Tuesday, 2020-06-16

*** lightstalker has quit IRC00:02
*** lightstalker has joined #openstack00:05
*** ttsiouts has quit IRC00:06
*** lastmikoi has joined #openstack00:06
*** gmann_afk is now known as gmann00:06
*** ttsiouts has joined #openstack00:06
*** jmasud has quit IRC00:09
*** ttsiouts has quit IRC00:11
*** shibboleth has quit IRC00:12
*** JamesBenson has joined #openstack00:20
*** JamesBenson has quit IRC00:25
*** Goneri has quit IRC00:28
*** matt_kosut has joined #openstack00:43
*** matt_kosut has quit IRC00:48
*** randyb has joined #openstack00:52
*** eplatt has quit IRC00:53
*** randyb_ has joined #openstack00:54
*** randyb has quit IRC00:56
*** hamalq has quit IRC00:58
*** JamesBenson has joined #openstack00:58
*** randyb_ has quit IRC00:59
*** randyb has joined #openstack01:00
*** eplatt has joined #openstack01:00
*** gyee has quit IRC01:02
*** JamesBenson has quit IRC01:03
*** Meiyan has joined #openstack01:03
*** randyb has quit IRC01:04
*** randyb has joined #openstack01:06
*** randyb has quit IRC01:11
*** randyb has joined #openstack01:12
*** nksegos has quit IRC01:14
*** hamalq has joined #openstack01:14
*** randyb has quit IRC01:16
*** randyb has joined #openstack01:17
*** reph- has joined #openstack01:19
*** brokencycle has quit IRC01:20
*** ttsiouts has joined #openstack01:20
*** reph^ has quit IRC01:22
*** randyb has quit IRC01:22
*** randyb has joined #openstack01:23
*** randyb has quit IRC01:27
*** randyb has joined #openstack01:28
*** reph- has quit IRC01:30
*** Warped has joined #openstack01:31
*** hamalq has quit IRC01:31
*** threestrands_ has joined #openstack01:32
*** threestrands has quit IRC01:33
*** threestrands_ has quit IRC01:33
*** randyb has quit IRC01:33
*** threestrands_ has joined #openstack01:33
*** randyb has joined #openstack01:34
*** threestrands_ has quit IRC01:34
*** threestrands_ has joined #openstack01:35
*** threestrands_ has quit IRC01:36
*** threestrands_ has joined #openstack01:36
*** threestrands_ has quit IRC01:37
*** hamalq has joined #openstack01:37
*** threestrands_ has joined #openstack01:38
*** randyb has quit IRC01:39
*** threestrands_ has quit IRC01:39
*** threestrands_ has joined #openstack01:39
*** randyb has joined #openstack01:39
*** threestrands_ has quit IRC01:40
*** threestrands_ has joined #openstack01:41
*** threestrands_ has quit IRC01:42
*** threestrands_ has joined #openstack01:42
*** threestrands_ has quit IRC01:43
*** threestrands_ has joined #openstack01:44
*** randyb has quit IRC01:44
*** threestrands_ has quit IRC01:45
*** randyb has joined #openstack01:45
*** threestrands_ has joined #openstack01:45
*** threestrands_ has quit IRC01:46
*** threestrands_ has joined #openstack01:47
*** sbetrium has quit IRC01:47
*** threestrands_ has quit IRC01:48
*** randyb_ has joined #openstack01:48
*** jmasud has joined #openstack01:48
*** threestrands_ has joined #openstack01:48
*** threestrands_ has quit IRC01:49
*** threestrands_ has joined #openstack01:50
*** randyb has quit IRC01:50
*** threestrands_ has quit IRC01:51
*** jmasud has quit IRC01:51
*** threestrands_ has joined #openstack01:51
*** threestrands_ has quit IRC01:52
*** randyb_ has quit IRC01:53
*** threestrands_ has joined #openstack01:53
*** ttsiouts has quit IRC01:53
*** randyb has joined #openstack01:54
*** threestrands_ has quit IRC01:54
*** threestrands_ has joined #openstack01:54
*** threestrands_ has quit IRC01:55
*** threestrands_ has joined #openstack01:56
*** threestrands_ has quit IRC01:57
*** threestrands_ has joined #openstack01:57
*** randyb has quit IRC01:58
*** threestrands_ has quit IRC01:58
*** marbindrakon has quit IRC01:59
*** threestrands_ has joined #openstack01:59
*** marbindrakon has joined #openstack01:59
*** threestrands_ has quit IRC02:00
*** threestrands_ has joined #openstack02:00
*** randyb has joined #openstack02:00
*** threestrands_ has quit IRC02:01
*** threestrands_ has joined #openstack02:02
*** wings has joined #openstack02:02
*** randyb_ has joined #openstack02:05
*** randyb has quit IRC02:07
*** eplatt has quit IRC02:12
*** wings has quit IRC02:20
*** markvoelker has quit IRC02:25
*** wings has joined #openstack02:30
*** hamalq has quit IRC02:32
*** matt_kosut has joined #openstack02:44
*** Meiyan has quit IRC02:45
*** Meiyan has joined #openstack02:46
*** yaawang has quit IRC02:48
*** matt_kosut has quit IRC02:48
*** yaawang has joined #openstack02:52
*** yaawang has quit IRC02:57
*** hamalq has joined #openstack02:57
*** dayou has quit IRC02:58
*** dayou has joined #openstack03:01
*** markvoelker has joined #openstack03:04
*** markvoelker has quit IRC03:09
*** jmasud has joined #openstack03:35
*** wings has quit IRC03:44
*** yaawang has joined #openstack03:50
*** ttsiouts has joined #openstack03:50
*** arnoldoree has quit IRC04:10
*** ttsiouts has quit IRC04:23
*** jmasud has quit IRC04:28
*** yaawang has quit IRC04:30
*** yaawang has joined #openstack04:31
*** sorin-mihai has quit IRC04:39
*** wings has joined #openstack04:48
*** arnoldoree has joined #openstack04:50
*** markvoelker has joined #openstack05:05
*** markvoelker has quit IRC05:10
*** jmasud has joined #openstack05:11
*** abdysn has joined #openstack05:13
*** _0x5eb_ has quit IRC05:16
*** _0x5eb_ has joined #openstack05:16
*** yaawang has quit IRC05:31
*** yaawang has joined #openstack05:32
*** skyraven has joined #openstack05:32
*** JamesBenson has joined #openstack05:47
*** cah_link has joined #openstack05:49
*** arnoldoree has quit IRC05:49
*** pgaxatte has joined #openstack05:49
*** JamesBenson has quit IRC05:51
*** threestrands_ has quit IRC05:52
*** threestrands_ has joined #openstack05:53
*** threestrands_ has quit IRC05:54
*** threestrands_ has joined #openstack05:54
*** threestrands_ has quit IRC05:55
*** threestrands_ has joined #openstack05:56
*** arnoldoree has joined #openstack05:56
*** threestrands_ has quit IRC05:57
*** threestrands_ has joined #openstack05:57
*** threestrands_ has quit IRC05:58
*** threestrands_ has joined #openstack05:59
*** threestrands_ has quit IRC06:00
*** threestrands_ has joined #openstack06:00
*** threestrands_ has quit IRC06:01
*** threestrands_ has joined #openstack06:02
*** threestrands_ has quit IRC06:03
*** daMaestro has quit IRC06:03
*** threestrands_ has joined #openstack06:03
*** threestrands_ has quit IRC06:04
*** threestrands_ has joined #openstack06:05
*** avivgt has joined #openstack06:05
*** threestrands_ has quit IRC06:06
*** threestrands_ has joined #openstack06:06
*** threestrands_ has joined #openstack06:08
*** threestrands_ has quit IRC06:09
*** seco_ has joined #openstack06:09
*** threestrands_ has joined #openstack06:09
*** hamalq has quit IRC06:10
*** threestrands_ has quit IRC06:10
*** threestrands_ has joined #openstack06:11
*** hamalq has joined #openstack06:12
*** threestrands_ has quit IRC06:12
*** threestrands_ has joined #openstack06:12
*** threestrands_ has quit IRC06:13
*** threestrands_ has joined #openstack06:14
*** threestrands_ has quit IRC06:15
*** threestrands_ has joined #openstack06:15
*** threestrands_ has quit IRC06:16
*** threestrands_ has joined #openstack06:17
*** threestrands_ has quit IRC06:18
*** threestrands_ has joined #openstack06:18
*** threestrands_ has quit IRC06:19
*** threestrands_ has joined #openstack06:20
*** ttsiouts has joined #openstack06:20
*** threestrands_ has quit IRC06:21
*** threestrands_ has joined #openstack06:21
*** threestrands_ has quit IRC06:22
*** matt_kosut has joined #openstack06:22
*** threestrands_ has joined #openstack06:23
*** threestrands_ has quit IRC06:24
*** threestrands_ has joined #openstack06:24
*** threestrands_ has quit IRC06:25
*** threestrands_ has joined #openstack06:26
*** threestrands_ has quit IRC06:27
*** JamesBenson has joined #openstack06:27
*** threestrands_ has joined #openstack06:27
*** threestrands_ has quit IRC06:28
*** threestrands_ has joined #openstack06:29
*** threestrands_ has quit IRC06:30
*** threestrands_ has joined #openstack06:30
*** threestrands_ has quit IRC06:31
*** JamesBenson has quit IRC06:31
*** threestrands_ has joined #openstack06:32
*** threestrands_ has quit IRC06:33
*** threestrands_ has joined #openstack06:33
*** miloa has joined #openstack06:34
*** threestrands_ has quit IRC06:34
*** threestrands_ has joined #openstack06:35
*** threestrands_ has quit IRC06:36
*** threestrands_ has joined #openstack06:36
*** threestrands_ has quit IRC06:37
*** threestrands_ has joined #openstack06:38
*** threestrands_ has quit IRC06:39
*** threestrands_ has joined #openstack06:39
*** threestrands_ has quit IRC06:40
*** threestrands_ has joined #openstack06:41
*** threestrands_ has quit IRC06:42
*** threestrands_ has joined #openstack06:42
*** threestrands_ has quit IRC06:43
*** threestrands_ has joined #openstack06:44
*** threestrands_ has quit IRC06:45
*** threestrands_ has joined #openstack06:45
*** threestrands_ has quit IRC06:46
*** threestrands_ has joined #openstack06:47
*** threestrands_ has joined #openstack06:48
*** arnoldoree has quit IRC06:48
*** threestrands_ has quit IRC06:49
*** threestrands_ has joined #openstack06:50
*** threestrands_ has quit IRC06:51
*** threestrands_ has joined #openstack06:51
*** threestrands_ has quit IRC06:52
*** threestrands_ has joined #openstack06:53
*** ttsiouts has quit IRC06:54
*** threestrands_ has quit IRC06:54
*** threestrands_ has joined #openstack06:54
*** pkopec has joined #openstack06:55
*** threestrands_ has joined #openstack06:56
*** slaweq has joined #openstack06:57
*** threestrands_ has quit IRC06:57
*** rpittau|afk is now known as rpittau06:57
*** threestrands_ has joined #openstack06:57
*** threestrands_ has quit IRC06:58
*** threestrands_ has joined #openstack06:59
*** hamalq has quit IRC06:59
*** threestrands_ has quit IRC07:00
*** threestrands_ has joined #openstack07:00
*** threestrands_ has quit IRC07:01
*** threestrands_ has joined #openstack07:02
*** threestrands_ has quit IRC07:03
*** threestrands_ has joined #openstack07:03
*** threestrands_ has quit IRC07:04
*** threestrands_ has joined #openstack07:05
*** threestrands_ has quit IRC07:06
*** threestrands_ has joined #openstack07:06
*** jcapitao has joined #openstack07:07
*** arnoldoree has joined #openstack07:07
*** threestrands_ has quit IRC07:07
*** born2bake has joined #openstack07:14
*** tesseract has joined #openstack07:23
*** rcernin has quit IRC07:31
*** bengates has joined #openstack07:33
*** bengates has quit IRC07:33
*** bengates has joined #openstack07:33
*** ueha has joined #openstack07:40
*** Meiyan has quit IRC07:40
*** Meiyan has joined #openstack07:41
*** jmasud has quit IRC07:59
*** ttsiouts has joined #openstack07:59
*** Lucas_Gray has joined #openstack08:11
*** lpetrut has joined #openstack08:16
*** seco_ has quit IRC08:16
*** brokencycle has joined #openstack08:26
*** seco_ has joined #openstack08:31
*** jathan has quit IRC08:33
*** ttsiouts has