Friday, 2017-06-30

*** renmak_ has quit IRC00:00
*** renmak__ has quit IRC00:00
*** lionel has joined #openstack00:00
*** Fleuri has quit IRC00:00
*** dxiri has joined #openstack00:01
*** Net0bsd has quit IRC00:01
*** aossama has quit IRC00:02
*** lucendio has quit IRC00:04
*** alexginzburg has quit IRC00:05
*** brokencycle has quit IRC00:05
*** aossama has joined #openstack00:06
*** alexginzburg has joined #openstack00:07
*** gmann has quit IRC00:08
*** gmann has joined #openstack00:08
*** hehehe has quit IRC00:14
*** Fleuri has joined #openstack00:15
*** cloudrancher has quit IRC00:22
*** cloudrancher has joined #openstack00:24
*** dxiri has quit IRC00:27
*** dxiri has joined #openstack00:29
*** isq has joined #openstack00:31
*** schwicht has joined #openstack00:31
*** dritto77 has quit IRC00:35
*** perniciouscaffei has quit IRC00:35
*** Eloy has quit IRC00:36
*** schwicht has quit IRC00:37
*** slaweq_ has joined #openstack00:39
*** slaweq_ has quit IRC00:44
*** renmak_ has joined #openstack00:44
*** renmak__ has joined #openstack00:44
*** junbo has quit IRC00:45
*** junbo has joined #openstack00:49
*** renmak_ has quit IRC00:51
*** renmak__ has quit IRC00:51
*** dejavu has joined #openstack00:53
*** mvensky has joined #openstack00:55
*** johnthetubaguy has quit IRC00:56
*** johnthetubaguy has joined #openstack00:57
*** dxiri has quit IRC00:58
*** dxiri has joined #openstack00:59
*** vj3k has joined #openstack01:04
*** xinliang has quit IRC01:07
*** EricGonczer_ has joined #openstack01:11
*** jcarter2 has quit IRC01:13
*** masber has joined #openstack01:14
*** v01t has quit IRC01:16
*** pravins has quit IRC01:16
*** xinliang has joined #openstack01:21
*** dxiri has quit IRC01:21
*** linuxmodder has quit IRC01:23
*** woodard has quit IRC01:24
*** woodard has joined #openstack01:24
*** dxiri has joined #openstack01:25
*** fam_ has joined #openstack01:26
*** iyamahat has quit IRC01:29
*** yamahata has quit IRC01:29
*** iyamahat has joined #openstack01:29
*** woodard has quit IRC01:29
*** fatdragon has joined #openstack01:30
*** thorst has joined #openstack01:33
*** dxiri has quit IRC01:33
*** iyamahat has quit IRC01:34
*** dxiri has joined #openstack01:34
*** fatdragon has quit IRC01:36
*** smccarth_ has quit IRC01:38
*** thorst has quit IRC01:38
*** smccarthy has joined #openstack01:39
*** gyee has quit IRC01:39
*** rods has quit IRC01:40
*** uZiel has joined #openstack01:40
*** dxiri_ has joined #openstack01:42
*** smccarthy has quit IRC01:43
*** vj3k has quit IRC01:43
*** dxiri has quit IRC01:45
*** thorst has joined #openstack01:52
*** rods has joined #openstack01:53
*** thorst has quit IRC01:53
*** lucasxu has joined #openstack01:54
*** dxiri has joined #openstack01:56
*** dxiri_ has quit IRC01:58
*** shubjero has joined #openstack02:07
*** bakbad has quit IRC02:11
*** dxiri has quit IRC02:12
*** balaji has joined #openstack02:12
*** strgout has quit IRC02:13
*** fam_ has quit IRC02:16
*** dxiri has joined #openstack02:17
*** iyamahat has joined #openstack02:19
*** parlakisik has quit IRC02:21
*** iyamahat has quit IRC02:21
*** iyamahat has joined #openstack02:23
*** donghao has joined #openstack02:25
*** saschpe has quit IRC02:26
*** EricGonc_ has joined #openstack02:29
*** dxiri has quit IRC02:29
*** EricGonczer_ has quit IRC02:30
*** EricGonc_ has quit IRC02:30
*** saschpe has joined #openstack02:31
*** fatdragon has joined #openstack02:32
*** donghao has quit IRC02:32
*** dxiri has joined #openstack02:37
*** tserong has joined #openstack02:37
*** namnh has joined #openstack02:37
*** taibai has joined #openstack02:37
*** dxiri has quit IRC02:42
*** taibai has quit IRC02:44
*** dxiri has joined #openstack02:45
*** dixiaoli has joined #openstack02:46
*** baoli has joined #openstack02:47
*** fatdragon has quit IRC02:49
*** aojea has joined #openstack02:50
*** aojea has quit IRC02:54
*** dxiri has quit IRC02:55
*** dixiaoli has quit IRC02:57
*** isunx has joined #openstack02:57
*** vks1 has joined #openstack03:01
*** pchavva has joined #openstack03:02
*** salv-orlando has joined #openstack03:02
*** aossama has quit IRC03:04
*** yamamoto has joined #openstack03:05
*** gildub has joined #openstack03:07
*** salv-orlando has quit IRC03:07
*** aossama has joined #openstack03:07
*** gildub has quit IRC03:10
*** gildub has joined #openstack03:11
*** fatdragon has joined #openstack03:13
*** negronjl has joined #openstack03:16
*** jay_ has joined #openstack03:19
jay_hello03:19
*** jay_ has quit IRC03:20
*** pinip has quit IRC03:24
*** ChiTo has quit IRC03:25
*** phalmos has joined #openstack03:32
*** uZiel has quit IRC03:33
*** phalmos has quit IRC03:38
*** uZiel has joined #openstack03:39
*** noslzzp has quit IRC03:41
*** uZiel has quit IRC03:44
*** gildub has quit IRC03:46
*** MeltedLux has joined #openstack03:47
*** pchavva has quit IRC03:47
*** cyborg-one has quit IRC03:48
*** thorst has joined #openstack03:54
*** smccarthy has joined #openstack03:55
*** fatdragon has quit IRC03:58
*** aselius has quit IRC03:58
*** fatdragon has joined #openstack03:59
*** thorst has quit IRC04:00
*** v01t has joined #openstack04:00
*** fatdragon has quit IRC04:03
*** mtanino_ has quit IRC04:03
*** salv-orlando has joined #openstack04:03
*** uZiel has joined #openstack04:06
*** salv-orlando has quit IRC04:08
*** Cybodog has quit IRC04:10
*** m00dawg has quit IRC04:12
*** fatdragon has joined #openstack04:12
*** StevenK_ is now known as StevenK04:13
*** fatdragon has quit IRC04:14
*** fatdragon has joined #openstack04:14
*** fatdragon has quit IRC04:20
*** fatdragon has joined #openstack04:20
*** sree has joined #openstack04:24
*** achadha has joined #openstack04:25
*** fatdragon has quit IRC04:25
*** VW has quit IRC04:28
*** VW has joined #openstack04:29
*** lucasxu has quit IRC04:30
*** groen693 has joined #openstack04:32
*** vks1 has quit IRC04:49
*** aossama has quit IRC04:50
*** e0ne has joined #openstack04:51
*** Poornima has joined #openstack04:51
*** aossama has joined #openstack04:51
*** lihi has quit IRC04:51
*** irena has quit IRC04:53
*** e0ne has quit IRC04:58
*** AnilV4 has joined #openstack04:59
*** vj3k has joined #openstack04:59
*** dparkes has quit IRC05:00
*** rha has quit IRC05:02
*** perniciouscaffei has joined #openstack05:02
*** gildub has joined #openstack05:02
*** salv-orlando has joined #openstack05:04
*** tdasilva has quit IRC05:04
*** isunx has quit IRC05:04
*** r0kc4t has quit IRC05:05
*** vks1 has joined #openstack05:06
*** isunx has joined #openstack05:06
*** jackNemrod has quit IRC05:08
*** vj3k has quit IRC05:08
*** jackNemrod has joined #openstack05:08
*** baoli_ has joined #openstack05:08
*** salv-orlando has quit IRC05:08
*** baoli has quit IRC05:10
*** Douhet has quit IRC05:12
*** ksobkowiak has quit IRC05:12
*** Douhet has joined #openstack05:13
*** Poornima has quit IRC05:13
*** isunx has quit IRC05:13
*** salv-orlando has joined #openstack05:15
*** isunx has joined #openstack05:15
*** ChubYann has quit IRC05:18
*** obrut has quit IRC05:21
*** pravins has joined #openstack05:23
*** aojea has joined #openstack05:27
*** gyee has joined #openstack05:29
*** tdasilva has joined #openstack05:29
*** pravins has quit IRC05:31
*** balaji has quit IRC05:36
*** gli has joined #openstack05:37
*** pravins has joined #openstack05:38
*** smccarthy has quit IRC05:39
*** aojea has quit IRC05:42
*** rcernin has joined #openstack05:45
*** trinaths has joined #openstack05:47
*** mosulica has joined #openstack05:48
*** shootbird has quit IRC05:49
*** achadha has quit IRC05:50
*** achadha has joined #openstack05:51
*** iranzo has joined #openstack05:51
*** iranzo has quit IRC05:51
*** iranzo has joined #openstack05:51
*** ffiore has joined #openstack05:52
*** ffiore has quit IRC05:52
*** isunx has quit IRC05:54
*** achadha has quit IRC05:55
*** ffiore has joined #openstack05:55
*** thorst has joined #openstack05:55
*** isunx has joined #openstack05:57
*** jackNemrod has quit IRC05:58
*** obrut has joined #openstack05:59
*** skycarl has joined #openstack05:59
*** armaan has joined #openstack05:59
*** AnilV_ has joined #openstack05:59
*** AnilV_ has quit IRC05:59
*** thorst has quit IRC06:00
*** aojea has joined #openstack06:00
*** aojea has quit IRC06:01
*** dparkes has joined #openstack06:01
*** armaan_ has joined #openstack06:02
*** pravins has quit IRC06:02
*** kickinz1 has quit IRC06:04
*** pravins has joined #openstack06:05
*** armaan has quit IRC06:06
*** Oku_OS-away is now known as Oku_OS06:06
*** kickinz1 has joined #openstack06:07
*** links has quit IRC06:07
*** rvd has joined #openstack06:13
*** fatdragon has joined #openstack06:15
*** rsimai_away is now known as rsimai06:15
*** rvd has quit IRC06:15
*** trinaths has quit IRC06:16
*** shootbird has joined #openstack06:16
*** jpena|off is now known as jpena06:18
*** cu5 has quit IRC06:19
*** fatdragon has quit IRC06:19
*** igordcard has quit IRC06:20
*** donghao has joined #openstack06:20
*** igordcard has joined #openstack06:20
*** hseipp has joined #openstack06:20
*** salv-orlando has quit IRC06:21
*** Poornima has joined #openstack06:21
*** salv-orlando has joined #openstack06:21
*** jprovazn has joined #openstack06:21
*** Poornima has quit IRC06:21
*** links has joined #openstack06:21
*** Poornima has joined #openstack06:22
*** Poornima has quit IRC06:22
*** Poornima has joined #openstack06:22
*** cu5 has joined #openstack06:22
*** salv-orlando has quit IRC06:26
*** geaaru has joined #openstack06:26
*** pinip has joined #openstack06:26
piniphow can i contribute to openstack..i am new here.06:26
*** iyamahat has quit IRC06:28
*** salv-orlando has joined #openstack06:28
*** de9nie has joined #openstack06:31
*** sticker has quit IRC06:31
*** Poornima has quit IRC06:33
*** yamahata has joined #openstack06:43
*** slaweq_ has joined #openstack06:44
*** pcaruana has joined #openstack06:45
*** jparrill has joined #openstack06:46
*** ffiore has quit IRC06:46
*** slaweq_ has quit IRC06:47
*** KickInZOne has joined #openstack06:49
*** kickinz1 has quit IRC06:49
*** epopt has quit IRC06:55
*** charcol has quit IRC06:57
pinipo/06:58
*** jpsandiego42 has quit IRC06:59
*** jackNemrod has joined #openstack06:59
*** makowals has joined #openstack07:01
*** arbrandes has joined #openstack07:01
*** achadha has joined #openstack07:03
*** ben42 has joined #openstack07:03
*** arbrandes1 has quit IRC07:03
*** shardy has joined #openstack07:05
*** gildub has quit IRC07:06
*** achadha has quit IRC07:06
*** achadha has joined #openstack07:06
*** bobmel_ has quit IRC07:07
*** grafuls has quit IRC07:10
*** ybaumy has joined #openstack07:11
*** sep_ has joined #openstack07:11
*** makowals has quit IRC07:12
*** makowals has joined #openstack07:13
*** damien_r has joined #openstack07:13
*** sep has quit IRC07:14
*** tesseract has joined #openstack07:14
*** jpich has joined #openstack07:14
*** saintpablo has joined #openstack07:14
*** treiz has quit IRC07:14
*** treiz has joined #openstack07:15
*** saintpablos has joined #openstack07:17
*** lucendio has joined #openstack07:18
*** pravins has quit IRC07:18
*** vks1 has quit IRC07:19
*** f13o has joined #openstack07:20
*** saintpablo has quit IRC07:21
*** rarcea has joined #openstack07:21
*** makowals has quit IRC07:24
*** shardy is now known as shardy_afk07:24
*** aojea has joined #openstack07:25
pinipwhat is openstackid.org07:26
*** makowals has joined #openstack07:29
*** trinaths has joined #openstack07:29
*** dejavu has quit IRC07:29
*** yamahata has quit IRC07:29
*** lucendio has quit IRC07:30
*** aries has joined #openstack07:30
*** grafuls has joined #openstack07:30
*** ffiore has joined #openstack07:31
*** pravins has joined #openstack07:31
*** hseipp has quit IRC07:31
*** perniciouscaffei has quit IRC07:32
*** sree has quit IRC07:33
*** sree has joined #openstack07:34
*** slappymcfry has joined #openstack07:34
*** egonzalez has joined #openstack07:37
*** sree has quit IRC07:38
*** jsheeren has joined #openstack07:38
*** gtrxcb has quit IRC07:38
*** ccard has quit IRC07:38
*** mathys has joined #openstack07:40
*** gyee has quit IRC07:43
*** cshen has joined #openstack07:43
*** VW has quit IRC07:44
*** VW has joined #openstack07:44
*** uZiel has quit IRC07:45
*** uZiel has joined #openstack07:46
*** isunx has quit IRC07:46
*** snica_away is now known as snica07:47
*** donghao has quit IRC07:48
*** f13o has quit IRC07:49
*** e0ne has joined #openstack07:49
*** VW has quit IRC07:50
*** VW has joined #openstack07:51
*** pravins has quit IRC07:51
*** pravins has joined #openstack07:51
*** achadha has quit IRC07:52
*** mcornea has joined #openstack07:52
*** achadha has joined #openstack07:52
*** VW has quit IRC07:53
*** VW has joined #openstack07:53
*** hardbot has joined #openstack07:55
*** armaan_ has quit IRC07:55
*** armaan has joined #openstack07:56
*** thorst has joined #openstack07:57
*** achadha has quit IRC07:57
*** VW has quit IRC07:58
*** makowals has quit IRC07:58
*** de9nie has quit IRC08:00
*** jsheeren has quit