Friday, 2019-11-15

*** nurdie has quit IRC00:00
*** nurdie has joined #openstack00:00
*** macz has quit IRC00:02
*** schwicht has joined #openstack00:04
*** nurdie has quit IRC00:05
*** arnoldoree has quit IRC00:09
*** slaweq has joined #openstack00:11
*** germs_w has joined #openstack00:11
*** skyraven has quit IRC00:14
*** slaweq has quit IRC00:16
*** KeithMnemonic has joined #openstack00:16
*** KeithMnemonic has quit IRC00:17
*** KeithMnemonic has joined #openstack00:17
*** KeithMnemonic has quit IRC00:23
*** igordc has quit IRC00:24
*** igordc has joined #openstack00:25
*** cyberworm54 has quit IRC00:26
*** cyberworm54 has joined #openstack00:27
*** slaweq has joined #openstack00:28
*** igordc has quit IRC00:32
*** slaweq has quit IRC00:33
*** cyberworm54 has quit IRC00:47
*** cyberworm54 has joined #openstack00:49
*** slaweq has joined #openstack00:50
*** TxGirlGeek has quit IRC00:52
*** skyraven has joined #openstack00:53
*** slaweq has quit IRC00:55
*** igarcia_ has joined #openstack00:55
*** cyberworm54 has quit IRC00:57
*** skyraven has quit IRC00:58
*** nanzha has joined #openstack00:59
*** gillesMo has quit IRC01:00
*** ileixe has joined #openstack01:00
*** k_mouza has joined #openstack01:00
*** igarcia_ has quit IRC01:02
*** igarcia_ has joined #openstack01:02
*** TxGirlGeek has joined #openstack01:05
*** k_mouza has quit IRC01:05
*** slaweq has joined #openstack01:06
*** germs_w has quit IRC01:09
*** germs_w has joined #openstack01:09
*** rpittau|afk has quit IRC01:11
*** mnasiadka has quit IRC01:11
*** Sina has quit IRC01:11
*** jamespage has quit IRC01:11
*** rpittau|afk has joined #openstack01:11
*** TxGirlGeek has quit IRC01:11
*** mskalka has quit IRC01:11
*** klow has quit IRC01:11
*** jeh has quit IRC01:11
*** vern has quit IRC01:11
*** beisner has quit IRC01:11
*** Iambchop has quit IRC01:12
*** mskalka has joined #openstack01:12
*** iamweswilson has quit IRC01:12
*** TheJulia has quit IRC01:12
*** dexash has quit IRC01:12
*** mnasiadka has joined #openstack01:12
*** vern has joined #openstack01:13
*** TheJulia has joined #openstack01:13
*** jeh has joined #openstack01:13
*** Iambchop has joined #openstack01:13
*** jamespage has joined #openstack01:13
*** dexash has joined #openstack01:13
*** iamweswilson has joined #openstack01:13
*** Sina has joined #openstack01:13
*** beisner has joined #openstack01:13
*** klow has joined #openstack01:14
*** _0x5eb_ has quit IRC01:15
*** cgfbee has quit IRC01:15
*** slaweq has quit IRC01:15
*** germs_w has quit IRC01:18
*** slaweq has joined #openstack01:18
*** imega has joined #openstack01:20
*** cgfbee has joined #openstack01:22
*** slaweq has quit IRC01:23
*** markllama has quit IRC01:29
*** skyraven has joined #openstack01:29
*** _0x5eb_ has joined #openstack01:30
*** slaweq has joined #openstack01:37
*** skyraven has quit IRC01:38
*** slaweq has quit IRC01:45
*** markllama has joined #openstack01:45
*** coboluxx has joined #openstack01:48
*** slaweq has joined #openstack01:51
*** slaweq has quit IRC01:56
*** coboluxx has quit IRC01:57
*** nana_ has joined #openstack01:58
*** nana_ has quit IRC02:02
*** openstackstatus has joined #openstack02:02
*** ChanServ sets mode: +v openstackstatus02:02
*** kjackal has quit IRC02:07
*** prince_nana has joined #openstack02:10
*** slaweq has joined #openstack02:11
*** prince_nana has quit IRC02:11
*** chenhaw has joined #openstack02:12
*** schwicht has quit IRC02:14
*** slaweq has quit IRC02:15
*** chenhaw has quit IRC02:17
*** imega has quit IRC02:17
*** kjackal has joined #openstack02:20
*** Lucas_Gray has joined #openstack02:27
*** darvon has quit IRC02:32
