Tuesday, 2018-01-23

*** stanchan has joined #openstack00:00
*** r-daneel has quit IRC00:01
*** bobh has quit IRC00:04
*** JamesBenson has joined #openstack00:05
*** JamesBenson has quit IRC00:09
*** Roedy has quit IRC00:11
*** Roedy has joined #openstack00:12
*** Hazelesque has quit IRC00:12
*** bobh has joined #openstack00:12
*** mancdaz has quit IRC00:12
*** digitalowl has quit IRC00:12
*** robcresswell has quit IRC00:12
*** digitalowl has joined #openstack00:12
*** cnf has quit IRC00:13
*** rossella_s has quit IRC00:13
*** tbarron has quit IRC00:13
*** tbarron has joined #openstack00:13
*** rossella_s has joined #openstack00:13
*** mancdaz has joined #openstack00:14
*** chyka_ has joined #openstack00:14
*** Hazelesque has joined #openstack00:15
*** pdr_ has joined #openstack00:16
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack00:16
*** chyka has quit IRC00:18
*** Son_Goku has quit IRC00:19
*** vhosakot has quit IRC00:19
*** smccarth_ has joined #openstack00:20
*** stanchan has quit IRC00:21
*** AlexeyAbashkin has quit IRC00:21
*** noslzzp has joined #openstack00:23
*** noslzzp has quit IRC00:24
*** Son_Goku has joined #openstack00:24
*** noslzzp has joined #openstack00:24
*** chlong has joined #openstack00:24
*** smccarthy has quit IRC00:24
*** stanchan has joined #openstack00:27
*** knoxy has quit IRC00:33
*** caphrim007 has quit IRC00:39
*** m00dawg has quit IRC00:39
*** chyka_ has quit IRC00:40
*** chito_ has quit IRC00:41
*** cnf has joined #openstack00:41
*** VW has quit IRC00:43
*** VW has joined #openstack00:44
*** cnf has quit IRC00:47
*** VW has quit IRC00:49
*** armaan has quit IRC00:49
*** MrAbaddon has quit IRC00:50
*** armaan has joined #openstack00:50
*** woodard has joined #openstack00:57
*** lbragstad has quit IRC00:57
*** cnf has joined #openstack01:00
*** MrAbaddon has joined #openstack01:03
*** stanchan has quit IRC01:03
*** vegasq has quit IRC01:10
*** sree has joined #openstack01:11
*** MrAbaddon has quit IRC01:11
*** psahoo has joined #openstack01:14
*** sree has quit IRC01:15
*** bobh has quit IRC01:21
*** linuxmodder has quit IRC01:22
*** liverpooler has quit IRC01:23
*** Jonny_ has joined #openstack01:23
*** zhouyf has joined #openstack01:23
*** Jonny_ has quit IRC01:24
*** MrAbaddon has joined #openstack01:26
*** knoxy has joined #openstack01:26
*** vegasq has joined #openstack01:27
*** stanchan has joined #openstack01:27
*** sree has joined #openstack01:27
*** vegasq has quit IRC01:31
*** sree has quit IRC01:31
*** janzian has quit IRC01:32
*** mihdih has joined #openstack01:32
*** vegasq has joined #openstack01:33
*** aselius has quit IRC01:35
*** mihdih has quit IRC01:36
*** AR2018 has quit IRC01:37
*** sree has joined #openstack01:40
*** bobh has joined #openstack01:42
*** _dalgaaf has quit IRC01:43
*** dalgaaf has joined #openstack01:44
*** pooja has quit IRC01:45
*** sree has quit IRC01:45
*** chyka has joined #openstack01:48
*** vegasq has quit IRC01:49
*** noslzzp has quit IRC01:53
*** sree has joined #openstack01:53
*** sree has quit IRC02:02
*** sree has joined #openstack02:03
*** mihdih has joined #openstack02:04
*** smccarth_ has quit IRC02:06
*** chyka has quit IRC02:06
*** smccarthy has joined #openstack02:06
*** sree has quit IRC02:08
*** robcresswell has joined #openstack02:09
*** masonjoyers has quit IRC02:10
*** skirk has joined #openstack02:10
*** smccarthy has quit IRC02:11
*** ikhan_ has joined #openstack02:11
*** smccarthy has joined #openstack02:11
*** davidbowlby has quit IRC02:12
*** StuartMI has quit IRC02:14
*** lbragstad has joined #openstack02:14
*** liverpooler has joined #openstack02:24
*** sree has joined #openstack02:26
*** harlowja has quit IRC02:27
*** albertom has quit IRC02:28
*** sree has quit IRC02:31
*** Son_Goku has quit IRC02:32
*** stanchan has quit IRC02:35
*** suresh12 has quit IRC02:39
*** germs has joined #openstack02:41
*** fzdarsky has quit IRC02:42
*** suresh12 has joined #openstack02:42
*** fzdarsky has joined #openstack02:43
*** tkimball has joined #openstack02:45
*** suresh12 has quit IRC02:47
*** gli has joined #openstack02:48
*** germs1 has joined #openstack02:51
*** germs has quit IRC02:52
*** Son_Goku has joined #openstack02:53
*** bkopilov has quit IRC02:53
*** mrsoul has joined #openstack02:53
*** stanchan has joined #openstack02:54
*** JamesBenson has joined #openstack02:55
*** VW has joined #openstack02:56
*** mrsoul` has quit IRC02:56
*** germs has joined #openstack02:57
*** germs1 has quit IRC02:58
*** skirk has quit IRC02:58
*** JamesBenson has quit IRC02:59
*** johefernan has joined #openstack03:05
*** ivveh has quit IRC03:07
*** ivveh has joined #openstack03:08
*** germs has quit IRC03:20
*** ptx0 has quit IRC03:22
*** germs has joined #openstack03:22
*** fragatina has quit IRC03:25
*** germs has quit IRC03:26
*** sree has joined #openstack03:26
*** ptx0 has joined #openstack03:26
*** leveldoc has quit IRC03:27
*** rstarmer has joined #openstack03:30
*** sree has quit IRC03:31
*** rvd has joined #openstack03:36
*** suresh12 has joined #openstack03:37
*** pravins has joined #openstack03:38
*** suresh12 has quit IRC03:42
*** ikhan_ has quit IRC03:42
*** Son_Goku has quit IRC03:42
*** ikhan_ has joined #openstack03:43
*** ikhan_ has quit IRC03:47
*** suresh12 has joined #openstack03:49
*** knoxy has quit IRC03:50
*** liverpooler has quit IRC03:55
*** gli_ has joined #openstack03:55
*** devananda has quit IRC03:56
*** sree has joined #openstack03:57
*** yamahata has joined #openstack03:57
*** gli has quit IRC03:58
*** Son_Goku has joined #openstack03:59
*** fragatina has joined #openstack04:01
*** suresh12 has quit IRC04:02
*** links has joined #openstack04:02
*** fragatina has quit IRC04:05
*** links has quit IRC04:07
*** fragatina has joined #openstack04:10
*** fragatina has quit IRC04:11
*** suresh12 has joined #openstack04:13
*** coolsvap has joined #openstack04:15
*** stanchan has quit IRC04:16
*** links has joined #openstack04:19
*** bobh has quit IRC04:21
*** bkopilov has joined #openstack04:24
*** Obi-Wan has quit IRC04:24
*** Son_Goku has quit IRC04:28
*** Obi-Wan has joined #openstack04:29
*** linuxmodder has joined #openstack04:33
*** linuxmodder has quit IRC04:34
*** linuxmodder has joined #openstack04:35
*** linuxmodder has quit IRC04:35
*** linuxmodder has joined #openstack04:36
*** suresh12 has quit IRC04:36
*** Hyunsik has joined #openstack04:37
*** linuxmodder has quit IRC04:37
*** rstarmer has quit IRC04:37
*** linuxmodder has joined #openstack04:37
*** linuxmodder has quit IRC04:38
*** linuxmodder has joined #openstack04:39
*** Hyunsik has quit IRC04:39
*** JamesBenson has joined #openstack04:39
*** linuxmodder has quit IRC04:40
*** linuxmodder has joined #openstack04:40
*** bhujay has joined #openstack04:41
*** linuxmodder has quit IRC04:41
*** linuxmodder has joined #openstack04:42
*** sree has quit IRC04:42
*** sree has joined #openstack04:42
*** linuxmodder has quit IRC04:43
*** linuxmodder has joined #openstack04:43
*** JamesBenson has quit IRC04:44
*** VW_ has joined #openstack04:44
