Sunday, 2012-12-16

*** doublerr_ has quit IRC00:02
*** doublerr has quit IRC00:02
*** aliguori has joined #openstack00:06
*** guimaluf has quit IRC00:06
*** lsell has joined #openstack00:06
*** bsdgeek has quit IRC00:10
*** brendon has quit IRC00:11
*** networkstatic has joined #openstack00:18
*** markmcclain has quit IRC00:19
*** acfleury has joined #openstack00:20
*** guimaluf has joined #openstack00:21
*** l0p3n has quit IRC00:21
*** pixelbeat has joined #openstack00:22
*** adalbas has quit IRC00:23
*** openpercept has joined #openstack00:26
*** ksteward has joined #openstack00:28
*** ksteward has quit IRC00:32
*** RoboticCheese has quit IRC00:35
*** RoboticCheese has joined #openstack00:35
*** guimaluf has quit IRC00:36
*** dims has joined #openstack00:42
*** guimaluf has joined #openstack00:49
*** sthaha has joined #openstack00:51
*** spinky has quit IRC00:52
*** markwash has joined #openstack00:52
*** swygue has joined #openstack00:56
*** markwash has quit IRC00:57
*** dims has quit IRC00:57
*** mikal has quit IRC01:04
*** guimaluf has quit IRC01:06
*** mikal has joined #openstack01:06
*** ksteward has joined #openstack01:10
*** yankov_ has joined #openstack01:11
*** adam__ has joined #openstack01:12
*** anderstj has quit IRC01:13
*** yankov has quit IRC01:13
*** yankov_ is now known as yankov01:13
*** anderstj has joined #openstack01:14
*** giulivo has quit IRC01:14
*** ksteward has quit IRC01:15
*** cptcvman has quit IRC01:15
*** MarcMorata has quit IRC01:15
*** aspiers has quit IRC01:15
*** stevebake has joined #openstack01:16
*** KyleMacDonald has joined #openstack01:17
*** guimaluf has joined #openstack01:18
*** bencherian has quit IRC01:20
*** ksteward has joined #openstack01:25
*** emenope has quit IRC01:27
*** emenope1 has joined #openstack01:27
*** emenope1 is now known as emenope01:27
*** alunduil has quit IRC01:28
*** ksteward has quit IRC01:29
*** alunduil has joined #openstack01:31
*** lsell has quit IRC01:34
*** alunduil has quit IRC01:35
*** ksteward has joined #openstack01:36
trapniis glance deprecated by cinder ?01:36
*** guimaluf has quit IRC01:36
*** alunduil has joined #openstack01:36
*** Tross has joined #openstack01:45
*** guimaluf has joined #openstack01:50
*** KyleMacDonald has quit IRC01:58
*** dims has joined #openstack02:02
*** scalability-junk has quit IRC02:03
*** guimaluf has quit IRC02:06
*** dims has quit IRC02:06
*** sudorandom has joined #openstack02:08
*** rnorwood1 has quit IRC02:11
*** rnorwood1 has joined #openstack02:13
*** rnorwood1 has quit IRC02:14
*** danblack has quit IRC02:16
*** guimaluf has joined #openstack02:19
*** danblack has joined #openstack02:19
*** erkules_ has joined #openstack02:21
*** spligak has quit IRC02:21
*** rustam has quit IRC02:22
*** spligak has joined #openstack02:22
*** erkules has quit IRC02:23
*** acb___ has quit IRC02:24
*** acb___ has joined #openstack02:24
*** RoboticCheese has quit IRC02:24
*** RoboticCheese has joined #openstack02:25
*** scalability-junk has joined #openstack02:27
*** albert23 has left #openstack02:28
*** krow has joined #openstack02:28
*** WackoRobie has joined #openstack02:32
*** asadoughi has quit IRC02:35
*** guimaluf has quit IRC02:36
*** Tross has quit IRC02:43
*** rnorwood1 has joined #openstack02:47
*** CaptTofu has joined #openstack02:47
*** asadoughi has joined #openstack02:48
*** guimaluf has joined #openstack02:48
*** zodiak has quit IRC02:52
*** zodiak has joined #openstack02:54
*** jeremy has quit IRC02:54
*** jeremy has joined #openstack02:54
*** tan has quit IRC02:54
*** tan has joined #openstack02:54
*** krow has quit IRC03:01
*** dripton has quit IRC03:01
*** dripton has joined #openstack03:02
*** pixelbeat has quit IRC03:04
*** jrodom has joined #openstack03:06
*** guimaluf has quit IRC03:06
*** ryanpetrello has joined #openstack03:09