*** darvon has joined #openstack02:38
*** igordc has joined #openstack02:53
*** gyee has quit IRC02:55
*** rvd has joined #openstack03:14
*** chenhaw has joined #openstack03:14
*** maddtux has joined #openstack03:22
*** kjackal has quit IRC03:33
*** skyraven has joined #openstack03:35
*** zhubx has joined #openstack03:35
*** boxiang has quit IRC03:39
*** skyraven has quit IRC03:40
*** rudysp has joined #openstack03:41
*** JamesBenson has joined #openstack03:52
*** dsneddon_ has quit IRC03:53
*** chenhaw has quit IRC03:54
*** dsneddon_ has joined #openstack04:19
*** ileixe has quit IRC04:46
*** soniya29 has joined #openstack04:56
*** JamesBenson has quit IRC04:58
*** ileixe has joined #openstack04:58
*** Lucas_Gray has quit IRC05:02
*** kjackal has joined #openstack05:18
*** ileixe has quit IRC05:19
*** dsneddon_ has quit IRC05:22
*** awalende has joined #openstack05:28
*** links has joined #openstack05:29
*** Warped has quit IRC05:31
*** awalende has quit IRC05:33
*** skyraven has joined #openstack05:36
*** _0x5eb_ has quit IRC05:38
*** _0x5eb_ has joined #openstack05:39
*** skyraven has quit IRC05:41
*** Warped has joined #openstack05:42
*** igarcia_ has quit IRC05:54
*** igarcia_ has joined #openstack05:54
*** ymasson has quit IRC06:07
*** RudySetyoPurnomo has joined #openstack06:15
*** rudysp has quit IRC06:17
*** dsneddon_ has joined #openstack06:18
*** kjackal has quit IRC06:19
*** nurdie has joined #openstack06:22
*** dsneddon_ has quit IRC06:23
*** miloa has joined #openstack06:25
*** nurdie has quit IRC06:26
*** maharg102 has joined #openstack06:27
*** gmoro_ has joined #openstack06:28
*** boazel_ has joined #openstack06:28
*** ondrejbu- has joined #openstack06:29
*** RudySetyoPurnomo has quit IRC06:32
*** rektide_ has joined #openstack06:32
*** thorre_se has joined #openstack06:32
*** nsegkos has joined #openstack06:36
*** nksegos has quit IRC06:36
*** nsegkos is now known as nksegos06:36
*** links has quit IRC06:37
*** rvd has quit IRC06:37
*** rcernin has quit IRC06:37
*** maharg101 has quit IRC06:37
*** trident has quit IRC06:37
*** arbrandes has quit IRC06:37
*** boazel has quit IRC06:39
*** yaawang has quit IRC06:39
*** gmoro has quit IRC06:39
*** cory_fu has quit IRC06:39
*** thorre has quit IRC06:39
*** jmlowe has quit IRC06:39
*** gagan662 has quit IRC06:39
*** marst has quit IRC06:39
*** devfaz has quit IRC06:39
*** pck has quit IRC06:39
*** hoonetorg has quit IRC06:39
*** decimuscorvinus has quit IRC06:39
*** antonym has quit IRC06:39
*** klemorali has quit IRC06:39
*** NewJorg has quit IRC06:39
*** tabakhase has quit IRC06:39
*** CobHead has quit IRC06:39
*** Reepicheep has quit IRC06:39
*** yankcrime has quit IRC06:39
*** lastmikoi has quit IRC06:39
*** hugokuo has quit IRC06:39
*** shubjero has quit IRC06:39
*** rektide has quit IRC06:39
*** brwyatt has quit IRC06:39
*** ryn_eq has quit IRC06:39
*** ondrejburian has quit IRC06:39
*** osmanlicilegi has quit IRC06:39
*** thorre_se is now known as thorre06:39
*** zimboboyd has quit IRC06:39
*** rodolof has quit IRC06:39
*** Zara has quit IRC06:39
*** ScrumpyJack has quit IRC06:39
*** neotic has quit IRC06:39
*** ileixe has joined #openstack06:40
*** openstackstatus has quit IRC06:40
*** ScrumpyJack has joined #openstack06:42
*** zimboboyd has joined #openstack06:42
*** Zara has joined #openstack06:42
*** rodolof has joined #openstack06:42
*** neotic has joined #openstack06:42
*** skyraven has joined #openstack06:44
*** ileixe has quit IRC06:45
*** links has joined #openstack06:48
*** rvd has joined #openstack06:48
*** rcernin has joined #openstack06:48
*** trident has joined #openstack06:48
