Wednesday, 2019-11-20

*** slaweq has quit IRC00:01
*** jklare has joined #openstack00:02
*** JStoker has quit IRC00:04
*** tjgresha has quit IRC00:09
*** JStoker has joined #openstack00:11
*** slaweq has joined #openstack00:11
*** arnoldoree has quit IRC00:12
*** jathan has quit IRC00:13
*** slaweq has quit IRC00:18
*** arnoldoree has joined #openstack00:24
*** arnoldoree has quit IRC00:38
*** slaweq has joined #openstack00:41
*** yaawang has quit IRC00:44
*** slaweq has quit IRC00:46
*** TxGirlGeek has quit IRC00:52
*** fsimonce has quit IRC00:52
*** yaawang has joined #openstack00:57
*** slaweq has joined #openstack01:00
*** nanzha has joined #openstack01:05
*** slaweq has quit IRC01:05
*** bobmel has joined #openstack01:13
*** bobmel has quit IRC01:18
*** slaweq has joined #openstack01:25
*** slaweq has quit IRC01:30
*** deep13 has quit IRC01:32
*** deep13 has joined #openstack01:33
*** imega has joined #openstack01:34
*** lifeless has quit IRC01:34
*** deep13 has quit IRC01:45
*** skyraven has joined #openstack01:46
*** deep13 has joined #openstack01:46
*** lifeless has joined #openstack01:49
*** ozzzo has quit IRC01:50
*** skyraven has quit IRC01:50
*** deep13 has quit IRC01:51
*** deep13 has joined #openstack01:52
*** deep13 has quit IRC01:57
*** awalende has joined #openstack01:57
*** rvd has joined #openstack01:59
*** deep13 has joined #openstack01:59
*** jklare has quit IRC02:00
*** awalende has quit IRC02:02
*** jklare has joined #openstack02:02
*** ileixe has quit IRC02:05
*** ileixe has joined #openstack02:06
*** deep13 has quit IRC02:07
*** deep13 has joined #openstack02:10
*** lifeless has quit IRC02:12
*** macz has joined #openstack02:12
*** slaweq has joined #openstack02:13
*** deep13 has quit IRC02:17
*** igordc has quit IRC02:18
*** slaweq has quit IRC02:18
*** deep13 has joined #openstack02:19
*** lifeless has joined #openstack02:24
*** macz has quit IRC02:24
*** slaweq has joined #openstack02:24
*** deep13 has quit IRC02:24
*** nanzha has quit IRC02:25
*** nanzha has joined #openstack02:27
*** deep13 has joined #openstack02:27
*** slaweq has quit IRC02:30
*** deep13 has quit IRC02:33
*** slaweq has joined #openstack02:35
*** deep13 has joined #openstack02:35
*** deep13 has quit IRC02:38
*** deep13 has joined #openstack02:40
*** deep13 has quit IRC02:45
*** slaweq has quit IRC02:48
*** deep13 has joined #openstack02:49
*** gyee has quit IRC02:53
*** deep13 has quit IRC02:54
*** deep13 has joined #openstack02:56
*** slaweq has joined #openstack03:00
*** ileixe has quit IRC03:00
*** deep13 has quit IRC03:01
*** deep13 has joined #openstack03:03
*** slaweq has quit IRC03:04
*** ileixe has joined #openstack03:04
*** slaweq has joined #openstack03:05
*** deep13 has quit IRC03:08
*** bobmel has joined #openstack03:15
*** slaweq has quit IRC03:16
*** do3meli has joined #openstack03:17
*** do3meli has quit IRC03:17
*** deep13 has joined #openstack03:18
*** macz has joined #openstack03:18
*** bobmel has quit IRC03:19
*** nanzha has quit IRC03:22
*** macz has quit IRC03:22
*** nanzha has joined #openstack03:22
*** deep13 has quit IRC03:24
*** slaweq has joined #openstack03:25
*** deep13 has joined #openstack03:27
*** macz has joined #openstack03:28
*** slaweq has quit IRC03:31
*** deep13 has quit IRC03:32
*** macz has quit IRC03:33
*** slaweq has joined #openstack03:35
*** deep13 has joined #openstack03:38
*** slaweq has quit IRC03:40
*** deep13 has quit IRC03:43
*** skyraven has joined #openstack03:46
*** skyraven has quit IRC03:52
*** nanzha has quit IRC03:53
*** nanzha has joined #openstack03:53
*** slaweq has joined #openstack03:55
*** imega has quit IRC04:02
*** slaweq has quit IRC04:02
*** deep13 has joined #openstack04:04
*** deep13 has quit IRC04:09
*** slaweq has joined #openstack04:09
*** slaweq has quit IRC04:15
*** deep13 has joined #openstack04:32
*** deep13 has quit IRC04:33
*** slaweq has joined #openstack04:38
*** slaweq has quit IRC04:44
*** msalo has joined #openstack04:48
*** msalo has quit IRC04:52
*** slaweq has joined #openstack05:01
*** slaweq has quit IRC05:08
*** slaweq has joined #openstack05:11
*** slaweq has quit IRC05:20
*** soniya29 has joined #openstack05:20
*** pcaruana has joined #openstack05:25
*** Lucas_Gray has joined #openstack05:28
*** slaweq has joined #openstack05:28
*** iokiwi has quit IRC05:29
*** surpatil has joined #openstack05:30
*** iokiwi has joined #openstack05:30
*** slaweq has quit IRC05:33
*** slaweq has joined #openstack05:42
*** Lucas_Gray has quit IRC05:45
*** jmlowe has quit IRC05:46
*** slaweq has quit IRC05:47
*** skyraven has joined #openstack05:47
*** links has joined #openstack05:48
*** skyraven has quit IRC05:52
*** jraju__ has joined #openstack05:54
*** links has quit IRC05:54
*** jraju__ has quit IRC05:54
*** ileixe has quit IRC05:55
*** awalende has joined #openstack05:58
*** ileixe has joined #openstack05:59
*** awalende has quit IRC06:02
*** dskullz has joined #openstack06:07
*** dskull has quit IRC06:07
*** dskullz is now known as dskull06:08
*** slaweq has joined #openstack06:10
*** slaweq has quit IRC06:15
*** ymasson has quit IRC06:17
*** do3meli has joined #openstack06:20
*** skyraven has joined #openstack06:22
*** vexorg has quit IRC06:22
*** dsneddon_ has quit IRC06:23
*** do3meli has quit IRC06:24
*** SurajPatil has joined #openstack06:26
*** slaweq has joined #openstack06:27
*** surpatil has quit IRC06:28
*** slaweq has quit IRC06:32
*** skyraven has quit IRC06:36
*** sauvin has joined #openstack06:38
*** slaweq has joined #openstack06:39
*** slaweq has quit IRC06:44
*** dsneddon_ has joined #openstack06:55
*** vexorg has joined #openstack06:57
*** stdedos has joined #openstack06:59
*** arbrandes has quit IRC07:00
*** southquist has joined #openstack07:00
*** arbrandes has joined #openstack07:01
*** do3meli has joined #openstack07:01
*** skyraven has joined #openstack07:10
*** slaweq has joined #openstack07:11
*** slaweq has quit IRC07:15
*** skyraven has quit IRC07:18
*** surpatil has joined #openstack07:42
*** ileixe has quit IRC07:44
*** SurajPatil has quit IRC07:44
*** awalende has joined #openstack07:47
*** dsneddon_ has quit IRC07:52
*** slaweq has joined #openstack07:55
*** tesseract has joined #openstack07:58
*** macz has joined #openstack07:59
*** macz has quit IRC08:04
*** soniya29 has quit IRC08:04
*** rsimai_away is now known as rsimai08:04
*** fsimonce has joined #openstack08:17
*** dsneddon_ has joined #openstack08:20
*** dsneddon_ has quit IRC08:25
*** avivgta has joined #openstack08:33
*** vexorg has joined #openstack08:34
*** ivve has joined #openstack08:36
*** bobmel has joined #openstack08:40
*** bobmel has quit IRC08:40
*** bobmel has joined #openstack08:40
*** harii9 has joined #openstack08:41
*** nanzha