IRC08:01
*** pinip has quit IRC08:01
*** makowals has joined #openstack08:02
*** thorst has quit IRC08:03
*** makowals has quit IRC08:08
*** rossella_s has joined #openstack08:08
*** jackNemrod_ has joined #openstack08:08
*** jackNemrod has quit IRC08:09
*** jackNemrod_ is now known as jackNemrod08:09
*** f13o has joined #openstack08:11
*** pbandark has joined #openstack08:11
*** baoli_ has quit IRC08:11
*** makowals has joined #openstack08:11
*** baoli has joined #openstack08:11
*** shardy_afk is now known as shardy08:12
*** ben42 has quit IRC08:12
*** makowals has quit IRC08:12
*** pnavarro has joined #openstack08:13
*** ogny has joined #openstack08:14
*** Son_Goku has quit IRC08:14
*** lucendio has joined #openstack08:14
*** PhilSliderS is now known as PhilS_08:15
*** brokency1le has joined #openstack08:16
*** r0kc4t has joined #openstack08:16
*** baoli has quit IRC08:16
*** wachu has joined #openstack08:16
*** raynold has quit IRC08:16
*** baoli has joined #openstack08:19
*** salv-orl_ has joined #openstack08:19
*** takamatsu has joined #openstack08:19
*** PhilS_ is now known as Arilotan08:20
*** Poornima has joined #openstack08:22
*** fatdragon has joined #openstack08:23
*** salv-orlando has quit IRC08:23
*** salv-orl_ has quit IRC08:24
*** saintpablo has joined #openstack08:24
*** baoli has quit IRC08:25
wachuhi! when I want to launch an instance from the Dashboard, in boot options we have only the option "Image" or "Instance Snapshot" appears ... I do not get the volume options appear like "from image and create new volume"...any suggest?08:25
*** saintpablos has quit IRC08:27
*** armaan_ has joined #openstack08:28
*** armaan has quit IRC08:28
*** dizquierdo has joined #openstack08:29
*** rossella_s has quit IRC08:29
*** rossella_s has joined #openstack08:30
*** mtanino__ has joined #openstack08:31
*** mtanino__ has quit IRC08:31
*** dizquierdo has quit IRC08:31
*** dizquierdo has joined #openstack08:31
*** makowals has joined #openstack08:32
*** Poornima has quit IRC08:32
*** fatdragon has quit IRC08:36
*** rvd has joined #openstack08:38
*** toscalix has joined #openstack08:38
*** rha has joined #openstack08:39
*** rha has quit IRC08:39
*** rha has joined #openstack08:39
*** Poornima has joined #openstack08:40
*** MR2001 has joined #openstack08:42
*** lunarlamp has quit IRC08:42
*** haojing has joined #openstack08:42
*** Son_Goku has joined #openstack08:42
*** lunarlamp has joined #openstack08:43
*** two_oes has joined #openstack08:44
*** lunarlamp has quit IRC08:46
*** stefannica has joined #openstack08:46
*** lunarlamp has joined #openstack08:49
*** snica has quit IRC08:50
*** salmankhan has joined #openstack08:52
*** Poornima has quit IRC08:53
*** jackNemrod_ has joined #openstack08:54
*** jackNemrod has quit IRC08:56
*** jackNemrod_ is now known as jackNemrod08:56
*** rossella_s has quit IRC08:56
*** racedo has joined #openstack08:57
*** dizquierdo has quit IRC08:59
*** decrypt has quit IRC09:02
*** dgurtner has joined #openstack09:03
*** dgurtner has quit IRC09:03
*** dgurtner has joined #openstack09:03
*** decrypt has joined #openstack09:03
*** fatdragon has joined #openstack09:04
*** pblaho has joined #openstack09:04
*** anshul has joined #openstack09:05
*** saintpablo has quit IRC09:05
*** rossella_s has joined #openstack09:09
casixwachu: check that nova can talk to cinder09:11
*** damien_r has quit IRC09:12
*** damien_r has joined #openstack09:14
*** stefannica is now known as snica_away09:15
*** fatdragon has quit IRC09:15
*** snica_away is now known as stefannica09:15
*** thorst has joined #openstack09:24
*** sree has joined #openstack09:24
*** baoli has joined #openstack09:25
*** stefannica is now known as snica_away09:28
*** thorst has quit IRC09:29
*** snica_away is now known as stefannica09:30
*** baoli has quit IRC09:31
*** groen693 has quit IRC09:35
*** yamamoto has quit IRC09:35
*** yamamoto has joined #openstack09:36
*** yamamoto has quit IRC09:38
*** trinaths has left #openstack09:41
*** yamamoto has joined #openstack09:42
*** yamamoto has quit IRC09:42
*** MeltedLux has quit IRC09:42
*** fatdragon has joined #openstack09:42
*** links has quit IRC09:44
*** snica has joined #openstack09:45
*** vks1 has joined #openstack09:45
*** yamamoto has joined #openstack09:46
*** fatdragon has quit IRC09:47
*** stefannica has quit IRC09:49
*** dizquierdo_ has joined #openstack09:51
*** yamamoto has quit IRC09:51
*** armaan_ has quit IRC09:52
*** salmankhan has quit IRC09:52
*** salmankhan has joined #openstack09:54
*** bobmel has joined #openstack09:57
*** dalgaaf has quit IRC09:58
*** v12aml has quit IRC09:59
*** uZiel has quit IRC09:59
*** bobmel_ has joined #openstack09:59
*** sree has quit IRC09:59
*** v01t has quit IRC09:59
*** dalgaaf has joined #openstack10:00
*** v01t has joined #openstack10:00
*** v12aml has joined #openstack10:00
*** vks1 has quit IRC10:00
*** links has joined #openstack10:01
*** skycarl has quit IRC10:02
*** bobmel has quit IRC10:02
*** KickInZOne has quit IRC10:05
*** jparrill has quit IRC10:05
*** snica is now known as snica_away10:05
*** two_oes has quit IRC10:07
*** jprovazn has quit IRC10:08
*** MeltedLux has joined #openstack10:09
*** yamamoto has joined #openstack10:10
*** uZiel has joined #openstack10:11
*** yamamoto has quit IRC10:12
*** yamamoto has joined #openstack10:13
*** yamamoto has quit IRC10:16
*** yamamoto has joined #openstack10:16
*** KickInZOne has joined #openstack10:16
*** MeltedLux has quit IRC10:17
*** yamamoto has quit IRC10:18
*** haojing has quit IRC10:18
*** thorst has joined #openstack10:20
*** uZiel has quit IRC10:22
*** uZiel has joined #openstack10:24
*** thorst has quit IRC10:24
*** snica_away is now known as snica10:25
*** baoli has joined #openstack10:27
*** rossella_s has quit IRC10:27
*** woodard has joined #openstack10:28
*** gszasz has joined #openstack10:30
*** armaan has joined #openstack10:31
*** baoli has quit IRC10:31
*** baoli has joined #openstack10:32
*** namnh has quit IRC10:32
*** woodard has quit IRC10:32
*** MeltedLux has joined #openstack10:33
*** uZiel has quit IRC10:33
*** uZiel has joined #openstack10:34
*** armaan has quit IRC10:39
*** saintpablo has joined #openstack10:42
*** rossella_s has joined #openstack10:42
*** armaan has joined #openstack10:44
*** thorst has joined #openstack10:44
*** thorst has quit IRC10:44
*** Poornima has joined #openstack10:45
*** athinkingmeat has quit IRC10:46
*** beerdrop has quit IRC10:47
*** beerdrop has joined #openstack10:48