*** sudorandom has quit IRC03:11
*** srini_g_ has quit IRC03:15
*** guimaluf has joined #openstack03:20
*** mikal has quit IRC03:25
*** mikal has joined #openstack03:27
*** ryanpetrello has quit IRC03:27
*** ctracey has quit IRC03:28
*** ctracey_away has joined #openstack03:28
*** ctracey_away is now known as ctracey03:28
*** Capashen has joined #openstack03:34
*** guimaluf has quit IRC03:36
*** rnorwood1 has quit IRC03:43
*** acb___ has quit IRC03:46
*** acb___ has joined #openstack03:46
*** guimaluf has joined #openstack03:48
*** CaptTofu has quit IRC03:51
*** Guest41716 has joined #openstack03:53
*** Guest41716 has quit IRC03:57
*** Guest41716 has joined #openstack03:57
*** Guest41716 has left #openstack03:58
*** Ryan_Lane has joined #openstack04:00
*** swygue has quit IRC04:01
*** jrodom has quit IRC04:05
*** koolhead11 has joined #openstack04:06
*** guimaluf has quit IRC04:06
*** anniec has joined #openstack04:12
*** jrodom has joined #openstack04:12
*** Capashen has quit IRC04:16
*** guimaluf has joined #openstack04:19
*** dims has joined #openstack04:20
*** krow has joined #openstack04:22
*** sudorandom has joined #openstack04:33
*** rnorwood1 has joined #openstack04:38
*** zeb32 has joined #openstack04:40
*** darjeeling has quit IRC04:41
*** Capashen has joined #openstack04:47
*** sankha93 has joined #openstack04:48
*** rnorwood1 has quit IRC04:52
*** anniec has quit IRC04:52
*** zeb32 has quit IRC04:56
*** kspear has quit IRC04:56
*** sudorandom has quit IRC04:56
*** TheSphinX^ has joined #openstack05:02
*** sam_one has joined #openstack05:07
*** kspear has joined #openstack05:10
*** rnorwood1 has joined #openstack05:16
*** rnorwood1 has quit IRC05:23
*** rnorwood1 has joined #openstack05:28
*** rnorwood1 has quit IRC05:33
*** koolhead11 has quit IRC05:34
*** rocsteady has quit IRC05:36
*** acb__ has joined #openstack05:38
*** acb___ has quit IRC05:38
*** vishy_zz is now known as vishy05:38
*** cipherwar has joined #openstack05:38
*** aeperezt has quit IRC05:44
*** krow has quit IRC05:44
*** yankov has quit IRC05:45
*** WackoRobie has quit IRC05:46
*** tmichael has quit IRC05:50
*** aeperezt has joined #openstack05:50
*** krow has joined #openstack05:51
*** rnorwood1 has joined #openstack05:51
*** cipherwar_ has joined #openstack05:53
*** cipherwar has quit IRC05:57
*** hattwick has quit IRC05:59
*** jrodom has quit IRC05:59
*** cipherwar has joined #openstack06:00
*** ttrifonov is now known as ttrifonov_zZzz06:00
*** adjohn has joined #openstack06:02
*** tan has quit IRC06:02
*** tan has joined #openstack06:03
*** danblack has quit IRC06:05
*** dpippenger has joined #openstack06:07
*** ksteward has quit IRC06:13
*** atrius is now known as atrius_away06:13
*** coolbhavi has joined #openstack06:15
*** bradm has quit IRC06:18
*** garyk has joined #openstack06:19
*** KyleMacDonald has joined #openstack06:20
*** vishy is now known as vishy_zz06:25
*** sthaha has quit IRC06:28
*** ttrifonov_zZzz is now known as ttrifonov06:29
*** jrodom has joined #openstack06:29
*** KyleMacDonald has quit IRC06:32
*** cipherwar_ has quit IRC06:33
*** cipherwar has quit IRC06:34
*** tan has quit IRC06:35
*** forever1o6 has joined #openstack06:37
*** tan has joined #openstack06:37
*** cipherwar has joined #openstack06:38
*** jrodom has quit IRC06:39
*** MarcMorata has joined #openstack06:39
*** iben has quit IRC06:40
*** hattwick has joined #openstack06:41
*** bradm has joined #openstack06:50
*** forrest_pan has joined #openstack06:55
*** afazekas has joined #openstack06:57
*** Mellif- has joined #openstack06:59
*** epim has joined #openstack06:59
*** rnorwood1 has quit IRC07:00
*** Mellified has quit IRC07:00
*** Mellified- has quit IRC07:00
*** aculich has joined #openstack07:09
*** cipherwar has quit IRC07:09
*** iben has joined #openstack07:10
*** aculich has quit