #openstack-unregistered04:48
*** pengdake has joined #openstack-unregistered04:49
*** Death91611 has quit IRC04:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:49
*** netapp has left #openstack-unregistered04:49
*** kumarmn has quit IRC04:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:50
*** xeroks19 has quit IRC04:50
*** netapp has left #openstack-unregistered04:50
*** nug700 has quit IRC04:51
*** dxiri has quit IRC04:51
*** jorrakay29 has joined #openstack-unregistered04:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:51
*** netapp has left #openstack-unregistered04:51
*** dxiri has joined #openstack-unregistered04:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:52
*** netapp has left #openstack-unregistered04:52
*** shaohe_feng has quit IRC04:53
*** TheMesquito2 has joined #openstack-unregistered04:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:53
*** netapp has left #openstack-unregistered04:53
*** lkuchlan has quit IRC04:54
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:54
*** netapp has left #openstack-unregistered04:54
*** Eran_Kuris has quit IRC04:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:55
*** netapp has left #openstack-unregistered04:55
*** jorrakay29 has quit IRC04:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:56
*** netapp has left #openstack-unregistered04:56
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered04:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:57
*** netapp has left #openstack-unregistered04:57
*** TheMesquito2 has quit IRC04:58
*** Kronuz25 has joined #openstack-unregistered04:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:58
*** netapp has left #openstack-unregistered04:58
*** Kronuz25 has quit IRC04:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:59
*** netapp has left #openstack-unregistered04:59
*** links has joined #openstack-unregistered05:00
*** XueFeng has quit IRC05:00
*** claudiub has joined #openstack-unregistered05:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:00
*** netapp has left #openstack-unregistered05:00
*** bhagyashris has quit IRC05:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:01
*** netapp has left #openstack-unregistered05:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:02
*** netapp has left #openstack-unregistered05:02
*** shaohe_feng has quit IRC05:03
*** elgxl has joined #openstack-unregistered05:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:03
*** netapp has left #openstack-unregistered05:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:04
*** netapp has left #openstack-unregistered05:04
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:05
*** netapp has left #openstack-unregistered05:05
*** shreshtha has joined #openstack-unregistered05:06
*** shreshtha has quit IRC05:06
*** Guest78027 has joined #openstack-unregistered05:06
*** fnaval has quit IRC05:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:06
*** netapp has left #openstack-unregistered05:06
*** shreshtha has joined #openstack-unregistered05:07
*** shreshtha has joined #openstack-unregistered05:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:07
*** netapp has left #openstack-unregistered05:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:08
*** neil__ has quit IRC05:08
*** netapp has left #openstack-unregistered05:08
*** pvc has joined #openstack-unregistered05:09
*** sfilatov has quit IRC05:09
*** Guest78027 has quit IRC05:09
*** shreshtha has quit IRC05:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:09
*** netapp has left #openstack-unregistered05:09
*** mschuppe1 is now known as mschuppert05:10
*** bluszcz has joined #openstack-unregistered05:10
*** mschuppert has left #openstack-unregistered05:10
*** bluszcz is now known as Guest1942705:10
*** kester___ has quit IRC05:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:10
*** netapp has left #openstack-unregistered05:10
*** shreshtha has joined #openstack-unregistered05:11
*** GTAXL1 has joined #openstack-unregistered05:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:11
*** netapp has left #openstack-unregistered05:12
*** shreshtha has joined #openstack-unregistered05:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:12
*** netapp has left #openstack-unregistered05:13
*** dkushwaha has joined #openstack-unregistered05:13
*** reedip|travellin has quit IRC05:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:13
*** netapp has left #openstack-unregistered05:14
*** shaohe_feng has quit IRC05:14
*** jrg1 has joined #openstack-unregistered05:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:14
*** netapp has left #openstack-unregistered05:14
*** dkushwaha has left #openstack-unregistered05:15
*** jrg1 has quit IRC05:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:15
*** netapp has left #openstack-unregistered05:16
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered05:16
*** Guest95179 is now known as marios05:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:16
*** netapp has left #openstack-unregistered05:17
*** realz24 has joined #openstack-unregistered05:17
*** felipemonteiro has quit IRC05:17
*** marios has left #openstack-unregistered05:17
*** kjackal has joined #openstack-unregistered05:17
*** milky22 has joined #openstack-unregistered05:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:17
*** netapp has left #openstack-unregistered05:17
*** Guest19427 has quit IRC05:18
*** pierte has joined #openstack-unregistered05:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:18
*** netapp has left #openstack-unregistered05:18
*** Pidgeotto has joined #openstack-unregistered05:19
*** Guest43987 has quit IRC05:19
*** n-st19 has joined #openstack-unregistered05:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:19
*** netapp has left #openstack-unregistered05:19
*** Pidgeotto has quit IRC05:20
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered05:20
*** realz24 has quit IRC05:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:20
*** janus9 has joined #openstack-unregistered05:20
*** netapp has left #openstack-unregistered05:20
*** CeBe16 has joined #openstack-unregistered05:21
*** GTAXL1 has quit IRC05:21
*** johnlage25 has joined #openstack-unregistered05:21
*** acerbic9 has joined #openstack-unregistered05:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:21
*** netapp has left #openstack-unregistered05:21
*** acerbic9 has quit IRC05:22
*** n-st19 has quit IRC05:22
*** bhagyashris has quit IRC05:22
*** janus9 has quit IRC05:22
*** trevor_intel has quit IRC05:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:22
*** pierte has quit IRC05:22
*** netapp has left #openstack-unregistered05:22
*** johnlage25 has quit IRC05:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:23
*** netapp has left #openstack-unregistered05:23
*** shaohe_feng has quit IRC05:24
*** neilsun has joined #openstack-unregistered05:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:24
*** netapp has left #openstack-unregistered05:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:25
*** netapp has left #openstack-unregistered05:25
*** morsik28 has joined #openstack-unregistered05:26
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered05:26
*** milky22 has quit IRC05:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:26
*** netapp has left #openstack-unregistered05:26
*** CeBe16 has quit IRC05:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:27
*** netapp has left #openstack-unregistered05:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:28
*** netapp has left #openstack-unregistered05:28
*** morsik28 has quit IRC05:29
*** btully has joined #openstack-unregistered05:29
*** pandy_ has joined #openstack-unregistered05:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:29
*** netapp has left #openstack-unregistered05:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:30
*** netapp has left #openstack-unregistered05:30
*** ChrisNBlum_away is now known as ChrisNBlum05:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:31
*** netapp has left #openstack-unregistered05:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:32
*** netapp has left #openstack-unregistered05:32
*** Yarboa has quit IRC05:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:33
*** netapp has left #openstack-unregistered05:33
*** funnel12 has joined #openstack-unregistered05:34
*** btully has quit IRC05:34
*** shaohe_feng has quit IRC05:34
*** Keygen has joined #openstack-unregistered05:34
*** m71222 has joined #openstack-unregistered05:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:34
*** armaan has quit IRC05:34
*** netapp has left #openstack-unregistered05:34
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:35
*** netapp has left #openstack-unregistered05:35
*** m71222 has quit IRC05:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:36
*** netapp has left #openstack-unregistered05:36
*** funnel12 has quit IRC05:37
*** anilvenkata has joined #openstack-unregistered05:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:37
*** netapp has left #openstack-unregistered05:37
*** Keygen has quit IRC05:38
*** gkapoor1 has joined #openstack-unregistered05:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:38
*** netapp has left #openstack-unregistered05:38
*** dysfigured10 has joined #openstack-unregistered05:39
*** geaaru has quit IRC05:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:39
*** netapp has left #openstack-unregistered05:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:40
*** netapp has left #openstack-unregistered05:40
*** DenSchub22 has joined #openstack-unregistered05:41
*** liyi_ has quit IRC05:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:41
*** netapp has left #openstack-unregistered05:41
*** _gryf is now known as gryf05:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:42
*** gryf has left #openstack-unregistered05:42
*** netapp has left #openstack-unregistered05:42
*** dysfigured10 has quit IRC05:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:43
*** netapp has left #openstack-unregistered05:43
*** DenSchub22 has quit IRC05:44
*** dsneddon has quit IRC05:44
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered05:44
*** shaohe_feng has quit IRC05:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:44
*** netapp has left #openstack-unregistered05:44
*** pandy_ has quit IRC05:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:45
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered05:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:45
*** netapp has left #openstack-unregistered05:45
*** Peng_5 has joined #openstack-unregistered05:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:46
*** netapp has left #openstack-unregistered05:46
*** sm0rux_ has joined #openstack-unregistered05:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:47
*** doaks has joined #openstack-unregistered05:47
*** netapp has left #openstack-unregistered05:47
*** sm0rux_ is now known as Guest429705:48
*** Guest4297 has quit IRC05:48
*** pandy_ has joined #openstack-unregistered05:48
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered05:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:48
*** netapp has left #openstack-unregistered05:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:49
*** netapp has left #openstack-unregistered05:49
*** Menche24 has joined #openstack-unregistered05:50
*** Peng_5 has quit IRC05:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:50
*** netapp has left #openstack-unregistered05:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:51
*** netapp has left #openstack-unregistered05:51
*** exezin4 has joined #openstack-unregistered05:52
*** Eran_Kuris has joined #openstack-unregistered05:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:52
*** netapp has left #openstack-unregistered05:52
*** kumarmn has quit IRC05:53
*** Menche24 has quit IRC05:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:53
*** netapp has left #openstack-unregistered05:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:54
*** netapp has left #openstack-unregistered05:54
*** shaohe_feng has quit IRC05:55
*** doaks has quit IRC05:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:55
*** netapp has left #openstack-unregistered05:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:56
*** netapp has left #openstack-unregistered05:56
*** sridharg has joined #openstack-unregistered05:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:57
*** netapp has left #openstack-unregistered05:57
*** Karasu has joined #openstack-unregistered05:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:58
*** dparkes has joined #openstack-unregistered05:58
*** Karasu has quit IRC05:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:58
*** netapp has left #openstack-unregistered05:58
*** boris999 has joined #openstack-unregistered05:59
*** SerpentSpeech has joined #openstack-unregistered05:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:59
*** netapp has left #openstack-unregistered05:59
*** boris999 has left #openstack-unregistered06:00
*** lkuchlan has joined #openstack-unregistered06:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:00
*** netapp has left #openstack-unregistered06:00
*** exezin4 has quit IRC06:01
*** lujinluo has joined #openstack-unregistered06:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:01
*** netapp has left #openstack-unregistered06:01
*** dxiri has quit IRC06:02
*** SerpentSpeech has quit IRC06:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:02
*** netapp has left #openstack-unregistered06:02
*** austin987 has quit IRC06:03
*** sawblade_ has quit IRC06:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:03
*** netapp has left #openstack-unregistered06:03
*** emalikov has joined #openstack-unregistered06:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:04
*** netapp has left #openstack-unregistered06:04
*** dlw has joined #openstack-unregistered06:05
*** shaohe_feng has quit IRC06:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:05
*** netapp has left #openstack-unregistered06:05
*** nmanos has left #openstack-unregistered06:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:06
*** netapp has left #openstack-unregistered06:07
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered06:07
*** Holo14 has joined #openstack-unregistered06:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:07
*** netapp has left #openstack-unregistered06:08
*** dlw1 has joined #openstack-unregistered06:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:08
*** netapp has left #openstack-unregistered06:08
*** aeng has quit IRC06:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:09
*** netapp has left #openstack-unregistered06:10
*** dlw has quit IRC06:10
*** dlw1 is now known as dlw06:10
*** lujinluo has quit IRC06:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:10
*** netapp has left #openstack-unregistered06:11
*** Exagone31315 has joined #openstack-unregistered06:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:11
*** netapp has left #openstack-unregistered06:11
*** Holo14 has quit IRC06:12
*** lvdombrkr has joined #openstack-unregistered06:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:12
*** netapp has left #openstack-unregistered06:12
*** APLU18 has joined #openstack-unregistered06:13
*** SailorHaumea10 has joined #openstack-unregistered06:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:13
*** netapp has left #openstack-unregistered06:13
*** mon17 has joined #openstack-unregistered06:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:14
*** netapp has left #openstack-unregistered06:14
*** APLU18 has quit IRC06:15
*** smccarthy has quit IRC06:15
*** shaohe_feng has quit IRC06:15
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered06:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:15
*** netapp has left #openstack-unregistered06:15
*** vstinner has joined #openstack-unregistered06:16
*** vstinner has joined #openstack-unregistered06:16
*** reedip|travellin has joined #openstack-unregistered06:16
*** Zoddo14 has joined #openstack-unregistered06:16
*** vstinner has left #openstack-unregistered06:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:16
*** mon17 has quit IRC06:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:16
*** netapp has left #openstack-unregistered06:17
*** lvdombrkr89 has joined #openstack-unregistered06:17
*** swordsmanz23 has joined #openstack-unregistered06:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:17
*** netapp has left #openstack-unregistered06:18
*** SailorHaumea10 has quit IRC06:18
*** Exagone31315 has quit IRC06:18
*** kjackal has quit IRC06:18
*** lkuchlan has quit IRC06:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:18
*** lkuchlan has joined #openstack-unregistered06:18
*** netapp has left #openstack-unregistered06:19
*** Zoddo14 has quit IRC06:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:19
*** netapp has left #openstack-unregistered06:19
*** lvdombrkr has quit IRC06:20
*** smccarthy has quit IRC06:20
*** calcul0n10 has joined #openstack-unregistered06:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:20
*** netapp has left #openstack-unregistered06:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:21
*** netapp has left #openstack-unregistered06:22
*** Zorry_ has quit IRC06:22
*** AbbeyRipstra29 has joined #openstack-unregistered06:22
*** danielhuman has joined #openstack-unregistered06:22
*** Roedy8 has joined #openstack-unregistered06:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:22
*** netapp has left #openstack-unregistered06:23
*** MalReynolds has joined #openstack-unregistered06:23
*** calcul0n10 has quit IRC06:23
*** MalReynolds is now known as Guest9732306:23
*** danielhuman has quit IRC06:23
*** puzzola7 has joined #openstack-unregistered06:23
*** Zorry has joined #openstack-unregistered06:23
*** Zorry has joined #openstack-unregistered06:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:23
*** puzzola7 has quit IRC06:23
*** netapp has left #openstack-unregistered06:24
*** abhijeet_trilio has joined #openstack-unregistered06:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:24
*** SKYWARN has joined #openstack-unregistered06:24
*** netapp has left #openstack-unregistered06:25
*** shaohe_feng has quit IRC06:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:25
*** netapp has left #openstack-unregistered06:25
*** swordsmanz23 has quit IRC06:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:26
*** iranzo has joined #openstack-unregistered06:26
*** netapp has left #openstack-unregistered06:26
*** iranzo has quit IRC06:27
*** iranzo has joined #openstack-unregistered06:27
*** AbbeyRipstra29 has quit IRC06:27
*** Roedy8 has quit IRC06:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:27
*** netapp has left #openstack-unregistered06:28
*** iranzo has quit IRC06:28
*** iranzo has joined #openstack-unregistered06:28
*** iranzo has joined #openstack-unregistered06:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:28
*** netapp has left #openstack-unregistered06:29
*** SKYWARN has quit IRC06:29
*** visibili1yspots has quit IRC06:29
*** dparkes has quit IRC06:29
*** Douhet has quit IRC06:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:29
*** netapp has left #openstack-unregistered06:30
*** Douhet has joined #openstack-unregistered06:30
*** pekkari has joined #openstack-unregistered06:30
*** pekkari has joined #openstack-unregistered06:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:30
*** netapp has left #openstack-unregistered06:31
*** nguyenhai has quit IRC06:31
*** julim has quit IRC06:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:31
*** netapp has left #openstack-unregistered06:32
*** Guest97323 has quit IRC06:32
*** aojea has joined #openstack-unregistered06:32
*** iczero21 has joined #openstack-unregistered06:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:32
*** netapp has left #openstack-unregistered06:32
*** myth0d14 has joined #openstack-unregistered06:33
*** tonytan4ever_brb has joined #openstack-unregistered06:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:33
*** netapp has left #openstack-unregistered06:34
*** willemb has joined #openstack-unregistered06:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:34
*** netapp has left #openstack-unregistered06:35
*** Andre483 has joined #openstack-unregistered06:35
*** satya4ever has joined #openstack-unregistered06:35
*** luksky has joined #openstack-unregistered06:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:35
*** tonytan4ever has quit IRC06:35
*** netapp has left #openstack-unregistered06:35
*** shaohe_feng has quit IRC06:36
*** iczero21 has quit IRC06:36
*** radmi has joined #openstack-unregistered06:36
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:36
*** myth0d14 has quit IRC06:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:36
*** netapp has left #openstack-unregistered06:36
*** Andre483 has quit IRC06:37
*** KeithMnemonic2 has joined #openstack-unregistered06:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:37
*** netapp has left #openstack-unregistered06:38
*** dsneddon has quit IRC06:38
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered06:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:38
*** netapp has left #openstack-unregistered06:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:39
*** KeithMnemonic1 has quit IRC06:39
*** netapp has left #openstack-unregistered06:40
*** alhatneha has quit IRC06:40
*** fwilson has joined #openstack-unregistered06:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:40
*** RageLtMan has joined #openstack-unregistered06:40
*** netapp has left #openstack-unregistered06:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:41
*** netapp has left #openstack-unregistered06:41
*** niraj12_singh has quit IRC06:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:42
*** netapp has left #openstack-unregistered06:42
*** gamado has joined #openstack-unregistered06:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:43
*** netapp has left #openstack-unregistered06:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:44
*** netapp has left #openstack-unregistered06:45
*** gcheresh has joined #openstack-unregistered06:45
*** Yarboa has joined #openstack-unregistered06:45
*** trungnv has joined #openstack-unregistered06:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:45
*** netapp has left #openstack-unregistered06:46
*** shaohe_feng has quit IRC06:46
*** tonytan4ever_brb has quit IRC06:46
*** Hijiri17 has joined #openstack-unregistered06:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:46
*** netapp has left #openstack-unregistered06:46
*** gtema has joined #openstack-unregistered06:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:47
*** dbadea has quit IRC06:48
*** netapp has left #openstack-unregistered06:48
*** gtema has left #openstack-unregistered06:48
*** Hijiri17 has quit IRC06:48
*** kjackal has joined #openstack-unregistered06:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:48
*** netapp has left #openstack-unregistered06:48
*** emalikov has quit IRC06:49
*** grafuls has joined #openstack-unregistered06:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:49
*** netapp has left #openstack-unregistered06:49
*** imcsk8 has quit IRC06:50
*** cNilesh has joined #openstack-unregistered06:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:50
*** netapp has left #openstack-unregistered06:50
*** suyog has quit IRC06:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:51
*** netapp has left #openstack-unregistered06:51
*** tigrmesh0 has joined #openstack-unregistered06:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:52
*** netapp has left #openstack-unregistered06:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:53
*** netapp has left #openstack-unregistered06:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:54
*** netapp has left #openstack-unregistered06:54
*** ajvpot has joined #openstack-unregistered06:55
*** tigrmesh0 has quit IRC06:55
*** visibili1yspots has joined #openstack-unregistered06:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:55
*** netapp has left #openstack-unregistered06:55
*** uptime6 has joined #openstack-unregistered06:56
*** ramishra has joined #openstack-unregistered06:56
*** shaohe_feng has quit IRC06:56
*** ketralnis has joined #openstack-unregistered06:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:56
*** netapp has left #openstack-unregistered06:56
*** anderson11 has joined #openstack-unregistered06:57
*** sahid has joined #openstack-unregistered06:57
*** anderson11 has quit IRC06:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:57
*** netapp has left #openstack-unregistered06:57
*** imcsk8 has joined #openstack-unregistered06:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:58
*** uptime6 has quit IRC06:58
*** Whooa21 has joined #openstack-unregistered06:58
*** ajvpot has quit IRC06:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:58
*** netapp has left #openstack-unregistered06:58
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered06:59
*** fford17 has joined #openstack-unregistered06:59
*** boris9991 has joined #openstack-unregistered06:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:59
*** netapp has left #openstack-unregistered06:59
*** Whooa21 has quit IRC07:00
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered07:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:00