*** gkadam has joined #openstack10:50
*** armaan has quit IRC10:51
*** yamamoto has joined #openstack10:52
*** baoli has quit IRC10:53
*** baoli has joined #openstack10:53
*** baoli has quit IRC10:54
*** jparrill has joined #openstack10:55
*** MR2001 has quit IRC10:58
*** notze has quit IRC11:02
*** brokency1le has quit IRC11:03
*** Son_Goku has quit IRC11:04
*** bobmel_ has quit IRC11:04
*** hojgaard has joined #openstack11:05
*** bobmel has joined #openstack11:05
*** snica is now known as snica_away11:06
*** notze has joined #openstack11:06
*** raddaoui has quit IRC11:06
*** thorst has joined #openstack11:10
*** slappymcfry has quit IRC11:10
*** bobmel has quit IRC11:10
*** thorst has quit IRC11:11
*** bobmel has joined #openstack11:11
*** mosulica has quit IRC11:13
*** mosulica has joined #openstack11:13
*** rtjure has joined #openstack11:15
*** armaan has joined #openstack11:16
*** gmoro has joined #openstack11:19
*** bobmel has quit IRC11:20
*** bobmel has joined #openstack11:24
*** gli has quit IRC11:25
*** sree has joined #openstack11:26
*** bobmel has quit IRC11:30
*** sree has quit IRC11:31
*** salmankhan has quit IRC11:33
*** armaan has quit IRC11:33
*** jpena is now known as jpena|lunch11:33
*** mosulica has quit IRC11:33
*** yamamoto has quit IRC11:34
*** rossella_s has quit IRC11:34
*** yamamoto has joined #openstack11:36
*** mosulica has joined #openstack11:37
*** snica_away is now known as snica11:40
*** salmankhan has joined #openstack11:44
*** fatdragon has joined #openstack11:44
*** trinaths has joined #openstack11:46
*** shpaq has joined #openstack11:46
*** gkadam has quit IRC11:49
*** pravin_s has joined #openstack11:52
*** pravins has quit IRC11:54
*** baoli has joined #openstack11:55
*** jamesden_ has joined #openstack11:55
*** jamesdenton has quit IRC11:56
*** morazi has joined #openstack11:57
*** mrtadis has joined #openstack11:57
*** yamamoto has quit IRC11:58
*** grafuls has quit IRC11:59
*** aossama has quit IRC12:00
*** baoli has quit IRC12:00
*** fatdragon has quit IRC12:00
*** thorst has joined #openstack12:00
*** aossama has joined #openstack12:00
*** thorst has quit IRC12:00
*** noslzzp has joined #openstack12:02
*** baoli has joined #openstack12:04
*** admin0 has joined #openstack12:05
*** baoli has quit IRC12:05
*** dizquierdo_ has quit IRC12:06
*** khatri has joined #openstack12:06
*** rossella_s has joined #openstack12:07
*** ygl has joined #openstack12:08
yglhi all12:08
yglmy vlan networks are notr working in packstack12:08
yglcan someone help me please12:08
*** sree has joined #openstack12:10
*** baoli has joined #openstack12:11
*** taibai has joined #openstack12:11
taibaihello very body12:12
yglmy vlan networks are not working in packstack12:12
yglcan someone help me please12:12
*** EricGonczer_ has joined #openstack12:12
*** khatri has quit IRC12:12
*** khatri has joined #openstack12:12
*** liverpooler has joined #openstack12:13
*** kylek3h has joined #openstack12:13
*** sree has quit IRC12:14
*** thorst has joined #openstack12:16
*** thorst has quit IRC12:16
*** sree has joined #openstack12:16
*** vpickard has joined #openstack12:23
*** RickDeckard has joined #openstack12:23
*** kylek3h has quit IRC12:24
*** f13o has quit IRC12:26
*** yamamoto has joined #openstack12:26
*** fatdragon has joined #openstack12:27
*** Poornima has quit IRC12:28
*** jpena|lunch is now known as jpena12:29
*** snica has quit IRC12:29
*** rsimai_ has joined #openstack12:30
*** rsimai has quit IRC12:30
*** snica has joined #openstack12:30
*** felixsch___ has quit IRC12:30
*** aossama has quit IRC12:30
*** felixsch___ has joined #openstack12:30
*** aossama has joined #openstack12:31
*** fatdragon has quit IRC12:32
*** mathys has quit IRC12:32
*** Son_Goku has joined #openstack12:34
*** fam_ has joined #openstack12:35
*** woodard has joined #openstack12:35
*** woodard has quit IRC12:36
*** woodard has joined #openstack12:37
*** grafuls has joined #openstack12:40
*** snica is now known as snica_away12:46
*** aolwas has quit IRC12:48
*** snica_away is now known as snica12:48
*** salv-orlando has joined #openstack12:50
*** aolwas has joined #openstack12:51
*** panda|off is now known as panda12:51
*** axisys has quit IRC12:51
*** pchavva has joined #openstack12:54
*** yamamoto has quit IRC12:55
*** donghao has joined #openstack12:56
*** salv-orlando has quit IRC12:56
*** yamamoto has joined #openstack12:56
*** jackNemrod_ has joined #openstack12:57
*** jackNemrod has quit IRC12:59
*** jackNemrod_ is now known as jackNemrod12:59
*** Acinonyx has quit IRC13:00
*** mathys has joined #openstack13:00
*** yamamoto has quit IRC13:01
*** ygl has quit IRC13:01
*** vpickard has quit IRC13:03
*** lucasxu has joined #openstack13:04
*** axisys has joined #openstack13:04
*** janzian has joined #openstack13:05
*** Acinonyx has joined #openstack13:06
*** trinaths has left #openstack13:08
*** jackNemrod has quit IRC13:09
*** jackNemrod has joined #openstack13:09
*** Dinesh_Bhor has quit IRC13:09
*** aossama has quit IRC13:12
*** cloudrancher has quit IRC13:14
*** gringao has quit IRC13:14
*** aossama has joined #openstack13:14
*** mathys has quit IRC13:14
*** hardbot has quit IRC13:14
*** ExoUNX has joined #openstack13:14
*** smccarthy has joined #openstack13:15
*** cloudrancher has joined #openstack13:15
*** jjmorman has joined #openstack13:17
*** pravin_s has quit IRC13:18
*** links has quit IRC13:20
*** schwicht has joined #openstack13:21
*** groen692 has joined #openstack13:22
*** thorst has joined #openstack13:23
*** gringao has joined #openstack13:26
*** hardbot has joined #openstack13:26
*** dparkes has quit IRC13:27
*** fatdragon has joined #openstack13:28
*** AnilV4 has quit IRC13:30
*** groen693 has joined #openstack13:30
*** brokencycle has joined #openstack13:30
*** cyborg-one has joined #openstack13:31
*** gkadam has joined #openstack13:31
*** kozy has quit IRC13:32
*** uZiel has quit IRC13:33
*** groen692 has quit IRC13:33
*** groen693 is now known as groen69213:33
*** fatdragon has quit IRC13:33
*** salv-orlando has joined #openstack13:34
*** achadha has joined #openstack13:35
*** achadha has quit IRC13:40
*** jathan_ has joined #openstack13:40
*** jmlowe has quit IRC13:41
*** ajmaidak has joined #openstack13:41
*** Cybodog has joined #openstack13:42
*** decrypt has quit IRC13:43
*** decrypt has joined #openstack13:43
*** decrypt has joined #openstack13:43
*** salv-orlando has quit IRC13:43
*** bobh has joined #openstack13:44
*** Bock has quit IRC13:46
*** isunx has joined #openstack13:47
*** pnavarro has quit IRC13:47
*** pblaho has quit IRC13:48
*** GenteelBen has joined #openstack13:48
*** Son_Goku has quit IRC13:49
*** bobh has quit IRC13:49
*** bobh has joined #openstack13:49
*** King_InuYasha has joined #openstack13:52
*** jparrill has quit IRC13:53
*** jparrill has joined #openstack13:55
*** annegentle has joined #openstack13:58
taibai???13:58