IRC07:11
*** darjeeling has joined #openstack07:12
*** aculich has joined #openstack07:12
*** adjohn has quit IRC07:13
*** markwash has joined #openstack07:15
*** iben has quit IRC07:19
*** Mellified- has joined #openstack07:23
*** linuxfreck has joined #openstack07:25
*** jrodom has joined #openstack07:35
*** jrodom has quit IRC07:40
*** TheSphinX^ has quit IRC07:43
*** epim has quit IRC07:43
*** TheSphinX^ has joined #openstack07:43
*** tan has quit IRC07:44
*** danblack has joined #openstack07:45
*** iben has joined #openstack07:46
*** danblack has quit IRC07:47
*** sacharya has quit IRC07:47
*** danblack has joined #openstack07:47
*** TheSphinX_ has joined #openstack07:49
*** TheSphinX^ has quit IRC07:50
*** iben has quit IRC07:50
*** jasper22 has joined #openstack07:53
*** asadoughi has quit IRC08:03
*** TheSphinX^ has joined #openstack08:15
*** TheSphinX_ has quit IRC08:16
*** iben has joined #openstack08:17
*** iben has quit IRC08:21
*** texarcana has quit IRC08:23
*** adjohn has joined #openstack08:23
*** texarcana has joined #openstack08:24
*** adjohn has quit IRC08:28
*** danblack has quit IRC08:29
*** networkstatic has quit IRC08:30
*** networkstatic has joined #openstack08:31
*** networkstatic has left #openstack08:31
*** markwash has quit IRC08:34
*** darjeeling has quit IRC08:39
*** danblack has joined #openstack08:43
*** TheSphinX^ has quit IRC08:44
*** krow has quit IRC08:45
*** TheSphinX^ has joined #openstack08:45
*** iben has joined #openstack08:47
*** dguerri has joined #openstack08:47
*** iben has quit IRC08:52
*** asadoughi has joined #openstack08:59
*** markwash has joined #openstack09:01
*** henrynash has joined #openstack09:02
*** lbrower has quit IRC09:03
*** krow has joined #openstack09:04
*** lbrower has joined #openstack09:05
*** lbrower has joined #openstack09:05
*** TheSphinX_ has joined #openstack09:06
*** asadoughi has quit IRC09:06
*** TheSphinX^ has quit IRC09:07
*** dguerri has quit IRC09:08
*** markwash has quit IRC09:09
*** TheSphinX^ has joined #openstack09:13
*** yankov has joined #openstack09:14
*** TheSphinX_ has quit IRC09:15
*** iben has joined #openstack09:18
*** henrynash has quit IRC09:18
*** koolhead17 has joined #openstack09:20
*** iben has quit IRC09:22
*** aculich has quit IRC09:27
*** forrest_pan has quit IRC09:27
*** thomaschaaf has joined #openstack09:31
*** cbosh has quit IRC09:34
*** openpercept has quit IRC09:37
*** TheSphinX_ has joined #openstack09:40
*** jrodom has joined #openstack09:40
*** TheSphinX^ has quit IRC09:43
*** jrodom has quit IRC09:45
*** cbosh has joined #openstack09:46
*** dayou has joined #openstack09:48
*** iben has joined #openstack09:48
*** iben has quit IRC09:53
*** anniec has joined #openstack09:57
*** anniec has quit IRC09:58
*** anniec has joined #openstack09:58
*** danblack has quit IRC09:59
*** asadoughi has joined #openstack10:03
*** sulrich has quit IRC10:05
*** markwash has joined #openstack10:05
*** sulrich has joined #openstack10:05
*** mrunge has joined #openstack10:06
*** gray-- has joined #openstack10:06
gray--using keystone with swift, is it easy to move to a more human readable storage url?  ie,  rather that AUTH_<long tenant id>, perhaps AUTH_<tenant name> ?10:09
*** asadoughi has quit IRC10:09
*** anniec has quit IRC10:10
*** markwash has quit IRC10:10
*** danblack has joined #openstack10:10
gray--could i just run a job against mysql to update all the tenant IDs with tenant names.... am i taking a risk there, or should it be straight forward?10:10
*** l0p3n has joined #openstack10:13
*** Capashen has quit IRC10:15
*** yankov has quit IRC10:15
*** iben has joined #openstack10:19
*** iben has quit IRC10:23
*** l0p3n has quit IRC10:25
*** l0p3n has joined #openstack10:26
thomaschaafHow do I alter the documentation? http://docs.openstack.org/developer/swift/development_saio.html the ubuntu toolchain completly misses aptitude install swift swift-proxy swift-account swift-container swift-object10:28
