Sunday, 2018-08-26

*** kozy has quit IRC00:00
*** smccarthy has quit IRC00:00
*** tom-shan has quit IRC00:00
*** kozy has joined #openstack-unregistered00:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:00
*** netapp has left #openstack-unregistered00:00
*** shaohe_feng has quit IRC00:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:01
*** netapp has left #openstack-unregistered00:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:02
*** netapp has left #openstack-unregistered00:02
*** spatel has quit IRC00:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:03
*** netapp has left #openstack-unregistered00:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:04
*** netapp has left #openstack-unregistered00:04
*** goldyfruit has joined #openstack-unregistered00:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:05
*** netapp has left #openstack-unregistered00:05
*** qassim9 has joined #openstack-unregistered00:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:06
*** netapp has left #openstack-unregistered00:06
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-unregistered00:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:07
*** netapp has left #openstack-unregistered00:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:08
*** netapp has left #openstack-unregistered00:08
*** qassim9 has quit IRC00:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:09
*** netapp has left #openstack-unregistered00:09
*** ginsul has quit IRC00:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:10
*** netapp has left #openstack-unregistered00:10
*** shaohe_feng has quit IRC00:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:11
*** netapp has left #openstack-unregistered00:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:12
*** netapp has left #openstack-unregistered00:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:13
*** netapp has left #openstack-unregistered00:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:14
*** netapp has left #openstack-unregistered00:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:15
*** netapp has left #openstack-unregistered00:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:16
*** netapp has left #openstack-unregistered00:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:17
*** netapp has left #openstack-unregistered00:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:18
*** netapp has left #openstack-unregistered00:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:19
*** netapp has left #openstack-unregistered00:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:20
*** netapp has left #openstack-unregistered00:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:21
*** netapp has left #openstack-unregistered00:21
*** shaohe_feng has quit IRC00:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:22
*** netapp has left #openstack-unregistered00:22
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:23
*** netapp has left #openstack-unregistered00:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:24
*** netapp has left #openstack-unregistered00:24
*** severion has joined #openstack-unregistered00:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:25
*** netapp has left #openstack-unregistered00:25
*** tonyontopic has quit IRC00:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:26
*** netapp has left #openstack-unregistered00:26
*** felipemonteiro_ has quit IRC00:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:27
*** netapp has left #openstack-unregistered00:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:28
*** netapp has left #openstack-unregistered00:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:29
*** netapp has left #openstack-unregistered00:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:30
*** netapp has left #openstack-unregistered00:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:31
*** netapp has left #openstack-unregistered00:31
*** shaohe_feng has quit IRC00:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:32
*** netapp has left #openstack-unregistered00:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:33
*** netapp has left #openstack-unregistered00:33
*** drdanick13 has joined #openstack-unregistered00:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:34
*** netapp has left #openstack-unregistered00:34
*** JoeK2 has joined #openstack-unregistered00:35
*** cshen_ has quit IRC00:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:35
*** netapp has left #openstack-unregistered00:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:36
*** netapp has left #openstack-unregistered00:36
*** drdanick13 has quit IRC00:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:37
*** netapp has left #openstack-unregistered00:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:38
*** netapp has left #openstack-unregistered00:38
*** JoeK2 has quit IRC00:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:39
*** netapp has left #openstack-unregistered00:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:40
*** netapp has left #openstack-unregistered00:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:41
*** netapp has left #openstack-unregistered00:41
*** Rr4sT has quit IRC00:42
*** shaohe_feng has quit IRC00:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:42
*** netapp has left #openstack-unregistered00:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:43
*** netapp has left #openstack-unregistered00:43
*** ginsul has joined #openstack-unregistered00:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:44
*** netapp has left #openstack-unregistered00:44
*** MrHands21 has joined #openstack-unregistered00:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:45
*** netapp has left #openstack-unregistered00:45
*** k_mouza has joined #openstack-unregistered00:46
*** k_mouza has quit IRC00:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:46
*** netapp has left #openstack-unregistered00:46
*** PlasmaStar8 has joined #openstack-unregistered00:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:47
*** netapp has left #openstack-unregistered00:47
*** MrHands21 has quit IRC00:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:48
*** netapp has left #openstack-unregistered00:48
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:49
*** netapp has left #openstack-unregistered00:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:50
*** netapp has left #openstack-unregistered00:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:51
*** netapp has left #openstack-unregistered00:51
*** bazhang29 has joined #openstack-unregistered00:52
*** shaohe_feng has quit IRC00:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:52
*** netapp has left #openstack-unregistered00:52
*** spatel has joined #openstack-unregistered00:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:53
*** netapp has left #openstack-unregistered00:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered00:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:54
*** netapp has left #openstack-unregistered00:54
*** bazhang29 has quit IRC00:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:55
*** netapp has left #openstack-unregistered00:55
*** PlasmaStar8 has quit IRC00:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:56
*** netapp has left #openstack-unregistered00:56
*** Cprossu20 has joined #openstack-unregistered00:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:57
*** netapp has left #openstack-unregistered00:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:58
*** netapp has left #openstack-unregistered00:58
*** Cprossu20 has quit IRC00:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered00:59
*** netapp has left #openstack-unregistered00:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:00
*** netapp has left #openstack-unregistered01:00
*** Guest73139 has joined #openstack-unregistered01:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:01
*** netapp has left #openstack-unregistered01:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:02
*** netapp has left #openstack-unregistered01:02
*** shaohe_feng has quit IRC01:02
*** Guest73139 has quit IRC01:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:03
*** netapp has left #openstack-unregistered01:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:04
*** netapp has left #openstack-unregistered01:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:05
*** netapp has left #openstack-unregistered01:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:06
*** netapp has left #openstack-unregistered01:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:07
*** conno has joined #openstack-unregistered01:07
*** netapp has left #openstack-unregistered01:07
*** mhen has quit IRC01:08
*** beerdrop has quit IRC01:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:08
*** netapp has left #openstack-unregistered01:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:09
*** netapp has left #openstack-unregistered01:09
*** mhen has joined #openstack-unregistered01:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:10
*** netapp has left #openstack-unregistered01:10
*** fryst23 has joined #openstack-unregistered01:11
*** ysandeep has joined #openstack-unregistered01:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:11
*** netapp has left #openstack-unregistered01:11
*** fryst23 has quit IRC01:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:12
*** netapp has left #openstack-unregistered01:12
*** shaohe_feng has quit IRC01:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:13
*** netapp has left #openstack-unregistered01:13
*** fluter has joined #openstack-unregistered01:14
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:14
*** netapp has left #openstack-unregistered01:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:15
*** netapp has left #openstack-unregistered01:15
*** haza-w7 has joined #openstack-unregistered01:16
*** swoolley7 has joined #openstack-unregistered01:16
*** conno has quit IRC01:16
*** fluter has quit IRC01:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:16
*** netapp has left #openstack-unregistered01:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:17
*** netapp has left #openstack-unregistered01:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:18
*** netapp has left #openstack-unregistered01:18
*** swoolley7 has quit IRC01:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:19
*** netapp has left #openstack-unregistered01:19
*** jim4 has joined #openstack-unregistered01:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:20
*** netapp has left #openstack-unregistered01:20
*** beerdrop has joined #openstack-unregistered01:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:21
*** netapp has left #openstack-unregistered01:21
*** caoyuan has joined #openstack-unregistered01:22
*** jim4 has quit IRC01:22
*** Gabemo14 has joined #openstack-unregistered01:22
*** hexa-23 has joined #openstack-unregistered01:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:22
*** netapp has left #openstack-unregistered01:22
*** hexa-23 has quit IRC01:23
*** shaohe_feng has quit IRC01:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:23
*** netapp has left #openstack-unregistered01:23
*** caoyuan has quit IRC01:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:24
*** netapp has left #openstack-unregistered01:24
*** spatel has quit IRC01:25
*** haza-w7 has quit IRC01:25
*** Gabemo14 has quit IRC01:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:25
*** netapp has left #openstack-unregistered01:25
*** mdih has quit IRC01:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:26
*** netapp has left #openstack-unregistered01:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:27
*** netapp has left #openstack-unregistered01:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:28
*** netapp has left #openstack-unregistered01:28
*** TriJetScud26 has joined #openstack-unregistered01:29
*** Guest32779 has joined #openstack-unregistered01:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:29
*** netapp has left #openstack-unregistered01:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:30
*** netapp has left #openstack-unregistered01:30
*** timeless6 has joined #openstack-unregistered01:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:31
*** netapp has left #openstack-unregistered01:31
*** TriJetScud26 has quit IRC01:32
*** Guest32779 has quit IRC01:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:32
*** netapp has left #openstack-unregistered01:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:33
*** netapp has left #openstack-unregistered01:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:34
*** timeless6 has quit IRC01:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:34
*** netapp has left #openstack-unregistered01:34
*** spatel has joined #openstack-unregistered01:35
*** Liara- has joined #openstack-unregistered01:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:35
*** netapp has left #openstack-unregistered01:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:36
*** netapp has left #openstack-unregistered01:36
*** tom-shan has joined #openstack-unregistered01:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:37
*** netapp has left #openstack-unregistered01:37
*** Liara- has quit IRC01:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:38
*** netapp has left #openstack-unregistered01:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:39
*** netapp has left #openstack-unregistered01:39
*** tom-shan has quit IRC01:40
*** surfist28 has joined #openstack-unregistered01:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:40
*** netapp has left #openstack-unregistered01:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:41
*** netapp has left #openstack-unregistered01:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:42
*** netapp has left #openstack-unregistered01:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:43
*** netapp has left #openstack-unregistered01:43
*** shaohe_feng has quit IRC01:43
*** surfist28 has quit IRC01:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:44
*** netapp has left #openstack-unregistered01:44
*** pierte has joined #openstack-unregistered01:44
*** dalgaaf has quit IRC01:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:45
*** netapp has left #openstack-unregistered01:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:46
*** netapp has left #openstack-unregistered01:46
*** dalgaaf has joined #openstack-unregistered01:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:47
*** netapp has left #openstack-unregistered01:47
*** pierte has quit IRC01:48
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:48
*** netapp has left #openstack-unregistered01:48
*** JerryLiu has quit IRC01:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:49
*** netapp has left #openstack-unregistered01:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:50
*** netapp has left #openstack-unregistered01:50
*** Goneri has quit IRC01:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:51
*** netapp has left #openstack-unregistered01:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:52
*** netapp has left #openstack-unregistered01:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:53
*** netapp has left #openstack-unregistered01:53
*** shaohe_feng has quit IRC01:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:54
*** netapp has left #openstack-unregistered01:54
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered01:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:55
*** netapp has left #openstack-unregistered01:55
*** johtso has joined #openstack-unregistered01:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:56
*** netapp has left #openstack-unregistered01:56
*** crayfishx3 has joined #openstack-unregistered01:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:57
*** johtso has quit IRC01:57
*** netapp has left #openstack-unregistered01:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:58
*** netapp has left #openstack-unregistered01:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered01:59
*** netapp has left #openstack-unregistered01:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:00
*** netapp has left #openstack-unregistered02:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:01
*** FireFly20 has joined #openstack-unregistered02:01
*** netapp has left #openstack-unregistered02:01
*** FireFly20 has quit IRC02:01
*** Natechip has joined #openstack-unregistered02:02
*** crayfishx3 has quit IRC02:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:02
*** netapp has left #openstack-unregistered02:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:03
*** netapp has left #openstack-unregistered02:03
*** shaohe_feng has quit IRC02:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:04
*** netapp has left #openstack-unregistered02:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:05
*** netapp has left #openstack-unregistered02:05
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:06
*** netapp has left #openstack-unregistered02:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:07
*** netapp has left #openstack-unregistered02:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:08
*** netapp has left #openstack-unregistered02:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:09
*** netapp has left #openstack-unregistered02:09
*** emccormickva has quit IRC02:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:10
*** netapp has left #openstack-unregistered02:10
*** Natechip has quit IRC02:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:11
*** netapp has left #openstack-unregistered02:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:12
*** netapp has left #openstack-unregistered02:12
*** moved has joined #openstack-unregistered02:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:13
*** netapp has left #openstack-unregistered02:13
*** shaohe_feng has quit IRC02:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:14
*** netapp has left #openstack-unregistered02:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:15
*** netapp has left #openstack-unregistered02:15
*** siinus`7 has joined #openstack-unregistered02:16
*** moved has quit IRC02:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:16
*** netapp has left #openstack-unregistered02:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:17
*** netapp has left #openstack-unregistered02:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:18
*** netapp has left #openstack-unregistered02:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:19
*** netapp has left #openstack-unregistered02:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:20
*** netapp has left #openstack-unregistered02:20
*** usrX has joined #openstack-unregistered02:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:21
*** netapp has left #openstack-unregistered02:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:22
*** netapp has left #openstack-unregistered02:22
*** goldyfruit has quit IRC02:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:23
*** netapp has left #openstack-unregistered02:23
*** usrX has quit IRC02:24
*** quiz96 has joined #openstack-unregistered02:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:24
*** netapp has left #openstack-unregistered02:24
*** shaohe_feng has quit IRC02:24
*** siinus`7 has quit IRC02:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:25
*** quiz96 has quit IRC02:25
*** netapp has left #openstack-unregistered02:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:26
*** netapp has left #openstack-unregistered02:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:27
*** netapp has left #openstack-unregistered02:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:28
*** netapp has left #openstack-unregistered02:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:29
*** netapp has left #openstack-unregistered02:29
*** emccormick has joined #openstack-unregistered02:30
*** itzikb has joined #openstack-unregistered02:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:30
*** netapp has left #openstack-unregistered02:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:31
*** netapp has left #openstack-unregistered02:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:32
*** netapp has left #openstack-unregistered02:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:33
*** netapp has left #openstack-unregistered02:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:34
*** netapp has left #openstack-unregistered02:34
*** shaohe_feng has quit IRC02:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:35
*** netapp has left #openstack-unregistered02:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:36
*** netapp has left #openstack-unregistered02:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:37
*** netapp has left #openstack-unregistered02:37
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered02:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:38
*** netapp has left #openstack-unregistered02:38
*** mrBlaQ29 has joined #openstack-unregistered02:38
*** Guest56828 has joined #openstack-unregistered02:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:39
*** netapp has left #openstack-unregistered02:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:40
*** netapp has left #openstack-unregistered02:40
*** bast-anon has quit IRC02:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:41
*** netapp has left #openstack-unregistered02:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:42
*** netapp has left #openstack-unregistered02:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:43
*** netapp has left #openstack-unregistered02:43
*** Guest56828 has quit IRC02:43
*** smccarth_ is now known as smccarthy02:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:44
*** netapp has left #openstack-unregistered02:44
*** shaohe_feng has quit IRC02:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:45
*** richm has joined #openstack-unregistered02:45
*** netapp has left #openstack-unregistered02:45
*** mdoep9 has joined #openstack-unregistered02:46
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:46
*** netapp has left #openstack-unregistered02:46
*** mrBlaQ29 has quit IRC02:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:47
*** netapp has left #openstack-unregistered02:47
*** moved has joined #openstack-unregistered02:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:48
*** netapp has left #openstack-unregistered02:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:49
*** netapp has left #openstack-unregistered02:49
*** richm has quit IRC02:50
*** richm has joined #openstack-unregistered02:50
*** mdoep9 has quit IRC02:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:50
*** netapp has left #openstack-unregistered02:50
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered02:51
*** moved has quit IRC02:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:51
*** netapp has left #openstack-unregistered02:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:52
*** netapp has left #openstack-unregistered02:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:53
*** netapp has left #openstack-unregistered02:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:54
*** netapp has left #openstack-unregistered02:54
*** pradk- has quit IRC02:55
*** shaohe_feng has quit IRC02:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:55
*** netapp has left #openstack-unregistered02:55
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered02:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:56