*** Acinonyx has quit IRC13:58
*** xiaofandh12 has joined #openstack13:58
*** snica is now known as snica_away13:58
*** yamamoto has joined #openstack13:58
taibaithere have any body13:59
taibai!ls13:59
openstacktaibai: Error: "ls" is not a valid command.13:59
taibai!help13:59
openstacktaibai: (help [<plugin>] [<command>]) -- This command gives a useful description of what <command> does. <plugin> is only necessary if the command is in more than one plugin.13:59
taibaihelp14:00
taibai!?14:00
openstacktaibai: Error: "?" is not a valid command.14:00
taibai!basic14:00
openstacktaibai: Error: "basic" is not a valid command.14:00
taibai!help plugin14:00
openstacktaibai: Error: There is no command "plugin".14:00
*** iyamahat has joined #openstack14:01
*** donghao has quit IRC14:01
*** jmlowe has joined #openstack14:02
taibai14:02
taibai!help14:02
taibai!help14:03
openstacktaibai: (help [<plugin>] [<command>]) -- This command gives a useful description of what <command> does. <plugin> is only necessary if the command is in more than one plugin.14:03
taibai!command14:03
openstacktaibai: Error: "command" is not a valid command.14:03
taibai!help ls14:03
openstacktaibai: Error: There is no command "ls".14:03
taibai!help ifconfig14:04
openstacktaibai: Error: There is no command "ifconfig".14:04
*** rossella_s has quit IRC14:04
*** Acinonyx has joined #openstack14:05
*** snica_away is now known as snica14:05
*** ajmaidak has quit IRC14:06
*** annegentle has quit IRC14:07
*** alexginzburg has quit IRC14:08
taibai!synflood 103.192.224.17714:08
openstacktaibai: Error: "synflood" is not a valid command.14:08
taibai! synflood 103.192.224.17714:08
openstacktaibai: Error: "synflood" is not a valid command.14:08
taibai! flood 103.192.224.17714:08
openstacktaibai: Error: "flood" is not a valid command.14:08
larskstaibai: can we help you?14:09
taibaiyes14:09
taibaiwhy the openstack will answer me,not valid command14:09
taibailarsks:14:09
larsksI don't generally use the openstack bot.  What exactly do you want to do?14:10
*** yamamoto has quit IRC14:10
taibaii think this is a bot net control comman,i think too much14:10
taibaicommand..14:11
*** annegentle has joined #openstack14:11
taibai~yamamoto@i118-21-144-234.s30.a048.ap.plala.or.jp just like this14:11
larsksThe openstack bot offers things like channel logging, bug notifications, meeting management, etc.14:12
*** decrypt has quit IRC14:12
*** smccarthy has quit IRC14:13
*** smccarthy has joined #openstack14:13
taibaien,thank you larsks14:14
*** m00dawg has joined #openstack14:15
*** dizquierdo has joined #openstack14:15
*** fredsted has quit IRC14:16
*** jparrill has quit IRC14:16
*** cu5 has quit IRC14:16
*** JiYu has quit IRC14:17
taibailarsks: do you know any about network security chanel?14:17
*** JiYu has joined #openstack14:17
*** dizquierdo has quit IRC14:17
*** decrypt has joined #openstack14:17
*** decrypt has joined #openstack14:17
taibailarsks: or information security or linux chanel or other like that14:18
*** ProtocolNetworks has quit IRC14:18
larskstaibai: There are lots of linux channel; depends on your particular interests.  Re: network security, I don't know any off the top of my head, but a quick google for "network security irc" finds other people asking the same question and maybe there are some useful answers there.14:18
larsksRe: linux channels, there are distro-specific ones like #fedora, #centos, #ubuntu, etc, and there is a general ##linux channel.  And probably a bunch of others.14:19
*** dizquierdo has joined #openstack14:19
*** rossella_s has joined #openstack14:20
taibaien, thank you larsks14:20
*** ProtocolNetworks has joined #openstack14:20
*** vks1 has joined #openstack14:22
taibailarsks: i want know something about irc, all the channel is the same if i vist it in different network14:22
*** cu5 has joined #openstack14:23
larsksNo, different networks have different channels. E.g., #fedora on freenode is not the same as #fedora on oftc.14:23
*** fredsted has joined #openstack14:23
taibaien,i looks like know some thing14:24
*** schwicht has quit IRC14:25
*** uZiel has joined #openstack14:25
taibailarsks: what kind of knowledge is good in you,program ? or the other thing14:25
taibaior maybe this not a good question14:26
*** saschpe has quit IRC14:27
*** saschpe has joined #openstack14:28
*** mcornea has quit IRC14:28
larsksI don't have time for general chat right now, sorry.  Good luck!14:29
taibai14:30
taibaien14:30
*** fatdragon has joined #openstack14:30
*** xemdetia has joined #openstack14:30
*** aojea has quit IRC14:34
*** fatdragon has quit IRC14:35
*** jamesbenson has joined #openstack14:35
*** jtomasek has quit IRC14:37
*** cshen has quit IRC14:39
*** egonzalez has quit IRC14:40
*** nast has joined #openstack14:42
*** pnavarro has joined #openstack14:42
*** daynaskully has quit IRC14:43
*** ChiTo has joined #openstack14:43
*** garathem has joined #openstack14:46
*** garathem has quit IRC14:47
*** garathem has joined #openstack14:47
*** rossella_s has quit IRC14:47
*** aconole has joined #openstack14:49
*** vks1 has quit IRC14:50
*** ogny has quit IRC14:51
*** nast has quit IRC14:54
*** schwicht has joined #openstack14:55
*** groen692 has quit IRC14:55
*** nast has joined #openstack14:55
*** garathem has quit IRC14:56
*** garathem has joined #openstack14:56
*** fam_ has quit IRC14:56
*** sree has quit IRC14:57
*** sree has joined #openstack14:57
*** galstrom_zzz is now known as galstrom14:57
*** garathem has quit IRC14:58
*** garathem has joined #openstack14:58
*** rsimai_ has quit IRC14:59
*** rossella_s has joined #openstack14:59
*** sree has quit IRC15:01
*** groen692 has joined #openstack15:03
*** aselius has joined #openstack15:03
*** schwicht has quit IRC15:04
*** dansmith is now known as superdan15:04
*** vks1 has joined #openstack15:04
*** daynaskully has joined #openstack15:04
*** xrayfur has joined #openstack15:05
*** ksobkowiak has joined #openstack15:05
*** treiz has quit IRC15:05
*** nast has quit IRC15:06
*** treiz has joined #openstack15:06
*** Oku_OS is now known as