Saturday, 2017-12-23

*** edmondsw has joined #openstack-meeting00:01
*** ijw has joined #openstack-meeting00:02
*** edmondsw has quit IRC00:05
*** heyongli has quit IRC00:09
*** heyongli has joined #openstack-meeting00:09
*** ijw has quit IRC00:09
*** fnaval has joined #openstack-meeting00:13
*** fnaval has quit IRC00:16
*** heyongli has quit IRC00:19
*** heyongli has joined #openstack-meeting00:19
*** fnaval has joined #openstack-meeting00:24
*** gongysh has joined #openstack-meeting00:24
*** fnaval has quit IRC00:27
*** heyongli has quit IRC00:29
*** heyongli has joined #openstack-meeting00:29
*** jamesmcarthur has quit IRC00:31
*** gongysh has quit IRC00:32
*** chyka has quit IRC00:39
*** heyongli has quit IRC00:39
*** heyongli has joined #openstack-meeting00:40
*** artom has joined #openstack-meeting00:41
*** vishwanathj has quit IRC00:46
*** wanghao_ has quit IRC00:49
*** wanghao has joined #openstack-meeting00:50
*** heyongli has quit IRC00:50
*** heyongli has joined #openstack-meeting00:50
*** ekcs has joined #openstack-meeting00:51
*** markvoelker has joined #openstack-meeting00:52
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting00:56
*** fnaval has joined #openstack-meeting00:57
*** heyongli has quit IRC01:00
*** heyongli has joined #openstack-meeting01:00
*** fnaval has quit IRC01:00
*** salv-orlando has quit IRC01:01
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting01:01
*** heyongli has quit IRC01:10
*** heyongli has joined #openstack-meeting01:10
*** cdub has joined #openstack-meeting01:11
*** heyongli has quit IRC01:20
*** heyongli has joined #openstack-meeting01:21
*** links has joined #openstack-meeting01:21
*** kiennt26 has joined #openstack-meeting01:22
*** markvoelker has quit IRC01:25
*** HeOS has quit IRC01:29
*** heyongli has quit IRC01:31
*** heyongli has joined #openstack-meeting01:31
*** markvoelker has joined #openstack-meeting01:34
*** ijw has joined #openstack-meeting01:38
*** jamesmcarthur has quit IRC01:38
*** fnaval has joined #openstack-meeting01:39
*** heyongli has quit IRC01:41
*** heyongli has joined #openstack-meeting01:41
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting01:41
*** ijw has quit IRC01:42
*** fnaval has quit IRC01:43
*** jungleboyj has quit IRC01:46
*** edmondsw has joined #openstack-meeting01:49
*** heyongli has quit IRC01:51
*** heyongli has joined #openstack-meeting01:51
*** zhurong has joined #openstack-meeting01:52
*** felipemonteiro__ has joined #openstack-meeting01:52
*** edmondsw has quit IRC01:53
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting01:57
*** heyongli has quit IRC02:01
*** heyongli has joined #openstack-meeting02:02
*** salv-orlando has quit IRC02:02
*** SerenaFeng has joined #openstack-meeting02:02
*** rcernin has joined #openstack-meeting02:10
*** heyongli has quit IRC02:12
*** heyongli has joined #openstack-meeting02:12
*** wanghao has quit IRC02:16
*** wanghao has joined #openstack-meeting02:17
*** armax has joined #openstack-meeting02:20
*** heyongli has quit IRC02:22
*** heyongli has joined #openstack-meeting02:22
*** kiennt26 has quit IRC02:31
*** heyongli has quit IRC02:32
*** heyongli has joined #openstack-meeting02:32
*** fnaval has joined #openstack-meeting02:37
*** fnaval has quit IRC02:40
*** fnaval has joined #openstack-meeting02:41
*** heyongli has quit IRC02:42
*** heyongli has joined #openstack-meeting02:43
*** fnaval has quit IRC02:45
*** kiennt26 has joined #openstack-meeting02:45
*** zhurong has quit IRC02:50
*** kiennt26 has quit IRC02:50
*** heyongli has quit IRC02:53
*** heyongli has joined #openstack-meeting02:53
*** felipemonteiro__ has quit IRC02:57
*** fnaval has joined #openstack-meeting02:57
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting02:58
