Saturday, 2017-06-10

*** lucendio has quit IRC00:03
*** Fira_ has quit IRC00:07
*** cloudrancher has quit IRC00:07
*** cloudrancher has joined #openstack00:08
*** schwicht has quit IRC00:09
*** schwicht_at_work has joined #openstack00:09
*** georgem1 has joined #openstack00:14
*** limao has quit IRC00:16
*** limao has joined #openstack00:17
*** georgem1 has left #openstack00:19
*** vhosakot has quit IRC00:20
*** rvd has joined #openstack00:20
*** MarioBranco has joined #openstack00:20
*** MarioBranco has joined #openstack00:21
*** rfolco has joined #openstack00:21
*** vhosakot has joined #openstack00:29
*** cshen has joined #openstack00:33
*** links has joined #openstack00:34
*** rfolco has quit IRC00:34
*** gyee has quit IRC00:36
*** cshen has quit IRC00:37
*** limao has quit IRC00:38
*** limao has joined #openstack00:38
*** Son_Goku has joined #openstack00:42
*** baoli_ has quit IRC00:51
*** hehehe has quit IRC00:51
*** yamamoto has quit IRC00:52
*** mtanino_ has quit IRC00:56
*** gianpietro has joined #openstack00:57
*** limao has quit IRC00:59
*** limao has joined #openstack01:00
*** salv-orlando has joined #openstack01:01
*** gianpietro has quit IRC01:02
*** yamahata has quit IRC01:05
*** salv-orlando has quit IRC01:06
*** yamamoto has joined #openstack01:06
*** piliman974 has quit IRC01:07
*** NWOutlier_ has joined #openstack01:08
*** cshen has joined #openstack01:10
*** cshen has quit IRC01:14
*** piliman974 has joined #openstack01:16
*** rbak has joined #openstack01:17
*** Hosam has joined #openstack01:17
*** aojea has joined #openstack01:18
*** gianpietro has joined #openstack01:19
*** limao has quit IRC01:20
*** limao has joined #openstack01:21
*** gianpietro has quit IRC01:22
*** perniciouscaffei has quit IRC01:22
*** gianpietro has joined #openstack01:22
*** aojea has quit IRC01:23
*** smccarthy has joined #openstack01:24
*** smccarthy has quit IRC01:26
*** gianpietro has quit IRC01:30
*** germs has quit IRC01:33
*** limao has quit IRC01:42
*** limao has joined #openstack01:42
*** zackf has joined #openstack01:49
*** rfolco has joined #openstack01:49
*** mtanino_ has joined #openstack01:51
*** zackf has quit IRC01:53
*** germs has joined #openstack01:54
*** xinliang has quit IRC01:55
*** rbak has quit IRC01:58
*** limao has quit IRC02:03
*** limao has joined #openstack02:03
*** cshen has joined #openstack02:04
*** xinliang has joined #openstack02:08
*** cshen has quit IRC02:08
*** smccarthy has joined #openstack02:11
*** jamesdenton has quit IRC02:12
*** baoli has joined #openstack02:15
*** piliman974 has quit IRC02:20
*** limao has quit IRC02:24
*** limao has joined #openstack02:24
*** bluex has quit IRC02:28
*** poopcat has quit IRC02:29
*** poopcat has joined #openstack02:29
*** bluex has joined #openstack02:31
*** saschpe has quit IRC02:34
*** urthmover has quit IRC02:37
*** cdub has quit IRC02:38
*** saschpe has joined #openstack02:39
*** saschpe has joined #openstack02:39
*** limao has quit IRC02:45
*** limao has joined #openstack02:46
*** jamesbenson has joined #openstack02:48
*** aselius has quit IRC02:49
*** BloqueNegro has quit IRC02:51
*** jamesbenson has quit IRC02:52
*** yamamoto has quit IRC02:55
*** jplorier has joined #openstack02:55
*** cshen has joined #openstack02:58
*** jplorier has quit IRC03:00
*** salv-orlando has joined #openstack03:02
*** cshen has quit IRC03:03
*** yamamoto has joined #openstack03:03
*** mtanino_ has quit IRC03:04
*** salv-orlando has quit IRC03:06
*** limao_ has joined #openstack03:07
*** Bock has joined #openstack03:07
*** limao has quit IRC03:11
*** gomarivera has joined #openstack03:12
*** gkadam_ has joined #openstack03:16
*** gomarivera has quit IRC03:17
*** gomarivera has joined #openstack03:17
*** gomarivera has quit IRC03:18
*** gomarivera has joined #openstack03:18
*** baoli has quit IRC03:18
*** MarioBranco has quit IRC03:18
*** aojea has joined #openstack03:20
*** piliman974 has joined #openstack03:20