*** arbrandes has joined #openstack06:48
*** yaawang has joined #openstack06:48
*** cory_fu has joined #openstack06:48
*** jmlowe has joined #openstack06:48
*** gagan662 has joined #openstack06:48
*** devfaz has joined #openstack06:48
*** CobHead has joined #openstack06:48
*** hoonetorg has joined #openstack06:48
*** decimuscorvinus has joined #openstack06:48
*** antonym has joined #openstack06:48
*** klemorali has joined #openstack06:48
*** shubjero has joined #openstack06:48
*** tabakhase has joined #openstack06:48
*** lastmikoi has joined #openstack06:48
*** Reepicheep has joined #openstack06:48
*** hugokuo has joined #openstack06:48
*** osmanlicilegi has joined #openstack06:48
*** ryn_eq has joined #openstack06:48
*** brwyatt has joined #openstack06:48
*** skyraven has quit IRC06:48
*** sauvin has joined #openstack06:50
*** nanzha has quit IRC06:52
*** rudysp has joined #openstack06:58
*** nanzha has joined #openstack07:02
*** rudysp has quit IRC07:15
*** links has quit IRC07:15
*** rvd has quit IRC07:15
*** rcernin has quit IRC07:15
*** trident has quit IRC07:15
*** arbrandes has quit IRC07:15
*** yaawang has quit IRC07:15
*** cory_fu has quit IRC07:15
*** jmlowe has quit IRC07:15
*** gagan662 has quit IRC07:15
*** devfaz has quit IRC07:15
*** hoonetorg has quit IRC07:15
*** decimuscorvinus has quit IRC07:15
*** antonym has quit IRC07:15
*** klemorali has quit IRC07:15
*** tabakhase has quit IRC07:15
*** CobHead has quit IRC07:15
*** Reepicheep has quit IRC07:15
*** lastmikoi has quit IRC07:15
*** hugokuo has quit IRC07:15
*** shubjero has quit IRC07:15
*** brwyatt has quit IRC07:15
*** ryn_eq has quit IRC07:15
*** osmanlicilegi has quit IRC07:15
*** rudysp has joined #openstack07:16
*** links has joined #openstack07:16
*** rvd has joined #openstack07:16
*** rcernin has joined #openstack07:16
*** trident has joined #openstack07:16
*** arbrandes has joined #openstack07:16
*** yaawang has joined #openstack07:16
*** cory_fu has joined #openstack07:16
*** jmlowe has joined #openstack07:16
*** gagan662 has joined #openstack07:16
*** devfaz has joined #openstack07:16
*** CobHead has joined #openstack07:16
*** hoonetorg has joined #openstack07:16
*** decimuscorvinus has joined #openstack07:16
*** antonym has joined #openstack07:16
*** klemorali has joined #openstack07:16
*** shubjero has joined #openstack07:16
*** tabakhase has joined #openstack07:16
*** lastmikoi has joined #openstack07:16
*** Reepicheep has joined #openstack07:16
*** hugokuo has joined #openstack07:16
*** osmanlicilegi has joined #openstack07:16
*** ryn_eq has joined #openstack07:16
*** brwyatt has joined #openstack07:16
*** rudysp has quit IRC07:17
*** rudysp has joined #openstack07:17
*** jtomasek has quit IRC07:19
*** dsneddon_ has joined #openstack07:19
*** jtomasek has joined #openstack07:21
*** cah_link has joined #openstack07:21
*** rgogunskiy has joined #openstack07:23
*** chenhaw has joined #openstack07:24
*** AdamMork has joined #openstack07:24
*** dsneddon_ has quit IRC07:24
*** KeithMnemonic has joined #openstack07:29
*** KeithMnemonic has quit IRC07:34
*** rcernin has quit IRC07:44
*** slaweq has joined #openstack07:46
*** nanzha has quit IRC07:47
*** nanzha has joined #openstack07:48
*** trident has quit IRC07:49
*** slaweq_ has joined #openstack07:53
*** slaweq has quit IRC07:56
*** rpittau|afk is now known as rpittau07:56
*** trident has joined #openstack07:58
*** rudysp has quit IRC08:01
*** ileixe has joined #openstack08:02
*** ileixe has quit IRC08:02
*** slaweq_ is now known as slaweq08:03
*** ileixe has joined #openstack08:04
*** bengates has joined #openstack08:04
*** Relih has joined #openstack08:10
*** rudysp has joined #openstack08:11
AdamMorkhello , friends!! how can i see pci requests in nova?08:12