*** netapp has left #openstack-unregistered02:56
*** felipemonteiro has quit IRC02:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:57
*** netapp has left #openstack-unregistered02:57
*** guest3546 has joined #openstack-unregistered02:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:58
*** netapp has left #openstack-unregistered02:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered02:59
*** netapp has left #openstack-unregistered02:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:00
*** netapp has left #openstack-unregistered03:00
*** guest3546 has quit IRC03:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:01
*** netapp has left #openstack-unregistered03:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:02
*** netapp has left #openstack-unregistered03:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:03
*** netapp has left #openstack-unregistered03:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:04
*** netapp has left #openstack-unregistered03:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:05
*** netapp has left #openstack-unregistered03:05
*** shaohe_feng has quit IRC03:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:06
*** netapp has left #openstack-unregistered03:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:07
*** netapp has left #openstack-unregistered03:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:08
*** netapp has left #openstack-unregistered03:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:09
*** netapp has left #openstack-unregistered03:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:10
*** netapp has left #openstack-unregistered03:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:11
*** netapp has left #openstack-unregistered03:11
*** Silversword has joined #openstack-unregistered03:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:12
*** netapp has left #openstack-unregistered03:12
*** smccarthy has quit IRC03:13
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered03:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:13
*** netapp has left #openstack-unregistered03:13
*** zhhuabj has quit IRC03:14
*** zhhuabj has joined #openstack-unregistered03:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:14
*** netapp has left #openstack-unregistered03:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:15
*** netapp has left #openstack-unregistered03:15
*** Silversword has quit IRC03:16
*** shaohe_feng has quit IRC03:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:16
*** netapp has left #openstack-unregistered03:16
*** zhhuabj has quit IRC03:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:17
*** netapp has left #openstack-unregistered03:17
*** zhhuabj has joined #openstack-unregistered03:18
*** Guest79379 has joined #openstack-unregistered03:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:18
*** netapp has left #openstack-unregistered03:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:19
*** netapp has left #openstack-unregistered03:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:20
*** netapp has left #openstack-unregistered03:20
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:21
*** Guest79379 has quit IRC03:21
*** tx3 has joined #openstack-unregistered03:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:21
*** tx3 has quit IRC03:21
*** zhhuabj has quit IRC03:21
*** netapp has left #openstack-unregistered03:21
*** zhhuabj has joined #openstack-unregistered03:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:22
*** netapp has left #openstack-unregistered03:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:23
*** netapp has left #openstack-unregistered03:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:24
*** netapp has left #openstack-unregistered03:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:25
*** netapp has left #openstack-unregistered03:25
*** shaohe_feng has quit IRC03:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:26
*** netapp has left #openstack-unregistered03:26
*** zhhuabj has quit IRC03:27
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered03:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:27
*** netapp has left #openstack-unregistered03:27
*** zhhuabj has joined #openstack-unregistered03:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:28
*** netapp has left #openstack-unregistered03:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:29
*** netapp has left #openstack-unregistered03:29
*** wuchunyang has quit IRC03:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:30
*** netapp has left #openstack-unregistered03:30
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered03:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:31
*** netapp has left #openstack-unregistered03:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:32
*** netapp has left #openstack-unregistered03:32
*** Michail1 has joined #openstack-unregistered03:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:33
*** netapp has left #openstack-unregistered03:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:34
*** netapp has left #openstack-unregistered03:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:35
*** netapp has left #openstack-unregistered03:35
*** wuchunyang has quit IRC03:36
*** shaohe_feng has quit IRC03:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:36
*** netapp has left #openstack-unregistered03:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:37
*** netapp has left #openstack-unregistered03:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:38
*** netapp has left #openstack-unregistered03:38
*** Michail1 has quit IRC03:39
*** EdSaperia5 has joined #openstack-unregistered03:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:39
*** netapp has left #openstack-unregistered03:39
*** EdSaperia5 has quit IRC03:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:40
*** netapp has left #openstack-unregistered03:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:41
*** netapp has left #openstack-unregistered03:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:42
*** netapp has left #openstack-unregistered03:42
*** egarbade has quit IRC03:43
*** ekhugen_alt has quit IRC03:43
*** Guest42062 has joined #openstack-unregistered03:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:43
*** netapp has left #openstack-unregistered03:43
*** egarbade has joined #openstack-unregistered03:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:44
*** netapp has left #openstack-unregistered03:44
*** ekhugen has joined #openstack-unregistered03:45
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered03:45
*** mdrabe has joined #openstack-unregistered03:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:45
*** netapp has left #openstack-unregistered03:45
*** Guest42062 has quit IRC03:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:46
*** netapp has left #openstack-unregistered03:46
*** shaohe_feng has quit IRC03:46
*** wuchunyang has quit IRC03:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:47
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered03:47
*** netapp has left #openstack-unregistered03:47
*** andirc5089 has joined #openstack-unregistered03:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:48
*** netapp has left #openstack-unregistered03:48
*** andirc5089 has quit IRC03:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:49
*** netapp has left #openstack-unregistered03:49
*** Shanmugamp77 has joined #openstack-unregistered03:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:50
*** netapp has left #openstack-unregistered03:50
*** Shanmugamp77 has quit IRC03:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:51
*** netapp has left #openstack-unregistered03:51
*** wuchunyang has quit IRC03:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:52
*** netapp has left #openstack-unregistered03:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:53
*** netapp has left #openstack-unregistered03:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:54
*** netapp has left #openstack-unregistered03:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:55
*** netapp has left #openstack-unregistered03:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:56
*** netapp has left #openstack-unregistered03:56
*** shaohe_feng has quit IRC03:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:57
*** netapp has left #openstack-unregistered03:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:58
*** netapp has left #openstack-unregistered03:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered03:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered03:59
*** netapp has left #openstack-unregistered03:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:00
*** netapp has left #openstack-unregistered04:00
*** btully has joined #openstack-unregistered04:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:01
*** netapp has left #openstack-unregistered04:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:02
*** netapp has left #openstack-unregistered04:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:03
*** netapp has left #openstack-unregistered04:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:04
*** netapp has left #openstack-unregistered04:04
*** btully has quit IRC04:05
*** spatel has quit IRC04:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:05
*** netapp has left #openstack-unregistered04:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:06
*** netapp has left #openstack-unregistered04:06
*** shaohe_feng has quit IRC04:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:07
*** netapp has left #openstack-unregistered04:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:08
*** netapp has left #openstack-unregistered04:08
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:09
*** netapp has left #openstack-unregistered04:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:10
*** netapp has left #openstack-unregistered04:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:11
*** netapp has left #openstack-unregistered04:11
*** lebster18 has joined #openstack-unregistered04:12
*** dhajare has joined #openstack-unregistered04:12
*** Sharker has joined #openstack-unregistered04:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:12
*** netapp has left #openstack-unregistered04:12
*** Sharker has quit IRC04:13
*** chek20 has joined #openstack-unregistered04:13
*** lebster18 has quit IRC04:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:13
*** netapp has left #openstack-unregistered04:13
*** fpan has joined #openstack-unregistered04:14
*** fpan has left #openstack-unregistered04:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:14
*** netapp has left #openstack-unregistered04:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:15
*** netapp has left #openstack-unregistered04:15
*** chek20 has quit IRC04:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:16
*** netapp has left #openstack-unregistered04:16
*** sawblade6 has joined #openstack-unregistered04:17
*** shaohe_feng has quit IRC04:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:17
*** netapp has left #openstack-unregistered04:17
*** raktajino19 has joined #openstack-unregistered04:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:18
*** netapp has left #openstack-unregistered04:18
*** tom-shan has joined #openstack-unregistered04:19
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered04:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:19
*** netapp has left #openstack-unregistered04:19
*** wuchunyang has quit IRC04:20
*** diogenese14 has joined #openstack-unregistered04:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:20
*** netapp has left #openstack-unregistered04:20
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered04:20
*** sawblade6 has quit IRC04:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:21
*** raktajino19 has quit IRC04:21
*** netapp has left #openstack-unregistered04:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:22
*** netapp has left #openstack-unregistered04:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:23
*** netapp has left #openstack-unregistered04:23
*** diogenese14 has quit IRC04:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:24
*** netapp has left #openstack-unregistered04:24
*** wuchunyang has quit IRC04:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:25
*** netapp has left #openstack-unregistered04:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:26
*** netapp has left #openstack-unregistered04:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:27
*** netapp has left #openstack-unregistered04:27
*** shaohe_feng has quit IRC04:27
*** Fieldy22 has joined #openstack-unregistered04:28
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:28
*** netapp has left #openstack-unregistered04:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:29
*** netapp has left #openstack-unregistered04:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:30
*** netapp has left #openstack-unregistered04:30
*** jiaopeng_ has joined #openstack-unregistered04:31
*** jiaopen__ has joined #openstack-unregistered04:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:31
*** netapp has left #openstack-unregistered04:31
*** Fieldy22 has quit IRC04:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:32
*** netapp has left #openstack-unregistered04:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:33
*** netapp has left #openstack-unregistered04:33
*** HFman has quit IRC04:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:34
*** netapp has left #openstack-unregistered04:34
*** HFman has joined #openstack-unregistered04:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:35
*** netapp has left #openstack-unregistered04:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:36
*** netapp has left #openstack-unregistered04:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:37
*** netapp has left #openstack-unregistered04:37
*** shaohe_feng has quit IRC04:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:38
*** netapp has left #openstack-unregistered04:38
*** sjas has joined #openstack-unregistered04:38
*** smccarthy has quit IRC04:38
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:39
*** netapp has left #openstack-unregistered04:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:40
*** netapp has left #openstack-unregistered04:40
*** sjas_ has quit IRC04:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:41
*** netapp has left #openstack-unregistered04:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:42
*** netapp has left #openstack-unregistered04:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:43
*** netapp has left #openstack-unregistered04:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:44
*** netapp has left #openstack-unregistered04:44
*** atrius has quit IRC04:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:45
*** netapp has left #openstack-unregistered04:45
*** marcov has joined #openstack-unregistered04:46
*** Redfoxmoon18 has joined #openstack-unregistered04:46
*** zaberdampfer has joined #openstack-unregistered04:46
*** dhajare has quit IRC04:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:46
*** netapp has left #openstack-unregistered04:46
*** MetaNova16 has joined #openstack-unregistered04:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:47
*** netapp has left #openstack-unregistered04:47
*** zaberdampfer has quit IRC04:48
*** shaohe_feng has quit IRC04:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:48
*** netapp has left #openstack-unregistered04:48
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:49
*** tom-shan has quit IRC04:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:49
*** netapp has left #openstack-unregistered04:49
*** yolanda has quit IRC04:49
*** Redfoxmoon18 has quit IRC04:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:50
*** netapp has left #openstack-unregistered04:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:51
*** netapp has left #openstack-unregistered04:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:52
*** netapp has left #openstack-unregistered04:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:53
*** netapp has left #openstack-unregistered04:53
*** MetaNova16 has quit IRC04:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:54
*** netapp has left #openstack-unregistered04:54
*** tshefi has quit IRC04:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:55
*** netapp has left #openstack-unregistered04:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:56
*** netapp has left #openstack-unregistered04:56
*** atrius has joined #openstack-unregistered04:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:57
*** netapp has left #openstack-unregistered04:57
*** shaohe_feng has quit IRC04:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:58
*** netapp has left #openstack-unregistered04:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered04:59
*** netapp has left #openstack-unregistered04:59
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered04:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:00
*** netapp has left #openstack-unregistered05:00
*** DanPin29 has joined #openstack-unregistered05:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:01
*** netapp has left #openstack-unregistered05:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:02
*** netapp has left #openstack-unregistered05:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:03
*** netapp has left #openstack-unregistered05:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:04
*** netapp has left #openstack-unregistered05:04
*** dhajare has joined #openstack-unregistered05:05
*** itzikb has quit IRC05:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:05
*** netapp has left #openstack-unregistered05:05
*** DanPin29 has quit IRC05:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:06
*** netapp has left #openstack-unregistered05:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:07
*** netapp has left #openstack-unregistered05:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:08
*** netapp has left #openstack-unregistered05:08
*** shaohe_feng has quit IRC05:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:09
*** netapp has left #openstack-unregistered05:09
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered05:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:10
*** netapp has left #openstack-unregistered05:10
*** neiloy has joined #openstack-unregistered05:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:11
*** netapp has left #openstack-unregistered05:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:12
*** netapp has left #openstack-unregistered05:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:13
*** netapp has left #openstack-unregistered05:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:14
*** netapp has left #openstack-unregistered05:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:15
*** netapp has left #openstack-unregistered05:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:16
*** netapp has left #openstack-unregistered05:16
*** wuchunyang has quit IRC05:16
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered05:17
*** cyberlard28 has joined #openstack-unregistered05:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:17
*** netapp has left #openstack-unregistered05:17
*** bkorren has joined #openstack-unregistered05:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:18
*** netapp has left #openstack-unregistered05:18
*** shaohe_feng has quit IRC05:19
*** kloeri8 has joined #openstack-unregistered05:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:19
*** netapp has left #openstack-unregistered05:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:20
*** netapp has left #openstack-unregistered05:20
*** kloeri8 has quit IRC05:20
*** ohnx15 has joined #openstack-unregistered05:21
*** cyberlard28 has quit IRC05:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:21
*** netapp has left #openstack-unregistered05:21
*** wuchunyang has quit IRC05:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:22
*** netapp has left #openstack-unregistered05:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:23
*** netapp has left #openstack-unregistered05:23
*** ohnx15 has quit IRC05:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:24
*** netapp has left #openstack-unregistered05:24
*** waleedm has joined #openstack-unregistered05:25
*** barq13 has joined #openstack-unregistered05:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:25
*** netapp has left #openstack-unregistered05:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:26
*** netapp has left #openstack-unregistered05:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:27
*** netapp has left #openstack-unregistered05:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:28
*** netapp has left #openstack-unregistered05:28
*** barq13 has quit IRC05:29
*** shaohe_feng has quit IRC05:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:29
*** netapp has left #openstack-unregistered05:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:30
*** netapp has left #openstack-unregistered05:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:31
*** netapp has left #openstack-unregistered05:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:32
*** netapp has left #openstack-unregistered05:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:33
*** netapp has left #openstack-unregistered05:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:34
*** netapp has left #openstack-unregistered05:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:35
*** netapp has left #openstack-unregistered05:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:36
*** netapp has left #openstack-unregistered05:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:37
*** netapp has left #openstack-unregistered05:37
*** lostlabyrinth317 has joined #openstack-unregistered05:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:38
*** netapp has left #openstack-unregistered05:38
*** shaohe_feng has quit IRC05:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:39
*** netapp has left #openstack-unregistered05:39
*** lostlabyrinth317 has quit IRC05:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:40
*** netapp has left #openstack-unregistered05:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:41
*** netapp has left #openstack-unregistered05:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:42
*** netapp has left #openstack-unregistered05:42
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered05:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:43
*** netapp has left #openstack-unregistered05:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:44
*** netapp has left #openstack-unregistered05:44
*** wuchunyang has quit IRC05:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:45
*** netapp has left #openstack-unregistered05:45
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered05:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:46
*** netapp has left #openstack-unregistered05:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:47
*** netapp has left #openstack-unregistered05:47
*** mniip9 has joined #openstack-unregistered05:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:48
*** netapp has left #openstack-unregistered05:48
*** Ritche8 has joined #openstack-unregistered05:49
*** mniip9 has quit IRC05:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:49
*** netapp has left #openstack-unregistered05:49
*** btully has joined #openstack-unregistered05:49
*** shaohe_feng has quit IRC05:50
*** abregman has joined #openstack-unregistered05:50
*** wuchunyang has quit IRC05:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered05:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:50
*** netapp has left #openstack-unregistered05:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:51
*** netapp has left #openstack-unregistered05:51
*** Humbedooh4 has joined #openstack-unregistered05:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:52
*** netapp has left #openstack-unregistered05:52
*** Ritche8 has quit IRC05:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:53
*** netapp has left #openstack-unregistered05:53
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered05:53
*** btully has quit IRC05:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:54
*** netapp has left #openstack-unregistered05:54
*** Humbedooh4 has quit IRC05:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:55
*** netapp has left #openstack-unregistered05:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:56
*** netapp has left #openstack-unregistered05:56
*** avivgt has joined #openstack-unregistered05:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:57
*** netapp has left #openstack-unregistered05:57
*** iooner21 has joined #openstack-unregistered05:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:58
*** netapp has left #openstack-unregistered05:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered05:59
*** netapp has left #openstack-unregistered05:59
*** shaohe_feng has quit IRC06:00
*** apetrich_ has joined #openstack-unregistered06:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:00
*** netapp has left #openstack-unregistered06:00
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered06:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:01