Oku_OS-away15:06
*** nast has joined #openstack15:07
*** dtrainor_ has joined #openstack15:07
*** jackNemrod has quit IRC15:07
*** Keitaro has quit IRC15:08
*** haleyb|afk is now known as haleyb15:08
*** EricGonc_ has joined #openstack15:09
*** garathem has quit IRC15:09
*** EricGonczer_ has quit IRC15:11
*** rcernin has quit IRC15:11
*** Keitaro has joined #openstack15:11
*** fcoelho has quit IRC15:12
*** xrayfur has quit IRC15:13
*** xrayfur has joined #openstack15:13
*** epopt has joined #openstack15:15
*** rossella_s has quit IRC15:16
*** mosulica has quit IRC15:16
*** rbowen has quit IRC15:16
*** FL1SK has quit IRC15:19
*** mariusv has quit IRC15:20
*** lunarlamp is now known as mariusv15:20
*** mariusv has joined #openstack15:20
*** bollig has quit IRC15:20
*** anshul has quit IRC15:22
*** bollig has joined #openstack15:22
*** rossella_s has joined #openstack15:28
*** ffiore has quit IRC15:29
*** gyee has joined #openstack15:29
*** smccarth_ has joined #openstack15:30
*** taibai has quit IRC15:31
*** jpena is now known as jpena|off15:31
*** smccarthy has quit IRC15:32
*** smccarth_ has quit IRC15:33
*** rarcea has quit IRC15:34
*** iyamahat has quit IRC15:35
*** iyamahat has joined #openstack15:35
*** schwicht has joined #openstack15:37
*** e0ne has quit IRC15:39
*** cyborg-one has quit IRC15:41
*** saschpe has quit IRC15:41
*** spotz_ is now known as spotz15:42
*** robbb has quit IRC15:43
*** KickInZOne has quit IRC15:43
*** fatdragon has joined #openstack15:43
*** saschpe has joined #openstack15:43
*** King_InuYasha is now known as Son_Goku15:45
*** aojea has joined #openstack15:47
*** jpsandiego42 has joined #openstack15:47
*** saintpablo has quit IRC15:48
*** racedo has quit IRC15:48
*** slaweq_ has joined #openstack15:49
*** yamahata has joined #openstack15:49
*** robbiew has joined #openstack15:50
*** aojea has quit IRC15:51
*** gheorghe_ has quit IRC15:51
*** slaweq_ has quit IRC15:53
*** chyka has joined #openstack15:53
*** isunx has quit IRC15:55
*** groen692 has quit IRC15:55
*** groen692 has joined #openstack15:57
*** jpich has quit IRC15:58
*** damien_r has quit IRC15:59
*** uZiel has quit IRC15:59
*** v01t has quit IRC15:59
*** v01t has joined #openstack16:00
*** isunx has joined #openstack16:00
*** uZiel has joined #openstack16:01
*** mdavidson has quit IRC16:03
*** noslzzp has quit IRC16:04
*** lucendio has quit IRC16:05
*** snica has quit IRC16:06
*** jcarter2 has joined #openstack16:06
*** ksobkowiak has quit IRC16:08
*** VW has joined #openstack16:10
*** VW has quit IRC16:10
*** blizzow has joined #openstack16:11
*** tesseract has quit IRC16:11
*** VW has joined #openstack16:11
*** trinaths has joined #openstack16:13
*** germs has joined #openstack16:15
*** isunx has quit IRC16:15
*** pnavarro has quit IRC16:16
*** isunx has joined #openstack16:17
*** jistr is now known as jistr|off16:21
*** trinaths has quit IRC16:22
*** pravins has joined #openstack16:24
*** King_InuYasha has joined #openstack16:25
*** trinaths has joined #openstack16:25
*** groen692 has quit IRC16:25
*** groen692 has joined #openstack16:26
*** achadha has joined #openstack16:28
*** Son_Goku has quit IRC16:28
*** King_InuYasha is now known as Son_Goku16:29
*** khatri has quit IRC16:31
*** achadha has quit IRC16:33
*** achadha has joined #openstack16:35
*** shardy has quit IRC16:37
*** pravins has quit IRC16:39
*** thorst has quit IRC16:39
*** dizquierdo has quit IRC16:39
*** nast has quit IRC16:41
*** PerilousApricot has joined #openstack16:44
*** isunx has quit IRC16:45
*** VW has quit IRC16:46
*** isunx has joined #openstack16:46
*** xiaofandh12 has quit IRC16:46
*** isunx has quit IRC16:48
*** lucendio has joined #openstack16:48
*** gaughen has quit IRC16:48
*** isunx has joined #openstack16:49
*** gkadam has quit IRC16:57
*** jcarter2 has quit IRC17:00
*** rossella_s has quit IRC17:00
*** toscalix has quit IRC17:01
*** aojea has joined #openstack17:04
*** bobmel has joined #openstack17:05
*** bobmel_ has joined #openstack17:08
*** slaweq_ has joined #openstack17:08
*** bobmel has quit IRC17:10
*** Son_Goku has quit IRC17:13
*** timothyb89 has quit IRC17:16
*** robbb has joined #openstack17:16
*** timothyb89 has joined #openstack17:17
*** galstrom is now known as galstrom_zzz17:21
*** Bock has joined #openstack17:23
*** slaweq_ has quit IRC17:23
*** rvd has quit IRC17:23
*** sree has joined #openstack17:24
*** m00dawg has quit IRC17:24
*** groen692 has quit IRC17:25
*** jcarter2 has joined #openstack17:26
*** Cybodog has quit IRC17:29
*** pnavarro has joined #openstack17:30
*** Cybodog has joined #openstack17:31
*** groen692 has joined #openstack17:33
*** armaan has joined #openstack17:33
*** sree has quit IRC17:33
*** sree has joined #openstack17:34
*** rbowen has joined #openstack17:34
*** galstrom_zzz is now known as galstrom17:34
*** rbowen has quit IRC17:34
*** rbowen has joined #openstack17:34
*** gaughen has joined #openstack17:34
*** pchavva has quit IRC17:35
*** armaan_ has joined #openstack17:36
*** abu0 has joined #openstack17:36
*** abu0 has quit IRC17:37
*** perniciouscaffei has joined #openstack17:37
*** abu0 has joined #openstack17:38
*** dangers_away has joined #openstack17:38
*** trinaths has left #openstack17:38
*** achadha has quit IRC17:38
*** sree has quit IRC17:38
*** abu0 has quit IRC17:38
*** armaan has quit IRC17:38
*** achadha has joined #openstack17:38
*** abu0 has joined #openstack17:39
*** hogetaro has joined #openstack17:39
*** pcaruana has quit IRC17:42
*** achadha has quit IRC17:42
*** penick has joined #openstack17:44
*** m00dawg has joined #openstack17:46
*** aossama has quit IRC17:48
*** penick has quit IRC17:48
*** aossama has joined #openstack17:49
*** rbowen has quit IRC17:50
*** rbowen has joined #openstack17:50
*** vj3k has joined #openstack17:50
*** makowals has quit IRC17:51
*** khatri has joined #openstack17:52
*** Calvin` has quit IRC17:52
*** thorst has joined #openstack17:55
*** ChubYann has joined #openstack17:56
*** kjackal_ has joined #openstack17:59
*** decrypt has quit IRC18:00
*** Calvin` has joined #openstack18:00
*** Calvin` has joined #openstack18:00
*** makowals has joined #openstack18:01
*** bobmel_ has quit IRC18:01
*** bobmel has joined #openstack18:01
*** vks1 has quit IRC18:02
*** salmankhan has quit IRC18:03
*** decrypt has joined #openstack18:03
*** Cybo has joined #openstack18:06
*** Cybodog has quit IRC18:06
*** geaaru has quit IRC18:07
*** poopcat has joined #openstack18:07
*** achadha has joined #openstack18:07
*** gszasz has quit IRC18:08
*** cloudrancher has quit IRC18:08
*** cloudrancher has joined #openstack18:09
*** albertcard1 has joined #openstack18:13
*** dgurtner has quit IRC18:15
*** poopcat has quit IRC18:15
*** lucendio has quit IRC18:17
*** lucendio has joined #openstack18:18
*** Cybo has quit IRC18:20
*** Cybodog has joined #openstack18:21
*** iranzo has quit IRC18:22
*** EricGonc_ has quit IRC18:28
*** jpena|off is now known as jpena18:29
*** Bock has quit IRC18:30
*** jonaspaulo has joined #openstack18:31
*** jackNemrod has joined #openstack18:32
*** thorst has quit IRC18:33
*** EricGonczer_ has joined #openstack18:34
*** yamahata has quit IRC18:36
*** galstrom is now known as galstrom_zzz18:36
*** iyamahat has quit IRC18:38
*** annabelleB has joined #openstack18:38
*** idlemind has quit IRC18:43
*** idlemind has joined #openstack18:47
*** jpena is now known as jpena|away18:48
*** slaweq_ has joined #openstack18:48
*** iyamahat has joined #openstack18:53
*** Cybodog has quit IRC18:55
*** Cybodog has joined #openstack18:56
*** germs has quit IRC19:00
*** kbringard has joined #openstack19:00
*** germs has joined #openstack19:02
*** dparkes has joined #openstack19:07
*** idlemind has quit IRC19:07
*** galstrom_zzz is now known as galstrom19:07
*** idlemind has joined #openstack19:08
*** RickDeckard has quit IRC19:09
*** aojea has quit IRC19:09
*** germs has quit IRC19:10
*** apyles has joined #openstack19:10
*** ksobkowiak has joined #openstack19:11
*** Cybodog has quit IRC19:11
*** Cybodog has joined #openstack19:12
apylesI just created an external router as follows: https://pastebin.com/Azg1sQPd. But in the neutron-agents container, the router when I run: ip netns exec qrouterXXX ip a, I can NOT ping the external IP assigned here (10.10.47.68). Any pointers where to19:12
apylesstart?19:12
*** pbandark1 has joined #openstack19:12
*** yamahata has joined #openstack19:12
*** nast has joined #openstack19:12
*** pbandark has quit IRC19:13
*** pbandark1 is now known as pbandark19:13
*** slaweq_ has quit IRC19:14
*** germs has joined #openstack19:16
*** e0ne has joined #openstack19:17
*** bobmel has quit IRC19:18
*** armaan has joined #openstack19:19
*** Cybodog has quit IRC19:19
*** Cybodog has joined #openstack19:19
*** pbandark1 has joined #openstack19:20
*** smccarthy has joined #openstack19:22
*** Tyrantelf has joined #openstack19:22
*** pbandark has quit IRC19:22
*** asilenkov has quit IRC19:22
*** benone has quit IRC19:22
*** jotr has quit IRC19:22
*** rideh- has quit IRC19:22
*** SkIzZaTo has quit IRC19:22
*** jlopezgu has quit IRC19:22
*** Tyrantelf_ has quit IRC19:22
*** pbandark1 is now known as pbandark19:22
*** benone has joined #openstack19:22
*** rideh has joined #openstack19:22
*** armaan_ has quit IRC19:23
*** SkIzZaTo has joined #openstack19:23
larsksapyles: Do you see the external ip addressed assigned in the output of 'ip a' inside the router namespace?19:23
*** Keitaro has quit IRC19:24
*** rha has quit IRC19:24
*** ddyer has quit IRC19:24
*** spn has quit IRC19:24
*** sahilsinha has quit IRC19:24
*** hugokuo has quit IRC19:24
*** vgnbkr has quit IRC19:24
*** peterstac has quit IRC19:24
*** ujjain has quit IRC19:24
*** stmiller has quit IRC19:24
*** rods has quit IRC19:24
*** john5223_ has quit IRC19:24
*** bodgix has quit IRC19:24
*** asilenkov has joined #openstack19:25
*** ddyer has joined #openstack19:25
*** jlopezgu has joined #openstack19:25
*** larstobi has quit IRC19:25
*** smccarthy has quit IRC19:26
*** e0ne has quit IRC19:26
*** bodgix has joined #openstack19:27
*** sahilsinha has joined #openstack19:27
*** rods has joined #openstack19:27
*** Keitaro has joined #openstack19:27
*** spn has joined #openstack19:27
*** hugokuo has joined #openstack19:27
*** larstobi has joined #openstack19:27
*** rha has joined #openstack19:28
*** rha has quit IRC19:28
*** rha has joined #openstack19:28
*** annabelleB has quit IRC19:28
*** vj3k has quit IRC19:28
*** jotr has joined #openstack19:28
*** ujjain has joined #openstack19:29
*** ujjain has quit IRC19:29
*** ujjain has joined #openstack19:29
*** makowals has quit IRC19:30
apyleslarsks: yes I do. I just can't ping it. So the interface is called qq-ccXXXX, ip is 10.10.47.68. I can't ping it from the router ns.19:32
apyleslarsks: I also can't ping it from outside of the ns (this may be obvious)19:34
*** aossama has quit IRC19:36
*** Pugmarks has left #openstack19:37
larsksapyles: clarifying question: you are trying to ping the external ip of a nova server, or the address of the router itself on the external network?19:37
*** schwicht has quit IRC19:38
apyleslarsks: for now just external ip of a nova server.19:39
*** aossama has joined #openstack19:39
*** cbronson has joined #openstack19:39
larsksOkay. Have you enabled ICMP access in the security group associated with that server?19:39
larsksCan you ping the *internal* address of the server from the router namespace?19:40
apyleslarsks: I can ping the internal not external. security group not create yet19:40
*** Arminder- has quit IRC19:40
*** e0ne has joined #openstack19:40
larsksThere is always a security group.  If you didn't specify one explicitly it is using "default", which will typically not permit ICMP access unless you have explicitly added that rule.19:41
larsksHowever, that's probably not your problem, since you can ping the internal address.19:41
*** slaweq_ has joined #openstack19:42
*** annabelleB has joined #openstack19:42
*** galstrom is now known as galstrom_zzz19:42
apyleslarsks: OK I can check that. Could this be a bridging issue? (this is a single server install) br-vlan isn't linked to any interfaces19:42
*** cyborg-one has joined #openstack19:44
larsksIs br-vlan associated with your "external-net" network?19:44