*** netapp has left #openstack-unregistered07:00
*** geaaru has joined #openstack-unregistered07:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:01
*** netapp has left #openstack-unregistered07:02
*** boris9991 has left #openstack-unregistered07:02
*** boris9991 has joined #openstack-unregistered07:02
*** sayalilunkad has quit IRC07:02
*** boris9991 has left #openstack-unregistered07:02
*** sayalilunkad has joined #openstack-unregistered07:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:02
*** netapp has left #openstack-unregistered07:02
*** _joes_ has joined #openstack-unregistered07:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:03
*** netapp has left #openstack-unregistered07:03
*** boris999 has joined #openstack-unregistered07:04
*** ykatabam1 has quit IRC07:04
*** horms has joined #openstack-unregistered07:04
*** boris999 has left #openstack-unregistered07:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:04
*** netapp has left #openstack-unregistered07:04
*** unicell has quit IRC07:05
*** kumarmn has quit IRC07:05
*** SolarAquarion24 has joined #openstack-unregistered07:05
*** ketralnis has quit IRC07:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:05
*** netapp has left #openstack-unregistered07:05
*** dkushwaha has joined #openstack-unregistered07:06
*** ramishra has quit IRC07:06
*** fford17 has quit IRC07:06
*** mcornea has joined #openstack-unregistered07:06
*** shaohe_feng has quit IRC07:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:06
*** netapp has left #openstack-unregistered07:06
*** unicell has joined #openstack-unregistered07:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:07
*** pandy_ has left #openstack-unregistered07:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:07
*** netapp has left #openstack-unregistered07:07
*** jodh has joined #openstack-unregistered07:08
*** jodh has joined #openstack-unregistered07:08
*** jlf19 has joined #openstack-unregistered07:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:08
*** SolarAquarion24 has quit IRC07:08
*** netapp has left #openstack-unregistered07:08
*** jatanmalde has quit IRC07:09
*** trevor_intel has joined #openstack-unregistered07:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:09
*** netapp has left #openstack-unregistered07:09
*** cylopez has joined #openstack-unregistered07:10
*** ispp has joined #openstack-unregistered07:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:10
*** netapp has left #openstack-unregistered07:10
*** dmacpher has quit IRC07:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:11
*** netapp has left #openstack-unregistered07:11
*** unicell has quit IRC07:12
*** milan has joined #openstack-unregistered07:12
*** Klumben has quit IRC07:12
*** ymasson has quit IRC07:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:12
*** rraja_ has joined #openstack-unregistered07:12
*** netapp has left #openstack-unregistered07:12
*** jlf19 has quit IRC07:13
*** sahid has left #openstack-unregistered07:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:13
*** tesseract has joined #openstack-unregistered07:13
*** netapp has left #openstack-unregistered07:13
*** ATDT91110 has joined #openstack-unregistered07:14
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered07:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:14
*** netapp has left #openstack-unregistered07:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:15
*** netapp has left #openstack-unregistered07:15
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered07:16
*** trevor_intel has quit IRC07:16
*** milan has quit IRC07:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:16
*** netapp has left #openstack-unregistered07:16
*** shaohe_feng has quit IRC07:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:17
*** netapp has left #openstack-unregistered07:17
*** ATDT91110 has quit IRC07:18
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:18
*** btully has joined #openstack-unregistered07:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:18
*** netapp has left #openstack-unregistered07:18
*** _joes_ has quit IRC07:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:19
*** netapp has left #openstack-unregistered07:19
*** smccarthy has quit IRC07:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:20
*** netapp has left #openstack-unregistered07:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:21
*** netapp has left #openstack-unregistered07:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:22
*** netapp has left #openstack-unregistered07:22
*** btully has quit IRC07:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:23
*** netapp has left #openstack-unregistered07:23
*** conno has joined #openstack-unregistered07:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:24
*** netapp has left #openstack-unregistered07:24
*** conno has quit IRC07:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:25
*** netapp has left #openstack-unregistered07:25
*** milan has joined #openstack-unregistered07:26
*** yano6 has joined #openstack-unregistered07:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:26
*** netapp has left #openstack-unregistered07:26
*** shaohe_feng has quit IRC07:27
*** vijaykc4 has quit IRC07:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:27
*** netapp has left #openstack-unregistered07:27
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:28
*** yano6 has quit IRC07:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:28
*** netapp has left #openstack-unregistered07:28
*** hoonetorg has joined #openstack-unregistered07:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:29
*** netapp has left #openstack-unregistered07:29
*** MarkBaker has quit IRC07:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:30
*** netapp has left #openstack-unregistered07:30
*** jodh has left #openstack-unregistered07:31
*** _joes_ has joined #openstack-unregistered07:31
*** btully has joined #openstack-unregistered07:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:31
*** netapp has left #openstack-unregistered07:31
*** jatanmalde has joined #openstack-unregistered07:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:32
*** netapp has left #openstack-unregistered07:32
*** sst6622 has joined #openstack-unregistered07:33
*** amoralej|off is now known as amoralej07:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:33
*** netapp has left #openstack-unregistered07:33
*** jatanmalde is now known as jatanmalde|gone07:34
*** Smeef7 has joined #openstack-unregistered07:34
*** emalikov has joined #openstack-unregistered07:34
*** jniu has joined #openstack-unregistered07:34
*** tosky has joined #openstack-unregistered07:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:34
*** netapp has left #openstack-unregistered07:35
*** sst6622 has quit IRC07:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:35
*** netapp has left #openstack-unregistered07:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:36
*** netapp has left #openstack-unregistered07:37
*** jniu has left #openstack-unregistered07:37
*** ispp has quit IRC07:37
*** mgoddard has joined #openstack-unregistered07:37
*** shaohe_feng has quit IRC07:37
*** Smeef7 has quit IRC07:37
*** annp has quit IRC07:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:37
*** netapp has left #openstack-unregistered07:38
*** annp has joined #openstack-unregistered07:38
*** DangerousDaren has joined #openstack-unregistered07:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:38
*** netapp has left #openstack-unregistered07:38
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:39
*** sfilatov has quit IRC07:39
*** usrX has joined #openstack-unregistered07:39
*** Guest20516 has joined #openstack-unregistered07:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:39
*** netapp has left #openstack-unregistered07:39
*** Guest20516 has quit IRC07:40
*** rdobot has joined #openstack-unregistered07:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:40
*** netapp has left #openstack-unregistered07:41
*** usrX has quit IRC07:41
*** combofish has joined #openstack-unregistered07:41
*** cshen has joined #openstack-unregistered07:41
*** rockythink has joined #openstack-unregistered07:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:41
*** netapp has left #openstack-unregistered07:42
*** abregman has joined #openstack-unregistered07:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:42
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered07:42
*** netapp has left #openstack-unregistered07:43
rockythink??07:43
*** cshastri has joined #openstack-unregistered07:43
rockythinkhello?07:43
rockythinkanybody here?07:43
*** bhagyashris has quit IRC07:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:43
*** Connection has joined #openstack-unregistered07:43
*** netapp has left #openstack-unregistered07:43
mjrichardsonrockythink: hello!07:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:44
*** netapp has left #openstack-unregistered07:44
*** bfernando has joined #openstack-unregistered07:45
*** tone_zrt has joined #openstack-unregistered07:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:45
*** netapp has left #openstack-unregistered07:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:46
*** Connection has quit IRC07:46
*** netapp has left #openstack-unregistered07:47
*** galaxyblr has quit IRC07:47
*** shaohe_feng has quit IRC07:47
* mjrichardson parts07:47
*** mjrichardson has left #openstack-unregistered07:47
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered07:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:47
*** netapp has left #openstack-unregistered07:47
*** ragiman has joined #openstack-unregistered07:48
*** hoonetorg has quit IRC07:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:48
*** netapp has left #openstack-unregistered07:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:49
*** netapp has left #openstack-unregistered07:49
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered07:50
rockythink..07:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:50
*** netapp has left #openstack-unregistered07:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:51
rockythink07:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:51
*** netapp has left #openstack-unregistered07:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:52
*** netapp has left #openstack-unregistered07:52
*** HarryS9 has joined #openstack-unregistered07:53
*** diogenese16 has joined #openstack-unregistered07:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:53
*** netapp has left #openstack-unregistered07:53
* rockythink 07:54
* rockythink 07:54
*** Carlos061127 has joined #openstack-unregistered07:54
*** fsamareanu11 has joined #openstack-unregistered07:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:54
*** netapp has left #openstack-unregistered07:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:55
*** diogenese16 has quit IRC07:55
*** netapp has left #openstack-unregistered07:55
*** mar77i_ has joined #openstack-unregistered07:56
*** fsamareanu11 has quit IRC07:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:56
*** netapp has left #openstack-unregistered07:56
rockythinkls07:57
* rockythink 07:57
rockythink++07:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:57
*** netapp has left #openstack-unregistered07:57
*** shaohe_feng has quit IRC07:58
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack-unregistered07:58
*** pOe[ has joined #openstack-unregistered07:58
*** willemb has quit IRC07:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:58
*** netapp has left #openstack-unregistered07:58
rockythinkls07:59
*** AbbeyRipstra18 has joined #openstack-unregistered07:59
*** dhajare has joined #openstack-unregistered07:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:59
*** netapp has left #openstack-unregistered07:59
*** willemb has joined #openstack-unregistered08:00
*** rockythink has left #openstack-unregistered08:00
*** mar77i_ has quit IRC08:00
*** Carlos061127 has quit IRC08:00
*** madduck21 has joined #openstack-unregistered08:00
*** gli has quit IRC08:00
*** tone_zrt has left #openstack-unregistered08:00
*** kripa has joined #openstack-unregistered08:00
*** ispp has joined #openstack-unregistered08:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:00
*** hoonetorg has joined #openstack-unregistered08:00
*** netapp has left #openstack-unregistered08:00
*** AbbeyRipstra18 has quit IRC08:01
*** tonytan4ever has joined #openstack-unregistered08:01
*** racedo has joined #openstack-unregistered08:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:01
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered08:01
*** netapp has left #openstack-unregistered08:01
*** HarryS9 has quit IRC08:02
*** hardbot has joined #openstack-unregistered08:02
*** Guest39083 has joined #openstack-unregistered08:02
*** vijaykc4 has quit IRC08:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:02
*** netapp has left #openstack-unregistered08:02
*** owalsh has quit IRC08:03
Guest39083join08:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:03
*** netapp has left #openstack-unregistered08:03
Guest39083quit08:04
*** briner has joined #openstack-unregistered08:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:04
*** netapp has left #openstack-unregistered08:04
*** hoonetorg has left #openstack-unregistered08:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:05
*** netapp has left #openstack-unregistered08:05
*** sameo has joined #openstack-unregistered08:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:06
*** tonytan4ever has quit IRC08:06
*** netapp has left #openstack-unregistered08:06
*** dougsz_ has joined #openstack-unregistered08:07
*** alistarle has joined #openstack-unregistered08:07
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered08:07
*** pOe[ has quit IRC08:07
*** btully has quit IRC08:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:07
*** netapp has left #openstack-unregistered08:07
*** shaohe_feng has quit IRC08:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:08
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:08
*** netapp has left #openstack-unregistered08:08
*** not_rdobot has quit IRC08:09
*** _kossak_ has joined #openstack-unregistered08:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:09
*** netapp has left #openstack-unregistered08:09
*** bkorren has joined #openstack-unregistered08:10
*** canori03 has joined #openstack-unregistered08:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:10
*** netapp has left #openstack-unregistered08:10
*** ykatabam has joined #openstack-unregistered08:11
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered08:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:11
*** netapp has left #openstack-unregistered08:11
*** paladox_ has quit IRC08:12
*** woddf211 has joined #openstack-unregistered08:12
*** paladox has joined #openstack-unregistered08:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:12
*** k_mouza has joined #openstack-unregistered08:12
*** netapp has left #openstack-unregistered08:12
*** Erenzie0 has joined #openstack-unregistered08:13
*** Pilfers has joined #openstack-unregistered08:13
*** dougsz_ has left #openstack-unregistered08:13
Guest39083join08:13
*** paladox has quit IRC08:13
*** paladox has joined #openstack-unregistered08:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:13
*** netapp has left #openstack-unregistered08:13
*** paladox has left #openstack-unregistered08:14
*** Erenzie0 has quit IRC08:14
*** abhijeet_trilio has quit IRC08:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:14
*** netapp has left #openstack-unregistered08:14
*** SachinKulkarni has joined #openstack-unregistered08:15
*** rockythink has joined #openstack-unregistered08:15
*** woddf211 has quit IRC08:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:15
*** netapp has left #openstack-unregistered08:15
*** emalikov has quit IRC08:16
*** kumarmn has quit IRC08:16
*** gli has joined #openstack-unregistered08:16
SachinKulkarniIDENTIFY SachinKulkarni @four12308:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:16
*** netapp has left #openstack-unregistered08:16
*** Connecting has joined #openstack-unregistered08:17
*** Connecting has quit IRC08:17
*** rockythink has quit IRC08:17
*** suanand has joined #openstack-unregistered08:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:17
*** netapp has left #openstack-unregistered08:17
*** kripa has quit IRC08:18
*** suuuper has joined #openstack-unregistered08:18
*** SachinKulkarni has left #openstack-unregistered08:18
*** shaohe_feng has quit IRC08:18
*** rocky2 has joined #openstack-unregistered08:18
*** jlf20 has joined #openstack-unregistered08:18
*** SachinKulkarni has joined #openstack-unregistered08:18
*** bkorren has quit IRC08:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:18
*** netapp has left #openstack-unregistered08:19
*** Pilfers has quit IRC08:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:19
* rocky2 08:19
*** jcjordyn12029 has joined #openstack-unregistered08:19
*** SachinKulkarni has left #openstack-unregistered08:19
*** rocky2 is now known as rockythink08:19
rockythinkls08:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:19
*** netapp has left #openstack-unregistered08:19
*** cshen has quit IRC08:20
combofishmsg ls08:20
*** visibili1yspots has quit IRC08:20
combofishls08:20
*** szilard has joined #openstack-unregistered08:20
combofishhello?08:20
rockythinkhell08:20
rockythinkhello08:20
*** wget26 has joined #openstack-unregistered08:20
*** jcjordyn12029 has quit IRC08:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:20
combofishjust a greener08:20
*** netapp has left #openstack-unregistered08:21
*** truongnh has joined #openstack-unregistered08:21
rockythinkme too08:21
*** Guest39083 has quit IRC08:21
*** bhagyashris has quit IRC08:21
*** syncretism_mbl has joined #openstack-unregistered08:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:21
*** netapp has left #openstack-unregistered08:22
*** wget26 has quit IRC08:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:22
*** netapp has left #openstack-unregistered08:22
*** jlf20 has quit IRC08:23
*** d0nn1e has joined #openstack-unregistered08:23
*** alistarle has quit IRC08:23
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered08:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:23
*** netapp has left #openstack-unregistered08:23
combofishstill here?08:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:24
*** netapp has left #openstack-unregistered08:25
rockythink??08:25
*** Sophira10 has joined #openstack-unregistered08:25
*** syncretism_mbl has quit IRC08:25
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered08:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:25
*** netapp has left #openstack-unregistered08:26
*** d0nn1e has quit IRC08:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:26
*** netapp has left #openstack-unregistered08:27
combofishHave you registered?08:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:27
*** netapp has left #openstack-unregistered08:28
*** dkushwaha has left #openstack-unregistered08:28
*** shaohe_feng has quit IRC08:28
*** cshen has joined #openstack-unregistered08:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:28
*** netapp has left #openstack-unregistered08:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:29
*** netapp has left #openstack-unregistered08:29
*** EvanR16 has joined #openstack-unregistered08:30
*** racedo has quit IRC08:30
*** bhagyashris has joined #openstack-unregistered08:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:30
*** netapp has left #openstack-unregistered08:30
*** ManyRaptors9 has joined #openstack-unregistered08:31
*** hungpv has joined #openstack-unregistered08:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:31
*** rockythink has quit IRC08:31
*** netapp has left #openstack-unregistered08:32
*** Sophira10 has quit IRC08:32
*** briner has quit IRC08:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:32
*** netapp has left #openstack-unregistered08:33
*** cshen has quit IRC08:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:33
*** netapp has left #openstack-unregistered08:34
*** not_rdobot has quit IRC08:34
*** davidsha has joined #openstack-unregistered08:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:34
*** netapp has left #openstack-unregistered08:34
*** EvanR16 has quit IRC08:35
*** ecrist1 has joined #openstack-unregistered08:35
*** nmanos has joined #openstack-unregistered08:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:35
*** netapp has left #openstack-unregistered08:35
*** alistarle has joined #openstack-unregistered08:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:36
*** netapp has left #openstack-unregistered08:36
*** ManyRaptors9 has quit IRC08:37
*** ecrist1 has quit IRC08:37
*** hungpv is now known as hungpv_08:37
*** truongnh1 has joined #openstack-unregistered08:37
*** abhijeet_trilio has joined #openstack-unregistered08:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:37
*** netapp has left #openstack-unregistered08:38
*** jschwarz has joined #openstack-unregistered08:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:38
*** netapp has left #openstack-unregistered08:39
*** shaohe_feng has quit IRC08:39
*** belak15 has joined #openstack-unregistered08:39
*** savvas has joined #openstack-unregistered08:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:39
*** netapp has left #openstack-unregistered08:40
*** avivgt has quit IRC08:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:40
*** tonytan4ever has joined #openstack-unregistered08:40
*** truongnh1 has left #openstack-unregistered08:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:40
*** netapp has left #openstack-unregistered08:40
*** alistarle has quit IRC08:41
*** epheo has joined #openstack-unregistered08:41
*** jschwarz has left #openstack-unregistered08:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:41
*** netapp has left #openstack-unregistered08:41
*** josecastroleon has left #openstack-unregistered08:42
*** canori03 has quit IRC08:42
*** canori03 has joined #openstack-unregistered08:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:42
*** netapp has left #openstack-unregistered08:42
*** shep_ has joined #openstack-unregistered08:43
*** jrg22 has joined #openstack-unregistered08:43
*** kameloso28 has joined #openstack-unregistered08:43
*** kameloso28 has quit IRC08:43
*** combofish has quit IRC08:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:43
*** jor21 has joined #openstack-unregistered08:43
*** netapp has left #openstack-unregistered08:44
*** belak15 has quit IRC08:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:44
*** netapp has left #openstack-unregistered08:45
*** davidsha has left #openstack-unregistered08:45
*** ykatabam has quit IRC08:45
*** tonytan4ever has quit IRC08:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:45
*** fnaval has joined #openstack-unregistered08:45
*** netapp has left #openstack-unregistered08:46
*** jrg22 has quit IRC08:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:46
*** netapp has left #openstack-unregistered08:46
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered08:47
*** jor21 has quit IRC08:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:47
*** netapp has left #openstack-unregistered08:47
*** owalsh has joined #openstack-unregistered08:48
*** savvas has quit IRC08:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:48
*** netapp has left #openstack-unregistered08:48
*** shaohe_feng has quit IRC08:49
*** xteknoid has quit IRC08:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:49
*** grafuls has quit IRC08:49
*** netapp has left #openstack-unregistered08:50
*** cshastri_ has joined #openstack-unregistered08:50
*** fnaval has quit IRC08:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:50
*** owalsh_ has joined #openstack-unregistered08:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:50
*** SkyPatrol has joined #openstack-unregistered08:50
*** netapp has left #openstack-unregistered08:50
*** Jacob843 has joined #openstack-unregistered08:51
*** dmacpher has joined #openstack-unregistered08:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:51
*** netapp has left #openstack-unregistered08:51
*** neotic has left #openstack-unregistered08:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:52
*** netapp has left #openstack-unregistered08:52
*** owalsh has quit IRC08:53
*** adrianc_ has quit IRC08:53
*** cshastri has quit IRC08:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:53
*** netapp has left #openstack-unregistered08:53
*** epheo has quit IRC08:54
*** Jacob843 has quit IRC08:54
*** alistarle has joined #openstack-unregistered08:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:54
*** galaxyblr has quit IRC08:54
*** netapp has left #openstack-unregistered08:54
*** owalsh has joined #openstack-unregistered08:55
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered08:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:55
*** netapp has left #openstack-unregistered08:56
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered08:56
*** owalsh_ has quit IRC08:56
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered08:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:56
*** netapp has left #openstack-unregistered08:57
*** jfmcarreira12 has joined #openstack-unregistered08:57
*** bkopilov has quit IRC08:57
*** joepie9126 has joined #openstack-unregistered08:57
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered08:57
*** galaxyblr has quit IRC08:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:57
*** netapp has left #openstack-unregistered08:57
*** jfmcarreira12 has quit IRC08:58
*** galaxyblr has joined #openstack-unregistered08:58
*** furiousDingo0 has joined #openstack-unregistered08:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:58
*** netapp has left #openstack-unregistered08:58
*** shaohe_feng has quit IRC08:59
*** jiaopen__ has joined #openstack-unregistered08:59
*** jiaopeng_ has joined #openstack-unregistered08:59
*** joepie9126 has quit IRC08:59
*** _alastor_ has joined #openstack-unregistered08:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:59
*** netapp has left #openstack-unregistered08:59
*** alistarle has quit IRC09:00
*** SkyPatrol has quit IRC09:00
*** ginsul has joined #openstack-unregistered09:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:00
*** netapp has left #openstack-unregistered09:01
*** grafuls has joined #openstack-unregistered09:01
*** Humvee23 has joined #openstack-unregistered09:01
*** sfilatov has quit IRC09:01
*** jaicaa_ has quit IRC09:01
*** Odd_ has joined #openstack-unregistered09:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:01
*** netapp has left #openstack-unregistered09:02
*** furiousDingo0 has quit IRC09:02
*** justif18 has joined #openstack-unregistered09:02
*** marcoslater has joined #openstack-unregistered09:02
*** horms_ has joined #openstack-unregistered09:02
*** Humvee23 has quit IRC09:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:02
*** netapp has left #openstack-unregistered09:02
*** felixsch_ has quit IRC09:03
*** dhajare has quit IRC09:03
*** Kingsy2 has joined #openstack-unregistered09:03
*** Odd_ has quit IRC09:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:03
*** netapp has left #openstack-unregistered09:03
*** justif18 has quit IRC09:04
*** _alastor_ has quit IRC09:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:04
*** netapp has left #openstack-unregistered09:04
*** nmanos has left #openstack-unregistered09:05
*** horms has quit IRC09:05
*** marcoslater has quit IRC09:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:05
*** not_rdobot has quit IRC09:05
*** netapp has left #openstack-unregistered09:05
*** Naphta has left #openstack-unregistered09:06
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered09:06