*** fnaval has quit IRC03:00
*** salv-orlando has quit IRC03:02
*** heyongli has quit IRC03:03
*** heyongli has joined #openstack-meeting03:04
*** liuyulong has joined #openstack-meeting03:13
*** heyongli has quit IRC03:13
*** heyongli has joined #openstack-meeting03:13
*** toan has quit IRC03:14
*** toan has joined #openstack-meeting03:17
*** rajulk has joined #openstack-meeting03:22
*** heyongli has quit IRC03:23
*** heyongli has joined #openstack-meeting03:24
*** jamesmcarthur has quit IRC03:26
*** fnaval has joined #openstack-meeting03:28
*** rbudden has joined #openstack-meeting03:28
*** rcernin has quit IRC03:29
*** fnaval has quit IRC03:30
*** cdub has quit IRC03:33
*** heyongli has quit IRC03:34
*** heyongli has joined #openstack-meeting03:34
*** edmondsw has joined #openstack-meeting03:37
*** edmondsw has quit IRC03:42
*** ijw has joined #openstack-meeting03:43
*** heyongli has quit IRC03:44
*** heyongli has joined #openstack-meeting03:44
*** david-lyle has quit IRC03:46
*** david-lyle has joined #openstack-meeting03:46
*** ericyoung has quit IRC03:48
*** ijw has quit IRC03:48
*** ericyoung has joined #openstack-meeting03:49
*** heyongli has quit IRC03:54
*** heyongli has joined #openstack-meeting03:54
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting03:58
*** salv-orlando has quit IRC04:03
*** heyongli has quit IRC04:04
*** heyongli has joined #openstack-meeting04:05
*** mriedem has quit IRC04:14
*** heyongli has quit IRC04:15
*** heyongli has joined #openstack-meeting04:15
*** dbecker has quit IRC04:24
*** heyongli has quit IRC04:25
*** heyongli has joined #openstack-meeting04:25
*** fnaval has joined #openstack-meeting04:26
*** fnaval has quit IRC04:28
*** markvoelker has quit IRC04:34
*** heyongli has quit IRC04:35
*** heyongli has joined #openstack-meeting04:35
*** dbecker has joined #openstack-meeting04:37
*** heyongli has quit IRC04:45
*** heyongli has joined #openstack-meeting04:46
*** gongysh has joined #openstack-meeting04:52
*** heyongli has quit IRC04:56
*** heyongli has joined #openstack-meeting04:56
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting04:59
*** fnaval has joined #openstack-meeting05:00
*** fnaval_ has joined #openstack-meeting05:03
*** fnaval has quit IRC05:03
*** salv-orlando has quit IRC05:04
*** heyongli has quit IRC05:06
*** fnaval_ has quit IRC05:06
*** heyongli has joined #openstack-meeting05:06
*** rcernin has joined #openstack-meeting05:08
*** heyongli has quit IRC05:16
*** heyongli has joined #openstack-meeting05:16
*** fnaval_ has joined #openstack-meeting05:17
*** gongysh has quit IRC05:21
*** armax has quit IRC05:21
*** fnaval_ has quit IRC05:21
*** fnaval has joined #openstack-meeting05:23
*** edmondsw has joined #openstack-meeting05:25
*** fnaval has quit IRC05:26
*** heyongli has quit IRC05:26
*** heyongli has joined #openstack-meeting05:27
*** edmondsw has quit IRC05:29
*** heyongli has quit IRC05:37
*** heyongli has joined #openstack-meeting05:37
*** fnaval has joined #openstack-meeting05:44
*** heyongli has quit IRC05:47
*** heyongli has joined #openstack-meeting05:47
*** fnaval has quit IRC05:49
*** fnaval has joined #openstack-meeting05:49
*** rajulk has quit IRC05:52
*** fnaval has quit IRC05:53
*** heyongli has quit IRC05:57
*** heyongli has joined #openstack-meeting05:57
*** yangyapeng has quit IRC06:00
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting06:00
*** salv-orlando has quit IRC06:05
*** heyongli has quit IRC06:07
*** heyongli has joined #openstack-meeting06:08
*** armax has joined #openstack-meeting06:12
*** ssathaye has quit IRC06:15
*** ssathaye has joined #openstack-meeting06:16
*** armax has quit IRC06:17
*** armax has joined #openstack-meeting06:17
*** armax has quit IRC06:17
*** heyongli has quit IRC06:18
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting06:18
