Friday, 2016-08-05

*** Labs22 has left #openstack00:00
*** rossella_s has quit IRC00:00
*** jeroen92 has joined #openstack00:00
*** manous has quit IRC00:00
*** rossella_s has joined #openstack00:01
*** achampion has joined #openstack00:02
*** haplo37__ has quit IRC00:02
*** rrecio has quit IRC00:02
*** hfu has joined #openstack00:03
*** MaxSan_ has quit IRC00:04
*** SumitNaiksatam has quit IRC00:04
*** smccarthy has quit IRC00:05
*** thorst has quit IRC00:06
*** jeroen92 has quit IRC00:06
*** stanchan has quit IRC00:07
*** msimonin has quit IRC00:07
*** droyo has quit IRC00:10
*** shootbird has joined #openstack00:10
*** markvoelker has joined #openstack00:12
*** v3nd3tta`` is now known as v3nd3tta00:13
*** nixpenguin has quit IRC00:14
*** rbak has joined #openstack00:14
*** rbak has quit IRC00:14
*** markvoelker_ has quit IRC00:14
*** nixpenguin has joined #openstack00:14
*** rainya has quit IRC00:15
*** vishwanathj has joined #openstack00:18
*** VW has quit IRC00:23
*** hfu has quit IRC00:24
*** limao has joined #openstack00:25
*** hfu has joined #openstack00:25
*** gregmark has quit IRC00:26
*** achampion has quit IRC00:28
*** lucendio has quit IRC00:29
*** vishwanathj has quit IRC00:30
*** vishwanathj has joined #openstack00:31
*** chlong has quit IRC00:32
*** jckasper has quit IRC00:32
*** jckasper has joined #openstack00:33
*** stanchan has joined #openstack00:33
*** badon has quit IRC00:35
*** vishwanathj has quit IRC00:36
*** vishwanathj has joined #openstack00:37
*** mtanino has quit IRC00:37
*** Suyi_ has quit IRC00:37
*** jckasper has quit IRC00:37
*** brahama has joined #openstack00:38
*** xinliang has joined #openstack00:39
*** amotoki has joined #openstack00:39
*** vishwanathj has quit IRC00:40
*** vishwanathj has joined #openstack00:41
*** vishwanathj has quit IRC00:41
*** rama_y has quit IRC00:44
*** diogogmt has quit IRC00:46
*** phuongnh has joined #openstack00:49
*** retreved has joined #openstack00:49
*** janzian has quit IRC00:50
*** hichihara has quit IRC00:51
*** smccarthy has joined #openstack00:51
*** warriorforGod has joined #openstack00:51
*** hichihara has joined #openstack00:51
*** brahama has quit IRC00:52
*** stanchan has quit IRC00:54
*** elo has joined #openstack00:54
*** swatson has quit IRC00:54
*** achampion has joined #openstack00:55
*** smccarthy has quit IRC00:55
*** warriorforGod has quit IRC00:56
*** jckasper has joined #openstack00:59
*** shaleh has quit IRC00:59
*** markvoelker has quit IRC00:59
*** jckasper has quit IRC01:01
*** jeroen92 has joined #openstack01:02
*** tbonds has joined #openstack01:03
*** VW has joined #openstack01:03
*** phileas has quit IRC01:03
*** hfu has quit IRC01:03
*** hfu has joined #openstack01:04
*** mikeoutland has joined #openstack01:04
*** thorst has joined #openstack01:04
*** tochi has quit IRC01:04
*** phileas has joined #openstack01:05
*** gildub has joined #openstack01:05
*** jeroen92 has quit IRC01:06
*** dcwangmit01 has quit IRC01:06
*** jckasper has joined #openstack01:07
*** ayoung has joined #openstack01:08
*** mikeoutland has quit IRC01:08
*** mikeoutland has joined #openstack01:09
*** spzala has quit IRC01:09
*** spzala has joined #openstack01:10
*** thorst has quit IRC01:11
*** warriorforGod has joined #openstack01:11
*** badon has joined #openstack01:12
*** mikeoutland has quit IRC01:13
*** retreved has quit IRC01:13
*** jckasper has quit IRC01:14
*** spzala has quit IRC01:14
*** thorst has joined #openstack01:15
*** bobh has joined #openstack01:15
*** haoli_wfh has joined #openstack01:16
*** piet_ has joined #openstack01:16
*** thorst has quit IRC01:16
*** haoli_wfh has quit IRC01:17
*** amotoki has quit IRC01:18
*** zouyapeng has joined #openstack01:18
*** bobh has quit IRC01:19
*** namnh has joined #openstack01:20
*** johnny__ has quit IRC01:20
*** lucendio has joined #openstack01:20
*** haoli_wfh has joined #openstack01:21
*** bobh has joined #openstack01:21
*** jeroen92 has joined #openstack01:22
*** haoli_wfh has quit IRC01:23
*** lucendio has quit IRC01:24
*** nacer has quit IRC01:25
*** haoli_wfh has joined #openstack01:25
*** haoli_wfh has quit IRC01:25
*** jeroen92 has quit IRC01:26
*** VW has quit IRC01:27
*** bobh has quit IRC01:27
*** Lee1092 has joined #openstack01:28
*** haoli_wfh has joined #openstack01:28
*** piet_ has quit IRC01:30
*** warriorforGod has quit IRC01:31
*** Rizy has joined #openstack01:32
*** haoli_wfh has quit IRC01:33
*** shootbird has quit IRC01:39
*** BruceAuyeung has joined #openstack01:41
*** vinaypotluri has quit IRC01:41
*** Helio- has quit IRC01:42
*** kean has joined #openstack01:43
*** pmathews has joined #openstack01:46
*** shootbird has joined #openstack01:50
*** smccarthy has joined #openstack01:50
*** valw has joined #openstack01:52
*** fzdarsky_ has joined #openstack01:56
*** erkules_ has joined #openstack01:58
*** fzdarsky has quit IRC01:59
*** Gwayne has quit IRC01:59
*** dcwangmit01 has joined #openstack01:59
*** fritchie has quit IRC02:00
*** fritchie has joined #openstack02:00
*** erkules has quit IRC02:00
*** vinaypotluri has joined #openstack02:02
*** tochi has joined #openstack02:04
*** yamahata has quit IRC02:07
*** cemason has joined #openstack02:08
*** krypto has joined #openstack02:10
*** spzala has joined #openstack02:10
*** cemason has quit IRC02:11
*** cemason has joined #openstack02:11
*** fragatina has joined #openstack02:12
*** Rizy has quit IRC02:12
*** stanchan has joined #openstack02:13
*** amotoki has joined #openstack02:13
*** danielbruno has quit IRC02:16
*** thorst has joined #openstack02:17
*** spzala has quit IRC02:17
*** zouyapeng has quit IRC02:17
*** pmathews has quit IRC02:21
*** ashw has joined #openstack02:21
*** dslevin has joined #openstack02:22
*** Sir_Designer has quit IRC02:22
*** bobh has joined #openstack02:23
*** jeroen92 has joined #openstack02:23
*** stanchan has quit IRC02:24
*** thorst has quit IRC02:25
*** krypto has quit IRC02:26
*** saschpe has quit IRC02:27
*** fragatina has quit IRC02:27
*** krypto has joined #openstack02:27
*** ksolv has joined #openstack02:27
*** jeroen92 has quit IRC02:28
*** julim has joined #openstack02:28
*** saschpe has joined #openstack02:29
*** cyberworm54 has joined #openstack02:29
*** abelur is now known as abelur|brb02:29
*** brokencycle has joined #openstack02:29
*** fsimonce has quit IRC02:30
*** krypto has quit IRC02:31
*** daemontool_ has quit IRC02:31
*** damadhat has joined #openstack02:31
*** Rizy has joined #openstack02:32
*** mikeoutland has joined #openstack02:33
*** damadhatter has quit IRC02:35
*** bobh has quit IRC02:35
*** abelur|brb is now known as abelur02:35
*** Noname has joined #openstack02:37
*** joeg has left #openstack02:38
*** damadhat has quit IRC02:40
*** warriorforGod has joined #openstack02:40
*** retreved has joined #openstack02:40
*** dslevin has left #openstack02:42
*** Helio- has joined #openstack02:43
*** thorst has joined #openstack02:43
*** mikeoutland has quit IRC02:43
*** thorst has quit IRC02:43
*** zul has joined #openstack02:44
*** hfu has quit IRC02:45
*** pmathews has joined #openstack02:46
*** dslevin has joined #openstack02:48
*** smccarthy has quit IRC02:48
*** amotoki has quit IRC02:48
*** yamahata has joined #openstack02:49
*** rasca has quit IRC02:50
*** retreved has quit IRC02:50
*** rasca has joined #openstack02:50
*** dslevin has quit IRC02:51
*** dslevin has joined #openstack02:51
*** dslevin has quit IRC02:55
*** pmathews has quit IRC02:55
*** dslevin has joined #openstack02:55
*** nacer has joined #openstack02:56
*** steveg_afk has quit IRC02:57
*** Brklyn has joined #openstack02:58
*** dslevin has quit IRC02:58
*** piet_ has joined #openstack02:59
*** spzala has joined #openstack03:01
*** nacer has quit IRC03:02
*** Brklyn has quit IRC03:03
*** guestvillage has joined #openstack03:04
*** guestvillage has left #openstack03:04
*** spzala has quit IRC03:06
*** smccarthy has joined #openstack03:08
*** steveg_afk has joined #openstack03:09
*** hfu has joined #openstack03:10
*** Son_Goku has quit IRC03:11
*** Son_Goku has joined #openstack03:12
*** rama_y has joined #openstack03:13
*** dslevin has joined #openstack03:14
*** yuanyou_ has joined #openstack03:14
*** jckasper has joined #openstack03:15
*** amotoki has joined #openstack03:15
*** jckasper has quit IRC03:17
*** Sir_Designer has joined #openstack03:17
*** jckasper has joined #openstack03:17
*** yamahata has quit IRC03:18
*** liverpooler has quit IRC03:20
*** mikeoutland has joined #openstack03:24
*** mikeoutland has quit IRC03:25
*** ashw has quit IRC03:25
*** ayoung is now known as ayoung_ZZZzzz03:26
*** Sir_Designer has quit IRC03:27
*** Helheim has quit IRC03:28
*** julim has quit IRC03:31
*** amotoki has quit IRC03:31
*** subho has quit IRC03:34
*** Helheim has joined #openstack03:35
*** vimal has joined #openstack03:36
*** jckasper has quit IRC03:37
*** mikebrow_ has joined #openstack03:38
*** tochi has quit IRC03:38
*** mikebrow has quit IRC03:39
*** johefernan has joined #openstack03:39
*** warriorforGod has quit IRC03:39
*** warriorforGod has joined #openstack03:40
*** stanchan has joined #openstack03:41
*** aholler has joined #openstack03:42
*** thorst has joined #openstack03:44
*** warriorforGod has quit IRC03:44
*** aholler_ has quit IRC03:45
*** subho has joined #openstack03:48
*** JonSnowcl has joined #openstack03:49
*** JonSnowcl has quit IRC03:50
*** chlong has joined #openstack03:50
*** thorst has quit IRC03:52
*** Sir_Designer has joined #openstack03:52
*** stanchan has quit IRC03:52