*** VW has quit IRC04:44
*** linuxmodder has quit IRC04:44
*** linuxmodder has joined #openstack04:45
*** fragatina has joined #openstack04:45
*** linuxmodder has quit IRC04:46
*** linuxmodder has joined #openstack04:46
*** gvrangan has joined #openstack04:47
*** linuxmodder has quit IRC04:47
*** Son_Goku has joined #openstack04:47
*** ivve has joined #openstack04:51
*** gvrangan has quit IRC04:51
*** smccarthy has quit IRC04:51
*** smccarthy has joined #openstack04:52
*** smccarthy has quit IRC04:56
*** dsneddon has quit IRC04:56
*** poopcat1 has quit IRC05:03
*** links has quit IRC05:06
*** links has joined #openstack05:08
*** gvrangan has joined #openstack05:09
*** Son_Goku has quit IRC05:09
*** sunil_bansal has joined #openstack05:10
*** acidrainfall has quit IRC05:10
*** suresh12 has joined #openstack05:11
*** harlowja has joined #openstack05:12
*** gildub__ has joined #openstack05:12
*** gvrangan has quit IRC05:13
*** harlowja has quit IRC05:13
*** gvrangan has joined #openstack05:14
*** cxc99 has quit IRC05:14
*** gildub_ has quit IRC05:16
*** gvrangan has quit IRC05:16
*** blake has joined #openstack05:16
*** masco has quit IRC05:16
*** cxc99 has joined #openstack05:17
*** smccarthy has joined #openstack05:17
*** pcaruana has joined #openstack05:24
*** yee379 has quit IRC05:25
*** yee379 has joined #openstack05:26
*** smccarthy has quit IRC05:27
*** hybridpollo has quit IRC05:30
*** sunil_bansal has quit IRC05:32
*** sunil_bansal has joined #openstack05:32
*** sunil_bansal has quit IRC05:34
*** sunil_bansal has joined #openstack05:34
*** sunil_bansal has quit IRC05:36
*** pcaruana has quit IRC05:36
*** sunil_bansal has joined #openstack05:36
*** johefernan has quit IRC05:37
*** johefernan has joined #openstack05:37
*** sidx64 has joined #openstack05:37
*** sidx64 has quit IRC05:38
*** stanchan has joined #openstack05:38
*** sidx64 has joined #openstack05:40
*** mahendratech has joined #openstack05:48
*** takimbal has quit IRC05:50
*** andries has quit IRC06:00
*** andries has joined #openstack06:01
*** dneary_ has joined #openstack06:04
*** dneary has quit IRC06:07
*** janki has joined #openstack06:13
*** tkimball_ has joined #openstack06:13
*** yamahata has quit IRC06:15
*** tkimball has quit IRC06:16
*** sunil_bansal has quit IRC06:24
*** sunil_bansal has joined #openstack06:24
*** tkimball has joined #openstack06:26
*** sidx64 has quit IRC06:27
*** kris-at-occ_ has joined #openstack06:27
*** LocaMocha has joined #openstack06:27
*** tkimball_ has quit IRC06:27
*** sunil_bansal has quit IRC06:28
*** cah_link has joined #openstack06:30
*** sunil_bansal has joined #openstack06:30
*** kris-at-occ_ has quit IRC06:30
*** sunil_bansal has joined #openstack06:30
*** tkimball_ has joined #openstack06:30
*** pravins has quit IRC06:31
*** JStoker has quit IRC06:33
*** tkimball has quit IRC06:33
*** sidx64 has joined #openstack06:33
*** masco has joined #openstack06:34
*** tkimball_ has quit IRC06:34
*** cah_link has quit IRC06:34
*** LocaMocha has joined #openstack06:34
*** tkimball has joined #openstack06:36
*** salv-orlando has joined #openstack06:36
*** ymasson has quit IRC06:40
*** jtomasek has joined #openstack06:40
*** blake has quit IRC06:42
*** damien_r has quit IRC06:47
*** suuuper has joined #openstack06:47
*** Yarboa has joined #openstack06:50
*** makowals has joined #openstack06:50
*** johefernan has quit IRC06:51
*** johefernan has joined #openstack06:52
*** etingof has quit IRC06:52
*** mosulica has joined #openstack06:53
*** sidx64 has quit IRC06:53
*** johefernan has quit IRC06:54
*** sidx64 has joined #openstack06:55
*** gildub__ has quit IRC06:58
*** sidx64 has quit IRC07:00
*** gildub__ has joined #openstack07:00
*** pravins has joined #openstack07:00
*** arbrandes1 has joined #openstack07:01
*** tuanla____ has joined #openstack07:01
*** sidx64 has joined #openstack07:03
*** w1xz has joined #openstack07:03
*** arbrandes has quit IRC07:04
*** JStoker has joined #openstack07:04
*** etingof has joined #openstack07:05
*** gszasz has quit IRC07:05
*** gildub__ has quit IRC07:05
*** mikemcowie has joined #openstack07:06
*** gildub has joined #openstack07:06
*** sidx64 has quit IRC07:06
*** sidx64 has joined #openstack07:07
*** dwaltrs has quit IRC07:07
*** JinVan has joined #openstack07:09
*** pravins has quit IRC07:09
*** pravins has joined #openstack07:09
*** dparkes has joined #openstack07:10
*** idyukov_irc has joined #openstack07:11
*** sidx64_ has joined #openstack07:12
*** egonzalez has joined #openstack07:13
*** e0ne has joined #openstack07:13
*** sidx64 has quit IRC07:14
*** tkimball has quit IRC07:15
*** jrist has quit IRC07:15
*** sidx64 has joined #openstack07:15
*** sidx64_ has quit IRC07:17
*** fragatina has quit IRC07:18
*** dtk has joined #openstack07:23
*** JinVan has quit IRC07:24
*** cah_link has joined #openstack07:26
*** nstrug has joined #openstack07:26
*** agurenko has joined #openstack07:30
*** ThomasS has joined #openstack07:32
*** pcaruana has joined #openstack07:33
*** TomMc has joined #openstack07:33
*** e0ne has quit IRC07:34
*** martinus__ has joined #openstack07:35
*** slaweq has joined #openstack07:38
*** TomMc has quit IRC07:38
*** dwaltrs has joined #openstack07:40
*** hseipp has joined #openstack07:43
*** rha has quit IRC07:44
*** r0kc4t has quit IRC07:46
*** suresh12 has quit IRC07:47
*** tdasilva has quit IRC07:47
*** suresh12 has joined #openstack07:51
*** armaan has quit IRC07:51
*** armaan has joined #openstack07:51
*** ralonsoh has joined #openstack07:51
*** jrist has joined #openstack07:53
*** jniu has joined #openstack07:53
*** suresh12 has quit IRC07:56
*** pcaruana has quit IRC07:58
*** rcernin has quit IRC08:00
*** sidx64 has quit IRC08:02
*** mahendratech has quit IRC08:03
*** rushiagr has quit IRC08:04
*** mahendratech has joined #openstack08:04
*** sunil_bansal has quit IRC08:04
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack08:05
*** dtk has quit IRC08:05
*** sunil_bansal has joined #openstack08:05
*** blkart has joined #openstack08:06
*** idyukov_irc has quit IRC08:07
*** etingof has quit IRC08:07
*** sunil_bansal has quit IRC08:08
*** tdasilva has joined #openstack08:08
*** jniu has quit IRC08:09
*** tesseract has joined #openstack08:09
*** rushiagr has joined #openstack08:10
*** aossama has quit IRC08:12
*** pcaruana has joined #openstack08:13
*** carma13 has joined #openstack08:13
*** macermak has joined #openstack08:14
*** damien_r has joined #openstack08:14
*** LordVan has joined #openstack08:16
*** szilard has joined #openstack08:16
*** rohitsakala has joined #openstack08:18
*** aossama has joined #openstack08:20
*** TomMc has joined #openstack08:21
*** cshastri has joined #openstack08:22
*** salv-orlando has quit IRC08:29
*** salv-orlando has joined #openstack08:29
*** fsimonce has joined #openstack08:30
*** agurenko_ has joined #openstack08:33
*** bkopilov has quit IRC08:33
*** salv-orlando has quit IRC08:34
*** Yarboa has quit IRC08:34
*** szilard has quit IRC08:34
*** Yarboa has joined #openstack08:34
*** agurenko has quit