*** armax has joined #openstack-meeting06:18
*** heyongli has joined #openstack-meeting06:18
*** armax has quit IRC06:18
*** armax has joined #openstack-meeting06:18
*** armax has quit IRC06:19
*** gongysh has joined #openstack-meeting06:19
*** armax has joined #openstack-meeting06:19
*** armax has quit IRC06:20
*** armax has joined #openstack-meeting06:20
*** armax has quit IRC06:20
*** armax has joined #openstack-meeting06:21
*** armax has quit IRC06:21
*** armax has joined #openstack-meeting06:22
*** jamesmcarthur has quit IRC06:22
*** armax has quit IRC06:22
*** yamamoto has joined #openstack-meeting06:23
*** heyongli has quit IRC06:28
*** heyongli has joined #openstack-meeting06:28
*** markvoelker has joined #openstack-meeting06:34
*** zhhuabj has quit IRC06:37
*** yamamoto has quit IRC06:38
*** heyongli has quit IRC06:38
*** heyongli has joined #openstack-meeting06:38
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting06:46
*** yamamoto has joined #openstack-meeting06:48
*** heyongli has quit IRC06:48
*** heyongli has joined #openstack-meeting06:49
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting06:49
*** fnaval has joined #openstack-meeting06:57
*** zhongjun has quit IRC06:58
*** zhongjun has joined #openstack-meeting06:58
*** heyongli has quit IRC06:59
*** heyongli has joined #openstack-meeting06:59
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting07:01
*** fnaval has quit IRC07:02
*** salv-orlando has quit IRC07:05
*** markvoelker has quit IRC07:08
*** heyongli has quit IRC07:09
*** heyongli has joined #openstack-meeting07:09
*** edmondsw has joined #openstack-meeting07:13
*** fnaval has joined #openstack-meeting07:16
*** edmondsw has quit IRC07:18
*** heyongli has quit IRC07:19
*** heyongli has joined #openstack-meeting07:19
*** fnaval has quit IRC07:21
*** heyongli has quit IRC07:29
*** heyongli has joined #openstack-meeting07:30
*** yangyapeng has quit IRC07:33
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting07:34
*** rcernin has quit IRC07:35
*** ihrachys has quit IRC07:39
*** ihrachys has joined #openstack-meeting07:40
*** heyongli has quit IRC07:40
*** heyongli has joined #openstack-meeting07:40
*** fnaval has joined #openstack-meeting07:48
*** fnaval has quit IRC07:50
*** heyongli has quit IRC07:50
*** fnaval has joined #openstack-meeting07:50
*** heyongli has joined #openstack-meeting07:50
*** fnaval has quit IRC07:55
*** ijw has joined #openstack-meeting07:58
*** heyongli has quit IRC08:00
*** heyongli has joined #openstack-meeting08:00
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting08:01
*** ijw has quit IRC08:03
*** salv-orlando has quit IRC08:06
*** heyongli has quit IRC08:10
*** heyongli has joined #openstack-meeting08:11
*** heyongli has quit IRC08:21
*** heyongli has joined #openstack-meeting08:21
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting08:22
*** yamamoto has quit IRC08:26
*** jamesmcarthur has quit IRC08:27
*** heyongli has quit IRC08:31
*** heyongli has joined #openstack-meeting08:31
*** yamamoto has joined #openstack-meeting08:38
*** heyongli has quit IRC08:41
*** heyongli has joined #openstack-meeting08:41
*** wanghao has quit IRC08:46
*** heyongli has quit IRC08:51
*** heyongli has joined #openstack-meeting08:52
*** fnaval has joined #openstack-meeting08:52
*** yamamoto has quit IRC08:56
*** fnaval has quit IRC08:56
*** yamamoto has joined #openstack-meeting08:59
*** heyongli has quit IRC09:02
*** ad_rien_ has quit IRC09:02
*** heyongli has joined #openstack-meeting09:02
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting09:02
*** yamamoto has quit IRC09:04
*** eN_Guruprasad_Rn has joined #openstack-meeting09:04
*** Alex_Staf_ has joined #openstack-meeting09:05
*** markvoelker has joined #openstack-meeting09:05
*** salv-orlando has quit IRC09:06
*** heyongli has quit IRC09:12
*** heyongli has joined #openstack-meeting09:12
*** Alex_Staf_ has quit IRC09:13
*** heyongli has quit IRC09:22
*** chyka has joined #openstack-meeting09:22
*** heyongli has joined #openstack-meeting09:22
*** gongysh has quit IRC09:24
*** chyka has quit IRC09:25
*** gongysh has joined #openstack-meeting09:26
*** gongysh has quit IRC09:26
*** chyka has joined #openstack-meeting09:28
*** Alex_Staf_ has joined #openstack-meeting09:29
*** chyka has quit IRC09:31
*** heyongli has quit IRC09:32
*** heyongli has joined #openstack-meeting09:33
*** markvoelker has quit IRC09:38
*** heyongli has quit IRC09:43