*** piet_ has quit IRC03:52
*** valw has quit IRC03:53
*** Rizy has quit IRC03:53
*** Lenz has quit IRC03:54
*** nkrinner_afk is now known as nkrinner03:55
*** kotra03 has joined #openstack03:56
*** nacer has joined #openstack03:58
*** fritchie has quit IRC04:00
*** fritchie has joined #openstack04:00
*** Sir_Designer has quit IRC04:01
*** sticker has quit IRC04:01
*** germs has quit IRC04:01
*** Rizy has joined #openstack04:02
*** spzala has joined #openstack04:02
*** nacer has quit IRC04:03
*** tochi has joined #openstack04:06
*** spzala has quit IRC04:07
*** abelur is now known as abelur|meet04:08
*** vimal has quit IRC04:12
*** valw has joined #openstack04:12
*** hfu has quit IRC04:13
*** Pavo has joined #openstack04:15
*** amotoki has joined #openstack04:16
*** mikebrow_ has quit IRC04:17
*** mikebrow has joined #openstack04:17
*** woodard has quit IRC04:17
*** zouyapeng has joined #openstack04:18
*** subho has quit IRC04:20
*** woodard has joined #openstack04:20
*** vinaypotluri has quit IRC04:21
*** brokencycle has quit IRC04:22
*** subho has joined #openstack04:22
*** jeroen92 has joined #openstack04:24
*** fragatina has joined #openstack04:27
*** subho has quit IRC04:28
*** pmathews has joined #openstack04:29
*** jeroen92 has quit IRC04:29
*** johefernan has quit IRC04:30
*** smccarth_ has joined #openstack04:31
*** ronis has joined #openstack04:31
*** Pavo has quit IRC04:31
*** fragatina has quit IRC04:31
*** limao has quit IRC04:31
*** dragon9783 has joined #openstack04:31
*** limao has joined #openstack04:32
*** vimal has joined #openstack04:32
*** Rizy has quit IRC04:33
*** abelur|meet is now known as abelur04:33
*** smccarthy has quit IRC04:34
*** romerocesar has joined #openstack04:34
*** pmathews has quit IRC04:34
*** rama_y has quit IRC04:36
*** ksolv has quit IRC04:37
*** markvoelker has joined #openstack04:38
*** mkovarik has joined #openstack04:40
*** subho has joined #openstack04:41
*** ronis has quit IRC04:41
*** ronis has joined #openstack04:42
*** rama_y has joined #openstack04:43
*** markvoelker has quit IRC04:43
*** kean has quit IRC04:44
*** Bhaskarakiran has joined #openstack04:44
*** d-ops has quit IRC04:47
*** ronis has quit IRC04:48
*** ronis has joined #openstack04:49
*** kirotawa1 has quit IRC04:50
*** badon has quit IRC04:50
*** badon has joined #openstack04:50
*** badon has quit IRC04:51
*** thorst has joined #openstack04:51
*** subho has quit IRC04:52
*** SumitNaiksatam has joined #openstack04:52
*** SumitNaiksatam has quit IRC04:52
*** nehar has joined #openstack04:52
*** Poornima has joined #openstack04:53
*** comay has quit IRC04:53
*** psachin has joined #openstack04:54
*** slashd has quit IRC04:54
*** Sir_Designer has joined #openstack04:55
*** cyborg-one has quit IRC04:55
*** hybridpollo has quit IRC04:56
*** badon has joined #openstack04:56
*** d-ops has joined #openstack04:57
*** d-ops has quit IRC04:57
*** thorst has quit IRC04:58
*** d-ops has joined #openstack04:58
*** comay has joined #openstack04:58
*** Sir_Designer has quit IRC05:00
*** Pavo has joined #openstack05:01
*** spzala has joined #openstack05:01
*** d-ops has quit IRC05:02
*** subho has joined #openstack05:03
*** Warped has quit IRC05:04
*** shootbird has quit IRC05:05
*** hfu has joined #openstack05:05
*** spzala has quit IRC05:06
*** ronis has quit IRC05:10
*** shootbird has joined #openstack05:12
*** M-shine has quit IRC05:14
*** stanchan has joined #openstack05:16
*** kean has joined #openstack05:17
*** valw has quit IRC05:18
*** scuttlemonkey is now known as scuttle|afk05:18
*** subho has quit IRC05:19
*** janki has joined #openstack05:19
*** jsheeren has joined #openstack05:20
*** subho has joined #openstack05:23
*** Warped has joined #openstack05:25
*** rama_y has quit IRC05:25
*** janelleb has joined #openstack05:26
*** jeroen92 has joined #openstack05:26
*** egonzalez has joined #openstack05:29
John341When I create a neutron subnet-create type vlan NN it goes fine, and I can there's dot1q iface on both the neutron and compute node. However, when I provision a vm with nova boot, the dhcp network namespace never gets created on the compute node05:29
*** egonzalez has quit IRC05:29
John341What may be preventing the qdhcp netns to be created on the compute?05:30
*** aeperezt has quit IRC05:30
*** rcernin has joined #openstack05:31
*** subho has quit IRC05:31
*** jeroen92 has quit IRC05:31
*** e0ne has joined #openstack05:31
*** msimonin has joined #openstack05:32
*** Pavo has quit IRC05:33
*** livelace has joined #openstack05:34
*** smccarth_ has quit IRC05:35
*** links has joined #openstack05:36
*** bluedusk has quit IRC05:38
*** jckasper has joined #openstack05:38
*** hfu has quit IRC05:38
*** radek_ has joined #openstack05:38
*** Lenz has joined #openstack05:40
*** bluedusk has joined #openstack05:40
*** lbrune has joined #openstack05:40
*** bocaneri has joined #openstack05:41
*** limao_ has joined #openstack05:42
*** jckasper has quit IRC05:42
*** nmagnezi has joined #openstack05:44
*** limao has quit IRC05:45
*** hfu has joined #openstack05:45
*** slaweq_ has joined #openstack05:47
*** mcornea has joined #openstack05:47
*** subho has joined #openstack05:47
*** lelouch_ has joined #openstack05:48
*** Rizy has joined #openstack05:51
*** evilt0ne has quit IRC05:51
*** M-shine has joined #openstack05:53
*** pbandark has joined #openstack05:54
*** ChubYann has quit IRC05:55
*** thorst has joined #openstack05:56
*** hfu has quit IRC05:56
*** Sir_Designer has joined #openstack05:56
*** d-ops has joined #openstack05:58
*** brdude has quit IRC05:58
*** ekarlso has quit IRC05:58
*** code-R has joined #openstack05:59
*** nacer has joined #openstack05:59
*** fritchie has quit IRC06:00
*** fritchie has joined #openstack06:00
*** code-R_ has joined #openstack06:00
*** Sir_Designer has quit IRC06:01
*** spzala has joined #openstack06:02
*** subho has quit IRC06:02
*** hfu has joined #openstack06:03
*** thorst has quit IRC06:03
*** juststackit has quit IRC06:03
*** d-ops has quit IRC06:03
*** code-R has quit IRC06:04
*** nacer has quit IRC06:04
*** code-R_ has quit IRC06:05
*** spzala has quit IRC06:07
*** chlong has quit IRC06:08
*** cyborg-one has joined #openstack06:08
*** hieulq_ has joined #openstack06:08
*** Rizy has quit IRC06:08
*** groen692 has joined #openstack06:08
*** Miouge has joined #openstack06:12
*** slaweq_ has quit IRC06:13
*** coolsvap has joined #openstack06:14
*** ianychoi has quit IRC06:18
*** jimbaker has quit IRC06:19
*** valw has joined #openstack06:19
*** d-ops has joined #openstack06:19
*** brdude has joined #openstack06:20
*** sandanar has joined #openstack06:20
*** jimbaker has joined #openstack06:22
*** jimbaker has quit IRC06:23
*** jimbaker has joined #openstack06:23
*** valw has quit IRC06:23
*** d-ops has quit IRC06:24
*** msimonin has quit IRC06:24
*** krisd has quit IRC06:28
*** krisd_ has joined #openstack06:28
*** phuongnh has quit IRC06:29
*** phuongnh has joined #openstack06:30
*** hfu has quit IRC06:33
*** hfu has joined #openstack06:34
*** pnavarro has joined #openstack06:35
*** stanchan has quit IRC06:36
*** Rizy has joined #openstack06:36
*** code-R has joined #openstack06:37
*** mewald has joined #openstack06:38
*** valw has joined #openstack06:38
*** code-R_ has joined #openstack06:39
*** lbrune has quit IRC06:39
*** adriant has quit IRC06:39
*** geaaru has joined #openstack06:40
*** markvoelker has joined #openstack06:40
*** d-ops has joined #openstack06:40
*** chlong has joined #openstack06:41
*** dmueller-evoila has joined #openstack06:41
*** code-R has quit IRC06:42
*** pravins has joined #openstack06:43
*** jtomasek has joined #openstack06:44
*** markvoelker has quit IRC06:44
*** d-ops has quit IRC06:44
*** ronis has joined #openstack06:45
*** Rizy has quit IRC06:47
*** martines has quit IRC06:49
*** efoley has joined #openstack06:50
*** e0ne has quit IRC06:51
*** smccarthy has joined #openstack06:52
*** chlong has quit IRC06:52
*** d-ops has joined #openstack06:55
*** Poornima has quit IRC06:56
*** ianychoi has joined #openstack06:56
*** smccarthy has quit IRC06:57
*** Sir_Designer has joined #openstack06:57
*** RichB has joined #openstack06:58
*** lbrune has joined #openstack06:59
*** pnavarro has quit IRC06:59
*** nacer has joined #openstack07:00
*** yamamot__ has joined #openstack07:00
*** d-ops has quit IRC07:00
*** haoli_wfh has joined #openstack07:00
*** msimonin has joined #openstack07:00
*** martines has joined #openstack07:01
*** code-R_ has quit IRC07:01
*** thorst has joined #openstack07:01
*** Sir_Designer has quit IRC07:01
*** Na3iL has joined #openstack07:03
*** brokencycle has joined #openstack07:03
*** belmoreira has joined #openstack07:03
*** spzala has joined #openstack07:03
*** BruceAuyeung has quit IRC07:03
*** radek_ is now known as radeks07:05
*** phuongnh has quit IRC07:05
*** nacer has quit IRC07:05
*** dgurtner has joined #openstack07:05
*** mosulica has joined #openstack07:06
*** gildub has quit IRC07:07
*** thorst has quit IRC07:08
*** d-ops has joined #openstack07:08
*** spzala has quit IRC07:08
*** mikelk has joined #openstack07:09
*** radeks has quit IRC07:10
*** ogny has quit IRC07:11
*** radeks has joined #openstack07:12
*** Poornima has joined #openstack07:12
*** d-ops has quit IRC07:12
*** ogny has joined #openstack07:12
*** ogny has joined #openstack07:12
*** stanchan has joined #openstack07:12
*** lbrune has quit IRC07:13
*** fsimonce has joined #openstack07:14
*** vishwanathj has joined #openstack07:15
*** vishwanathj has quit IRC07:15
*** jimbaker has quit IRC07:16
*** atchuthan has quit IRC07:18
*** atchuthan has joined #openstack07:18
*** jimbaker has joined #openstack07:19
*** code-R has joined #openstack07:20
*** jimbaker has quit IRC07:20
*** jimbaker has joined #openstack07:20
*** woodard has quit IRC07:21
*** achampion has quit IRC07:22
*** msimonin has quit IRC07:22
*** lbrune has joined #openstack07:23
*** code-R has quit IRC07:23
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away07:24