*** netapp has left #openstack-unregistered06:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:02
*** netapp has left #openstack-unregistered06:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:03
*** netapp has left #openstack-unregistered06:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:04
*** netapp has left #openstack-unregistered06:04
*** gamado__ has joined #openstack-unregistered06:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:05
*** netapp has left #openstack-unregistered06:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:06
*** netapp has left #openstack-unregistered06:06
*** iooner21 has quit IRC06:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:07
*** kloeri27 has joined #openstack-unregistered06:07
*** netapp has left #openstack-unregistered06:07
*** wuchunya_ has joined #openstack-unregistered06:07
*** atrius has quit IRC06:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:08
*** netapp has left #openstack-unregistered06:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:09
*** atrius has joined #openstack-unregistered06:09
*** netapp has left #openstack-unregistered06:09
*** mniip11 has joined #openstack-unregistered06:10
*** ravioli29 has joined #openstack-unregistered06:10
*** shaohe_feng has quit IRC06:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:10
*** netapp has left #openstack-unregistered06:10
*** wuchunyang has quit IRC06:11
*** ben_zen13 has joined #openstack-unregistered06:11
*** ravioli29 has quit IRC06:11
*** mniip11 has quit IRC06:11
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:11
*** netapp has left #openstack-unregistered06:11
*** kloeri27 has quit IRC06:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:12
*** netapp has left #openstack-unregistered06:12
*** Eran_Kuris has joined #openstack-unregistered06:13
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered06:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:13
*** netapp has left #openstack-unregistered06:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:14
*** netapp has left #openstack-unregistered06:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:15
*** netapp has left #openstack-unregistered06:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:16
*** netapp has left #openstack-unregistered06:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:17
*** netapp has left #openstack-unregistered06:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:18
*** netapp has left #openstack-unregistered06:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:19
*** netapp has left #openstack-unregistered06:19
*** ben_zen13 has quit IRC06:20
*** shaohe_feng has quit IRC06:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:20
*** netapp has left #openstack-unregistered06:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:21
*** netapp has left #openstack-unregistered06:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:22
*** netapp has left #openstack-unregistered06:22
*** nmanos has joined #openstack-unregistered06:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:23
*** netapp has left #openstack-unregistered06:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:24
*** netapp has left #openstack-unregistered06:24
*** dhajare has quit IRC06:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:25
*** netapp has left #openstack-unregistered06:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:26
*** netapp has left #openstack-unregistered06:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:27
*** netapp has left #openstack-unregistered06:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:28
*** netapp has left #openstack-unregistered06:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:29
*** netapp has left #openstack-unregistered06:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:30
*** netapp has left #openstack-unregistered06:30
*** shaohe_feng has quit IRC06:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:31
*** netapp has left #openstack-unregistered06:31
*** bathtub_shark4 has joined #openstack-unregistered06:32
*** njohnston has quit IRC06:32
*** njohnston_ has joined #openstack-unregistered06:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:32
*** netapp has left #openstack-unregistered06:32
*** abregman has quit IRC06:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:33
*** netapp has left #openstack-unregistered06:33
*** wuchunya_ has quit IRC06:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:34
*** netapp has left #openstack-unregistered06:34
*** abregman has joined #openstack-unregistered06:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:35
*** netapp has left #openstack-unregistered06:35
*** bathtub_shark4 has quit IRC06:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:36
*** netapp has left #openstack-unregistered06:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:37
*** netapp has left #openstack-unregistered06:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:38
*** netapp has left #openstack-unregistered06:38
*** Odd_ has joined #openstack-unregistered06:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:39
*** netapp has left #openstack-unregistered06:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:40
*** netapp has left #openstack-unregistered06:40
*** shaohe_feng has quit IRC06:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:41
*** netapp has left #openstack-unregistered06:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:42
*** netapp has left #openstack-unregistered06:42
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:43
*** netapp has left #openstack-unregistered06:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:44
*** netapp has left #openstack-unregistered06:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:45
*** netapp has left #openstack-unregistered06:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:46
*** netapp has left #openstack-unregistered06:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:47
*** netapp has left #openstack-unregistered06:47
*** Odd_ has quit IRC06:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:48
*** netapp has left #openstack-unregistered06:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:49
*** netapp has left #openstack-unregistered06:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:50
*** netapp has left #openstack-unregistered06:50
*** shaohe_feng has quit IRC06:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:51
*** netapp has left #openstack-unregistered06:51
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered06:52
*** steveeJ14 has joined #openstack-unregistered06:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:52
*** netapp has left #openstack-unregistered06:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:53
*** netapp has left #openstack-unregistered06:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:54
*** netapp has left #openstack-unregistered06:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:55
*** netapp has left #openstack-unregistered06:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:56
*** netapp has left #openstack-unregistered06:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:57
*** netapp has left #openstack-unregistered06:57
*** iranzo has joined #openstack-unregistered06:58
*** iranzo has joined #openstack-unregistered06:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:58
*** netapp has left #openstack-unregistered06:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered06:59
*** netapp has left #openstack-unregistered06:59
*** steveeJ14 has quit IRC07:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:00
*** netapp has left #openstack-unregistered07:00
*** shaohe_feng has quit IRC07:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:01
*** netapp has left #openstack-unregistered07:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:02
*** netapp has left #openstack-unregistered07:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:03
*** netapp has left #openstack-unregistered07:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:04
*** netapp has left #openstack-unregistered07:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:05
*** netapp has left #openstack-unregistered07:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:06
*** netapp has left #openstack-unregistered07:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:07
*** netapp has left #openstack-unregistered07:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:08
*** netapp has left #openstack-unregistered07:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:09
*** netapp has left #openstack-unregistered07:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:10
*** netapp has left #openstack-unregistered07:10
*** trqx10 has joined #openstack-unregistered07:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:11
*** netapp has left #openstack-unregistered07:11
*** shaohe_feng has quit IRC07:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:12
*** netapp has left #openstack-unregistered07:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:13
*** netapp has left #openstack-unregistered07:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:14
*** netapp has left #openstack-unregistered07:14
*** trqx10 has quit IRC07:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:15
*** netapp has left #openstack-unregistered07:15
*** mdnadeem has quit IRC07:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:16
*** netapp has left #openstack-unregistered07:16
*** felipemonteiro has quit IRC07:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:17
*** netapp has left #openstack-unregistered07:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:18
*** netapp has left #openstack-unregistered07:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:19
*** netapp has left #openstack-unregistered07:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:20
*** netapp has left #openstack-unregistered07:20
*** ginsul has quit IRC07:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:21
*** netapp has left #openstack-unregistered07:21
*** shaohe_feng has quit IRC07:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:22
*** netapp has left #openstack-unregistered07:22
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:22
*** licht has quit IRC07:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:23
*** netapp has left #openstack-unregistered07:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:24
*** netapp has left #openstack-unregistered07:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:25
*** netapp has left #openstack-unregistered07:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:26
*** netapp has left #openstack-unregistered07:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:27
*** netapp has left #openstack-unregistered07:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:28
*** netapp has left #openstack-unregistered07:28
*** fredrikhl10 has joined #openstack-unregistered07:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:29
*** netapp has left #openstack-unregistered07:29
*** fredrikhl10 has quit IRC07:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:30
*** netapp has left #openstack-unregistered07:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:31
*** netapp has left #openstack-unregistered07:31
*** rdococ27 has joined #openstack-unregistered07:32
*** mgoddard has joined #openstack-unregistered07:32
*** shaohe_feng has quit IRC07:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:32
*** netapp has left #openstack-unregistered07:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:33
*** netapp has left #openstack-unregistered07:33
*** jiaopen__ has quit IRC07:34
*** jiaopeng_ has quit IRC07:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:34
*** netapp has left #openstack-unregistered07:34
*** rdococ27 has quit IRC07:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:35
*** netapp has left #openstack-unregistered07:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:36
*** netapp has left #openstack-unregistered07:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:37
*** netapp has left #openstack-unregistered07:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:38
*** netapp has left #openstack-unregistered07:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:39
*** netapp has left #openstack-unregistered07:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:40
*** netapp has left #openstack-unregistered07:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:41
*** netapp has left #openstack-unregistered07:41
*** emccormick has quit IRC07:42
*** shaohe_feng has quit IRC07:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:42
*** netapp has left #openstack-unregistered07:42
*** gcheresh has joined #openstack-unregistered07:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:43
*** netapp has left #openstack-unregistered07:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:44
*** netapp has left #openstack-unregistered07:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:45
*** netapp has left #openstack-unregistered07:45
*** hrubi has quit IRC07:46
*** kester___ has joined #openstack-unregistered07:46
*** hrubi has joined #openstack-unregistered07:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:46
*** netapp has left #openstack-unregistered07:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:47
*** netapp has left #openstack-unregistered07:47
*** gcheresh has quit IRC07:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:48
*** netapp has left #openstack-unregistered07:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:49
*** netapp has left #openstack-unregistered07:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:50
*** netapp has left #openstack-unregistered07:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:51
*** netapp has left #openstack-unregistered07:51
*** mgoddard has quit IRC07:51
*** cshen has joined #openstack-unregistered07:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:52
*** netapp has left #openstack-unregistered07:52
*** shaohe_feng has quit IRC07:53
*** Yarboa has joined #openstack-unregistered07:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:53
*** netapp has left #openstack-unregistered07:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered07:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:54
*** netapp has left #openstack-unregistered07:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:55
*** netapp has left #openstack-unregistered07:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:56
*** netapp has left #openstack-unregistered07:56
*** cshen has quit IRC07:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:57
*** netapp has left #openstack-unregistered07:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:58
*** netapp has left #openstack-unregistered07:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered07:59
*** netapp has left #openstack-unregistered07:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:00
*** netapp has left #openstack-unregistered08:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:01
*** netapp has left #openstack-unregistered08:01
*** Guest95115 has joined #openstack-unregistered08:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:02
*** netapp has left #openstack-unregistered08:02
*** shaohe_feng has quit IRC08:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:03
*** netapp has left #openstack-unregistered08:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:04
*** netapp has left #openstack-unregistered08:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:05
*** netapp has left #openstack-unregistered08:05
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered08:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:06
*** netapp has left #openstack-unregistered08:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:07
*** netapp has left #openstack-unregistered08:07
*** Guest95115 has quit IRC08:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:08
*** netapp has left #openstack-unregistered08:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:09
*** netapp has left #openstack-unregistered08:09
*** jrist has quit IRC08:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:10
*** netapp has left #openstack-unregistered08:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:11
*** netapp has left #openstack-unregistered08:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:12
*** netapp has left #openstack-unregistered08:12
*** shaohe_feng has quit IRC08:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:13
*** netapp has left #openstack-unregistered08:13
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:14
*** netapp has left #openstack-unregistered08:14
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered08:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:15
*** netapp has left #openstack-unregistered08:15
*** emccormick has joined #openstack-unregistered08:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:16
*** netapp has left #openstack-unregistered08:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:17
*** AlexStaf has joined #openstack-unregistered08:17
*** netapp has left #openstack-unregistered08:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:18
*** netapp has left #openstack-unregistered08:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:19
*** netapp has left #openstack-unregistered08:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:20
*** netapp has left #openstack-unregistered08:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:21
*** netapp has left #openstack-unregistered08:21
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered08:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:22
*** netapp has left #openstack-unregistered08:22
*** wuchunyang has quit IRC08:23
*** shaohe_feng has quit IRC08:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:23
*** netapp has left #openstack-unregistered08:23
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered08:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:24
*** netapp has left #openstack-unregistered08:24
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:25
*** netapp has left #openstack-unregistered08:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:26
*** netapp has left #openstack-unregistered08:26
*** jrist has joined #openstack-unregistered08:27
*** jrist has joined #openstack-unregistered08:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:27
*** netapp has left #openstack-unregistered08:27
*** wuchunyang has quit IRC08:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:28
*** netapp has left #openstack-unregistered08:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:29
*** netapp has left #openstack-unregistered08:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:30
*** netapp has left #openstack-unregistered08:30
*** jrist has quit IRC08:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:31
*** netapp has left #openstack-unregistered08:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:32
*** netapp has left #openstack-unregistered08:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:33
*** netapp has left #openstack-unregistered08:33
*** shaohe_feng has quit IRC08:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:34
*** netapp has left #openstack-unregistered08:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:35
*** netapp has left #openstack-unregistered08:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:36
*** netapp has left #openstack-unregistered08:36
*** Guest65371 has joined #openstack-unregistered08:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:37
*** netapp has left #openstack-unregistered08:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:38
*** netapp has left #openstack-unregistered08:38
*** slaweq has joined #openstack-unregistered08:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:39
*** netapp has left #openstack-unregistered08:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:40
*** netapp has left #openstack-unregistered08:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:41
*** netapp has left #openstack-unregistered08:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:42
*** netapp has left #openstack-unregistered08:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:43
*** netapp has left #openstack-unregistered08:43
*** shaohe_feng has quit IRC08:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:44
*** netapp has left #openstack-unregistered08:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:45
*** netapp has left #openstack-unregistered08:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:46
*** netapp has left #openstack-unregistered08:46
*** jrist has joined #openstack-unregistered08:47
*** jrist has joined #openstack-unregistered08:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:47
*** netapp has left #openstack-unregistered08:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:48
*** netapp has left #openstack-unregistered08:48
*** tshefi has joined #openstack-unregistered08:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:49
*** netapp has left #openstack-unregistered08:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:50
*** netapp has left #openstack-unregistered08:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:51
*** netapp has left #openstack-unregistered08:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:52
*** netapp has left #openstack-unregistered08:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:53
*** netapp has left #openstack-unregistered08:53
*** shaohe_feng has quit IRC08:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:54
*** netapp has left #openstack-unregistered08:54
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered08:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:55
*** geaaru_ is now known as geaaru08:55
*** netapp has left #openstack-unregistered08:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:56
*** netapp has left #openstack-unregistered08:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:57
*** netapp has left #openstack-unregistered08:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:58
*** netapp has left #openstack-unregistered08:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered08:59
*** netapp has left #openstack-unregistered08:59
*** mangelm has joined #openstack-unregistered09:00
*** Freechicks has joined #openstack-unregistered09:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:00
*** netapp has left #openstack-unregistered09:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:01
*** netapp has left #openstack-unregistered09:01
*** Freechicks has left #openstack-unregistered09:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:02
*** netapp has left #openstack-unregistered09:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:03
*** netapp has left #openstack-unregistered09:03
*** kfox1111_ has quit IRC09:04
*** shaohe_feng has quit IRC09:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:04
*** netapp has left #openstack-unregistered09:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:05
*** netapp has left #openstack-unregistered09:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:06
*** netapp has left #openstack-unregistered09:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:07
*** netapp has left #openstack-unregistered09:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:08
*** claudiub has joined #openstack-unregistered09:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:08
*** netapp has left #openstack-unregistered09:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:09
*** netapp has left #openstack-unregistered09:09
*** btully has joined #openstack-unregistered09:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:10
*** netapp has left #openstack-unregistered09:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:11
*** netapp has left #openstack-unregistered09:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:12
*** netapp has left #openstack-unregistered09:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:13
*** netapp has left #openstack-unregistered09:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:14
*** netapp has left #openstack-unregistered09:14
*** shaohe_feng has quit IRC09:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:15
*** netapp has left #openstack-unregistered09:15
*** moonythedwarf has joined #openstack-unregistered09:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:16
*** netapp has left #openstack-unregistered09:16
*** See has joined #openstack-unregistered09:17
*** ginsul has joined #openstack-unregistered09:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:17
*** netapp has left #openstack-unregistered09:17
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:18