*** heyongli has joined #openstack-meeting09:43
*** yamamoto has joined #openstack-meeting09:44
*** yamamoto has quit IRC09:49
*** heyongli has quit IRC09:53
*** heyongli has joined #openstack-meeting09:53
*** slaweq has joined #openstack-meeting09:56
*** yamamoto has joined #openstack-meeting09:59
*** heyongli has quit IRC10:03
*** heyongli has joined #openstack-meeting10:03
*** yamamoto has quit IRC10:04
*** Alex_Staf_ has quit IRC10:07
*** fnaval has joined #openstack-meeting10:08
*** diablo_rojo has quit IRC10:10
*** fnaval has quit IRC10:13
*** kiennt26 has joined #openstack-meeting10:13
*** heyongli has quit IRC10:13
*** heyongli has joined #openstack-meeting10:14
*** slaweq has quit IRC10:20
*** heyongli has quit IRC10:24
*** heyongli has joined #openstack-meeting10:24
*** zhhuabj has quit IRC10:27
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting10:30
*** heyongli has quit IRC10:34
*** heyongli has joined #openstack-meeting10:34
*** slaweq has joined #openstack-meeting10:38
*** links has quit IRC10:42
*** slaweq has quit IRC10:42
*** yamamoto has joined #openstack-meeting10:44
*** heyongli has quit IRC10:44
*** heyongli has joined #openstack-meeting10:44
*** yamamoto has quit IRC10:49
*** edmondsw has joined #openstack-meeting10:49
*** edmondsw has quit IRC10:54
*** heyongli has quit IRC10:54
*** heyongli has joined #openstack-meeting10:55
*** fnaval has joined #openstack-meeting10:55
*** slaweq has joined #openstack-meeting10:58
*** fnaval has quit IRC10:59
*** slaweq has quit IRC11:02
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting11:04
*** heyongli has quit IRC11:05
*** heyongli has joined #openstack-meeting11:05
*** salv-orlando has quit IRC11:08
*** slaweq has joined #openstack-meeting11:08
*** heyongli has quit IRC11:15
*** heyongli has joined #openstack-meeting11:15
*** slaweq has quit IRC11:17
*** ZacharyMa has joined #openstack-meeting11:19
*** ZacharyMa has quit IRC11:19
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting11:21
*** heyongli has quit IRC11:25
*** heyongli has joined #openstack-meeting11:25
*** eN_Guruprasad_Rn has quit IRC11:28
*** eN_Guruprasad_Rn has joined #openstack-meeting11:28
*** eN_Guruprasad_Rn has quit IRC11:30
*** eN_Guruprasad_Rn has joined #openstack-meeting11:30
*** e0ne has joined #openstack-meeting11:32
*** slaweq has joined #openstack-meeting11:34
*** yamamoto has joined #openstack-meeting11:35
*** markvoelker has joined #openstack-meeting11:35
*** heyongli has quit IRC11:35
*** heyongli has joined #openstack-meeting11:36
*** slaweq has quit IRC11:38
*** yamamoto has quit IRC11:44
*** heyongli has quit IRC11:46
*** donghao has joined #openstack-meeting11:46
*** heyongli has joined #openstack-meeting11:46
*** e0ne has quit IRC11:50
*** e0ne has joined #openstack-meeting11:53
*** slaweq has joined #openstack-meeting11:54
*** heyongli has quit IRC11:56
*** heyongli has joined #openstack-meeting11:56
*** kiennt26 has quit IRC11:58
*** slaweq has quit IRC11:59
*** slaweq has joined #openstack-meeting12:02
*** yamamoto has joined #openstack-meeting12:02
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting12:04
*** slaweq has quit IRC12:06
*** heyongli has quit IRC12:06
*** heyongli has joined #openstack-meeting12:06
*** sapd_ has quit IRC12:07
*** yamamoto has quit IRC12:08
*** salv-orlando has quit IRC12:09
*** markvoelker has quit IRC12:10
*** sapd_ has joined #openstack-meeting12:11
*** yangyapeng has quit IRC12:12
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting12:13
*** heyongli has quit IRC12:16
*** heyongli has joined #openstack-meeting12:17
*** yangyapeng has quit IRC12:18
*** slaweq has joined #openstack-meeting12:22
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting12:23