*** TheSphinX^ has joined #openstack10:36
*** henrynash has joined #openstack10:38
*** TheSphinX_ has quit IRC10:39
*** henrynash has quit IRC10:40
*** TheSphinX_ has joined #openstack10:41
*** TheSphinX^ has quit IRC10:42
*** jodok has joined #openstack10:45
*** jodok has joined #openstack10:45
*** albert23 has joined #openstack10:45
*** iben has joined #openstack10:49
*** henrynash has joined #openstack10:54
*** iben has quit IRC10:58
*** zarren has joined #openstack11:01
*** maxiz has joined #openstack11:01
zarrenHey guys, I'm a bit stumped here. I've setup a openstack management server and everything was working sweet till I rebooted. Now all the services are live but the dashboard cannot retrieve any info ? Some say error retriving and some have a 404 error ?11:02
zarrenIf I try and look ad quotas I get local variable 'data' referenced before assignment11:04
*** asadoughi has joined #openstack11:05
*** markwash has joined #openstack11:06
*** pixelbeat has joined #openstack11:09
*** asadoughi has quit IRC11:10
*** markwash has quit IRC11:14
*** henrynash has quit IRC11:14
*** KyleMacDonald has joined #openstack11:18
*** trinikrono has joined #openstack11:21
*** forrest_pan has joined #openstack11:22
*** swygue has joined #openstack11:24
*** iben has joined #openstack11:25
*** zarren has quit IRC11:27
*** mmagr has joined #openstack11:29
*** iben has quit IRC11:30
*** dizquierdo has joined #openstack11:30
*** trinikrono has quit IRC11:32
*** chasmo has quit IRC11:36
*** MarcMorata has quit IRC11:36
sankha93Hi! I need some help11:41
*** forrest_pan has quit IRC11:42
*** danblack has quit IRC11:43
gray--any swift+keystone experts out there? any info on changing the tenant_id for just 'tenant'?  is it possible to do?11:43
*** jrodom has joined #openstack11:45
gray--would just like to make things for users i'm trying to get to adopt swift11:46
*** mikal has quit IRC11:47
*** mikal has joined #openstack11:48
*** jrodom has quit IRC11:49
*** sankha93 has quit IRC11:50
*** sankha93 has joined #openstack11:51
*** iben has joined #openstack11:55
*** tan has joined #openstack11:57
*** iben has quit IRC12:00
*** anniec has joined #openstack12:02
*** tan has quit IRC12:03
*** koolhead17 has quit IRC12:04
*** tan has joined #openstack12:04
*** asadoughi has joined #openstack12:06
*** jodok has quit IRC12:06
zykes-anyone here got clues on KVM performance tuning ?12:10
*** asadoughi has quit IRC12:10
*** markwash has joined #openstack12:10
*** markwash has quit IRC12:15
*** krow has quit IRC12:15
*** dizquierdo has left #openstack12:16
*** Capashen has joined #openstack12:16
*** tan has quit IRC12:19
*** sthaha has joined #openstack12:21
*** dayou has quit IRC12:24
*** krow has joined #openstack12:24
*** henrynash has joined #openstack12:26
*** iben has joined #openstack12:26
*** krow has quit IRC12:28
*** erkules_ is now known as erkules12:31
*** iben has quit IRC12:31
*** gray-- has quit IRC12:36
*** jodok has joined #openstack12:36
*** Litex has joined #openstack12:37
*** chasmo has joined #openstack12:38
*** Litex_ has quit IRC12:40
*** anniec has quit IRC12:52
*** ispireme has quit IRC12:53
*** ispireme has joined #openstack12:53
*** myz has joined #openstack12:56
myzhello everyone12:57
*** iben has joined #openstack12:57
zykes-myz: hi12:57
myzinstances are found on openstack compute node on the following path "/var/lib/nova/instances/instance-xXx", the file "disk" is a qcow2 disk image with a base image found in "var/lib/nova/instances/_base/"12:58
myzwhen running "qemu-img info disk" it will show where the base disk file is, but when looking at this file it is not there12:59