IRC08:34
*** szilard has joined #openstack08:34
*** gszasz has joined #openstack08:34
*** sunil_bansal has joined #openstack08:36
*** gsimondon has joined #openstack08:37
*** dtk has joined #openstack08:37
*** tuanla____ has quit IRC08:38
*** tuanla____ has joined #openstack08:39
*** jafeha__ is now known as jafeha08:44
*** geaaru has joined #openstack08:45
*** bkopilov has joined #openstack08:46
*** TomMc has quit IRC08:47
*** mtudosoiu has joined #openstack08:49
*** JamesBenson has joined #openstack08:52
*** gildub_ has joined #openstack08:52
*** toanju has joined #openstack08:53
*** dsneddon has joined #openstack08:53
*** gildub_ has quit IRC08:53
*** jbadiapa has joined #openstack08:53
*** gildub has quit IRC08:53
*** gildub has joined #openstack08:54
*** shpaq has joined #openstack08:55
*** mahendratech has quit IRC08:55
*** JamesBenson has quit IRC08:56
*** shardy has joined #openstack08:56
*** ronis has joined #openstack08:57
*** salv-orlando has joined #openstack08:59
*** Vapez has joined #openstack09:00
*** fandi has joined #openstack09:00
*** Yarboa has quit IRC09:00
*** Yarboa has joined #openstack09:01
*** agurenko_ has quit IRC09:01
*** agurenko_ has joined #openstack09:01
*** bkopilov has quit IRC09:02
*** jpich has joined #openstack09:03
*** gsimondon has quit IRC09:06
*** gildub has quit IRC09:07
*** grafuls has joined #openstack09:08
*** kmy has quit IRC09:09
*** kmy has joined #openstack09:09
*** sidx64 has joined #openstack09:11
*** gsimondon has joined #openstack09:12
*** agurenko_ has quit IRC09:13
*** gsimondon has quit IRC09:14
*** bkopilov has joined #openstack09:15
*** gsimondon has joined #openstack09:16
*** mmethot_ has joined #openstack09:21
*** mmethot has quit IRC09:21
*** KarlchenK has joined #openstack09:21
*** mahendratech has joined #openstack09:23
*** ivveh_ has joined #openstack09:24
*** rpittau has joined #openstack09:25
*** ivveh has quit IRC09:25
*** gsimondon has quit IRC09:25
*** agurenko has joined #openstack09:26
*** gsimondon has joined #openstack09:26
*** iranzo has joined #openstack09:31
*** iranzo has quit IRC09:31
*** iranzo has joined #openstack09:31
*** mcornea has joined #openstack09:32
*** kus has joined #openstack09:32
*** tesseract-RH has joined #openstack09:33
*** xinliang has quit IRC09:34
*** tesseract-RH has quit IRC09:34
*** tesseract-RH has joined #openstack09:35
*** nstrug has quit IRC09:36
*** tesseract has quit IRC09:37
*** sunil_bansal has quit IRC09:37
*** mahendratech has quit IRC09:39
*** dbecker has joined #openstack09:43
*** ivveh has joined #openstack09:43
*** ivveh_ has quit IRC09:43
*** mahendratech has joined #openstack09:44
*** sunil_bansal has joined #openstack09:44
*** xinliang has joined #openstack09:46
*** etingof has joined #openstack09:48
*** sunil_bansal has quit IRC09:48
*** nstrug has joined #openstack09:50
*** xist has joined #openstack09:52
*** toanju has quit IRC09:52
*** stanchan has quit IRC09:52
*** beerdrop has quit IRC09:53
*** e0ne has joined #openstack09:53
*** JamesBenson has joined #openstack09:53
*** salmankhan has joined #openstack09:54
*** sunil_bansal has joined #openstack09:55
*** tuanla____ has quit IRC09:55
*** gli_ has quit IRC09:56
*** mikemcowie has quit IRC09:56
*** tuanla____ has joined #openstack09:56
*** xist has quit IRC09:56
*** toanju has joined #openstack09:57
*** linuxmodder has joined #openstack09:58
*** JamesBenson has quit IRC09:58
*** markvoelker has quit IRC09:59
*** mahendra_ has joined #openstack10:00
*** mahendratech has quit IRC10:01
*** agurenko has quit IRC10:05
*** carma13 has quit IRC10:05
*** beerdrop has joined #openstack10:06
*** sree has quit IRC10:06
*** sree has joined #openstack10:06
*** mahendra_ has quit IRC10:07
*** MrAbaddon has quit IRC10:09
*** sree has quit IRC10:11
*** mahendratech has joined #openstack10:13
*** chas has joined #openstack10:18
*** blkart has quit IRC10:19
*** sunil_bansal has quit IRC10:22
*** cah_link has quit IRC10:25
*** sunil_b has joined #openstack10:25
*** cah_link has joined #openstack10:25
*** toanju has quit IRC10:27
*** toanju has joined #openstack10:27
*** blkart has joined #openstack10:27
*** ben42 has joined #openstack10:29
*** ben42 has quit IRC10:29
*** thorre_se has joined #openstack10:30
*** bbcmicrocomputer has joined #openstack10:31
*** ralonsoh_ has joined #openstack10:31
*** timothyb89 has quit IRC10:32
*** thorre has quit IRC10:33
*** thorre_se is now known as thorre10:33
*** timothyb89 has joined #openstack10:33
*** ralonsoh has quit IRC10:34
*** JamesBenson has joined #openstack10:35
*** pravins has quit IRC10:36
*** sidx64 has quit IRC10:39
*** JamesBenson has quit IRC10:40
*** jbadiapa has quit IRC10:41
*** psahoo has quit IRC10:42
*** zhouyf has quit IRC10:43
*** mahendra_ has joined #openstack10:43
*** mahendratech has quit IRC10:46
*** fandi has quit IRC10:48
*** sidx64 has joined #openstack10:48
*** shardy has quit IRC10:49
*** toanju has quit IRC10:49
*** xist has joined #openstack10:49
*** brokencycle has joined #openstack10:49
*** e0ne has quit IRC10:51
*** shardy has joined #openstack10:51
*** ralonsoh__ has joined #openstack10:58
*** avivgt has joined #openstack10:58
*** makowals has quit IRC10:59
*** gszasz has quit IRC10:59
*** grafuls has quit IRC10:59
*** MrAbaddon has joined #openstack10:59
*** ralonsoh_ has quit IRC11:01
*** mtudosoiu has quit IRC11:05
*** AlexeyAbashkin has quit IRC11:06
*** pheonix991 has quit IRC11:06
*** e0ne has joined #openstack11:06
*** sunil_b has quit IRC11:07
*** salmankhan has quit IRC11:08
*** Son_Goku has joined #openstack11:10
*** sunil_bansal has joined #openstack11:11
*** bkopilov has quit IRC11:12
*** tuanla____ has quit IRC11:12
*** jbadiapa has joined #openstack11:13
*** grafuls has joined #openstack11:14
*** TomMc has joined #openstack11:14
*** OldTom has joined #openstack11:14
*** SmearedBeard has joined #openstack11:16
*** Smeared_Beard has quit IRC11:18
*** ktibi has joined #openstack11:18
*** akshik has joined #openstack11:20
*** akshik has quit IRC11:21
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack11:23
CobHeadHi, guys. I'm having an issue with Glance not accepting connections from HAProxy - causing image creation to fail11:31
*** linuxmodder has quit IRC11:31
*** linuxmodder has joined #openstack11:32
*** sunil_bansal has quit IRC11:32
CobHeadFrom the Glance logs: glance.common.wsgi ConnectionError: Unable to establish connection: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'ssl3_get_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",)11:32
CobHeadWhich is odd, as the same certs are deployed cluster-wide and Neutron, Cinder and Horizon seems happy about that11:32