*** dsneddon_ has joined #openstack08:12
*** tesseract has joined #openstack08:15
*** damien_r has joined #openstack08:17
*** dsneddon_ has quit IRC08:17
*** slaweq_ has joined #openstack08:19
*** slaweq has quit IRC08:19
*** awalende has joined #openstack08:19
*** mikecmpbll has joined #openstack08:21
*** skyraven has joined #openstack08:30
*** nanzha has quit IRC08:32
*** mikecmpbll has quit IRC08:38
*** nanzha has joined #openstack08:39
*** mikecmpbll has joined #openstack08:39
*** slaweq_ is now known as slaweq08:45
*** ivve has joined #openstack08:46
*** nav2002 has joined #openstack08:46
*** mikecmpbll has quit IRC08:50
*** dsneddon_ has joined #openstack08:54
*** msalo has joined #openstack08:54
*** jangutter has joined #openstack08:56
*** msalo_ has joined #openstack08:57
*** nanzha has quit IRC08:58
*** msalo has quit IRC09:00
*** dgurtner has joined #openstack09:03
*** fsimonce has joined #openstack09:04
*** mikecmpbll has joined #openstack09:05
*** mikecmpbll has quit IRC09:05
*** mikecmpbll has joined #openstack09:07
*** arnoldoree has joined #openstack09:08
*** rsimai_away is now known as rsimai09:09
*** lkoranda has joined #openstack09:12
*** suuuper has joined #openstack09:13
*** k_mouza has joined #openstack09:14
*** nav2002 has quit IRC09:15
*** AdamMork has quit IRC09:19
*** lkoranda has quit IRC09:22
*** nanzha has joined #openstack09:24
*** Relih has quit IRC09:38
*** bengates has quit IRC09:40
*** aedc has joined #openstack09:42
*** AdamMork has joined #openstack09:54
*** msalo_ has quit IRC09:56
*** msalo has joined #openstack09:56
*** K_C_B has joined #openstack09:57
*** yankcrime has joined #openstack09:59
*** Martouf_ has quit IRC10:00
*** bengates has joined #openstack10:00
*** luksky has joined #openstack10:07
*** BakaKuna has joined #openstack10:13
lukskyhello, where can I find quotas setting directly in database ? I would like to check quota for ram,cores etc. directly in database.10:19
*** lpetrut has joined #openstack10:26
*** aedc has quit IRC10:28
*** aedc has joined #openstack10:28
*** slaweq has quit IRC10:34
*** chenhaw has quit IRC10:37
*** chenhaw has joined #openstack10:37
*** chenhaw has quit IRC10:42
*** RudySetyoPurnomo has joined #openstack10:45
*** msalo_ has joined #openstack10:45
*** slaweq has joined #openstack10:45
*** k_mouza has quit IRC10:46
*** rudysp has quit IRC10:47
*** msalo has quit IRC10:49
*** slaweq has quit IRC10:50
*** zhubx has quit IRC10:51
*** zhubx has joined #openstack10:51
*** tesseract has quit IRC10:52
*** tesseract has joined #openstack10:52
*** JamesBenson has joined #openstack10:59
*** dsneddon_ has quit IRC11:01
*** dsneddon_ has joined #openstack11:02
*** JamesBenson has quit IRC11:03
*** Red15 has quit IRC11:04
*** soniya29 has quit IRC11:05
*** dsneddon_ has quit IRC11:07
*** soniya29 has joined #openstack11:14
*** rvd has quit IRC11:20
*** jawad_axd has joined #openstack11:32
*** RudySetyoPurnomo has quit IRC11:33
*** dsneddon_ has joined #openstack11:35
*** morazi has quit IRC11:37
CobHeadask.openstack.org is down again.11:45
*** fsimonce has quit IRC11:50
*** fsimonce has joined #openstack11:51
*** Relih has joined #openstack11:54
*** slaweq has joined #openstack11:55
*** nav2002 has joined #openstack12:03
*** imega has joined #openstack12:05
*** schwicht has joined #openstack12:17
*** Relih has quit IRC12:22
*** msalo has joined #openstack12:24
*** mmethot has quit IRC12:26
*** dswebb has joined #openstack12:26
*** msalo_ has quit IRC12:27
*** msalo_ has joined #openstack12:28
*** msalo has quit IRC12:31
fricklerCobHead: thanks for pointing that out, it didn't crash over the last couple of days and I forgot to check today. restarted now.12:32