*** dbpiv has joined #openstack-unregistered09:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:06
*** netapp has left #openstack-unregistered09:07
*** HarryS23 has joined #openstack-unregistered09:07
*** horms_ has quit IRC09:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:07
*** netapp has left #openstack-unregistered09:08
*** Kingsy2 has quit IRC09:08
*** horms_ has joined #openstack-unregistered09:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:08
*** netapp has left #openstack-unregistered09:08
*** shaohe_feng has quit IRC09:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:09
*** netapp has left #openstack-unregistered09:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:10
*** HarryS23 has quit IRC09:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:10
*** netapp has left #openstack-unregistered09:10
*** tha_dok has quit IRC09:11
*** k_mouza has quit IRC09:11
*** dbpiv has quit IRC09:11
*** smeggysmeg24 has joined #openstack-unregistered09:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:11
*** netapp has left #openstack-unregistered09:12
*** jiaopengju has quit IRC09:12
*** mattcode has joined #openstack-unregistered09:12
*** tha_dok has joined #openstack-unregistered09:12
*** tha_dok has joined #openstack-unregistered09:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:12
*** netapp has left #openstack-unregistered09:13
*** ecrist1 has joined #openstack-unregistered09:13
*** alistarle has joined #openstack-unregistered09:13
*** not_rdobot has quit IRC09:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:13
*** netapp has left #openstack-unregistered09:14
*** mattcode has quit IRC09:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:14
*** jaicaa has joined #openstack-unregistered09:14
*** netapp has left #openstack-unregistered09:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:15
*** netapp has left #openstack-unregistered09:15
*** jiaopen__ has quit IRC09:16
*** jiaopeng_ has quit IRC09:16
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:16
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:16
*** netapp has left #openstack-unregistered09:16
*** smeggysmeg24 has quit IRC09:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:17
*** netapp has left #openstack-unregistered09:18
*** govg has joined #openstack-unregistered09:18
*** alistarle has quit IRC09:18
*** CGML14 has joined #openstack-unregistered09:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:18
*** netapp has left #openstack-unregistered09:19
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:19
*** govg has quit IRC09:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:19
*** Guest92900 has quit IRC09:19
*** netapp has left #openstack-unregistered09:19
*** shaohe_feng has quit IRC09:20
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:20
*** netapp has left #openstack-unregistered09:20
*** Guest43987 has joined #openstack-unregistered09:21
*** ecrist1 has quit IRC09:21
*** jiaopengju has quit IRC09:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:21
*** netapp has left #openstack-unregistered09:21
*** Guest43987 has quit IRC09:22
*** albert23 has left #openstack-unregistered09:22
*** sambetts_ has joined #openstack-unregistered09:22
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:22
*** netapp has left #openstack-unregistered09:22
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:23
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:23
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:23
*** netapp has left #openstack-unregistered09:23
*** daqu has quit IRC09:24
*** sambetts_ has left #openstack-unregistered09:24
*** CGML14 has quit IRC09:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:24
*** netapp has left #openstack-unregistered09:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:25
*** netapp has left #openstack-unregistered09:25
*** truongnh has quit IRC09:26
*** borsin27 has joined #openstack-unregistered09:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:26
*** netapp has left #openstack-unregistered09:26
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:27
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:27
*** kysse has joined #openstack-unregistered09:27
*** netapp has left #openstack-unregistered09:27
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered09:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:28
*** netapp has left #openstack-unregistered09:28
*** kysse_ has quit IRC09:29
*** Karasu has joined #openstack-unregistered09:29
*** edong2315 has joined #openstack-unregistered09:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:29
*** shep_ has quit IRC09:29
*** netapp has left #openstack-unregistered09:29
*** borsin27 has quit IRC09:30
*** MrAbaddon has quit IRC09:30
*** Karasu has quit IRC09:30
*** shaohe_feng has quit IRC09:30
*** _joes_ has quit IRC09:30
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered09:30
*** karstensrage12 has joined #openstack-unregistered09:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:30
*** netapp has left #openstack-unregistered09:30
*** bhagyashris has quit IRC09:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:31
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:31
*** netapp has left #openstack-unregistered09:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:32
*** netapp has left #openstack-unregistered09:32
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:33
*** zoli is now known as zoli|lunch09:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:33
*** netapp has left #openstack-unregistered09:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:34
*** kumarmn has quit IRC09:34
*** netapp has left #openstack-unregistered09:34
*** not_rdobot has quit IRC09:35
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:35
*** kysse has left #openstack-unregistered09:35
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:35
*** zoli|lunch is now known as zoli09:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:35
*** netapp has left #openstack-unregistered09:35
*** EdSaperia25 has joined #openstack-unregistered09:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:36
*** netapp has left #openstack-unregistered09:36
*** karstensrage12 has quit IRC09:37
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:37
*** ywat has joined #openstack-unregistered09:37
*** Majadon16 has joined #openstack-unregistered09:37
*** jhp has joined #openstack-unregistered09:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:37
*** netapp has left #openstack-unregistered09:37
*** Majadon16 has quit IRC09:38
*** edong2315 has quit IRC09:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:38
*** netapp has left #openstack-unregistered09:38
*** Guest79333 has joined #openstack-unregistered09:39
*** Ryuzaki has joined #openstack-unregistered09:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:39
*** netapp has left #openstack-unregistered09:40
*** Ryuzaki has quit IRC09:40
*** bazhang10 has joined #openstack-unregistered09:40
*** reedip|travellin has quit IRC09:40
*** shaohe_feng has quit IRC09:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:40
*** netapp has left #openstack-unregistered09:41
*** EdSaperia25 has quit IRC09:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:41
*** netapp has left #openstack-unregistered09:41
*** MrAbaddon has joined #openstack-unregistered09:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:42
*** netapp has left #openstack-unregistered09:42
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:43
*** netapp has left #openstack-unregistered09:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:44
*** netapp has left #openstack-unregistered09:44
*** bazhang10 has quit IRC09:45
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:45
*** netapp has left #openstack-unregistered09:45
*** Guest65850 has joined #openstack-unregistered09:46
*** get22 has joined #openstack-unregistered09:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:46
*** netapp has left #openstack-unregistered09:46
*** admin0 has joined #openstack-unregistered09:47
*** get22 has quit IRC09:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:47
*** netapp has left #openstack-unregistered09:47
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered09:48
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:48
*** Guest65850 has quit IRC09:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:48
*** netapp has left #openstack-unregistered09:48
*** Sebastien has joined #openstack-unregistered09:49
*** Sebastien is now known as Guest697809:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:49
*** netapp has left #openstack-unregistered09:49
*** shaohe_feng has quit IRC09:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:50
*** netapp has left #openstack-unregistered09:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:51
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered09:51
*** ketas28 has joined #openstack-unregistered09:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:51
*** netapp has left #openstack-unregistered09:51
*** Geeky_Bear has joined #openstack-unregistered09:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:52
*** netapp has left #openstack-unregistered09:52
*** not_rdobot has quit IRC09:53
*** eir13 has joined #openstack-unregistered09:53
*** racedo has joined #openstack-unregistered09:53
*** ErrantEgo5 has joined #openstack-unregistered09:53
*** Guest6978 has quit IRC09:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:53
*** netapp has left #openstack-unregistered09:53
*** ketas28 has quit IRC09:54
*** Geeky_Bear has quit IRC09:54
*** esberglu has joined #openstack-unregistered09:54
*** rolig has joined #openstack-unregistered09:54
*** admin0 has left #openstack-unregistered09:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:54
*** netapp has left #openstack-unregistered09:54
*** jaganathan has left #openstack-unregistered09:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:55
*** mark-mcardle has joined #openstack-unregistered09:55
*** netapp has left #openstack-unregistered09:55
*** rolig has quit IRC09:56
*** ErrantEgo5 has quit IRC09:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:56
*** netapp has left #openstack-unregistered09:56
*** pekkari has left #openstack-unregistered09:57
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered09:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:57
*** netapp has left #openstack-unregistered09:57
*** eir13 has quit IRC09:58
*** gli has quit IRC09:58
*** RichiH has joined #openstack-unregistered09:58
*** jiaopengju has quit IRC09:58
*** RichiH is now known as Guest3108009:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:58
*** netapp has left #openstack-unregistered09:58
*** esberglu has quit IRC09:59
*** floogulinc11 has joined #openstack-unregistered09:59
*** tasse2 has joined #openstack-unregistered09:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:59
*** netapp has left #openstack-unregistered09:59
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered10:00
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered10:00
*** jiaopeng_ has joined #openstack-unregistered10:00
*** jiaopen__ has joined #openstack-unregistered10:00
*** sysdef29 has joined #openstack-unregistered10:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:00
*** netapp has left #openstack-unregistered10:00
*** MrAbaddon has quit IRC10:01
*** shaohe_feng has quit IRC10:01
*** HollyW00d17 has joined #openstack-unregistered10:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:01
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered10:01
*** netapp has left #openstack-unregistered10:01
*** HollyW00d17 has quit IRC10:02
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered10:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:02
*** Guest31080 has quit IRC10:02
*** netapp has left #openstack-unregistered10:02
*** tasse2 has quit IRC10:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:03
*** netapp has left #openstack-unregistered10:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:04
*** netapp has left #openstack-unregistered10:04
*** jiaopen__ has quit IRC10:05
*** jiaopeng_ has quit IRC10:05
*** ispp has quit IRC10:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:05
*** netapp has left #openstack-unregistered10:05
*** dindon has joined #openstack-unregistered10:06
*** jiaopengju_ has joined #openstack-unregistered10:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:06
*** netapp has left #openstack-unregistered10:06
*** sysdef29 has quit IRC10:07
*** jiaopengju_ has left #openstack-unregistered10:07
*** willemb has quit IRC10:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:07
*** netapp has left #openstack-unregistered10:07
*** dindon has quit IRC10:08
*** horms_ has quit IRC10:08
*** floogulinc11 has quit IRC10:08
*** reedip|travellin has joined #openstack-unregistered10:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:08
*** netapp has left #openstack-unregistered10:08
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered10:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:09
*** ysandeep has quit IRC10:09
*** netapp has left #openstack-unregistered10:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:10
*** netapp has left #openstack-unregistered10:10
*** shaohe_feng has quit IRC10:11
*** caixiaoyu has quit IRC10:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:11
*** netapp has left #openstack-unregistered10:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:12
*** netapp has left #openstack-unregistered10:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:13
*** netapp has left #openstack-unregistered10:13
*** sins- has joined #openstack-unregistered10:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:14
*** netapp has left #openstack-unregistered10:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:15
*** netapp has left #openstack-unregistered10:15
*** MrAbaddon has joined #openstack-unregistered10:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:16
*** netapp has left #openstack-unregistered10:16
*** sins- has quit IRC10:17
*** annp has quit IRC10:17
*** vipul has joined #openstack-unregistered10:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:17
*** netapp has left #openstack-unregistered10:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:18
*** reedip|travellin has quit IRC10:18
*** netapp has left #openstack-unregistered10:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:19
*** netapp has left #openstack-unregistered10:19
*** Guest8677 has joined #openstack-unregistered10:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:20
*** netapp has left #openstack-unregistered10:20
*** Guest8677 has quit IRC10:21
*** spiffxp has joined #openstack-unregistered10:21
*** shaohe_feng has quit IRC10:21
*** pengdake has quit IRC10:21
*** SlickNik has joined #openstack-unregistered10:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:21
*** netapp has left #openstack-unregistered10:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:22
*** netapp has left #openstack-unregistered10:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:23
*** netapp has left #openstack-unregistered10:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:24
*** netapp has left #openstack-unregistered10:24
*** tonytan4ever has joined #openstack-unregistered10:25
*** pointfree7 has joined #openstack-unregistered10:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:25
*** netapp has left #openstack-unregistered10:25
*** garywhite has joined #openstack-unregistered10:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:26
*** netapp has left #openstack-unregistered10:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:27
*** canori03 has quit IRC10:27
*** netapp has left #openstack-unregistered10:27
*** canori03 has joined #openstack-unregistered10:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:28
*** netapp has left #openstack-unregistered10:28
*** pointfree7 has quit IRC10:29
*** garywhite has quit IRC10:29
*** cshen has joined #openstack-unregistered10:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:29
*** tonytan4ever has quit IRC10:29
*** netapp has left #openstack-unregistered10:29
*** kjackal has quit IRC10:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:30
*** netapp has left #openstack-unregistered10:30
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered10:31
*** reedip|travellin has joined #openstack-unregistered10:31
*** shep_ has joined #openstack-unregistered10:31
*** shaohe_feng has quit IRC10:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:31
*** netapp has left #openstack-unregistered10:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:32
*** netapp has left #openstack-unregistered10:32
*** cshen has quit IRC10:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:33
*** netapp has left #openstack-unregistered10:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:34
*** MJ9421 has joined #openstack-unregistered10:34
*** pkovar has joined #openstack-unregistered10:34
*** hungpv_ has quit IRC10:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:34
*** netapp has left #openstack-unregistered10:34
*** sridharg has quit IRC10:35
*** Theking^10 has joined #openstack-unregistered10:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:35
*** netapp has left #openstack-unregistered10:35
*** not_rdobot has quit IRC10:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:36
*** netapp has left #openstack-unregistered10:36
*** ketas0 has joined #openstack-unregistered10:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:37
*** netapp has left #openstack-unregistered10:37
*** MJ9421 has quit IRC10:38
*** ketas0 has quit IRC10:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:38
*** netapp has left #openstack-unregistered10:38
*** chason has quit IRC10:39
*** chason[m] has quit IRC10:39
*** Theking^10 has quit IRC10:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:39
*** netapp has left #openstack-unregistered10:39
*** Zorry has left #openstack-unregistered10:40
*** chason has joined #openstack-unregistered10:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:40
*** netapp has left #openstack-unregistered10:40
*** chason[m] has joined #openstack-unregistered10:41
*** Croepha3 has joined #openstack-unregistered10:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:41
*** netapp has left #openstack-unregistered10:41
*** shaohe_feng has quit IRC10:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:42
*** netapp has left #openstack-unregistered10:42
*** Croepha3 has quit IRC10:43
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:43
*** ripdog2 has joined #openstack-unregistered10:43
*** ripdog2 has quit IRC10:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:43
*** netapp has left #openstack-unregistered10:43
*** abhishekk has quit IRC10:43
*** pooja_jadhav has quit IRC10:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:44
*** netapp has left #openstack-unregistered10:44
*** TheBloodyMaster has joined #openstack-unregistered10:44
*** dave-mccowan has joined #openstack-unregistered10:45
*** senk has quit IRC10:45
*** senk has joined #openstack-unregistered10:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:45
*** netapp has left #openstack-unregistered10:45
*** pooja_jadhav_ has quit IRC10:46
*** irv has joined #openstack-unregistered10:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:46
*** akrzos_ has left #openstack-unregistered10:46
*** netapp has left #openstack-unregistered10:46
*** akrzos_ has joined #openstack-unregistered10:47
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered10:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:47
*** netapp has left #openstack-unregistered10:47
*** nickenchuggets has joined #openstack-unregistered10:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:48
*** netapp has left #openstack-unregistered10:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:49
*** reedip|travellin has quit IRC10:49
*** netapp has left #openstack-unregistered10:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:50
*** FireFly8 has joined #openstack-unregistered10:50
*** netapp has left #openstack-unregistered10:50
*** FireFly8 has quit IRC10:51
*** irv has quit IRC10:51
*** sfilatov has quit IRC10:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:51
*** netapp has left #openstack-unregistered10:51
*** kumarmn has quit IRC10:52
*** shaohe_feng has quit IRC10:52
*** pdeore has quit IRC10:52
*** Spaulding1 has joined #openstack-unregistered10:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:52
*** netapp has left #openstack-unregistered10:53
*** karakedi has joined #openstack-unregistered10:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:53
*** karakedi is now known as Guest29910:53
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered10:53
*** fatema_ has joined #openstack-unregistered10:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:53
*** netapp has left #openstack-unregistered10:53
*** wanghao has quit IRC10:54
*** Spaulding1 has quit IRC10:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:54
*** wanghao has joined #openstack-unregistered10:54
*** netapp has left #openstack-unregistered10:54
*** A5A has joined #openstack-unregistered10:55
*** _szilard has joined #openstack-unregistered10:55
*** nickenchuggets has quit IRC10:55
*** _szilard has quit IRC10:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:55
*** _szilard has joined #openstack-unregistered10:55
*** netapp has left #openstack-unregistered10:55
*** VoidWhisperer17 has joined #openstack-unregistered10:56
*** szilard has quit IRC10:56
*** DarthGandalf14 has joined #openstack-unregistered10:56
*** A5A has quit IRC10:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:56
*** netapp has left #openstack-unregistered10:56
*** Guest299 has quit IRC10:57
*** VoidWhisperer17 has quit IRC10:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:57
*** netapp has left #openstack-unregistered10:57
*** DarthGandalf14 has quit IRC10:58
*** jiaopengju_ has joined #openstack-unregistered10:58
*** jiaopengju_ has left #openstack-unregistered10:58
*** calcul0n1 has joined #openstack-unregistered10:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:58
*** netapp has left #openstack-unregistered10:59
*** jiaopeng_ has joined #openstack-unregistered10:59
*** jiaopen__ has joined #openstack-unregistered10:59
*** kjackal has joined #openstack-unregistered10:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:59
*** netapp has left #openstack-unregistered11:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:00
*** netapp has left #openstack-unregistered11:00
*** joabdearaujo has quit IRC11:01
*** joabdearaujo has joined #openstack-unregistered11:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:01
*** netapp has left #openstack-unregistered11:01
*** julim has joined #openstack-unregistered11:02
*** bkorren has joined #openstack-unregistered11:02
*** shaohe_feng has quit IRC11:02
*** wanghao has quit IRC11:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:02
*** sfilatov has quit IRC11:02
*** netapp has left #openstack-unregistered11:02
*** calcul0n1 has quit IRC11:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:03
*** netapp has left #openstack-unregistered11:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:04
*** netapp has left #openstack-unregistered11:04
*** joabdearaujo has quit IRC11:05
*** avivgt has joined #openstack-unregistered11:05
*** bambams4 has joined #openstack-unregistered11:05
*** _szilard has quit IRC11:05
*** amoralej is now known as amoralej|lunch11:05
*** szilard has joined #openstack-unregistered11:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:05
*** netapp has left #openstack-unregistered11:06
*** szilard has joined #openstack-unregistered11:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:06
*** netapp has left #openstack-unregistered11:07
*** atoth has joined #openstack-unregistered11:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:07
*** netapp has left #openstack-unregistered11:07
*** majestic10 has joined #openstack-unregistered11:08
*** Guest52668 has joined #openstack-unregistered11:08
*** bambams4 has quit IRC11:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:08
*** netapp has left #openstack-unregistered11:08
*** MikeoftheEast has joined #openstack-unregistered11:09
*** majestic10 has quit IRC11:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:09
*** netapp has left #openstack-unregistered11:09
*** jitek4 has left #openstack-unregistered11:10
*** jitek4 has joined #openstack-unregistered11:10
*** canori03 has quit IRC11:10
*** jiaopeng_ has quit IRC11:10
*** jiaopen__ has quit IRC11:10
*** Guest52668 has quit IRC11:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:10
*** netapp has left #openstack-unregistered11:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:11
*** netapp has left #openstack-unregistered11:11
*** MikeoftheEast has quit IRC11:12
*** shaohe_feng has quit IRC11:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:12
*** netapp has left #openstack-unregistered11:12
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered11:13
*** Asoka has joined #openstack-unregistered11:13
*** sahid has joined #openstack-unregistered11:13
*** xnox has left #openstack-unregistered11:13
*** sahid has left #openstack-unregistered11:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:13
*** netapp has left #openstack-unregistered11:13
*** Asoka has quit IRC11:14
*** jitek4 is now known as jiteka11:14
*** sahid has joined #openstack-unregistered11:14
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:14
*** jiteka has left #openstack-unregistered11:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:14
*** netapp has left #openstack-unregistered11:14
*** WikiPuppies12 has joined #openstack-unregistered11:15
*** strengthen has joined #openstack-unregistered11:15
*** TuanVu has quit IRC11:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:15
*** netapp has left #openstack-unregistered11:15
*** abhijeet_trilio has quit IRC11:16
*** abhijeet_trilio has joined #openstack-unregistered11:16
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered11:16
*** Affliction26 has joined #openstack-unregistered11:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:16
*** netapp has left #openstack-unregistered11:16
*** LinuxMe has quit IRC11:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:17
*** netapp has left #openstack-unregistered11:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:18
*** netapp has left #openstack-unregistered11:18
*** strengthen has quit IRC11:19
*** WikiPuppies12 has quit IRC11:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:19
*** netapp has left #openstack-unregistered11:19
*** barjac_7 has joined #openstack-unregistered11:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:20
*** Affliction26 has quit IRC11:20
*** netapp has left #openstack-unregistered11:20
*** smccarthy has quit IRC11:21
*** jiaopengju has joined #openstack-unregistered11:21
*** lucy_ has joined #openstack-unregistered11:21
*** barjac_7 has quit IRC11:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:21
*** netapp has left #openstack-unregistered11:21
*** shep_ has quit IRC11:22
*** zhhuabj_ has quit IRC11:22
*** esberglu has joined #openstack-unregistered11:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:22
*** netapp has left #openstack-unregistered11:22
*** shaohe_feng has quit IRC11:23
*** alistarle has joined #openstack-unregistered11:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:23
*** Monkeh17 has joined #openstack-unregistered11:23
*** netapp has left #openstack-unregistered11:23
*** lucy_ has quit IRC11:24
*** jiaopengju has left #openstack-unregistered11:24
*** willemb has joined #openstack-unregistered11:24
*** jlf17 has joined #openstack-unregistered11:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:24
*** netapp has left #openstack-unregistered11:24
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:25