*** smccarthy has quit IRC03:22
*** smccarthy has joined #openstack03:23
*** aojea has quit IRC03:25
*** brokency1le has quit IRC03:26
*** smccarthy has quit IRC03:27
*** limao_ has quit IRC03:28
*** baoli has joined #openstack03:28
*** limao has joined #openstack03:28
*** Hosam has quit IRC03:30
*** Hosam has joined #openstack03:31
*** MarioBranco has joined #openstack03:32
*** jamesbenson has joined #openstack03:35
*** Hosam has quit IRC03:35
*** gomarivera has quit IRC03:36
*** smccarthy has joined #openstack03:40
*** MarioBranco has quit IRC03:44
*** vhosakot has quit IRC03:47
*** smccarthy has quit IRC03:48
*** smccarthy has joined #openstack03:48
*** limao has quit IRC03:49
*** limao has joined #openstack03:49
*** spzala has quit IRC03:52
*** cshen has joined #openstack03:52
*** cshen has quit IRC03:56
*** rbak has joined #openstack03:59
*** poopcat has quit IRC04:01
*** koolhead17 has joined #openstack04:03
*** germs has quit IRC04:05
*** koolhead17 has quit IRC04:07
*** limao has quit IRC04:07
*** spzala has joined #openstack04:07
*** baoli has quit IRC04:09
*** spzala has quit IRC04:12
*** koolhead17 has joined #openstack04:12
*** schwicht_at_work has quit IRC04:12
*** slaweq has joined #openstack04:23
*** yamamoto has quit IRC04:25
*** smccarth_ has joined #openstack04:26
*** smccarth_ has joined #openstack04:27
*** slaweq has quit IRC04:27
*** rbak has quit IRC04:27
*** smccarthy has quit IRC04:29
*** yamamoto has joined #openstack04:29
*** yamahata has joined #openstack04:31
*** groen693 has joined #openstack04:34
*** spzala has joined #openstack04:35
*** dparkes has quit IRC04:37
*** aselius has joined #openstack04:38
*** spzala has quit IRC04:39
*** jdurgin has quit IRC04:42
*** yamamoto has quit IRC04:44
*** gkadam_ has quit IRC04:45
*** Pugmarks has quit IRC04:46
*** cshen has joined #openstack04:46
*** Pugmarks has joined #openstack04:46
*** salv-orlando has joined #openstack04:46
*** piliman974 has quit IRC04:47
*** spzala has joined #openstack04:47
*** Pugmarks has left #openstack04:48
*** Son_Goku has quit IRC04:49
*** Pugmarks has joined #openstack04:49
*** cshen has quit IRC04:50
*** salv-orlando has quit IRC04:51
*** spzala has quit IRC04:52
*** axisys has joined #openstack04:52
*** yamamoto has joined #openstack04:53
*** yamamoto has quit IRC04:53
*** koolhead17 has quit IRC04:54
*** koolhead17 has joined #openstack05:04
*** armaan has quit IRC05:06
*** RageLtMan has joined #openstack05:06
*** armaan has joined #openstack05:06
*** koolhead17 has quit IRC05:09
*** cshen has joined #openstack05:11
*** jamesbenson has quit IRC05:11
*** jamesbenson has joined #openstack05:11
*** spzala has joined #openstack05:12
*** cshen has quit IRC05:15
*** spzala has quit IRC05:16
*** jamesbenson has quit IRC05:18
*** jamesbenson has joined #openstack05:18
*** janki has joined #openstack05:20
*** aojea has joined #openstack05:20
*** aojea has quit IRC05:25
*** cshen has joined #openstack05:26
*** swsyes has quit IRC05:28
*** cshen has quit IRC05:30
*** lightstalker has quit IRC05:32
*** spzala has joined #openstack05:48
*** cyborg-one has quit IRC05:50
*** nunchuck has quit IRC05:51
*** janki has quit IRC05:51
*** spzala has quit IRC05:52
*** janki has joined #openstack05:53
*** yamamoto has joined #openstack05:54
*** cshen has joined #openstack05:54
*** tlehoux has joined #openstack05:58
*** cshen has quit IRC05:59
*** jamesben_ has joined #openstack06:00
*** smccarth_ has quit IRC06:01
*** tlehoux has quit IRC06:03
*** yamamoto has quit IRC06:03
*** jamesbenson has quit IRC06:03
*** jamesben_ has quit IRC06:04
*** spzala has joined #openstack06:10
*** boomshankerx_ has joined #openstack06:11
*** spzala has quit IRC06:16
*** tgerczei has quit IRC06:18
*** piliman974 has joined #openstack06:20
*** cshen has joined #openstack06:23
*** spzala has joined #openstack06:23
*** cshen has quit IRC06:28
*** spzala has quit IRC06:28
*** anshulbehl has joined #openstack06:30
*** tgerczei has joined #openstack06:31
*** Henry_ has joined #openstack06:36
*** rcernin has joined #openstack06:41
*** ephracis_ has joined #openstack06:44
*** Henry_ has quit IRC06:45
*** boomshankerx_ has quit IRC06:46
*** salv-orlando has joined #openstack06:47
*** anshulbehl has quit IRC06:50
*** salv-orlando has quit IRC06:52
*** EricGonczer_ has joined #openstack06:53
*** binaryc has quit IRC06:55
*** beerdrop has quit IRC07:00
*** epopt has quit IRC07:01
*** jbadiapa has quit IRC07:01
*** jbadiapa has joined #openstack07:02
*** jbadiapa has quit IRC07:04
*** spzala has joined #openstack07:04
*** salv-orlando has joined #openstack07:06
*** aojea has joined #openstack07:06
*** jbadiapa has joined #openstack07:08
*** spzala has quit IRC07:09
*** aojea has quit IRC07:10
*** aojea has joined #openstack07:11
*** latemus has quit IRC07:12
*** beerdrop has joined #openstack07:14
*** cshen has joined #openstack07:17
*** racedo has joined #openstack07:17
*** cshen has quit IRC07:22
*** spzala has joined #openstack07:23
*** piliman974 has quit IRC07:25
*** iranzo has joined #openstack07:26
*** limao has joined #openstack07:27
*** spzala has quit IRC07:28
*** latemus has joined #openstack07:29
*** limao has quit IRC07:30
*** limao_ has joined #openstack07:30
*** slaweq has joined #openstack07:33
*** spzala has joined #openstack07:35
*** fatdragon has joined #openstack07:36
*** salv-orlando has quit IRC07:36
*** salv-orlando has joined #openstack07:37
*** limao_ has quit IRC07:37
*** limao has joined #openstack07:37
*** janki has quit IRC07:39
*** groen693 has quit IRC07:39
*** janki has joined #openstack07:40
*** spzala has quit IRC07:40
*** limao_ has joined #openstack07:40
*** fatdragon has quit IRC07:40
*** salv-orlando has quit IRC07:41
*** Anarchemist has quit IRC07:43
*** limao has quit IRC07:43
*** limao_ has quit IRC07:45
*** limao has joined #openstack07:46
*** limao has quit IRC07:49
*** nunchuck has joined #openstack07:49
*** limao has joined #openstack07:49
*** bertvdlingen has joined #openstack07:53
*** jplorier has joined #openstack07:55
*** Anarchemist has joined #openstack07:57
*** aselius has quit IRC07:58
*** spzala has joined #openstack07:59
*** jplorier has quit IRC08:00
*** Anarchemist has quit IRC08:02
*** ogny has joined #openstack08:03
*** ogny has joined #openstack08:03
*** spzala has quit IRC08:04
*** om2 has joined #openstack08:04
*** piliman974 has joined #openstack08:08
*** Anarchemist has joined #openstack08:10
*** cshen has joined #openstack08:11
*** aojea has quit IRC08:14
*** Obi-Wan has quit IRC08:14
*** aojea has joined #openstack08:15
*** makowals has joined #openstack08:15
*** cshen has quit IRC08:15
*** mathys has joined #openstack08:16
*** Anarchemist has quit IRC08:19
*** aojea has quit IRC08:19
*** tlehoux has joined #openstack08:20
*** Anarchemist has joined #openstack08:20
*** spzala has joined #openstack08:23
*** Anarchemist has quit IRC08:25
*** mathys_ has joined #openstack08:27
*** mathys has quit IRC08:27
*** mathys_ has quit IRC08:27
*** spzala has quit IRC08:28
*** tlehoux has quit IRC08:29
*** ephracis_ has quit IRC08:30
*** om2 has quit IRC08:34
*** mathys has joined #openstack08:35
*** Anarchemist has joined #openstack08:35
*** spzala has joined #openstack08:36
*** makowals has quit IRC08:36
*** salv-orlando has joined #openstack08:37
*** janki has quit IRC08:38
*** spzala has quit IRC08:40
*** yamahata has quit IRC08:40
*** salv-orlando has quit IRC08:42
*** janki has joined #openstack08:46
*** groen692 has joined #openstack08:50
*** abu0 has joined #openstack08:54
*** ogny has quit IRC08:55
*** jozwior has joined #openstack08:58
*** bigjools_ has joined #openstack08:59
*** cshen has joined #openstack08:59
cshen108:59