*** code-R has joined #openstack07:24
*** panda|zz is now known as panda07:24
*** rdas has joined #openstack07:24
*** jpena|off is now known as jpena07:26
*** nacer has joined #openstack07:27
*** jeroen92 has joined #openstack07:27
*** l4ng1t has joined #openstack07:29
*** stanchan has quit IRC07:31
*** nacer has quit IRC07:32
*** gfidente has joined #openstack07:32
*** jeroen92 has quit IRC07:32
*** Bhaskarakiran has quit IRC07:37
*** nacer has joined #openstack07:37
*** zenoway has joined #openstack07:39
*** jpich has joined #openstack07:39
*** cyborg-one has quit IRC07:40
*** cyborg-one has joined #openstack07:40
*** haoli_wfh has quit IRC07:40
*** admin0 has joined #openstack07:44
*** atira has joined #openstack07:48
*** nkrinner is now known as nkrinner_afk07:48
*** rsimai_away is now known as rsimai07:50
*** msimonin has joined #openstack07:50
*** jeroen92 has joined #openstack07:51
*** dragon9783 has quit IRC07:51
*** Bhaskarakiran has joined #openstack07:53
*** Dw_Sn has joined #openstack07:54
*** Bhaskarakiran has quit IRC07:55
*** Bhaskarakiran has joined #openstack07:55
*** shardy has joined #openstack07:55
*** jeroen92 has quit IRC07:56
*** toscalix has joined #openstack07:57
*** alla_ has joined #openstack07:58
*** dgurtner has quit IRC07:58
*** Sir_Designer has joined #openstack07:58
*** geaaru has quit IRC07:58
*** pravins has quit IRC07:59
*** fritchie has quit IRC08:00
*** rossella_s has quit IRC08:00
*** fritchie has joined #openstack08:00
*** rossella_s has joined #openstack08:00
*** TMM has quit IRC08:01
*** migi_ is now known as migi08:02
*** mosulica has quit IRC08:03
*** Sir_Designer has quit IRC08:03
*** stanchan has joined #openstack08:04
*** RS_ has quit IRC08:05
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7208:05
*** atira has quit IRC08:05
*** atira has joined #openstack08:05
*** atira has quit IRC08:06
*** atira has joined #openstack08:06
*** thetrav has joined #openstack08:08
*** lelouch_ has quit IRC08:08
*** thorst has joined #openstack08:08
*** d-ops has joined #openstack08:09
*** leanderthal|afk is now known as leanderthal08:09
*** msimonin has quit IRC08:09
*** mhickey has joined #openstack08:10
*** radeks has quit IRC08:11
*** geaaru has joined #openstack08:11
*** lbrune has quit IRC08:12
*** pravins has joined #openstack08:12
*** synegy34 has joined #openstack08:12
*** hwoarang has quit IRC08:12
*** synegy34 has quit IRC08:13
*** thorst has quit IRC08:13
*** synegy34 has joined #openstack08:14
*** shardy has quit IRC08:14
*** d-ops has quit IRC08:14
*** shardy has joined #openstack08:14
*** toanju has joined #openstack08:14
*** yaume has joined #openstack08:14
*** nmagnezi has quit IRC08:15
*** om has joined #openstack08:15
*** gatekeep has quit IRC08:15
*** Dw_Sn has quit IRC08:15
*** tesseract- has joined #openstack08:16
*** eslamelhusseiny has joined #openstack08:16
*** ashishg__ has joined #openstack08:17
*** Dw_Sn has joined #openstack08:18
*** Dw_Sn has joined #openstack08:18
*** rchavik has joined #openstack08:20
*** hwoarang has joined #openstack08:20
*** ashishg__ has quit IRC08:21
*** lelouch_ has joined #openstack08:22
*** woodard has joined #openstack08:22
*** bad_ip has quit IRC08:24
atiraHey  guys, can you please take a look at this: https://review.openstack.org/#/c/350584/08:24
*** code-R_ has joined #openstack08:25
*** cyborg-one has quit IRC08:26
*** nkrinner_afk is now known as nkrinner08:27
*** ggnel_t has joined #openstack08:27
*** pnavarro has joined #openstack08:27
*** woodard has quit IRC08:27
*** code-R has quit IRC08:28
*** mturpin has joined #openstack08:28
*** atira has quit IRC08:30
*** stanchan has quit IRC08:31
*** om has quit IRC08:36
*** namnh has quit IRC08:38
*** namnh has joined #openstack08:38
*** hichihara has quit IRC08:39
*** TMM has joined #openstack08:39
*** markvoelker has joined #openstack08:40
*** markvoelker has quit IRC08:45
*** tanee is now known as tanee_away08:49
*** mdavidson has joined #openstack08:52
*** jeroen92 has joined #openstack08:53
*** nacer has quit IRC08:53
*** namnh has quit IRC08:55
*** nacer has joined #openstack08:55
*** namnh has joined #openstack08:56
*** l4ng1t has quit IRC08:56
*** nacer has quit IRC08:56
*** jeroen92 has quit IRC08:58
*** Cyberg has joined #openstack08:58
*** kbaegis has joined #openstack08:58
*** tochi has quit IRC08:59
*** Sir_Designer has joined #openstack08:59
*** Cyberg has quit IRC09:00
*** bbcmicrocomputer has joined #openstack09:01
*** bbcmicrocomputer has joined #openstack09:01
*** code-R has joined #openstack09:03
*** Sir_Designer has quit IRC09:03
*** code-R_ has quit IRC09:03
*** lelouch_ has quit IRC09:05
*** spzala has joined #openstack09:05
*** nacer has joined #openstack09:06
*** iranzo has joined #openstack09:06
*** iranzo has quit IRC09:06
*** iranzo has joined #openstack09:06
*** thetrav has quit IRC09:07
*** msimonin has joined #openstack09:08
*** dgurtner has joined #openstack09:08
*** dgurtner has quit IRC09:08
*** dgurtner has joined #openstack09:08
*** thorst has joined #openstack09:10
*** spzala has quit IRC09:10
*** d-ops has joined #openstack09:11
*** hieulq has quit IRC09:12
*** brdude has quit IRC09:13
*** namnh has quit IRC09:13
*** brokencycle has quit IRC09:13
*** thomnico has joined #openstack09:13
*** namnh has joined #openstack09:14
*** brokencycle has joined #openstack09:14
*** e0ne has joined #openstack09:14
*** d-ops has quit IRC09:15
*** mdavidson has quit IRC09:16
*** Ryjedo_ has joined #openstack09:17
*** Ryjedo has quit IRC09:17
*** Ryjedo_ is now known as Ryjedo09:17
*** two_oes has joined #openstack09:17
*** thorst has quit IRC09:18
*** sleviim has joined #openstack09:18
*** sleviim has quit IRC09:19
*** msimonin has quit IRC09:20
*** lelouch_ has joined #openstack09:21
*** woodard has joined #openstack09:24
*** annp_ has joined #openstack09:24
*** eslamelhusseiny has quit IRC09:24
*** kotra03 has quit IRC09:25
*** eslamelhusseiny has joined #openstack09:25
*** hieulq has joined #openstack09:27
*** haoli_wfh has joined #openstack09:28
*** lucendio has joined #openstack09:28
*** woodard has quit IRC09:28
*** abehl has joined #openstack09:30
*** eslamelh_ has joined #openstack09:30
*** eslamelhusseiny has quit IRC09:30
*** puzzled has joined #openstack09:31
*** dgurtner has quit IRC09:33
*** iranzo has quit IRC09:35
*** code-R has quit IRC09:35
*** iranzo has joined #openstack09:37
*** namnh has quit IRC09:40
*** iranzo has quit IRC09:40
*** jckasper has joined #openstack09:40
*** iranzo has joined #openstack09:41
*** iranzo has quit IRC09:41
*** iranzo has joined #openstack09:41
*** iranzo has quit IRC09:41
*** limao_ has quit IRC09:41
*** v3nd3tta is now known as v3nd3tta``09:42
*** jckasper has quit IRC09:44
*** amoralej is now known as amoralej|brb09:46
*** msimonin has joined #openstack09:49
*** iranzo has joined #openstack09:49
*** msimonin has quit IRC09:54
*** jeroen92 has joined #openstack09:54
*** Zack_Deee has joined #openstack09:57
*** Zack_Deee has quit IRC09:57
*** hfu has quit IRC09:58
*** dgurtner has joined #openstack09:59
*** hfu has joined #openstack09:59
*** jeroen92 has quit IRC09:59
*** fritchie has quit IRC10:00
*** fritchie has joined #openstack10:00
*** Sir_Designer has joined #openstack10:00
*** hfu has quit IRC10:03
*** Sir_Designer has quit IRC10:05
*** amoralej|brb is now known as amoralej10:06
*** spzala has joined #openstack10:07
*** pravins has quit IRC10:08
*** ElPatronn has joined #openstack10:09
*** hieulq_ has quit IRC10:11
*** d-ops has joined #openstack10:11
*** nacer_ has joined #openstack10:12
*** spzala has quit IRC10:12
*** nacer has quit IRC10:16
*** d-ops has quit IRC10:16
*** thorst has joined #openstack10:16
*** haoli_wfh has quit IRC10:20
*** NickCao has joined #openstack10:21
*** thorst has quit IRC10:23
*** yamamot__ has quit IRC10:24
*** woodard has joined #openstack10:25
*** saintpablo has joined #openstack10:28
*** woodard has quit IRC10:29
*** arcimboldo has joined #openstack10:34
*** annp_ has quit IRC10:37
*** akovi has joined #openstack10:39
*** akovi has quit IRC10:39
*** kbaegis has quit IRC10:42
*** dasTor has quit IRC10:43
*** amotoki has quit IRC10:44
*** kbaegis has joined #openstack10:49
*** jeroen92 has joined #openstack10:55
*** dgurtner has quit IRC10:56
*** ronis has quit IRC10:57
*** aqkhan_ has joined #openstack10:59
*** lelouch_ has quit IRC10:59
*** lbrune has joined #openstack10:59
*** jeroen92 has quit IRC11:00
*** gregmark has joined #openstack11:00
*** tomas_c has joined #openstack11:00
*** kean has quit IRC11:00
*** Sir_Designer has joined #openstack11:01
*** Sir_Designer has quit IRC11:06
*** spzala has joined #openstack11:08
*** msimonin has joined #openstack11:08
*** pravins has joined #openstack11:10
*** GenteelBen has joined #openstack11:11
*** d-ops has joined #openstack11:12
*** pnavarro is now known as pnavarro|lunch11:13
*** spzala has quit IRC11:13
*** aqkhan11 has joined #openstack11:16
*** d-ops has quit IRC11:17
*** aqkhan11 has quit IRC11:17
*** tomas_c has quit IRC11:17
*** yamamoto has joined #openstack11:19
*** rchavik has quit IRC11:20
*** thorst has joined #openstack11:20
*** pravins has quit IRC11:20
*** eslamelh_ has quit IRC11:24
*** tpsilva has joined #openstack11:24
*** woodard has joined #openstack11:26
*** clopez has quit IRC11:27
*** thorst has quit IRC11:28
*** clopez has joined #openstack11:28
*** rtheis has joined #openstack11:28
*** limao has joined #openstack11:29
*** woodard has quit IRC11:31
*** two_oes has quit IRC11:31
*** nehar has quit IRC11:32
*** grafuls has quit IRC11:32
*** limao has quit IRC11:32
*** kirotawa1 has joined #openstack11:33
*** tbonds has quit IRC11:33
*** brokencycle has quit IRC11:34
*** gszasz has joined #openstack11:36
*** kbaegis has quit IRC11:36
*** kbaegis has joined #openstack11:36
kbaegisSooo.  Been opening stacks much?11:38