*** sidx64 has quit IRC11:32
*** Son_Goku has quit IRC11:33
*** linuxmodder has quit IRC11:33
*** linuxmodder has joined #openstack11:33
*** sunil_bansal has joined #openstack11:33
*** linuxmodder has quit IRC11:34
*** linuxmodder has joined #openstack11:35
*** salmankhan has joined #openstack11:35
*** linuxmodder has quit IRC11:36
*** linuxmodder has joined #openstack11:36
*** JamesBenson has joined #openstack11:36
*** linuxmodder has quit IRC11:37
*** linuxmodder has joined #openstack11:38
*** blkart has quit IRC11:38
*** jbadiapa has quit IRC11:38
*** JamesBenson has quit IRC11:40
*** e0ne has quit IRC11:41
*** e0ne has joined #openstack11:41
*** rfolco|off is now known as rfolco|rover11:41
*** e0ne has quit IRC11:42
*** raynold has quit IRC11:45
*** jwitko has quit IRC11:45
*** salv-orlando has quit IRC11:48
*** sree has joined #openstack11:48
*** salv-orlando has joined #openstack11:48
*** knoxy has joined #openstack11:50
*** knoxy has joined #openstack11:50
*** dnavale has joined #openstack11:50
*** dnavale has quit IRC11:50
*** tesseract-RH has quit IRC11:52
*** salv-orlando has quit IRC11:53
*** markvoelker has joined #openstack12:00
*** xist has quit IRC12:00
*** toanju has joined #openstack12:03
*** gszasz has joined #openstack12:05
*** mahendra_ has quit IRC12:05
*** mahendratech has joined #openstack12:06
*** Son_Goku has joined #openstack12:07
*** aditya_r has joined #openstack12:10
*** cablekevin has joined #openstack12:11
*** pravins has joined #openstack12:14
*** hseipp has quit IRC12:15
*** tnogisto2 has joined #openstack12:18
*** tnogisto has joined #openstack12:18
*** hseipp has joined #openstack12:18
*** tnogisto has quit IRC12:18
*** blkart has joined #openstack12:21
*** nicolasbock has joined #openstack12:22
*** lvdombrkr has joined #openstack12:27
*** cah_link1 has joined #openstack12:32
*** mahendratech has quit IRC12:33
*** cah_link has quit IRC12:33
*** cah_link1 is now known as cah_link12:33
*** markvoelker has quit IRC12:33
*** aditya_r has quit IRC12:34
*** yamahata has joined #openstack12:35
*** raynold has joined #openstack12:37
*** knoxy has quit IRC12:38
*** masco has quit IRC12:39
*** woodard has quit IRC12:47
*** woodard has joined #openstack12:48
*** tesseract-RH has joined #openstack12:48
*** salv-orlando has joined #openstack12:49
*** salv-orlando has quit IRC12:54
*** tesseract-RH has quit IRC12:54
*** tesseract has joined #openstack12:55
*** ralonsoh__ is now known as ralonsoh12:55
*** sunil_bansal has quit IRC12:56
*** mahendratech has joined #openstack12:57
*** sidx64 has joined #openstack12:58
*** gli has joined #openstack12:59
*** toanju has quit IRC13:00
*** morazi has joined #openstack13:02
*** pravins has quit IRC13:03
*** VW_ has quit IRC13:03
*** VW has joined #openstack13:03
*** sree has quit IRC13:04
*** yamahata has quit IRC13:04
*** sree has joined #openstack13:04
*** clouddig has joined #openstack13:07
*** VW has quit IRC13:08
*** Nafallo has quit IRC13:08
*** bkopilov has joined #openstack13:09
*** sshnaidm|off is now known as sshnaidm13:09
*** ronis has quit IRC13:09
*** Nafallo has joined #openstack13:09
*** sree has quit IRC13:09
*** niedbalski has quit IRC13:11
*** niedbalski has joined #openstack13:11
*** mahendratech has quit IRC13:12
*** e0ne has joined #openstack13:14
*** somepoortech has joined #openstack13:14
*** szilard has quit IRC13:15
*** bhujay has quit IRC13:16
*** jbadiapa has joined #openstack13:16
*** smccarthy has joined #openstack13:17
*** liverpooler has joined #openstack13:19
*** sidx64 has quit IRC13:20
*** blkart has quit IRC13:21
*** etingof has quit IRC13:21
*** olivenwk has joined #openstack13:21
*** sidx64 has joined #openstack13:22
*** Nafallo has quit IRC13:22
*** pchavva has joined #openstack13:24
*** electrofelix has joined #openstack13:25
*** Nafallo has joined #openstack13:25
*** gli has quit IRC13:27
*** gli has joined #openstack13:27
*** sree has joined #openstack13:28
*** markvoelker has joined #openstack13:31
*** clouddig has quit IRC13:31
*** clouddig has joined #openstack13:31
*** gmoro_ has joined #openstack13:32
*** mahendratech has joined #openstack13:33
*** ivveh has quit IRC13:33
*** gmoro has quit IRC13:34
*** clouddig has quit IRC13:35
*** sree has quit IRC13:36
*** RickDeckard has joined #openstack13:37
*** RandomTech has joined #openstack13:37
*** kickinz1 has joined #openstack13:38
*** dneary__ has joined #openstack13:39
*** dneary_ has quit IRC13:41
*** clouddig has joined #openstack13:42
*** toanju has joined #openstack13:43
*** cah_link1 has joined #openstack13:43
*** rvd has quit IRC13:44
*** cah_link has quit IRC13:44
*** cah_link1 is now known as cah_link13:44
*** gaughen has quit IRC13:45
*** gaughen has joined #openstack13:46
*** clouddig has quit IRC13:47
*** clouddig has joined #openstack13:49
*** salv-orlando has joined #openstack13:50
*** ronis has joined #openstack13:51
*** clouddig has quit IRC13:53
*** salv-orlando has quit IRC13:55
olivenwkHello I'm encountering some issues to configure a pci passthrough for GPU may I ask some questions?13:57
*** aludwar has joined #openstack13:57
*** noslzzp has joined #openstack13:58
*** etingof has joined #openstack13:59
*** dneary__ is now known as dneary14:00
*** shintaro has joined #openstack14:00
*** ikhan_ has joined #openstack14:01
*** armaan_ has joined #openstack14:01
*** toanju has quit IRC14:02
*** markvoelker has quit IRC14:04
*** pravins has joined #openstack14:04
*** cah_link has quit IRC14:04
*** armaan has quit IRC14:05
*** cah_link has joined #openstack14:05
*** links has quit IRC14:05
larsksolivenwk: you can always ask questions, but depending on who's around you might get answers now...or several hours from now when someone else comes back online.14:08
larsksI haven't worked with gpu passthrough myself.14:08
*** e0ne has quit IRC14:10
*** e0ne has joined #openstack14:10
*** smccarthy has quit IRC14:11
*** smccarthy has joined #openstack14:12
*** melwitt has quit IRC14:12
*** kjackal has joined #openstack14:13
*** melwitt has joined #openstack14:14
olivenwk:/ Well i'm working on AMD cpu/gpu, quite hard to find doc (everything is nvidia/intel related) here is a paste of all the changes operated http://paste.openstack.org/show/650963/14:15
*** ben_roose has joined #openstack14:16
*** blomquisg_gone is now known as blomquisg14:16
*** lvdombrkr89 has joined #openstack14:16
*** lvdombrkr has quit IRC14:16
olivenwkSomehow the server creation fail with "No valid host was found."14:16
*** ivveh has joined #openstack14:17
*** etingof has quit IRC14:17
*** salv-orlando has joined #openstack14:22
*** bratah has joined #openstack14:24
bratahWhat are the precautions that we should take if we plan to deploy all-in-one openstack nodes in production?14:24
larsksolivenwk: possibly looking through the nova-scheduler log would yield more details about that "no valid host" message.14:24
*** szilard has joined #openstack14:25
larsksbratah: mostly to be aware of resource consumption.  Nova servers created by your users can impact the performance of your control plane, for example.14:25
larsksSimilarly, if your storage systems (glance/cinder/etc) are doing a lot of i/o, it can have a negative impact on your users.14:26
bratahthanks larsks! Can you point me to some resource where I can get more info14:26
*** VW has joined #openstack14:26
*** VW has quit IRC14:26
larsksbratah: Uh...I don't have any suggestions off the top of  my head, sorry.14:26