*** fatdragon has joined #openstack09:00
*** bigjools has quit IRC09:01
*** jozwior has quit IRC09:04
*** jozwior has joined #openstack09:04
*** groen692 has quit IRC09:05
*** fatdragon has quit IRC09:05
*** mathys has quit IRC09:06
*** mathys has joined #openstack09:06
*** jozwior has quit IRC09:06
*** jozwior has joined #openstack09:06
*** mathys_ has joined #openstack09:09
*** mathys has quit IRC09:10
*** cshen has quit IRC09:11
*** links has quit IRC09:11
*** spzala has joined #openstack09:12
*** spzala has quit IRC09:17
*** D4RKS1D3_ has joined #openstack09:23
*** spzala has joined #openstack09:25
*** D4RKS1D3 has quit IRC09:27
*** dizquierdo has joined #openstack09:27
*** slaweq has quit IRC09:28
*** slaweq has joined #openstack09:28
*** aselius has joined #openstack09:28
*** spzala has quit IRC09:29
*** dalgaaf has quit IRC09:30
*** armaan_ has joined #openstack09:30
*** jozwior has quit IRC09:30
*** armaan has quit IRC09:31
*** dalgaaf has joined #openstack09:32
*** slaweq has quit IRC09:32
*** armaan_ has quit IRC09:33
*** armaan has joined #openstack09:34
*** jozwior has joined #openstack09:35
*** jozwior has quit IRC09:35
*** dizquierdo has quit IRC09:36
*** jozwior has joined #openstack09:36
*** limao has quit IRC09:37
*** limao has joined #openstack09:37
*** dizquierdo has joined #openstack09:38
*** armaan_ has joined #openstack09:38
*** salv-orlando has joined #openstack09:38
*** jozwior has quit IRC09:39
*** rvba has quit IRC09:39
*** limao has quit IRC09:41
*** limao has joined #openstack09:42
*** armaan has quit IRC09:42
*** rvd has quit IRC09:42
*** limao has quit IRC09:42
*** limao has joined #openstack09:43
*** salv-orlando has quit IRC09:43
*** rvba has joined #openstack09:45
*** rvba has quit IRC09:45
*** rvba has joined #openstack09:45
*** groen692 has joined #openstack09:51
*** cshen has joined #openstack09:54
*** gaelL has joined #openstack09:54
*** cshen has quit IRC09:58
*** Fira_ has joined #openstack09:59
*** spzala has joined #openstack10:01
*** fatdragon has joined #openstack10:02
*** Fira_ has quit IRC10:02
*** Fira_ has joined #openstack10:02
*** piliman974 has quit IRC10:05
*** spzala has quit IRC10:06
*** armaan_ has quit IRC10:06
*** fatdragon has quit IRC10:07
*** makowals has joined #openstack10:08
*** salv-orlando has joined #openstack10:09
*** f13o has quit IRC10:19
*** salmankhan has joined #openstack10:23
*** spzala has joined #openstack10:25
*** admin0 has joined #openstack10:28
*** spzala has quit IRC10:30
*** f13o has joined #openstack10:31
*** Anarchemist has quit IRC10:33
*** Anarchemist has joined #openstack10:33
*** spzala has joined #openstack10:37
*** mikebrow_ has quit IRC10:40
*** spzala has quit IRC10:42
*** abu0 has quit IRC10:45
*** f13o has quit IRC10:49
*** yamamoto has joined #openstack10:50
*** mikebrow has joined #openstack10:52
*** yamamoto has quit IRC10:54
*** limao has quit IRC10:54
*** gmoro has joined #openstack10:56
*** cbronson has joined #openstack10:58
*** armaan has joined #openstack11:00
*** f13o has joined #openstack11:02
*** fatdragon has joined #openstack11:02
*** spzala has joined #openstack11:05
*** salmankhan has quit IRC11:07
*** fatdragon has quit IRC11:07
*** spzala has quit IRC11:10
*** yamamoto has joined #openstack11:10
*** yamamoto has quit IRC11:12
*** yamamoto has joined #openstack11:12
*** yamamoto has quit IRC11:13
*** spzala has joined #openstack11:18
*** HappyMan has quit IRC11:21
*** yamamoto has joined #openstack11:22
*** spzala has quit IRC11:22
*** HappyMan has joined #openstack11:22
*** yamamoto has quit IRC11:26
*** salv-orlando has quit IRC11:28
*** salv-orlando has joined #openstack11:28
*** yamamoto has joined #openstack11:32
*** yamamoto has quit IRC11:32
*** salv-orlando has quit IRC11:32
*** yamamoto has joined #openstack11:32
*** Fira_ has quit IRC11:34
*** koolhead17 has joined #openstack11:35
*** koolhead17 has joined #openstack11:35
*** yamamoto has quit IRC11:37
*** aselius has quit IRC11:38
*** takamatsu has quit IRC11:39
*** cshen has joined #openstack11:42
*** armaan has quit IRC11:43
*** yamamoto has joined #openstack11:44
*** yamamoto