*** hfu has joined #openstack11:38
*** ronis has joined #openstack11:41
*** kbaegis has quit IRC11:41
*** liverpooler has joined #openstack11:41
*** efoley has quit IRC11:41
*** kbaegis has joined #openstack11:42
*** kbaegis1 has joined #openstack11:43
*** kbaegis has quit IRC11:43
*** retreved has joined #openstack11:45
*** yamamoto has quit IRC11:45
*** retreved has quit IRC11:45
*** liverpooler has quit IRC11:46
*** retreved has joined #openstack11:46
*** rfolco_ has joined #openstack11:46
*** dgurtner has joined #openstack11:47
*** dgurtner has quit IRC11:47
*** dgurtner has joined #openstack11:47
*** yamamoto has joined #openstack11:47
*** georgem1 has joined #openstack11:48
*** thorst has joined #openstack11:48
*** georgem1 has joined #openstack11:49
*** morazi has joined #openstack11:49
*** yamamoto has quit IRC11:51
*** tonythomas has joined #openstack11:53
*** alla_ has quit IRC11:54
*** ksobkowiak has joined #openstack11:54
*** masco has quit IRC11:55
*** jeroen92 has joined #openstack11:56
*** arcimboldo has quit IRC11:57
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away11:57
*** gregmark has quit IRC11:58
*** weshay has joined #openstack11:59
*** fritchie has quit IRC12:00
*** rossella_s has quit IRC12:00
*** fritchie has joined #openstack12:00
*** msimonin has quit IRC12:00
*** lborda has joined #openstack12:00
*** rossella_s has joined #openstack12:00
*** Poornima has quit IRC12:01
*** bobh has joined #openstack12:01
*** toanju has quit IRC12:02
*** Sir_Designer has joined #openstack12:02
*** msimonin has joined #openstack12:03
*** msimonin has quit IRC12:03
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7212:06
*** Sir_Designer has quit IRC12:07
*** rodrigods has quit IRC12:07
*** rodrigods has joined #openstack12:07
*** Son_Goku has quit IRC12:08
*** Son_Goku has joined #openstack12:09
*** spzala has joined #openstack12:09
*** amoralej is now known as amoralej|lunch12:09
*** bobh has quit IRC12:10
*** msimonin has joined #openstack12:10
*** baoli has joined #openstack12:11
*** radeks has joined #openstack12:12
*** julim has joined #openstack12:12
*** baoli_ has joined #openstack12:12
*** d-ops has joined #openstack12:13
*** jpena is now known as jpena|lunch12:13
*** spzala has quit IRC12:14
*** smccarthy has joined #openstack12:14
*** alla_ has joined #openstack12:15
*** baoli has quit IRC12:16
*** cgross has quit IRC12:17
*** d-ops has quit IRC12:17
*** lmiccini_ has joined #openstack12:17
*** lmiccini has quit IRC12:17
*** SteffanW has joined #openstack12:17
*** pradk has joined #openstack12:18
*** msimonin has quit IRC12:18
*** cgross has joined #openstack12:18
*** smccarthy has quit IRC12:19
*** PatronnSubEa has joined #openstack12:21
*** ggnel_t has quit IRC12:21
*** ElPatronn has quit IRC12:21
*** Bhaskarakiran has quit IRC12:23
*** underguiz has joined #openstack12:24
*** underguiz has joined #openstack12:24
*** nstrug has quit IRC12:24
*** eslamelhusseiny has joined #openstack12:25
*** amotoki has joined #openstack12:25
*** nstrug has joined #openstack12:25
*** scuttle|afk is now known as scuttlemonkey12:26
*** piet_ has joined #openstack12:26
*** Zack_Deee has joined #openstack12:26
*** woodard has joined #openstack12:26
*** nstrug_ has joined #openstack12:26
*** nstrug_ has quit IRC12:27
*** amotoki has quit IRC12:29
*** eslamelhusseiny has quit IRC12:30
*** ashw has joined #openstack12:30
*** woodard has quit IRC12:31
*** R4yTr4cer has joined #openstack12:31
*** radeks has quit IRC12:32
*** vhoward has joined #openstack12:32
*** msimonin has joined #openstack12:32
*** ashokt has quit IRC12:32
*** tbonds has joined #openstack12:34
*** JoseMello has joined #openstack12:35
*** zhugaoxiao has joined #openstack12:36
*** ronis has quit IRC12:37
*** georgem1 has quit IRC12:38
*** wbrefvem has joined #openstack12:41
*** grafuls has joined #openstack12:41
*** piet_ has quit IRC12:45
*** kbaegis1 has quit IRC12:45
*** thorst_ has joined #openstack12:45
*** kbaegis has joined #openstack12:45
*** radeks has joined #openstack12:46
*** cdnchris has joined #openstack12:46
*** nkrinner is now known as nkrinner_afk12:47
*** amotoki has joined #openstack12:47
*** spzala has joined #openstack12:49
*** d-ops has joined #openstack12:49
*** thorst has quit IRC12:49
*** jcarter2 has joined #openstack12:50
*** edleafe is now known as figleaf12:51
*** R4yTr4cer has quit IRC12:52
*** amotoki has quit IRC12:52
*** bobh has joined #openstack12:53
*** catintheroof has quit IRC12:53
*** georgem1 has joined #openstack12:55
*** NickCao has quit IRC12:56
*** markvoelker has joined #openstack12:56
*** pid1 has joined #openstack12:58
*** pid1 has quit IRC12:59
*** rbowen has joined #openstack13:00
*** skazi has quit IRC13:00
*** stanchan has joined #openstack13:00
*** pid1 has joined #openstack13:00
*** jamesdenton has joined #openstack13:01
*** pnavarro|lunch has quit IRC13:01
*** stanchan has quit IRC13:02
*** cdnchris has quit IRC13:03
*** Sir_Designer has joined #openstack13:04
*** ogny has quit IRC13:04
*** pid1 has quit IRC13:05
*** catintheroof has joined #openstack13:05
*** slashd has joined #openstack13:06
*** slashd has quit IRC13:06
*** slashd has joined #openstack13:06
*** gregmark has joined #openstack13:07
*** foexle has joined #openstack13:07
*** ogny has joined #openstack13:08
*** Sir_Designer has quit IRC13:08
*** yamamoto has joined #openstack13:08
mrhillsmang'morning13:08
*** pid1 has joined #openstack13:09
*** piet has joined #openstack13:09
*** AnilV4 has quit IRC13:09
*** eslamelhusseiny has joined #openstack13:10
*** abelur has quit IRC13:11
*** cemason has quit IRC13:14
*** cfh has joined #openstack13:14
*** cemason has joined #openstack13:14
*** smccarthy has joined #openstack13:15
*** lmiccini has joined #openstack13:15
*** lmiccini_ has quit IRC13:18
*** cgross has quit IRC13:18
*** msimonin has quit IRC13:18
*** cgross has joined #openstack13:18
*** hvprash has joined #openstack13:19
*** thetrav has joined #openstack13:19
*** smccarthy has quit IRC13:20
*** amoralej|lunch is now known as amoralej13:20
*** jeroen92 has quit IRC13:20
*** mtanino has joined #openstack13:21
*** pkennedy_ has joined #openstack13:21
*** pkennedy_ is now known as pkennedy13:22
*** faiz89 has joined #openstack13:22
*** msimonin has joined #openstack13:23
*** rbak has joined #openstack13:23
*** stanchan has joined #openstack13:24
*** jeroen92 has joined #openstack13:24
*** jpena|lunch is now known as jpena13:25
*** hvprash_ has joined #openstack13:25
*** rdas has quit IRC13:26
*** woodard has joined #openstack13:27
*** thetrav has quit IRC13:27
*** hvprash has quit IRC13:28
*** cdelatte has joined #openstack13:30
*** woodard has quit IRC13:32
*** hvprash_ has quit IRC13:32
*** diogogmt has joined #openstack13:32
*** janki has quit IRC13:33
*** hvprash has joined #openstack13:33
*** shirafuno has joined #openstack13:33
*** janki has joined #openstack13:33
shirafunoHi Guys, I’m trying to provision an openstack instance in Hashicorp’s terraform which creates an openstack instance with networking done. I’m running into a problem when because I don’t input my uuid of the network to the instance I’m getting a HTTP 400 :bad request error on running the terraform. I thought having the name of the network attached would suffice but I don’t know how to find out the networks uuid. How would I go about findin13:36
shirafunothis information out?13:36
*** cleong has joined #openstack13:36
*** RedM has quit IRC13:37
*** knikolla has joined #openstack13:37
*** hvprash_ has joined #openstack13:37
*** thetrav has joined #openstack13:37
*** ronis has joined #openstack13:38
*** stanchan has quit IRC13:38
*** Son_Goku has quit IRC13:38
*** dgurtner has quit IRC13:39
electrocucarachashirafuno: correct me if I'm wrong but it's not associate a network to the vm13:39
*** stanchan has joined #openstack13:39
shirafunoelectrocucaracha: I don’t really quite know, i’m just playing this as I go along.13:40
*** VW has joined #openstack13:40
*** hvprash has quit IRC13:40
electrocucarachashirafuno: I have two personal repos where I'm using terraform with openstack, hopefully they help you13:40
electrocucarachashirafuno: https://github.com/search?q=user%3Aelectrocucaracha+terraform13:40
shirafunoIt works in creating a network, subnet and instance if done seperately. But join them together and they fail13:41