*** VW has joined #openstack14:26
bratahWe're tight in budget and have to go with whatever we have14:26
larsksIt sounds like you're planning on multiple all-in-one servers?14:27
bratahYes! with VIP  acting as HA14:27
*** szilard has quit IRC14:27
*** chito_ has joined #openstack14:28
larsksWith a shared database?14:29
bratahIs it too dangerous or we can manage with some effort?14:29
bratahyes,database cluster14:30
*** noslzzp has quit IRC14:30
larsksI see.  I was just wondering if you had looked into separating the compute/controller roles.14:30
larsksYou can certainly start with all-in-one and redeploy later if you need to, I guess :)14:31
bratahWe have looked in the separate compute/controller but with 2 or 3 physical server in production that just not feasible14:31
olivenwkhere is the nova scheduler log http://paste.openstack.org/show/650969/, seems like the scheduler doesn't see the node as a candidate for the pci passthrough instance, but it shouldn't be the case14:31
larsksRight, especially if you're looking for HA also.14:31
bratahyes, that is why we have manage with whatever we have14:32
bratahand multiple all-in-one with vitual ip an shared database seems to be the only option14:32
*** sidx64 has quit IRC14:33
*** szilard has joined #openstack14:34
*** jwitko has joined #openstack14:34
*** sidx64 has joined #openstack14:35
*** sidx64 has quit IRC14:35
*** macermak has quit IRC14:35
*** mmethot_ has quit IRC14:36
*** mmethot has joined #openstack14:36
*** shintaro has quit IRC14:37
bratahAny suggestion on isolating resources for controller/compute in all-in-one node?14:40
fricklerolivenwk: iiuc "a1:2" requests two GPUs, maybe try with "a1:1"?14:40
olivenwkfrickler: ow .. ok thank you I will try14:41
*** markvoelker has joined #openstack14:41
*** kjackal has quit IRC14:41
*** cleong has joined #openstack14:42
*** bhujay has joined #openstack14:43
bratahShould we abandon deploying openstack in production with 2 or 3 physical servers?14:44
*** gli has quit IRC14:45
*** fragatina has joined #openstack14:47
*** ralonsoh_ has joined #openstack14:48
*** knoxy has joined #openstack14:49
*** LordVan has quit IRC14:49
*** bhujay has quit IRC14:49
*** ktibi has quit IRC14:51
*** ralonsoh has quit IRC14:51
*** bhujay has joined #openstack14:51
*** noslzzp has joined #openstack14:53
*** vegasq has joined #openstack14:53
*** bratah has quit IRC14:54
*** linuxmodder has quit IRC14:55
*** etingof has joined #openstack14:55
*** rvd has joined #openstack14:56
*** noslzzp_ has joined #openstack14:56
*** janzian has joined #openstack14:58
*** vegasq has quit IRC14:58
*** rvd has quit IRC14:59
*** noslzzp has quit IRC14:59
*** mahendratech has quit IRC15:01
*** VW has quit IRC15:02
*** pblaho has quit IRC15:02
*** rvd has joined #openstack15:02
olivenwkSo i change the flavor you are right to request 1 gpu (http://paste.openstack.org/show/650971/) but still the scheduler still can't find a suitable node (http://paste.openstack.org/show/650972/)15:04
*** kus has quit IRC15:05
*** slaweq has quit IRC15:06
*** VW has joined #openstack15:06
*** aselius has joined #openstack15:06
*** slaweq has joined #openstack15:06
*** igarcia has quit IRC15:06
*** kus has joined #openstack15:08
*** slaweq has quit IRC15:10
*** shardy is now known as shardy_afk15:10
*** w1xz_ has joined #openstack15:11
*** me_astr has joined #openstack15:11
*** w1xz_ has quit IRC15:11
*** gaoyan has joined #openstack15:13
*** JamesBenson has joined #openstack15:13
*** w1xz has quit IRC15:13
*** kus has quit IRC15:14
*** mchlumsky has joined #openstack15:14
*** bob_one has joined #openstack15:14
*** janki has quit IRC15:14
*** gaoyan has quit IRC15:14
*** Dabuti has joined #openstack15:15
*** ktibi has joined #openstack15:16
*** bobh has joined #openstack15:16
DabutiHi, does somebody know if it is possible to migrate a controller node to a new machine?15:16
DabutiI cannot find any documentation, and all what I have tried doesn't work :S15:17
*** ralonsoh__ has joined #openstack15:17
*** linuxmodder has joined #openstack15:18
*** linuxmodder has quit IRC15:19
*** linuxmodder has joined #openstack15:19
*** linuxmodder has quit IRC15:20
*** ralonsoh_ has quit IRC15:20
*** linuxmodder has joined #openstack15:21
*** links has joined #openstack15:21
DHEDabuti: the controller usually should be at a fixed address since the config files of other servers/services point to it, either by hostname or IP address. but moving it around otherwise should not be that big a deal15:21
*** linuxmodder has quit IRC15:22
*** linuxmodder has joined #openstack15:22
*** linuxmodder has quit IRC15:23
DabutiDHE I tried dumping all of the mysql databases, but then keystone complains about the token15:24
*** linuxmodder has joined #openstack15:24
*** linuxmodder has quit IRC15:25
Dabutiabout the fixed address is not a problem as I have in each node an entry in /etc/hosts --> ip  controller15:25
*** linuxmodder has joined #openstack15:25
*** armaan has joined #openstack15:26
*** linuxmodder has quit IRC15:26
*** linuxmodder has joined #openstack15:27
*** aditya_r has joined #openstack15:28
*** linuxmodder has quit IRC15:28
*** armaan_ has quit IRC15:29
*** Yarboa has quit IRC15:31
*** pravins has quit IRC15:32
*** suresh12 has joined #openstack15:33
*** akshik has joined #openstack15:33
*** cdub has joined #openstack15:33
*** corvus has quit IRC15:34
*** MarkBaker has joined #openstack15:34
*** aditya_r has quit IRC15:34
*** rossella_s has quit IRC15:34
*** pbandark has joined #openstack15:35
*** aditya_r has joined #openstack15:36
*** rossella_s has joined #openstack15:37
*** slaweq has joined #openstack15:40
*** jeblair has joined #openstack15:41
*** jeblair is now known as corvus15:42
*** kjackal has joined #openstack15:44
*** albertom has joined #openstack15:44
*** slaweq has quit IRC15:44
*** akshik has quit IRC15:45
*** Dabuti has quit IRC15:46
*** shardy_afk is now known as shardy15:46
*** nicolasbock has quit IRC15:47
*** ronis has quit IRC15:47
*** linuxmodder has joined #openstack15:48
*** linuxmodder has quit IRC15:49
*** linuxmodder has joined #openstack15:49
*** gaoyan has joined #openstack15:50
*** linuxmodder has quit IRC15:50
*** smccarthy has quit IRC15:51
*** kjackal has quit IRC15:51
*** pblaho has joined #openstack15:52
*** gaoyan has quit IRC15:52
*** slaweq has joined #openstack15:53
*** rvd has quit IRC15:54
*** suresh12 has quit IRC15:55
*** coolsvap has quit IRC15:55
*** rossella_s has quit IRC15:57
*** gszasz has quit IRC15:58
*** r-daneel has joined #openstack15:59
*** rossella_s has joined #openstack15:59
*** kjackal has joined #openstack16:01
*** aconole has joined #openstack16:01
*** rstarmer has joined #openstack16:03
*** aditya_r has quit IRC16:04
*** etingof has quit IRC16:04
*** janki has joined #openstack16:05
*** lvdombrkr89 has quit IRC16:07
*** 17WAALXTT has joined #openstack16:07
*** renmak has joined #openstack16:07
*** KarlchenK has quit IRC16:08
*** egonzalez has quit IRC16:08
*** gsimondon has quit IRC16:10
*** tssurya has quit IRC16:10