quit IRC08:40
*** miloa has quit IRC08:43
*** lvdombrkr has joined #openstack08:48
*** avolkov has joined #openstack08:49
*** ttsiouts has joined #openstack09:01
*** miloa has joined #openstack09:04
*** markvoelker has joined #openstack09:07
*** takamatsu has joined #openstack09:11
*** markvoelker has quit IRC09:12
*** ttsiouts has quit IRC09:17
*** ttsiouts has joined #openstack09:17
*** ttsiouts has quit IRC09:21
*** ttsiouts has joined #openstack09:21
*** takamatsu has quit IRC09:23
*** takamatsu has joined #openstack09:24
*** MoBeats has quit IRC09:31
*** BlessJah has left #openstack09:33
*** takamatsu is now known as mauro|call09:35
*** mauro|call is now known as takamatsu09:35
*** markvoelker has joined #openstack09:39
*** markvoelker has quit IRC09:43
*** marbindrakon has quit IRC09:45
*** seco_ has quit IRC09:45
*** ttsiouts has quit IRC09:47
*** ttsiouts has joined #openstack09:48
*** ttsiouts has quit IRC09:52
*** sorin-mihai__ has joined #openstack09:58
*** sorin-mihai_ has quit IRC09:58
*** bengates has quit IRC10:01
*** bengates has joined #openstack10:01
*** Meiyan has quit IRC10:11
*** ttsiouts has joined #openstack10:12
*** arnoldoree has quit IRC10:30
*** miloa has quit IRC10:30
*** lpetrut has quit IRC10:33
*** rpittau is now known as rpittau|bbl10:34
*** ttsiouts has quit IRC10:36
*** ircuser-1 has quit IRC10:36
*** ttsiouts has joined #openstack10:37
*** ttsiouts has quit IRC10:41
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|afk10:45
*** arnoldoree has joined #openstack10:45
*** lvdombrkr has quit IRC10:46
*** ttsiouts has joined #openstack10:51
*** ueha has quit IRC10:51
*** morazi has joined #openstack10:56
*** Relih has joined #openstack10:57
*** randyb has joined #openstack10:57
*** miloa has joined #openstack10:57
*** pkopec has quit IRC10:58
*** randyb has quit IRC11:02
*** jcapitao is now known as jcapitao_lunch11:03
*** randyb has joined #openstack11:07
*** pkopec has joined #openstack11:10
*** randyb has quit IRC11:12
*** randyb has joined #openstack11:12
*** lpetrut has joined #openstack11:14
*** hindret has joined #openstack11:16
*** randyb has quit IRC11:24
*** arnoldoree has quit IRC11:24
*** JamesBenson has joined #openstack11:34
*** daknob has quit IRC11:36
*** daknob has joined #openstack11:37
*** markvoelker has joined #openstack11:40
*** sshnaidm|afk is now known as sshnaidm11:40
*** arnoldoree has joined #openstack11:41
*** markvoelker has quit IRC11:45
*** JamesBenson has quit IRC11:47
*** JamesBenson has joined #openstack11:47
*** brokencycle has quit IRC11:47
*** nksegos has joined #openstack11:48
*** rcernin has joined #openstack11:55
*** rcernin has quit IRC12:00
*** seco_ has joined #openstack12:15
*** randyb has joined #openstack12:20
*** randyb has quit IRC12:24
*** randyb has joined #openstack12:25
*** jcapitao_lunch is now known as jcapitao12:27
*** rpittau|bbl is now known as rpittau12:28
*** randyb has quit IRC12:29
*** tkajinam has quit IRC12:31
*** randyb has joined #openstack12:34
*** randyb has quit IRC12:42
*** zbsarash1 has quit IRC12:48
*** arnoldoree has quit IRC12:50
*** brokencycle has joined #openstack12:53
*** ballot has joined #openstack12:54
*** Goneri has joined #openstack13:03
*** arnoldoree has joined #openstack13:21
*** Lucas_Gray has quit IRC13:27
*** abdysn has quit IRC13:30
*** ab2434_ has joined #openstack13:43
*** Limech has joined #openstack13:51
*** KeithMnemonic has joined #openstack13:55
*** bengates has quit IRC13:57
*** tkajinam has joined #openstack13:57
*** bengates has joined #openstack13:57
*** ttsiouts has quit IRC13:58
*** ttsiouts has joined #openstack13:59
*** Goneri has quit IRC14:00
*** ttsiouts has quit IRC14:03
*** bl0m1_ is now known as bl0m114:04
*** zbsarash1 has joined #openstack14:07
*** Lucas_Gray has joined #openstack14:09
*** celebdor has joined #openstack14:09
*** kitemikaze_ has joined #openstack14:11
*** ianychoi_ has joined #openstack14:12
*** morazi_ has joined #openstack14:13
*** cz3_ has joined #openstack14:13
*** Goneri has joined #openstack14:14
*** mnaser has quit IRC14:14
*** martinst has quit IRC14:14
*** martinst has joined #openstack14:14
*** arnoldoree has quit IRC14:15
*** morazi has quit IRC14:15
*** ianychoi has quit IRC14:15
*** JD|cloud has quit IRC14:15
*** haleyb has quit IRC14:15
*** ChrisPriceAB has quit IRC14:15
*** cz3 has quit IRC14:16
*** kitemikaze has quit IRC14:16
*** oyrogerg has quit IRC14:16
*** cz3_ is now known as cz314:16
*** kitemikaze_ has quit IRC14:16
*** waxfire2 has joined #openstack14:16
*** waxfire has quit IRC14:16
*** waxfire2 is now known as waxfire14:16
*** TerianceVi has quit IRC14:17
*** mnaser has joined #openstack14:17
*** ChrisPriceAB has joined #openstack14:18
*** dsneddon has quit IRC14:18
*** TViernion has joined #openstack14:18
*** JD|cloud has joined #openstack14:18
*** dsneddon has joined #openstack14:18
*** cah_link has quit IRC14:20
*** haleyb has joined #openstack14:20
*** jathan has joined #openstack14:22
*** arnoldoree has joined #openstack14:23
*** marbindrakon has joined #openstack14:34
*** bengates has quit IRC14:39
*** bengates has joined #openstack14:39
*** bbowen_ has joined #openstack14:43
*** bbowen has quit IRC14:43
*** yaawang has quit IRC14:52
*** yaawang has joined #openstack14:52
*** sbetrium has joined #openstack15:06
*** jobewan has joined #openstack15:09
*** pgaxatte has quit IRC15:10
*** ttsiouts has joined #openstack15:16
*** seco_ has quit IRC15:16
*** pppingme has quit IRC15:18
*** ttsiouts has quit IRC15:27
*** jboelens has joined #openstack15:33
jboelensWhen using Designate, if assigning a "dns_domain" to a network that is different than the "dns_domain" specified in neutron.conf, is it expected that VMs inside of said network would have A record created based on the network dns_domain?15:39