*** nsavin has quit IRC13:00
myzi tried this on all the running instances on the compute node13:00
myzany ideas13:00
*** iben has quit IRC13:01
*** openpercept has joined #openstack13:04
*** asadoughi has joined #openstack13:06
*** asadoughi has quit IRC13:10
*** markwash has joined #openstack13:11
*** forever1o6 has quit IRC13:15
*** markwash has quit IRC13:15
*** kpavel has joined #openstack13:20
*** nsavin has joined #openstack13:21
*** KyleMacDonald has quit IRC13:23
*** iben has joined #openstack13:27
*** iben has quit IRC13:32
*** acfleury has quit IRC13:34
*** pinkygirl has joined #openstack13:34
myzwhere are the guruuuuuus13:35
*** CloudGuy has joined #openstack13:41
*** darjeeling has joined #openstack13:42
*** pinkygirl has quit IRC13:43
*** jrodom has joined #openstack13:45
*** acathrow has joined #openstack13:46
*** freeflyi1g has quit IRC13:48
*** dguerri has joined #openstack13:49
*** jrodom has quit IRC13:50
*** iben has joined #openstack13:57
*** alex88 has joined #openstack13:59
*** alex88 has joined #openstack13:59
*** iben has quit IRC14:02
*** CaptTofu has joined #openstack14:03
*** asadoughi has joined #openstack14:06
*** CaptTofu has quit IRC14:09
*** asadoughi has quit IRC14:10
*** markwash has joined #openstack14:11
*** ryanpetrello has joined #openstack14:13
*** CaptTofu has joined #openstack14:15
*** markwash has quit IRC14:15
*** freeflying has joined #openstack14:17
*** cmagina has quit IRC14:21
*** jiajun has quit IRC14:21
*** rustam has joined #openstack14:21
*** CloudGuy has quit IRC14:27
*** iben has joined #openstack14:28
*** cmagina has joined #openstack14:29
*** livemoon has joined #openstack14:29
*** laurent\ has joined #openstack14:30
*** myz has quit IRC14:31
*** iben has quit IRC14:33
*** alrs has quit IRC14:39
*** Ryan_Lane has quit IRC14:40
*** Ryan_Lane has joined #openstack14:41
*** jrodom has joined #openstack14:46
*** alrs has joined #openstack14:46
*** livemoon has quit IRC14:47
*** xionglingfeng has joined #openstack14:47
xionglingfengAnyone can give me a hand on quantum? There is a pretty strange problem in my OpenStack deployment...14:48
xionglingfengThe VM cannot get IP address , but I can see dnsmasq is offering IP address to it in syslog.14:49
*** CaptTofu has quit IRC14:49
*** jrodom has quit IRC14:51
*** acathrow has left #openstack14:52
*** Ursinha-afk has quit IRC14:55
*** sudorandom has joined #openstack14:58
*** Ursinha has joined #openstack14:58
*** iben has joined #openstack14:59
*** Ryan_Lane has quit IRC14:59
*** iben has quit IRC15:03
*** CaptTofu has joined #openstack15:04
*** asadoughi has joined #openstack15:06
*** asadoughi has quit IRC15:11
*** markwash has joined #openstack15:11
*** markwash has quit IRC15:16
*** tjikkun has quit IRC15:20
*** slade_w3rk has quit IRC15:21
*** eglynn has joined #openstack15:25
*** iben has joined #openstack15:29
*** zeriouz has joined #openstack15:31
*** xionglingfeng has quit IRC15:31
*** tan has joined #openstack15:33
*** mrunge has quit IRC15:33
*** coolbhavi has quit IRC15:33
*** CloudGuy has joined #openstack15:34
*** jaypipes has quit IRC15:34
*** iben has quit IRC15:34
*** CloudGuy has left #openstack15:34
*** sthaha has quit IRC15:35
*** ayoung has quit IRC15:38
*** jrodom has joined #openstack15:46
*** mattux has joined #openstack15:48
*** mattux has left #openstack15:49
*** jrodom has quit IRC15:51
*** alrs has quit IRC15:51
*** alrs has joined #openstack15:51
*** jaypipes has joined #openstack15:54
*** mmagr has quit IRC15:56
*** rnorwood1 has joined #openstack15:56
*** iben has joined #openstack16:00
*** alex88 has quit IRC16:04
*** slade_ has joined #openstack16:04
*** iben has quit IRC16:04
*** f0urtyfive has quit IRC16:05
*** asadoughi has joined #openstack16:07
*** DavidLevin has joined #openstack16:07
*** dwcramer has quit IRC16:09
uvirtbotNew bug: #1090933 in openstack-ci "Feature request: validate docs against DocBook schema" [Undecided,New] https://launchpad.net/bugs/109093316:11