has quit IRC08:41
*** mn3m has joined #openstack08:45
*** harii9 has quit IRC08:46
*** nanzha has joined #openstack08:48
*** lkoranda has joined #openstack08:48
*** rpittau|afk is now known as rpittau08:53
*** nanzha has quit IRC08:54
*** dsneddon_ has joined #openstack08:57
*** damien_r has joined #openstack08:58
*** nanzha has joined #openstack08:58
*** soniya29 has joined #openstack08:59
*** lkoranda has quit IRC08:59
*** dsneddon_ has quit IRC09:01
*** mikecmpbll has joined #openstack09:02
*** jawad_axd has joined #openstack09:03
*** avivgta has quit IRC09:10
*** SurajPatil has joined #openstack09:14
*** skyraven has joined #openstack09:14
*** SurajPatil is now known as SurajPatil|lunch09:15
*** surpatil has quit IRC09:16
*** skyraven has quit IRC09:19
*** dtrainor_ has joined #openstack09:19
*** dtrainor has quit IRC09:20
*** Lucas_Gray has joined #openstack09:22
*** msalo has joined #openstack09:29
*** def_jam is now known as eblip09:31
*** alexmcleod has joined #openstack09:33
*** arnoldoree has joined #openstack09:36
*** awalende has quit IRC09:43
*** rcernin has quit IRC09:46
*** Wryhder has joined #openstack09:46
*** awalende has joined #openstack09:48
*** Lucas_Gray has quit IRC09:48
*** Wryhder is now known as Lucas_Gray09:49
*** awalende has quit IRC09:52
*** awalende has joined #openstack09:52
*** maharg101 has quit IRC09:54
*** maharg101 has joined #openstack09:54
*** avivgta has joined #openstack09:55
*** nanzha has quit IRC10:06
*** nanzha has joined #openstack10:08
*** SurajPatil|lunch is now known as SurajPatil10:10
*** msalo has quit IRC10:13
*** msalo has joined #openstack10:13
*** damien_r has quit IRC10:36
*** damien_r has joined #openstack10:38
*** dsneddon_ has joined #openstack10:57
*** dsneddon_ has quit IRC11:02
*** PrinzElvis has quit IRC11:08
*** macz has joined #openstack11:12
*** skyraven has joined #openstack11:15
*** bobmel has quit IRC11:15
*** macz has quit IRC11:16
*** skyraven has quit IRC11:19
*** lpetrut has joined #openstack11:26
*** rvd has quit IRC11:46
*** Lucas_Gray has quit IRC11:47
*** dsneddon_ has joined #openstack11:50
*** dsneddon_ has quit IRC11:55
*** arnold_oree has joined #openstack12:01
*** do3meli has quit IRC12:05
*** SurajPatil has quit IRC12:08
*** do3meli has joined #openstack12:14
*** PrinzElvis has joined #openstack12:15
*** pcaruana has quit IRC12:24
*** awalende has quit IRC12:26
*** msalo has quit IRC12:31
*** msalo has joined #openstack12:31
*** msalo has quit IRC12:32
*** soniya29 has quit IRC12:40
*** soniya29 has joined #openstack12:40
*** soniya29 has quit IRC12:47
*** pcaruana has joined #openstack12:50
*** K_C_B has quit IRC12:52
*** awalende has joined #openstack12:52
*** awalende has quit IRC12:56
*** coboluxx has quit IRC12:58
*** coboluxx has joined #openstack12:59
*** morazi has joined #openstack12:59
*** dsneddon_ has joined #openstack13:00
*** Lucas_Gray has joined #openstack13:01
*** leanderthal has joined #openstack13:03
*** Lucas_Gray has quit IRC13:11
*** msalo has joined #openstack13:11
*** Lucas_Gray has joined #openstack13:11
*** skyraven has joined #openstack13:16
*** skyraven has quit IRC13:20
*** rouk has quit IRC13:28
*** macz has joined #openstack13:35
*** damien_r has quit IRC13:36
*** deep13 has joined #openstack13:38
*** macz has quit IRC13:39
*** deep13 has quit IRC13:40
*** damien_r has joined #openstack13:51