*** pixdamix13 has joined #openstack-unregistered11:25
*** Monkeh17 has quit IRC11:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:25
*** netapp has left #openstack-unregistered11:25
*** anilvenkata_ has joined #openstack-unregistered11:26
*** pixdamix13 has quit IRC11:26
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered11:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:26
*** netapp has left #openstack-unregistered11:26
*** esberglu has quit IRC11:27
*** jlf17 has quit IRC11:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:27
*** netapp has left #openstack-unregistered11:27
*** anilvenkata has quit IRC11:28
*** threestrands has quit IRC11:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:28
*** netapp has left #openstack-unregistered11:28
*** tonytan4ever has joined #openstack-unregistered11:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:29
*** netapp has left #openstack-unregistered11:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:30
*** GigabytePro has joined #openstack-unregistered11:30
*** netapp has left #openstack-unregistered11:30
*** jparrill has quit IRC11:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:31
*** netapp has left #openstack-unregistered11:31
*** ATDT91119 has joined #openstack-unregistered11:32
*** ispp has joined #openstack-unregistered11:32
*** GigabytePro has quit IRC11:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:32
*** netapp has left #openstack-unregistered11:32
*** shaohe_feng has quit IRC11:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:33
*** netapp has left #openstack-unregistered11:33
*** Notiche27 has joined #openstack-unregistered11:34
*** rh-jelabarre has joined #openstack-unregistered11:34
*** rh-jelabarre has quit IRC11:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:34
*** netapp has left #openstack-unregistered11:34
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:35
*** O-dog1 has joined #openstack-unregistered11:35
*** rh-jelabarre has joined #openstack-unregistered11:35
*** Notiche27 has quit IRC11:35
*** joabdearaujo has joined #openstack-unregistered11:35
*** ATDT91119 has quit IRC11:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:35
*** netapp has left #openstack-unregistered11:35
*** Mr_Sheesh has joined #openstack-unregistered11:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:36
*** netapp has left #openstack-unregistered11:36
*** vnogin has joined #openstack-unregistered11:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:37
*** netapp has left #openstack-unregistered11:37
*** yaymuffins14 has joined #openstack-unregistered11:38
*** bkopilov has joined #openstack-unregistered11:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:38
*** Yarboa has quit IRC11:38
*** netapp has left #openstack-unregistered11:38
*** O-dog1 has quit IRC11:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:39
*** netapp has left #openstack-unregistered11:39
*** pendo324 has joined #openstack-unregistered11:40
*** alistarle has quit IRC11:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:40
*** stalled23 has joined #openstack-unregistered11:40
*** netapp has left #openstack-unregistered11:40
*** canori03 has joined #openstack-unregistered11:41
*** anilvenkata__ has joined #openstack-unregistered11:41
*** vnogin has quit IRC11:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:41
*** netapp has left #openstack-unregistered11:41
*** canori03 has quit IRC11:42
*** btully has joined #openstack-unregistered11:42
*** canori03 has joined #openstack-unregistered11:42
*** yaymuffins14 has quit IRC11:42
*** stalled23 has quit IRC11:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:42
*** netapp has left #openstack-unregistered11:42
*** ldnunes has joined #openstack-unregistered11:42
*** berFt15 has joined #openstack-unregistered11:43
*** shaohe_feng has quit IRC11:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:43
*** netapp has left #openstack-unregistered11:43
*** DenSchub15 has joined #openstack-unregistered11:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:44
*** berFt15 has quit IRC11:44
*** pendo324 has quit IRC11:44
*** anilvenkata_ has quit IRC11:44
*** Xe8 has joined #openstack-unregistered11:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:44
*** netapp has left #openstack-unregistered11:44
*** mszwed has left #openstack-unregistered11:44
*** Mr_Sheesh has quit IRC11:45
*** DenSchub15 has quit IRC11:45
*** suanand_ has joined #openstack-unregistered11:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:45
*** netapp has left #openstack-unregistered11:45
*** p3pp3rb0x has joined #openstack-unregistered11:46
*** ekhugen_alt has joined #openstack-unregistered11:46
*** btully has quit IRC11:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:46
*** luksky has quit IRC11:46
*** netapp has left #openstack-unregistered11:46
*** p3pp3rb0x has quit IRC11:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:47
*** netapp has left #openstack-unregistered11:47
*** egarbade has quit IRC11:48
*** suanand has quit IRC11:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:48
*** netapp has left #openstack-unregistered11:48
*** ekhugen has quit IRC11:49
*** Xe8 has quit IRC11:49
*** mdrabe has joined #openstack-unregistered11:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:49
*** netapp has left #openstack-unregistered11:49
*** egarbade has joined #openstack-unregistered11:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:50
*** netapp has left #openstack-unregistered11:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:51
*** briner has joined #openstack-unregistered11:51
*** netapp has left #openstack-unregistered11:51
*** suanand__ has joined #openstack-unregistered11:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:52
*** netapp has left #openstack-unregistered11:52
*** arza5 has joined #openstack-unregistered11:53
*** Namarrgon29 has joined #openstack-unregistered11:53
*** shaohe_feng has quit IRC11:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:53
*** Laif has joined #openstack-unregistered11:53
*** netapp has left #openstack-unregistered11:53
*** SuperSeriousCat9 has joined #openstack-unregistered11:54
*** bray90820_ has joined #openstack-unregistered11:54
*** tomek18 has joined #openstack-unregistered11:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:54
*** netapp has left #openstack-unregistered11:54
*** suanand_ has quit IRC11:55
*** zmachine has joined #openstack-unregistered11:55
*** SuperSeriousCat9 has quit IRC11:55
*** Laif has quit IRC11:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:55
*** netapp has left #openstack-unregistered11:56
*** arza5 has quit IRC11:56
*** suanand__ has quit IRC11:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:56
*** suanand has joined #openstack-unregistered11:56
*** netapp has left #openstack-unregistered11:56
*** tomek18 has quit IRC11:57
*** ispp has quit IRC11:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:57
*** netapp has left #openstack-unregistered11:58
*** Namarrgon29 has quit IRC11:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:58
*** gamado_ has joined #openstack-unregistered11:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:58
*** bray90820_ has quit IRC11:58
*** netapp has left #openstack-unregistered11:59
*** boucherv has joined #openstack-unregistered11:59
*** zhhuabj_ has joined #openstack-unregistered11:59
*** zmachine has quit IRC11:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:59
*** netapp has left #openstack-unregistered11:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:00
*** gamado has quit IRC12:00
*** netapp has left #openstack-unregistered12:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:01
*** netapp has left #openstack-unregistered12:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:02
*** netapp has left #openstack-unregistered12:02
*** DenSchub0 has joined #openstack-unregistered12:03
*** vmlinuz has joined #openstack-unregistered12:03
*** vmlinuz has joined #openstack-unregistered12:03
*** Croata has joined #openstack-unregistered12:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:03
*** szilard has quit IRC12:03
*** netapp has left #openstack-unregistered12:03
*** shaohe_feng has quit IRC12:04
*** anilvenkata has joined #openstack-unregistered12:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:04
*** netapp has left #openstack-unregistered12:04
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:05
*** anilvenkata__ has quit IRC12:05
*** soahccc has joined #openstack-unregistered12:05
*** DenSchub0 has quit IRC12:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:05
*** netapp has left #openstack-unregistered12:05
*** kosamara has quit IRC12:06
*** worstadmin_ has quit IRC12:06
*** strattao has joined #openstack-unregistered12:06
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered12:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:06
*** netapp has left #openstack-unregistered12:07
*** ikhan has joined #openstack-unregistered12:07
*** poutine4 has joined #openstack-unregistered12:07
*** ascheel19 has joined #openstack-unregistered12:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:07
*** netapp has left #openstack-unregistered12:08
*** ascheel19 has quit IRC12:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:08
*** netapp has left #openstack-unregistered12:08
*** anilvenkata_ has joined #openstack-unregistered12:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:09
*** netapp has left #openstack-unregistered12:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:10
*** vijaykc4 has quit IRC12:10
*** netapp has left #openstack-unregistered12:10
*** kumarmn has quit IRC12:11
*** poutine4 has quit IRC12:11
*** anilvenkata has quit IRC12:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:11
*** netapp has left #openstack-unregistered12:11
*** suanand has quit IRC12:12
*** mdih has quit IRC12:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:12
*** netapp has left #openstack-unregistered12:12
*** soahccc has quit IRC12:13
*** ecrist1 has joined #openstack-unregistered12:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:13
*** netapp has left #openstack-unregistered12:13
*** sridharg has joined #openstack-unregistered12:14
*** shaohe_feng has quit IRC12:14
*** AlexZ19 has joined #openstack-unregistered12:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:14
*** netapp has left #openstack-unregistered12:14
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:15
*** ecrist1 has quit IRC12:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:15
*** netapp has left #openstack-unregistered12:15
*** strattao has left #openstack-unregistered12:16
*** AlexZ19 has quit IRC12:16
*** joycepao has joined #openstack-unregistered12:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:16
*** netapp has left #openstack-unregistered12:16
*** Ritche23 has joined #openstack-unregistered12:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:17
*** netapp has left #openstack-unregistered12:17
*** Ritche23 has quit IRC12:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:18
*** netapp has left #openstack-unregistered12:18
*** sridharg has quit IRC12:19
*** _alastor_ has joined #openstack-unregistered12:19
*** joycepao has quit IRC12:19
*** sridharg has joined #openstack-unregistered12:19
*** abhishekk has joined #openstack-unregistered12:19
*** strattao has joined #openstack-unregistered12:19
*** jokke_ has quit IRC12:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:19
*** netapp has left #openstack-unregistered12:19
*** jokke_ has joined #openstack-unregistered12:19
*** luksky has joined #openstack-unregistered12:20
*** strattao has left #openstack-unregistered12:20
*** vgreen has joined #openstack-unregistered12:20
*** Catalys has joined #openstack-unregistered12:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:20
*** netapp has left #openstack-unregistered12:20
*** jokke_ has quit IRC12:21
*** strattao has joined #openstack-unregistered12:21
*** timwis has joined #openstack-unregistered12:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:21
*** toure|gone is now known as toure12:21
*** netapp has left #openstack-unregistered12:21
*** mcornea has quit IRC12:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:22
*** netapp has left #openstack-unregistered12:23
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered12:23
*** Corvus`6 has joined #openstack-unregistered12:23
*** zhhuabj_ has quit IRC12:23
*** Corvus`6 has quit IRC12:23
*** woodface has joined #openstack-unregistered12:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:23
*** netapp has left #openstack-unregistered12:24
*** _alastor_ has quit IRC12:24
*** shaohe_feng has quit IRC12:24
*** ispp has joined #openstack-unregistered12:24
*** amoralej|lunch is now known as amoralej12:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:24
*** netapp has left #openstack-unregistered12:24
*** woodface has quit IRC12:25
*** siniStar has joined #openstack-unregistered12:25
*** nchakrab_ has joined #openstack-unregistered12:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:25
*** netapp has left #openstack-unregistered12:25
*** tshefi has quit IRC12:26
*** brynjar6 has joined #openstack-unregistered12:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:26
*** justanotheruser2 has joined #openstack-unregistered12:26
*** netapp has left #openstack-unregistered12:26
*** licht has quit IRC12:27
*** tzumainn has joined #openstack-unregistered12:27
*** anilvenkata has joined #openstack-unregistered12:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:27
*** netapp has left #openstack-unregistered12:27
*** siniStar has quit IRC12:28
*** timwis has quit IRC12:28
*** licht has joined #openstack-unregistered12:28
*** justanotheruser2 has quit IRC12:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:28
*** netapp has left #openstack-unregistered12:29
*** jokke_ has joined #openstack-unregistered12:29
*** markvoelker has joined #openstack-unregistered12:29
*** savar has joined #openstack-unregistered12:29
*** savar has joined #openstack-unregistered12:29
*** nchakrab has quit IRC12:29
*** wolverineav has joined #openstack-unregistered12:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:29
*** netapp has left #openstack-unregistered12:29
*** lyan has joined #openstack-unregistered12:30
*** lionel has quit IRC12:30
*** k_mouza has joined #openstack-unregistered12:30
*** savar has quit IRC12:30
*** brynjar6 has quit IRC12:30
*** lyan is now known as Guest6571612:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:30
*** savar has joined #openstack-unregistered12:30
*** netapp has left #openstack-unregistered12:30
*** savar has quit IRC12:31
*** gwaewion|wrk has joined #openstack-unregistered12:31
*** nkuttler29 has joined #openstack-unregistered12:31
*** savar has joined #openstack-unregistered12:31
*** savar has joined #openstack-unregistered12:31
*** gwaewion|wrk has quit IRC12:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:31
*** netapp has left #openstack-unregistered12:31
*** rh-jelabarre has quit IRC12:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:32
*** netapp has left #openstack-unregistered12:33
*** nkuttler29 has quit IRC12:33
*** jokke_ has quit IRC12:33
*** schwicht has joined #openstack-unregistered12:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:33
*** netapp has left #openstack-unregistered12:33
*** jokke_ has joined #openstack-unregistered12:34
*** jokke_ has quit IRC12:34
*** shaohe_feng has quit IRC12:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:34
*** netapp has left #openstack-unregistered12:34
*** anilvenkata has quit IRC12:35
*** anilvenkata_ has quit IRC12:35
*** gcheresh_ has joined #openstack-unregistered12:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:35
*** netapp has left #openstack-unregistered12:35
*** horms has joined #openstack-unregistered12:36
*** gcheresh has quit IRC12:36
*** goldyfruit has joined #openstack-unregistered12:36
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:36
*** savoir-faire23 has joined #openstack-unregistered12:36
*** jokke_ has joined #openstack-unregistered12:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:36
*** netapp has left #openstack-unregistered12:36
*** itzikb_ has joined #openstack-unregistered12:37
*** jokke_ has quit IRC12:37
*** jokke_ has joined #openstack-unregistered12:37
*** savar has left #openstack-unregistered12:37
*** dims_ is now known as dims12:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:37
*** netapp has left #openstack-unregistered12:37
*** savoir-faire23 has quit IRC12:38
*** jparrill has joined #openstack-unregistered12:38
*** Goldman602 has joined #openstack-unregistered12:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:38
*** netapp has left #openstack-unregistered12:38
*** sekizo14 has joined #openstack-unregistered12:39
*** popey_ has quit IRC12:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:39
*** netapp has left #openstack-unregistered12:39
*** popey has joined #openstack-unregistered12:40
*** khronosschoty28 has joined #openstack-unregistered12:40
*** alkyl23 has joined #openstack-unregistered12:40
*** Goldman602 has quit IRC12:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:40
*** netapp has left #openstack-unregistered12:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:41
*** pmackinn has joined #openstack-unregistered12:41
*** netapp has left #openstack-unregistered12:41
*** horms has quit IRC12:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:42
*** netapp has left #openstack-unregistered12:42
*** tzumainn has left #openstack-unregistered12:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:43
*** sekizo14 has quit IRC12:43
*** netapp has left #openstack-unregistered12:44
*** deltam19 has joined #openstack-unregistered12:44
*** ssbarnea|ruck has quit IRC12:44
*** khronosschoty28 has quit IRC12:44
*** jokke_ has quit IRC12:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:44
*** jokke_ has joined #openstack-unregistered12:44
*** netapp has left #openstack-unregistered12:45
*** shaohe_feng has quit IRC12:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:45
*** netapp has left #openstack-unregistered12:45
*** horms has joined #openstack-unregistered12:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:46
*** netapp has left #openstack-unregistered12:46
*** brethil has joined #openstack-unregistered12:47
*** aconole has joined #openstack-unregistered12:47
*** kei_yama has quit IRC12:47
*** hiya15 has joined #openstack-unregistered12:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:47
*** netapp has left #openstack-unregistered12:47
*** prettymuchbryce2 has joined #openstack-unregistered12:48
*** atoth has quit IRC12:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:48
*** netapp has left #openstack-unregistered12:48
*** deltam19 has quit IRC12:48
*** matrohon has quit IRC12:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:49
*** Chloe has joined #openstack-unregistered12:49
*** netapp has left #openstack-unregistered12:49
*** alkyl23 has quit IRC12:50
*** Iciloo20 has joined #openstack-unregistered12:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:50
*** netapp has left #openstack-unregistered12:50
*** schwicht has quit IRC12:51
*** brethil has quit IRC12:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:51
*** netapp has left #openstack-unregistered12:51
*** senk has quit IRC12:52
*** prettymuchbryce2 has quit IRC12:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:52
*** netapp has left #openstack-unregistered12:52
*** gamado__ has joined #openstack-unregistered12:53
*** hiya15 has quit IRC12:53
*** Chloe has quit IRC12:53
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered12:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:53
*** netapp has left #openstack-unregistered12:53
*** dbpiv has joined #openstack-unregistered12:54
*** samccann has joined #openstack-unregistered12:54
*** dbpiv has quit IRC12:54
*** julim has quit IRC12:54
*** dbpiv has joined #openstack-unregistered12:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:54
*** netapp has left #openstack-unregistered12:55
*** julim has joined #openstack-unregistered12:55
*** shaohe_feng has quit IRC12:55
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered12:55
*** gamado_ has quit IRC12:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:55
*** netapp has left #openstack-unregistered12:55
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:56
*** senk has joined #openstack-unregistered12:56
*** horms has quit IRC12:56
*** horms_ has joined #openstack-unregistered12:56
*** grubles22 has joined #openstack-unregistered12:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:56
*** netapp has left #openstack-unregistered12:56
*** grubles22 has quit IRC12:57
*** LinuxMe has quit IRC12:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:57
*** netapp has left #openstack-unregistered12:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:58
*** netapp has left #openstack-unregistered12:58
*** papabear69 has joined #openstack-unregistered12:59
*** julim has quit IRC12:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:59
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered12:59
*** netapp has left #openstack-unregistered12:59
*** Iciloo20 has quit IRC13:00
*** MikeSpears28 has joined #openstack-unregistered13:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:00
*** netapp has left #openstack-unregistered13:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:01
*** netapp has left #openstack-unregistered13:01
*** lkuchlan has quit IRC13:02
*** rahul2212 has joined #openstack-unregistered13:02
*** MikeSpears28 has quit IRC13:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:02
*** netapp has left #openstack-unregistered13:02
*** __idiot__ has joined #openstack-unregistered13:03
*** rahul2212 has quit IRC13:03
*** rahul_cyborg12 has joined #openstack-unregistered13:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:03
*** netapp has left #openstack-unregistered13:03
*** papabear69 has quit IRC13:04
*** __idiot__ has quit IRC13:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:04
*** netapp has left #openstack-unregistered13:05
*** senk has quit IRC13:05
*** shaohe_feng has quit IRC13:05
*** rahul_cyborg12_ has joined #openstack-unregistered13:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:05
*** netapp has left #openstack-unregistered13:05
*** reedipb has joined #openstack-unregistered13:06
rahul_cyborg12_Hi All, My name is rahul and i want to talk in openstack-ansible forum13:06
rahul_cyborg12_can anybody help me with that13:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:06
*** channels has joined #openstack-unregistered13:06
*** cheshire_cat has joined #openstack-unregistered13:06
rahul_cyborg12_i am some questions on openstack-ansible13:06
*** galaxyblr has quit IRC13:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:06
rahul_cyborg12_i acnt able to join the group .. i am trying for 2-3 hour.. please someone help me13:06
*** lionel has joined #openstack-unregistered13:06
*** netapp has left #openstack-unregistered13:06
*** PolarizedIons12 has joined #openstack-unregistered13:07
*** channels has quit IRC13:07
*** not_rdobot has joined #openstack-unregistered13:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:07
*** netapp has left #openstack-unregistered13:07
*** cmyster has joined #openstack-unregistered13:08
*** cmyster has joined #openstack-unregistered13:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:08
*** PolarizedIons12 has quit IRC13:08
*** netapp has left #openstack-unregistered13:08
*** mjturek has joined #openstack-unregistered13:09
rahul_cyborg12_can anyone see my msg?13:09
*** cheshire_cat has quit IRC13:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:09
*** netapp has left #openstack-unregistered13:09
*** lennyb has quit IRC13:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:10
*** netapp has left #openstack-unregistered13:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:11
*** netapp has left #openstack-unregistered13:11
*** senk has joined #openstack-unregistered13:12
*** daemon10 has joined #openstack-unregistered13:12
*** daemon10 has quit IRC13:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:12
*** netapp has left #openstack-unregistered13:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:13
*** pmesserli has joined #openstack-unregistered13:13
*** netapp has left #openstack-unregistered13:13
*** rahul_cyborg12_ has quit IRC13:14
*** rahul_cyborg12 has quit IRC13:14
*** canori03 has quit IRC13:14
*** cdearborn has joined #openstack-unregistered13:14
*** not_rdobot has quit IRC13:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:14
*** netapp has left #openstack-unregistered13:14
*** Zapy29 has joined #openstack-unregistered13:15
*** mgoddard has quit IRC13:15
*** xous19 has joined #openstack-unregistered13:15
*** shaohe_feng has quit IRC13:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:15
*** netapp has left #openstack-unregistered13:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:16
*** netapp has left #openstack-unregistered13:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:17
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered13:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:17
*** netapp has left #openstack-unregistered13:17
*** senk has quit IRC13:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:18
*** netapp has left #openstack-unregistered13:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:19
*** netapp has left #openstack-unregistered13:20
*** Guest41365 has joined #openstack-unregistered13:20
*** xteknoid has quit IRC13:20
*** bodgix has left #openstack-unregistered13:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:20
*** atoth has joined #openstack-unregistered13:20
*** Matthew_15 has joined #openstack-unregistered13:20
*** netapp has left #openstack-unregistered13:20
*** Matthew_15 has quit IRC13:21
*** bast-anon has quit IRC13:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:21
*** Zapy29 has quit IRC13:21
*** netapp has left #openstack-unregistered13:21
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered13:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:22