*** jangutter has quit IRC12:33
*** maddtux has quit IRC12:36
*** aedc_ has joined #openstack12:52
*** zhubx has quit IRC12:54
*** zhubx has joined #openstack12:54
*** schwicht has quit IRC12:55
*** aedc has quit IRC12:55
*** morazi has joined #openstack12:55
*** zhubx has quit IRC12:56
*** zhubx has joined #openstack12:56
*** awalende has quit IRC12:59
*** awalende has joined #openstack12:59
*** AdamMork has quit IRC13:04
*** skelett has quit IRC13:04
*** aedc_ has quit IRC13:06
*** awalende has quit IRC13:14
*** awalende has joined #openstack13:14
*** awalende has quit IRC13:15
*** mmethot has joined #openstack13:15
*** awalende has joined #openstack13:15
*** gmoro_ has quit IRC13:18
*** markllama has quit IRC13:19
*** gmoro_ has joined #openstack13:19
*** jangutter has joined #openstack13:20
*** schwicht has joined #openstack13:21
*** schwicht has quit IRC13:29
*** schwicht has joined #openstack13:30
*** nav2002 has quit IRC13:32
*** markllama has joined #openstack13:40
*** dlbewley has quit IRC13:49
*** schwicht has quit IRC13:50
*** gmoro_ has quit IRC13:55
*** k_mouza has joined #openstack13:55
*** k_mouza has quit IRC13:56
*** k_mouza has joined #openstack13:56
*** germs_w has joined #openstack14:01
*** dsneddon_ has quit IRC14:02
*** deep13 has joined #openstack14:02
*** igarcia_ has quit IRC14:02
*** kjackal has joined #openstack14:05
*** leanderthal has joined #openstack14:19
*** schwicht has joined #openstack14:21
*** soniya29 has quit IRC14:32
*** awalende has quit IRC14:33
*** awalende has joined #openstack14:33
*** jawad_axd has quit IRC14:37
*** awalende_ has joined #openstack14:37
*** awalende has quit IRC14:38
*** jawad_axd has joined #openstack14:38
*** awalende_ has quit IRC14:39
*** cah_link has quit IRC14:39
*** jawad_ax_ has joined #openstack14:40
*** KeithMnemonic has joined #openstack14:41
*** gmoro has joined #openstack14:42
*** luksky has quit IRC14:42
*** jawad_axd has quit IRC14:43
*** jawad_ax_ has quit IRC14:45
*** surpatil has joined #openstack14:53
*** gmoro_ has joined #openstack14:54
fricklerLarsErikP: fyi I've discovered more issues in fwaas_v2 and we'll very likely drop it from our deployments completely14:56
*** gmoro has quit IRC14:56
*** msalo_ has quit IRC14:57
*** msalo has joined #openstack14:57
*** gmoro_ has quit IRC14:58
*** dsneddon_ has joined #openstack14:59
*** links has quit IRC14:59
*** nurdie has joined #openstack14:59
*** jangutter has quit IRC15:00
*** gmoro has joined #openstack15:02
*** mcornea has joined #openstack15:02
*** dsneddon_ has quit IRC15:04
*** awalende has joined #openstack15:05
CobHeadfrickler: Thanks :) What causes this?15:09
CobHead#openstack-neutron15:09
CobHeadoops15:09
*** awalende has quit IRC15:10
*** msalo has quit IRC15:13
*** gmoro has quit IRC15:15
fricklerCobHead: apache2 sometimes fails when it is being reloaded multiple times in a row, the workaround would be to restart instead of reload, see https://review.opendev.org/69410515:16
*** aedc has joined #openstack15:17
*** rgogunskiy_ has joined #openstack15:18
CobHeadAny particular reason why Apache is used?15:18
*** msalo has joined #openstack15:18
*** rgogunskiy has quit IRC15:21
*** surpatil has quit IRC15:22
*** surpatil has joined #openstack15:22
*** ivve has quit IRC15:24
*** germs_w has quit IRC15:28
*** stee has quit IRC15:30
*** surpatil has quit IRC15:30
*** stee has joined #openstack15:30
*** JamesBenson has joined #openstack15:32
*** marst_ has joined #openstack15:32
*** msalo has quit IRC15:33
*** SonPham has joined #openstack15:33
SonPhamHi15:33
