Monday, 2018-04-30

*** SorinSen has joined #openstack00:01
*** SorinSen_ has quit IRC00:04
*** emph has joined #openstack00:05
*** ikhan_ has quit IRC00:17
*** tserong has joined #openstack00:22
*** emph has quit IRC00:22
*** salv-orlando has joined #openstack00:23
*** dxiri has quit IRC00:23
*** dxiri has joined #openstack00:24
*** salv-orlando has quit IRC00:27
*** dxiri has quit IRC00:28
*** ikhan_ has joined #openstack00:31
*** ec0 is now known as redhat00:36
*** redhat is now known as jhebden00:36
*** daMaestro has quit IRC00:40
*** mgugino has joined #openstack00:41
*** michaelgugino has quit IRC00:43
*** vic-wu has quit IRC00:50
*** yamamoto has joined #openstack00:59
*** gildub has joined #openstack01:01
*** mgugino has quit IRC01:04
*** smccarthy has quit IRC01:04
*** yamamoto has quit IRC01:04
*** anton has quit IRC01:09
*** anton has joined #openstack01:09
*** t0adst00l has quit IRC01:10
*** liverpooler has joined #openstack01:16
*** michaelgugino has joined #openstack01:20
*** negronjl has joined #openstack01:22
*** salv-orlando has joined #openstack01:23
*** cloudrancher has joined #openstack01:25
*** t0adst00l has joined #openstack01:25
*** yamahata has joined #openstack01:26
*** mdih has joined #openstack01:27
*** salv-orlando has quit IRC01:28
*** cloudrancher has quit IRC01:29
*** t0adst00l has quit IRC01:31
*** cloudrancher has joined #openstack01:31
*** krtaylor has quit IRC01:32
*** cloudrancher has quit IRC01:35
*** mgugino has joined #openstack01:36
*** michaelgugino has quit IRC01:37
*** Son_Goku has joined #openstack01:50
*** Yarboa has joined #openstack01:53
*** smccarthy has joined #openstack01:54
*** Obi-Wan has quit IRC01:55
*** mhen has quit IRC01:55
*** mgugino has quit IRC01:55
*** Obi-Wan has joined #openstack01:57
*** benj_ has joined #openstack01:59
*** smccarthy has quit IRC01:59
*** dalgaaf has quit IRC02:00
*** yamamoto has joined #openstack02:00
*** smccarthy has joined #openstack02:02
*** dalgaaf has joined #openstack02:02
*** mhen has joined #openstack02:02
*** yamamoto has quit IRC02:05
*** liverpooler has quit IRC02:05
*** smccarthy has quit IRC02:07
*** linuxmodder has joined #openstack02:15
*** linuxmodder has quit IRC02:16
*** linuxmodder has joined #openstack02:16
*** rchavik has joined #openstack02:21
*** borre has quit IRC02:23
*** salv-orlando has joined #openstack02:24
*** mdih has quit IRC02:27
*** salv-orlando has quit IRC02:28
*** smccarthy has joined #openstack02:33
*** spsurya has joined #openstack02:38
*** _ix has quit IRC02:39
*** linuxmodder has quit IRC02:43
*** linuxmodder has joined #openstack02:44
*** smccarthy has quit IRC02:44
*** smccarthy has joined #openstack02:45
*** _ix has joined #openstack02:46
*** mguiney is now known as valkyrja02:50
*** mwe1 has quit IRC02:56
*** armaan has joined #openstack03:00
*** yamamoto has joined #openstack03:01
*** mwe1 has joined #openstack03:03
*** rchavik has quit IRC03:03
*** yamamoto has quit IRC03:06
*** dxiri has joined #openstack03:07
*** classicsnail has quit IRC03:07
*** slaweq has joined #openstack03:08
*** slaweq has quit IRC03:12
*** Obi-Wan has quit IRC03:18
*** smccarth_ has joined #openstack03:19
*** smccarthy has quit IRC03:23
*** a0sc0tt has joined #openstack03:23
*** smccarth_ has quit IRC03:24
*** salv-orlando has joined #openstack03:25
*** sree has joined #openstack03:26
*** Obi-Wan has joined #openstack03:29
*** salv-orlando has quit IRC03:30
*** classicsnail has joined #openstack03:36
*** classicsnail has quit IRC03:41
*** classicsnail has joined #openstack03:41
*** _ix has quit IRC03:52
*** gkadam has joined #openstack03:53
*** blomquisg is now known as blomquisg_gone03:57
*** dmibrid has quit IRC04:01
*** gildub has quit IRC04:01
*** lborda has joined #openstack04:01
*** yamamoto has joined #openstack04:02
*** nallar has joined #openstack04:05
*** Ross has quit IRC04:05
*** nallar is now known as Ross04:05
*** armaan has quit IRC04:05
*** yamamoto has quit IRC04:08
*** mdih has joined #openstack04:08
*** PhreeThinker has joined #openstack04:09
*** Son_Goku has quit IRC04:18
*** yamahata has quit IRC04:18
*** gkadam has quit IRC04:20
*** eoseq_ has quit IRC04:25
*** salv-orlando has joined #openstack04:26
*** gkadam has joined #openstack04:26
*** salv-orlando has quit IRC04:30
*** eoseq has joined #openstack04:32
*** a0sc0tt has quit IRC04:35
*** dxiri has quit IRC04:35
*** dxiri has joined #openstack04:36
*** links has joined #openstack04:39
*** johefernan has quit IRC04:39
*** dxiri has quit IRC04:40
*** rvd has joined #openstack04:52
*** pcichy has quit IRC04:55