*** vishy_zz is now known as vishy16:11
*** asadoughi has quit IRC16:12
*** markwash has joined #openstack16:12
*** Deathvalley122 has joined #openstack16:12
*** iben has joined #openstack16:12
*** markwash has quit IRC16:16
*** lmh has quit IRC16:18
*** lmh has joined #openstack16:19
*** yankov has joined #openstack16:21
*** ahardy_ has joined #openstack16:21
*** ahardy_ has quit IRC16:22
*** dguerri has quit IRC16:29
*** KyleMacDonald has joined #openstack16:32
*** mikal has quit IRC16:35
*** ianw has joined #openstack16:36
*** mikal has joined #openstack16:37
*** f0urtyfive has joined #openstack16:37
*** vladdy_ has quit IRC16:38
*** vladdy has joined #openstack16:40
*** alrs has quit IRC16:44
*** garyk has quit IRC16:47
*** KyleMacDonald has quit IRC16:48
*** spideyman has joined #openstack16:54
*** dguerri has joined #openstack16:54
*** ron-slc_ has joined #openstack16:55
*** ozone227 has joined #openstack16:55
*** dims has quit IRC16:57
*** jodok has joined #openstack17:01
*** ron-slc_ has quit IRC17:03
*** zeriouz has quit IRC17:04
*** scalability-junk has quit IRC17:05
*** alrs has joined #openstack17:07
*** ozone227 has quit IRC17:07
*** asadoughi has joined #openstack17:07
*** mrunge has joined #openstack17:07
*** dims has joined #openstack17:10
*** kpavel has quit IRC17:10
*** asadoughi has quit IRC17:12
*** markwash has joined #openstack17:12
*** scalability-junk has joined #openstack17:12
*** Capashen has quit IRC17:15
*** mrunge has quit IRC17:15
*** atrius_away is now known as atrius17:16
*** markwash has quit IRC17:17
*** p2w has joined #openstack17:17
*** jodok has quit IRC17:18
*** bencherian has joined #openstack17:20
*** ozone227 has joined #openstack17:21
*** CaptTofu has quit IRC17:22
*** dwcramer has joined #openstack17:22
*** rnorwood1 has quit IRC17:30
*** drdrambuie has joined #openstack17:31
*** drdrambuie has left #openstack17:31
*** comptona1 has joined #openstack17:36
*** lsell has joined #openstack17:38
thomaschaafHello what does "vm_test_mode = yes" do? I can not seem to find what this config parameter in object-server/1.conf does.17:38
thomaschaaf(Swift)17:39
*** comptona has quit IRC17:40
*** osier has joined #openstack17:41
*** comptona1 has quit IRC17:42
*** comptona has joined #openstack17:42
*** comptona has quit IRC17:43
*** bsdgeek has joined #openstack17:44
*** jrodom has joined #openstack17:47
*** ozone227 has quit IRC17:48
*** garyk has joined #openstack17:49
*** Tross has joined #openstack17:50
*** jrodom has quit IRC17:52
*** KyleMacDonald has joined #openstack17:54
*** osier has quit IRC17:55
*** adjohn has joined #openstack17:55
*** asadoughi has joined #openstack17:56
*** tmichael has joined #openstack17:57
*** openpercept has quit IRC17:58
*** maurosr has joined #openstack17:58
*** osier has joined #openstack17:59
*** spideyman has quit IRC18:00
*** dguerri has quit IRC18:03
*** dguerri has joined #openstack18:03
*** sacharya has joined #openstack18:04
*** lostone31 has joined #openstack18:07
*** aspiers has joined #openstack18:09
*** jodok has joined #openstack18:10
*** jodok has joined #openstack18:10
*** adam__ has quit IRC18:11
*** jodok has joined #openstack18:12
*** jodok has joined #openstack18:12
*** scalability-junk has quit IRC18:12
*** markwash has joined #openstack18:12
*** CaptTofu has joined #openstack18:14
*** eglynn has quit IRC18:16
*** markwash has quit IRC18:17
*** l0p3n has quit IRC18:20
*** jaypipes has quit IRC18:20
*** jaypipes has joined #openstack18:25
*** adjohn has quit IRC18:28
*** markwash has joined #openstack18:30
*** lsell has quit IRC18:31
zykes-thomaschaaf: say what ?18:31
thomaschaafIn the all in one swift there is a configuration setting vm_test_mode and it is set to yes but I can't find any documentation on it.18:32