*** MarkBaker has quit IRC16:11
*** e0ne has quit IRC16:11
*** iclon has joined #openstack16:11
*** bob_one has quit IRC16:12
*** Son_Goku has quit IRC16:14
*** dparkes has quit IRC16:14
*** gvrangan has joined #openstack16:15
*** nstrug has quit IRC16:16
*** TomMc has quit IRC16:17
*** bob_one has joined #openstack16:17
*** suresh12 has joined #openstack16:17
*** gszasz has joined #openstack16:17
*** mosulica has quit IRC16:20
*** etingof has joined #openstack16:21
*** rstarmer has quit IRC16:21
*** KarlchenK has joined #openstack16:21
*** tssurya has joined #openstack16:22
*** tesseract has quit IRC16:22
*** suresh12 has quit IRC16:22
*** toanju has joined #openstack16:26
*** kjackal has quit IRC16:27
*** tlaxkit has joined #openstack16:28
*** penick has joined #openstack16:29
*** rstarmer has joined #openstack16:31
*** salmankhan has quit IRC16:31
*** noobineer has joined #openstack16:32
*** kjackal has joined #openstack16:33
*** Son_Goku has joined #openstack16:34
*** gvrangan has quit IRC16:34
*** bhujay has quit IRC16:35
*** salmankhan has joined #openstack16:36
*** toanju has quit IRC16:36
*** cah_link has quit IRC16:38
*** dtk has quit IRC16:40
*** pcaruana has quit IRC16:41
*** crose has joined #openstack16:42
*** dhill_ has joined #openstack16:43
*** ivve has quit IRC16:44
*** gvrangan has joined #openstack16:46
*** me_astr has quit IRC16:46
*** renmak has quit IRC16:49
*** 17WAALXTT has quit IRC16:49
*** stanchan has joined #openstack16:49
*** chas has quit IRC16:49
*** kbringard has joined #openstack16:49
*** marrusl has quit IRC16:49
*** chas has joined #openstack16:49
*** olivenwk has quit IRC16:51
*** Suramya has joined #openstack16:52
*** chas has quit IRC16:54
*** grafuls has quit IRC16:54
*** mmethot is now known as mmethot|away16:55
*** mmethot|away is now known as mmethot|brb16:55
*** gvrangan has quit IRC16:56
*** jbadiapa has quit IRC16:56
*** szilard has quit IRC16:56
*** ivve has joined #openstack16:56
*** iranzo has quit IRC16:56
*** Xiti has quit IRC16:57
*** Suramya_ has joined #openstack16:57
*** Xiti has joined #openstack16:57
*** dparkes has joined #openstack16:59
*** robbiew has joined #openstack16:59
*** kjackal has quit IRC16:59
*** kickinz1 has quit IRC17:01
*** AlexeyAbashkin has quit IRC17:02
*** Son_Goku has quit IRC17:03
*** suuuper has quit IRC17:04
*** ymasson has joined #openstack17:04
*** arxcruz is now known as arxcruz|brb17:06
*** smccarthy has joined #openstack17:07
*** chyka has joined #openstack17:07
*** kjackal has joined #openstack17:07
*** gvrangan has joined #openstack17:10
*** rstarmer has quit IRC17:11
*** tacco_ is now known as tacco17:12
*** tacco has quit IRC17:12
*** tacco has joined #openstack17:12
*** mmethot|brb is now known as mmethot17:14
*** gvrangan has quit IRC17:15
*** kickinz1 has joined #openstack17:15
*** gvrangan has joined #openstack17:18
*** gvrangan has quit IRC17:20
*** smccarthy has quit IRC17:22
*** hseipp has quit IRC17:24
*** gszasz has quit IRC17:29
*** Supun has joined #openstack17:31
*** salv-orlando has quit IRC17:32
*** dparkes has quit IRC17:32
*** penick has quit IRC17:32
*** salv-orlando has joined #openstack17:32
*** cshastri has quit IRC17:36
*** penick has joined #openstack17:36
*** salv-orlando has quit IRC17:37
*** jpich has quit IRC17:39
*** idlemind has joined #openstack17:39
*** makowals has joined #openstack17:39
*** rbowen has quit IRC17:40
*** salv-orlando has joined #openstack17:45
*** gvrangan has joined #openstack17:45
*** gyee has joined #openstack17:47
*** SteffanW has joined #openstack17:48
*** etingof has quit IRC17:48
*** takimbal has joined #openstack17:50
*** chas has joined #openstack17:53
*** jcarter2_ has joined #openstack17:53
*** etingof has joined #openstack17:53
*** takimbal has quit IRC17:54
*** jcarter2 has quit IRC17:54
*** smccarthy has joined #openstack17:56
*** takimbal has joined #openstack17:57
*** smccarthy has quit IRC17:57
*** kbringard has quit IRC17:57
*** kbringard has joined #openstack17:57
*** chas has quit IRC17:57
*** gvrangan has quit IRC17:58
*** smccarthy has joined #openstack17:58
*** stanchan has quit IRC17:59
*** stanchan has joined #openstack18:00
*** kickinz1 has quit IRC18:00
*** takimbal has quit IRC18:02
*** Son_Goku has joined #openstack18:02
*** ralonsoh__ has quit IRC18:03
*** toanju has joined #openstack18:03
*** takimbal has joined #openstack18:03
*** shabius has quit IRC18:04
*** raynold has quit IRC18:05
*** dparkes has joined #openstack18:05
*** MrAbaddon has quit IRC18:05
*** renmak has joined #openstack18:06
*** shabius has joined #openstack18:06
*** Son_Goku has quit IRC18:09
*** fzdarsky is now known as fzdarsky|afk18:10
*** kjackal_ has joined #openstack18:10
*** ronis has joined #openstack18:10
*** rstarmer has joined #openstack18:11
*** KarlchenK has quit IRC18:11
*** kjackal has quit IRC18:12
*** KarlchenK has joined #openstack18:12
*** mcornea has quit IRC18:13
*** Mitaka89 has joined #openstack18:13
*** Mitaka89 has quit IRC18:13
*** GenteelBen has joined #openstack18:15
*** Mitaka89 has joined #openstack18:15
*** toanju has quit IRC18:17
*** toanju has joined #openstack18:17
*** Mitko_ has joined #openstack18:18
*** rstarmer has quit IRC18:19
*** Son_Goku has joined #openstack18:19
*** shardy has quit IRC18:22
*** toanju has quit IRC18:22
*** gvrangan has joined #openstack18:22
*** janki has quit IRC18:26
*** links has quit IRC18:26
*** raynold has joined #openstack18:27
*** rstarmer has joined #openstack18:27
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack18:31
*** bob_one has quit IRC18:32
*** Son_Goku has quit IRC18:35
*** AlexeyAbashkin has quit IRC18:35
*** bob_one has joined #openstack18:36
*** pblaho has quit IRC18:37
*** bipul has left #openstack18:38
*** Son_Goku has joined #openstack18:39
*** links has joined #openstack18:40
*** pheonix991 has joined #openstack18:41
lucidguyHow should we go about segregating different organizations within openstack?  You can obviously create groups of users.  Why would someone create additional domains?18:41
*** KarlchenK has quit IRC18:42
*** KarlchenK has joined #openstack18:42
*** bob_one has quit IRC18:46
*** geaaru has quit IRC18:46
*** Son_Goku has quit IRC18:48
*** fragatina has quit IRC18:48
*** kjackal_ has quit IRC18:48
*** makowals has quit IRC18:48
*** fragatina has joined #openstack18:49
*** guideline has quit IRC18:50
*** gszasz has joined #openstack18:50
*** gvrangan has quit IRC18:50
*** bob_one has joined #openstack18:54
*** toanju has joined #openstack18:57
*** ikhan_ has quit IRC18:57
*** ikhan_ has joined #openstack18:57
*** bbcmicrocomputer has quit IRC19:00
*** chris___ has joined #openstack19:01
*** bobh has quit IRC19:02
chris___Hey Guys,  how can I map the interface name of a port defined by openvswitch on a compute node to the ports table in the neutron database?19:03