*** msimonin has quit IRC13:41
*** robbiew has joined #openstack13:41
*** pmathews has joined #openstack13:41
*** RedW has joined #openstack13:41
*** jckasper has joined #openstack13:41
*** galstrom_zzz is now known as galstrom13:44
*** erkules_ is now known as erkules13:44
*** erkules has quit IRC13:44
*** erkules has joined #openstack13:44
*** galstrom is now known as galstrom_zzz13:45
*** janzian has joined #openstack13:45
*** D4RKS1D3 has quit IRC13:45
*** jckasper has quit IRC13:46
*** krtaylor has quit IRC13:48
*** blackboxsw has quit IRC13:49
*** krtaylor has joined #openstack13:50
*** wangbo has joined #openstack13:50
*** synegy34 is now known as gatekeep13:50
*** Bhama has joined #openstack13:50
*** gatekeep has quit IRC13:50
*** gatekeep has joined #openstack13:50
*** cspencer has quit IRC13:51
*** p4tux has joined #openstack13:51
*** cspencer has joined #openstack13:51
*** ronis has quit IRC13:51
*** datadog327 has joined #openstack13:52
*** OutBackDingo has joined #openstack13:52
*** lelouch_ has joined #openstack13:56
*** amotoki has joined #openstack13:57
*** spzala has quit IRC13:57
*** spzala has joined #openstack13:57
*** klamath has joined #openstack13:58
*** Brklyn has joined #openstack13:58
*** thetrav has quit IRC13:58
*** warriorforGod has joined #openstack13:58
*** tanvirt has joined #openstack13:59
*** tanvirt has quit IRC13:59
*** tanvirt has joined #openstack14:00
*** catintheroof has quit IRC14:00
*** fritchie has quit IRC14:00
*** fritchie has joined #openstack14:00
*** saintpablo has quit IRC14:00
*** jckasper has joined #openstack14:00
*** anush_ has joined #openstack14:00
*** mkovarik has quit IRC14:00
*** hvprash has joined #openstack14:01
*** burgerk has joined #openstack14:01
*** spzala has quit IRC14:01
*** hvprash_ has quit IRC14:02
*** foexle has quit IRC14:03
*** hvprash has quit IRC14:03
*** hvprash has joined #openstack14:04
*** hvprash has quit IRC14:04
*** hvprash has joined #openstack14:04
*** Sir_Designer has joined #openstack14:04
*** msimonin has joined #openstack14:05
*** Benj_ has joined #openstack14:05
*** e0ne has quit IRC14:05
*** msimonin has quit IRC14:05
*** e0ne has joined #openstack14:05
*** pravins has joined #openstack14:05
*** stanchan has quit IRC14:07
*** catintheroof has joined #openstack14:07
*** stanchan has joined #openstack14:08
*** cgross has quit IRC14:08
*** lelouch_ has quit IRC14:09
*** lmiccini has quit IRC14:09
*** Sir_Designer has quit IRC14:09
*** mctaylor has joined #openstack14:10
*** lelouch_ has joined #openstack14:10
*** dgurtner has joined #openstack14:11
*** janki has quit IRC14:11
*** PollyZ has joined #openstack14:11
*** coolsvap has quit IRC14:11
*** spotz_zzz is now known as spotz14:12
*** kbaegis has quit IRC14:13
*** dgurtner has quit IRC14:13
*** hvprash has quit IRC14:15
*** achampion has joined #openstack14:15
*** hvprash_ has joined #openstack14:15
*** pravins has quit IRC14:15
*** cdelatte has quit IRC14:16
*** Zack_Deee has quit IRC14:17
*** jaosorior has joined #openstack14:17
*** lmiccini has joined #openstack14:19
*** cgross has joined #openstack14:19
*** aeperezt has joined #openstack14:19
*** piliman974 has joined #openstack14:20
*** vimal has quit IRC14:21
*** Mudpuppy has joined #openstack14:21
*** jdurgin1 has joined #openstack14:22
*** diogogmt has quit IRC14:23
*** msimonin has joined #openstack14:24
*** hfu has quit IRC14:24
*** msimonin has quit IRC14:25
*** mctaylor has quit IRC14:26
*** daemontool has joined #openstack14:26
*** xemdetia has joined #openstack14:27
*** yamamoto has quit IRC14:27
*** stanchan has quit IRC14:28
*** woodard has joined #openstack14:28
*** atira has joined #openstack14:30
*** stanchan has joined #openstack14:30
*** vishwanathj has joined #openstack14:31
*** michauds has joined #openstack14:31
*** stanchan has quit IRC14:31
*** cdnchris has joined #openstack14:32
*** woodard has quit IRC14:32
*** rsimai has quit IRC14:32
*** stanchan has joined #openstack14:33
*** smccarthy has joined #openstack14:33
*** diogogmt has joined #openstack14:35
*** atira has quit IRC14:36
*** hs366 has quit IRC14:36
*** StuartMI has joined #openstack14:39
*** nacer_ has quit IRC14:39
*** e0ne has quit IRC14:42
*** ayoung_ZZZzzz is now known as ayoung14:42
*** ogny has quit IRC14:43
*** msimonin has joined #openstack14:44
*** yamamoto has joined #openstack14:45
*** plastikman has left #openstack14:45
*** lelouch_ has quit IRC14:46
*** radeks has quit IRC14:46
*** fragatina has joined #openstack14:46
*** slaweq has quit IRC14:47
*** iranzo has quit IRC14:47
*** gargola has joined #openstack14:47
*** jeroen92 has quit IRC14:48
*** dmueller-evoila has quit IRC14:48
*** fragatin_ has joined #openstack14:48
*** alla_ has quit IRC14:48
*** diogogmt has quit IRC14:48
*** cdnchris has quit IRC14:48
*** wangbo has quit IRC14:49
*** lmiccini_ has joined #openstack14:51
*** fragatina has quit IRC14:51
*** diogogmt has joined #openstack14:52
*** mewald has quit IRC14:52
*** jaugustine has joined #openstack14:53
*** cgross has quit IRC14:54
*** igorn has quit IRC14:54
*** lmiccini has quit IRC14:54
*** kbringard has joined #openstack14:54
*** igorn has joined #openstack14:55
*** cgross has joined #openstack14:55
*** MarkBaker has quit IRC14:57
*** hoonetorg has quit IRC14:57
*** jeroen92 has joined #openstack14:57
*** yamamoto has quit IRC14:57
*** pmathews has quit IRC14:57
*** spzala has joined #openstack14:58
*** tonythomas has quit IRC14:59
*** Helheim_ has joined #openstack14:59
*** Helheim_ has quit IRC14:59
*** Guest54610 has quit IRC15:00
*** Helheim_ has joined #openstack15:00
*** fritchie has quit IRC15:01
*** Helheim has quit IRC15:01
*** crose has joined #openstack15:02
*** shiriru has joined #openstack15:02
*** dgurtner has joined #openstack15:02
*** spzala has quit IRC15:02
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away15:03
*** fritchie has joined #openstack15:03
*** smccarthy has quit IRC15:04
*** Darcidride has joined #openstack15:04
*** MarkBaker has joined #openstack15:04
*** shiriru has quit IRC15:04
*** leeantho has joined #openstack15:07
*** dansmith is now known as superdan15:07
*** shardy is now known as shardy_afk15:07
*** dgurtner has quit IRC15:07
*** gomarivera has joined #openstack15:07
*** gaughen has quit IRC15:07
*** apahim has quit IRC15:08
*** Lenz has left #openstack15:08
*** hoonetorg has joined #openstack15:09
*** marst has quit IRC15:10
*** mikeoutland has joined #openstack15:10
*** jeroen92 has quit IRC15:10
*** rajaajar87 has joined #openstack15:10
*** fragatin_ has quit IRC15:10
*** mikeoutland has quit IRC15:10
*** yamamoto has joined #openstack15:11
*** Satya_ has joined #openstack15:11
*** tanvirt has quit IRC15:11
Satya_Hi everyone15:12
*** Helheim_ is now known as Helheim15:12
*** ogny has joined #openstack15:12
Satya_Guys need help15:12
*** spzala has joined #openstack15:12
Satya_i deployed the nova with kolla15:12
*** gszasz has quit IRC15:13
Satya_but flavor list giving a black table15:13
Satya_is it expected in mitaka?15:13
*** jistr is now known as jistr|mtg15:14
*** ajmiller has joined #openstack15:14
Satya_any doc can help15:14
*** stanchan has quit IRC15:14
*** kirotawa1 has quit IRC15:15
SamYapleSatya_: what do you mean black table?15:15
*** gszasz has joined #openstack15:16
SamYapleSatya_: can you check the output of `openstack flavor list`15:16
Satya_blank table15:17
*** e0ne has joined #openstack15:17
Satya_no flavors are listed15:17
*** stanchan has joined #openstack15:18
*** germs has joined #openstack15:18
*** mhickey has quit IRC15:18
*** galstrom_zzz is now known as galstrom15:18
*** code-R has joined #openstack15:18
*** groen692 has quit IRC15:18
*** e0ne has quit IRC15:19
*** rajaajar87 has quit IRC15:19
*** code-R_ has joined #openstack15:20
Satya_[kolla@test~]$ openstack flavor list  [kolla@test ~]$15:20
Satya_nova flavor-list +----+------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+ | ID | Name | Memory_MB | Disk | Ephemeral | Swap | VCPUs | RXTX_Factor | Is_Public | +----+------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+ +----+------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+15:21
Satya_@SamYaple15:21
*** tesseract- has quit IRC15:21
*** radeks has joined #openstack15:22
*** rhallisey has joined #openstack15:22
Satya_SamYaple15:22
*** code-R has quit IRC15:23
*** foexle has joined #openstack15:23
*** jeroen92 has joined #openstack15:24
irtermiteSatya_: from what I am being told, nova took out defaults in master. you said you are pulling from Mitaka?15:24
*** lbrune has quit IRC15:24
Satya_SamYaple_ ues15:24
SamYapleSatya_: you are likely pulling master15:24
SamYaplealso irtermite o/15:24
irtermite^^ what SamYaple said15:24
*** msimonin has quit IRC15:24
irtermitemiss yer face15:24
irtermitecome back!15:25
irtermite :)15:25
Satya_yes i am pulling from mitaka15:25
SamYapleirtermite: Aug 15th (no joke)15:25
irtermitehrmmm15:25
irtermitewait WHAT!?!!!?!!15:25
*** hfu has joined #openstack15:25
*** marst has joined #openstack15:25
SamYapleso Satya_ can you post your kolla all.yml config?15:25
Satya_sure15:25
*** sdake has joined #openstack15:25
sdakesomeone had a question about nova flavors and kolla?15:26
*** rcernin has quit IRC15:26
irtermitesdake: thanks for popping over... Satya_ appears to be pulling from Mitaka though15:26
*** marst has quit IRC15:26
*** admin0 has quit IRC15:27
*** msimonin has joined #openstack15:27
*** marst has joined #openstack15:27
*** Guest52040 has joined #openstack15:27
sdakeSatya_ may I invite you to #openstack-kolla - lots of kolla experts there to help with your issue15:27
Satya_sire15:28
Satya_sure15:28
sdaketa15:28
Satya_joining15:28
*** msimonin has quit IRC15:28
sdake-etoomanychannels15:28
*** stanchan has quit IRC15:28
*** RichB has quit IRC15:28
*** stanchan has joined #openstack15:28
*** woodard has joined #openstack15:29
*** vinaypotluri has joined #openstack15:29
Satya_sdake joined15:29