*** netapp has left #openstack-unregistered13:23
*** Goneri has joined #openstack-unregistered13:23
*** iranzo has quit IRC13:23
*** Thanks has joined #openstack-unregistered13:23
*** horms_ has quit IRC13:23
*** Guest41365 has quit IRC13:23
*** israfel has joined #openstack-unregistered13:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:23
*** netapp has left #openstack-unregistered13:23
*** SuchWow24 has joined #openstack-unregistered13:24
*** GodSkinS20 has joined #openstack-unregistered13:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:24
*** netapp has left #openstack-unregistered13:24
*** xous19 has quit IRC13:25
*** ekultails has joined #openstack-unregistered13:25
*** Thanks has quit IRC13:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:25
*** netapp has left #openstack-unregistered13:25
*** shaohe_feng has quit IRC13:26
*** israfel has quit IRC13:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:26
*** SuchWow24 has quit IRC13:26
*** abhijeet_trilio has quit IRC13:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:26
*** netapp has left #openstack-unregistered13:26
*** possiblyanowl has joined #openstack-unregistered13:27
*** schwicht has joined #openstack-unregistered13:27
*** lvdombrkr89 has quit IRC13:27
*** GodSkinS20 has quit IRC13:27
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered13:27
*** lvdombrkr89 has joined #openstack-unregistered13:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:27
*** netapp has left #openstack-unregistered13:27
*** lvdombrkr89 has quit IRC13:28
*** julim has joined #openstack-unregistered13:28
*** lvdombrkr has joined #openstack-unregistered13:28
*** ovoldemorto has joined #openstack-unregistered13:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:28
*** netapp has left #openstack-unregistered13:29
*** gkapoor1 has quit IRC13:29
*** SunTsu8 has joined #openstack-unregistered13:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:29
*** netapp has left #openstack-unregistered13:29
*** btully has joined #openstack-unregistered13:30
*** possiblyanowl has quit IRC13:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:30
*** netapp has left #openstack-unregistered13:30
*** bcoca has joined #openstack-unregistered13:31
*** bcoca has joined #openstack-unregistered13:31
*** bcoca has quit IRC13:31
*** ovoldemorto has quit IRC13:31
*** mdih has joined #openstack-unregistered13:31
*** gbarros has joined #openstack-unregistered13:31
*** ekultails has quit IRC13:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:31
*** netapp has left #openstack-unregistered13:31
*** ekultails has joined #openstack-unregistered13:32
*** milan has quit IRC13:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:32
*** netapp has left #openstack-unregistered13:32
*** milan has joined #openstack-unregistered13:33
*** metax has joined #openstack-unregistered13:33
*** urdh10 has joined #openstack-unregistered13:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:33
*** netapp has left #openstack-unregistered13:34
*** rh-jelabarre has joined #openstack-unregistered13:34
*** lujinluo has joined #openstack-unregistered13:34
*** xteknoid has quit IRC13:34
*** lambda has joined #openstack-unregistered13:34
*** jparrill has quit IRC13:34
*** jparrill_ has joined #openstack-unregistered13:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:34
*** netapp has left #openstack-unregistered13:34
*** btully has quit IRC13:35
*** ekultails has quit IRC13:35
*** SunTsu8 has quit IRC13:35
*** liuyulong_ has joined #openstack-unregistered13:35
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered13:35
*** abhijeet_trilio has joined #openstack-unregistered13:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:35
*** netapp has left #openstack-unregistered13:35
*** shaohe_feng has quit IRC13:36
*** lambda is now known as Guest9034813:36
*** urdh10 has quit IRC13:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:36
*** netapp has left #openstack-unregistered13:37
*** marcov_ has joined #openstack-unregistered13:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:37
*** netapp has left #openstack-unregistered13:37
*** gcheresh_ has quit IRC13:38
*** itzikb has joined #openstack-unregistered13:38
*** gcheresh has joined #openstack-unregistered13:38
*** senk has joined #openstack-unregistered13:38
*** benoliver99923 has joined #openstack-unregistered13:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:38
*** metax has quit IRC13:38
*** netapp has left #openstack-unregistered13:38
*** stokvis has joined #openstack-unregistered13:39
*** stokvis has joined #openstack-unregistered13:39
*** marcov has quit IRC13:39
*** itzikb_ has quit IRC13:39
*** Guest90348 is now known as __lmabda__13:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:39
*** christel27 has joined #openstack-unregistered13:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:39
*** netapp has left #openstack-unregistered13:39
*** __lmabda__ is now known as __lambda__13:39
*** vijaykc4 has quit IRC13:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:40
*** fnaval has joined #openstack-unregistered13:40
*** netapp has left #openstack-unregistered13:40
*** Guest11818 has joined #openstack-unregistered13:41
*** cmyster has left #openstack-unregistered13:41
*** cNilesh_ has joined #openstack-unregistered13:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:41
*** netapp has left #openstack-unregistered13:41
*** spiffxp has quit IRC13:42
*** vgreen has quit IRC13:42
*** yedongcan1 has joined #openstack-unregistered13:42
*** vgreen has joined #openstack-unregistered13:42
*** szilard has joined #openstack-unregistered13:42
*** pblaho has quit IRC13:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:42
*** marcov_ has quit IRC13:42
*** netapp has left #openstack-unregistered13:42
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered13:43
*** benoliver99923 has quit IRC13:43
*** marcov has joined #openstack-unregistered13:43
*** briner has quit IRC13:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:43
*** netapp has left #openstack-unregistered13:43
*** Contessa has joined #openstack-unregistered13:44
*** spiffxp has joined #openstack-unregistered13:44
*** breton has left #openstack-unregistered13:44
*** narindergupta has left #openstack-unregistered13:44
*** breton has joined #openstack-unregistered13:44
*** cNilesh has quit IRC13:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:44
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered13:44
*** netapp has left #openstack-unregistered13:44
*** mgoddard has joined #openstack-unregistered13:45
*** __lambda__ has quit IRC13:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:45
*** netapp has left #openstack-unregistered13:45
*** felipemonteiro has quit IRC13:46
*** masonjoyers has joined #openstack-unregistered13:46
*** shaohe_feng has quit IRC13:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:46
*** netapp has left #openstack-unregistered13:46
*** __lambda__ has joined #openstack-unregistered13:47
*** anilvenkata has joined #openstack-unregistered13:47
*** anilvenkata_ has joined #openstack-unregistered13:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:47
*** netapp has left #openstack-unregistered13:47
*** Guest11818 has quit IRC13:48
*** christel27 has quit IRC13:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:48
*** netapp has left #openstack-unregistered13:48
*** mcintosh20 has joined #openstack-unregistered13:49
*** viks_ has quit IRC13:49
*** cmart has joined #openstack-unregistered13:49
*** __lambda__ has quit IRC13:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:49
*** jtriley has joined #openstack-unregistered13:49
*** netapp has left #openstack-unregistered13:49
*** Contessa has quit IRC13:50
*** senk has quit IRC13:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:50
*** netapp has left #openstack-unregistered13:50
*** Eran_Kuris has quit IRC13:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:51
*** senk has joined #openstack-unregistered13:51
*** netapp has left #openstack-unregistered13:51
*** r3m11 has joined #openstack-unregistered13:52
*** rnoriega has quit IRC13:52
*** yehowyada has joined #openstack-unregistered13:52
*** fuentess has joined #openstack-unregistered13:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:52
*** netapp has left #openstack-unregistered13:52
*** anilvenkata_ has quit IRC13:53
*** r3m11 has quit IRC13:53
*** mcintosh20 has quit IRC13:53
*** rnoriega has joined #openstack-unregistered13:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:53
*** netapp has left #openstack-unregistered13:53
*** jeremyfreudberg has joined #openstack-unregistered13:54
*** tacocat8 has joined #openstack-unregistered13:54
*** jeremyfreudberg has left #openstack-unregistered13:54
*** rnoriega has quit IRC13:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:54
*** netapp has left #openstack-unregistered13:54
*** rnoriega has joined #openstack-unregistered13:55
*** dkrol has joined #openstack-unregistered13:55
*** aasmith has quit IRC13:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:55
*** netapp has left #openstack-unregistered13:55
*** RaptorJesus19 has joined #openstack-unregistered13:56
*** esberglu has joined #openstack-unregistered13:56
*** rnoriega has left #openstack-unregistered13:56
*** varesa has joined #openstack-unregistered13:56
*** senk has quit IRC13:56
*** jokke_ has left #openstack-unregistered13:56
*** shaohe_feng has quit IRC13:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:56
*** senk has joined #openstack-unregistered13:56
*** netapp has left #openstack-unregistered13:56
*** rolig has joined #openstack-unregistered13:57
*** mon8 has joined #openstack-unregistered13:57
*** anilvenkata has quit IRC13:57
*** varesa has quit IRC13:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:57
*** netapp has left #openstack-unregistered13:57
*** RaptorJesus19 has quit IRC13:58
*** mdrabe has left #openstack-unregistered13:58
*** rolig has quit IRC13:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:58
*** netapp has left #openstack-unregistered13:58
*** elenah6 has joined #openstack-unregistered13:59
*** tacocat8 has quit IRC13:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:59
*** aasmith has joined #openstack-unregistered13:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:59
*** netapp has left #openstack-unregistered13:59
*** iw00t16 has joined #openstack-unregistered14:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:00
*** netapp has left #openstack-unregistered14:00
*** pcrews has quit IRC14:01
*** KellerFuchs3 has joined #openstack-unregistered14:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:01
*** mlavalle has joined #openstack-unregistered14:01
*** netapp has left #openstack-unregistered14:01
*** nortoh has joined #openstack-unregistered14:02
*** iw00t16 has quit IRC14:02
*** KellerFuchs3 has quit IRC14:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:02
*** netapp has left #openstack-unregistered14:02
*** mlavalle has left #openstack-unregistered14:03
*** trevor_intel has joined #openstack-unregistered14:03
*** ispp has quit IRC14:03
*** \mSg9 has joined #openstack-unregistered14:03
*** elenah6 has quit IRC14:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:03
*** netapp has left #openstack-unregistered14:03
*** chenyb4 has joined #openstack-unregistered14:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:04
*** netapp has left #openstack-unregistered14:04
*** nortoh has quit IRC14:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:05
*** netapp has left #openstack-unregistered14:05
*** mon8 has quit IRC14:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:06
*** netapp has left #openstack-unregistered14:06
*** shaohe_feng has quit IRC14:07
*** this has joined #openstack-unregistered14:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:07
*** netapp has left #openstack-unregistered14:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:08
*** webpigeon has joined #openstack-unregistered14:08
*** netapp has left #openstack-unregistered14:08
*** ispp has joined #openstack-unregistered14:09
*** newtmewt has joined #openstack-unregistered14:09
*** this has quit IRC14:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:09
*** webpigeon is now known as Guest2177814:09
*** gbarros has quit IRC14:09
*** PlasmaStar23 has joined #openstack-unregistered14:09
*** PlasmaStar23 has quit IRC14:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:09
*** rogue2 has joined #openstack-unregistered14:09
*** netapp has left #openstack-unregistered14:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:10
*** \mSg9 has quit IRC14:10
*** netapp has left #openstack-unregistered14:10
*** gbarros has joined #openstack-unregistered14:11
*** k6ka20 has joined #openstack-unregistered14:11
*** rogue2 has quit IRC14:11
*** Lumpi28 has joined #openstack-unregistered14:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:11
*** netapp has left #openstack-unregistered14:11
*** newtmewt has quit IRC14:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:12
*** netapp has left #openstack-unregistered14:12
*** exponent has joined #openstack-unregistered14:13
*** Guest21778 has quit IRC14:13
*** tonyontopic has quit IRC14:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:13
*** netapp has left #openstack-unregistered14:13
*** k6ka20 has quit IRC14:14
*** Adran2 has joined #openstack-unregistered14:14
*** exponent has quit IRC14:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:14
*** netapp has left #openstack-unregistered14:14
*** Lumpi28 has quit IRC14:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:15
*** netapp has left #openstack-unregistered14:16
*** Adran2 has quit IRC14:16
*** shreshtha has quit IRC14:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:16
*** netapp has left #openstack-unregistered14:16
*** Vercas26 has joined #openstack-unregistered14:17
*** A_D0 has joined #openstack-unregistered14:17
*** shaohe_feng has quit IRC14:17
*** cyberzeus16 has joined #openstack-unregistered14:17
*** Haresh has joined #openstack-unregistered14:17
*** ragiman has quit IRC14:17
*** abhijeet_trilio has quit IRC14:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:17
*** netapp has left #openstack-unregistered14:17
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:18
*** gcheresh has quit IRC14:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:18
*** netapp has left #openstack-unregistered14:18
*** cyberzeus16 has quit IRC14:19
*** reedipb has left #openstack-unregistered14:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:19
*** netapp has left #openstack-unregistered14:20
*** Klumben has joined #openstack-unregistered14:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:20
*** netapp has left #openstack-unregistered14:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:21
*** agrebennikov has joined #openstack-unregistered14:21
*** netapp has left #openstack-unregistered14:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:22
*** netapp has left #openstack-unregistered14:22
*** adamg has joined #openstack-unregistered14:23
*** gbarros has quit IRC14:23
*** Zoddo5 has joined #openstack-unregistered14:23
*** Vercas26 has quit IRC14:23
*** lukaslemes has joined #openstack-unregistered14:23
*** psahoo has quit IRC14:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:23
*** MrHands has joined #openstack-unregistered14:23
*** guntbert has joined #openstack-unregistered14:23
*** netapp has left #openstack-unregistered14:23
*** savvas has joined #openstack-unregistered14:24
*** guntbert is now known as Guest7387514:24
*** A_D0 has quit IRC14:24
*** cshastri_ has quit IRC14:24
*** nlsun25 has joined #openstack-unregistered14:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:24
*** netapp has left #openstack-unregistered14:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:25
*** bungle3 has joined #openstack-unregistered14:25
*** netapp has left #openstack-unregistered14:25
*** kenyis709 has quit IRC14:26
*** armaan has joined #openstack-unregistered14:26
*** thumbs4 has joined #openstack-unregistered14:26
*** Zoddo5 has quit IRC14:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:26
*** netapp has left #openstack-unregistered14:26
*** MrHands has quit IRC14:27
*** shaohe_feng has quit IRC14:27
*** adamg has quit IRC14:27
*** bungle3 has quit IRC14:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:27
*** netapp has left #openstack-unregistered14:27
*** thumbs4 has quit IRC14:28
*** yedongcan1 has left #openstack-unregistered14:28
*** Guest73875 has quit IRC14:28
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:28
*** netapp has left #openstack-unregistered14:28
*** fatema_ has quit IRC14:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:29
*** netapp has left #openstack-unregistered14:29
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered14:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:30
*** netapp has left #openstack-unregistered14:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:31
*** netapp has left #openstack-unregistered14:31
*** nlsun25 has quit IRC14:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:32
*** netapp has left #openstack-unregistered14:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:33
*** netapp has left #openstack-unregistered14:33
*** emilsp23 has joined #openstack-unregistered14:34
*** ccamacho1 has joined #openstack-unregistered14:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:34
*** netapp has left #openstack-unregistered14:34
*** Guest22232 has joined #openstack-unregistered14:35
*** Andre483 has joined #openstack-unregistered14:35
*** emilsp23 has quit IRC14:35
*** Erynnn4 has joined #openstack-unregistered14:35
*** Erynnn4 has quit IRC14:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:35
*** netapp has left #openstack-unregistered14:35
*** resmo_ has joined #openstack-unregistered14:36
*** limbo has joined #openstack-unregistered14:36
*** dparkes has joined #openstack-unregistered14:36
*** tonyontopic has joined #openstack-unregistered14:36
*** Guest60956 has joined #openstack-unregistered14:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:36
*** netapp has left #openstack-unregistered14:36
*** VW_ has joined #openstack-unregistered14:37
*** GorillaWarfare19 has joined #openstack-unregistered14:37
*** shaohe_feng has quit IRC14:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:37
*** netapp has left #openstack-unregistered14:37
*** Guest47367 has joined #openstack-unregistered14:38
*** GorillaWarfare19 has quit IRC14:38
*** horms_ has joined #openstack-unregistered14:38
*** MrAbaddon has quit IRC14:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:38
*** netapp has left #openstack-unregistered14:38
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:39
*** Guest22232 has quit IRC14:39
*** horms_ has quit IRC14:39
*** Guest60956 has quit IRC14:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:39
*** horms has joined #openstack-unregistered14:39
*** netapp has left #openstack-unregistered14:39
*** limbo has quit IRC14:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:41
*** netapp has left #openstack-unregistered14:41
*** geb has joined #openstack-unregistered14:41
*** Guest47367 has quit IRC14:41
*** tonytan4ever has quit IRC14:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:41
*** Natechip has joined #openstack-unregistered14:41
*** netapp has left #openstack-unregistered14:41
*** chenyb4 has quit IRC14:42
*** dxiri has joined #openstack-unregistered14:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:42
*** netapp has left #openstack-unregistered14:42
*** Andre483 has quit IRC14:43
*** Peetz0r24 has joined #openstack-unregistered14:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:43
*** netapp has left #openstack-unregistered14:43
*** theicedragon has joined #openstack-unregistered14:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:44
*** netapp has left #openstack-unregistered14:44
*** Natechip has quit IRC14:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:45
*** netapp has left #openstack-unregistered14:45
*** Glyphie____ has joined #openstack-unregistered14:46
*** ecks13 has joined #openstack-unregistered14:46
*** dxiri has quit IRC14:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:46
*** netapp has left #openstack-unregistered14:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:47
*** paladox has joined #openstack-unregistered14:47
*** paladox has joined #openstack-unregistered14:47
*** netapp has left #openstack-unregistered14:47
*** shaohe_feng has quit IRC14:48
*** Peetz0r24 has quit IRC14:48
*** paladox has left #openstack-unregistered14:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:48
*** netapp has left #openstack-unregistered14:48
*** sapd1 has quit IRC14:49
*** JesseOor has joined #openstack-unregistered14:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:49
*** Glyphie____ has quit IRC14:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:49
*** JesseOor has quit IRC14:49
*** netapp has left #openstack-unregistered14:49
*** sapd1 has joined #openstack-unregistered14:50
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered14:50
*** ecks13 has quit IRC14:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:50
*** netapp has left #openstack-unregistered14:50
*** WhitePhosphorus1 has joined #openstack-unregistered14:51
*** MrAbaddon has joined #openstack-unregistered14:51
*** GDiaX has joined #openstack-unregistered14:51
*** VW__ has joined #openstack-unregistered14:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:51
*** netapp has left #openstack-unregistered14:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:52
*** netapp has left #openstack-unregistered14:52
*** VW_ has quit IRC14:53
*** pokk0 has joined #openstack-unregistered14:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:53
*** netapp has left #openstack-unregistered14:53
*** ttsiouts has joined #openstack-unregistered14:54
*** GDiaX has quit IRC14:54
*** avivgt has quit IRC14:54
*** GregWaines has joined #openstack-unregistered14:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:54
*** netapp has left #openstack-unregistered14:54
*** WhitePhosphorus1 has quit IRC14:55
*** Alucard4200 has joined #openstack-unregistered14:55
*** shreshtha has joined #openstack-unregistered14:55
*** pokk0 has quit IRC14:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:55
*** itlinux_ has joined #openstack-unregistered14:55
*** netapp has left #openstack-unregistered14:55
*** HighWatersDev has joined #openstack-unregistered14:56
*** nickthetait has joined #openstack-unregistered14:56
*** nickthetait has left #openstack-unregistered14:56
*** ttsiouts has quit IRC14:56
*** smccarthy has quit IRC14:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:56
*** netapp has left #openstack-unregistered14:56
*** kenyis709 has quit IRC14:56
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered14:57
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered14:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:57
*** bkorren has quit IRC14:57
*** netapp has left #openstack-unregistered14:57
*** lucy_ has joined #openstack-unregistered14:58
*** Odd_Bloke has quit IRC14:58
*** Odd_Bloke has joined #openstack-unregistered14:58
*** shaohe_feng has quit IRC14:58
*** ispp has quit IRC14:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:58
*** netapp has left #openstack-unregistered14:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:59
*** Haresh has left #openstack-unregistered14:59
*** netapp has left #openstack-unregistered14:59
*** Alucard4200 has quit IRC15:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:00
*** savvas has quit IRC15:00
*** danmackay5 has joined #openstack-unregistered15:00
*** abhishekk has quit IRC15:00
*** danmackay5 has quit IRC15:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:00
*** netapp has left #openstack-unregistered15:00
*** crose has joined #openstack-unregistered15:01
*** cwre has joined #openstack-unregistered15:01
*** savvas has joined #openstack-unregistered15:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:01
*** netapp has left #openstack-unregistered15:01
*** lucy_ has quit IRC15:02
*** crose has quit IRC15:02
*** diogenese12 has joined #openstack-unregistered15:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:02
*** netapp has left #openstack-unregistered15:02
*** cwre has quit IRC15:03
*** ajvpot has joined #openstack-unregistered15:03
*** rraja_ has quit IRC15:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:03
*** Guest64600 has joined #openstack-unregistered15:03
*** netapp has left #openstack-unregistered15:03
*** lukaslemes has quit IRC15:04
*** diogenese12 has quit IRC15:04
*** cdearborn has left #openstack-unregistered15:04
*** Guest64600 has quit IRC15:04
*** Holo11 has joined #openstack-unregistered15:04
*** SlashLife3 has joined #openstack-unregistered15:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:04
*** netapp has left #openstack-unregistered15:04
*** jhesketh7 has joined #openstack-unregistered15:05
*** dgonzalez has left #openstack-unregistered15:05
*** k_mouza has quit IRC15:05
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered15:05
*** camunoz has joined #openstack-unregistered15:05
*** Guest65934 has joined #openstack-unregistered15:05
*** trozet_ has joined #openstack-unregistered15:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:05
*** lujinluo has quit IRC15:05
*** netapp has left #openstack-unregistered15:05
*** zhhuabj_ has joined #openstack-unregistered15:06
*** itlinux_ has quit IRC15:06
*** itzikb has quit IRC15:06
*** nikivi29 has joined #openstack-unregistered15:06
*** radmi has quit IRC15:06
*** itlinux__ has joined #openstack-unregistered15:06
*** jhesketh7 has quit IRC15:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:06
*** netapp has left #openstack-unregistered15:06
*** ajvpot has quit IRC15:07
*** dparkes has quit IRC15:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:07
*** netapp has left #openstack-unregistered15:07
*** Holo11 has quit IRC15:08
*** xubozhang has joined #openstack-unregistered15:08
*** SlashLife3 has quit IRC15:08
*** trozet has quit IRC15:08
*** shaohe_feng has quit IRC15:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:08
*** netapp has left #openstack-unregistered15:08
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:09
*** netapp has left #openstack-unregistered15:09
*** HighWatersDev has quit IRC15:10
*** nikivi29 has quit IRC15:10
*** furiousDingo12 has joined #openstack-unregistered15:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:10
*** GregWaines has quit IRC15:10
*** netapp has left #openstack-unregistered15:10
*** Guest65934 has quit IRC15:11
*** nchakrab_ has quit IRC15:11
*** balrog10 has joined #openstack-unregistered15:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:11
*** netapp has left #openstack-unregistered15:11
*** balrog10 has quit IRC15:12
*** liuyulong_ has quit IRC15:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:12
*** netapp has left #openstack-unregistered15:12
*** liuyulong_ has joined #openstack-unregistered15:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:13
*** netapp has left #openstack-unregistered15:13
*** dwC-- has joined #openstack-unregistered15:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:14
*** netapp has left #openstack-unregistered15:14
*** Selavi15 has joined #openstack-unregistered15:15
*** armaan has quit IRC15:15
*** itlinux__ is now known as itlinux15:15
*** itlinux is now known as 59NAABP8D15:15
*** furiousDingo12 has quit IRC15:15
*** Guest94821 has joined #openstack-unregistered15:15
*** Selavi15 has quit IRC15:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:15
*** netapp has left #openstack-unregistered15:15
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-unregistered15:16