*** mcornea has joined #openstack13:53
*** deep13 has joined #openstack13:57
*** gmoro_ has quit IRC14:03
*** gmoro has joined #openstack14:05
*** dsneddon_ has quit IRC14:05
*** aconole has joined #openstack14:09
*** bobmel has joined #openstack14:16
*** msalo_ has joined #openstack14:17
*** RickDeckard has joined #openstack14:18
*** msalo has quit IRC14:20
*** Lucas_Gray has quit IRC14:21
*** msalo has joined #openstack14:24
*** msalo_ has quit IRC14:27
*** damien_r has quit IRC14:31
*** mmethot has quit IRC14:34
*** mmethot has joined #openstack14:35
*** msalo_ has joined #openstack14:37
*** msalo has quit IRC14:38
*** msalo has joined #openstack14:38
*** PrinzElvis has quit IRC14:38
*** msalo_ has quit IRC14:42
*** kjackal has joined #openstack14:45
*** jawad_axd has quit IRC14:45
*** jawad_axd has joined #openstack14:46
*** jawad_ax_ has joined #openstack14:49
*** jawad_axd has quit IRC14:50
*** jawad_axd has joined #openstack14:51
*** jawad_ax_ has quit IRC14:53
*** jawad_axd has quit IRC14:55
*** damien_r has joined #openstack14:56
*** damien_r has quit IRC14:56
*** jklare has quit IRC14:57
*** msalo has quit IRC14:59
*** msalo has joined #openstack15:00
*** jklare has joined #openstack15:01
*** damien_r has joined #openstack15:03
*** msalo has quit IRC15:04
*** damien_r has quit IRC15:06
*** davee_ has joined #openstack15:07
*** damien_r has joined #openstack15:07
*** msalo has joined #openstack15:08
*** JamesBenson has joined #openstack15:11
*** dsneddon_ has joined #openstack15:14
*** msalo has quit IRC15:15
*** skyraven has joined #openstack15:17
*** dsneddon_ has quit IRC15:20
*** skyraven has quit IRC15:21
*** bobmel has quit IRC15:23
*** bobmel has joined #openstack15:24
*** bobmel has quit IRC15:27
*** TxGirlGeek has joined #openstack15:29
*** xenefix has quit IRC15:36
*** msalo has joined #openstack15:39
*** bobmel has joined #openstack15:39
*** bobmel has quit IRC15:40
*** bobmel has joined #openstack15:40
*** sfeole has joined #openstack15:40
*** sfeole is now known as sfeole_away15:41
*** bobmel has quit IRC15:43
*** bobmel has joined #openstack15:45
*** RickDeckard has quit IRC15:47
*** bobmel has quit IRC15:47
*** RickDeckard has joined #openstack15:52
*** dsneddon_ has joined #openstack15:53
*** bobmel has joined #openstack15:56
*** dsneddon_ has quit IRC15:58
*** kjackal has quit IRC16:00
*** jmlowe has joined #openstack16:01
*** bobmel has quit IRC16:05
*** bobmel has joined #openstack16:07
*** shibboleth has joined #openstack16:08
*** ivve has quit IRC16:09
*** nanzha has quit IRC16:10
*** jmlowe has quit IRC16:10
*** macintoshme has quit IRC16:15
*** gyee has joined #openstack16:16
*** bobmel has quit IRC16:21
*** southquist has quit IRC16:22
*** macintoshme has joined #openstack16:25
*** macintoshme has quit IRC16:26
*** macintoshme has joined #openstack16:27
*** leanderthal has quit IRC16:27
*** jawad_axd has joined #openstack16:29
*** dsneddon_ has joined #openstack16:30
*** jathan has joined #openstack16:32
*** jawad_axd has quit IRC16:34
*** k_mouza has joined #openstack16:46
*** k_mouza has quit IRC16:50
*** damien_r has quit IRC16:51
*** k_mouza has joined #openstack16:52
*** damien_r has joined #openstack16:53
*** macz has joined #openstack16:54
*** RickDeckard has quit IRC16:55
*** k_mouza_ has joined #openstack16:56
*** k_mouza has quit IRC16:57
*** k_mouza_ has quit IRC16:58