*** hfu has quit IRC15:29
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7215:30
*** ronis has joined #openstack15:31
*** rainya has joined #openstack15:33
*** links has quit IRC15:33
*** Bhama has quit IRC15:33
*** woodard has quit IRC15:34
*** KLevenstein has joined #openstack15:35
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away15:35
*** yamamoto has quit IRC15:35
*** burgerk has quit IRC15:36
*** belmoreira has quit IRC15:40
*** stanchan has quit IRC15:42
*** lbrune has joined #openstack15:42
*** stanchan has joined #openstack15:42
*** fritchie has quit IRC15:42
*** HenryG has quit IRC15:43
*** stanchan has quit IRC15:43
*** HenryG has joined #openstack15:43
*** fritchie has joined #openstack15:44
*** grafuls has quit IRC15:44
*** dgurtner has joined #openstack15:44
*** dgurtner has quit IRC15:44
*** dgurtner has joined #openstack15:44
*** Dw_Sn has quit IRC15:46
*** swatson has joined #openstack15:46
*** rfolco_ has quit IRC15:47
*** smccarthy has joined #openstack15:49
*** stanchan has joined #openstack15:50
*** smccarth_ has joined #openstack15:51
*** smccarthy has quit IRC15:51
*** egonzalez90 has joined #openstack15:52
*** faiz89 has quit IRC15:52
*** abehl has quit IRC15:54
*** rainya has quit IRC15:55
*** pbandark has quit IRC15:56
*** sdake has quit IRC15:56
*** rbak has quit IRC15:56
*** mturpin has quit IRC15:56
*** rbak has joined #openstack15:57
*** mikelk has quit IRC15:57
*** gyee has joined #openstack16:00
*** fritchie has quit IRC16:00
*** rama_y has joined #openstack16:00
*** fritchie has joined #openstack16:00
*** jaugustine has quit IRC16:00
*** rama_y has quit IRC16:01
*** stanchan has quit IRC16:01
*** psachin has quit IRC16:02
*** efoley has joined #openstack16:02
*** code-R_ has quit IRC16:02
*** Darcidride has quit IRC16:03
*** dgurtner has quit IRC16:04
*** PollyZ has quit IRC16:04
*** stanchan has joined #openstack16:04
*** pcaruana has quit IRC16:05
*** slaweq has joined #openstack16:06
*** jeroen92 has quit IRC16:06
*** galstrom is now known as galstrom_zzz16:06
*** Sir_Designer has joined #openstack16:06
*** toscalix has quit IRC16:08
*** fragatina has joined #openstack16:08
*** lucendio has quit IRC16:08
*** fragatina has quit IRC16:09
*** nacer has joined #openstack16:10
*** foexle has quit IRC16:11
*** piliman974 has quit IRC16:11
*** Sir_Designer has quit IRC16:11
*** jimbaker has quit IRC16:11
*** shardy_afk is now known as shardy16:12
*** PollyZ has joined #openstack16:12
*** shirafuno has quit IRC16:13
*** amoralej is now known as amoralej|off16:13
*** valeech has quit IRC16:14
*** valeech has joined #openstack16:15
*** jimbaker has joined #openstack16:15
*** jimbaker has quit IRC16:15
*** jimbaker has joined #openstack16:15
*** Suyi_ has joined #openstack16:15
*** nacer has quit IRC16:15
*** stanchan has quit IRC16:16
*** stanchan has joined #openstack16:16
*** mcornea has quit IRC16:17
*** zenoway has quit IRC16:17
*** blackboxsw has joined #openstack16:18
*** mmalik4 has joined #openstack16:18
*** PollyZ has quit IRC16:19
*** jabroney has joined #openstack16:19
*** acidrainfall has joined #openstack16:19
*** kbaegis has joined #openstack16:19
*** code-R has joined #openstack16:19
*** p4tux has quit IRC16:20
*** tumble has quit IRC16:20
*** Oku_OS is now known as Oku_OS-away16:22
*** pmathews has joined #openstack16:24
*** fragatina has joined #openstack16:24
*** blomquisg_gone is now known as blomquisg16:25
*** rfinn has joined #openstack16:26
*** swatson has quit IRC16:26
*** kebray has joined #openstack16:27
*** rasca has quit IRC16:27
*** burgerk has joined #openstack16:27
*** baoli_ has quit IRC16:27
*** baoli has joined #openstack16:28
*** rwsu has quit IRC16:28
*** swatson has joined #openstack16:29
*** coolsvap has joined #openstack16:29
*** Helheim_ has joined #openstack16:29
*** jathan has joined #openstack16:29
*** eslamelhusseiny has quit IRC16:30
*** Helheim has quit IRC16:30
*** kebray has quit IRC16:31
*** gomarivera has quit IRC16:31
*** rwsu has joined #openstack16:31
*** cdub has joined #openstack16:32
*** baoli has quit IRC16:33
*** shootbird has quit IRC16:33
*** kbaegis has quit IRC16:33
*** dslevin has left #openstack16:35
*** kbaegis has joined #openstack16:35
*** slashd has quit IRC16:35
*** eslamelhusseiny has joined #openstack16:36
*** kebray has joined #openstack16:36
*** jpich has quit IRC16:36
*** egonzalez90 has quit IRC16:38
*** jsheeren has quit IRC16:38
*** shootbird has joined #openstack16:39
*** gszasz has quit IRC16:39
*** JoseMello has quit IRC16:40
*** Helheim_ is now known as Helheim16:40
*** lbrune has quit IRC16:40
*** stanchan has quit IRC16:41
*** p4tux has joined #openstack16:41
*** bad_ip has joined #openstack16:42
*** mikeoutland has joined #openstack16:43
*** KLevenstein has quit IRC16:43
*** Miouge has quit IRC16:44
*** johnny__ has joined #openstack16:46
*** eslamelhusseiny has quit IRC16:48
*** jckasper has quit IRC16:50
*** jckasper has joined #openstack16:51
*** jonaspaulo has quit IRC16:51
*** jckasper has quit IRC16:52
*** jckasper has joined #openstack16:52
*** TMM has quit IRC16:53
*** MentalRay has joined #openstack16:53
*** fragatin_ has joined #openstack16:53
*** fragatina has quit IRC16:55
*** ajmiller_ has joined #openstack16:55
*** crose has quit IRC16:57
*** jpena is now known as jpena|off16:58
*** ogny has quit IRC16:59
*** tonythomas has joined #openstack17:00
*** ajmiller has quit IRC17:00
*** anush_ has quit IRC17:00
*** kbaegis has quit IRC17:01
*** AG_Clinton has quit IRC17:01
*** stanchan has joined #openstack17:01
*** AG_Clinton has joined #openstack17:01
*** damadhat has joined #openstack17:02
*** om has joined #openstack17:02
*** Noname has quit IRC17:05
*** kbaegis has joined #openstack17:06
*** efoley has quit IRC17:07
*** Sir_Designer has joined #openstack17:07
*** MentalRay has quit IRC17:09
*** emjburns has joined #openstack17:10
*** nacer has joined #openstack17:11
*** diogogmt has quit IRC17:11
*** emjburns has quit IRC17:11
*** bobh has quit IRC17:12
*** MarkBaker has quit IRC17:12
*** gomarivera has joined #openstack17:12
*** Sir_Designer has quit IRC17:12
*** MentalRay has joined #openstack17:12
*** eslamelhusseiny has joined #openstack17:13
*** daemontool_ has joined #openstack17:13
*** diogogmt has joined #openstack17:14
*** mewald has joined #openstack17:14
*** eslamelhusseiny has quit IRC17:15
*** eslamelhusseiny has joined #openstack17:15
*** itlinux has quit IRC17:15
*** emjburns has joined #openstack17:15
*** daemontool has quit IRC17:16
*** nacer has quit IRC17:17
*** cr0wrx has quit IRC17:17
*** Helheim has quit IRC17:18
*** dizquierdo has joined #openstack17:20
*** electrofelix has quit IRC17:21
*** gomarivera has quit IRC17:22
*** diogogmt has quit IRC17:23
*** MarkBaker has joined #openstack17:23
*** p4tux has quit IRC17:24
*** Helheim has joined #openstack17:24
*** puzzled has quit IRC17:26
*** radeks has quit IRC17:27
*** diogogmt has joined #openstack17:30
*** shirafuno has joined #openstack17:30
*** pradk has quit IRC17:30
*** pmathews has quit IRC17:31
*** FroMaster has joined #openstack17:31
*** piet has quit IRC17:32
*** Brklyn has quit IRC17:32
*** faiz89 has joined #openstack17:32
*** pradk has joined #openstack17:33
*** stanchan has quit IRC17:34
*** pmathews has joined #openstack17:34
*** Ephur has joined #openstack17:34
*** thomnico has quit IRC17:36
*** jckasper has quit IRC17:36
*** yamahata has joined #openstack17:36
*** jckasper has joined #openstack17:37
*** michaelgugino has joined #openstack17:38
michaelguginoany tempest cores online?  Looking to get this patch set reconsidered https://review.openstack.org/#/c/32273117:38
*** shirafuno has quit IRC17:39
*** jckasper has quit IRC17:40
*** jckasper has joined #openstack17:41
*** VW has quit IRC17:42
*** swatson has quit IRC17:43
*** dgurtner has joined #openstack17:43
*** dizquierdo has quit IRC17:43
*** CloneNum3 has joined #openstack17:43
*** e0ne has joined #openstack17:44
*** JoseMello has joined #openstack17:44
*** slaweq has quit IRC17:44
*** VW has joined #openstack17:45
*** joeg has joined #openstack17:45
*** abehl has joined #openstack17:45
*** Helheim has quit IRC17:45
*** msimonin has joined #openstack17:46
*** swatson has joined #openstack17:47
*** leanderthal is now known as leanderthal|afk17:47
*** ddmitriev has quit IRC17:48
*** Helheim has joined #openstack17:49
*** baoli has joined #openstack17:50
*** fragatin_ has quit IRC17:52
*** fragatina has joined #openstack17:53
*** swatson has quit IRC17:54
*** p4tux has joined #openstack17:55
*** wbrefvem has quit IRC17:55
*** VW has quit IRC17:56
*** geaaru has quit IRC17:57
*** weshay has quit IRC17:58
*** p4tux has quit IRC17:58
*** albertcard has joined #openstack17:59
*** fritchie has quit IRC18:00
*** Guest52040 has quit IRC18:00
*** jaugustine has joined #openstack18:00
*** fritchie has joined #openstack18:00
*** mikeoutland has quit IRC18:00
*** datadog327 has quit IRC18:00
*** weshay has joined #openstack18:01
*** warriorforGod has quit IRC18:01
*** mikeoutland has joined #openstack18:01
*** shardy is now known as shardy_afk18:03
*** sandanar has quit IRC18:03
*** pmathews has quit IRC18:03
*** bobh has joined #openstack18:03
*** VW has joined #openstack18:03
*** ShaikApsar has joined #openstack18:04
*** Na3iL has quit IRC18:04
*** slaweq has joined #openstack18:05
*** om has quit IRC18:05
*** michauds has quit IRC18:06
*** jaugustine has quit IRC18:07
*** e0ne_ has joined #openstack18:07
*** e0ne has quit IRC18:07
*** msimonin has quit IRC18:07
*** VW has quit IRC18:08
*** dslevin has joined #openstack18:08
*** Sir_Designer has joined #openstack18:08
*** rjankows has joined #openstack18:09
*** piet has joined #openstack18:09
*** stanchan has joined #openstack18:10
rjankowsHello, I asked the following question on the #openstack-telemetry channel. They suggested I try #openstack-nova, but that channel is busy with a build issue. Is there an existing event that's reported by ceilometer when a compute node fails? We've looked at compute.libvirt.error but it does not appear to get raised when a node is shut down.18:10