*** gildub has joined #openstack04:59
*** Yarboa has quit IRC05:02
*** yamamoto has joined #openstack05:04
*** Syndicate2090 has quit IRC05:05
*** yamamoto has quit IRC05:08
*** cfriesen has joined #openstack05:09
*** sunil_bansal has joined #openstack05:12
*** rchavik has joined #openstack05:14
*** salv-orlando has joined #openstack05:26
*** cfriesen has quit IRC05:30
*** salv-orlando has quit IRC05:31
*** belmoreira has joined #openstack05:37
*** avivgt has quit IRC05:41
*** masber has joined #openstack05:41
*** agurenko has joined #openstack05:42
*** aakvik has quit IRC05:46
*** aakvik has joined #openstack05:50
*** janki has joined #openstack05:51
*** masuberu has joined #openstack05:51
*** apple101 has joined #openstack05:54
*** Yarboa has joined #openstack05:55
*** masber has quit IRC05:55
*** cfriesen has joined #openstack05:56
*** cyberworm54 has quit IRC05:56
*** cyberworm54 has joined #openstack06:00
*** masco has joined #openstack06:00
*** masuberu has quit IRC06:02
*** yamamoto has joined #openstack06:05
*** vishvendra has joined #openstack06:06
*** slaweq has joined #openstack06:08
*** yamamoto has quit IRC06:11
*** cfriesen has quit IRC06:14
*** cfriesen has joined #openstack06:14
*** cfriesen_ has joined #openstack06:15
*** tkimball has quit IRC06:15
*** cfriesen has quit IRC06:15
*** cfriesen__ has joined #openstack06:15
*** cfriesen_ has quit IRC06:20
*** tgerczei has quit IRC06:20
*** egonzalez has joined #openstack06:20
*** cah_link has joined #openstack06:21
*** cfriesen has joined #openstack06:22
*** tgerczei has joined #openstack06:22
*** cfriesen__ has quit IRC06:22
*** a0sc0tt has joined #openstack06:23
*** mrsoul has joined #openstack06:25
*** tgerczei has quit IRC06:27
*** salv-orlando has joined #openstack06:27
*** mma has joined #openstack06:28
*** tgerczei has joined #openstack06:29
*** cfriesen has quit IRC06:30
*** salv-orlando has quit IRC06:32
*** martinus__ has joined #openstack06:33
*** sunil_bansal has quit IRC06:40
*** sunil_bansal has joined #openstack06:40
*** zymurgy has quit IRC06:48
*** zymurgy has joined #openstack06:49
*** benj_ has quit IRC06:56
*** benj_ has joined #openstack06:58
*** armaan has joined #openstack06:59
*** bkopilov_ has joined #openstack07:01
*** PhreeThinker has quit IRC07:02
*** radeks has joined #openstack07:04
*** yamamoto has joined #openstack07:06
*** yoplait has joined #openstack07:08
*** yoplait has quit IRC07:09
*** username has joined #openstack07:09
*** username is now known as Guest198807:09
*** a0sc0tt has quit IRC07:12
*** yamamoto has quit IRC07:13
*** avivgt has joined #openstack07:13
*** apple101 has quit IRC07:14
*** apple101 has joined #openstack07:14
*** spsurya has quit IRC07:14
*** shardy has joined #openstack07:14
*** Guest1988 has quit IRC07:17
*** gsimondon has joined #openstack07:26
*** bkopilov_ has quit IRC07:26
*** salv-orlando has joined #openstack07:28
*** 07IACXH2Q has joined #openstack07:30
*** 59NAAISED has joined #openstack07:30
*** salv-orlando has quit IRC07:33
*** gsimondo1 has joined #openstack07:33
*** 59NAAISED has quit IRC07:35
*** gsimondon has quit IRC07:36
*** hoonetorg has quit IRC07:41
*** sree has quit IRC07:41
*** sree has joined #openstack07:42
*** jpich has joined #openstack07:43
*** fsimonce has joined #openstack07:43
*** MarkBaker has joined #openstack07:43
*** sree has quit IRC07:47
*** Son_Goku has joined #openstack07:50
*** sunil_bansal has quit IRC07:51
*** hoonetorg has joined #openstack07:55
*** e0ne has joined #openstack07:57
*** gkadam has quit IRC07:57
*** gildub has quit IRC07:58
*** Son_Goku has quit IRC08:00
*** agurenko has quit IRC08:00
*** yamamoto has joined #openstack08:08
*** sree has joined #openstack08:12
*** MarkBaker has quit IRC08:13
*** Hien has joined #openstack08:13
*** yamamoto has quit IRC08:14
*** elgxl has joined #openstack08:15
*** livelace has joined #openstack08:16
*** A1ve5 has quit IRC08:16
*** sree has quit IRC08:17
*** brokencycle has joined #openstack08:19
*** sunil_bansal has joined #openstack08:19
*** beerdrop has quit IRC08:21
*** Obi-Wan has quit IRC08:23
*** egonzalez has quit IRC08:23
*** egonzalez has joined #openstack08:24
*** masco has quit IRC08:25
*** Obi-Wan has joined #openstack08:25
*** sree has joined #openstack08:27
*** dparkes has joined #openstack08:27
*** salv-orlando has joined #openstack08:29
*** dbecker has joined #openstack08:30
*** sree has quit IRC08:31
*** sunil_bansal has quit IRC08:32
*** sunil_bansal has joined #openstack08:33
*** salv-orlando has quit IRC08:33
*** dparkes has quit IRC08:34
*** jloehel_ has joined #openstack08:38
*** masco has joined #openstack08:38
*** beerdrop has joined #openstack08:38
*** gaughen has joined #openstack08:39
*** nmathew has joined #openstack08:41
*** jloehel_ has quit IRC08:42
*** jloehel_ has joined #openstack08:46
*** sree has joined #openstack08:48
*** salv-orlando has joined #openstack08:51
*** sree has quit IRC08:52
*** GenteelBen has joined #openstack08:55
*** apple101 has quit IRC08:56
*** sree has joined #openstack08:58
*** spsurya has joined #openstack09:00
*** sree has quit IRC09:02
*** aakvik has quit IRC09:04
*** sgran_ is now known as sgran09:04
*** electrofelix has joined #openstack09:06
*** sree has joined #openstack09:08
*** yamamoto has joined #openstack09:10
*** brokencycle has quit IRC09:10
*** tssurya has joined #openstack09:12
*** sree has quit IRC09:13
*** MarkBaker has joined #openstack09:15
*** yamamoto has quit IRC09:16
*** neo_ has joined #openstack09:16
*** racedo has joined #openstack09:18
neo_please help, how can i obtain access to https://trystack.openstack.org/09:18
*** sree has joined #openstack09:19
*** neo_ has quit IRC09:24
*** sree has quit IRC09:28
gobbeFor A Free Account:09:28
gobbeJoin Our Facebook Group09:28
IcePicyeah, that stands out on the front page, I think09:28
*** MarkBaker has quit IRC09:28
*** nmathew has quit IRC09:29
*** sree has joined #openstack09:37
*** MarkBaker has joined #openstack09:37
*** sree has quit IRC09:41
*** gaughen has quit IRC09:42
*** Arminder has quit IRC09:42
*** Arminder has joined #openstack09:42
*** Acinonyx has quit IRC09:43
*** Acinonyx has joined #openstack09:44
*** sree has joined #openstack09:48
*** sree has quit IRC09:52
*** j30 has joined #openstack09:53
*** brokencycle has joined #openstack09:59
*** aakvik has joined #openstack09:59
*** andresmujica has joined #openstack10:04
*** andresmujica has quit IRC10:06
*** Acinonyx_ has joined #openstack10:07
*** Acinonyx has quit IRC10:08
*** MarkBaker has quit IRC10:09
*** MrAbaddon has quit IRC10:09
*** livelace-link has quit IRC10:09
*** Son_Goku has joined #openstack10:10
*** tobasco is now known as tobasco-afk10:11
*** Baggypants12000 has quit IRC10:11
*** livelace-link has joined #openstack10:12
*** armaan has quit IRC10:12
*** yamamoto has joined #openstack10:12
*** armaan has joined #openstack10:12
*** armaan has quit IRC10:12
*** ginsul has joined #openstack10:13
*** sunil_bansal has quit IRC10:13
*** avivgt has quit IRC10:14
DHEno other way to sign up?10:16
*** salv-orlando has quit IRC10:17
*** Horrorcat has left #openstack10:17
*** salv-orlando has joined #openstack10:17
*** yamamoto has quit IRC10:17
*** sunil_bansal has joined #openstack10:17
fricklertrystack has been discontinued, see http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2018-March/128757.html10:18
*** kjackal has joined #openstack10:19
*** Schrostfutz has joined #openstack10:20
*** Schrostfutz has quit IRC10:21
*** Horrorcat has joined #openstack10:22
*** salv-orlando has quit IRC10:22
*** radeks_ has joined #openstack10:26
*** radeks has quit IRC10:28
*** Acinonyx_ has quit IRC10:29
*** nicolasbock has joined #openstack10:30
*** MarkBaker has joined #openstack10:31
*** cloudrancher has joined #openstack10:32
*** kjackal has quit IRC10:33
*** cloudrancher has quit IRC10:37
*** cablekevin has quit IRC10:38
*** sunil_bansal has quit IRC10:39
*** mrBen2k2k2k_ has quit IRC10:39
*** Acinonyx has joined #openstack10:39
*** MarkBaker has quit IRC10:39
*** jparrill_ has quit IRC10:40
*** sunil_bansal has joined #openstack10:41
*** cloudrancher has joined #openstack10:56
*** Acinonyx_ has joined #openstack10:56
*** Acinonyx has quit IRC10:56
*** tobasco-afk is now known as tobasco10:58
*** Acinonyx_ has quit IRC11:00
*** Acinonyx has joined #openstack11:04
*** rchavik has quit IRC11:04
*** ikhan_ has quit IRC11:08
*** armaan has joined #openstack11:09
*** sunil_bansal has quit IRC11:10
*** arxcruz is now known as arxcruz|pto11:11
*** j30 has quit IRC11:11
*** linuxmodder has quit IRC11:13
*** sunil_bansal has joined #openstack11:13
*** MrAbaddon has joined #openstack11:13
*** yamamoto has joined #openstack11:14
*** aloga has quit IRC11:14
*** yamamoto has quit IRC11:19
*** emph has joined #openstack11:19
*** nhh^ has joined #openstack11:20
*** vishvendra has quit IRC11:25
*** MarkBaker has joined #openstack11:33
*** parlos has joined #openstack11:33
*** bobh has joined #openstack11:33
*** sunil_bansal has quit IRC11:38
*** MarkBaker has quit IRC11:39
*** yamamoto has joined #openstack11:39
*** sunil_bansal has joined #openstack11:39
*** parlos_ has joined #openstack11:43