SonPhami have some commit and review on openstack15:33
SonPhambut my stackalytics profile not show any one15:34
SonPhamthis is my profile https://www.stackalytics.com/?user_id=sonpn1315:34
*** JamesBenson has quit IRC15:36
*** mkowalski has joined #openstack15:37
*** JamesBenson has joined #openstack15:38
*** JamesBenson has quit IRC15:38
*** JamesBenson has joined #openstack15:39
*** KeithMnemonic1 has joined #openstack15:41
*** chrizl has quit IRC15:43
*** dsneddon_ has joined #openstack15:44
*** gillesMo has joined #openstack15:45
*** dgurtner has quit IRC15:45
gillesMoHello there ! I'm a bit surprised : I've just done an instance resize between 2 flavors that point to different host aggregates, the source for Ceph storage, the destination for local storage. The content of my instance was touched as I couldn't connect to it (Windows).15:47
gillesMoDoes someon knows if it is supported, to change storage backend while resizing ? If not, Nova shouldn't have let me crash/reinitialized my instance15:48
*** rgogunskiy_ has quit IRC15:50
*** dsneddon_ has quit IRC15:51
*** quantomworks has joined #openstack15:54
*** dsneddon_ has joined #openstack15:55
*** BakaKuna has quit IRC15:58
*** leanderthal has quit IRC15:58
*** msalo has joined #openstack16:00
*** dsneddon_ has quit IRC16:00
*** forgotmynick has joined #openstack16:02
*** nanzha has quit IRC16:04
*** SonPham has quit IRC16:04
*** mmethot has quit IRC16:04
*** dlbewley has joined #openstack16:13
*** dsneddon_ has joined #openstack16:16
*** jawad_axd has joined #openstack16:18
*** nav2002 has joined #openstack16:19
*** kjackal has quit IRC16:21
*** dsneddon_ has quit IRC16:22
*** jawad_axd has quit IRC16:22
*** mcornea has quit IRC16:23
CobHeadgillesMo, AFAIK, a volume needs to be retyped in order to migrate from backend x to backend y, depending on what storage backend is used. I might be _very wrong_, however.16:24
*** msalo_ has joined #openstack16:27
*** msalo has quit IRC16:30
*** nav2002 has quit IRC16:33
*** rsimai has quit IRC16:33
*** bengates has quit IRC16:34
*** mcornea has joined #openstack16:39
*** macz has joined #openstack16:42
*** TxGirlGeek has joined #openstack16:43
gillesMoCobHead: My instance was not booted from a volume, just an ephemeral disk from image (on Ceph), no volumes16:45
*** dsneddon_ has joined #openstack16:47
*** miloa has quit IRC16:48
*** damien_r has quit IRC16:50
*** rpittau is now known as rpittau|afk16:52
*** kjackal has joined #openstack16:52
*** aconole has joined #openstack16:54
*** dsneddon_ has quit IRC16:54
*** luksky has joined #openstack16:56
*** msalo has joined #openstack17:00
*** gyee has joined #openstack17:01
*** msalo_ has quit IRC17:03
*** mikecmpbll has quit IRC17:07
*** lpetrut has quit IRC17:10
*** jathan has joined #openstack17:11
*** aedc has quit IRC17:16
*** kjackal has quit IRC17:18
*** suuuper has quit IRC17:20
*** ymasson has joined #openstack17:34
*** mmethot has joined #openstack17:35
*** kjackal has joined #openstack17:36
*** k_mouza has quit IRC17:37
*** mcornea has quit IRC17:43
*** aakvik has quit IRC17:45
*** dsneddon_ has joined #openstack17:47
*** aakvik has joined #openstack17:48
*** aedc has joined #openstack17:55
*** mcornea has joined #openstack17:57
*** TxGirlGeek has quit IRC17:59
*** TxGirlGeek has joined #openstack18:01
*** TxGirlGeek has quit IRC18:01
*** TxGirlGe_ has joined #openstack18:01
*** rgogunskiy has joined #openstack18:16
*** KeithMnemonic1 has quit IRC18:19
*** ivve has