*** k_mouza has joined #openstack16:58
*** RickDeckard has joined #openstack17:00
*** ymasson has joined #openstack17:00
*** avivgta has quit IRC17:01
*** k_mouza has quit IRC17:07
*** tjgresha has joined #openstack17:08
*** k_mouza has joined #openstack17:09
*** dsneddon_ has quit IRC17:15
*** skyraven has joined #openstack17:18
*** rpittau is now known as rpittau|afk17:18
*** dsneddon_ has joined #openstack17:19
*** skyraven has quit IRC17:22
*** takamatsu has joined #openstack17:23
*** dsneddon_ has quit IRC17:25
*** damien_r has quit IRC17:26
*** dsneddon_ has joined #openstack17:26
*** jawad_axd has joined #openstack17:26
*** Relih has joined #openstack17:30
*** shibboleth has quit IRC17:30
*** jawad_axd has quit IRC17:31
*** mikecmpbll has quit IRC17:39
*** jawad_axd has joined #openstack17:47
*** do3meli has quit IRC17:47
*** dsneddon_ is now known as dsneddon17:49
*** jawad_axd has quit IRC17:52
*** spiral has joined #openstack17:55
*** k_mouza has quit IRC17:55
*** germs has joined #openstack17:57
*** germs has quit IRC17:57
*** k_mouza has joined #openstack17:57
*** germs has joined #openstack17:58
*** igordc has joined #openstack18:00
*** k_mouza has quit IRC18:00
*** skyraven has joined #openstack18:05
*** k_mouza has joined #openstack18:05
*** RickDeckard has quit IRC18:09
*** k_mouza has quit IRC18:10
*** colby_ has quit IRC18:11
*** jmlowe has joined #openstack18:17
*** tesseract has quit IRC18:18
*** msalo has quit IRC18:25
*** msalo has joined #openstack18:25
*** mcornea has quit IRC18:25
*** engine20191 has joined #openstack18:29
*** mcornea has joined #openstack18:31
*** msalo has quit IRC18:32
*** k_mouza has joined #openstack18:32
*** k_mouza has quit IRC18:37
*** idlemind has joined #openstack18:43
*** idlemind has quit IRC18:45
*** idlemind has joined #openstack18:45
*** k_mouza has joined #openstack18:46
*** k_mouza_ has joined #openstack18:50
*** k_mouza has quit IRC18:50
*** k_mouza_ has quit IRC18:54
*** dviroel has joined #openstack18:59
*** msalo has joined #openstack19:01
*** msalo has quit IRC19:06
*** RickDeckard has joined #openstack19:06
*** shibboleth has joined #openstack19:09
*** morazi has quit IRC19:25
*** sauvin has quit IRC19:28
*** awalende has joined #openstack19:31
*** lpetrut has quit IRC19:32
*** lpetrut has joined #openstack19:32
*** ozzzo has joined #openstack19:34
*** awalende_ has joined #openstack19:36
*** do3meli has joined #openstack19:36
*** awalende has quit IRC19:39
*** awalende_ has quit IRC19:41
*** awalende has joined #openstack19:41
*** dtrainor has joined #openstack19:43
*** dtrainor_ has quit IRC19:44
*** k_mouza has joined #openstack19:50
*** awalende_ has joined #openstack19:51
*** awalende has quit IRC19:54
*** k_mouza has quit IRC19:55
*** chungpht has quit IRC19:57
*** awalende has joined #openstack20:05
*** awalende_ has quit IRC20:06
*** awalende_ has joined #openstack20:06
*** alexmcleod has quit IRC20:09
*** awalende has quit IRC20:10
*** shibboleth has quit IRC20:17
*** awalende has joined #openstack20:17
*** awalende has quit IRC20:19
*** awalende_ has quit IRC20:20
*** k_mouza has joined #openstack20:22
*** k_mouza has quit IRC20:25
*** avivgta has joined #openstack20:27
*** k_mouza has joined #openstack20:29
*** k_mouza has quit IRC20:32
*** k_mouza has joined #openstack20:38
*** RickDeckard has quit IRC20:39
*** k_mouza has quit