*** armaan has joined #openstack-unregistered15:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:16
*** netapp has left #openstack-unregistered15:16
*** deray has joined #openstack-unregistered15:17
*** cylopez has quit IRC15:17
*** 59NAABP8D has quit IRC15:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:17
*** kjackal has quit IRC15:17
*** netapp has left #openstack-unregistered15:17
*** itlinux has joined #openstack-unregistered15:18
*** bfernando has quit IRC15:18
*** yehowyada has quit IRC15:18
*** dkrol has quit IRC15:18
*** shaohe_feng has quit IRC15:18
*** deray has quit IRC15:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:18
*** netapp has left #openstack-unregistered15:18
*** dwC-- has quit IRC15:19
*** deray has joined #openstack-unregistered15:19
*** btully has joined #openstack-unregistered15:19
*** felipemonteiro has quit IRC15:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:19
*** Guest94821 has quit IRC15:19
*** shreshtha has quit IRC15:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:19
*** netapp has left #openstack-unregistered15:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:20
*** netapp has left #openstack-unregistered15:20
*** deray has left #openstack-unregistered15:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:21
*** ispp has joined #openstack-unregistered15:21
*** netapp has left #openstack-unregistered15:21
*** _alastor_ has joined #openstack-unregistered15:22
*** nukedclx28 has joined #openstack-unregistered15:22
*** theicedragon has quit IRC15:22
*** hsiktas19 has joined #openstack-unregistered15:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:22
*** netapp has left #openstack-unregistered15:22
*** vijaykc4 has quit IRC15:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:23
*** netapp has left #openstack-unregistered15:23
*** btully has quit IRC15:24
*** pcrews has joined #openstack-unregistered15:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:24
*** felipemonteiro_ has quit IRC15:24
*** netapp has left #openstack-unregistered15:24
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-unregistered15:25
*** genera28 has joined #openstack-unregistered15:25
*** _szilard has joined #openstack-unregistered15:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:25
*** netapp has left #openstack-unregistered15:25
*** szilard has quit IRC15:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:26
*** netapp has left #openstack-unregistered15:26
*** lvdombrkr has quit IRC15:27
*** evil has joined #openstack-unregistered15:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:27
*** milan has quit IRC15:27
*** netapp has left #openstack-unregistered15:27
*** hsiktas19 has quit IRC15:28
*** A5A has joined #openstack-unregistered15:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:28
*** netapp has left #openstack-unregistered15:28
*** shaohe_feng has quit IRC15:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:29
*** netapp has left #openstack-unregistered15:29
*** genera28 has quit IRC15:30
*** grafuls has quit IRC15:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:30
*** netapp has left #openstack-unregistered15:30
*** xubozhang has quit IRC15:31
*** ccamacho1 has quit IRC15:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:31
*** netapp has left #openstack-unregistered15:31
*** evil has quit IRC15:32
*** GregWaines has joined #openstack-unregistered15:32
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:32
*** nukedclx28 has quit IRC15:32
*** A5A has quit IRC15:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:32
*** netapp has left #openstack-unregistered15:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:33
*** netapp has left #openstack-unregistered15:33
*** resmo_ has quit IRC15:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:34
*** netapp has left #openstack-unregistered15:34
*** aaronsheffield has joined #openstack-unregistered15:35
*** aaronsheffield has left #openstack-unregistered15:35
*** aaronsheffield has joined #openstack-unregistered15:35
*** aaronsheffield has left #openstack-unregistered15:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:35
*** netapp has left #openstack-unregistered15:35
*** SuperSeriousCat2 has joined #openstack-unregistered15:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:36
*** netapp has left #openstack-unregistered15:36
*** felipemonteiro_ has quit IRC15:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:37
*** netapp has left #openstack-unregistered15:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:38
*** netapp has left #openstack-unregistered15:38
*** shaohe_feng has quit IRC15:39
*** pcrews has quit IRC15:39
*** pcrews has joined #openstack-unregistered15:39
*** Dworf has joined #openstack-unregistered15:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:39
*** mdnadeem has quit IRC15:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:39
*** netapp has left #openstack-unregistered15:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:40
*** netapp has left #openstack-unregistered15:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:41
*** amoralej is now known as amoralej|off15:41
*** netapp has left #openstack-unregistered15:41
*** SuperSeriousCat2 has quit IRC15:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:42
*** netapp has left #openstack-unregistered15:42
*** Dworf has quit IRC15:43
*** shah17 has joined #openstack-unregistered15:43
hormsd15:43
*** horms has quit IRC15:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:43
*** netapp has left #openstack-unregistered15:43
*** pcrews has quit IRC15:44
*** james41382 has joined #openstack-unregistered15:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:44
*** Shibe28 has joined #openstack-unregistered15:44
*** netapp has left #openstack-unregistered15:44
*** pcrews has joined #openstack-unregistered15:45
*** puff has joined #openstack-unregistered15:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:45
*** james41382 has quit IRC15:45
*** netapp has left #openstack-unregistered15:45
*** GregWaines has quit IRC15:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:46
*** netapp has left #openstack-unregistered15:46
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered15:47
*** shah17 has quit IRC15:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:47
*** netapp has left #openstack-unregistered15:47
*** crose has joined #openstack-unregistered15:48
*** puff has quit IRC15:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:48
*** netapp has left #openstack-unregistered15:48
*** shaohe_feng has quit IRC15:49
*** GregWaines has joined #openstack-unregistered15:49
*** trozet_ is now known as trozet15:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:49
*** netapp has left #openstack-unregistered15:49
*** luksky has quit IRC15:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:50
*** netapp has left #openstack-unregistered15:50
*** Cisien7 has joined #openstack-unregistered15:51
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:51
*** netapp has left #openstack-unregistered15:51
*** felipemonteiro has quit IRC15:52
*** rogue has joined #openstack-unregistered15:52
*** ttsiouts has joined #openstack-unregistered15:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:52
*** netapp has left #openstack-unregistered15:52
*** rogue has quit IRC15:53
*** drdanick9 has joined #openstack-unregistered15:53
*** Guest67193 has joined #openstack-unregistered15:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:53
*** netapp has left #openstack-unregistered15:53
*** kenyis709 has quit IRC15:54
*** Shibe28 has quit IRC15:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:54
*** netapp has left #openstack-unregistered15:54
*** ttsiouts has quit IRC15:55
*** peaches has joined #openstack-unregistered15:55
*** crose has quit IRC15:55
*** savvas has quit IRC15:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:55
*** netapp has left #openstack-unregistered15:55
*** peaches has quit IRC15:56
*** Cisien7 has quit IRC15:56
*** imdigitaljim has left #openstack-unregistered15:56
*** openstackrecheck has quit IRC15:56
*** openstackrecheck has joined #openstack-unregistered15:56
*** drdanick9 has quit IRC15:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:56
*** netapp has left #openstack-unregistered15:56
*** Guest67193 has quit IRC15:57
*** agrebennikov has quit IRC15:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:57
*** crose has joined #openstack-unregistered15:57
*** netapp has left #openstack-unregistered15:57
*** itlinux is now known as itlinux-away15:58
*** ssbarnea|ruck has joined #openstack-unregistered15:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:58
*** netapp has left #openstack-unregistered15:58
*** shaohe_feng has quit IRC15:59
*** cNilesh_ has quit IRC15:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:59
*** netapp has left #openstack-unregistered15:59
*** itlinux-away is now known as itlinux16:00
*** itlinux is now known as itlinux-away16:00
*** emalikov has joined #openstack-unregistered16:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:00
*** netapp has left #openstack-unregistered16:00
*** szilard has joined #openstack-unregistered16:01
*** esberglu_ has joined #openstack-unregistered16:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:01
*** netapp has left #openstack-unregistered16:01
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered16:02
*** links has quit IRC16:02
*** spatel has joined #openstack-unregistered16:02
*** thurloat has quit IRC16:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:02
*** netapp has left #openstack-unregistered16:02
*** _szilard has quit IRC16:03
*** ibiza has joined #openstack-unregistered16:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:03
*** netapp has left #openstack-unregistered16:03
*** esberglu has quit IRC16:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:04
*** ozymandias20 has joined #openstack-unregistered16:04
*** ibiza has quit IRC16:04
*** netapp has left #openstack-unregistered16:04
*** emalikov has quit IRC16:05
*** itlinux-away is now known as itlinux16:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:05
*** nemesys has joined #openstack-unregistered16:05
*** itlinux is now known as itlinux-away16:05
*** netapp has left #openstack-unregistered16:05
*** t0ne14 has joined #openstack-unregistered16:06
*** ozymandias20 has quit IRC16:06
*** dxiri has joined #openstack-unregistered16:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:06
*** pcrews has quit IRC16:06
*** itlinux-away is now known as itlinux16:06
*** netapp has left #openstack-unregistered16:06
*** itlinux is now known as itlinux-away16:07
*** zoli is now known as zoli|gone16:07
*** zoli|gone is now known as zoli16:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:07
*** netapp has left #openstack-unregistered16:07
*** ispp has quit IRC16:08
*** sridharg has quit IRC16:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:08
*** netapp has left #openstack-unregistered16:08
*** shaohe_feng has quit IRC16:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:09
*** netapp has left #openstack-unregistered16:09
*** t0ne14 has quit IRC16:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:10
*** netapp has left #openstack-unregistered16:10
*** APLU0 has joined #openstack-unregistered16:11
*** agrebennikov has joined #openstack-unregistered16:11
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered16:11
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered16:11
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:11
*** netapp has left #openstack-unregistered16:11
*** nemesys has quit IRC16:12
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-unregistered16:12
*** APLU0 has quit IRC16:12
*** TingPing27 has joined #openstack-unregistered16:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:12
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered16:12
*** netapp has left #openstack-unregistered16:12
*** vijaykc4 has quit IRC16:13
*** TingPing27 has quit IRC16:13
*** itlinux-away is now known as itlinux16:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:13
*** netapp has left #openstack-unregistered16:13
*** itlinux is now known as itlinux-away16:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:14
*** netapp has left #openstack-unregistered16:14
*** pmackinn has quit IRC16:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:15
*** netapp has left #openstack-unregistered16:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:16
*** netapp has left #openstack-unregistered16:16
*** Arokh has joined #openstack-unregistered16:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:17
*** netapp has left #openstack-unregistered16:17
*** itlinux-away is now known as itlinux16:18
*** tcsc24 has joined #openstack-unregistered16:18
*** itlinux is now known as itlinux-away16:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:18
*** netapp has left #openstack-unregistered16:18
*** shaohe_feng has quit IRC16:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:19
*** netapp has left #openstack-unregistered16:19
*** davidsha_ has joined #openstack-unregistered16:20
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered16:20
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:20
*** netapp has left #openstack-unregistered16:20
*** itlinux-away is now known as itlinux16:21
*** Arokh has quit IRC16:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:21
*** sfilatov has quit IRC16:21
*** netapp has left #openstack-unregistered16:21
*** tcsc24 has quit IRC16:22
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered16:22
*** Faylite7 has joined #openstack-unregistered16:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:22
*** netapp has left #openstack-unregistered16:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:23
*** netapp has left #openstack-unregistered16:23
*** Faylite7 has quit IRC16:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:24
*** ZexaronS has joined #openstack-unregistered16:24
*** netapp has left #openstack-unregistered16:24
*** davidsha_ has quit IRC16:25
*** Monkeh21 has joined #openstack-unregistered16:25
*** return has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** qwebirc35027 has joined #openstack-unregistered16:26
*** elgxl has quit IRC16:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:26
*** netapp has left #openstack-unregistered16:26
*** Monkeh21 has quit IRC16:27
*** c0ded has joined #openstack-unregistered16:27
*** sfilatov has quit IRC16:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:27
*** netapp has left #openstack-unregistered16:27
*** qwebirc35027 has quit IRC16:28
*** qwebirc34035 has joined #openstack-unregistered16:28
*** ZexaronS has quit IRC16:28
*** salios has joined #openstack-unregistered16:28
*** salios has quit IRC16:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:28
*** netapp has left #openstack-unregistered16:28
*** shaohe_feng has quit IRC16:29
*** imcsk8 has quit IRC16:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:29
*** netapp has left #openstack-unregistered16:29
*** c0ded has quit IRC16:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:30
*** netapp has left #openstack-unregistered16:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:31
*** qwebirc34035 has quit IRC16:31
*** talisein11 has joined #openstack-unregistered16:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:31
*** netapp has left #openstack-unregistered16:31
*** felipemonteiro__ has joined #openstack-unregistered16:32
*** talisein11 has quit IRC16:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:32
*** netapp has left #openstack-unregistered16:32
*** lagbox3 has joined #openstack-unregistered16:33
*** felipemonteiro_ has quit IRC16:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:33
*** netapp has left #openstack-unregistered16:33
*** felipemonteiro has quit IRC16:34
*** mdk11 has joined #openstack-unregistered16:34
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered16:34
*** mcastelino has joined #openstack-unregistered16:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:34
*** netapp has left #openstack-unregistered16:34
*** satya4ever has quit IRC16:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:35
*** netapp has left #openstack-unregistered16:35
*** sahid has quit IRC16:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:36
*** netapp has left #openstack-unregistered16:36
*** lagbox3 has quit IRC16:37
*** felco10 has joined #openstack-unregistered16:37
*** imcsk8 has joined #openstack-unregistered16:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:37
*** netapp has left #openstack-unregistered16:37
*** abregman has quit IRC16:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:38
*** netapp has left #openstack-unregistered16:38
*** shaohe_feng has quit IRC16:39
*** programmerq19 has joined #openstack-unregistered16:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:39
*** netapp has left #openstack-unregistered16:39
*** mdk11 has quit IRC16:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:40
*** netapp has left #openstack-unregistered16:40
*** programmerq19 has quit IRC16:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:41
*** felco10 has quit IRC16:41
*** netapp has left #openstack-unregistered16:41
*** AlexeyAbashkin has quit IRC16:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:42
*** netapp has left #openstack-unregistered16:42
*** cshen has joined #openstack-unregistered16:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:43
*** netapp has left #openstack-unregistered16:43
*** plonk7 has joined #openstack-unregistered16:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:44
*** netapp has left #openstack-unregistered16:44
*** cloe8 has joined #openstack-unregistered16:45
*** Alex___ has joined #openstack-unregistered16:45
*** mdnadeem has quit IRC16:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:45
*** netapp has left #openstack-unregistered16:45
*** aojea has quit IRC16:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:46
*** netapp has left #openstack-unregistered16:46
Alex___hi, looking to upgrade from newton on trusty (14.04) to ocata, and need to jump to xenial (16.04).. is there any docs on the process? also, curious if any of the openstack-ansible supports 18.04 (or will that be in rocky)?16:47
*** nullrouted has joined #openstack-unregistered16:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:47
*** netapp has left #openstack-unregistered16:47
*** plonk7 has quit IRC16:48
*** nullrouted has quit IRC16:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:48
*** netapp has left #openstack-unregistered16:48
*** vijaykc4 has quit IRC16:49
*** shaohe_feng has quit IRC16:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:49
*** netapp has left #openstack-unregistered16:49
*** hggdh21 has joined #openstack-unregistered16:50
*** cshen has quit IRC16:50
*** hggdh21 has quit IRC16:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:50
*** netapp has left #openstack-unregistered16:50
*** pOe[ has joined #openstack-unregistered16:51
*** pOe[ has quit IRC16:51
*** Theuno has joined #openstack-unregistered16:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:51
*** netapp has left #openstack-unregistered16:51
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered16:52
*** cshen has joined #openstack-unregistered16:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:52
*** netapp has left #openstack-unregistered16:52
*** Theuno has left #openstack-unregistered16:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:53
*** EvilRoey12 has joined #openstack-unregistered16:53
*** netapp has left #openstack-unregistered16:53
*** erich_ is now known as ericho16:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:54
*** cloe8 has quit IRC16:54
*** netapp has left #openstack-unregistered16:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:55
*** netapp has left #openstack-unregistered16:55
*** LooCfur22 has joined #openstack-unregistered16:56
*** sameo has quit IRC16:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:56
*** MrElendig28 has joined #openstack-unregistered16:56
*** netapp has left #openstack-unregistered16:56
*** gbarros has joined #openstack-unregistered16:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:57
*** netapp has left #openstack-unregistered16:57
*** EvilRoey12 has quit IRC16:58
*** thumbs20 has joined #openstack-unregistered16:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:58
*** netapp has left #openstack-unregistered16:58
*** shaohe_feng has quit IRC16:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:59
*** netapp has left #openstack-unregistered16:59
*** Alex___ has quit IRC17:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:00
*** netapp has left #openstack-unregistered17:00
*** alongwayup has joined #openstack-unregistered17:01
*** MrElendig28 has quit IRC17:01
*** thumbs20 has quit IRC17:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:01
*** alongwayup has quit IRC17:01
*** netapp has left #openstack-unregistered17:01
*** davidsha has joined #openstack-unregistered17:02
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:02
*** markstur has joined #openstack-unregistered17:02
*** alongwayup has joined #openstack-unregistered17:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:02
*** Theuno has quit IRC17:02
*** netapp has left #openstack-unregistered17:02
*** davidsha has left #openstack-unregistered17:03
*** LooCfur22 has quit IRC17:03
*** pmackinn has joined #openstack-unregistered17:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:03
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:03
*** netapp has left #openstack-unregistered17:03
*** racedo has quit IRC17:04
*** penick has quit IRC17:04
*** racedo has joined #openstack-unregistered17:04
*** racedo has quit IRC17:04
*** Theuno has quit IRC17:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:04
*** netapp has left #openstack-unregistered17:04
*** racedo has joined #openstack-unregistered17:05
*** mgoddard has quit IRC17:05
*** racedo has quit IRC17:05
*** neilsun has quit IRC17:05
*** racedo has joined #openstack-unregistered17:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:05
*** netapp has left #openstack-unregistered17:05
*** neilsun has joined #openstack-unregistered17:06
*** tallguy2 has joined #openstack-unregistered17:06
*** racedo has quit IRC17:06
*** tallguy2 has quit IRC17:06
*** Guest84103 has joined #openstack-unregistered17:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:06
*** netapp has left #openstack-unregistered17:06
*** jtriley has quit IRC17:07
*** jtriley_ has joined #openstack-unregistered17:07
*** pmackinn_ has joined #openstack-unregistered17:07
*** penick has joined #openstack-unregistered17:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:07
*** netapp has left #openstack-unregistered17:07
*** Guest84103 has quit IRC17:08
*** pmackinn has quit IRC17:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:08
*** netapp has left #openstack-unregistered17:08
*** shaohe_feng has quit IRC17:09
*** theunissenp has joined #openstack-unregistered17:09
*** theunissenp is now known as Theuno17:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:09
*** netapp has left #openstack-unregistered17:09
*** cmyster has joined #openstack-unregistered17:10
*** cmyster has joined #openstack-unregistered17:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:10
*** netapp has left #openstack-unregistered17:10
*** Guest1204 has joined #openstack-unregistered17:11
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:11
*** szilard has quit IRC17:11
*** netapp has left #openstack-unregistered17:11
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:12
*** cmyster has left #openstack-unregistered17:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:12
*** netapp has left #openstack-unregistered17:12
*** Gentle has joined #openstack-unregistered17:13
*** themill23 has joined #openstack-unregistered17:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:13
*** Theuno has quit IRC17:13
*** netapp has left #openstack-unregistered17:13
*** penick has quit IRC17:14
*** penick has joined #openstack-unregistered17:14
*** October has joined #openstack-unregistered17:14
*** lutki_ has joined #openstack-unregistered17:14
*** Guest1204 has quit IRC17:14
*** TheoM has joined #openstack-unregistered17:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:14
*** dbadea has joined #openstack-unregistered17:14
*** penick has quit IRC17:14
*** netapp has left #openstack-unregistered17:14
*** TheoM has quit IRC17:15
*** lutki_ has quit IRC17:15
*** themill23 has quit IRC17:15
*** dbadea has joined #openstack-unregistered17:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:15
*** netapp has left #openstack-unregistered17:15
*** October has quit IRC17:16
*** Gentle has quit IRC17:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:16
*** netapp has left #openstack-unregistered17:16
*** thurloat has joined #openstack-unregistered17:17
*** alongwayup has left #openstack-unregistered17:17
*** burnout_ has joined #openstack-unregistered17:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:17
*** netapp has left #openstack-unregistered17:17
*** Kraps15 has joined #openstack-unregistered17:17
*** Guest49655 has joined #openstack-unregistered17:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:18
*** netapp has left #openstack-unregistered17:18
*** shaohe_feng has quit IRC17:19
*** Kraps15 has quit IRC17:19
*** Guest49655 has quit IRC17:19
*** evil has joined #openstack-unregistered17:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:19
*** netapp has left #openstack-unregistered17:19
*** xteknoid has quit IRC17:20
*** penick has joined #openstack-unregistered17:20
*** pmesserl_ has joined #openstack-unregistered17:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:20
*** burnout_ has quit IRC17:20
*** netapp has left #openstack-unregistered17:20
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:21
*** netapp has left #openstack-unregistered17:21
*** penick has quit IRC17:22
*** evil has quit IRC17:22
*** fuentess has quit IRC17:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:22
*** netapp has left #openstack-unregistered17:22
*** pmesserli has quit IRC17:23
*** Theuno has quit IRC17:23
*** sfilatov has joined #openstack-unregistered17:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:23
*** netapp has left #openstack-unregistered17:23
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:24