jboelensRegardless of "dns_domain" on the network, it appears that all A records are created as "${vm_hostname}.${neutron.conf dns_domain}"15:40
*** lpetrut has quit IRC15:49
*** sangeet has joined #openstack15:53
sangeetPlease review tempest PS https://review.opendev.org/#/c/733663/. Thank you15:54
*** tesseract has quit IRC15:55
*** gyee has joined #openstack15:56
*** jonaspaulo has joined #openstack15:58
*** jonaspaulo has quit IRC15:59
*** hamalq has joined #openstack16:06
*** jmasud has joined #openstack16:06
*** rpittau is now known as rpittau|afk16:12
*** marbindrakon has quit IRC16:18
*** marbindrakon has joined #openstack16:19
*** bengates has quit IRC16:22
*** bengates_ has joined #openstack16:22
*** lvdombrkr has joined #openstack16:24
*** jmasud has quit IRC16:28
*** bengates_ has quit IRC16:29
*** jmasud has joined #openstack16:30
*** morazi_ has quit IRC16:32
*** morazi has joined #openstack16:32
*** Lucas_Gray has quit IRC16:32
-openstackstatus- NOTICE: Zuul is being restarted for an urgent configuration change and may be offline for 15-30 minutes. Patches uploaded or approved during that time will need to be rechecked.16:37
*** arnoldoree has quit IRC16:38
*** sbetrium has quit IRC16:39
*** sbetrium has joined #openstack16:43
*** hamalq_ has joined #openstack16:56
*** bengates has joined #openstack16:57
*** also_stingrayza has joined #openstack16:59
*** hamalq has quit IRC16:59
*** stingrayza has quit IRC17:02
*** bengates has quit IRC17:02
*** guillaumec has joined #openstack17:10
*** pppingme has joined #openstack17:17
*** trozet has joined #openstack17:18
*** salmankhan has joined #openstack17:31
*** bengates has joined #openstack17:36
*** jcapitao has quit IRC17:36
*** Limech has quit IRC17:40
*** rcernin has joined #openstack17:45
*** sangeet has quit IRC17:47
*** sangeet has joined #openstack17:47
*** rcernin has quit IRC17:50
*** bengates has quit IRC17:54
-openstackstatus- NOTICE: Zuul is back online; changes uploaded or approved between 16:40 and 18:00 will need to be rechecked.18:06
*** mugsie has quit IRC18:11
*** spiral has joined #openstack18:11
*** mugsie has joined #openstack18:15
*** hamalq_ has quit IRC18:17
*** hamalq has joined #openstack18:18
*** lvdombrkr has quit IRC18:20
*** sauvin has quit IRC18:22
*** seco_ has joined #openstack18:29
*** jmasud has quit IRC18:41
*** jangutter_ has joined #openstack18:44
*** renich has joined #openstack18:44
*** jangutter_ has quit IRC18:46
*** jangutter has quit IRC18:47
*** jangutter_ has joined #openstack18:47
*** random_y1 has quit IRC18:47
*** random_yanek has joined #openstack18:49
*** bengates has joined #openstack19:00
*** seco_ has quit IRC19:03
*** salmankhan has quit IRC19:05
*** bengates has quit IRC19:05
*** sbetrium has quit IRC19:27
*** ttsiouts has joined #openstack19:27
*** billp has joined #openstack19:31
*** sbetrium has joined #openstack19:33
*** lvdombrkr has joined #openstack19:34
*** ttsiouts has quit IRC19:40
*** ttsiouts has joined #openstack19:41
*** ttsiouts has quit IRC19:46
*** seco_ has joined #openstack19:55
*** seco_ has quit IRC20:01
*** jmasud has joined #openstack20:08
*** bengates has joined #openstack20:12
*** bengates has quit IRC20:16
*** jmasud has quit IRC20:18
*** Lucas_Gray has joined #openstack20:23
*** lvdombrkr has quit IRC20:30
*** redkrieg has joined #openstack20:33
redkriegHi all, I'm trying to stop neutron from sending additional subnets' routes when it provides an address via dhcp on a network with multiple subnets.  One of my locations sends a route for each subnet in the network, another does not.  I configured both with openstack-ansible rocky and the playbooks used are the same.  If anyone has any insight or needs additional info please let me know.20:35
*** shibboleth has joined #openstack20:46
*** Lucas_Gray has quit IRC20:51
*** addyess has quit IRC20:54
*** Lucas_Gray has joined #openstack20:59
*** jmasud has joined #openstack21:00
*** bengates has joined #openstack21:03
*** miloa has quit IRC21:04
*** jmasud has quit IRC21:05
*** bengates has quit IRC21:07
*** addyess has joined #openstack21:09
*** jboelens has quit IRC21:12
*** pkopec has quit IRC21:13
*** jmasud has joined #openstack21:16
*** arkan has joined #openstack21:18
*** zbsarash1 has quit IRC21:18
*** slaweq has quit IRC21:22
*** jmasud has quit IRC21:23
*** slaweq has joined #openstack21:28
*** shibboleth has quit IRC21:30
*** sbetrium has quit IRC21:31
*** matt_kosut has quit IRC21:31
*** matt_kosut has joined #openstack21:32
*** slaweq has quit IRC21:33
*** sbetrium has joined #openstack21:34
*** jmasud has joined #openstack21:35
*** matt_kosut has quit IRC21:36
*** addyess has quit IRC21:38
*** sbetrium has quit IRC21:39
*** addyess has joined #openstack21:40
*** joea has joined #openstack21:43
*** Lucas_Gray has quit IRC21:50
*** Lucas_Gray has joined #openstack21:52
*** sbetrium has joined #openstack21:53
*** Relih has quit IRC21:53
*** addyess_ has joined #openstack21:53
*** addyess has quit IRC21:54
*** trozet has quit IRC21:56
*** avolkov has quit IRC21:59
*** yaawang_ has