*** Humvee18 has joined #openstack-unregistered09:18
*** See has quit IRC09:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:18
*** netapp has left #openstack-unregistered09:18
*** Humvee18 has quit IRC09:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:19
*** netapp has left #openstack-unregistered09:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:20
*** netapp has left #openstack-unregistered09:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:21
*** netapp has left #openstack-unregistered09:21
*** cottongin4 has joined #openstack-unregistered09:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:22
*** netapp has left #openstack-unregistered09:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:23
*** netapp has left #openstack-unregistered09:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:24
*** netapp has left #openstack-unregistered09:24
*** shaohe_feng has quit IRC09:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:25
*** netapp has left #openstack-unregistered09:25
*** apetrich_ has quit IRC09:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:26
*** netapp has left #openstack-unregistered09:26
*** apetrich_ has joined #openstack-unregistered09:27
*** cottongin4 has quit IRC09:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:27
*** netapp has left #openstack-unregistered09:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:28
*** netapp has left #openstack-unregistered09:28
*** ginsul has quit IRC09:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:29
*** netapp has left #openstack-unregistered09:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:30
*** netapp has left #openstack-unregistered09:30
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:31
*** rodarmor22 has joined #openstack-unregistered09:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:31
*** netapp has left #openstack-unregistered09:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:32
*** netapp has left #openstack-unregistered09:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:33
*** netapp has left #openstack-unregistered09:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:34
*** netapp has left #openstack-unregistered09:34
*** shaohe_feng has quit IRC09:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:35
*** netapp has left #openstack-unregistered09:35
*** rodarmor22 has quit IRC09:36
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:36
*** netapp has left #openstack-unregistered09:36
*** nchakrab has quit IRC09:37
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack-unregistered09:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:37
*** netapp has left #openstack-unregistered09:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:38
*** netapp has left #openstack-unregistered09:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:39
*** netapp has left #openstack-unregistered09:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:40
*** netapp has left #openstack-unregistered09:40
*** kfox1111 has joined #openstack-unregistered09:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:41
*** netapp has left #openstack-unregistered09:41
*** georgk has joined #openstack-unregistered09:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:42
*** netapp has left #openstack-unregistered09:42
*** btully has quit IRC09:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:43
*** netapp has left #openstack-unregistered09:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:44
*** netapp has left #openstack-unregistered09:44
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered09:45
*** georgk has quit IRC09:45
*** mdnadeem has quit IRC09:45
*** shaohe_feng has quit IRC09:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:45
*** netapp has left #openstack-unregistered09:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:46
*** netapp has left #openstack-unregistered09:46
*** salv-orl_ has joined #openstack-unregistered09:47
*** salv-orlando has quit IRC09:47
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered09:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:47
*** netapp has left #openstack-unregistered09:47
*** AlexeyAbashkin has quit IRC09:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:48
*** netapp has left #openstack-unregistered09:48
*** psahoo has joined #openstack-unregistered09:48
*** new1__ has joined #openstack-unregistered09:49
*** salv-orl_ has quit IRC09:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:49
*** netapp has left #openstack-unregistered09:49
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack-unregistered09:50
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered09:50
*** theresajayne2 has joined #openstack-unregistered09:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:50
*** netapp has left #openstack-unregistered09:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:50
*** new1__ has quit IRC09:51
*** return has joined #openstack-unregistered09:51
*** theresajayne2 has quit IRC09:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:51
*** netapp has left #openstack-unregistered09:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:52
*** netapp has left #openstack-unregistered09:52
*** return1_ has quit IRC09:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:53
*** jcjordyn120 has joined #openstack-unregistered09:53
*** netapp has left #openstack-unregistered09:53
*** jcjordyn120 is now known as Guest2889709:54
*** salv-orlando has quit IRC09:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:54
*** netapp has left #openstack-unregistered09:54
*** AlexeyAbashkin has quit IRC09:55
*** severion has quit IRC09:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:55
*** netapp has left #openstack-unregistered09:55
*** shaohe_feng has quit IRC09:56
*** kester___ has quit IRC09:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:56
*** netapp has left #openstack-unregistered09:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered09:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:57
*** netapp has left #openstack-unregistered09:57
*** Kinsmir8 has joined #openstack-unregistered09:57
*** Guest28897 has quit IRC09:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:58
*** netapp has left #openstack-unregistered09:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered09:59
*** netapp has left #openstack-unregistered09:59
*** Kinsmir8 has quit IRC10:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:00
*** netapp has left #openstack-unregistered10:00
*** alex_xu has quit IRC10:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:01
*** netapp has left #openstack-unregistered10:01
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack-unregistered10:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:02
*** netapp has left #openstack-unregistered10:02
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered10:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:03
*** netapp has left #openstack-unregistered10:03
*** alex_xu has joined #openstack-unregistered10:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:04
*** netapp has left #openstack-unregistered10:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:05
*** netapp has left #openstack-unregistered10:05
*** shaohe_feng has quit IRC10:06
*** AlexeyAbashkin has quit IRC10:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:06
*** netapp has left #openstack-unregistered10:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:07
*** netapp has left #openstack-unregistered10:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:08
*** netapp has left #openstack-unregistered10:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:09
*** netapp has left #openstack-unregistered10:09
*** wuchunyang has quit IRC10:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:10
*** netapp has left #openstack-unregistered10:10
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered10:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:11
*** netapp has left #openstack-unregistered10:11
*** ysandeep has quit IRC10:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:12
*** netapp has left #openstack-unregistered10:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:13
*** netapp has left #openstack-unregistered10:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:14
*** netapp has left #openstack-unregistered10:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:15
*** netapp has left #openstack-unregistered10:15
*** weq0 has joined #openstack-unregistered10:16
*** wuchunyang has quit IRC10:16
*** Guest53884 has joined #openstack-unregistered10:16
*** shaohe_feng has quit IRC10:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:16
*** netapp has left #openstack-unregistered10:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:17
*** netapp has left #openstack-unregistered10:17
*** Guest53884 has quit IRC10:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:18
*** netapp has left #openstack-unregistered10:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:19
*** netapp has left #openstack-unregistered10:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:20
*** netapp has left #openstack-unregistered10:20
*** Typhon28 has joined #openstack-unregistered10:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:21
*** netapp has left #openstack-unregistered10:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:22
*** netapp has left #openstack-unregistered10:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:23
*** netapp has left #openstack-unregistered10:23
*** weq0 has quit IRC10:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:24
*** netapp has left #openstack-unregistered10:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:25
*** netapp has left #openstack-unregistered10:25
*** sac` has joined #openstack-unregistered10:25
*** shaohe_feng has quit IRC10:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:26
*** netapp has left #openstack-unregistered10:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:26
*** numans has joined #openstack-unregistered10:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:27
*** netapp has left #openstack-unregistered10:27
*** sac has quit IRC10:28
*** jparrill has quit IRC10:28
*** mdnadeem has quit IRC10:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:28
*** jparrill has joined #openstack-unregistered10:28
*** netapp has left #openstack-unregistered10:28
*** numans_ has quit IRC10:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:29
*** netapp has left #openstack-unregistered10:29
*** Typhon28 has quit IRC10:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:30
*** netapp has left #openstack-unregistered10:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:31
*** netapp has left #openstack-unregistered10:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:32
*** netapp has left #openstack-unregistered10:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:33
*** netapp has left #openstack-unregistered10:33
*** PKBot20 has joined #openstack-unregistered10:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:34
*** netapp has left #openstack-unregistered10:34
*** jparrill has quit IRC10:34
*** jparrill has joined #openstack-unregistered10:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:35
*** netapp has left #openstack-unregistered10:35
*** ginsul has joined #openstack-unregistered10:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:36
*** netapp has left #openstack-unregistered10:36
*** shaohe_feng has quit IRC10:37
*** PKBot20 has quit IRC10:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:37
*** netapp has left #openstack-unregistered10:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:38
*** netapp has left #openstack-unregistered10:38
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:39
*** netapp has left #openstack-unregistered10:39
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered10:40
*** sjas has left #openstack-unregistered10:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:40
*** netapp has left #openstack-unregistered10:40
*** mdih has joined #openstack-unregistered10:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:41
*** netapp has left #openstack-unregistered10:41
*** mdnadeem has quit IRC10:41
*** mdnadeem has joined #openstack-unregistered10:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:42
*** netapp has left #openstack-unregistered10:42
*** huhlig29 has joined #openstack-unregistered10:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:43
*** netapp has left #openstack-unregistered10:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:44
*** netapp has left #openstack-unregistered10:44
*** apetrich_ has quit IRC10:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:45
*** netapp has left #openstack-unregistered10:45
*** huhlig29 has quit IRC10:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:46
*** netapp has left #openstack-unregistered10:46
*** shaohe_feng has quit IRC10:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:47
*** netapp has left #openstack-unregistered10:47
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered10:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:48
*** netapp has left #openstack-unregistered10:48
*** kamkran has joined #openstack-unregistered10:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:49
*** netapp has left #openstack-unregistered10:49
*** kamkran has quit IRC10:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:50
*** netapp has left #openstack-unregistered10:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:51
*** netapp has left #openstack-unregistered10:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:52
*** netapp has left #openstack-unregistered10:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:53
*** netapp has left #openstack-unregistered10:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:54
*** netapp has left #openstack-unregistered10:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:55
*** netapp has left #openstack-unregistered10:55
*** mangelm has quit IRC10:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:56
*** netapp has left #openstack-unregistered10:56
*** shaohe_feng has quit IRC10:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:57
*** netapp has left #openstack-unregistered10:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:58
*** netapp has left #openstack-unregistered10:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered10:59
*** netapp has left #openstack-unregistered10:59
*** mihdih_ has joined #openstack-unregistered11:00
*** mdih has quit IRC11:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:00
*** netapp has left #openstack-unregistered11:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:01
*** netapp has left #openstack-unregistered11:01
*** Frogging10124 has joined #openstack-unregistered11:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:02
*** netapp has left #openstack-unregistered11:02
*** FuzzySockets has joined #openstack-unregistered11:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:03
*** netapp has left #openstack-unregistered11:03
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack-unregistered11:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:04
*** netapp has left #openstack-unregistered11:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:05
*** netapp has left #openstack-unregistered11:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:06
*** netapp has left #openstack-unregistered11:06
*** FuzzySockets has quit IRC11:07
*** shaohe_feng has quit IRC11:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:07
*** netapp has left #openstack-unregistered11:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:07
*** Frogging10124 has quit IRC11:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:08
*** netapp has left #openstack-unregistered11:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:09
*** netapp has left #openstack-unregistered11:09
*** MuffinMedic7 has joined #openstack-unregistered11:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:10
*** netapp has left #openstack-unregistered11:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:11
*** netapp has left #openstack-unregistered11:11
*** MuffinMedic7 has quit IRC11:12
*** AlexeyAbashkin has quit IRC11:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:12
*** netapp has left #openstack-unregistered11:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:13
*** netapp has left #openstack-unregistered11:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:14
*** netapp has left #openstack-unregistered11:14
*** imcsk8 has quit IRC11:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:15
*** netapp has left #openstack-unregistered11:15
*** KellerFuchs20 has joined #openstack-unregistered11:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:16
*** netapp has left #openstack-unregistered11:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:17
*** netapp has left #openstack-unregistered11:17
*** shaohe_feng has quit IRC11:18
*** KellerFuchs20 has quit IRC11:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:18
*** netapp has left #openstack-unregistered11:18
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:19
*** netapp has left #openstack-unregistered11:19
*** ginsul has quit IRC11:20
*** ginsul has joined #openstack-unregistered11:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:20
*** netapp has left #openstack-unregistered11:20
*** davidfg48 has joined #openstack-unregistered11:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:21
*** netapp has left #openstack-unregistered11:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:22
*** netapp has left #openstack-unregistered11:22
*** imcsk8 has joined #openstack-unregistered11:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:23
*** netapp has left #openstack-unregistered11:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:24
*** netapp has left #openstack-unregistered11:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:25
*** netapp has left #openstack-unregistered11:25
*** Yarboa has quit IRC11:25
*** tosky has joined #openstack-unregistered11:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:26
*** netapp has left #openstack-unregistered11:26
*** Yarboa has joined #openstack-unregistered11:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:27
*** netapp has left #openstack-unregistered11:27
*** btully has joined #openstack-unregistered11:27
*** shaohe_feng has quit IRC11:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:28
*** netapp has left #openstack-unregistered11:28
*** davidfg48 has quit IRC11:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:29
*** netapp has left #openstack-unregistered11:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:30
*** netapp has left #openstack-unregistered11:30
*** Iota7 has joined #openstack-unregistered11:31
*** Guest56828 has joined #openstack-unregistered11:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:31
*** netapp has left #openstack-unregistered11:31
*** btully has quit IRC11:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:32
*** netapp has left #openstack-unregistered11:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:33
*** netapp has left #openstack-unregistered11:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:34
*** netapp has left #openstack-unregistered11:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:35
*** netapp has left #openstack-unregistered11:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:36
*** ysandeep has joined #openstack-unregistered11:36
*** netapp has left #openstack-unregistered11:36
*** dxiri has joined #openstack-unregistered11:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:37
*** netapp has left #openstack-unregistered11:37
*** shaohe_feng has quit IRC11:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:38
*** netapp has left #openstack-unregistered11:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:39
*** netapp has left #openstack-unregistered11:39
*** cronic has joined #openstack-unregistered11:40
*** Iota7 has quit IRC11:40
*** Kilo`byte has joined #openstack-unregistered11:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:40
*** netapp has left #openstack-unregistered11:40
*** cronic has quit IRC11:41
*** dxiri has quit IRC11:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:41
*** netapp has left #openstack-unregistered11:41
*** Kilo`byte has quit IRC11:42
*** fwilson has joined #openstack-unregistered11:42
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:42
*** netapp has left #openstack-unregistered11:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:43
*** netapp has left #openstack-unregistered11:43
*** fwilson has quit IRC11:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:44
*** netapp has left #openstack-unregistered11:44
*** ysandeep has quit IRC11:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:45
*** netapp has left #openstack-unregistered11:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:46
*** netapp has left #openstack-unregistered11:46
*** ramsey12 has joined #openstack-unregistered11:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:47
*** netapp has left #openstack-unregistered11:47
*** ramsey12 has quit IRC11:48
*** shaohe_feng has quit IRC11:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:48
*** netapp has left #openstack-unregistered11:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:49
*** netapp has left #openstack-unregistered11:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered11:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:50
*** netapp has left #openstack-unregistered11:50
*** Manor has joined #openstack-unregistered11:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:51
*** netapp has left #openstack-unregistered11:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:52
*** netapp has left #openstack-unregistered11:52
*** Manor has quit IRC11:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:53
*** netapp has left #openstack-unregistered11:53
*** mangelm has joined #openstack-unregistered11:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:54
*** netapp has left #openstack-unregistered11:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:55
*** netapp has left #openstack-unregistered11:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:56
*** netapp has left #openstack-unregistered11:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:57
*** netapp has left #openstack-unregistered11:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:58
*** netapp has left #openstack-unregistered11:58
*** shaohe_feng has quit IRC11:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered11:59
*** netapp has left #openstack-unregistered11:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:00
*** netapp has left #openstack-unregistered12:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:01
*** netapp has left #openstack-unregistered12:01
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:02