*** Theuno has quit IRC17:24
*** penick has joined #openstack-unregistered17:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:24
*** netapp has left #openstack-unregistered17:24
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:25
*** thurloat has quit IRC17:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:25
*** netapp has left #openstack-unregistered17:25
*** Theuno has quit IRC17:26
*** thurloat has joined #openstack-unregistered17:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:26
*** netapp has left #openstack-unregistered17:26
*** penick has quit IRC17:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:27
*** netapp has left #openstack-unregistered17:27
*** monoxane12 has joined #openstack-unregistered17:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:28
*** netapp has left #openstack-unregistered17:28
*** shaohe_feng has quit IRC17:29
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:29
*** netapp has left #openstack-unregistered17:29
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:30
*** netapp has left #openstack-unregistered17:30
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered17:31
*** Theuno has quit IRC17:31
*** mdk20 has joined #openstack-unregistered17:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:31
*** netapp has left #openstack-unregistered17:31
*** dsneddon has left #openstack-unregistered17:32
*** cshen has quit IRC17:32
*** Theuno has joined #openstack-unregistered17:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:32
*** netapp has left #openstack-unregistered17:32
*** Theuno has left #openstack-unregistered17:33
*** monoxane12 has quit IRC17:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:33
*** TingPing14 has joined #openstack-unregistered17:33
*** netapp has left #openstack-unregistered17:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:34
*** netapp has left #openstack-unregistered17:34
*** mdk20 has quit IRC17:35
*** nchakrab has quit IRC17:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:35
*** netapp has left #openstack-unregistered17:35
*** spilla has joined #openstack-unregistered17:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:36
*** Madcotto3 has joined #openstack-unregistered17:36
*** netapp has left #openstack-unregistered17:36
*** Cprossu25 has joined #openstack-unregistered17:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:37
*** Guest80831 has joined #openstack-unregistered17:37
*** netapp has left #openstack-unregistered17:37
*** vijaykc4 has quit IRC17:38
*** tesseract has quit IRC17:38
*** Guest69692 has joined #openstack-unregistered17:38
*** Cprossu25 has quit IRC17:38
*** TingPing14 has quit IRC17:38
*** Madcotto3 has quit IRC17:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:38
*** cshen has joined #openstack-unregistered17:38
*** netapp has left #openstack-unregistered17:38
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered17:39
*** shaohe_feng has quit IRC17:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:39
*** netapp has left #openstack-unregistered17:39
*** sfilatov has quit IRC17:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:40
*** netapp has left #openstack-unregistered17:40
*** smidlers8 has joined #openstack-unregistered17:41
*** jrist has joined #openstack-unregistered17:41
*** jrist has joined #openstack-unregistered17:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:41
*** netapp has left #openstack-unregistered17:41
*** Guest80831 has quit IRC17:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:42
*** netapp has left #openstack-unregistered17:42
*** jeremyfreudberg has joined #openstack-unregistered17:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:43
*** netapp has left #openstack-unregistered17:43
*** jatanmalde|gone has quit IRC17:44
*** DangerousDaren has quit IRC17:44
*** smidlers8 has quit IRC17:44
*** jeremyfreudberg has joined #openstack-unregistered17:44
*** jeremyfreudberg has quit IRC17:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:44
*** netapp has left #openstack-unregistered17:44
*** Guest69692 has quit IRC17:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:45
*** netapp has left #openstack-unregistered17:45
*** Yatekii18 has joined #openstack-unregistered17:46
*** gbarros has quit IRC17:46
*** Yatekii18 has quit IRC17:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:46
*** netapp has left #openstack-unregistered17:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:47
*** netapp has left #openstack-unregistered17:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:48
*** netapp has left #openstack-unregistered17:48
*** shaohe_feng has quit IRC17:49
*** dpeacock_ has joined #openstack-unregistered17:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:49
*** netapp has left #openstack-unregistered17:49
*** nullcone25 has joined #openstack-unregistered17:50
*** dpeacock_ has left #openstack-unregistered17:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:50
*** netapp has left #openstack-unregistered17:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:51
*** netapp has left #openstack-unregistered17:51
*** cooldude21 has joined #openstack-unregistered17:52
*** nullcone25 has quit IRC17:52
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered17:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:52
*** netapp has left #openstack-unregistered17:52
*** cooldude21 has quit IRC17:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:53
*** netapp has left #openstack-unregistered17:53
*** tosky has quit IRC17:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:54
*** netapp has left #openstack-unregistered17:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:55
*** netapp has left #openstack-unregistered17:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:56
*** netapp has left #openstack-unregistered17:56
*** Dan_au25 has joined #openstack-unregistered17:57
*** pmackinn__ has joined #openstack-unregistered17:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:57
*** weshay is now known as weshay|rover17:57
*** netapp has left #openstack-unregistered17:57
*** pmackinn_ has quit IRC17:58
*** imcsk8_ has joined #openstack-unregistered17:58
*** achampion has quit IRC17:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:58
*** netapp has left #openstack-unregistered17:58
*** shaohe_feng has quit IRC17:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:59
*** netapp has left #openstack-unregistered17:59
*** tshefi has joined #openstack-unregistered18:00
*** imcsk8 has quit IRC18:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:00
*** netapp has left #openstack-unregistered18:00
*** plat_28 has joined #openstack-unregistered18:01
*** deltab29 has joined #openstack-unregistered18:01
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:01
*** Dan_au25 has quit IRC18:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:01
*** netapp has left #openstack-unregistered18:01
*** plat_28 has quit IRC18:02
*** abhijeet_trilio has joined #openstack-unregistered18:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:02
*** netapp has left #openstack-unregistered18:02
*** armaan has quit IRC18:03
*** cyberlard0 has joined #openstack-unregistered18:03
*** dsneddon has quit IRC18:03
*** armaan has joined #openstack-unregistered18:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:03
*** netapp has left #openstack-unregistered18:03
*** narindergupta has joined #openstack-unregistered18:04
*** Kirito has joined #openstack-unregistered18:04
*** drh13 has joined #openstack-unregistered18:04
*** achampion has joined #openstack-unregistered18:04
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered18:04
*** Kirito has quit IRC18:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:04
*** netapp has left #openstack-unregistered18:04
*** geaaru has quit IRC18:05
*** Rr4sT has joined #openstack-unregistered18:05
*** gkapoor1 has joined #openstack-unregistered18:05
*** suuuper has quit IRC18:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:05
*** netapp has left #openstack-unregistered18:05
*** drh13 has quit IRC18:06
*** dsneddon has quit IRC18:06
*** boucherv has quit IRC18:06
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered18:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:06
*** netapp has left #openstack-unregistered18:06
*** dsneddon has quit IRC18:07
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered18:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:07
*** netapp has left #openstack-unregistered18:07
*** cyberlard0 has quit IRC18:08
*** webbyz has joined #openstack-unregistered18:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:08
*** netapp has left #openstack-unregistered18:08
*** shaohe_feng has quit IRC18:09
*** _kossak_ has quit IRC18:09
*** deltab29 has quit IRC18:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:09
*** netapp has left #openstack-unregistered18:09
*** webbyz has quit IRC18:10
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:10
*** Guest95115 has joined #openstack-unregistered18:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:10
*** netapp has left #openstack-unregistered18:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:11
*** netapp has left #openstack-unregistered18:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:12
*** netapp has left #openstack-unregistered18:12
*** gamado__ has quit IRC18:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:13
*** netapp has left #openstack-unregistered18:13
*** Guest95115 has quit IRC18:14
*** bbbbzhao_ has quit IRC18:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:14
*** netapp has left #openstack-unregistered18:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:15
*** netapp has left #openstack-unregistered18:15
*** badseed has joined #openstack-unregistered18:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:16
*** netapp has left #openstack-unregistered18:16
*** bkopilov has quit IRC18:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:17
*** netapp has left #openstack-unregistered18:17
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered18:18
*** mundus2018 has joined #openstack-unregistered18:18
*** badseed has quit IRC18:18
*** kenyis709 has quit IRC18:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:18
*** netapp has left #openstack-unregistered18:18
*** shaohe_feng has quit IRC18:19
*** mundus2018 has quit IRC18:19
*** Turska-23 has joined #openstack-unregistered18:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:19
*** netapp has left #openstack-unregistered18:19
*** Mony16 has joined #openstack-unregistered18:20
*** penick has joined #openstack-unregistered18:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:20
*** netapp has left #openstack-unregistered18:20
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered18:21
*** Guest52181 has joined #openstack-unregistered18:21
*** Mony16 has quit IRC18:21
*** Turska-23 has quit IRC18:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:21
*** netapp has left #openstack-unregistered18:21
*** penick has quit IRC18:22
*** penick has joined #openstack-unregistered18:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:22
*** netapp has left #openstack-unregistered18:22
*** penick has quit IRC18:23
*** Tyrantelf5 has joined #openstack-unregistered18:23
*** armaan has quit IRC18:23
*** armaan has joined #openstack-unregistered18:23
*** vijaykc4 has quit IRC18:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:23
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:23
*** netapp has left #openstack-unregistered18:23
*** Guest52181 has quit IRC18:24
*** sgrasley_ is now known as sgrasley18:24
*** penick has joined #openstack-unregistered18:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:24
*** netapp has left #openstack-unregistered18:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:25
*** netapp has left #openstack-unregistered18:25
*** kenyis709 has quit IRC18:26
*** Tyrantelf5 has quit IRC18:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:26
*** netapp has left #openstack-unregistered18:26
*** julim_ has joined #openstack-unregistered18:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:27
*** netapp has left #openstack-unregistered18:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:28
*** netapp has left #openstack-unregistered18:28
*** shaohe_feng has quit IRC18:29
*** pkovar has quit IRC18:29
*** julim has quit IRC18:29
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered18:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:29
*** netapp has left #openstack-unregistered18:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:30
*** netapp has left #openstack-unregistered18:30
*** dxiri has quit IRC18:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:31
*** netapp has left #openstack-unregistered18:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:32
*** netapp has left #openstack-unregistered18:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:33
*** netapp has left #openstack-unregistered18:33
*** julim_ has quit IRC18:34
*** woojay has joined #openstack-unregistered18:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:34
*** netapp has left #openstack-unregistered18:34
*** Yarboa has joined #openstack-unregistered18:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:35
*** woojay has left #openstack-unregistered18:35
*** netapp has left #openstack-unregistered18:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:36
*** netapp has left #openstack-unregistered18:36
*** zxy has quit IRC18:37
*** unicell has joined #openstack-unregistered18:37
*** julim has joined #openstack-unregistered18:37
*** jeremyfreudberg has joined #openstack-unregistered18:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:37
*** netapp has left #openstack-unregistered18:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:38
*** netapp has left #openstack-unregistered18:38
*** shaohe_feng has quit IRC18:39
*** achampion has quit IRC18:39
*** cshen has quit IRC18:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:39
*** netapp has left #openstack-unregistered18:39
*** arahael28 has joined #openstack-unregistered18:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:40
*** netapp has left #openstack-unregistered18:40
*** ben_roose has joined #openstack-unregistered18:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:41
*** netapp has left #openstack-unregistered18:41
*** arahael28 has quit IRC18:42
*** vinaykns has joined #openstack-unregistered18:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:42
*** netapp has left #openstack-unregistered18:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:43
*** netapp has left #openstack-unregistered18:43
*** kjackal has joined #openstack-unregistered18:44
*** radmi has joined #openstack-unregistered18:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:44
*** netapp has left #openstack-unregistered18:44
*** kenyis709 has quit IRC18:45
*** Comstock_ has joined #openstack-unregistered18:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:45
*** netapp has left #openstack-unregistered18:45
*** vgreen has quit IRC18:46
*** dxiri_ has joined #openstack-unregistered18:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:46
*** netapp has left #openstack-unregistered18:46
*** Comstock_ has quit IRC18:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:47
*** netapp has left #openstack-unregistered18:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:48
*** netapp has left #openstack-unregistered18:48
*** shaohe_feng has quit IRC18:49
*** mjturek has quit IRC18:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:49
*** netapp has left #openstack-unregistered18:49
*** johnny5622 has joined #openstack-unregistered18:50
*** vijaykc4 has joined #openstack-unregistered18:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:50
*** netapp has left #openstack-unregistered18:50
*** Adran20 has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has left #openstack-unregistered18:51
*** rigel has joined #openstack-unregistered18:52
*** johnny5622 has quit IRC18:52
*** nickthetait has joined #openstack-unregistered18:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:52
*** netapp has left #openstack-unregistered18:52
*** Adran20 has quit IRC18:53
*** radmi has quit IRC18:53
*** pskosinski13 has joined #openstack-unregistered18:53
*** rigel has quit IRC18:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:53
*** netapp has left #openstack-unregistered18:53
*** Keygen has joined #openstack-unregistered18:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:54
*** netapp has left #openstack-unregistered18:54
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered18:55
*** Patrick19 has joined #openstack-unregistered18:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:55
*** netapp has left #openstack-unregistered18:55
*** pskosinski13 has quit IRC18:56
*** tshefi has quit IRC18:56
*** as1452 has joined #openstack-unregistered18:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:56
*** netapp has left #openstack-unregistered18:56
*** davidsha has joined #openstack-unregistered18:57
*** btully has joined #openstack-unregistered18:57
*** Neobenedict4 has joined #openstack-unregistered18:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:57
*** netapp has left #openstack-unregistered18:57
*** Keygen has quit IRC18:58
*** Patrick19 has quit IRC18:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:58
*** netapp has left #openstack-unregistered18:58
*** shaohe_feng has quit IRC18:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:59
*** Neobenedict4 has quit IRC18:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:59
*** netapp has left #openstack-unregistered18:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:00
*** netapp has left #openstack-unregistered19:00
*** luksky has joined #openstack-unregistered19:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:01
*** netapp has left #openstack-unregistered19:01
*** btully has quit IRC19:02
*** as1452 has quit IRC19:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:02
*** netapp has left #openstack-unregistered19:02
*** eido1on has joined #openstack-unregistered19:03
*** nickthetait has left #openstack-unregistered19:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:03
*** netapp has left #openstack-unregistered19:03
*** boucherv has joined #openstack-unregistered19:04
*** mjturek has joined #openstack-unregistered19:04
*** eido1on has quit IRC19:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:04
*** netapp has left #openstack-unregistered19:04
*** aaronsheffield has joined #openstack-unregistered19:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:05
*** netapp has left #openstack-unregistered19:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:06
*** netapp has left #openstack-unregistered19:06
*** tshefi has joined #openstack-unregistered19:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:07
*** netapp has left #openstack-unregistered19:07
*** Platonides6 has joined #openstack-unregistered19:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:08
*** netapp has left #openstack-unregistered19:08
*** shaohe_feng has quit IRC19:09
*** cshen has joined #openstack-unregistered19:09
*** Guest12875 has joined #openstack-unregistered19:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:09
*** netapp has left #openstack-unregistered19:09
*** jrist has quit IRC19:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:10
*** netapp has left #openstack-unregistered19:10
*** Platonides6 has quit IRC19:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:11
*** netapp has left #openstack-unregistered19:11
*** Guest12875 has quit IRC19:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:12
*** netapp has left #openstack-unregistered19:12
*** ediardo has joined #openstack-unregistered19:13
*** MJ9413 has joined #openstack-unregistered19:13
*** Taylor12 has joined #openstack-unregistered19:13
*** cshen has quit IRC19:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:13
*** netapp has left #openstack-unregistered19:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:14
*** tshefi has quit IRC19:14
*** netapp has left #openstack-unregistered19:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:15
*** netapp has left #openstack-unregistered19:15
*** eldritch9 has joined #openstack-unregistered19:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:16
*** netapp has left #openstack-unregistered19:16
*** openstacking_123 has joined #openstack-unregistered19:17
*** Taylor12 has quit IRC19:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:17
*** netapp has left #openstack-unregistered19:17
*** achampion has joined #openstack-unregistered19:18
*** dkrol has joined #openstack-unregistered19:18
*** MJ9413 has quit IRC19:18
*** eldritch9 has quit IRC19:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:18
*** adisky_ has quit IRC19:18
*** netapp has left #openstack-unregistered19:18
*** shaohe_feng has quit IRC19:19
*** zxy has joined #openstack-unregistered19:19
*** ghoti has joined #openstack-unregistered19:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:19
*** netapp has left #openstack-unregistered19:19
*** pmesserli has joined #openstack-unregistered19:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:20
*** netapp has left #openstack-unregistered19:20
*** poopcat1 has joined #openstack-unregistered19:21
*** icee15 has joined #openstack-unregistered19:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:21
*** ghoti has quit IRC19:21
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered19:21
*** Schepeers has left #openstack-unregistered19:21
*** netapp has left #openstack-unregistered19:21
*** jrist has joined #openstack-unregistered19:22
*** jrist has joined #openstack-unregistered19:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:22
*** netapp has left #openstack-unregistered19:22
*** pmesserl_ has quit IRC19:23
*** quicksilver22 has joined #openstack-unregistered19:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:23
*** netapp has left #openstack-unregistered19:23
*** icee15 has quit IRC19:24
*** armaan has quit IRC19:24
*** luksky has quit IRC19:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:24
*** netapp has left #openstack-unregistered19:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:25
*** netapp has left #openstack-unregistered19:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:26
*** poopcat1 is now known as poopcat19:26
*** netapp has left #openstack-unregistered19:26
*** poopcat is now known as Guest8801019:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:27
*** netapp has left #openstack-unregistered19:27
*** Guest88010 has quit IRC19:28
*** agrebennikov has quit IRC19:28
*** quicksilver22 has quit IRC19:28
*** agrebennikov has joined #openstack-unregistered19:28
*** trevor_intel has quit IRC19:28
*** poopcat1 has joined #openstack-unregistered19:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:28
*** netapp has left #openstack-unregistered19:28
*** agrebennikov has quit IRC19:28
*** shaohe_feng has quit IRC19:29
*** agrebennikov has joined #openstack-unregistered19:29
*** agrebennikov has quit IRC19:29
*** agrebennikov has joined #openstack-unregistered19:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:29
*** netapp has left #openstack-unregistered19:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:30
*** netapp has left #openstack-unregistered19:30
*** jatanmalde has joined #openstack-unregistered19:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:31
*** netapp has left #openstack-unregistered19:31
*** Usurp23 has joined #openstack-unregistered19:32
*** mjturek has quit IRC19:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:32
*** netapp has left #openstack-unregistered19:32
*** agrebennikov has quit IRC19:33
*** agrebennikov has joined #openstack-unregistered19:33
*** agrebennikov has left #openstack-unregistered19:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:33
*** netapp has left #openstack-unregistered19:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:34
*** netapp has left #openstack-unregistered19:34
*** ginsul has quit IRC19:35
*** ginsul has joined #openstack-unregistered19:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:35
*** netapp has left #openstack-unregistered19:35
*** edong23 has joined #openstack-unregistered19:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:36
*** Usurp23 has quit IRC19:36
*** netapp has left #openstack-unregistered19:36
*** batman4227 has joined #openstack-unregistered19:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:37
*** netapp has left #openstack-unregistered19:37
*** mjturek has joined #openstack-unregistered19:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:38
*** netapp has left #openstack-unregistered19:38
*** shaohe_feng has quit IRC19:39
*** edong23 has quit IRC19:39
*** cshen has joined #openstack-unregistered19:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:39
*** netapp has left #openstack-unregistered19:39
*** ginsul has quit IRC19:40
*** batman4227 has quit IRC19:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:40
*** netapp has left #openstack-unregistered19:40
*** Schepeers has joined #openstack-unregistered19:41
*** Schepeers has left #openstack-unregistered19:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:41
*** netapp has left #openstack-unregistered19:41
*** boser29 has joined #openstack-unregistered19:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:42
*** lewo` has quit IRC19:42
*** netapp has left #openstack-unregistered19:42
*** mdrabe has joined #openstack-unregistered19:43
*** Guest83684 has joined #openstack-unregistered19:43
*** mdrabe has left #openstack-unregistered19:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:43
*** netapp has left #openstack-unregistered19:43
*** RupturedI0 has quit IRC19:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:44
*** netapp has left #openstack-unregistered19:44
*** Guest83684 has quit IRC19:45
*** vakuznet has joined #openstack-unregistered19:45
*** boser29 has quit IRC19:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:45
*** netapp has left #openstack-unregistered19:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:46
*** netapp has left #openstack-unregistered19:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:47
*** netapp has left #openstack-unregistered19:47
*** vakuznet has left #openstack-unregistered19:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:48
*** netapp has left #openstack-unregistered19:48
*** shaohe_feng has quit IRC19:49
*** aaronsheffield has left #openstack-unregistered19:49
*** Thanks has joined #openstack-unregistered19:49
*** Thanks has quit IRC19:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:49
*** RupturedI0 has joined #openstack-unregistered19:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:49
*** netapp has left #openstack-unregistered19:49
*** ChasedSpade has joined #openstack-unregistered19:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:50
*** netapp has left #openstack-unregistered19:50
*** liori18 has joined #openstack-unregistered19:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:51
*** netapp has left #openstack-unregistered19:51
*** fford has joined #openstack-unregistered19:51
*** daemon13 has joined #openstack-unregistered19:52
*** fford has quit IRC19:52
*** atoth has quit IRC19:52
*** liori18 has quit IRC19:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:52
*** netapp has left #openstack-unregistered19:52
*** jose-phillips has joined #openstack-unregistered19:53
*** achampion has quit IRC19:53
*** daemon13 has quit IRC19:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:53
*** netapp has left #openstack-unregistered19:53
*** ChasedSpade has quit IRC19:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:54
*** netapp has left #openstack-unregistered19:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:55
*** netapp has left #openstack-unregistered19:55
*** achampion has joined #openstack-unregistered19:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:56
*** netapp has left #openstack-unregistered19:56
*** gbarros has joined #openstack-unregistered19:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:57
*** netapp has left #openstack-unregistered19:57
*** WhitePhosphorus1 has joined #openstack-unregistered19:58
*** abhijeet_trilio has quit IRC19:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:58
*** netapp has left #openstack-unregistered19:58
*** shaohe_feng has quit IRC19:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:59
*** netapp has left #openstack-unregistered19:59
*** gkapoor1 has quit IRC20:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:00
*** esberglu has joined #openstack-unregistered20:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:00
*** netapp has left #openstack-unregistered20:00
*** Henry_Jia5 has joined #openstack-unregistered20:01
*** Henry_Jia5 has quit IRC20:01
*** GregWaines has quit IRC20:01
*** mjturek has quit IRC20:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:01
*** netapp has left #openstack-unregistered20:01
*** tinyhippo29 has joined #openstack-unregistered20:02
*** dsneddon has quit IRC20:02
*** boucherv has quit IRC20:02
*** khronosschoty27 has joined #openstack-unregistered20:02
*** WhitePhosphorus1 has quit IRC20:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:02
*** netapp has left #openstack-unregistered20:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:03
*** netapp has left #openstack-unregistered20:03
*** khronosschoty27 has quit IRC20:04
*** esberglu_ has quit IRC20:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:04
*** netapp has left #openstack-unregistered20:04
*** vijaykc4 has quit IRC20:05
*** tinyhippo29 has quit IRC20:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:05
*** netapp has left #openstack-unregistered20:05
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered20:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:06