joined #openstack21:59
*** yaawang has quit IRC21:59
*** s_berg has quit IRC22:01
*** morazi_ has joined #openstack22:02
*** alexmcleod_ has joined #openstack22:03
*** born2bake has quit IRC22:03
*** alexmcleod has quit IRC22:03
*** morazi has quit IRC22:03
*** andy_ has quit IRC22:04
*** jathan has quit IRC22:04
*** irclogbot_3 has quit IRC22:07
*** benj_ has quit IRC22:07
*** factor has joined #openstack22:07
*** skyraven has quit IRC22:08
*** terdei has quit IRC22:08
*** tobberydberg has quit IRC22:08
*** terdei has joined #openstack22:09
*** benj_ has joined #openstack22:09
*** tobberydberg has joined #openstack22:09
*** Nafallo has quit IRC22:12
*** andy_ has joined #openstack22:12
*** irclogbot_2 has joined #openstack22:14
*** s_berg has joined #openstack22:20
*** icarusfactor has joined #openstack22:26
*** factor has quit IRC22:26
*** s_berg has quit IRC22:27
*** andy_ has quit IRC22:30
*** mugsie has quit IRC22:33
*** haleyb has quit IRC22:33
*** ChrisPriceAB has quit IRC22:33
*** brokencycle has quit IRC22:33
*** lastmikoi has quit IRC22:33
*** BH23 has quit IRC22:33
*** tris has quit IRC22:33
*** ttx has quit IRC22:33
*** krah has quit IRC22:33
*** khyr0n_ has quit IRC22:33
*** martin has quit IRC22:33
*** gabriel1109 has quit IRC22:33
*** brad[] has quit IRC22:33
*** DHE has quit IRC22:33
*** M0nk3Ee has quit IRC22:33
*** krisd has quit IRC22:33
*** nwonknu has quit IRC22:33
*** tomaw has quit IRC22:33
*** somepoortech has quit IRC22:33
*** LarsErikP has quit IRC22:33
*** Reepicheep has quit IRC22:33
*** brwyatt has quit IRC22:33
*** corvus has quit IRC22:33
*** pleia2 has quit IRC22:33
*** seba has quit IRC22:33
*** gary_perkins has quit IRC22:33
*** f0o has quit IRC22:33
*** hugokuo has quit IRC22:33
*** tru_tru has quit IRC22:33
*** Roedy has quit IRC22:33
*** PrinzElvis has quit IRC22:33
*** admin0 has quit IRC22:33
*** shubjero has quit IRC22:33
*** janno has quit IRC22:33
*** ab2434_ has quit IRC22:33
*** benj_ has quit IRC22:33
*** dpaterson has quit IRC22:33
*** johnsom has quit IRC22:33
*** philroche has quit IRC22:33
*** gixx has quit IRC22:33
*** arturo has quit IRC22:33
*** tonyb[m] has quit IRC22:33
*** dexash has quit IRC22:33
*** Nizars has quit IRC22:33
*** tdasilva has quit IRC22:33
*** NobodyCam has quit IRC22:33
*** marbindrakon has quit IRC22:33
*** gyee has quit IRC22:33
*** jobewan has quit IRC22:33
*** KeithMnemonic has quit IRC22:33
*** lightstalker has quit IRC22:33
*** jv has quit IRC22:33
*** adrianc has quit IRC22:33
*** malevolent_ has quit IRC22:33
*** shokohsc has quit IRC22:33
*** TheJulia has quit IRC22:33
*** iamweswilson has quit IRC22:33
*** albert23 has quit IRC22:33
*** mattiasj2 has quit IRC22:33
*** emptynine has quit IRC22:33
*** runcz has quit IRC22:33
*** ccha2 has quit IRC22:33
*** JD|cloud has quit IRC22:33
*** mnaser has quit IRC22:33
*** tkajinam has quit IRC22:33
*** daknob has quit IRC22:33
*** hindret has quit IRC22:33
*** servagem has quit IRC22:33
*** tinwood has quit IRC22:33
*** Euph0ria has quit IRC22:33
*** mskalka has quit IRC22:33
*** megheisler has quit IRC22:33
*** chicocvenancio has quit IRC22:33
*** jmlowe has quit IRC22:33
*** thomasfedb has quit IRC22:33
*** gmann has quit IRC22:33
*** rajinir has quit IRC22:33
*** bl0m1 has quit IRC22:33
*** andreaf has quit IRC22:33
*** asidorenko has quit IRC22:33
*** ebbex has quit IRC22:33
*** Spritzgebaeck has quit IRC22:33
*** verdurin has quit IRC22:33
*** godlike has quit IRC22:33
*** systemdave has quit IRC22:33
*** juvenal has quit IRC22:33
*** mmercer has quit IRC22:33
*** woutervb has quit IRC22:33
*** madsara has quit IRC22:33
*** redkrieg has quit IRC22:33
*** yaawang_ has quit IRC22:33
*** arkan has quit IRC22:33
*** sangeet has quit IRC22:33
*** bbowen_ has quit IRC22:33
*** celebdor has quit IRC22:33
*** dosaboy has quit IRC22:33
*** RedW has quit IRC22:33
*** strobert has quit IRC22:33
*** wpp has quit IRC22:33
*** seongsoocho has quit IRC22:33
*** vblando has quit IRC22:33
*** mnasiadka has quit IRC22:33
*** gavlee has quit IRC22:33
*** lifeless has quit IRC22:33
*** mchlumsky9 has quit IRC22:33
*** mulbc has quit IRC22:33
*** eb0t has quit IRC22:33
*** yankcrime has quit IRC22:33
*** bobey has quit IRC22:33
*** devfaz has quit IRC22:33
*** icarusfactor has quit IRC22:33
*** billp has quit IRC22:33
*** jangutter_ has quit IRC22:33
*** also_stingrayza has quit IRC22:33
*** Goneri has quit IRC22:33
*** JamesBenson has quit IRC22:33
*** avivgt has quit IRC22:33
*** _0x5eb_ has quit IRC22:33
*** dayou has quit IRC22:33
*** drznpy has quit IRC22:33
*** JaySee has quit IRC22:33
*** kplant has quit IRC22:33
*** BrownBear has quit IRC22:33
*** vesper11 has quit IRC22:33
*** shpaq has quit IRC22:33
*** eldritch has quit IRC22:33
*** wspthr has quit IRC22:33
*** hamalq has quit IRC22:33
*** spiral has quit IRC22:33
*** BlackDex has quit IRC22:33
*** erbarr has quit IRC22:33
*** toolz has quit IRC22:33
*** melwitt has quit IRC22:33
*** stac has quit IRC22:33
*** logan- has quit IRC22:33
*** tyldis has quit IRC22:33
*** Lucas_Gray has quit IRC22:33
*** jmasud has quit IRC22:33
*** wings has quit IRC22:33
*** imega has quit IRC22:33
*** paladox has quit IRC22:33
*** maharg101 has quit IRC22:33
*** djhankb has quit IRC22:33
*** cgfbee has quit IRC22:33
*** jab416171 has quit IRC22:33
*** Arsenick has quit IRC22:33
*** arxcruz has quit IRC22:33
*** illuminated has quit IRC22:33
*** NewJorg has quit IRC22:33
*** Chaser has