has quit IRC11:45
*** wvdakker has joined #openstack11:46
*** SteffanW has joined #openstack11:48
*** tlehoux has joined #openstack11:49
*** gmoro has quit IRC11:49
*** dizquierdo has quit IRC11:50
*** gmoro has joined #openstack11:50
*** gkadam_ has joined #openstack11:50
*** lightstalker has joined #openstack11:51
*** ranjithd1 has quit IRC11:51
*** yamamoto has joined #openstack11:53
*** Fallenour has joined #openstack11:55
Fallenourhey guys, does anyone know what the packages in openstack in the repo are? im trying to find a not piecemeal way of installing all the required components without doing it piece by piece11:56
tgerczeitry rdo11:58
tgerczeiwith packstack11:58
*** gmoro has quit IRC11:58
*** armaan has joined #openstack12:00
*** bigjools_ has quit IRC12:02
*** Son_Goku has joined #openstack12:05
*** jwitko has quit IRC12:06
*** gianpietro has joined #openstack12:07
*** bigjools has joined #openstack12:08
*** bigjools has quit IRC12:08
*** bigjools has joined #openstack12:08
*** gianpietro has quit IRC12:11
*** koolhead17 has quit IRC12:16
*** koolhead17 has joined #openstack12:16
*** koolhead17 has joined #openstack12:16
*** koolhead17 has quit IRC12:21
*** admin0 has quit IRC12:22
*** Anarchemist has quit IRC12:25
*** koolhead17 has joined #openstack12:25
*** koolhead17 has joined #openstack12:25
*** jeremiah__ has quit IRC12:26
*** yamamoto has quit IRC12:29
*** yamamoto has joined #openstack12:29
*** gmoro has joined #openstack12:31
*** Anarchemist has joined #openstack12:31
*** raynold has quit IRC12:31
*** armaan has quit IRC12:34
*** yamamoto has quit IRC12:34
*** Anarchemist has quit IRC12:35
*** Anarchemist has joined #openstack12:36
*** piliman974 has joined #openstack12:40
*** cshen has quit IRC12:40
*** gmoro has quit IRC12:40
*** tlehoux has quit IRC12:42
*** jamesdenton has joined #openstack12:46
*** lihi has quit IRC12:47
*** lihi has joined #openstack12:48
*** cshen has joined #openstack12:49
*** koolhead17 has quit IRC12:50
*** makowals has quit IRC12:51
*** wvdakker has quit IRC12:51
*** Son_Goku has quit IRC12:52
*** cshen has quit IRC12:54
*** Anarchemist has quit IRC12:55
*** jwitko has joined #openstack12:55
*** yamamoto has joined #openstack12:56
*** gianpietro has joined #openstack12:57
*** Son_Goku has joined #openstack12:57
*** cshen has joined #openstack12:57
*** Anarchemist has joined #openstack12:57
*** gianpietro has quit IRC13:01
*** SteffanW has quit IRC13:03
*** fatdragon has joined #openstack13:04
*** gmoro has joined #openstack13:06
*** SteffanW has joined #openstack13:06
*** Anarchemist has quit IRC13:06
*** fatdragon has quit IRC13:09
*** SteffanW has quit IRC13:09
*** SteffanW has joined #openstack13:09
*** gmoro has quit IRC13:13
*** limao has joined #openstack13:13
*** Anarchemist has joined #openstack13:14
*** aojea has joined #openstack13:15
*** SteffanW has quit IRC13:16
*** f13o has quit IRC13:16
*** limao has quit IRC13:17
*** SteffanW has joined #openstack13:18
*** Anarchemist has quit IRC13:19
*** aojea has quit IRC13:20
*** cshen has quit IRC13:22
*** SteffanW has quit IRC13:25
*** slaweq has joined #openstack13:27
*** baoli has joined #openstack13:27
*** takimbal has quit IRC13:33
*** slaweq has quit IRC13:36
*** slaweq has joined #openstack13:37
*** piliman974 has quit IRC13:38
*** piliman974 has joined #openstack13:39
*** slaweq has quit IRC13:41
*** zhangfei has joined #openstack13:41
*** piliman974 has quit IRC13:44
*** Anarchemist has joined #openstack13:44
*** abu0 has joined #openstack13:45
*** piliman974 has joined #openstack13:45
*** spzala has joined #openstack13:46
*** cshen has joined #openstack13:46
*** ogalush has joined #openstack13:49
*** spzala has quit IRC13:50
*** cshen has quit IRC13:51
*** janki has quit IRC13:51
*** vhosakot has joined #openstack13:52
*** Fira_ has joined #openstack13:54
*** Fira_ has quit IRC13:55
*** Fira_ has joined #openstack13:55
*** vhosakot has quit IRC13:56