*** netapp has left #openstack-unregistered12:02
*** Kingsy27 has joined #openstack-unregistered12:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:03
*** netapp has left #openstack-unregistered12:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:04
*** netapp has left #openstack-unregistered12:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:05
*** netapp has left #openstack-unregistered12:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:06
*** netapp has left #openstack-unregistered12:06
*** Kingsy27 has quit IRC12:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:07
*** netapp has left #openstack-unregistered12:07
*** onystrom has left #openstack-unregistered12:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:08
*** netapp has left #openstack-unregistered12:08
*** shaohe_feng has quit IRC12:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:09
*** netapp has left #openstack-unregistered12:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:10
*** netapp has left #openstack-unregistered12:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:11
*** netapp has left #openstack-unregistered12:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:12
*** netapp has left #openstack-unregistered12:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:13
*** netapp has left #openstack-unregistered12:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:14
*** netapp has left #openstack-unregistered12:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:15
*** netapp has left #openstack-unregistered12:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:16
*** netapp has left #openstack-unregistered12:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:17
*** dhajare has joined #openstack-unregistered12:17
*** netapp has left #openstack-unregistered12:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:18
*** netapp has left #openstack-unregistered12:18
*** shaohe_feng has quit IRC12:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:19
*** netapp has left #openstack-unregistered12:19
*** ihavoc has joined #openstack-unregistered12:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:20
*** netapp has left #openstack-unregistered12:20
*** ihavoc has quit IRC12:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:21
*** netapp has left #openstack-unregistered12:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:22
*** netapp has left #openstack-unregistered12:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:23
*** netapp has left #openstack-unregistered12:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:24
*** diz4 has joined #openstack-unregistered12:24
*** netapp has left #openstack-unregistered12:24
*** slaweq has quit IRC12:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:25
*** netapp has left #openstack-unregistered12:25
*** diz4 has quit IRC12:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:26
*** netapp has left #openstack-unregistered12:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:27
*** netapp has left #openstack-unregistered12:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:28
*** netapp has left #openstack-unregistered12:28
*** numans_ has joined #openstack-unregistered12:29
*** sac` has quit IRC12:29
*** numans has quit IRC12:29
*** mangelm has quit IRC12:29
*** sac has joined #openstack-unregistered12:29
*** shaohe_feng has quit IRC12:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:29
*** slaweq has joined #openstack-unregistered12:29
*** netapp has left #openstack-unregistered12:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:30
*** netapp has left #openstack-unregistered12:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:31
*** netapp has left #openstack-unregistered12:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:32
*** netapp has left #openstack-unregistered12:32
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:32
*** jwhisnant24 has joined #openstack-unregistered12:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:33
*** netapp has left #openstack-unregistered12:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:34
*** netapp has left #openstack-unregistered12:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:35
*** netapp has left #openstack-unregistered12:35
*** Andre483 has joined #openstack-unregistered12:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:36
*** netapp has left #openstack-unregistered12:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:37
*** netapp has left #openstack-unregistered12:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:38
*** jiaopeng_ has joined #openstack-unregistered12:38
*** netapp has left #openstack-unregistered12:38
*** jiaopen__ has joined #openstack-unregistered12:38
*** Andre483 has quit IRC12:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:39
*** netapp has left #openstack-unregistered12:39
*** shaohe_feng has quit IRC12:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:40
*** netapp has left #openstack-unregistered12:40
*** Guest56828 has quit IRC12:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:41
*** netapp has left #openstack-unregistered12:41
*** jwhisnant24 has quit IRC12:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:42
*** netapp has left #openstack-unregistered12:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:43
*** netapp has left #openstack-unregistered12:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:44
*** netapp has left #openstack-unregistered12:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:45
*** netapp has left #openstack-unregistered12:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:46
*** netapp has left #openstack-unregistered12:46
*** Guest79495 has joined #openstack-unregistered12:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:47
*** netapp has left #openstack-unregistered12:47
*** Guest79495 has quit IRC12:47
*** ski777715 has joined #openstack-unregistered12:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:48
*** netapp has left #openstack-unregistered12:48
*** njohnston has joined #openstack-unregistered12:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:49
*** netapp has left #openstack-unregistered12:49
*** ski777715 has quit IRC12:50
*** shaohe_feng has quit IRC12:50
*** njohnston_ has quit IRC12:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:50
*** netapp has left #openstack-unregistered12:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:51
*** netapp has left #openstack-unregistered12:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:52
*** netapp has left #openstack-unregistered12:52
*** bast-anon has joined #openstack-unregistered12:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered12:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:53
*** netapp has left #openstack-unregistered12:53
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered12:54
*** slaweq has quit IRC12:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:54
*** netapp has left #openstack-unregistered12:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:55
*** netapp has left #openstack-unregistered12:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:56
*** netapp has left #openstack-unregistered12:56
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered12:56
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered12:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:57
*** netapp has left #openstack-unregistered12:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:58
*** netapp has left #openstack-unregistered12:58
*** nchakrab_ has joined #openstack-unregistered12:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered12:59
*** netapp has left #openstack-unregistered12:59
*** shaohe_feng has quit IRC13:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:00
*** netapp has left #openstack-unregistered13:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:01
*** netapp has left #openstack-unregistered13:01
*** bast-anon has quit IRC13:01
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:02
*** Ellenor16 has joined #openstack-unregistered13:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:02
*** netapp has left #openstack-unregistered13:02
*** nchakrab has quit IRC13:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:03
*** netapp has left #openstack-unregistered13:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:04
*** netapp has left #openstack-unregistered13:04
*** averell0 has joined #openstack-unregistered13:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:05
*** netapp has left #openstack-unregistered13:05
*** wuchunyang has quit IRC13:05
*** wuchunyang has joined #openstack-unregistered13:06
*** Ellenor16 has quit IRC13:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:06
*** netapp has left #openstack-unregistered13:06
*** jiaopeng_ has quit IRC13:07
*** jiaopen__ has quit IRC13:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:07
*** netapp has left #openstack-unregistered13:07
*** averell0 has quit IRC13:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:08
*** netapp has left #openstack-unregistered13:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:09
*** netapp has left #openstack-unregistered13:09
*** shaohe_feng has quit IRC13:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:10
*** netapp has left #openstack-unregistered13:10
*** Zic16 has joined #openstack-unregistered13:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:11
*** netapp has left #openstack-unregistered13:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:12
*** netapp has left #openstack-unregistered13:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:13
*** kumarmn has quit IRC13:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:13
*** netapp has left #openstack-unregistered13:13
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered13:13
*** xteknoid has quit IRC13:14
*** Zic16 has quit IRC13:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:14
*** netapp has left #openstack-unregistered13:14
*** Qiming has quit IRC13:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:15
*** netapp has left #openstack-unregistered13:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:16
*** netapp has left #openstack-unregistered13:16
*** nchakrab_ has quit IRC13:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:17
*** netapp has left #openstack-unregistered13:17
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered13:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:18
*** kumarmn has quit IRC13:18
*** netapp has left #openstack-unregistered13:18
*** nmanos has quit IRC13:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:19
*** netapp has left #openstack-unregistered13:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:20
*** netapp has left #openstack-unregistered13:20
*** shaohe_feng has quit IRC13:21
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered13:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:21
*** netapp has left #openstack-unregistered13:21
*** nchakrab has quit IRC13:21
*** lebauce_ has joined #openstack-unregistered13:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:22
*** lebauce has quit IRC13:22
*** netapp has left #openstack-unregistered13:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:23
*** netapp has left #openstack-unregistered13:23
*** channels has joined #openstack-unregistered13:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:24
*** netapp has left #openstack-unregistered13:24
*** wuchunyang has quit IRC13:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:25
*** netapp has left #openstack-unregistered13:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:26
*** netapp has left #openstack-unregistered13:26
*** channels has quit IRC13:27
*** Pidgeotto has joined #openstack-unregistered13:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:27
*** netapp has left #openstack-unregistered13:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:28
*** netapp has left #openstack-unregistered13:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:29
*** netapp has left #openstack-unregistered13:29
*** gcheresh has joined #openstack-unregistered13:29
*** Pidgeotto has quit IRC13:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:30
*** netapp has left #openstack-unregistered13:30
*** shaohe_feng has quit IRC13:31
*** Guest97432 has joined #openstack-unregistered13:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:31
*** netapp has left #openstack-unregistered13:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:32
*** netapp has left #openstack-unregistered13:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:33
*** netapp has left #openstack-unregistered13:33
*** gcheresh has quit IRC13:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:34
*** netapp has left #openstack-unregistered13:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:35
*** netapp has left #openstack-unregistered13:35
*** nchakrab has joined #openstack-unregistered13:36
*** October has joined #openstack-unregistered13:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:36
*** netapp has left #openstack-unregistered13:36
*** pmackinn has joined #openstack-unregistered13:37
*** Guest48400 has joined #openstack-unregistered13:37
*** October has quit IRC13:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:37
*** netapp has left #openstack-unregistered13:37
*** longkb1 has joined #openstack-unregistered13:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:38
*** netapp has left #openstack-unregistered13:38
*** longkb1 has left #openstack-unregistered13:39
*** hipp has joined #openstack-unregistered13:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:39
*** Guest48400 has quit IRC13:39
*** netapp has left #openstack-unregistered13:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:40
*** netapp has left #openstack-unregistered13:40
*** information0 has joined #openstack-unregistered13:40
*** shaohe_feng has quit IRC13:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:41
*** netapp has left #openstack-unregistered13:41
*** hipp has quit IRC13:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:42
*** netapp has left #openstack-unregistered13:42
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:43
*** information0 has quit IRC13:43
*** netapp has left #openstack-unregistered13:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:44
*** netapp has left #openstack-unregistered13:44
*** Guest97432 has quit IRC13:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:45
*** mist24 has joined #openstack-unregistered13:45
*** netapp has left #openstack-unregistered13:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:46
*** netapp has left #openstack-unregistered13:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:47
*** netapp has left #openstack-unregistered13:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:48
*** unknown22 has joined #openstack-unregistered13:48
*** mist24 has quit IRC13:48
*** netapp has left #openstack-unregistered13:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:49
*** netapp has left #openstack-unregistered13:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:50
*** netapp has left #openstack-unregistered13:50
*** rolig has joined #openstack-unregistered13:51
*** shaohe_feng has quit IRC13:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:51
*** netapp has left #openstack-unregistered13:51
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered13:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:52
*** netapp has left #openstack-unregistered13:52
*** unknown22 has quit IRC13:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:53
*** netapp has left #openstack-unregistered13:53
*** tshefi has quit IRC13:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:54
*** netapp has left #openstack-unregistered13:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:55
*** netapp has left #openstack-unregistered13:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:56
*** netapp has left #openstack-unregistered13:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:57
*** netapp has left #openstack-unregistered13:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:58
*** netapp has left #openstack-unregistered13:58
*** rolig has quit IRC13:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered13:59
*** netapp has left #openstack-unregistered13:59
*** naos24 has joined #openstack-unregistered14:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:00
*** netapp has left #openstack-unregistered14:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:01
*** netapp has left #openstack-unregistered14:01
*** shaohe_feng has quit IRC14:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:02
*** netapp has left #openstack-unregistered14:02
*** justif20 has joined #openstack-unregistered14:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:03
*** luksky11 has joined #openstack-unregistered14:03
*** netapp has left #openstack-unregistered14:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:04
*** netapp has left #openstack-unregistered14:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:05
*** netapp has left #openstack-unregistered14:05
*** Guest56828 has joined #openstack-unregistered14:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:06
*** netapp has left #openstack-unregistered14:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:07
*** netapp has left #openstack-unregistered14:07
*** justif20 has quit IRC14:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:08
*** netapp has left #openstack-unregistered14:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:09
*** netapp has left #openstack-unregistered14:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:10
*** netapp has left #openstack-unregistered14:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:11
*** netapp has left #openstack-unregistered14:11
*** fsamareanu1 has joined #openstack-unregistered14:12
*** shaohe_feng has quit IRC14:12
*** Catalys has joined #openstack-unregistered14:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:12
*** netapp has left #openstack-unregistered14:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:13
*** netapp has left #openstack-unregistered14:13
*** rodarmor4 has joined #openstack-unregistered14:13
*** fsamareanu1 has quit IRC14:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:14
*** netapp has left #openstack-unregistered14:14
*** dirtyroshi has joined #openstack-unregistered14:14
*** rodarmor4 has quit IRC14:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:15
*** netapp has left #openstack-unregistered14:15
*** pmackinn has quit IRC14:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:16
*** netapp has left #openstack-unregistered14:16
*** cshen has joined #openstack-unregistered14:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:17
*** netapp has left #openstack-unregistered14:17
*** Victorsueca22 has joined #openstack-unregistered14:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:18
*** netapp has left #openstack-unregistered14:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:19
*** netapp has left #openstack-unregistered14:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:20
*** netapp has left #openstack-unregistered14:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:21
*** netapp has left #openstack-unregistered14:21
*** Victorsueca22 has quit IRC14:22
*** shaohe_feng has quit IRC14:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:22
*** netapp has left #openstack-unregistered14:22
*** dirtyroshi has quit IRC14:22
*** ziddey6 has joined #openstack-unregistered14:22
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:23
*** netapp has left #openstack-unregistered14:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:24
*** netapp has left #openstack-unregistered14:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:25
*** netapp has left #openstack-unregistered14:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:26
*** netapp has left #openstack-unregistered14:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:27
*** VW_ has joined #openstack-unregistered14:27
*** netapp has left #openstack-unregistered14:27
*** cshen has quit IRC14:28
*** liuhew has joined #openstack-unregistered14:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:28
*** netapp has left #openstack-unregistered14:28
*** liuhew has left #openstack-unregistered14:29
*** liuhew has joined #openstack-unregistered14:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:29
*** netapp has left #openstack-unregistered14:29
*** liuhew has left #openstack-unregistered14:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:30
*** netapp has left #openstack-unregistered14:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:31
*** slaweq has joined #openstack-unregistered14:31
*** netapp has left #openstack-unregistered14:31
*** ziddey6 has quit IRC14:32
*** shaohe_feng has quit IRC14:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:32
*** netapp has left #openstack-unregistered14:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:33
*** netapp has left #openstack-unregistered14:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:34
*** netapp has left #openstack-unregistered14:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:35
*** netapp has left #openstack-unregistered14:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:36
*** netapp has left #openstack-unregistered14:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:37
*** netapp has left #openstack-unregistered14:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:38
*** netapp has left #openstack-unregistered14:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:39
*** netapp has left #openstack-unregistered14:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:40
*** netapp has left #openstack-unregistered14:40
*** jorik24 has joined #openstack-unregistered14:41
*** programmerq13 has joined #openstack-unregistered14:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:41
*** netapp has left #openstack-unregistered14:41
*** jorik24 has quit IRC14:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:42
*** netapp has left #openstack-unregistered14:42
*** shaohe_feng has quit IRC14:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:43
*** netapp has left #openstack-unregistered14:43
*** Yarboa has quit IRC14:43
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:44
*** netapp has left #openstack-unregistered14:44
*** ysandeep has joined #openstack-unregistered14:45
*** programmerq13 has quit IRC14:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:45
*** netapp has left #openstack-unregistered14:45
*** waleedm has quit IRC14:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:46
*** netapp has left #openstack-unregistered14:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:47
*** netapp has left #openstack-unregistered14:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:48
*** netapp has left #openstack-unregistered14:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:49
*** netapp has left #openstack-unregistered14:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:50
*** netapp has left #openstack-unregistered14:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:51
*** d__b has joined #openstack-unregistered14:51
*** netapp has left #openstack-unregistered14:51
*** hggdh13 has joined #openstack-unregistered14:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:52
*** netapp has left #openstack-unregistered14:52
*** gamado__ has quit IRC14:53
*** shaohe_feng has quit IRC14:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:53
*** netapp has left #openstack-unregistered14:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered14:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:54
*** d__b has quit IRC14:54
*** netapp has left #openstack-unregistered14:54
*** alex_xu has quit IRC14:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:55
*** netapp has left #openstack-unregistered14:55
*** sabre1041 has joined #openstack-unregistered14:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:56
*** netapp has left #openstack-unregistered14:56
*** dparkes has joined #openstack-unregistered14:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:57
*** netapp has left #openstack-unregistered14:57
*** alex_xu has joined #openstack-unregistered14:57
*** hggdh13 has quit IRC14:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:58
*** netapp has left #openstack-unregistered14:58
*** psahoo has quit IRC14:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered14:59
*** netapp has left #openstack-unregistered14:59
*** achampion has quit IRC15:00
*** sabre1041 has quit IRC15:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:00
*** netapp has left #openstack-unregistered15:00
*** briner has joined #openstack-unregistered15:01
*** shabeeb has joined #openstack-unregistered15:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:01
*** netapp has left #openstack-unregistered15:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:02
*** netapp has left #openstack-unregistered15:02
*** jatanmalde has joined #openstack-unregistered15:02
*** shaohe_feng has quit IRC15:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:03
*** netapp has left #openstack-unregistered15:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:04
*** shabeeb has quit IRC15:04
*** netapp has left #openstack-unregistered15:04
*** btully has joined #openstack-unregistered15:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:05
*** Guest56828 has quit IRC15:05
*** netapp has left #openstack-unregistered15:05
*** dh128 has joined #openstack-unregistered15:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:06
*** netapp has left #openstack-unregistered15:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:07
*** netapp has left #openstack-unregistered15:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:08
*** netapp has left #openstack-unregistered15:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:09
*** netapp has left #openstack-unregistered15:09
*** gbarros has joined #openstack-unregistered15:09
*** btully has quit IRC15:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:10
*** netapp has left #openstack-unregistered15:10
*** dh128 has quit IRC15:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:11
*** netapp has left #openstack-unregistered15:11
*** Croepha2 has joined #openstack-unregistered15:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:12
*** netapp has left #openstack-unregistered15:12
*** Dworf has joined #openstack-unregistered15:13
*** shaohe_feng has quit IRC15:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:13
*** netapp has left #openstack-unregistered15:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:14
*** netapp has left #openstack-unregistered15:14
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:15