*** bob_one has quit IRC19:04
*** mtudosoiu has joined #openstack19:05
*** bob_one has joined #openstack19:05
*** mtudosoiu has quit IRC19:05
*** bob_one has quit IRC19:05
*** bob_one has joined #openstack19:06
*** bob_one has quit IRC19:06
*** guideline has joined #openstack19:07
*** rohitsakala has quit IRC19:08
larskschris___: they map to a (prefix of) a UUID in the database.  Maybe the port id?  I don't have access to a running neutron right now so I can't check...19:09
*** bobh has joined #openstack19:10
*** poopcat has joined #openstack19:10
*** MrAbaddon has joined #openstack19:10
*** tlaxkit has quit IRC19:10
chris___@larsks okay, there's a ml2portbinding table with port_ids listed, but when I take a substring of the interface name and try to search for it, it doesn't return any results back19:11
*** gsimondon has joined #openstack19:14
*** poopcat1 has joined #openstack19:14
*** eabduhu has joined #openstack19:14
*** kstev has joined #openstack19:14
*** eabduhu is now known as oodba19:15
*** someshy has joined #openstack19:15
*** bob_one has joined #openstack19:15
*** rbowen has joined #openstack19:16
*** poopcat has quit IRC19:17
larskschris___: are you looking at the OVS interfaces (like qvo-xxxx, qvb-xxxx) or at the tap interfaces attached to vms?19:18
*** links has quit IRC19:19
*** stanchan has quit IRC19:19
*** tep has left #openstack19:22
chris___larsks: Yes, so I found out my sql statement is wrong, I can now match the port_ids to the OVS interfaces19:24
larsksAwesome.19:24
chris___So there are a bunch of interfaces that have a tag 409519:25
chris___so i'm trying to get rid of them in the database as well as on the compute nodes19:25
chris___but the ones tagged with 4095 don't seem to be populating in the database19:25
chris___larsks: Do you know what tables need to be modified in the database when these ports? Is it just ml2_port_bindings?19:26
chris___when removing these ports***19:27
larskschris___: I'm not sure.19:27
*** LocaMocha has quit IRC19:27
*** RandomTech has quit IRC19:28
*** penick has quit IRC19:29
*** gszasz has quit IRC19:31
*** schmots has joined #openstack19:31
*** gszasz has joined #openstack19:31
*** stanchan has joined #openstack19:31
*** slowe has joined #openstack19:34
*** mhayden_ has joined #openstack19:34
*** mhayden has quit IRC19:34
*** harlowja has joined #openstack19:34
*** phalmos has joined #openstack19:35
raynoldahh it's a wonderful day19:36
*** Supun has quit IRC19:36
*** ricardoas is now known as ricardoas-away19:37
*** fragatina has quit IRC19:38
*** Yarboa has joined #openstack19:38
*** sshnaidm has quit IRC19:39
*** stanchan has quit IRC19:42
*** germs has joined #openstack19:45
*** aojea has joined #openstack19:45
*** stanchan has joined #openstack19:45
*** iclon has quit IRC19:45
*** mhayden_ has quit IRC19:49
*** someshy has quit IRC19:49
*** chas has joined #openstack19:50
*** mhayden has joined #openstack19:50
*** phalmos_ has joined #openstack19:50
*** salv-orlando has quit IRC19:51
*** salv-orlando has joined #openstack19:51
*** phalmos has quit IRC19:51
*** spartakos has joined #openstack19:52
*** avivgt has quit IRC19:52
*** dparkes has quit IRC19:52
*** jparrill has quit IRC19:53
*** bob_one has joined #openstack19:54
*** chas has quit IRC19:54
*** gszasz has quit IRC19:55
*** bobh has quit IRC19:55
*** salv-orlando has quit IRC19:56
*** aojea has quit IRC19:58
*** dsneddon has quit IRC20:00
*** dtech has joined #openstack20:01
*** stanchan has quit IRC20:01
*** electrofelix has quit IRC20:01
*** dsneddon has joined #openstack20:01
*** aojea has joined #openstack20:02
*** aojea has quit IRC20:02
*** aojea has joined #openstack20:02
*** bob_one has quit IRC20:03
*** rstarmer has quit IRC20:05
*** bob_one has joined #openstack20:05
*** M6HZ has quit IRC20:05
*** bob_one_ has joined #openstack20:07
*** penick has joined #openstack20:08
*** bob_one has quit IRC20:09
*** sshnaidm has joined #openstack20:11
*** Suramya_ has quit IRC20:12
*** Suramya has quit IRC20:12
*** stanchan has joined #openstack20:13
*** e0ne has joined #openstack20:13
*** dtech has quit IRC20:13
*** e0ne_ has joined #openstack20:15
*** e0ne has quit IRC20:19
*** e0ne has joined #openstack20:20
*** robbiew has quit IRC20:21
*** e0ne_ has quit IRC20:21
*** e0ne has quit IRC20:21
*** ronis has quit IRC20:23
*** aossama has quit IRC20:24
*** kjackal has joined #openstack20:25
*** aojea has quit IRC20:26
*** bobh has joined #openstack20:26
*** armaan has quit IRC20:27
*** armaan has joined #openstack20:28
*** nsasherr has joined #openstack20:29
*** robbbe has joined #openstack20:30
*** bobh has quit IRC20:31
*** gsimondon has quit IRC20:31
nsasherrWhen placement gets out of sync with the real world, is there an easier way to get it to sync up without having to use cURL+REST or modifying the database?20:31
*** salmankhan has quit IRC20:32
*** Mitko_ has quit IRC20:34
*** kus has joined #openstack20:35
*** germs has quit IRC20:35
*** penick has quit IRC20:36
*** penick has joined #openstack20:36
*** crose has quit IRC20:38
*** salv-orlando has joined #openstack20:39
*** aossama has joined #openstack20:40
*** robbiew has joined #openstack20:41
*** dmibrid has joined #openstack20:46
*** knoxy has quit IRC20:48
*** aossama has quit IRC20:54
*** dsneddon has quit IRC20:58
*** dsneddon has joined #openstack20:58
*** nicolasbock has joined #openstack20:59
*** aossama has joined #openstack21:02
*** bobh has joined #openstack21:03
*** dparkes has joined #openstack21:03
*** bob_one_ has quit IRC21:04
*** KarlchenK has quit IRC21:04
*** schmots has quit IRC21:05
*** damien_r has quit IRC21:05
*** rstarmer has joined #openstack21:05
*** damien_r has joined #openstack21:05
*** ktibi has quit IRC21:07
*** aossama has quit IRC21:07
*** stanchan has quit IRC21:07
*** RupturedI0 has quit IRC21:08
*** KarlchenK has joined #openstack21:09
*** penick has quit IRC21:09
*** tep has joined #openstack21:09
*** stanchan has joined #openstack21:10
*** penick has joined #openstack21:10
*** bob_one has joined #openstack21:11
*** dsneddon has quit IRC21:12
*** dsneddon has joined #openstack21:13
*** arxcruz|brb is now known as arxcruz21:13
*** MarkBaker has joined #openstack21:14
*** tep has quit IRC21:14
*** pleasehealp has joined #openstack21:15
*** bob_one has quit IRC21:15
*** aossama has joined #openstack21:15
*** gszasz has joined #openstack21:16
pleasehealpIn /etc/modules-load.d/openstack-ansible.conf, can you set 'bonding' and '8021q' at the same time?21:16
*** penick has quit IRC21:16
*** germs has joined #openstack21:17
*** JamesBenson has quit IRC21:17
*** germs has quit IRC21:17
pleasehealpThe nodes have bonded NICs that also have 8021q tags setup21:17
*** tep has joined #openstack21:18
lucidguyOk, can someone explain exactly why you would want to use Domains?21:18
*** OutBackDingo has quit IRC21:19
*** bob_one has joined #openstack21:19
lucidguyFor example, can I create a Domain and grant a user full rights to create projects, users, groups, etc but enforce a quota on how much resources the domain can use?21:20