*** netapp has left #openstack-unregistered20:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:07
*** netapp has left #openstack-unregistered20:07
*** sgrasley_ has joined #openstack-unregistered20:07
*** kumarmn has quit IRC20:07
*** Kinsmir15 has joined #openstack-unregistered20:08
*** jethrogb has joined #openstack-unregistered20:08
*** aaronsheffield has joined #openstack-unregistered20:08
*** jethrogb has left #openstack-unregistered20:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:08
*** netapp has left #openstack-unregistered20:08
*** shaohe_feng has quit IRC20:09
*** justache11 has joined #openstack-unregistered20:09
*** aaronsheffield has left #openstack-unregistered20:09
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered20:09
*** kumarmn has quit IRC20:09
*** pgo has quit IRC20:09
*** xteknoid has quit IRC20:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:09
*** netapp has left #openstack-unregistered20:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:10
*** netapp has left #openstack-unregistered20:10
*** jeremyfreudberg has left #openstack-unregistered20:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:11
*** netapp has left #openstack-unregistered20:11
*** Kinsmir15 has quit IRC20:12
*** luksky has joined #openstack-unregistered20:12
*** justache11 has quit IRC20:12
*** MattMan has quit IRC20:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:12
*** netapp has left #openstack-unregistered20:12
*** Rr4sT has quit IRC20:13
*** Freechicks has quit IRC20:13
*** MattMan has joined #openstack-unregistered20:13
*** connection14 has joined #openstack-unregistered20:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:13
*** netapp has left #openstack-unregistered20:13
*** papabear69 has joined #openstack-unregistered20:14
*** connection14 has quit IRC20:14
*** spb13 has joined #openstack-unregistered20:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:14
*** Yarboa has quit IRC20:14
*** netapp has left #openstack-unregistered20:14
*** papabear69 has quit IRC20:15
*** grumble11 has joined #openstack-unregistered20:15
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered20:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:15
*** netapp has left #openstack-unregistered20:15
*** fherrman has joined #openstack-unregistered20:16
*** Ben6429 has joined #openstack-unregistered20:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:16
*** netapp has left #openstack-unregistered20:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:17
*** netapp has left #openstack-unregistered20:17
*** dsneddon has quit IRC20:18
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered20:18
*** dsneddon has joined #openstack-unregistered20:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:18
*** netapp has left #openstack-unregistered20:18
*** shaohe_feng has quit IRC20:19
*** Ben6429 has quit IRC20:19
*** LinuxMe has quit IRC20:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:19
*** netapp has left #openstack-unregistered20:19
*** grumble11 has quit IRC20:20
*** kumarmn has quit IRC20:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:20
*** netapp has left #openstack-unregistered20:20
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered20:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:21
*** netapp has left #openstack-unregistered20:21
*** albertcard2 has joined #openstack-unregistered20:22
*** albertcard2 is now known as poopcat20:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:22
*** spb13 has quit IRC20:22
*** dsneddon has quit IRC20:22
*** netapp has left #openstack-unregistered20:22
*** poopcat is now known as Guest5393320:23
*** Guest53933 is now known as poopcat220:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:23
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered20:23
*** netapp has left #openstack-unregistered20:23
*** poopcat1 has quit IRC20:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:24
*** netapp has left #openstack-unregistered20:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:25
*** netapp has left #openstack-unregistered20:25
*** mjturek has joined #openstack-unregistered20:26
*** trevor_intel has joined #openstack-unregistered20:26
*** ginsul has joined #openstack-unregistered20:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:26
*** kumarmn has quit IRC20:26
*** netapp has left #openstack-unregistered20:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:27
*** netapp has left #openstack-unregistered20:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:28
*** netapp has left #openstack-unregistered20:28
*** shaohe_feng has quit IRC20:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:29
*** netapp has left #openstack-unregistered20:29
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered20:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:30
*** netapp has left #openstack-unregistered20:30
*** Liara- has joined #openstack-unregistered20:31
*** schwicht has quit IRC20:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:31
*** netapp has left #openstack-unregistered20:31
*** kumarmn has quit IRC20:32
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered20:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:32
*** netapp has left #openstack-unregistered20:32
*** schwicht has joined #openstack-unregistered20:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:33
*** netapp has left #openstack-unregistered20:33
*** Liara- has quit IRC20:34
*** gbarros has quit IRC20:34
*** kumarmn has quit IRC20:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:34
*** netapp has left #openstack-unregistered20:34
*** pguimaraes has quit IRC20:35
*** evilman_work has joined #openstack-unregistered20:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:35
*** netapp has left #openstack-unregistered20:35
*** sgrasley_ has quit IRC20:36
*** LooCfur10 has joined #openstack-unregistered20:36
*** evilman_work has quit IRC20:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:36
*** netapp has left #openstack-unregistered20:36
*** LooCfur10 has quit IRC20:37
*** fherrman has left #openstack-unregistered20:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:37
*** netapp has left #openstack-unregistered20:37
*** armaan has joined #openstack-unregistered20:38
*** spatel has quit IRC20:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:38
*** netapp has left #openstack-unregistered20:38
*** shaohe_feng has quit IRC20:39
*** spatel has joined #openstack-unregistered20:39
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:39
*** ben_roose has quit IRC20:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:39
*** netapp has left #openstack-unregistered20:39
*** JStoker4 has joined #openstack-unregistered20:40
*** jose-phillips has quit IRC20:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:40
*** netapp has left #openstack-unregistered20:40
*** kline8 has joined #openstack-unregistered20:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:41
*** netapp has left #openstack-unregistered20:41
*** camunoz has quit IRC20:41
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered20:42
*** berFt27 has joined #openstack-unregistered20:42
*** LinuxMe has quit IRC20:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:42
*** netapp has left #openstack-unregistered20:42
*** spatel has quit IRC20:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:43
*** netapp has left #openstack-unregistered20:43
*** berFt27 has quit IRC20:44
*** JStoker4 has quit IRC20:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:44
*** netapp has left #openstack-unregistered20:44
*** CalimeroTeknik0 has joined #openstack-unregistered20:45
*** bast-anon has quit IRC20:45
*** btully has joined #openstack-unregistered20:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:45
*** netapp has left #openstack-unregistered20:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:46
*** netapp has left #openstack-unregistered20:46
*** Sigyn10 has joined #openstack-unregistered20:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:47
*** netapp has left #openstack-unregistered20:47
*** vnogin has joined #openstack-unregistered20:48
*** kline8 has quit IRC20:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:48
*** netapp has left #openstack-unregistered20:48
*** kjansson has quit IRC20:49
*** shaohe_feng has quit IRC20:49
*** wget12 has joined #openstack-unregistered20:49
*** CalimeroTeknik0 has quit IRC20:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:49
*** arooni3 has joined #openstack-unregistered20:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:49
*** netapp has left #openstack-unregistered20:49
*** btully has quit IRC20:50
*** gbarros has joined #openstack-unregistered20:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:50
*** netapp has left #openstack-unregistered20:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:51
*** worstadmin_ has joined #openstack-unregistered20:51
*** netapp has left #openstack-unregistered20:51
*** Sigyn10 has quit IRC20:52
*** esberglu has quit IRC20:52
*** savvas has joined #openstack-unregistered20:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:52
*** netapp has left #openstack-unregistered20:52
*** vnogin has quit IRC20:53
*** worstadmin_ is now known as worstadmin20:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:53
*** netapp has left #openstack-unregistered20:53
*** wget12 has quit IRC20:54
*** arooni3 has quit IRC20:54
*** }ls{ has joined #openstack-unregistered20:54
*** karimull has quit IRC20:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:54
*** netapp has left #openstack-unregistered20:54
*** karimull has joined #openstack-unregistered20:55
*** kjansson has joined #openstack-unregistered20:55
*** cebruns__ has joined #openstack-unregistered20:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:55
*** netapp has left #openstack-unregistered20:55
*** cebruns has quit IRC20:55
*** tacomon has quit IRC20:55
*** talisein9 has joined #openstack-unregistered20:56
*** LooCfur12 has joined #openstack-unregistered20:56
*** savvas has quit IRC20:56
*** vmlinuz has quit IRC20:56
*** savvas has joined #openstack-unregistered20:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:56
*** netapp has left #openstack-unregistered20:56
*** opung19 has joined #openstack-unregistered20:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:57
*** netapp has left #openstack-unregistered20:57
*** tacomon has joined #openstack-unregistered20:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:58
*** netapp has left #openstack-unregistered20:58
*** talisein9 has quit IRC20:59
*** shaohe_feng has quit IRC20:59
*** tomvolek has joined #openstack-unregistered20:59
*** Natechip has joined #openstack-unregistered20:59
*** }ls{ has quit IRC20:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:59
*** netapp has left #openstack-unregistered20:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:00
*** tomvolek has left #openstack-unregistered21:00
*** opung19 has quit IRC21:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:00
*** netapp has left #openstack-unregistered21:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:01
*** netapp has left #openstack-unregistered21:01
*** LooCfur12 has quit IRC21:02
*** Natechip has quit IRC21:02
*** markstur has quit IRC21:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:02
*** netapp has left #openstack-unregistered21:02
*** samccann has quit IRC21:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:03
*** netapp has left #openstack-unregistered21:03
*** blacksyke15 has joined #openstack-unregistered21:04
*** Skunky4 has joined #openstack-unregistered21:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:04
*** netapp has left #openstack-unregistered21:04
*** mjturek has quit IRC21:05
*** dkrol has quit IRC21:05
*** Skunky4 has quit IRC21:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:05
*** blacksyke15 has quit IRC21:05
*** netapp has left #openstack-unregistered21:05
*** esberglu has joined #openstack-unregistered21:06
*** enchi has joined #openstack-unregistered21:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:06
*** trevor_intel has quit IRC21:06
*** netapp has left #openstack-unregistered21:06
*** enchi has quit IRC21:07
*** julim has quit IRC21:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:07
*** netapp has left #openstack-unregistered21:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:08
*** esberglu has quit IRC21:08
*** netapp has left #openstack-unregistered21:08
*** shaohe_feng has quit IRC21:09
*** rh-jelabarre has quit IRC21:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:09
*** netapp has left #openstack-unregistered21:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:10
*** netapp has left #openstack-unregistered21:10
*** ForexTrader has joined #openstack-unregistered21:10
*** jtriley_ has quit IRC21:11
*** ForexTrader has quit IRC21:11
*** tigermousr16 has joined #openstack-unregistered21:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:11
*** netapp has left #openstack-unregistered21:11
*** esberglu has joined #openstack-unregistered21:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:12
*** netapp has left #openstack-unregistered21:12
*** nickthetait has joined #openstack-unregistered21:13
*** nickthetait has left #openstack-unregistered21:13
*** Razesdark has joined #openstack-unregistered21:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:13
*** netapp has left #openstack-unregistered21:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:14
*** netapp has left #openstack-unregistered21:14
*** ldnunes has quit IRC21:15
*** gbarros has quit IRC21:15
*** mcastelino_ has joined #openstack-unregistered21:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:15
*** netapp has left #openstack-unregistered21:15
*** Razesdark has quit IRC21:16
*** tacomon has quit IRC21:16
*** Goneri has quit IRC21:16
*** manjeets__ has joined #openstack-unregistered21:16
*** pcrews has joined #openstack-unregistered21:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:16
*** netapp has left #openstack-unregistered21:16
*** jmorgan1_ has joined #openstack-unregistered21:17
*** VW__ is now known as VW_21:17
*** and has joined #openstack-unregistered21:17
*** EricAdamsZNC2 has joined #openstack-unregistered21:17
*** meh-mo has quit IRC21:17
*** manjeets_ has quit IRC21:17
*** achampion has quit IRC21:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:17
*** EricAdamsZNC has quit IRC21:17
*** netapp has left #openstack-unregistered21:17
*** mcastelino has quit IRC21:18
*** asafniv has joined #openstack-unregistered21:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:18
*** netapp has left #openstack-unregistered21:18
*** shaohe_feng has quit IRC21:19
*** tigermousr16 has quit IRC21:19
*** smccarth_ has joined #openstack-unregistered21:19
*** trozet has quit IRC21:19
*** nickthetait has joined #openstack-unregistered21:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:19
*** and has quit IRC21:19
*** netapp has left #openstack-unregistered21:19
*** nickthetait has left #openstack-unregistered21:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:20
*** netapp has left #openstack-unregistered21:20
*** Slumlord_7 has joined #openstack-unregistered21:21
*** kenyis709 has quit IRC21:21
*** meh-mo has joined #openstack-unregistered21:21
*** asafniv has quit IRC21:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:21
*** netapp has left #openstack-unregistered21:21
*** poopcat1 has joined #openstack-unregistered21:22
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered21:22
*** tacomon has joined #openstack-unregistered21:22
*** owalsh_ has joined #openstack-unregistered21:22
*** pmesserl_ has joined #openstack-unregistered21:22
*** trozet has joined #openstack-unregistered21:22
*** thrash is now known as thrash|g0ne21:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:22
*** netapp has left #openstack-unregistered21:22
*** smccarthy has quit IRC21:23
*** pcrews has quit IRC21:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:23
*** poopcat2 has quit IRC21:23
*** netapp has left #openstack-unregistered21:23
*** pmesserli has quit IRC21:24
*** spilla has quit IRC21:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:24
*** netapp has left #openstack-unregistered21:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:25
*** netapp has left #openstack-unregistered21:25
*** owalsh has quit IRC21:25
*** owalsh_ has quit IRC21:26
*** kumarmn has quit IRC21:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:26
*** netapp has left #openstack-unregistered21:26
*** owalsh has joined #openstack-unregistered21:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:27
*** netapp has left #openstack-unregistered21:27
*** strengthen has joined #openstack-unregistered21:28
*** horse has joined #openstack-unregistered21:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:28
*** netapp has left #openstack-unregistered21:28
*** Slumlord_7 has quit IRC21:28
*** shaohe_feng has quit IRC21:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:29
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered21:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:29
*** netapp has left #openstack-unregistered21:29
*** Kinsmir8 has joined #openstack-unregistered21:30
*** badpixel26 has joined #openstack-unregistered21:30
*** strengthen has quit IRC21:30
*** badpixel26 has quit IRC21:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:30
*** netapp has left #openstack-unregistered21:30
*** Kinsmir8 has quit IRC21:31
*** vakuznet has joined #openstack-unregistered21:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:31
*** netapp has left #openstack-unregistered21:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:32
*** netapp has left #openstack-unregistered21:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:33
*** netapp has left #openstack-unregistered21:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:34
*** netapp has left #openstack-unregistered21:34
*** e18 has joined #openstack-unregistered21:35
*** HackMaster29 has joined #openstack-unregistered21:35
*** O-dog1 has joined #openstack-unregistered21:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:35
*** netapp has left #openstack-unregistered21:35
*** e18 has quit IRC21:36
*** trevor_intel has joined #openstack-unregistered21:36
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-unregistered21:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:36
*** felipemonteiro__ has quit IRC21:36
*** netapp has left #openstack-unregistered21:36
*** r3m28 has joined #openstack-unregistered21:37
*** O-dog1 has quit IRC21:37
*** richardjohn1 has joined #openstack-unregistered21:37
*** felipemonteiro__ has joined #openstack-unregistered21:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:37
*** vakuznet has quit IRC21:37
*** netapp has left #openstack-unregistered21:37
*** HackMaster29 has quit IRC21:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:38
*** netapp has left #openstack-unregistered21:38
*** shaohe_feng has quit IRC21:39
*** dparkes has joined #openstack-unregistered21:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:39
*** netapp has left #openstack-unregistered21:39
*** richardjohn1 has quit IRC21:40
*** felipemonteiro has quit IRC21:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:40
*** jparrill_ has quit IRC21:40
*** netapp has left #openstack-unregistered21:40
*** jparrill_ has joined #openstack-unregistered21:41
*** r3m28 has quit IRC21:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:41
*** netapp has left #openstack-unregistered21:41
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:42
*** netapp has left #openstack-unregistered21:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:43
*** netapp has left #openstack-unregistered21:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:44
*** netapp has left #openstack-unregistered21:44
*** rogue has joined #openstack-unregistered21:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:45
*** netapp has left #openstack-unregistered21:45
*** spatel has joined #openstack-unregistered21:46
*** rogue has quit IRC21:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:46
*** netapp has left #openstack-unregistered21:46
*** linuxdaemon8 has joined #openstack-unregistered21:47
*** goldyfruit has quit IRC21:47
*** Exaeta has joined #openstack-unregistered21:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:47
*** netapp has left #openstack-unregistered21:47
*** Exaeta has quit IRC21:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:48
*** netapp has left #openstack-unregistered21:48
*** shaohe_feng has quit IRC21:49
*** LinuxMe has joined #openstack-unregistered21:49
*** linuxdaemon8 has quit IRC21:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:49
*** netapp has left #openstack-unregistered21:49
*** Char0n has joined #openstack-unregistered21:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:50
*** Guest65716 has quit IRC21:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:50
*** netapp has left #openstack-unregistered21:50
*** albertcard2 has joined #openstack-unregistered21:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:51
*** netapp has left #openstack-unregistered21:51
*** MrAbaddon has quit IRC21:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:52
*** netapp has left #openstack-unregistered21:52
*** memoryno- has joined #openstack-unregistered21:53
*** davidsha has quit IRC21:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:53
*** netapp has left #openstack-unregistered21:53
*** poopcat1 has quit IRC21:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:54
*** netapp has left #openstack-unregistered21:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:55
*** memoryno- has quit IRC21:55
*** netapp has left #openstack-unregistered21:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:56
*** netapp has left #openstack-unregistered21:56
*** albertcard2 is now known as poopcat121:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:57
*** netapp has left #openstack-unregistered21:57
*** Char0n has quit IRC21:57
*** luksky has quit IRC21:58
*** smccarth_ has quit IRC21:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:58
*** netapp has left #openstack-unregistered21:58
*** shaohe_feng has quit IRC21:59
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered21:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:59
*** netapp has left #openstack-unregistered21:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:00
*** netapp has left #openstack-unregistered22:00
*** ykatabam has joined #openstack-unregistered22:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:01
*** netapp has left #openstack-unregistered22:01
*** prawnsalad0 has joined #openstack-unregistered22:02
*** crose has quit IRC22:02
*** Croata2 has joined #openstack-unregistered22:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:02
*** netapp has left #openstack-unregistered22:02
*** Hoosilon25 has joined #openstack-unregistered22:03
*** trevor_intel has quit IRC22:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:03
*** netapp has left #openstack-unregistered22:03
*** pcrews has joined #openstack-unregistered22:04
*** Croata has quit IRC22:04
*** spatel has quit IRC22:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:04
*** netapp has left #openstack-unregistered22:04
*** pradk- has quit IRC22:05
*** Pyrrhic has joined #openstack-unregistered22:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:05
*** MrAbaddon has joined #openstack-unregistered22:05
*** netapp has left #openstack-unregistered22:05
*** Hoosilon25 has quit IRC22:06
*** prawnsalad0 has quit IRC22:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:06
*** netapp has left #openstack-unregistered22:06
*** spatel_ has joined #openstack-un