*** Dworf has quit IRC15:15
*** Hoosilon3 has joined #openstack-unregistered15:15
*** gbarros has quit IRC15:15
*** Croepha2 has quit IRC15:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:15
*** netapp has left #openstack-unregistered15:15
*** shabeeb has joined #openstack-unregistered15:15
*** licht has joined #openstack-unregistered15:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:16
*** netapp has left #openstack-unregistered15:16
*** pmackinn has joined #openstack-unregistered15:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:17
*** netapp has left #openstack-unregistered15:17
*** lvdombrkr has joined #openstack-unregistered15:18
*** Hoosilon3 has quit IRC15:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:18
*** netapp has left #openstack-unregistered15:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:19
*** slaweq has quit IRC15:19
*** netapp has left #openstack-unregistered15:19
*** shabeeb_ has joined #openstack-unregistered15:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:20
*** netapp has left #openstack-unregistered15:20
*** Death91625 has joined #openstack-unregistered15:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:21
*** netapp has left #openstack-unregistered15:21
*** slaweq has joined #openstack-unregistered15:22
*** Death91625 has quit IRC15:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:22
*** netapp has left #openstack-unregistered15:22
*** thejoecarroll25 has joined #openstack-unregistered15:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:23
*** netapp has left #openstack-unregistered15:23
*** shaohe_feng has quit IRC15:24
*** shabeeb has left #openstack-unregistered15:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:24
*** netapp has left #openstack-unregistered15:24
*** thejoecarroll25 has quit IRC15:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:25
*** netapp has left #openstack-unregistered15:25
*** briner has quit IRC15:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:26
*** netapp has left #openstack-unregistered15:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:27
*** netapp has left #openstack-unregistered15:27
*** shabeeb has joined #openstack-unregistered15:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:28
*** netapp has left #openstack-unregistered15:28
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:29
*** netapp has left #openstack-unregistered15:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:30
*** netapp has left #openstack-unregistered15:30
*** shabeeb has left #openstack-unregistered15:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:31
*** netapp has left #openstack-unregistered15:31
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered15:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:32
*** netapp has left #openstack-unregistered15:32
*** grubles21 has joined #openstack-unregistered15:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:33
*** netapp has left #openstack-unregistered15:33
*** shaohe_feng has quit IRC15:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:34
*** netapp has left #openstack-unregistered15:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:35
*** netapp has left #openstack-unregistered15:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:35
*** briner has joined #openstack-unregistered15:36
*** grubles21 has quit IRC15:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:36
*** netapp has left #openstack-unregistered15:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:37
*** netapp has left #openstack-unregistered15:37
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered15:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:38
*** netapp has left #openstack-unregistered15:38
*** lvdombrkr has quit IRC15:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:39
*** netapp has left #openstack-unregistered15:39
*** mangelm has joined #openstack-unregistered15:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:40
*** netapp has left #openstack-unregistered15:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:41
*** netapp has left #openstack-unregistered15:41
*** kumarmn has quit IRC15:42
*** salv-orlando has quit IRC15:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:42
*** netapp has left #openstack-unregistered15:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:43
*** netapp has left #openstack-unregistered15:43
*** shaohe_feng has quit IRC15:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:44
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered15:44
*** netapp has left #openstack-unregistered15:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:45
*** netapp has left #openstack-unregistered15:45
*** ginsul has quit IRC15:46
*** pmackinn has quit IRC15:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:46
*** netapp has left #openstack-unregistered15:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:47
*** netapp has left #openstack-unregistered15:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:48
*** netapp has left #openstack-unregistered15:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:49
*** netapp has left #openstack-unregistered15:49
*** nchakrab has quit IRC15:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:50
*** netapp has left #openstack-unregistered15:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:51
*** netapp has left #openstack-unregistered15:51
*** tshefi has joined #openstack-unregistered15:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:52
*** netapp has left #openstack-unregistered15:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:53
*** netapp has left #openstack-unregistered15:53
*** shaohe_feng has quit IRC15:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:54
*** netapp has left #openstack-unregistered15:54
*** shabeeb_ has quit IRC15:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:55
*** netapp has left #openstack-unregistered15:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:56
*** netapp has left #openstack-unregistered15:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered15:56
*** johnlage9 has joined #openstack-unregistered15:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:57
*** netapp has left #openstack-unregistered15:57
*** VW_ has quit IRC15:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:58
*** netapp has left #openstack-unregistered15:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered15:59
*** netapp has left #openstack-unregistered15:59
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered16:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:00
*** netapp has left #openstack-unregistered16:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:01
*** netapp has left #openstack-unregistered16:01
*** auristor has joined #openstack-unregistered16:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:02
*** netapp has left #openstack-unregistered16:02
*** auristor has left #openstack-unregistered16:03
*** achampion has joined #openstack-unregistered16:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:03
*** netapp has left #openstack-unregistered16:03
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered16:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:04
*** netapp has left #openstack-unregistered16:04
*** shaohe_feng has quit IRC16:05
*** tosky has quit IRC16:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:05
*** netapp has left #openstack-unregistered16:05
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:06
*** netapp has left #openstack-unregistered16:06
*** neiloy has quit IRC16:06
*** puck_ has quit IRC16:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:07
*** netapp has left #openstack-unregistered16:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:08
*** netapp has left #openstack-unregistered16:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:09
*** netapp has left #openstack-unregistered16:09
*** jatanmalde has quit IRC16:10
*** brand06 has joined #openstack-unregistered16:10
*** iranzo has quit IRC16:10
*** dhajare has quit IRC16:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:10
*** netapp has left #openstack-unregistered16:10
*** puck has joined #openstack-unregistered16:11
*** cholcombe has quit IRC16:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:11
*** netapp has left #openstack-unregistered16:11
*** brand06 has quit IRC16:12
*** cholcombe has joined #openstack-unregistered16:12
*** cshen has joined #openstack-unregistered16:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:12
*** clonak21 has joined #openstack-unregistered16:12
*** netapp has left #openstack-unregistered16:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:13
*** netapp has left #openstack-unregistered16:13
*** szt1 has joined #openstack-unregistered16:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:14
*** netapp has left #openstack-unregistered16:14
*** salv-orl_ has joined #openstack-unregistered16:15
*** shaohe_feng has quit IRC16:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:15
*** netapp has left #openstack-unregistered16:15
*** clonak21 has quit IRC16:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:16
*** netapp has left #openstack-unregistered16:16
*** jonaspaulo has joined #openstack-unregistered16:17
*** timeless29 has joined #openstack-unregistered16:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:17
*** netapp has left #openstack-unregistered16:17
*** salv-orlando has quit IRC16:18
*** szt1 has quit IRC16:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:18
*** netapp has left #openstack-unregistered16:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:19
*** netapp has left #openstack-unregistered16:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:20
*** SlashLife5 has joined #openstack-unregistered16:20
*** fluter has joined #openstack-unregistered16:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:20
*** netapp has left #openstack-unregistered16:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:21
*** netapp has left #openstack-unregistered16:21
*** timeless29 has quit IRC16:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:22
*** netapp has left #openstack-unregistered16:22
*** sapd1 has joined #openstack-unregistered16:23
*** sapd has joined #openstack-unregistered16:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:23
*** netapp has left #openstack-unregistered16:23
*** felipemonteiro has quit IRC16:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:24
*** SlashLife5 has quit IRC16:24
*** netapp has left #openstack-unregistered16:24
*** shaohe_feng has quit IRC16:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:25
*** netapp has left #openstack-unregistered16:25
*** armyriad26 has joined #openstack-unregistered16:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:26
*** netapp has left #openstack-unregistered16:26
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:27
*** netapp has left #openstack-unregistered16:27
*** fluter has quit IRC16:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:28
*** netapp has left #openstack-unregistered16:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:29
*** netapp has left #openstack-unregistered16:29
*** DarthGandalf17 has joined #openstack-unregistered16:30
*** armyriad26 has quit IRC16:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:30
*** netapp has left #openstack-unregistered16:30
*** DarthGandalf17 has quit IRC16:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:31
*** felipemonteiro_ has joined #openstack-unregistered16:31
*** netapp has left #openstack-unregistered16:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:32
*** netapp has left #openstack-unregistered16:32
*** mdnadeem has quit IRC16:32
*** boredguy has joined #openstack-unregistered16:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:33
*** netapp has left #openstack-unregistered16:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:34
*** netapp has left #openstack-unregistered16:34
*** chachasmooth23 has joined #openstack-unregistered16:34
*** shaohe_feng has quit IRC16:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:35
*** chachasmooth23 has quit IRC16:35
*** netapp has left #openstack-unregistered16:35
*** boredguy has quit IRC16:36
*** felipemonteiro_ has quit IRC16:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:36
*** netapp has left #openstack-unregistered16:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:37
*** netapp has left #openstack-unregistered16:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:38
*** netapp has left #openstack-unregistered16:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:39
*** netapp has left #openstack-unregistered16:39
*** salv-orl_ has quit IRC16:39
*** cshastri has joined #openstack-unregistered16:40
*** nortoh29 has joined #openstack-unregistered16:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:40
*** netapp has left #openstack-unregistered16:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:41
*** ecrist1 has joined #openstack-unregistered16:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:41
*** netapp has left #openstack-unregistered16:41
*** Goneri has joined #openstack-unregistered16:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:42
*** netapp has left #openstack-unregistered16:42
*** nortoh29 has quit IRC16:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:43
*** netapp has left #openstack-unregistered16:43
*** mgoddard has joined #openstack-unregistered16:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:44
*** netapp has left #openstack-unregistered16:44
*** stokvis has quit IRC16:45
*** ecrist1 has quit IRC16:45
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered16:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:45
*** netapp has left #openstack-unregistered16:45
*** shaohe_feng has quit IRC16:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:46
*** netapp has left #openstack-unregistered16:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:47
*** netapp has left #openstack-unregistered16:47
*** salv-orl_ has joined #openstack-unregistered16:48
*** salv-orlando has quit IRC16:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:48
*** netapp has left #openstack-unregistered16:48
*** achampion has quit IRC16:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:49
*** netapp has left #openstack-unregistered16:49
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:50
*** netapp has left #openstack-unregistered16:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:51
*** netapp has left #openstack-unregistered16:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:52
*** netapp has left #openstack-unregistered16:52
*** cshen has quit IRC16:53
*** cshen has joined #openstack-unregistered16:53
*** Goneri has quit IRC16:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:53
*** netapp has left #openstack-unregistered16:53
*** btully has joined #openstack-unregistered16:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:54
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered16:54
*** netapp has left #openstack-unregistered16:54
*** mihdih_ has quit IRC16:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:55
*** netapp has left #openstack-unregistered16:55
*** shaohe_feng has quit IRC16:56
*** Waggie8 has joined #openstack-unregistered16:56
*** cshastri has quit IRC16:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:56
*** Waggie8 has quit IRC16:56
*** netapp has left #openstack-unregistered16:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered16:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:57
*** netapp has left #openstack-unregistered16:57
*** badpixel22 has joined #openstack-unregistered16:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:58
*** netapp has left #openstack-unregistered16:58
*** salv-orl_ has quit IRC16:58
*** btully has quit IRC16:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered16:59
*** netapp has left #openstack-unregistered16:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:00
*** netapp has left #openstack-unregistered17:00
*** achampion has joined #openstack-unregistered17:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:01
*** netapp has left #openstack-unregistered17:01
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered17:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:02
*** netapp has left #openstack-unregistered17:02
*** apetrich_ has joined #openstack-unregistered17:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:03
*** netapp has left #openstack-unregistered17:03
*** badpixel22 has quit IRC17:04
*** d1b0 has joined #openstack-unregistered17:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:04
*** netapp has left #openstack-unregistered17:04
*** cshen has quit IRC17:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:05
*** netapp has left #openstack-unregistered17:05
*** boredguy has joined #openstack-unregistered17:06
*** shaohe_feng has quit IRC17:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:06
*** netapp has left #openstack-unregistered17:06
*** mgoddard has quit IRC17:06
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:07
*** d1b0 has quit IRC17:07
*** Brace5 has joined #openstack-unregistered17:07
*** kumarmn has joined #openstack-unregistered17:07
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered17:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:07
*** netapp has left #openstack-unregistered17:07
*** kenyis709 has quit IRC17:08
*** salv-orl_ has joined #openstack-unregistered17:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:08
*** netapp has left #openstack-unregistered17:08
*** salv-orlando has quit IRC17:09
*** Brace5 has quit IRC17:09
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered17:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:09
*** netapp has left #openstack-unregistered17:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:10
*** boredguy has quit IRC17:10
*** netapp has left #openstack-unregistered17:10
*** kenyis709 has joined #openstack-unregistered17:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:11
*** netapp has left #openstack-unregistered17:11
*** kumarmn has quit IRC17:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:12
*** netapp has left #openstack-unregistered17:12
*** salv-orl_ has quit IRC17:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:13
*** netapp has left #openstack-unregistered17:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:14
*** netapp has left #openstack-unregistered17:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:15
*** netapp has left #openstack-unregistered17:15
*** SerpentSpeech has joined #openstack-unregistered17:16
*** shaohe_feng has quit IRC17:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:16
*** netapp has left #openstack-unregistered17:16
*** SerpentSpeech has quit IRC17:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:17
*** netapp has left #openstack-unregistered17:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:18
*** netapp has left #openstack-unregistered17:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:19
*** netapp has left #openstack-unregistered17:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:20
*** netapp has left #openstack-unregistered17:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:21
*** netapp has left #openstack-unregistered17:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:22
*** netapp has left #openstack-unregistered17:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:23
*** netapp has left #openstack-unregistered17:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:24
*** netapp has left #openstack-unregistered17:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:25
*** netapp has left #openstack-unregistered17:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:26
*** netapp has left #openstack-unregistered17:26
*** shaohe_feng has quit IRC17:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:27
*** netapp has left #openstack-unregistered17:27
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:28
*** netapp has left #openstack-unregistered17:28
*** felipemonteiro has quit IRC17:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:29
*** netapp has left #openstack-unregistered17:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:30
*** netapp has left #openstack-unregistered17:30
*** mikedlr0 has joined #openstack-unregistered17:30
*** jatanmalde has joined #openstack-unregistered17:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:31
*** netapp has left #openstack-unregistered17:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:32
*** netapp has left #openstack-unregistered17:32
*** mikedlr0 has quit IRC17:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:33
*** netapp has left #openstack-unregistered17:33
*** Ks0stm1 has joined #openstack-unregistered17:34
*** return1_ has joined #openstack-unregistered17:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:34
*** netapp has left #openstack-unregistered17:34
*** Ks0stm1 has quit IRC17:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:35
*** netapp has left #openstack-unregistered17:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:36
*** netapp has left #openstack-unregistered17:36
*** shaohe_feng has quit IRC17:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:37
*** netapp has left #openstack-unregistered17:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:38
*** kenyis709 has quit IRC17:38
*** return has quit IRC17:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:38
*** netapp has left #openstack-unregistered17:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:39
*** netapp has left #openstack-unregistered17:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:40
*** netapp has left #openstack-unregistered17:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:41
*** netapp has left #openstack-unregistered17:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:42
*** netapp has left #openstack-unregistered17:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:43
*** netapp has left #openstack-unregistered17:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:44
*** netapp has left #openstack-unregistered17:44
*** dystopia_ has joined #openstack-unregistered17:45
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered17:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:45
*** netapp has left #openstack-unregistered17:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:46
*** netapp has left #openstack-unregistered17:46
*** shaohe_feng has quit IRC17:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:47
*** netapp has left #openstack-unregistered17:47
*** dystopia_ has quit IRC17:48
*** felipemonteiro has quit IRC17:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:48
*** netapp has left #openstack-unregistered17:48
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:49