*** l0p3n has joined #openstack18:33
*** ianw has quit IRC18:36
*** asadoughi has quit IRC18:36
*** KyleMacDonald has quit IRC18:37
*** p2w has quit IRC18:38
*** Tross has quit IRC18:39
*** dolphm has joined #openstack18:39
*** dolphm has quit IRC18:40
*** dolphm has joined #openstack18:40
*** cipherwar has joined #openstack18:41
*** linuxfreck has quit IRC18:41
*** asadoughi has joined #openstack18:43
*** dolphm has quit IRC18:44
*** cipherwar_ has joined #openstack18:46
*** cipherwar_ has quit IRC18:46
*** scalability-junk has joined #openstack18:46
*** jrodom has joined #openstack18:47
*** CaptTofu has quit IRC18:49
*** doublerr has joined #openstack18:51
*** cipherwar has quit IRC18:52
*** jrodom has quit IRC18:52
*** cipherwar has joined #openstack18:53
*** yidclare1 has quit IRC19:00
*** cipherwar has quit IRC19:00
*** Tross has joined #openstack19:06
*** krow has joined #openstack19:06
*** rnorwood1 has joined #openstack19:08
*** dims has quit IRC19:09
*** stevebake has quit IRC19:09
*** CaptTofu has joined #openstack19:09
*** stevebake has joined #openstack19:12
*** sn0wb1rd has quit IRC19:14
*** sn0wb1rd has joined #openstack19:15
*** doublerr has quit IRC19:15
*** ngoula has joined #openstack19:18
*** dguerri has quit IRC19:18
*** sam_one has quit IRC19:23
*** sam_one_ has joined #openstack19:23
*** DavidLevin has quit IRC19:24
*** mestery has quit IRC19:25
*** sama has joined #openstack19:26
*** kpavel has joined #openstack19:26
*** markwash has quit IRC19:30
*** doublerr has joined #openstack19:32
*** sama1 has joined #openstack19:34
*** sam_one_ has quit IRC19:34
*** sama has quit IRC19:36
*** anniec has joined #openstack19:39
*** MarcMorata has joined #openstack19:39
*** ngoula has quit IRC19:40
*** krow has quit IRC19:40
*** mestery has joined #openstack19:41
*** cipherwar has joined #openstack19:44
*** jrodom has joined #openstack19:48
*** iben has quit IRC19:49
*** krow has joined #openstack19:49
*** eglynn has joined #openstack19:51
*** iben has joined #openstack19:52
*** jrodom has quit IRC19:52
*** adjohn has joined #openstack19:53
*** ryanpetr_ has joined #openstack19:54
*** adjohn has quit IRC19:56
*** ryanpetrello has quit IRC19:57
*** CaptTofu has quit IRC19:58
*** ispireme has quit IRC19:58
ibenhttps://answers.launchpad.net/swift/+question/21193019:58
ibenvm_test_mode is a feature to let you run a Swift "cluster" on a single box for testing purposes. See the Swift-All-In-One documentation for an example that uses it.19:59
ibenIf you're running a real cluster, leave it off.19:59
*** sama1 has quit IRC19:59
*** doublerr has quit IRC20:06
*** krow has quit IRC20:08
*** krow has joined #openstack20:09
*** kpavel has quit IRC20:09
*** ispireme has joined #openstack20:10
*** markwash has joined #openstack20:11
*** thomaschaaf has quit IRC20:15
*** Tross has quit IRC20:17
*** ispireme has quit IRC20:19
*** Tross has joined #openstack20:19
*** krow has quit IRC20:25
*** dguerri has joined #openstack20:27
*** ispireme has joined #openstack20:30
*** anniec has quit IRC20:31
*** atrius is now known as atrius_away20:32
zykes-Anyone here got any module for puppet to use with libvirt?20:32
*** ryanpetr_ has quit IRC20:34
*** huats has quit IRC20:35
*** garyk has quit IRC20:36
*** blamar has quit IRC20:39
*** timello has joined #openstack20:43
*** mmagr has joined #openstack20:46
*** stevebake has quit IRC20:48
*** blamar has joined #openstack20:49
*** SmokeyXL has joined #openstack20:52
*** mmagr has quit IRC20:57
*** sankha93 has quit IRC20:59
*** Goose90053 has joined #openstack21:02
*** iben has quit IRC21:04
*** stevebake has joined #openstack21:05
*** iben has joined #openstack21:05
*** Goose90053 is now known as _hg_21:07
*** alrs has quit IRC21:07
*** WackoRob_ has joined #openstack21:08
*** _hg_ is now known as Hg_21:09
*** stevebake has quit IRC21:09
*** Hg_ has quit IRC21:10
*** michaelchapman has quit IRC21:13
*** [Cupcakes] has joined #openstack21:14
*** vishy is now known as vishy_zz21:19
*** stevebake has joined #openstack21:20
*** EmilienM has joined #openstack21:20
uvirtbotNew bug: #1091007 in swift "No way to specify swift.conf location when looking for swift_hash_path_suffix" [Undecided,New] https://launchpad.net/bugs/109100721:20