*** JuanDRay has joined #openstack18:10
*** om has joined #openstack18:11
*** swatson has joined #openstack18:12
*** mikeoutland has quit IRC18:12
*** Sir_Designer has quit IRC18:13
*** mikeoutland has joined #openstack18:13
*** JuanDRay has quit IRC18:14
*** slaweq has quit IRC18:15
*** szhem has joined #openstack18:16
*** msimonin has joined #openstack18:16
*** slaweq has joined #openstack18:17
SamYaplerjankows: if the compute agent fails it cant report to cielometer. i would look at a message from scheduler, or possibly conductor18:18
SamYaplerjankows: but no, im not sure one exists18:18
*** Brklyn has joined #openstack18:18
*** p4tux has joined #openstack18:19
*** klamath has quit IRC18:20
*** bobh has quit IRC18:21
*** pkennedy has quit IRC18:22
*** pkennedy has joined #openstack18:22
*** warriorforGod has joined #openstack18:22
*** warriorforGod has quit IRC18:22
*** warriorforGod has joined #openstack18:22
*** pkennedy has quit IRC18:23
*** daemontool_ has quit IRC18:23
*** KLevenstein has joined #openstack18:24
*** bgmccollum has joined #openstack18:24
*** stanchan has quit IRC18:26
*** pmathews has joined #openstack18:26
*** galstrom_zzz is now known as galstrom18:26
*** mctaylor has joined #openstack18:26
*** p4tux has quit IRC18:27
*** gargola has quit IRC18:27
*** SuperKaramba has joined #openstack18:27
SuperKarambahow hard is it to install open stack?18:27
*** hfu has joined #openstack18:27
*** jeroen92 has joined #openstack18:28
SuperKarambaMy box/hypervisor is currently running 24GB RAM, Intel Xeon 8 Core CPU, and roughly 4 TB of HDD in a Raid10 configuration18:28
*** swatson has quit IRC18:30
*** p4tux has joined #openstack18:30
*** VW has joined #openstack18:31
*** hfu has quit IRC18:32
*** bobh has joined #openstack18:32
*** jeroen92 has quit IRC18:33
rjankowsSamYaple: Thank you...18:33
*** msimonin has quit IRC18:34
*** code-R has quit IRC18:35
*** VW has quit IRC18:35
*** gfidente has quit IRC18:36
*** comrad has joined #openstack18:37
*** gomarivera has joined #openstack18:40
*** nstrug has quit IRC18:40
*** gomarivera has quit IRC18:44
*** VW has joined #openstack18:44
*** iranzo has joined #openstack18:44
*** kebray has quit IRC18:44
*** robbb has quit IRC18:45
*** e0ne_ is now known as e0ne18:46
*** robbb has joined #openstack18:46
*** cdub has quit IRC18:48
*** willgorman has joined #openstack18:49
*** VW has quit IRC18:49
*** emjburns has quit IRC18:50
*** tongli has quit IRC18:51
*** iranzo has quit IRC18:52
*** livelace has quit IRC18:52
*** emjburns has joined #openstack18:52
*** stanchan has joined #openstack18:52
*** cdub has joined #openstack18:53
*** RaviSutrave has joined #openstack18:53
RaviSutravelooking for some help on creating new neutron ports with specific ip add18:54
*** ronis has quit IRC18:56
cyberworm54sure18:56
*** Ranveer has joined #openstack18:56
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7218:56
*** Mudpuppy has quit IRC18:56
cyberworm54what's the network id?18:56
RaviSutravei am in the tenant user space, and i am trying to spin/re-instantiate a new VM18:57
*** Ranveer has quit IRC18:57
RaviSutrave i have info abou the right image to use, right flavor to use, and then since i have to have 3 network interfaces, i have their IP-address18:58
*** dyasny has quit IRC18:58
*** fcoelho has quit IRC18:58
*** VW has joined #openstack18:58
*** jimbaker has quit IRC18:58
RaviSutraveboth ipv4 and ipv6, the vlan-ids that they should be part of and also the specific vm-interface names18:59
*** jdurgin1 has quit IRC19:00
RaviSutravesorry cyberworm54...not sure if i should write the complete scenario and wait or continue like this19:00
*** hybridpollo has joined #openstack19:00
cyberworm54neutron port-create network_name --fixed-ip ip_address=xxx.xx.xx.xx19:00
*** catintheroof has quit IRC19:00
*** jimbaker has joined #openstack19:02
*** dgurtner has quit IRC19:02
RaviSutraveyes, i have this command...but my main question is...this. I have to recreate these neutron ports..with some specific subnets and mac-addresses19:02
*** jimbaker has quit IRC19:02
*** jimbaker has joined #openstack19:02
*** kebray has joined #openstack19:02
*** VW has quit IRC19:02
*** fifieldt has quit IRC19:02
RaviSutravewould i be able to attach these later once i have got those details...or are they needed before even i start the creation of these neutron ports19:02
*** kebray has quit IRC19:03
*** nostrebor has quit IRC19:03
*** om has quit IRC19:04
*** jaosorior has quit IRC19:04
cyberworm54nope you can attach those ports later19:05
*** stanchan has quit IRC19:05
*** swatson has joined #openstack19:05
*** michaelgugino has left #openstack19:06
*** baoli has quit IRC19:07
*** dyasny has joined #openstack19:07
*** cdnchris has joined #openstack19:09
*** kebray has joined #openstack19:09
*** ShaikApsar has quit IRC19:09
*** Sir_Designer has joined #openstack19:09
*** p4tux has quit IRC19:09
*** nacer has joined #openstack19:14
*** Sir_Designer has quit IRC19:14
*** p4tux has joined #openstack19:14
*** jathan has quit IRC19:16
*** MentalRay has quit IRC19:17
*** Son_Goku has joined #openstack19:17
*** Gorian_ has joined #openstack19:18
*** fifieldt has joined #openstack19:19
*** ksolv has joined #openstack19:19
*** msimonin has joined #openstack19:19
*** nacer has quit IRC19:19
*** emjburns has quit IRC19:19
*** tbonds has quit IRC19:19
*** piet has quit IRC19:20
*** p4tux has quit IRC19:20
*** p4tux has joined #openstack19:21
*** mmalik4 has quit IRC19:21
*** bgmccollum has left #openstack19:21
*** dneary has quit IRC19:21
*** mitz has quit IRC19:22
*** pmathews has quit IRC19:22
*** thorst__ has joined #openstack19:23
*** VW has joined #openstack19:23
*** jckasper_ has joined #openstack19:23
*** Lee1092 has quit IRC19:23
*** jckasper has quit IRC19:24
*** TMM has joined #openstack19:24
*** p4tux has quit IRC19:24
*** RoozbehShafiee has joined #openstack19:24
*** D4RKS1D3 has joined #openstack19:24
* D4RKS1D3 hi everyone19:25
*** burgerk_ has joined #openstack19:25
*** thorst_ has quit IRC19:26
*** thorst__ is now known as thorst_19:26
*** fritchie has quit IRC19:27
*** fritchie has joined #openstack19:28
*** burgerk has quit IRC19:29
*** e0ne has quit IRC19:29
*** pmathews has joined #openstack19:30
*** mongo3 has joined #openstack19:30
*** mitz has joined #openstack19:30
mongo3Hi, I have a defect to file and I am not sure if this should be against nova or upstream19:31
*** penick has joined #openstack19:32
*** natarej has joined #openstack19:32
mongo3basicly if you enable multiqueue on an image and the flavor has more than 31 cores it breaks due to quemu being limited to less than 31 queues, but I can't find an option to limit the number of queues in nova19:32
mongo3"Invalid number of queues (= 48), must be a postive integer less than 31."19:32
*** rfinn has quit IRC19:32
*** penick_ has joined #openstack19:33
*** ShaikApsar has joined #openstack19:34
*** kbringard has quit IRC19:36
*** penick has quit IRC19:36
*** penick_ is now known as penick19:36
mongo3basicly hw_vif_multiqueue_enabled=true needs to limit the queues='30' in the libvirt xml for kvm19:38
mongo3or less really19:38
*** spzala has quit IRC19:39
*** brdude has joined #openstack19:39
*** spzala has joined #openstack19:39
*** emjburns has joined #openstack19:40
*** baoli has joined #openstack19:42
*** smccarth_ is now known as smccarthy19:43
*** spzala has quit IRC19:43
*** eslamelhusseiny has quit IRC19:46
*** thiagolib has quit IRC19:48
*** xehbit has quit IRC19:48
*** rbowen has quit IRC19:48
*** gfidente has joined #openstack19:50
*** Mudpuppy has joined #openstack19:50
*** RoozbehShafiee has quit IRC19:51
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away19:53