*** parlos has quit IRC11:44
*** Acinonyx_ has joined #openstack11:45
*** sunil_bansal has quit IRC11:45
*** cloudrancher has quit IRC11:47
*** Acinonyx has quit IRC11:49
*** MarkBaker has joined #openstack11:51
*** parlos has joined #openstack11:55
*** parlos_ has quit IRC11:55
*** parlos_ has joined #openstack11:57
*** bitlan has quit IRC11:57
*** bitlan has joined #openstack11:57
*** dxiri has joined #openstack11:58
*** parlos has quit IRC11:59
*** bobh has quit IRC11:59
*** parlos has joined #openstack12:01
*** sdeath has quit IRC12:02
*** dxiri has quit IRC12:02
*** parlos_ has quit IRC12:03
*** gko has quit IRC12:04
*** bhujay has joined #openstack12:04
*** raynold has joined #openstack12:05
*** MarcoSilva has joined #openstack12:06
*** jparrill_ has joined #openstack12:06
MarcoSilvaHello! Does anyone know if it's possible to configure Neutron/Designate to create DNS records with the following format: <instanceName>.<project>.<org_domain> ?12:06
MarcoSilvaI'm trying to find a way, but I haven't found one yet12:06
*** fsimonce has quit IRC12:07
*** Klumben has quit IRC12:07
*** linuxmodder has joined #openstack12:09
*** tpsilva has joined #openstack12:11
*** liverpooler has joined #openstack12:16
*** sunil_bansal has joined #openstack12:16
*** liverpooler has quit IRC12:16
*** liverpooler has joined #openstack12:16
*** dneary__ has joined #openstack12:19
*** sunil_bansal has quit IRC12:21
*** dneary_ has quit IRC12:21
*** gko has joined #openstack12:23
*** ammaro0 has joined #openstack12:23
*** yamamoto has quit IRC12:25
*** yamamoto has joined #openstack12:26
*** mcornea has joined #openstack12:27
*** cloudrancher has joined #openstack12:28
*** rkharya has joined #openstack12:28
*** morazi has joined #openstack12:29
*** sdeath has joined #openstack12:31
*** pchavva has joined #openstack12:31
*** ammaro0 has quit IRC12:34
*** ammaro0 has joined #openstack12:35
*** rkharya has quit IRC12:38
*** BarBQ has joined #openstack12:43
*** mchlumsky has joined #openstack12:44
*** schlitzer has joined #openstack12:45
*** RickDeckard has joined #openstack12:46
*** dr_feelgood has joined #openstack12:48
*** macermak has joined #openstack12:48
*** finucannot is now known as stephenfin12:54
*** rvd has quit IRC12:54
*** dtrainor has joined #openstack12:56
*** dtrainor has quit IRC12:57
*** dtrainor has joined #openstack12:57
*** sunil_bansal has joined #openstack12:58
*** vpickard has quit IRC12:58
*** rbowen has joined #openstack12:58
*** dhill_ has quit IRC13:01
*** dparkes has joined #openstack13:02
*** macermak has quit IRC13:03
*** sunil_bansal has quit IRC13:03
*** macermak has joined #openstack13:03
*** Nakato has quit IRC13:03
*** dr_feelgood has quit IRC13:04
*** dr_feelgood has joined #openstack13:04
*** vishvendra has joined #openstack13:06
*** mchlumsky has quit IRC13:07
*** ikhan_ has joined #openstack13:07
*** mchlumsky has joined #openstack13:09
*** salv-orlando has joined #openstack13:09
*** salv-orlando has quit IRC13:10
*** salv-orlando has joined #openstack13:10
*** cloudrancher has quit IRC13:10
*** vishvendra has quit IRC13:11
*** vpickard has joined #openstack13:11
*** dr_feelgood has quit IRC13:14
*** dr_feelgood has joined #openstack13:14
mugsieMarcoSilva: https://docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-dns-int-ext-serv.html13:15
mugsieit you can just add "<project>.<org_domain>." as the "--domain"13:16
mugsiebut the project creating the port must own the <project>.<org_domain>. zone in Designate13:16
MarcoSilvaThe issue is that I only want to assign a name to instances using an IP from the External network13:18
MarcoSilvaGuess I'll have to create a script to do it13:18
*** blomquisg_gone is now known as blomquisg13:18
*** dr_feelgood has quit IRC13:18
*** radeks_ has quit IRC13:20
*** rmart04 has joined #openstack13:20
*** dhill_ has joined #openstack13:21
*** sudodude has quit IRC13:21
*** links has quit IRC13:22
*** kjackal has joined #openstack13:24
*** sunil_bansal has joined #openstack13:26
*** superdan is now known as dansmith13:29
*** dr_feelgood has joined #openstack13:30
*** sunil_bansal has quit IRC13:30
*** armaan has quit IRC13:31
*** belmorei_ has joined #openstack13:31
*** armaan has joined #openstack13:31
*** sree has joined #openstack13:31
*** joelinux has joined #openstack13:31
*** jwitko has joined #openstack13:32
*** ben_roose has joined #openstack13:33
*** cah_link has quit IRC13:33
*** belmoreira has quit IRC13:34
*** jroll has quit IRC13:36
*** rvd has joined #openstack13:36
*** ikhan_ has quit IRC13:36
*** lbragstad has joined #openstack13:37
*** jroll has joined #openstack13:38
*** armaan has quit IRC13:39
*** armaan has joined #openstack13:39
*** armaan has quit IRC13:39
*** BDH__ has quit IRC13:39
*** armaan has joined #openstack13:40
*** RickDeckard has quit IRC13:41
*** sauvin has quit IRC13:42
*** _ix has joined #openstack13:43
*** RandomTech has joined #openstack13:45
*** jmlowe_ has quit IRC13:45
*** RickDeckard has joined #openstack13:46
*** r-daneel has joined #openstack13:47
*** cloudrancher has joined #openstack13:48
*** aconole has joined #openstack13:48
*** cloudrancher has quit IRC13:49
*** janzian has joined #openstack13:51
*** blackpajamas has joined #openstack13:54
*** lukasdboer has quit IRC13:55
*** armaan has quit IRC13:55
*** lukasdboer has joined #openstack13:55
*** Son_Goku has quit IRC13:55
*** lukasdboer has joined #openstack13:56
*** armaan has joined #openstack13:56
*** robbiew has joined #openstack13:58
*** smccarthy has joined #openstack13:59
*** rbowen has quit IRC13:59
*** cloudrancher has joined #openstack14:02
*** rbowen has joined #openstack14:02
*** livelace has quit IRC14:02
*** MrAbaddon has quit IRC14:03
*** shengyao has quit IRC14:03
*** ikhan_ has joined #openstack14:04
*** ttsiouts_ has joined #openstack14:04
*** tha_dok has quit IRC14:04
*** dxiri has joined #openstack14:04
*** livelace has joined #openstack14:05
*** tha_dok has joined #openstack14:05
*** aloga has joined #openstack14:06
*** sree has quit IRC14:06
*** ikhan_ has quit IRC14:09
*** worstadmin has joined #openstack14:09
*** cah_link has joined #openstack14:11
*** ikhan_ has joined #openstack14:13
*** bobh has joined #openstack14:14
*** cfriesen has joined #openstack14:16
*** janki has quit IRC14:16
*** jchhatbar has joined #openstack14:16
*** MrAbaddon has joined #openstack14:16
*** ammaro has joined #openstack14:17
*** jchhatbar has quit IRC14:17
*** jchhatbar has joined #openstack14:17
*** ikhan_ has quit IRC14:18
*** ammaro0 has quit IRC14:18
*** ammaro has quit IRC14:20
*** jmlowe has joined #openstack14:20
*** ammaro0 has joined #openstack14:21
*** cah_link has quit IRC14:21
*** jwitko has quit IRC14:21
*** ammaro0 has left #openstack14:21
*** jwitko has joined #openstack14:22
*** MarcoSilva has quit IRC14:23
*** e0ne has quit IRC14:26
*** rajinir has joined #openstack14:28
*** kstev has joined #openstack14:28
*** dr_feelgood has quit IRC14:30
*** dr_feelgood has joined #openstack14:30
*** armaan has quit IRC14:30
*** armaan has joined #openstack14:31
*** cloudrancher has quit IRC14:31
*** gsimondo1 has quit IRC14:32
*** dr_feelgood has quit IRC14:34
*** armaan has quit IRC14:35
*** dr_feelgood has joined #openstack14:42
*** Yarboa has quit IRC14:44
*** jchhatbar has quit IRC14:45
*** mwe1 has quit IRC14:46
*** mwe1 has joined #openstack14:48
*** parlos has quit IRC14:49
dtkhello everybody14:54
dtkdid anyone manage to get masakari working ?14:54
*** zz9pzza has quit IRC14:58
*** vishvendra has joined #openstack15:01
*** persia has quit IRC15:03
*** egonzalez has quit IRC15:04
*** mdih has quit IRC15:05
*** tgburrin has joined #openstack15:05
*** ttsiouts_ has quit IRC15:08
*** RickDeckard has quit IRC15:09
*** zz9pzza has joined #openstack15:11
*** Son_Goku has joined #openstack15:11
*** osa has joined #openstack15:15
*** rmart04 has quit IRC15:15
*** zz9pzza has quit IRC15:15
*** xinliang has quit IRC15:17
*** michaelgugino has joined #openstack15:17
*** xinliang has joined #openstack15:17
*** ventifus has joined #openstack15:18
*** smccarthy has quit IRC15:18
*** janki has joined #openstack15:22
*** armaan has joined #openstack15:23
*** armaan has quit IRC15:24
*** armaan has joined #openstack15:24
*** salv-orlando has quit IRC15:29
*** salv-orlando has joined #openstack15:29
*** smccarthy has joined #openstack15:30
*** smccarthy has quit IRC15:31
*** smccarthy has joined #openstack15:32
*** fishbone_ has joined #openstack15:32
*** dr_feelgood has quit IRC15:33
*** cloudrancher has joined #openstack15:33
*** salv-orlando has quit IRC15:34
*** Horrorcat has left #openstack15:35
*** dr_feelgood has joined #openstack15:37
*** dr_feelgood has quit IRC15:38
*** dr_feelgood has joined #openstack15:38
*** janki has quit IRC15:39
*** kjackal has quit IRC15:39
*** Horrorcat has joined #openstack15:40
*** janki has joined #openstack15:41
*** kjackal has joined #openstack15:43
*** dr_feelgood has quit IRC15:43
*** janki has quit IRC15:44
*** janki has joined #openstack15:45
*** a0sc0tt has joined #openstack15:46
*** Horrorcat has left #openstack15:46
*** ircuser-1 has joined #openstack15:48
*** Horrorcat has joined #openstack15:51
*** mdih has joined #openstack15:51
*** tssurya has quit IRC15:52
*** janki has quit IRC15:52
*** Klumben has joined #openstack15:53
*** electrofelix has quit IRC15:54
*** tgburrin has quit IRC15:57
*** RickDeckard has joined #openstack15:58
*** janki has joined #openstack15:59
*** a0sc0tt has quit IRC16:00
*** Son_Goku has quit IRC16:02
*** RyanG888 has joined #openstack16:02
*** belmorei_ has quit IRC16:03
*** elgxl has quit IRC16:08
*** a0sc0tt has joined #openstack16:09
*** cloudrancher has quit IRC16:12
*** lborda has quit IRC16:13
*** lborda has joined #openstack16:14
*** lborda has quit IRC16:15
*** lborda has joined #openstack16:15
*** Son_Goku has joined #openstack16:17
*** vishvendra has quit IRC16:17
*** macermak has quit IRC16:18
*** sree has joined #openstack16:18
*** rvd has quit IRC16:22
*** armaan has quit IRC16:22
*** vishvendra has joined #openstack16:27
*** cnewcomer has quit IRC16:29
*** cnewcomer has joined #openstack16:29
*** vishvendra has quit IRC16:32
*** jpich has quit IRC16:32
*** sauvin has joined #openstack16:33
*** sauvin_ has joined #openstack16:34
*** gsimondon has joined #openstack16:36
*** sauvin has quit IRC16:38
*** lborda has quit IRC16:39
*** lborda has joined #openstack16:39
*** sree_ has joined #openstack16:41
*** sree_ is now known as Guest4303416:41
*** bhujay has quit IRC16:42
*** a0sc0tt has quit IRC16:43
*** gsimondo1 has joined #openstack16:44
*** sree has quit IRC16:44
*** sree has joined #openstack16:45
*** gsimondon has quit IRC16:46
*** sdeath has quit IRC16:46
*** Guest43034 has quit IRC16:46
*** dof_ has joined #openstack16:53
*** arosales has quit IRC16:55
*** Son_Goku has quit IRC16:56
*** mchlumsky has quit IRC16:56
*** armaan has joined #openstack16:57
*** kbringard has joined #openstack16:58
*** mchlumsky has joined #openstack16:58
*** Son_Goku has joined #openstack16:59
*** mchlumsky_ has joined #openstack17:02
*** mchlumsky has quit IRC17:03
*** spsurya has quit IRC17:04
*** dof_ has quit IRC17:05
*** ikhan_ has joined #openstack17:05
*** vishvendra has joined #openstack17:06
*** RageLtMan has quit IRC17:06
*** Son_Goku has quit IRC17:07
*** mchlumsky has joined #openstack17:07
*** tkimball has joined #openstack17:07
*** mchlumsky_ has quit IRC17:07
*** salv-orlando has joined #openstack17:08
*** j30 has joined #openstack17:09
*** j30 has quit IRC17:14
*** j30 has joined #openstack17:16
*** 07IACXH2Q has quit IRC17:17
*** RageLtMan has joined #openstack17:20
*** vishvendra has quit IRC17:22
*** qqmber has joined #openstack17:23
qqmberif a instance goes to error state and has a volume attached (cinder)... how can I deattach it?17:23
qqmberbecause it doesn't let me do it17:24
*** sree has quit IRC17:27
*** sree has joined #openstack17:27
*** aconole has quit IRC17:28
*** RandomTech has quit IRC17:31
*** sree has quit IRC17:32
larsksqqmber: isn't their a force-detach option?17:32
larsksCan you just delete the instance first?17:32
qqmberI thought it would be worst if I delete the instance first17:33
larsksShoulnd't be.17:35
larsksI mean, the instance is in ERROR state. You can't really do anything else with it.17:35
*** macermak has joined #openstack17:37
*** a0sc0tt has joined #openstack17:38
qqmbersure...17:39
qqmberthe thing is.. I don't want to lose the data in the volume17:39
qqmberI'll delete it17:39
*** salv-orlando has quit IRC17:39
*** yamahata has joined #openstack17:39
*** salv-orlando has joined #openstack17:40
*** ventifus has quit IRC17:40
*** dxiri has quit IRC17:40
*** fragatin_ has quit IRC17:41
*** salv-orlando has quit IRC17:44
qqmberyou're right. After delete it, the volume is free.17:45
*** cloudrancher has joined #openstack17:45
*** shardy is now known as shardy_afk17:45
qqmberI don't understand why the instance went corrupt.. but whatever.. it was a new machine. 1 week to the trash :(17:45
qqmberbtw, is there any way to change centos OS cloud image to change it from xfs to ext4?17:46
larsksNot really.  Probably easier just to create your own CentOS image.17:50
*** weilbith has joined #openstack17:51
*** weilbith has quit IRC17:52
*** dxiri has joined #openstack17:53
*** sunil_bansal has joined #openstack17:54
*** liverpooler has quit IRC17:57
*** nhh^ has quit IRC17:58
*** armaan has quit IRC17:58
*** cloudrancher has quit IRC17:58
*** emph^ has joined #openstack17:58
*** fragatina has joined #openstack17:59
*** j30 has quit IRC18:01
*** ginsul has quit IRC18:02
*** liverpooler has joined #openstack18:03
*** ericnoan has quit IRC18:04
*** MrAbaddon has quit IRC18:04
*** j30 has joined #openstack18:04
*** tgburrin has joined #openstack18:05
qqmberlarsks: ok, thx18:05