quit IRC22:33
*** ddstreet has quit IRC22:33
*** noodle has quit IRC22:33
*** jhesketh has quit IRC22:33
*** chrisaw has quit IRC22:33
*** mloza has quit IRC22:33
*** PhilSliderS has quit IRC22:33
*** DKNG has quit IRC22:33
*** johanssone has quit IRC22:33
*** leifmadsen has quit IRC22:33
*** rektide has quit IRC22:33
*** irclogbot_2 has quit IRC22:33
*** tobberydberg has quit IRC22:33
*** terdei has quit IRC22:33
*** pppingme has quit IRC22:33
*** nksegos has quit IRC22:33
*** sorin-mihai__ has quit IRC22:33
*** mamercad has quit IRC22:33
*** cswang has quit IRC22:33
*** delarge has quit IRC22:33
*** decimuscorvinus has quit IRC22:33
*** aconole has quit IRC22:33
*** ballot has quit IRC22:33
*** whyz has quit IRC22:33
*** pguimaraes has quit IRC22:33
*** dfarrell07 has quit IRC22:33
*** gregwork has quit IRC22:33
*** masayukig has quit IRC22:33
*** cp- has quit IRC22:33
*** jrist has quit IRC22:33
*** partlycloudy has quit IRC22:33
*** rsrchboy has quit IRC22:33
*** tsmith2 has quit IRC22:33
*** Domin has quit IRC22:33
*** crazzy has quit IRC22:33
*** ChanServ has quit IRC22:33
*** morazi_ has quit IRC22:33
*** Hazelesque has quit IRC22:33
*** m1p has quit IRC22:33
*** mrtadis has quit IRC22:33
*** BloqueNegro has quit IRC22:33
*** varesa has quit IRC22:33
*** Helio- has quit IRC22:33
*** persia has quit IRC22:33
*** Nakato has quit IRC22:33
*** mgagne has quit IRC22:33
*** addyess_ has quit IRC22:33
*** sbetrium has quit IRC22:33
*** sshnaidm has quit IRC22:33
*** mmethot has quit IRC22:33
*** hqdruxn08 has quit IRC22:33
*** spiette has quit IRC22:33
*** thorre has quit IRC22:33
*** noogie has quit IRC22:33
*** Madkiss has quit IRC22:33
*** vquicksilver has quit IRC22:33
*** dansmith has quit IRC22:33
*** aning_ has quit IRC22:33
*** kmarc has quit IRC22:33
*** KnownSyntax has quit IRC22:33
*** ianw has quit IRC22:33
*** radez has quit IRC22:33
*** osmanlicilegi has quit IRC22:33
*** rha has quit IRC22:33
*** sw3 has quit IRC22:33
*** frickler has quit IRC22:33
*** dsneddon has quit IRC22:33
*** martinst has quit IRC22:33
*** cz3 has quit IRC22:33
*** Warped has quit IRC22:33
*** pcaruana has quit IRC22:33
*** dasp_ has quit IRC22:33
*** asbalderson has quit IRC22:33
*** JSharp has quit IRC22:33
*** andrewbogott has quit IRC22:33
*** diw has quit IRC22:33
*** tabakhase has quit IRC22:33
*** donnyd has quit IRC22:33
*** jrosser has quit IRC22:33
*** JStoker has quit IRC22:33
*** hoonetorg has quit IRC22:33
*** kklimonda has quit IRC22:33
*** rpittau|afk has quit IRC22:33
*** cyberpear has quit IRC22:33
*** Adri2000 has quit IRC22:33
*** jroll has quit IRC22:33
*** skelett has quit IRC22:33
*** StevenK has quit IRC22:33
*** ChosSimbaOne has quit IRC22:33
*** raorn has quit IRC22:33
*** fungi has quit IRC22:33
*** squarebracket has quit IRC22:33
*** alexmcleod_ has quit IRC22:33
*** joea has quit IRC22:33
*** random_yanek has quit IRC22:33
*** renich has quit IRC22:33
*** phenom has quit IRC22:33
*** darvon has quit IRC22:33
*** andrea15 has quit IRC22:33
*** jistr has quit IRC22:33
*** preece has quit IRC22:33
*** knikolla has quit IRC22:33
*** Iambchop has quit IRC22:33
*** jemangs has quit IRC22:33
*** jberg-dev has quit IRC22:33
*** calbers has quit IRC22:33
*** somtom has quit IRC22:33
*** marvs has quit IRC22:33
*** znf has quit IRC22:33
*** jidar has quit IRC22:33
*** ikonia has quit IRC22:33
*** lchabert has quit IRC22:33
*** aluria has quit IRC22:33
*** jtomasek has quit IRC22:33
*** trident has quit IRC22:33
*** fresta has quit IRC22:33
*** tboerger has quit IRC22:33
*** herrsergio has quit IRC22:33
*** guillaumec has quit IRC22:33
*** timburke has quit IRC22:33
*** jamespage has quit IRC22:33
*** rodrigods has quit IRC22:33
*** obre has quit IRC22:33
*** larsks has quit IRC22:33
*** Dev0n has quit IRC22:33
*** squarebracket has joined #openstack22:37
*** fungi has joined #openstack22:37
*** raorn has joined #openstack22:37
*** ChosSimbaOne has joined #openstack22:37
*** StevenK has joined #openstack22:37
*** skelett has joined #openstack22:37
*** jroll has joined #openstack22:37
*** Adri2000 has joined #openstack22:37
*** cyberpear has joined #openstack22:37
*** rpittau|afk has joined #openstack22:37
*** kklimonda has joined #openstack22:37
*** hoonetorg has joined #openstack22:37
*** JStoker has joined #openstack22:37
*** jrosser has joined #openstack22:37
*** tabakhase has joined #openstack22:37
*** diw has joined #openstack22:37
*** andrewbogott has joined #openstack22:37
*** asbalderson has joined #openstack22:37
*** donnyd has joined #openstack22:37
*** dasp_ has joined #openstack22:37
*** pcaruana has joined #openstack22:37
*** Warped has joined #openstack22:37
*** cz3 has joined #openstack22:37
*** martinst has joined #openstack22:37
*** dsneddon has joined #openstack22:37
*** hugokuo has joined #openstack22:37
*** f0o has joined #openstack22:37
*** gary_perkins has joined #openstack22:37
*** rektide has joined #openstack22:37
*** johanssone has joined #openstack22:37
*** leifmadsen has joined #openstack22:37
*** DKNG has joined #openstack22:37
*** PhilSliderS has joined #openstack22:37
*** mloza has joined #openstack22:37
*** chrisaw has joined #openstack22:37
*** jhesketh has joined #openstack22:37
*** noodle has joined #openstack22:37
*** ddstreet has joined #openstack22:37
*** Chaser has joined #openstack22:37
*** NewJorg has joined #openstack22:37
*** illuminated has joined #openstack22:37
*** arxcruz has joined #openstack22:37
*** Arsenick has joined #openstack22:37
*** jab416171 has joined #openstack22:37
*** cgfbee has joined #openstack22:37
*** djhankb has joined #openstack22:37
*** maharg101 has joined #openstack22:37
*** paladox has joined #openstack22:37
*** imega has joined #openstack22:37
*** wings has joined #openstack22:37
*** jmasud has joined #openstack22:37
*** Lucas_Gray has joined #openstack22:37
*** wspthr has joined #openstack22:37
*** eldritch has joined #openstack22:37
*** shpaq has joined #openstack22:37
*** vesper11 has joined #openstack22:37
*** BrownBear has joined #openstack22:37
*** JaySee has joined #openstack22:37
*** drznpy has joined #openstack22:37
*** kplant has joined #openstack22:37
*** dayou has joined #openstack22:37
*** avivgt has joined #openstack22:37
*** JamesBenson has joined #openstack22:37
*** Goneri has joined #openstack22:37
*** also_stingrayza has joined #openstack22:37
*** jangutter_ has joined #openstack22:37
*** billp has joined #openstack22:37
*** icarusfactor has joined #openstack22:37
*** NobodyCam has joined #openstack22:37
*** tdasilva has joined #openstack22:37
*** Nizars has joined #openstack22:37
*** dexash has joined #openstack22:37
*** tonyb[m] has joined #openstack22:37
*** arturo has joined #openstack22:37
*** gixx has joined #openstack22:37
*** philroche has joined #openstack22:37
*** dpaterson has joined #openstack22:37
*** johnsom has joined #openstack22:37
*** benj_ has joined #openstack22:37
*** tyldis has joined #openstack22:37
*** logan- has joined #openstack22:37
*** stac has joined #openstack22:37
*** melwitt has joined #openstack22:37
*** toolz has joined #openstack22:37
*** erbarr has joined #openstack22:37
*** BlackDex has joined #openstack22:37
*** spiral has joined #openstack22:37
*** hamalq has joined #openstack22:37
*** emptynine has joined #openstack22:37
*** mattiasj2 has joined #openstack22:37
*** albert23 has joined #openstack22:37
*** iamweswilson has joined #openstack22:37
*** TheJulia has joined #openstack22:37
*** ccha2 has joined #openstack22:37
*** runcz has joined #openstack22:37
*** shokohsc has joined #openstack22:37
*** malevolent_ has joined #openstack22:37
*** adrianc has joined #openstack22:37
*** jv has joined #openstack22:37
*** lightstalker has joined #openstack22:37
*** KeithMnemonic has joined #openstack22:37
*** jobewan has joined #openstack22:37
*** gyee has joined #openstack22:37
*** marbindrakon has joined #openstack22:37
*** Dev0n has joined #openstack22:37
*** larsks has joined #openstack22:37
*** obre has joined #openstack22:37
*** jamespage has joined #openstack22:37
*** timburke has joined #openstack22:37
*** rodrigods has joined #openstack22:37
*** herrsergio has joined #openstack22:37
*** tboerger has joined #openstack22:37
*** fresta has joined #openstack22:37
*** trident has joined #openstack22:37
*** jtomasek has joined #openstack22:37
*** guillaumec has joined #openstack22:37
*** janno has joined #openstack22:37
*** admin0 has joined #openstack22:37
*** PrinzElvis has joined #openstack22:37
*** Roedy has joined #openstack22:37
*** tru_tru has joined #openstack22:37
*** shubjero has joined #openstack22:37
*** ChanServ has joined #openstack22:37
*** krah has joined #openstack22:37
*** khyr0n_ has joined #openstack22:37
*** martin has joined #openstack22:37
*** gabriel1109 has joined #openstack22:37
*** brad[] has joined #openstack22:37
*** M0nk3Ee has joined #openstack22:37
*** DHE has joined #openstack22:37
*** krisd has joined #openstack22:37
*** nwonknu has joined #openstack22:37
*** tepper.freenode.net sets mode: +o ChanServ22:37
*** tomaw has joined #openstack22:37
*** somepoortech has joined #openstack22:37
*** LarsErikP has joined #openstack22:37
*** Reepicheep has joined #openstack22:37
*** brwyatt has joined #openstack22:37
*** corvus has joined #openstack22:37
*** pleia2 has joined #openstack22:37
*** seba has joined #openstack22:37
*** mugsie has joined #openstack22:37
*** haleyb has joined #openstack22:37
*** ChrisPriceAB has joined #openstack22:37
*** brokencycle has joined #openstack22:37
*** lastmikoi has joined #openstack22:37
*** BH23 has joined #openstack22:37
*** tris has joined #openstack22:37
*** addyess_ has joined #openstack22:38
*** sbetrium has joined #openstack22:38
*** sshnaidm has joined #openstack22:38
*** mmethot has joined #openstack22:38
*** hqdruxn08 has joined #openstack22:38
*** spiette has joined #openstack22:38
*** thorre has joined #openstack22:38
*** Madkiss has joined #openstack22:38
*** noogie has joined #openstack22:38
*** vquicksilver has joined #openstack22:38
*** dansmith has joined #openstack22:38
*** aning_ has joined #openstack22:38
*** kmarc has joined #openstack22:38
*** ianw has joined #openstack22:38
*** radez has joined #openstack22:38
*** osmanlicilegi has joined #openstack22:38
*** rha has joined #openstack22:38
*** sw3 has joined #openstack22:38
*** frickler has joined #openstack22:38
*** sbetrium has quit IRC22:38
*** cyberpear has quit IRC22:38
*** ttx has joined #openstack22:38
*** yaawang_ has joined #openstack22:38
*** arkan has joined #openstack22:38
*** sangeet has joined #openstack22:38
*** bbowen_ has joined #openstack22:38
*** celebdor has joined #openstack22:38
*** dosaboy has joined #openstack22:38
*** RedW has joined #openstack22:38
*** strobert has joined #openstack22:38
*** wpp has joined #openstack22:38
*** gavlee has joined #openstack22:38
*** lifeless has