joined #openstack18:21
*** kjackal has quit IRC18:33
*** rgogunskiy has quit IRC18:36
*** bbowen has quit IRC18:41
*** msalo has quit IRC18:43
*** msalo has joined #openstack18:44
*** forgotmynick has quit IRC18:51
*** kjackal has joined #openstack18:52
*** jawad_axd has joined #openstack18:55
*** pcaruana has quit IRC18:56
*** msalo has quit IRC19:00
*** KeithMnemonic1 has joined #openstack19:00
*** tesseract has quit IRC19:04
*** quantomworks has quit IRC19:10
*** jmlowe has quit IRC19:12
*** trident has quit IRC19:20
*** morazi has quit IRC19:24
*** trident has joined #openstack19:29
*** msalo has joined #openstack19:29
*** jmlowe has joined #openstack19:33
*** jawad_axd has quit IRC19:43
*** msalo has quit IRC19:50
*** dsneddon_ has quit IRC19:51
*** TxGirlGe_ has quit IRC19:53
*** dsneddon_ has joined #openstack19:53
*** JamesBen_ has joined #openstack19:59
*** JamesBenson has quit IRC20:02
*** JamesBenson has joined #openstack20:03
*** JamesBenson has quit IRC20:03
*** JamesBenson has joined #openstack20:03
*** JamesBen_ has quit IRC20:03
*** kjackal has quit IRC20:05
*** msalo has joined #openstack20:07
*** kjackal has joined #openstack20:08
*** dsneddon_ has quit IRC20:11
*** dsneddon_ has joined #openstack20:14
*** dsneddon_ has quit IRC20:17
*** dsneddon_ has joined #openstack20:17
*** TxGirlGeek has joined #openstack20:30
*** awalende has joined #openstack20:34
*** nurdie has quit IRC20:35
*** awalende has quit IRC20:38
*** kjackal has quit IRC20:46
*** slaweq has quit IRC20:50
*** slaweq has joined #openstack21:11
*** JamesBenson has quit IRC21:11
*** slaweq has quit IRC21:16
*** quantomworks has joined #openstack21:24
*** quantomworks has quit IRC21:30
*** kjackal has joined #openstack21:30
*** spiral has joined #openstack21:32
*** JamesBenson has joined #openstack21:37
*** zhubx has quit IRC21:37
*** zhubx has joined #openstack21:37
*** msalo has quit IRC21:50
*** deep13 has quit IRC21:56
*** mcornea has quit IRC21:56
*** TxGirlGeek has quit IRC21:58
*** TxGirlGeek has joined #openstack21:59
*** fsimonce has quit IRC22:00
*** marst_ has quit IRC22:10
*** nurdie has joined #openstack22:10
*** markllama has quit IRC22:12
*** nurdie has quit IRC22:14
*** arnoldoree has quit IRC22:18
*** maharg102 has quit IRC22:24
*** nurdie has joined #openstack22:31
*** nurdie has quit IRC22:35
*** igarcia_ has joined #openstack22:38
*** JamesBenson has quit IRC22:41
*** JamesBenson has joined #openstack22:42
*** dtrainor has quit IRC22:43
*** TxGirlGeek has quit IRC22:43
*** schwicht has quit IRC22:44
*** TxGirlGeek has joined #openstack22:46
*** JamesBenson has quit IRC22:46
*** nurdie has joined #openstack22:49
*** nurdie_ has joined #openstack22:50
*** KeithMnemonic1 has quit IRC22:50
*** nurdie has quit IRC22:54
*** igarcia_ has quit IRC22:58
*** skyraven has quit IRC23:00
*** kjackal has quit IRC23:01
*** k_mouza has joined #openstack23:02
*** maharg101 has joined #openstack23:02
*** KeithMnemonic has quit IRC23:08
*** slaweq has joined #openstack23:11
*** slaweq has quit IRC23:16
*** rcernin has joined #openstack23:16
*** mmethot has quit IRC23:26
*** schwicht has joined #openstack23:26
*** k_mouza has quit IRC23:27
*** k_mouza has joined #openstack23:27
*** k_mouza has quit IRC23:29
*** skyraven has joined #openstack23:40
*** Goneri has quit IRC23:41
*** jathan has quit IRC23:41
*** schwicht has quit IRC23:41
*** schwicht has joined #openstack23:43
*** skyraven has quit IRC23:47
*** schwicht has quit IRC23:49
*** mmethot has joined #openstack23:55
*** macz has quit IRC23:56
*** K_C_B has quit IRC23:58

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!