*** r-daneel has quit IRC18:06
*** r-daneel has joined #openstack18:06
*** dof_ has joined #openstack18:07
*** RickDeckard has quit IRC18:08
*** sunil_bansal has quit IRC18:15
*** ericnoan has joined #openstack18:17
*** ventifus has joined #openstack18:18
*** brokencycle has quit IRC18:19
*** MrAbaddon has joined #openstack18:19
*** jloehel_ has quit IRC18:19
*** linuxmodder has quit IRC18:21
*** sauvin_ has quit IRC18:24
*** livelace has quit IRC18:26
*** aconole has joined #openstack18:26
*** lathiat has quit IRC18:30
*** Son_Goku has joined #openstack18:31
*** tgburrin has quit IRC18:33
*** RickDeckard has joined #openstack18:33
*** sunil_bansal has joined #openstack18:34
*** sunil_bansal has quit IRC18:38
*** salv-orlando has joined #openstack18:40
*** e0ne has joined #openstack18:42
*** xinliang has quit IRC18:45
*** salv-orlando has quit IRC18:45
*** aakvik has quit IRC18:50
*** janki has quit IRC18:52
*** throwsb1 has joined #openstack18:55
*** xinliang has joined #openstack18:57
*** robbiew has quit IRC18:58
*** a0sc0tt has quit IRC18:59
*** robbiew has joined #openstack18:59
*** Horrorcat has left #openstack19:01
*** Son_Goku has quit IRC19:01
*** ikhan_ has quit IRC19:02
*** j30 has quit IRC19:02
*** ikhan_ has joined #openstack19:02
*** a0sc0tt has joined #openstack19:03
*** jmlowe has quit IRC19:07
*** dof_ has quit IRC19:08
*** livelace has joined #openstack19:12
*** aakvik has joined #openstack19:14
*** bl4ckpajamas has joined #openstack19:18
*** livelace has quit IRC19:18
*** blackpajamas has quit IRC19:20
*** blackpajamas has joined #openstack19:21
*** bl4ckpajamas has quit IRC19:23
*** jmlowe has joined #openstack19:23
*** macermak has quit IRC19:23
*** a0sc0tt has quit IRC19:26
*** _ix has quit IRC19:29
*** geaaru__ has joined #openstack19:33
*** a0sc0tt has joined #openstack19:33
*** radeks_ has joined #openstack19:34
*** _ix has joined #openstack19:35
*** geaaru_ has quit IRC19:35
*** hed-01 has joined #openstack19:39
*** tlb has quit IRC19:40
*** MarkBaker has quit IRC19:40
*** salv-orlando has joined #openstack19:41
*** tgburrin has joined #openstack19:44
*** salv-orlando has quit IRC19:46
*** RickDeckard has quit IRC19:46
*** armaan has joined #openstack19:48
*** leanderthal has quit IRC19:48
*** linuxmodder has joined #openstack19:49
*** ben_roose has quit IRC19:51
*** fragatina has quit IRC19:51
*** diablo_rojo has joined #openstack19:53
*** flwang1 has quit IRC19:53
*** MarkBaker has joined #openstack19:53
*** linuxmodder has quit IRC19:56
*** jwitko_ has joined #openstack20:01
*** jwitko_ has quit IRC20:02
*** linuxmodder has joined #openstack20:02
*** jwitko_ has joined #openstack20:02
*** linuxmodder has quit IRC20:03
*** sree has joined #openstack20:03
*** linuxmodder has joined #openstack20:04
*** jwitko has quit IRC20:05
*** rmart04 has joined #openstack20:06
*** cloudrancher has joined #openstack20:06
*** jwitko_ has quit IRC20:08
*** sree has quit IRC20:08
*** linuxmodder has quit IRC20:10
*** liverpooler has quit IRC20:10
*** emph^ has quit IRC20:10
*** nhh^ has joined #openstack20:11
*** pcichy has joined #openstack20:12
*** rmart04 has quit IRC20:18
*** tpsilva has quit IRC20:18
*** fragatina has joined #openstack20:19
*** fragatina has quit IRC20:20
*** jmlowe has quit IRC20:21
*** fragatina has joined #openstack20:22
*** rmart04 has joined #openstack20:23
*** kjackal has quit IRC20:23
*** kendallwaters has joined #openstack20:24
*** osa has quit IRC20:26
*** masco has quit IRC20:26
*** slaweq_ has joined #openstack20:27
*** rmart04 has quit IRC20:28
*** linuxmodder has joined #openstack20:29
*** mdih has quit IRC20:30
*** linuxmodder has quit IRC20:37
*** dof_ has joined #openstack20:38
*** khyr0n has joined #openstack20:40
*** salv-orlando has joined #openstack20:42
*** Yarboa has joined #openstack20:43
*** dof_ has quit IRC20:43
*** pcichy has quit IRC20:45
*** salv-orlando has quit IRC20:46
*** radeks_ has quit IRC20:47
*** darkfirez has joined #openstack20:48
darkfirezAnyone run into this? Ignoring error injecting data into image <LocalFileImage:{'path': '/var/lib/nova/instances/6d7c9236-660f-414e-ad11-a2e31f18efca/disk', 'format': 'qcow2'}> (Libguestfs does not have permission to read host kernel.)   seemed to happen after enabling spectre/meltdown patch20:49