*** dslevin has quit IRC19:53
*** robbiew has left #openstack19:53
*** cdnchris has quit IRC19:54
*** robbiew has joined #openstack19:55
*** p4tux has joined #openstack19:56
*** pmathews has quit IRC19:57
*** kbaegis has quit IRC19:58
*** kbaegis has joined #openstack19:58
*** eslamelhusseiny has joined #openstack19:58
*** ChubYann has joined #openstack19:58
*** berserk has joined #openstack19:59
*** megm has quit IRC19:59
*** rossella_s has quit IRC20:00
*** spzala has joined #openstack20:00
*** rossella_s has joined #openstack20:00
*** megm has joined #openstack20:01
*** Yarboa has joined #openstack20:04
*** MentalRay has joined #openstack20:05
*** spzala has quit IRC20:05
*** p4tux has quit IRC20:06
*** berserk has quit IRC20:07
*** gomarivera has joined #openstack20:09
*** cleong has quit IRC20:10
*** comrad has quit IRC20:10
*** Sir_Designer has joined #openstack20:10
*** rtheis has quit IRC20:10
*** kbaegis has quit IRC20:11
*** rtheis has joined #openstack20:11
*** rtheis has quit IRC20:11
*** rtheis has joined #openstack20:11
*** pnavarro|lunch has joined #openstack20:13
*** rainya has joined #openstack20:14
*** gomarivera has quit IRC20:14
*** nacer has joined #openstack20:15
*** Sir_Designer has quit IRC20:15
*** thorst__ has joined #openstack20:16
*** rainya_ has joined #openstack20:17
*** SuperKaramba is now known as Foxhoundz20:17
*** thorst_ has quit IRC20:18
*** scuttlemonkey is now known as scuttle|afk20:18
*** nacer has quit IRC20:20
*** georgem1 has quit IRC20:20
*** pmathews has joined #openstack20:20
*** rainya has quit IRC20:20
*** jckasper_ has quit IRC20:21
*** jckasper has joined #openstack20:22
*** Son_Goku has quit IRC20:22
*** D4RKS1D3 is now known as D4RKS1D3_OUT20:22
*** baoli has quit IRC20:23
*** gatekeep has quit IRC20:23
*** gatekeep has joined #openstack20:23
*** hvprash has joined #openstack20:25
*** michauds has joined #openstack20:25
*** lucendio has joined #openstack20:25
*** hvprash_ has quit IRC20:26
*** jckasper has quit IRC20:27
*** mewald has quit IRC20:29
*** hfu has joined #openstack20:30
*** jeroen92 has joined #openstack20:30
*** code-R has joined #openstack20:32
*** VW has quit IRC20:34
*** code-R_ has joined #openstack20:34
*** hfu has quit IRC20:34
*** tty00 has quit IRC20:34
*** jeroen92 has quit IRC20:35
*** shirafuno has joined #openstack20:37
*** code-R has quit IRC20:37
*** shirafuno has left #openstack20:38
*** shardy_afk is now known as shardy20:38
*** brahama has joined #openstack20:39
*** hvprash_ has joined #openstack20:40
*** r-daneel has joined #openstack20:41
*** VW has joined #openstack20:41
*** jpsandiego42 has joined #openstack20:42
*** hvprash has quit IRC20:43
*** bbcmicrocomputer has quit IRC20:43
*** mmalik4 has joined #openstack20:44
*** Satya_ has quit IRC20:44
*** gomarivera has joined #openstack20:44
*** mmalik4_ has joined #openstack20:44
*** mmalik4_ has quit IRC20:44
*** thorst__ has quit IRC20:46
*** p4tux has joined #openstack20:46
*** spotz is now known as spotz_zzz20:47
*** faiz89 has quit IRC20:48
*** burgerk_ has quit IRC20:49
*** thorst_ has joined #openstack20:50
*** retreved has quit IRC20:51
*** Son_Goku has joined #openstack20:51
*** underguiz has quit IRC20:54
*** thorst_ has quit IRC20:55
*** netsinn has joined #openstack20:56
*** TinkerTyper has quit IRC20:58
*** Son_Goku has quit IRC20:58
*** shardy has quit IRC20:58
*** netsin has quit IRC20:58
*** tonythomas has quit IRC20:59
*** vicious_ has joined #openstack21:00
*** spiette has quit IRC21:00
*** gomarivera has quit IRC21:00
*** rainya_ has quit IRC21:01
*** ivan_mironov has quit IRC21:01
*** netsin has joined #openstack21:01
*** marrusl has quit IRC21:02
*** pradk has quit IRC21:03
*** vicious has quit IRC21:03
*** netsinn has quit IRC21:04
*** VW has quit IRC21:04
*** SteffanW has quit IRC21:06
*** egonzalez90 has joined #openstack21:07
*** yamamoto has joined #openstack21:09
*** tbonds has joined #openstack21:09
*** emjburns has quit IRC21:10
*** JoseMello has quit IRC21:10
*** rainya has joined #openstack21:11
*** Sir_Designer has joined #openstack21:11
*** KCmetro has joined #openstack21:11
*** achampion has quit IRC21:12
*** marst has quit IRC21:12
*** pnavarro|lunch has quit IRC21:12
*** cemason has quit IRC21:12
*** michauds has quit IRC21:13
*** kstev1 has quit IRC21:13
*** achampion has joined #openstack21:13
*** robbiew has quit IRC21:14
*** blomquisg is now known as blomquisg_gone21:14
*** hvprash_ has quit IRC21:14
*** yamamoto has quit IRC21:16
*** Sir_Designer has quit IRC21:16
*** d-ops has quit IRC21:16
*** VW has joined #openstack21:17
*** d-ops has joined #openstack21:17
*** achampion has quit IRC21:18
*** code-R_ has quit IRC21:18
*** grambb has quit IRC21:18
*** code-R has joined #openstack21:18
*** rfolco_ has joined #openstack21:21
*** rfolco_ has quit IRC21:21
*** rainya has quit IRC21:21
*** rfolco_ has joined #openstack21:21
*** VW has quit IRC21:21
*** rfolco_ has quit IRC21:21
*** d-ops has quit IRC21:22
*** Son_Goku has joined #openstack21:24
*** code-R has quit IRC21:24
*** p4tux has quit IRC21:24
*** stanchan has joined #openstack21:24
*** fzdarsky_ has quit IRC21:25
*** michauds has joined #openstack21:26
*** p4tux has joined #openstack21:26
*** xinliang has quit IRC21:27
*** bocaneri has quit IRC21:27
*** rjankows has left #openstack21:27
*** lborda has quit IRC21:28
*** janzian has quit IRC21:29
*** xemdetia has quit IRC21:30
*** KCmetro has quit IRC21:30
*** rtheis has quit IRC21:31
*** ashw has quit IRC21:32
*** jeroen92 has joined #openstack21:32
*** rainya has joined #openstack21:32
*** vicious_ is now known as vicious21:35
*** code-R has joined #openstack21:35
*** KLevenstein has quit IRC21:35
*** jeroen92 has quit IRC21:37
*** cyborg-one has joined #openstack21:39
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7221:39
*** ronp_usa has joined #openstack21:39
*** xinliang has joined #openstack21:39
*** code-R has quit IRC21:40
*** galstrom is now known as galstrom_zzz21:41
*** marst has joined #openstack21:43
*** stanchan has quit IRC21:46
*** MentalRay has quit IRC21:47
*** jeroen92 has joined #openstack21:47
*** mctaylor has quit IRC21:48
*** rainya has quit IRC21:49
*** jeroen92 has quit IRC21:51
*** egonzalez90 has quit IRC21:52
*** gomarivera has joined #openstack21:52
*** ev0lv3 has quit IRC21:52
*** jamesdenton has quit IRC21:53
*** lborda has joined #openstack21:53
*** figleaf is now known as edleafe21:54
*** gomarivera has quit IRC21:56
*** morazi has quit IRC21:58
*** yamamoto has joined #openstack21:59
*** tdasilva has quit IRC21:59
*** fritchie has quit IRC22:00
*** cfh has quit IRC22:00
*** szhem has quit IRC22:01
*** weshay has quit IRC22:02
*** eslamelhusseiny has quit IRC22:03
*** ShaikApsar has quit IRC22:03
*** damadhat has quit IRC22:04
*** lborda has quit IRC22:05
*** panda is now known as panda|zz22:06
*** Benj_ has quit IRC22:07
*** tpsilva has quit IRC22:08
*** bkopilov has quit IRC22:09
*** stanchan has joined #openstack22:11
*** bkopilov has joined #openstack22:12
*** Sir_Designer has joined #openstack22:12
*** om has joined #openstack22:12
*** ev0lv3 has joined #openstack22:13
*** thrash is now known as thrash|wknd22:16
*** brahama has quit IRC22:17
*** Sir_Designer has quit IRC22:17
*** d-ops has joined #openstack22:18
*** hj-hpe has quit IRC22:19
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away22:20
*** yamahata has quit IRC22:21
*** bobh has quit IRC22:21
*** gfidente has quit IRC22:22
*** d-ops has quit IRC22:22
*** stanchan has quit IRC22:25
*** VW has joined #openstack22:26
*** yamamoto has quit IRC22:26
*** tdasilva has joined #openstack22:27
*** yamahata has joined #openstack22:27
*** code-R has joined #openstack22:28
*** achampion has joined #openstack22:28
*** gomarivera has joined #openstack22:29
*** VW has quit IRC22:31
*** kebray has quit IRC22:31
*** stanchan has joined #openstack22:32
*** code-R_ has joined #openstack22:32
*** gomarivera has quit IRC22:33
*** rbak has quit IRC22:34
*** kebray has joined #openstack22:34
*** code-R has quit IRC22:35
*** ksolv has quit IRC22:35
*** ronp_usa has quit IRC22:38
*** pmathews has quit IRC22:41
*** p4tux has quit IRC22:42
*** kebray has quit IRC22:43
*** pid1 has quit IRC22:44
*** vhoward has quit IRC22:45
*** gregmark has quit IRC22:47
*** d-ops has joined #openstack22:47
*** kebray has joined #openstack22:47
*** Mudpuppy has quit IRC22:52
*** Mudpuppy has joined #openstack22:53
*** p4tux has joined #openstack22:53
*** brdude has quit IRC22:53
*** Brklyn has quit IRC22:54
*** mehdi__ has joined #openstack22:55
*** Gorian_ has quit IRC22:55
*** mehdi_ has quit IRC22:56
*** yamamoto has joined #openstack22:57
*** Mudpuppy has quit IRC22:57
*** brdude has joined #openstack22:57
*** ajmiller_ has quit IRC23:02
*** code-R_ has quit IRC23:02
*** Foxhoundz has quit IRC23:04
*** yamahata has quit IRC23:04
*** stanchan has quit IRC23:08
*** stanchan has joined #openstack23:09
*** VW has joined #openstack23:09
*** rhallisey has quit IRC23:13
*** VW has quit IRC23:14
*** Sir_Designer has joined #openstack23:14
*** Mudpuppy has joined #openstack23:16
*** Mudpuppy has quit IRC23:16
*** Mudpuppy has joined #openstack23:17
*** Sir_Designer has quit IRC23:19
*** Mudpuppy_ has joined #openstack23:19
*** Mudpuppy has quit IRC23:19
*** fsaad has quit IRC23:19
*** damadhat has joined #openstack23:20
*** acidrainfall has quit IRC23:21
*** p4tux has quit IRC23:21
*** githogori has quit IRC23:21
*** stanchan has quit IRC23:23
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7223:24
*** hfu has joined #openstack23:32
*** StuartMI has quit IRC23:35
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away23:35
*** hfu has quit IRC23:37
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7223:37
*** grauzikas has quit IRC23:38
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away23:39
*** manous has joined #openstack23:40
*** yamamoto has quit IRC23:41
*** stanchan has joined #openstack23:41
*** yamamoto has joined #openstack23:41
*** dtrainor has quit IRC23:41
*** yamamoto has quit IRC23:41
*** dtrainor has joined #openstack23:41
*** msimonin has quit IRC23:42
*** mikeoutland has quit IRC23:42
*** michauds has quit IRC23:44
*** jeroen92 has joined #openstack23:48
*** smccarthy has quit IRC23:49
*** mmalik4 has quit IRC23:49
*** havill has joined #openstack23:50
*** smccarthy has joined #openstack23:51
*** jeroen92 has quit IRC23:52
*** acidrainfall has joined #openstack23:53
*** GenteelBen has quit IRC23:53
*** Mudpuppy_ has quit IRC23:54
*** acidrainfall has quit IRC23:54
*** smccarthy has quit IRC23:55

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!