joined #openstack22:38
*** mchlumsky9 has joined #openstack22:38
*** mulbc has joined #openstack22:38
*** eb0t has joined #openstack22:38
*** yankcrime has joined #openstack22:38
*** bobey has joined #openstack22:38
*** devfaz has joined #openstack22:38
*** morazi_ has joined #openstack22:38
*** Hazelesque has joined #openstack22:38
*** m1p has joined #openstack22:38
*** mrtadis has joined #openstack22:38
*** BloqueNegro has joined #openstack22:38
*** varesa has joined #openstack22:38
*** Helio- has joined #openstack22:38
*** mgagne has joined #openstack22:38
*** persia has joined #openstack22:38
*** Nakato has joined #openstack22:38
*** s_berg has joined #openstack22:38
*** varesa has quit IRC22:38
*** ab2434_ has joined #openstack22:38
*** irclogbot_2 has joined #openstack22:38
*** tobberydberg has joined #openstack22:38
*** terdei has joined #openstack22:38
*** pppingme has joined #openstack22:38
*** ballot has joined #openstack22:38
*** nksegos has joined #openstack22:38
*** sorin-mihai__ has joined #openstack22:38
*** mamercad has joined #openstack22:38
*** cswang has joined #openstack22:38
*** delarge has joined #openstack22:38
*** decimuscorvinus has joined #openstack22:38
*** aconole has joined #openstack22:38
*** whyz has joined #openstack22:38
*** pguimaraes has joined #openstack22:38
*** gregwork has joined #openstack22:38
*** dfarrell07 has joined #openstack22:38
*** masayukig has joined #openstack22:38
*** cp- has joined #openstack22:38
*** jrist has joined #openstack22:38
*** partlycloudy has joined #openstack22:38
*** rsrchboy has joined #openstack22:38
*** crazzy has joined #openstack22:38
*** tsmith2 has joined #openstack22:38
*** Domin has joined #openstack22:38
*** redkrieg has joined #openstack22:39
*** JD|cloud has joined #openstack22:39
*** mnaser has joined #openstack22:39
*** tkajinam has joined #openstack22:39
*** daknob has joined #openstack22:39
*** hindret has joined #openstack22:39
*** servagem has joined #openstack22:39
*** tinwood has joined #openstack22:39
*** Euph0ria has joined #openstack22:39
*** mskalka has joined #openstack22:39
*** megheisler has joined #openstack22:39
*** chicocvenancio has joined #openstack22:39
*** jmlowe has joined #openstack22:39
*** gmann has joined #openstack22:39
*** thomasfedb has joined #openstack22:39
*** rajinir has joined #openstack22:39
*** andreaf has joined #openstack22:39
*** asidorenko has joined #openstack22:39
*** ebbex has joined #openstack22:39
*** Spritzgebaeck has joined #openstack22:39
*** madsara has joined #openstack22:39
*** verdurin has joined #openstack22:39
*** godlike has joined #openstack22:39
*** systemdave has joined #openstack22:39
*** juvenal has joined #openstack22:39
*** mmercer has joined #openstack22:39
*** woutervb has joined #openstack22:39
*** erbarr has quit IRC22:39
*** philroche has quit IRC22:39
*** jrosser has quit IRC22:40
*** geck has quit IRC22:40
*** andrea15 has joined #openstack22:40
*** gregwork has quit IRC22:40
*** JSharp has joined #openstack22:40
*** JD|cloud has quit IRC22:41
*** jonmasters has quit IRC22:41
*** cz3 has quit IRC22:41
*** andy_ has joined #openstack22:41
*** mnaser has quit IRC22:41
*** thomasfedb has quit IRC22:41
*** gmann has quit IRC22:41
*** coreycb has quit IRC22:41
*** beisner has quit IRC22:41
*** philroche has joined #openstack22:42
*** geck has joined #openstack22:42
*** joea has joined #openstack22:42
*** phenom has joined #openstack22:42
*** darvon has joined #openstack22:42
*** jistr has joined #openstack22:42
*** preece has joined #openstack22:42
*** knikolla has joined #openstack22:42
*** Iambchop has joined #openstack22:42
*** jemangs has joined #openstack22:42
*** jberg-dev has joined #openstack22:42
*** calbers has joined #openstack22:42
*** somtom has joined #openstack22:42
*** marvs has joined #openstack22:42
*** znf has joined #openstack22:42
*** jidar has joined #openstack22:42
*** lchabert has joined #openstack22:42
*** aluria has joined #openstack22:42
*** preece has quit IRC22:42
*** jonmasters has joined #openstack22:43
*** coreycb has joined #openstack22:43
*** _0x5eb_ has joined #openstack22:43
*** chicocvenancio has quit IRC22:43
*** erbarr has joined #openstack22:43
*** preece has joined #openstack22:43
*** jrosser has joined #openstack22:44
*** gregwork has joined #openstack22:44
*** ikonia has joined #openstack22:44
*** gmann has joined #openstack22:44
*** beisner has joined #openstack22:44
*** sbetrium has joined #openstack22:44
*** KnownSyntax has joined #openstack22:44
*** chicocvenancio has joined #openstack22:44
*** cz3 has joined #openstack22:44
*** JD|cloud has joined #openstack22:45
*** thomasfedb has joined #openstack22:45
*** bl0m1 has joined #openstack22:46
*** cyberpear has joined #openstack22:48
*** random_yanek has joined #openstack22:48
*** mnaser has joined #openstack22:48
*** cyberpear has quit IRC22:49
*** cyberpear has joined #openstack22:51
*** rcernin has joined #openstack22:51
*** vblando has joined #openstack22:51
*** rcernin has quit IRC22:53
*** rcernin has joined #openstack22:54
*** varesa has joined #openstack22:55
*** jmasud has quit IRC22:59
*** spiral has quit IRC23:01
*** mnasiadka has joined #openstack23:02
*** markvoelker has joined #openstack23:14
*** avivgt has quit IRC23:14
*** markvoelker has quit IRC23:19
*** Goneri has quit IRC23:24

Generated by irclog2html.py 2.17.2 by Marius Gedminas - find it at https://mg.pov.lt/irclog2html/!