*** dof_ has joined #openstack20:50
*** slaweq has quit IRC20:50
*** tgburrin has quit IRC20:51
*** RickDeckard has joined #openstack20:52
*** slaweq_ is now known as slaweq20:54
*** flwang1 has joined #openstack20:55
*** pchavva has quit IRC20:57
*** RickDeckard has quit IRC21:01
*** martinus__ has quit IRC21:02
*** sunil_bansal has joined #openstack21:03
*** qqmber has quit IRC21:05
*** linuxmodder has joined #openstack21:06
*** sunil_bansal has quit IRC21:08
*** armaan has quit IRC21:10
*** armaan has joined #openstack21:11
*** armaan_ has joined #openstack21:12
*** armaan has quit IRC21:12
*** dof_ has quit IRC21:15
*** fishbone_ has quit IRC21:15
*** morazi has quit IRC21:18
*** hed-01 has quit IRC21:19
*** arosales has joined #openstack21:19
*** armaan_ has quit IRC21:22
*** dmibrid_ has joined #openstack21:24
*** ginsul has joined #openstack21:27
*** cloudrancher has quit IRC21:27
*** blomquisg is now known as blomquisg_gone21:29
*** robbiew has quit IRC21:42
*** salv-orlando has joined #openstack21:43
*** ikhan_ has quit IRC21:46
*** ikhan_ has joined #openstack21:47
*** n0m4d1c has joined #openstack21:48
*** salv-orlando has quit IRC21:48
*** kstev has quit IRC21:50
*** ikhan_ has quit IRC21:51
*** dhill_ has quit IRC21:52
*** dhill_ has joined #openstack21:53
*** X123 has joined #openstack21:54
darkfirezlooks like it's upset about not being able to read /boot/vmlinuz-* ... what fucking possible reason could guestfs have to need to do that?21:55
darkfirezcompletely idiotic21:55
*** cyberworm54 has quit IRC21:55
darkfirezsome people shouldn't be allowed to code21:55
darkfirezi swear21:55
*** n0m4d1c has quit IRC21:57
*** slaweq has quit IRC21:58
*** e0ne has quit IRC22:03
*** jmlowe has joined #openstack22:05
*** rcernin has joined #openstack22:13
*** bobh has quit IRC22:14
*** smccarthy has quit IRC22:15
*** aconole has quit IRC22:26
*** slaweq has joined #openstack22:26
*** slaweq_ has joined #openstack22:26
*** slaweq_ has quit IRC22:28
*** kbringard has quit IRC22:31
iggydarkfirez: it probably uses the host kernel to boot with the image connected instead of shipping around a huge ass binary to do it22:35
*** salv-orlando has joined #openstack22:36
*** jmlowe has quit IRC22:37
*** blackpajamas has quit IRC22:40
*** lathiat has joined #openstack22:41
*** raynold has quit IRC22:41
*** brokencycle has joined #openstack22:51
*** Realmy has quit IRC22:53
*** jmlowe has joined #openstack22:53
*** supamatt has quit IRC22:54
*** slaweq has quit IRC22:56
*** slaweq has joined #openstack22:56
*** Realmy has joined #openstack22:59
*** supamatt has joined #openstack22:59
*** slaweq has quit IRC23:01
*** MarkBaker has quit IRC23:02
*** kendallwaters has quit IRC23:04
*** lbragstad has quit IRC23:05
*** Freddy2001 has joined #openstack23:07
*** linuxmodder has quit IRC23:07
*** rajinir has quit IRC23:08
*** darkfirez has quit IRC23:09
*** Ross has quit IRC23:09
*** SorinSen has quit IRC23:09
*** SorinSen has joined #openstack23:09
*** r-daneel has quit IRC23:09
*** Ross has joined #openstack23:12
*** jmlowe has quit IRC23:13
*** sree has joined #openstack23:14
*** jmlowe has joined #openstack23:15
*** smccarthy has joined #openstack23:15
*** Freddy2001 has quit IRC23:15
*** sree has quit IRC23:19
*** smccarthy has quit IRC23:20
*** aakvik has quit IRC23:20
*** smccarthy has joined #openstack23:21
*** smccarthy has quit IRC23:21
*** smccarthy has joined #openstack23:22
*** tkimball has quit IRC23:24
*** slaweq has joined #openstack23:26
*** mcornea has quit IRC23:27
*** ginsul has quit IRC23:27
*** ginsul has joined #openstack23:27
*** salv-orlando has quit IRC23:28
*** salv-orlando has joined #openstack23:29
*** aakvik has joined #openstack23:30
*** GenteelBen has quit IRC23:30
*** ginsul has quit IRC23:32
*** salv-orlando has quit IRC23:33
*** tkimball has joined #openstack23:34
*** sree has joined #openstack23:35
*** slaweq has quit IRC23:36
*** dxiri has quit IRC23:36
*** slaweq has joined #openstack23:37
*** sree has quit IRC23:40
*** slaweq has quit IRC23:41
*** tkimball has quit IRC23:45
*** tkimball has joined #openstack23:46
*** liverpooler has joined #openstack23:48
*** satanist has quit IRC23:51
*** satanist has joined #openstack23:51
*** dnavale has joined #openstack23:54
*** dnavale has quit IRC23:54
*** jwitko has joined #openstack23:54
*** mdurrant has joined #openstack23:56
*** cfriesen has quit IRC23:57
mdurrantSomewhere in the nova or cinder configuration there exists a setting for "pre-allocation" of volumes or similar in the instance creation workflow. I UTFSE/RTFM/etc'd, grep'd my config files... nada. Does this ring any bells?23:57
*** cfriesen has joined #openstack23:57
*** dxiri has joined #openstack23:58
*** imacdonn has joined #openstack23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!