*** jwitko has quit IRC13:56
*** rbak has joined #openstack13:58
*** lifeless has quit IRC14:00
*** lifeless has joined #openstack14:01
*** suuuper has joined #openstack14:05
*** thorst_afk has joined #openstack14:05
*** BloqueNegro has joined #openstack14:11
*** thorst_afk has quit IRC14:11
*** thorst_afk has joined #openstack14:12
*** armaan has joined #openstack14:12
*** armaan has quit IRC14:13
*** thorst_afk has quit IRC14:13
*** salv-orlando has joined #openstack14:14
*** zhangfei has quit IRC14:15
*** EricGonczer_ has quit IRC14:17
*** salv-orlando has quit IRC14:18
*** EricGonczer_ has joined #openstack14:19
*** rbak has quit IRC14:19
*** jwitko has joined #openstack14:21
*** yamamoto has quit IRC14:21
*** spzala has joined #openstack14:22
*** gkadam_ has quit IRC14:22
*** JamesHarrison has quit IRC14:22
*** spzala has quit IRC14:26
*** takimbal has joined #openstack14:28
*** Son_Goku has quit IRC14:31
*** yamamoto has joined #openstack14:33
*** spzala has joined #openstack14:34
*** JamesHarrison has joined #openstack14:37
*** yamamoto has quit IRC14:38
*** spzala has quit IRC14:39
*** ogalush has quit IRC14:40
*** cshen has joined #openstack14:40
*** ogalush has joined #openstack14:40
*** ttx has quit IRC14:42
*** epopt has joined #openstack14:43
*** rfolco has joined #openstack14:43
*** pbandark has joined #openstack14:44
*** thorst_afk has joined #openstack14:44
*** cshen has quit IRC14:44
*** ogalush has quit IRC14:46
*** ttx has joined #openstack14:46
*** Obi-Wan has joined #openstack14:47
*** ephracis_ has joined #openstack14:52
*** admin0 has joined #openstack14:52
*** thorst_afk has quit IRC14:55
*** iniazi has quit IRC15:03
*** limao has joined #openstack15:05
*** iniazi has joined #openstack15:06
*** limao has quit IRC15:06
*** limao_ has joined #openstack15:06
*** Son_Goku has joined #openstack15:06
*** jamesdenton has quit IRC15:09
*** spzala has joined #openstack15:11
*** spzala has quit IRC15:15
*** spzala has joined #openstack15:18
*** rfolco has quit IRC15:20
*** catintheroof has joined #openstack15:21
*** baoli has quit IRC15:22
*** cswang has quit IRC15:26
*** shootbird has quit IRC15:28
*** shootbird has joined #openstack15:28
*** ogalush has joined #openstack15:28
*** rfolco has joined #openstack15:29
*** spzala has quit IRC15:31
*** reidel has quit IRC15:32
*** ogalush has quit IRC15:33
*** iranzo has quit IRC15:34
*** cswang has joined #openstack15:34
*** yamamoto has joined #openstack15:37
*** mikebrow_ has joined #openstack15:37
*** mikebrow has quit IRC15:37
*** salv-orlando has joined #openstack15:39
*** spzala has joined #openstack15:41
*** boomshankerx_ has joined #openstack15:50
*** vin_zen has quit IRC15:50
*** thorst_afk has joined #openstack15:52
*** yamamoto has quit IRC15:54
*** rbak has joined #openstack15:57
*** tlehoux has joined #openstack15:57
*** ogalush has joined #openstack15:58
*** boomshankerx_ has quit IRC16:03
Fallenour@ tgerczei rdo with packstack?16:04
Fallenourcan you give me a bit of info on them?16:05
Fallenour@tgerczei *16:05
*** catintheroof has quit IRC16:06
*** cyborg-one has joined #openstack16:06
*** catintheroof has joined #openstack16:06
*** fatdragon has joined #openstack16:07
*** suuuper has quit IRC16:07
*** suuuper has joined #openstack16:08
*** ogny has joined #openstack16:08
*** ogalush has quit IRC16:08
*** ogalush has joined #openstack16:09
*** suuuper has quit IRC16:10
*** thorst_afk has quit IRC16:10
*** catintheroof has quit IRC16:11
*** fatdragon has quit IRC16:11
*** cshen has joined #openstack16:11
*** bobh has joined #openstack16:12
*** D4RKS1D3__ has joined #openstack16:16
*** cshen has quit IRC16:16
*** rbak has quit IRC16:17
*** ogalush has quit IRC16:18
*** ogalush has joined #openstack16:18
*** ogalush has quit IRC16:19
*** D4RKS1D3_ has quit IRC16:19
*** tlehoux has quit IRC16:26
*** Fira__ has joined #openstack16:34
*** cshen has joined #openstack16:37
*** Fira_ has quit IRC16:38