*** danblack has joined #openstack21:21
*** sam_one_ has joined #openstack21:22
*** Ryan_Lane has joined #openstack21:24
*** maxiz_ has joined #openstack21:25
*** maxiz has quit IRC21:27
*** alrs has joined #openstack21:27
*** ispireme has quit IRC21:32
*** iben has quit IRC21:33
*** mattstep has quit IRC21:39
*** dwcramer has quit IRC21:39
*** ispireme has joined #openstack21:40
*** [Cupcakes] has quit IRC21:40
*** mattstep has joined #openstack21:40
*** [Cupcakes] has joined #openstack21:41
*** [Cupcakes] has quit IRC21:41
*** timello has quit IRC21:41
*** timello has joined #openstack21:41
*** [Cupcakes] has joined #openstack21:41
*** [Cupcakes] has quit IRC21:41
*** [Cupcakes] has joined #openstack21:42
*** [Cupcakes] has quit IRC21:42
*** [Cupcakes] has joined #openstack21:42
*** [Cupcakes] has quit IRC21:42
*** michaelchapman has joined #openstack21:46
*** asadoughi has quit IRC21:49
*** CaptTofu has joined #openstack21:49
*** danblack has quit IRC21:59
*** WackoRob_ is now known as WackoRobie21:59
*** ron-slc_ has joined #openstack22:12
*** EmilienM has left #openstack22:13
*** acb__ has quit IRC22:13
*** acb__ has joined #openstack22:14
*** dguerri has quit IRC22:14
*** CaptTofu has quit IRC22:17
*** alrs has quit IRC22:18
*** mattstep has quit IRC22:18
*** alrs has joined #openstack22:18
*** mattstep has joined #openstack22:21
*** ron-slc_ has quit IRC22:23
*** Vek has quit IRC22:23
*** mattstep has quit IRC22:24
*** mattstep has joined #openstack22:25
*** afazekas has quit IRC22:25
*** dizquierdo has joined #openstack22:33
*** alrs has quit IRC22:33
*** carif has quit IRC22:35
*** alrs has joined #openstack22:37
*** ttrifonov is now known as ttrifonov_zZzz22:38
*** miclorb has joined #openstack22:41
*** henrynash has quit IRC22:43
*** CaptTofu has joined #openstack22:43
*** CaptTofu has quit IRC22:45
*** mccun934 has joined #openstack22:49
*** Tross1 has joined #openstack22:49
*** Tross has quit IRC22:50
*** Tross has joined #openstack22:54
*** Tross1 has quit IRC22:56
uvirtbotNew bug: #1091021 in horizon "Should store timezone string in session instead of pytz object" [Undecided,In progress] https://launchpad.net/bugs/109102122:58
*** CaptTofu has joined #openstack23:01
*** CaptTofu has quit IRC23:03
*** dizquierdo has left #openstack23:05
*** CaptTofu has joined #openstack23:05
uvirtbotNew bug: #1091028 in python-quantumclient "pyparsing trying to use version that won't work with python 2.X" [Undecided,New] https://launchpad.net/bugs/109102823:11
*** dwcramer has joined #openstack23:12
*** jodok has quit IRC23:19
*** tmichael has quit IRC23:20
*** tmichael has joined #openstack23:21
*** ryanpetrello has joined #openstack23:24
*** forever1o6 has joined #openstack23:25
*** sthaha has joined #openstack23:26
*** maxiz_ has quit IRC23:28
*** koolhead17 has joined #openstack23:31
*** adam_ has joined #openstack23:32
*** bsdgeek has quit IRC23:33
*** MarcMorata has quit IRC23:34
*** doublerr has joined #openstack23:36
*** aspiers has quit IRC23:36
*** CaptTofu has quit IRC23:37
*** forever1o6 has quit IRC23:44
*** forever1o6 has joined #openstack23:45
*** mishin has joined #openstack23:46
*** sn0wb1rd has quit IRC23:50
*** DavidLevin has joined #openstack23:54
*** adjohn has joined #openstack23:55
*** iben has joined #openstack23:58

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!