*** netapp has left #openstack-unregistered17:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:50
*** netapp has left #openstack-unregistered17:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:51
*** netapp has left #openstack-unregistered17:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:52
*** netapp has left #openstack-unregistered17:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:53
*** netapp has left #openstack-unregistered17:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:54
*** netapp has left #openstack-unregistered17:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:55
*** netapp has left #openstack-unregistered17:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:56
*** netapp has left #openstack-unregistered17:56
*** shaohe_feng has quit IRC17:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:57
*** netapp has left #openstack-unregistered17:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:58
*** netapp has left #openstack-unregistered17:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered17:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered17:59
*** netapp has left #openstack-unregistered17:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:00
*** netapp has left #openstack-unregistered18:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:01
*** netapp has left #openstack-unregistered18:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:02
*** netapp has left #openstack-unregistered18:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:03
*** netapp has left #openstack-unregistered18:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:04
*** netapp has left #openstack-unregistered18:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:05
*** netapp has left #openstack-unregistered18:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:06
*** netapp has left #openstack-unregistered18:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:07
*** netapp has left #openstack-unregistered18:07
*** shaohe_feng has quit IRC18:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:08
*** netapp has left #openstack-unregistered18:08
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:09
*** netapp has left #openstack-unregistered18:09
*** Fleuri has quit IRC18:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:10
*** netapp has left #openstack-unregistered18:10
*** salv-orl_ has joined #openstack-unregistered18:11
*** licht has quit IRC18:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:11
*** netapp has left #openstack-unregistered18:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:12
*** netapp has left #openstack-unregistered18:12
*** tosky has joined #openstack-unregistered18:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:13
*** netapp has left #openstack-unregistered18:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:14
*** Fleuri has joined #openstack-unregistered18:14
*** netapp has left #openstack-unregistered18:14
*** salv-orlando has quit IRC18:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:15
*** netapp has left #openstack-unregistered18:15
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered18:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:16
*** netapp has left #openstack-unregistered18:16
*** felipemonteiro has quit IRC18:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:17
*** netapp has left #openstack-unregistered18:17
*** shaohe_feng has quit IRC18:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:18
*** netapp has left #openstack-unregistered18:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:19
*** netapp has left #openstack-unregistered18:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:20
*** netapp has left #openstack-unregistered18:20
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered18:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:21
*** netapp has left #openstack-unregistered18:21
*** salv-or__ has joined #openstack-unregistered18:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:22
*** netapp has left #openstack-unregistered18:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:23
*** netapp has left #openstack-unregistered18:23
*** salv-orl_ has quit IRC18:24
*** sapd has quit IRC18:24
*** sapd1 has quit IRC18:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:24
*** netapp has left #openstack-unregistered18:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:25
*** netapp has left #openstack-unregistered18:25
*** salv-orlando has quit IRC18:25
*** pmackinn has joined #openstack-unregistered18:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:26
*** netapp has left #openstack-unregistered18:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:27
*** netapp has left #openstack-unregistered18:27
*** shaohe_feng has quit IRC18:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:28
*** netapp has left #openstack-unregistered18:28
*** nielsk has quit IRC18:28
*** nielsk has joined #openstack-unregistered18:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:29
*** netapp has left #openstack-unregistered18:29
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:30
*** netapp has left #openstack-unregistered18:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:31
*** netapp has left #openstack-unregistered18:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:32
*** netapp has left #openstack-unregistered18:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:33
*** netapp has left #openstack-unregistered18:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:34
*** netapp has left #openstack-unregistered18:34
*** jaganathan has quit IRC18:34
*** pmackinn has quit IRC18:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:35
*** netapp has left #openstack-unregistered18:35
*** ginsul has joined #openstack-unregistered18:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:36
*** netapp has left #openstack-unregistered18:36
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered18:37
*** pmackinn has joined #openstack-unregistered18:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:37
*** netapp has left #openstack-unregistered18:37
*** shaohe_feng has quit IRC18:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:38
*** netapp has left #openstack-unregistered18:38
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:39
*** netapp has left #openstack-unregistered18:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:40
*** netapp has left #openstack-unregistered18:40
*** Acinonyx has quit IRC18:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:41
*** netapp has left #openstack-unregistered18:41
*** cshastri has joined #openstack-unregistered18:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:42
*** btully has joined #openstack-unregistered18:42
*** netapp has left #openstack-unregistered18:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:43
*** netapp has left #openstack-unregistered18:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:44
*** netapp has left #openstack-unregistered18:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:45
*** Acinonyx has joined #openstack-unregistered18:45
*** netapp has left #openstack-unregistered18:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:46
*** netapp has left #openstack-unregistered18:46
*** btully has quit IRC18:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:47
*** netapp has left #openstack-unregistered18:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:48
*** netapp has left #openstack-unregistered18:48
*** shaohe_feng has quit IRC18:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:49
*** netapp has left #openstack-unregistered18:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:50
*** netapp has left #openstack-unregistered18:50
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:51
*** netapp has left #openstack-unregistered18:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:52
*** netapp has left #openstack-unregistered18:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:53
*** netapp has left #openstack-unregistered18:53
*** salv-or__ has quit IRC18:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:54
*** netapp has left #openstack-unregistered18:54
*** cshastri has quit IRC18:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:55
*** netapp has left #openstack-unregistered18:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:56
*** netapp has left #openstack-unregistered18:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:57
*** netapp has left #openstack-unregistered18:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:58
*** netapp has left #openstack-unregistered18:58
*** shaohe_feng has quit IRC18:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered18:59
*** netapp has left #openstack-unregistered18:59
*** dparkes has quit IRC18:59
*** cshen has joined #openstack-unregistered18:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:00
*** netapp has left #openstack-unregistered19:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:01
*** netapp has left #openstack-unregistered19:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:02
*** netapp has left #openstack-unregistered19:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:03
*** netapp has left #openstack-unregistered19:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:04
*** netapp has left #openstack-unregistered19:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:05
*** netapp has left #openstack-unregistered19:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:06
*** netapp has left #openstack-unregistered19:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:07
*** netapp has left #openstack-unregistered19:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:08
*** netapp has left #openstack-unregistered19:08
*** shaohe_feng has quit IRC19:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:09
*** netapp has left #openstack-unregistered19:09
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:10
*** netapp has left #openstack-unregistered19:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:11
*** netapp has left #openstack-unregistered19:11
*** luksky11 has quit IRC19:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:12
*** netapp has left #openstack-unregistered19:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:13
*** netapp has left #openstack-unregistered19:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:14
*** netapp has left #openstack-unregistered19:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:15
*** netapp has left #openstack-unregistered19:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:16
*** netapp has left #openstack-unregistered19:16
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:17
*** netapp has left #openstack-unregistered19:17
*** briner has joined #openstack-unregistered19:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:18
*** netapp has left #openstack-unregistered19:18
*** felipemonteiro has quit IRC19:19
*** shaohe_feng has quit IRC19:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:19
*** netapp has left #openstack-unregistered19:19
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:20
*** netapp has left #openstack-unregistered19:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:21
*** netapp has left #openstack-unregistered19:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:22
*** netapp has left #openstack-unregistered19:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:23
*** netapp has left #openstack-unregistered19:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:24
*** netapp has left #openstack-unregistered19:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:25
*** netapp has left #openstack-unregistered19:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:26
*** netapp has left #openstack-unregistered19:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:27
*** netapp has left #openstack-unregistered19:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:28
*** netapp has left #openstack-unregistered19:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:29
*** netapp has left #openstack-unregistered19:29
*** shaohe_feng has quit IRC19:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:30
*** netapp has left #openstack-unregistered19:30
*** mangelm has quit IRC19:31
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:31
*** netapp has left #openstack-unregistered19:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:32
*** netapp has left #openstack-unregistered19:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:33
*** netapp has left #openstack-unregistered19:33
*** briner has quit IRC19:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:34
*** netapp has left #openstack-unregistered19:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:35
*** netapp has left #openstack-unregistered19:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:36
*** netapp has left #openstack-unregistered19:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:37
*** netapp has left #openstack-unregistered19:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:38
*** netapp has left #openstack-unregistered19:38
*** jatanmalde has quit IRC19:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:39
*** netapp has left #openstack-unregistered19:39
*** shaohe_feng has quit IRC19:40
*** shadower has joined #openstack-unregistered19:40
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:40
*** netapp has left #openstack-unregistered19:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:41
*** netapp has left #openstack-unregistered19:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:42
*** netapp has left #openstack-unregistered19:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:43
*** netapp has left #openstack-unregistered19:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:44
*** netapp has left #openstack-unregistered19:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:45
*** netapp has left #openstack-unregistered19:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:46
*** netapp has left #openstack-unregistered19:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:47
*** netapp has left #openstack-unregistered19:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:48
*** netapp has left #openstack-unregistered19:48
*** cshen has quit IRC19:49
*** cshen has joined #openstack-unregistered19:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:49
*** netapp has left #openstack-unregistered19:49
*** shaohe_feng has quit IRC19:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:50
*** netapp has left #openstack-unregistered19:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:51
*** netapp has left #openstack-unregistered19:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:52
*** netapp has left #openstack-unregistered19:52
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered19:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:53
*** netapp has left #openstack-unregistered19:53
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered19:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:54
*** netapp has left #openstack-unregistered19:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:55
*** netapp has left #openstack-unregistered19:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:56
*** netapp has left #openstack-unregistered19:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:57
*** netapp has left #openstack-unregistered19:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:58
*** netapp has left #openstack-unregistered19:58
*** salv-orlando has quit IRC19:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered19:59
*** netapp has left #openstack-unregistered19:59
*** shaohe_feng has quit IRC20:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:00
*** netapp has left #openstack-unregistered20:00
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:01
*** netapp has left #openstack-unregistered20:01
*** foul_owl has quit IRC20:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:02
*** netapp has left #openstack-unregistered20:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:03
*** netapp has left #openstack-unregistered20:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:04
*** netapp has left #openstack-unregistered20:04
*** foul_owl_ has joined #openstack-unregistered20:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:05
*** netapp has left #openstack-unregistered20:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:06
*** netapp has left #openstack-unregistered20:06
*** xteknoid has quit IRC20:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:07
*** netapp has left #openstack-unregistered20:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:08
*** netapp has left #openstack-unregistered20:08
*** xteknoid has joined #openstack-unregistered20:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:09
*** netapp has left #openstack-unregistered20:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:10
*** netapp has left #openstack-unregistered20:10
*** shaohe_feng has quit IRC20:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:11
*** netapp has left #openstack-unregistered20:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:12
*** netapp has left #openstack-unregistered20:12
*** MattMan has quit IRC20:13
*** MattMan has joined #openstack-unregistered20:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:13
*** netapp has left #openstack-unregistered20:13
*** waleedm has joined #openstack-unregistered20:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:14
*** netapp has left #openstack-unregistered20:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:15
*** netapp has left #openstack-unregistered20:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:16
*** netapp has left #openstack-unregistered20:16
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:17
*** netapp has left #openstack-unregistered20:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:18
*** netapp has left #openstack-unregistered20:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:19
*** netapp has left #openstack-unregistered20:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:20
*** netapp has left #openstack-unregistered20:20
*** heychirag has joined #openstack-unregistered20:21
*** shaohe_feng has quit IRC20:21
*** heychirag has joined #openstack-unregistered20:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:21
*** netapp has left #openstack-unregistered20:21
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:22
*** openstacking_123 has joined #openstack-unregistered20:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:22
*** netapp has left #openstack-unregistered20:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:23
*** alistarle has joined #openstack-unregistered20:23
*** netapp has left #openstack-unregistered20:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:24
*** netapp has left #openstack-unregistered20:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:25
*** netapp has left #openstack-unregistered20:25
*** kwmonroe has quit IRC20:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:26
*** netapp has left #openstack-unregistered20:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:27
*** owalsh has quit IRC20:27
*** netapp has left #openstack-unregistered20:27
*** alistarle has quit IRC20:28
*** owalsh has joined #openstack-unregistered20:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:28
*** netapp has left #openstack-unregistered20:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:29
*** netapp has left #openstack-unregistered20:29
*** openstacking_123 has quit IRC20:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:30
*** netapp has left #openstack-unregistered20:30
*** shaohe_feng has quit IRC20:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:31
*** netapp has left #openstack-unregistered20:31
*** MyWay has joined #openstack-unregistered20:31
*** kwmonroe has joined #openstack-unregistered20:31
MyWayhello20:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:32
*** netapp has left #openstack-unregistered20:32
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:33
*** chiragarora has quit IRC20:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:33
*** netapp has left #openstack-unregistered20:33
MyWayI used to manually install and configure my own servers (2-3, using parallel ssh and tools like that). I mainly use nginx as webserver + php, mariadb and node.js. My question is, considering that we are in 2018, is there anything better to manage my remote servers? Like installing them all using the same configuration, doing upgrades/install new software together and balancing the load?20:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:34
*** netapp has left #openstack-unregistered20:34
MyWayany suggestion would be appreciated20:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:35
*** netapp has left #openstack-unregistered20:35
*** owalsh_ has joined #openstack-unregistered20:36
*** georgk has joined #openstack-unregistered20:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:36
*** netapp has left #openstack-unregistered20:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:37
*** netapp has left #openstack-unregistered20:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:38
*** netapp has left #openstack-unregistered20:38
*** tzumainn has joined #openstack-unregistered20:38
*** smccarthy has quit IRC20:39
*** owalsh has quit IRC20:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:39
*** mjturek has joined #openstack-unregistered20:39
*** netapp has left #openstack-unregistered20:39
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered20:39
*** owalsh has joined #openstack-unregistered20:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:40
*** netapp has left #openstack-unregistered20:40
*** owalsh_ has quit IRC20:41
*** shaohe_feng has quit IRC20:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:41
*** netapp has left #openstack-unregistered20:41
*** owalsh_ has joined #openstack-unregistered20:42
*** smccarthy has quit IRC20:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:42
*** netapp has left #openstack-unregistered20:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:43
*** netapp has left #openstack-unregistered20:43
*** smccarthy has joined #openstack-unregistered20:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:44
*** netapp has left #openstack-unregistered20:44
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:45
*** owalsh has quit IRC20:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:45
*** netapp has left #openstack-unregistered20:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:46
*** netapp has left #openstack-unregistered20:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:47
*** netapp has left #openstack-unregistered20:47
*** mjturek has quit IRC20:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:48
*** netapp has left #openstack-unregistered20:48
*** kwmonroe has quit IRC20:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:49
*** kwmonroe has joined #openstack-unregistered20:49
*** netapp has left #openstack-unregistered20:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:50
*** netapp has left #openstack-unregistered20:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:51
*** netapp has left #openstack-unregistered20:51
*** shaohe_feng has quit IRC20:52
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered20:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:52
*** netapp has left #openstack-unregistered20:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:53
*** netapp has left #openstack-unregistered20:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:54
*** netapp has left #openstack-unregistered20:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:55
*** netapp has left #openstack-unregistered20:55
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered20:55
*** goldyfruit has joined #openstack-unregistered20:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:56
*** netapp has left #openstack-unregistered20:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:57
*** netapp has left #openstack-unregistered20:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:58
*** netapp has left #openstack-unregistered20:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered20:59
*** netapp has left #openstack-unregistered20:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:00
*** netapp has left #openstack-unregistered21:00
*** salv-orlando has quit IRC21:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:01
*** netapp has left #openstack-unregistered21:01
*** shaohe_feng has quit IRC21:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:02
*** netapp has left #openstack-unregistered21:02
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:03