*** stanchan has quit IRC21:20
*** StaceyF has joined #openstack21:20
*** JamesBenson has joined #openstack21:21
*** OutBackDingo has joined #openstack21:22
*** penick has joined #openstack21:24
*** bob_one has quit IRC21:24
*** tep has left #openstack21:25
*** pleasehealp has quit IRC21:25
*** JamesBenson has quit IRC21:26
DHElucidguy: it's more like another level of abstraction for ownership. you could have a domain-wide admin for example, rather than an all-powerful admin21:27
*** penick has quit IRC21:27
*** nsasherr has quit IRC21:27
*** crose has joined #openstack21:28
lucidguyDHE, can you enforce quotas to a domain?21:28
DHEnot that I'm aware of. I'm pretty sure domains are only part of the authentication system, not actual compute21:28
*** slaweq has quit IRC21:28
*** SteffanW has quit IRC21:28
*** TomMc has joined #openstack21:29
lucidguyI'm struggling to determine what the domain-wide admin can actually do.21:29
*** penick has joined #openstack21:29
DHEmanage users and projects in his domain21:29
lucidguyGoing to assume they can create there own projects/tenants, but part of that is to enable quota details.21:30
*** bob_one has joined #openstack21:30
*** bob_one has quit IRC21:30
*** bob_one has joined #openstack21:30
lucidguyWhich tells me they can set quotas on their projects, but you don't want them to allocate too many resources.21:30
*** gsimondo1 has joined #openstack21:31
DHElike, maybe you could have multiple openstack instances under a single keystone system. or the same keystone system running a compute side and then a largely unrelated swift system.21:31
DHEwith no risk of usernames colliding21:31
*** slaweq has joined #openstack21:31
lucidguyhmmm, this all hurts my head a little.  Maybe I require a course.21:32
*** kjackal has quit IRC21:33
*** KarlchenK has quit IRC21:33
*** stanchan has joined #openstack21:33
*** chas has joined #openstack21:35
*** cleong has quit IRC21:35
*** slaweq has quit IRC21:36
*** RickDeckard has quit IRC21:38
*** MaxPC has quit IRC21:38
*** bob_one has quit IRC21:38
*** bob_one has joined #openstack21:39
*** chas has quit IRC21:39
*** penick has quit IRC21:41
*** penick has joined #openstack21:43
*** bob_one has quit IRC21:44
*** salmankhan has joined #openstack21:46
*** fragatina has joined #openstack21:47
*** robbbe has quit IRC21:49
*** robbbe has joined #openstack21:49
*** salmankhan has quit IRC21:50
*** bob_one has joined #openstack21:50
*** martinus__ has quit IRC21:54
*** armaan has quit IRC21:54
*** robbbe has quit IRC21:54
*** armaan has joined #openstack21:54
*** armaan has quit IRC21:56
*** pchavva has quit IRC21:57
*** armaan has joined #openstack21:57
*** blomquisg is now known as blomquisg_gone21:59
*** bob_one has quit IRC21:59
*** vpickard is now known as vpickard_22:00
*** CloudToko has joined #openstack22:02
*** jonaspaulo has quit IRC22:02
CloudTokohi all.. how do i troubleshoot a sudden rise of device XXX not defined on plugin  coming up on neutron logs ?22:03
*** slaweq has joined #openstack22:03
*** crose has quit IRC22:04
*** slaweq has quit IRC22:04
*** noslzzp_ has quit IRC22:05
*** gsimondo1 has quit IRC22:08
*** stanchan has quit IRC22:08
*** jwitko_ has joined #openstack22:09
*** chito_ has quit IRC22:10
CloudTokohi all.. how do i troubleshoot a sudden rise of device XXX not defined on plugin  coming up on neutron logs ?22:10
*** mchlumsky has quit IRC22:12
*** jwitko has quit IRC22:13
*** stanchan has joined #openstack22:14
*** rcernin has joined #openstack22:15
*** TomMc has quit IRC22:16
*** penick has quit IRC22:16
*** jwitko_ has quit IRC22:17
*** mhayden has quit IRC22:17
*** dtk has joined #openstack22:19
*** dtk has quit IRC22:20
*** dtk has joined #openstack22:20
*** penick has joined #openstack22:21
*** kjackal has joined #openstack22:23
*** dtk has quit IRC22:25
*** dtk has joined #openstack22:26
*** yamahata has joined #openstack22:28
*** penick has quit IRC22:29
*** dtk has quit IRC22:30
*** fsimonce has quit IRC22:30
*** dtk has joined #openstack22:32
*** stanchan has quit IRC22:38
*** JamesBenson has joined #openstack22:38
*** gszasz_ has joined #openstack22:38
*** jwitko has joined #openstack22:40
*** gszasz has quit IRC22:40
*** VW_ has joined #openstack22:44
*** VW has quit IRC22:47
*** stanchan has joined #openstack22:48
*** VW_ has quit IRC22:49
*** fragatina has quit IRC22:50
*** fragatina has joined #openstack22:50
*** JamesBenson has quit IRC22:50
*** aconole has quit IRC22:52
*** PagliaccisCloud has quit IRC22:55
*** ikhan_ has quit IRC22:58
*** ikhan_ has joined #openstack22:58
*** PagliaccisCloud has joined #openstack22:59
*** CloudToko has quit IRC22:59
*** CloudToko has joined #openstack23:00
*** cburgess has quit IRC23:00
*** cburgess has joined #openstack23:01
*** ikhan_ has quit IRC23:03
mwynneCan anyone tell me what the "vxlan_sys_4789" interface does? It's listed as an openvswitch_slave, but I don't see it any OVS.23:04
mwynneSamYaple: ^?23:04
SamYaplemwynne: 4789 is the port for vxlan (or one of them)23:05
SamYapledont know what it does specifically23:05
*** dmibrid has quit IRC23:05
mwynneYeah, I knew that. Just wasn't sure what purpose the interface serves. Thanks anyway :)23:06
*** MarkBaker has quit IRC23:08
SamYapleyea very unfamiliar with it. i dont htink ive seen an interface named that before :/.23:09
*** knoxy has joined #openstack23:09
mwynneSamYaple: Really? It's in every deployment I've done with OVS :S23:11
mwynneAnd it's in the OSA deployment I just did23:11
SamYaplelol it might be on mine. ill check23:11
SamYaplei might have just ignored it23:11
mwynneSamYaple: Along with this: genev_sys_6081 and gre_sys23:11
mwynneOne for each tunnel type23:11
SamYapleyou have *interfaces* named that?23:12
SamYaplelike shows-up-with-ip command?23:12
mwynneyeah23:12
SamYapleive never had that23:12
mwynne`ip -d a` shows them23:12
SamYapleit might be an OSA thing?23:12
SamYaplei dont know how the container networking is setup23:12
mwynneSamYaple: http://paste.openstack.org/show/651061/23:13
SamYaplei dont really recall details like that23:13
mwynneIt's in non-osa deploys as well though haha23:13
mwynneit's really weird23:13
*** salv-orlando has quit IRC23:13
*** masber has quit IRC23:14
*** salv-orlando has joined #openstack23:14
SamYaplemwynne: tell a lie! i do have it23:15
SamYapleits attached to ovs-system but it doesnt show up in ovs-vsctl show23:15
mwynneSamYaple: Right.23:18
mwynneSamYaple: What purpose does ovs-system serve? (sorry, dumb question).23:18
*** kjackal has quit IRC23:18
SamYapleoh now you are getting into ovs/linux integrations that i dont fully understand23:19
*** salv-orlando has quit IRC23:19
mwynneAlright, fair enough :)23:19
mwynneThanks.23:19
*** kstev has quit IRC23:20
*** chas has joined #openstack23:23
*** morazi has quit IRC23:26
*** chas has quit IRC23:27
*** dhill_ has quit IRC23:29
*** toanju has quit IRC23:40
*** smccarthy has quit IRC23:45
*** tpsilva has quit IRC23:46
*** dtk has quit IRC23:48
*** gildub has joined #openstack23:49
*** bobh has quit IRC23:51
*** shaner has quit IRC23:52
*** gszasz_ has quit IRC23:55
*** UForgotten has quit IRC23:55
*** UForgotten has joined #openstack23:55

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!