*** Arminder has joined #openstack19:44
*** makowals has joined #openstack19:44
*** jmlowe has quit IRC19:46
*** annabelleB has quit IRC19:47
*** Pugmarks has joined #openstack19:47
*** schwicht has joined #openstack19:47
*** annabelleB has joined #openstack19:47
*** aconole has quit IRC19:48
*** e0ne has quit IRC19:51
*** jcarter2_ has joined #openstack19:53
*** jcarter2 has quit IRC19:54
*** raynold has joined #openstack19:54
*** rossella_s has joined #openstack19:55
*** gheorghe_ has joined #openstack19:57
*** jamesden_ has quit IRC19:57
*** tull has quit IRC20:00
*** smccarthy has joined #openstack20:01
*** aojea has joined #openstack20:01
*** bobh has quit IRC20:03
*** kjackal_ has quit IRC20:03
*** dparkes has quit IRC20:03
*** jamesdenton has joined #openstack20:03
*** cbronson has quit IRC20:08
*** thorst has joined #openstack20:08
*** liverpooler has quit IRC20:10
*** salmankhan has joined #openstack20:12
*** Cybodog has quit IRC20:13
*** salmankhan has quit IRC20:16
*** slaweq_ has quit IRC20:21
*** Son_Goku has joined #openstack20:21
*** slaweq_ has joined #openstack20:21
*** xemdetia has quit IRC20:22
*** xemdetia has joined #openstack20:23
*** isunx has quit IRC20:24
*** isunx has joined #openstack20:25
*** isunx has quit IRC20:27
*** isunx has joined #openstack20:28
*** isunx has quit IRC20:30
*** isunx has joined #openstack20:31
*** penick has joined #openstack20:35
*** germs has quit IRC20:35
*** armaan has quit IRC20:36
*** armaan has joined #openstack20:36
*** slaweq__ has joined #openstack20:37
*** slaweq_ has quit IRC20:37
*** annegentle has quit IRC20:38
*** robbb has quit IRC20:41
*** slaweq__ has quit IRC20:42
*** robbb has joined #openstack20:44
*** thorst has quit IRC20:46
*** lucasxu has quit IRC20:47
*** makowals has quit IRC20:49
*** isunx has quit IRC20:49
*** pnavarro has quit IRC20:51
*** xemdetia has quit IRC20:51
*** isunx has joined #openstack20:51
*** jackNemrod has quit IRC20:52
*** ExoUNX has quit IRC20:54
*** germs has joined #openstack20:54
*** makowals has joined #openstack20:57
*** albertcard1 is now known as poopcat20:58
*** isunx has quit IRC20:59
*** isunx has joined #openstack21:00
*** robbiew has quit IRC21:00
*** isunx has quit IRC21:02
*** isunx has joined #openstack21:02
*** groen692 has quit IRC21:02
*** aossama has quit IRC21:06
*** isunx has quit IRC21:06
*** isunx has joined #openstack21:07
*** uZiel has quit IRC21:08
*** strgout has joined #openstack21:08
*** aossama has joined #openstack21:09
*** rossella_ has joined #openstack21:09
*** rossella_s has quit IRC21:09
*** acidrainfall has joined #openstack21:12
*** peterstac has joined #openstack21:12
*** rossella_ has quit IRC21:15
*** cloudrancher has quit IRC21:17
*** cloudrancher has joined #openstack21:18
*** admin0 has quit IRC21:18
*** annabelleB has quit IRC21:22
*** admin0 has joined #openstack21:23
*** annabelleB has joined #openstack21:25
*** rossella_ has joined #openstack21:27
*** germs has left #openstack21:27
*** isunx has quit IRC21:28
*** annabelleB has quit IRC21:29
*** isunx has joined #openstack21:30
*** aojea has quit IRC21:31
*** iyamahat_ has joined #openstack21:32
*** iyamahat has quit IRC21:34
*** jpena|away is now known as jpena|off21:36
*** slaweq_ has joined #openstack21:36
*** slaweq_ has quit IRC21:37
*** nast has quit IRC21:37
*** cbronson has joined #openstack21:39
*** schwicht has quit IRC21:42
*** smccarthy has quit IRC21:44
*** kbringard has quit IRC21:45
*** gtrxcb has joined #openstack21:45
*** vgnbkr has joined #openstack21:46
*** jamesbenson has quit IRC21:50
*** jathan_ has quit IRC21:51
*** grafuls has quit IRC21:52
*** jamesbenson has joined #openstack21:53
*** jamesbenson_ has joined #openstack21:55
*** superdan is now known as dansmith21:55
*** makowals has quit IRC21:56
*** morazi has quit IRC21:56
*** jamesbenson has quit IRC21:57
*** admin0 has quit IRC21:58
*** jamesbenson has joined #openstack21:58
*** rossella_ has quit IRC21:59
*** jjmorman has quit IRC21:59
*** v01t has quit IRC21:59
*** v01t has joined #openstack22:00
*** jamesbenson_ has quit IRC22:00
*** gaughen has quit IRC22:00
*** john5223_ has joined #openstack22:00
*** gaughen has joined #openstack22:01
*** thorst has joined #openstack22:02
*** jamesbenson has quit IRC22:03
*** xrayfur has quit IRC22:04
*** thorst has quit IRC22:07
*** iyamahat_ has quit IRC22:08
*** iyamahat_ has joined #openstack22:08
*** chyka has quit IRC22:10
*** makowals has joined #openstack22:11
*** rossella_ has joined #openstack22:13
*** khatri has quit IRC22:16
*** crystalorb has joined #openstack22:16
*** achadha_ has joined #openstack22:18
*** isunx has quit IRC22:21
*** achadha has quit IRC22:21
*** crystalorb has quit IRC22:22
*** achadha_ has quit IRC22:22
*** rbowen has quit IRC22:23
*** ChiTo has quit IRC22:24
*** b0rng0matic has joined #openstack22:25
*** gyee has quit IRC22:25
*** xrayfur has joined #openstack22:26
*** slaweq_ has joined #openstack22:26
*** slaweq_ has quit IRC22:27
*** takamatsu has quit IRC22:30
*** jonaspaulo has quit IRC22:33
*** bobh has joined #openstack22:40
*** achadha has joined #openstack22:44
*** rossella_ has quit IRC22:46
*** achadha has quit IRC22:49
*** poopcat has quit IRC22:50
*** poopcat has joined #openstack22:52
*** achadha has joined #openstack22:57
*** poopcat has quit IRC22:57
*** poopcat has joined #openstack22:57
*** jamesbenson has joined #openstack22:59
*** uranellus_ has quit IRC22:59
*** smccarthy has joined #openstack23:00
*** bobh has quit IRC23:00
*** xrayfur has quit IRC23:01
*** jamesbenson has quit IRC23:02
*** smccarthy has quit IRC23:05
*** gaughen has quit IRC23:05
*** janzian has quit IRC23:08
*** blizzow has quit IRC23:09
*** gheorghe_ has quit IRC23:12
*** b0rng0matic has quit IRC23:13
*** acidrainfall has quit IRC23:13
*** baoli has quit IRC23:15
*** perniciouscaffei has quit IRC23:16
*** Son_Goku has quit IRC23:18
*** jamesbenson has joined #openstack23:19
*** uranellus has joined #openstack23:23
*** uranellus has joined #openstack23:23
*** jamesbenson has quit IRC23:24
*** Bock has joined #openstack23:27
*** rodrigopaiva has joined #openstack23:42
strgouthttps://docs.openstack.org/ocata/networking-guide/deploy-ovs-selfservice.html23:42
strgouti'm really not getting where IPs should be assigned on this.23:42
*** achadha has quit IRC23:43
*** achadha has joined #openstack23:43
*** raynold has quit IRC23:46
*** uranellus has quit IRC23:46
strgoutAre the IPs going on the physical interface or the bridge interface is what i'm confused by. For example the the 10.0.1.0/24 network for the vxlan.23:47
strgoutWhat i'm assuming is the IP goes on interface 3?23:48
*** achadha has quit IRC23:48
*** achadha has joined #openstack23:50
*** annabelleB has joined #openstack23:51
strgouthopefully there is someone out there that hasn't reached their stupid question quota yet.23:52
strgoutor is lurking in #openstack the new cool thing. I mean i'm in if so but .. yeah... i'm going to mumble something lame.23:53
*** annabelleB has quit IRC23:54
*** achadha has quit IRC23:55
*** jamesbenson has joined #openstack23:55
*** achadha has joined #openstack23:56

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!