*** jwitko has quit IRC16:38
*** jarbod___ has quit IRC16:39
*** jarbod has joined #openstack16:39
*** lucasxu has joined #openstack16:39
*** lucasxu has quit IRC16:40
*** ianychoi has quit IRC16:41
*** f13o has joined #openstack16:41
*** rcernin has quit IRC16:41
*** rcernin has joined #openstack16:42
*** cyborg-one has quit IRC16:43
*** fatdragon has joined #openstack16:48
*** cshen has quit IRC16:48
*** cshen has joined #openstack16:53
*** groen692 has quit IRC16:56
*** fatdragon has quit IRC16:59
*** dizquierdo has joined #openstack17:02
*** jistr has quit IRC17:02
*** ranjithd has joined #openstack17:05
*** ogny has quit IRC17:06
*** thorst_afk has joined #openstack17:07
*** boomshankerx_ has joined #openstack17:07
*** monkey- has joined #openstack17:07
*** rfolco has quit IRC17:09
*** KLewis has joined #openstack17:09
*** monkey- has quit IRC17:10
*** GenteelBen has joined #openstack17:10
*** robputt has quit IRC17:10
*** JamesHarrison has quit IRC17:11
*** fatdragon has joined #openstack17:13
*** cshen has quit IRC17:14
*** limao_ has quit IRC17:14
*** vhosakot has joined #openstack17:15
*** japestinho has joined #openstack17:16
*** aojea has joined #openstack17:16
*** boomshankerx_ has quit IRC17:18
*** vhosakot has quit IRC17:18
*** aojea has quit IRC17:21
*** ephracis_ has quit IRC17:21
*** koolhead17 has joined #openstack17:24
*** koolhead17 has joined #openstack17:24
*** thorst_afk has quit IRC17:27
*** jistr has joined #openstack17:28
*** armaan has joined #openstack17:30
*** yamahata has joined #openstack17:31
*** cshen has joined #openstack17:34
*** spzala has quit IRC17:36
*** germs has joined #openstack17:44
*** boomshankerx_ has joined #openstack17:44
*** piliman974 has quit IRC17:45
*** germs has quit IRC17:51
*** yamahata has quit IRC17:52
*** EricGonc_ has joined #openstack17:52
*** EricGonczer_ has quit IRC17:53
*** koolhead17 has joined #openstack17:56
*** koolhead17 has joined #openstack17:56
*** admin0 has quit IRC17:57
*** jistr has quit IRC17:58
*** jistr has joined #openstack17:58
*** salv-orlando has quit IRC18:01
*** germs has joined #openstack18:01
*** salv-orlando has joined #openstack18:02
*** koolhead17 has quit IRC18:03
*** gomarivera has joined #openstack18:04
*** cshen has quit IRC18:04
*** salv-orlando has quit IRC18:06
*** rbak has joined #openstack18:09
*** koolhead17 has joined #openstack18:09
*** koolhead17 has quit IRC18:14
*** monkey- has joined #openstack18:16
*** cshen has joined #openstack18:18
*** rcernin has quit IRC18:18
*** gaelL has quit IRC18:19
*** vhosakot has joined #openstack18:21
*** vhosakot has quit IRC18:21
*** vhosakot has joined #openstack18:21
*** spzala has joined #openstack18:23
*** thorst_afk has joined #openstack18:23
*** mesamoo has quit IRC18:26
*** perniciouscaffei has joined #openstack18:26
*** thorst_afk has quit IRC18:28
*** beerdrop has quit IRC18:30
*** cshen has quit IRC18:33
*** bobh has quit IRC18:34
*** brokency1le has joined #openstack18:34
*** piliman974 has joined #openstack18:35
*** slaweq has joined #openstack18:37
*** armaan has quit IRC18:38
*** armaan has joined #openstack18:38
*** slaweq has quit IRC18:42
*** cshen has joined #openstack18:42
*** armaan has quit IRC18:43
*** armaan has joined #openstack18:43
*** cyborg-one has joined #openstack18:44
*** spzala has quit IRC18:54
*** dizquierdo has quit IRC18:54
*** Yarboa has joined #openstack18:57
*** cshen has quit IRC19:01
*** cshen has joined #openstack19:05
*** cshen has quit IRC19:05
*** jwitko has joined #openstack19:08
*** iniazi has quit IRC19:10
*** aselius has joined #openstack19:10
*** Son_Goku has quit IRC19:10
*** ayoung has quit IRC19:12
*** FL1SK has quit IRC19:13
*** iranzo has joined #openstack19:15
*** iranzo has quit IRC19:15
*** iranzo has joined #openstack19:15
*** iniazi has joined #openstack19:17
*** cyborg-one has quit IRC19:18
*** cyborg-one has joined #openstack19:18
*** latemus has quit IRC19:21