*** Anarchemist has quit IRC21:03
*** netapp has left #openstack-unregistered21:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:04
*** netapp has left #openstack-unregistered21:04
*** luksky11 has joined #openstack-unregistered21:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:05
*** netapp has left #openstack-unregistered21:05
*** waleedm has quit IRC21:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:06
*** netapp has left #openstack-unregistered21:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:07
*** netapp has left #openstack-unregistered21:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:08
*** netapp has left #openstack-unregistered21:08
*** Anarchemist has joined #openstack-unregistered21:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:09
*** netapp has left #openstack-unregistered21:09
*** klindgren has joined #openstack-unregistered21:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:10
*** netapp has left #openstack-unregistered21:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:11
*** netapp has left #openstack-unregistered21:11
*** klindgren has quit IRC21:12
*** shaohe_feng has quit IRC21:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:12
*** netapp has left #openstack-unregistered21:12
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:13
*** netapp has left #openstack-unregistered21:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:14
*** netapp has left #openstack-unregistered21:14
*** slaweq has quit IRC21:14
*** waleedm has joined #openstack-unregistered21:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:15
*** netapp has left #openstack-unregistered21:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:16
*** netapp has left #openstack-unregistered21:16
*** Guest4436 has joined #openstack-unregistered21:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:17
*** netapp has left #openstack-unregistered21:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:18
*** netapp has left #openstack-unregistered21:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:19
*** netapp has left #openstack-unregistered21:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:20
*** netapp has left #openstack-unregistered21:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:21
*** netapp has left #openstack-unregistered21:21
*** shaohe_feng has quit IRC21:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:22
*** netapp has left #openstack-unregistered21:22
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:23
*** netapp has left #openstack-unregistered21:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:24
*** netapp has left #openstack-unregistered21:24
*** gbarros has joined #openstack-unregistered21:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:25
*** netapp has left #openstack-unregistered21:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:26
*** netapp has left #openstack-unregistered21:26
*** Guest4436 has quit IRC21:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:27
*** netapp has left #openstack-unregistered21:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:28
*** netapp has left #openstack-unregistered21:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:29
*** netapp has left #openstack-unregistered21:29
*** bkorren has quit IRC21:30
*** georgk has quit IRC21:30
*** georgk has joined #openstack-unregistered21:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:30
*** netapp has left #openstack-unregistered21:30
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:31
*** netapp has left #openstack-unregistered21:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:32
*** netapp has left #openstack-unregistered21:32
*** shaohe_feng has quit IRC21:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:33
*** netapp has left #openstack-unregistered21:33
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:34
*** georgk has quit IRC21:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:34
*** netapp has left #openstack-unregistered21:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:35
*** netapp has left #openstack-unregistered21:35
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:36
*** netapp has left #openstack-unregistered21:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:37
*** netapp has left #openstack-unregistered21:37
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:38
*** netapp has left #openstack-unregistered21:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:39
*** netapp has left #openstack-unregistered21:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:40
*** netapp has left #openstack-unregistered21:40
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:41
*** netapp has left #openstack-unregistered21:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:42
*** netapp has left #openstack-unregistered21:42
*** shaohe_feng has quit IRC21:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:43
*** netapp has left #openstack-unregistered21:43
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:44
*** netapp has left #openstack-unregistered21:44
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:45
*** netapp has left #openstack-unregistered21:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:45
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:46
*** netapp has left #openstack-unregistered21:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:47
*** netapp has left #openstack-unregistered21:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:48
*** netapp has left #openstack-unregistered21:48
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:49
*** waleedm has quit IRC21:49
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:49
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:49
*** netapp has left #openstack-unregistered21:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:50
*** netapp has left #openstack-unregistered21:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:51
*** netapp has left #openstack-unregistered21:51
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:52
*** netapp has left #openstack-unregistered21:52
*** smoke87 has quit IRC21:53
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:53
*** shaohe_feng has quit IRC21:53
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:53
*** threestrands has joined #openstack-unregistered21:53
*** threestrands has joined #openstack-unregistered21:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:53
*** netapp has left #openstack-unregistered21:53
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered21:54
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:54
*** netapp has left #openstack-unregistered21:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:55
*** netapp has left #openstack-unregistered21:55
*** smoke87 has quit IRC21:56
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:56
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:56
*** netapp has left #openstack-unregistered21:56
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:57
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:57
*** salv-orlando has joined #openstack-unregistered21:57
*** smoke87 has joined #openstack-unregistered21:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:57
*** netapp has left #openstack-unregistered21:57
smoke87Hello, just robots here?21:58
*** Anarchemist has quit IRC21:58
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered21:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:58
*** netapp has left #openstack-unregistered21:58
*** smoke87 has left #openstack-unregistered21:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered21:59
*** netapp has left #openstack-unregistered21:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:00
*** netapp has left #openstack-unregistered22:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:01
*** netapp has left #openstack-unregistered22:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:02
*** netapp has left #openstack-unregistered22:02
*** salv-orlando has quit IRC22:03
*** shaohe_feng has quit IRC22:03
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:03
*** netapp has left #openstack-unregistered22:03
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:04
*** Anarchemist has joined #openstack-unregistered22:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:04
*** netapp has left #openstack-unregistered22:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:05
*** netapp has left #openstack-unregistered22:05
*** georgk has joined #openstack-unregistered22:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:06
*** netapp has left #openstack-unregistered22:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:07
*** netapp has left #openstack-unregistered22:07
*** graphene has joined #openstack-unregistered22:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:08
*** netapp has left #openstack-unregistered22:08
*** abregman has quit IRC22:08
*** Anarchemist has quit IRC22:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:09
*** netapp has left #openstack-unregistered22:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:10
*** netapp has left #openstack-unregistered22:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:11
*** netapp has left #openstack-unregistered22:11
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:12
*** netapp has left #openstack-unregistered22:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:13
*** netapp has left #openstack-unregistered22:13
*** shaohe_feng has quit IRC22:14
*** Anarchemist has joined #openstack-unregistered22:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:14
*** netapp has left #openstack-unregistered22:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:15
*** netapp has left #openstack-unregistered22:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:16
*** netapp has left #openstack-unregistered22:16
*** pmackinn has quit IRC22:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:17
*** netapp has left #openstack-unregistered22:17
*** waleedm has joined #openstack-unregistered22:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:18
*** netapp has left #openstack-unregistered22:18
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:19
*** netapp has left #openstack-unregistered22:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:20
*** netapp has left #openstack-unregistered22:20
*** btully has joined #openstack-unregistered22:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:21
*** netapp has left #openstack-unregistered22:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:22
*** netapp has left #openstack-unregistered22:22
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:23
*** netapp has left #openstack-unregistered22:23
*** shaohe_feng has quit IRC22:24
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:24
*** netapp has left #openstack-unregistered22:24
*** apetrich_ has quit IRC22:25
*** geofft has left #openstack-unregistered22:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:25
*** btully has quit IRC22:25
*** netapp has left #openstack-unregistered22:25
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:26
*** jonaspaulo has quit IRC22:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:26
*** netapp has left #openstack-unregistered22:26
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:27
*** waleedm has quit IRC22:27
*** netapp has left #openstack-unregistered22:27
*** waleedm has joined #openstack-unregistered22:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:28
*** netapp has left #openstack-unregistered22:28
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:29
*** netapp has left #openstack-unregistered22:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:30
*** netapp has left #openstack-unregistered22:30
*** Calvin` has quit IRC22:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:31
*** netapp has left #openstack-unregistered22:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:32
*** netapp has left #openstack-unregistered22:32
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:33
*** netapp has left #openstack-unregistered22:33
*** shaohe_feng has quit IRC22:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:34
*** netapp has left #openstack-unregistered22:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:35
*** netapp has left #openstack-unregistered22:35
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:36
*** netapp has left #openstack-unregistered22:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:37
*** netapp has left #openstack-unregistered22:37
*** notze has quit IRC22:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:38
*** netapp has left #openstack-unregistered22:38
*** smccarthy has quit IRC22:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:39
*** netapp has left #openstack-unregistered22:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:40
*** netapp has left #openstack-unregistered22:40
*** gbarros has quit IRC22:40
*** notze has joined #openstack-unregistered22:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:41
*** netapp has left #openstack-unregistered22:41
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:42
*** netapp has left #openstack-unregistered22:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:43
*** netapp has left #openstack-unregistered22:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:44
*** shaohe_feng has quit IRC22:44
*** netapp has left #openstack-unregistered22:44
*** waleedm has quit IRC22:45
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:45
*** mihdih_ has joined #openstack-unregistered22:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:45
*** netapp has left #openstack-unregistered22:45
*** avivgt has quit IRC22:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:46
*** netapp has left #openstack-unregistered22:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:47
*** netapp has left #openstack-unregistered22:47
*** Calvin` has joined #openstack-unregistered22:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:48
*** netapp has left #openstack-unregistered22:48
*** Yingxin has quit IRC22:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:49
*** netapp has left #openstack-unregistered22:49
*** Yingxin has joined #openstack-unregistered22:50
*** felipemonteiro has quit IRC22:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:50
*** netapp has left #openstack-unregistered22:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:51
*** netapp has left #openstack-unregistered22:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:52
*** netapp has left #openstack-unregistered22:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:53
*** netapp has left #openstack-unregistered22:53
*** neiloy has joined #openstack-unregistered22:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:54
*** netapp has left #openstack-unregistered22:54
*** shaohe_feng has quit IRC22:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:55
*** netapp has left #openstack-unregistered22:55
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:56
*** netapp has left #openstack-unregistered22:56
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered22:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:57
*** netapp has left #openstack-unregistered22:57
*** felipemonteiro has joined #openstack-unregistered22:58
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:58
*** netapp has left #openstack-unregistered22:58
*** ara-slack has quit IRC22:58
*** ara-slack has joined #openstack-unregistered22:59
*** ara-slack has joined #openstack-unregistered22:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered22:59
*** netapp has left #openstack-unregistered22:59
*** owalsh has joined #openstack-unregistered23:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:00
*** netapp has left #openstack-unregistered23:00
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:01
*** netapp has left #openstack-unregistered23:01
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:02
*** netapp has left #openstack-unregistered23:02
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:03
*** netapp has left #openstack-unregistered23:03
*** owalsh_ has quit IRC23:04
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:04
*** netapp has left #openstack-unregistered23:04
*** tosky has quit IRC23:04
*** owalsh_ has joined #openstack-unregistered23:05
*** shaohe_feng has quit IRC23:05
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:05
*** netapp has left #openstack-unregistered23:05
*** owalsh has quit IRC23:06
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:06
*** netapp has left #openstack-unregistered23:06
*** ginsul has quit IRC23:07
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:07
*** netapp has left #openstack-unregistered23:07
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered23:08
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:08
*** netapp has left #openstack-unregistered23:08
*** dnavale has joined #openstack-unregistered23:09
*** gema has quit IRC23:09
*** gema has joined #openstack-unregistered23:09
*** gema has joined #openstack-unregistered23:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:09
*** netapp has left #openstack-unregistered23:09
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:10
*** netapp has left #openstack-unregistered23:10
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:11
*** netapp has left #openstack-unregistered23:11
*** cshen has quit IRC23:12
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:12
*** netapp has left #openstack-unregistered23:12
*** owalsh has joined #openstack-unregistered23:13
*** jparrill has quit IRC23:13
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:13
*** netapp has left #openstack-unregistered23:13
*** jparrill has joined #openstack-unregistered23:14
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:14
*** netapp has left #openstack-unregistered23:14
*** shaohe_feng has quit IRC23:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:15
*** netapp has left #openstack-unregistered23:15
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:16
*** netapp has left #openstack-unregistered23:16
*** owalsh_ has quit IRC23:17
*** ysandeep has quit IRC23:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:17
*** netapp has left #openstack-unregistered23:17
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:18
*** netapp has left #openstack-unregistered23:18
*** jparrill has quit IRC23:19
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:19
*** netapp has left #openstack-unregistered23:19
*** owalsh_ has joined #openstack-unregistered23:20
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered23:20
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:20
*** netapp has left #openstack-unregistered23:20
*** owalsh has quit IRC23:20
*** jparrill has joined #openstack-unregistered23:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:21
*** netapp has left #openstack-unregistered23:21
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:22
*** cshen has joined #openstack-unregistered23:22
*** netapp has left #openstack-unregistered23:22
*** kei_yama has joined #openstack-unregistered23:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:23
*** netapp has left #openstack-unregistered23:23
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:24
*** netapp has left #openstack-unregistered23:24
*** georgk has quit IRC23:25
*** shaohe_feng has quit IRC23:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:25
*** netapp has left #openstack-unregistered23:25
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:26
*** netapp has left #openstack-unregistered23:26
*** cshen has quit IRC23:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:27
*** netapp has left #openstack-unregistered23:27
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:28
*** netapp has left #openstack-unregistered23:28
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered23:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:29
*** netapp has left #openstack-unregistered23:29
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:30
*** slaweq has joined #openstack-unregistered23:30
*** netapp has left #openstack-unregistered23:30
*** stevebaker has left #openstack-unregistered23:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:31
*** netapp has left #openstack-unregistered23:31
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:32
*** netapp has left #openstack-unregistered23:32
*** jparrill has quit IRC23:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:33
*** jparrill has joined #openstack-unregistered23:33
*** netapp has left #openstack-unregistered23:33
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:34
*** netapp has left #openstack-unregistered23:34
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:35
*** netapp has left #openstack-unregistered23:35
*** gaughen has quit IRC23:35
*** shaohe_feng has quit IRC23:36
*** suyog has joined #openstack-unregistered23:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:36
*** netapp has left #openstack-unregistered23:36
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:37
*** netapp has left #openstack-unregistered23:37
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered23:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:38
*** netapp has left #openstack-unregistered23:38
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:39
*** netapp has left #openstack-unregistered23:39
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:40
*** netapp has left #openstack-unregistered23:40
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:41
*** netapp has left #openstack-unregistered23:41
*** jparrill has quit IRC23:42
*** jparrill has joined #openstack-unregistered23:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:42
*** netapp has left #openstack-unregistered23:42
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:43
*** netapp has left #openstack-unregistered23:43
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:44
*** netapp has left #openstack-unregistered23:44
*** mhen has quit IRC23:45
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:45
*** netapp has left #openstack-unregistered23:45
*** shaohe_feng has quit IRC23:46
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:46
*** netapp has left #openstack-unregistered23:46
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered23:47
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:47
*** netapp has left #openstack-unregistered23:47
*** gaughen has joined #openstack-unregistered23:48
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:48
*** netapp has left #openstack-unregistered23:48
*** felipemonteiro has quit IRC23:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:49
*** netapp has left #openstack-unregistered23:49
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:50
*** netapp has left #openstack-unregistered23:50
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:51
*** netapp has left #openstack-unregistered23:51
*** mhen has joined #openstack-unregistered23:51
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:52
*** netapp has left #openstack-unregistered23:52
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:53
*** netapp has left #openstack-unregistered23:53
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:54
*** netapp has left #openstack-unregistered23:54
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:55
*** netapp has left #openstack-unregistered23:55
*** shaohe_feng has quit IRC23:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:56
*** netapp has left #openstack-unregistered23:56
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:57
*** netapp has left #openstack-unregistered23:57
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:58
*** netapp has left #openstack-unregistered23:58
*** shaohe_feng has joined #openstack-unregistered23:59
*** netapp has joined #openstack-unregistered23:59
*** netapp has left #openstack-unregistered23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!