IRC20:43
*** jmlowe has quit IRC20:43
*** msalo has joined #openstack20:54
*** msalo has quit IRC20:54
*** stream10 has joined #openstack20:56
*** stream10 has quit IRC21:00
*** k_mouza has joined #openstack21:00
*** shibboleth has joined #openstack21:04
*** k_mouza has quit IRC21:04
*** engine20191 has quit IRC21:05
*** mn3m has quit IRC21:07
*** BlessJah has quit IRC21:09
*** BlessJah has joined #openstack21:11
*** awalende has joined #openstack21:14
*** msalo has joined #openstack21:18
*** awalende has quit IRC21:19
*** msalo has quit IRC21:22
*** k_mouza has joined #openstack21:29
*** rektide_ has quit IRC21:32
*** k_mouza has quit IRC21:33
*** rektide has joined #openstack21:34
*** NewJorg has joined #openstack21:34
*** germs has quit IRC21:34
*** msalo has joined #openstack21:37
*** morazi has joined #openstack21:40
*** pcaruana has quit IRC21:42
*** msalo has quit IRC21:46
*** dviroel has quit IRC21:48
idlemindanyone know if there are different summit recordings with the audio louder or is youtube what we get?21:51
*** k_mouza has joined #openstack22:01
*** shibboleth has quit IRC22:05
*** k_mouza has quit IRC22:05
*** shibboleth has joined #openstack22:06
*** chrizl has joined #openstack22:06
*** skelett has quit IRC22:07
*** k_mouza has joined #openstack22:07
*** skelett has joined #openstack22:07
*** Relih has quit IRC22:11
*** k_mouza has quit IRC22:11
*** awalende has joined #openstack22:11
*** k_mouza has joined #openstack22:14
*** k_mouza has quit IRC22:15
*** k_mouza has joined #openstack22:15
*** awalende has quit IRC22:15
*** k_mouza has quit IRC22:20
*** imega has joined #openstack22:26
*** slaweq has quit IRC22:26
*** imega has quit IRC22:30
*** JamesBen_ has joined #openstack22:31
*** rcernin has joined #openstack22:31
*** JamesBen_ has quit IRC22:32
*** JamesBen_ has joined #openstack22:32
*** JamesBenson has quit IRC22:34
*** slaweq has joined #openstack22:35
*** JamesBen_ has quit IRC22:36
*** slaweq has quit IRC22:40
*** k_mouza has joined #openstack22:42
*** aconole has quit IRC22:44
*** mn3m has joined #openstack22:46
*** k_mouza has quit IRC22:47
*** k_mouza has joined #openstack22:48
*** avivgta has quit IRC22:50
*** slaweq has joined #openstack22:50
*** k_mouza has quit IRC22:52
*** slaweq has quit IRC22:55
*** slaweq has joined #openstack23:05
*** fsimonce has quit IRC23:07
*** skyraven has quit IRC23:07
*** slaweq has quit IRC23:10
*** slaweq has joined #openstack23:11
*** arnold_oree has quit IRC23:13
*** k_mouza has joined #openstack23:15
*** shibboleth has quit IRC23:15
*** slaweq has quit IRC23:15
*** brault has joined #openstack23:16
ozzzoidlemind: Can you share the link for the summit recordings?23:17
*** k_mouza has quit IRC23:19
*** k_mouza has joined #openstack23:20
*** slaweq has joined #openstack23:21
*** k_mouza has quit IRC23:24
*** slaweq has quit IRC23:26
*** jathan has quit IRC23:27
*** slaweq has joined #openstack23:30
*** mn3m has quit IRC23:32
*** slaweq has quit IRC23:35
*** slaweq has joined #openstack23:37
*** k_mouza has joined #openstack23:38
*** do3meli has quit IRC23:39
*** skyraven has joined #openstack23:42
*** k_mouza has quit IRC23:43
*** slaweq has quit IRC23:45
*** slaweq has joined #openstack23:48
*** slaweq has quit IRC23:53
*** skyraven has quit IRC23:53
*** k_mouza has joined #openstack23:55

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!