*** ayoung has joined #openstack19:22
*** japestinho has quit IRC19:25
*** om2 has joined #openstack19:25
*** Son_Goku has joined #openstack19:27
*** JamesHarrison has joined #openstack19:28
*** KLewis has quit IRC19:30
*** jcarter2 has joined #openstack19:31
*** ogny has joined #openstack19:39
*** ogny has quit IRC19:39
*** ogny has joined #openstack19:40
*** jackNemrod has joined #openstack19:44
*** ogny has quit IRC19:44
*** ogny has joined #openstack19:44
*** FL1SK has joined #openstack19:47
*** jcarter2 has quit IRC19:48
*** iranzo has quit IRC19:49
*** boomshankerx__ has joined #openstack19:50
*** pbandark has quit IRC19:51
*** pbandark has joined #openstack19:51
*** boomshankerx_ has quit IRC19:53
*** Son_Goku has quit IRC19:55
*** Hosam has joined #openstack20:00
*** schwicht has joined #openstack20:00
*** KLewis has joined #openstack20:04
*** antoine has joined #openstack20:10
*** antoine has quit IRC20:12
*** aojea has joined #openstack20:15
*** gaelL has joined #openstack20:17
*** aojea has quit IRC20:20
*** om2 has quit IRC20:24
*** thorst_afk has joined #openstack20:25
*** thorst_afk has quit IRC20:29
*** penguintamer has quit IRC20:30
*** penguintamer_ has joined #openstack20:30
*** f13o has quit IRC20:35
*** ddyer has quit IRC20:44
*** cloudran_ has joined #openstack20:44
*** cloudrancher has quit IRC20:44
*** dizquierdo has joined #openstack20:45
*** f13o has joined #openstack20:48
*** penguintamer_ has quit IRC20:48
*** Son_Goku has joined #openstack20:50
*** ogny has quit IRC20:54
*** spzala has joined #openstack20:55
*** penguintamer_ has joined #openstack20:57
*** spzala has quit IRC20:59
*** ogny has joined #openstack21:00
*** spzala has joined #openstack21:04
*** koolhead17 has joined #openstack21:06
*** KLewis has quit IRC21:06
*** jackNemrod has quit IRC21:11
*** mtanino_ has joined #openstack21:14
*** Fira_ has joined #openstack21:17
*** Fira__ has quit IRC21:18
*** aselius has quit IRC21:20
*** mtanino_ has quit IRC21:22
*** dparkes has joined #openstack21:23
*** rbak has quit IRC21:24
*** thorst_afk has joined #openstack21:26
*** rbak has joined #openstack21:26
*** Son_Goku has quit IRC21:28
*** rbak has quit IRC21:34
*** salv-orlando has joined #openstack21:40
*** koolhead17 has quit IRC21:41
*** thorst_afk has quit IRC21:45
*** monkey- has quit IRC21:45
*** linuxmodder has joined #openstack21:51
*** vhosakot has quit IRC21:52
*** rfolco has joined #openstack22:02
*** ogny has quit IRC22:08
*** jeremiah__ has joined #openstack22:11
*** salv-orlando has quit IRC22:13
*** salv-orlando has joined #openstack22:13
*** jeremiah__ has quit IRC22:14
*** monkey- has joined #openstack22:14
*** rfolco has quit IRC22:16
*** salv-orlando has quit IRC22:18
*** dizquierdo has quit IRC22:20
*** jeremiah__ has joined #openstack22:25
*** cliles has quit IRC22:32
*** k0nsl has quit IRC22:36
*** slaweq has joined #openstack22:38
*** piliman974 has quit IRC22:39
*** k0nsl has joined #openstack22:40
*** k0nsl has joined #openstack22:40
*** piliman974 has joined #openstack22:41
*** slaweq has quit IRC22:42
*** Fira_ has quit IRC22:45
*** linuxmodder has quit IRC22:46
*** cyborg-one has quit IRC22:48
*** Fira_ has joined #openstack22:48
*** antoine has joined #openstack22:57
*** cyborg-one has joined #openstack23:00
*** pbandark has quit IRC23:03
*** antoine has quit IRC23:11
*** jplorier has joined #openstack23:11
*** jplorier has quit IRC23:19
*** jplorier has joined #openstack23:19
*** jplorier has quit IRC23:23
*** noslzzp has joined #openstack23:25
*** armaan has quit IRC23:31
*** fatdragon has quit IRC23:32
*** spzala has quit IRC23:34
*** germs has left #openstack23:39
*** thorst_afk has joined #openstack23:42
*** cyborg-one has quit IRC23:42
*** spzala has joined #openstack23:46
*** abu0 has quit IRC23:46
*** thorst_afk has quit IRC23:47
*** spzala has quit IRC23:51
*** spzala has joined #openstack23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!