*** heyongli has quit IRC12:27
*** slaweq has quit IRC12:27
*** heyongli has joined #openstack-meeting12:27
*** jamesmcarthur has quit IRC12:28
*** heyongli has quit IRC12:37
*** heyongli has joined #openstack-meeting12:37
*** edmondsw has joined #openstack-meeting12:37
*** edmondsw has quit IRC12:42
*** slaweq has joined #openstack-meeting12:43
*** eN_Guruprasad_Rn has quit IRC12:43
*** eN_Guruprasad_Rn has joined #openstack-meeting12:44
*** heyongli has quit IRC12:47
*** slaweq has quit IRC12:47
*** heyongli has joined #openstack-meeting12:47
*** SerenaFeng has joined #openstack-meeting12:51
*** SerenaFeng has quit IRC12:53
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting12:53
*** heyongli has quit IRC12:57
*** heyongli has joined #openstack-meeting12:58
*** slaweq has joined #openstack-meeting13:04
*** yamamoto has joined #openstack-meeting13:04
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting13:05
*** heyongli has quit IRC13:08
*** heyongli has joined #openstack-meeting13:08
*** slaweq has quit IRC13:08
*** salv-orlando has quit IRC13:10
*** yamamoto has quit IRC13:13
*** heyongli has quit IRC13:18
*** heyongli has joined #openstack-meeting13:18
*** slaweq has joined #openstack-meeting13:26
*** rajulk has joined #openstack-meeting13:26
*** heyongli has quit IRC13:28
*** heyongli has joined #openstack-meeting13:28
*** slaweq has quit IRC13:31
*** aselius has quit IRC13:32
*** chyka has joined #openstack-meeting13:33
*** chyka has quit IRC13:38
*** heyongli has quit IRC13:38
*** heyongli has joined #openstack-meeting13:39
*** e0ne has quit IRC13:41
*** e0ne has joined #openstack-meeting13:45
*** slaweq has joined #openstack-meeting13:46
*** heyongli has quit IRC13:49
*** heyongli has joined #openstack-meeting13:49
*** slaweq has quit IRC13:51
*** heyongli has quit IRC13:59
*** heyongli has joined #openstack-meeting13:59
*** e0ne has quit IRC14:00
*** donghao has quit IRC14:01
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting14:06
*** markvoelker has joined #openstack-meeting14:07
*** slaweq has joined #openstack-meeting14:07
*** mriedem has joined #openstack-meeting14:08
*** heyongli has quit IRC14:09
*** heyongli has joined #openstack-meeting14:09
*** salv-orlando has quit IRC14:10
*** slaweq has quit IRC14:12
*** heyongli has quit IRC14:19
*** heyongli has joined #openstack-meeting14:20
*** yamamoto has joined #openstack-meeting14:22
*** edmondsw has joined #openstack-meeting14:25
*** yamamoto has quit IRC14:27
*** slaweq has joined #openstack-meeting14:28
*** heyongli has quit IRC14:30
*** edmondsw has quit IRC14:30
*** heyongli has joined #openstack-meeting14:30
*** slaweq has quit IRC14:32
*** e0ne has joined #openstack-meeting14:39
*** e0ne has quit IRC14:40
*** markvoelker has quit IRC14:40
*** heyongli has quit IRC14:40
*** heyongli has joined #openstack-meeting14:40
*** e0ne has joined #openstack-meeting14:41
*** e0ne has quit IRC14:41
*** e0ne has joined #openstack-meeting14:42
*** mmethot_ is now known as mmethot14:47
*** donghao has joined #openstack-meeting14:47
*** donghao has quit IRC14:48
*** efried has joined #openstack-meeting14:48
*** efried is now known as efried_cya_jan14:48
*** slaweq has joined #openstack-meeting14:49
*** heyongli has quit IRC14:50
*** heyongli has joined #openstack-meeting14:50
*** ad_rien_ has quit IRC14:59
*** heyongli has quit IRC15:00
*** heyongli has joined #openstack-meeting15:01
*** pleia2 has quit IRC15:01
*** pleia2 has joined #openstack-meeting15:02
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting15:07
*** heyongli has quit IRC15:11
*** heyongli has joined #openstack-meeting15:11
*** salv-orlando has quit IRC15:12
*** pcaruana has joined #openstack-meeting15:12
*** mriedem has quit IRC15:14
*** heyongli has quit IRC15:21
*** heyongli has joined #openstack-meeting15:21
*** chyka has joined #openstack-meeting15:23
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting15:23
*** jamesmcarthur has quit IRC15:27
*** chyka has quit IRC15:28
*** heyongli has quit IRC15:31
*** heyongli has joined #openstack-meeting15:31
*** heyongli has quit IRC15:41
*** heyongli has joined #openstack-meeting15:42
*** heyongli has quit IRC15:52
*** heyongli has joined #openstack-meeting15:52
*** kiennt26 has joined #openstack-meeting15:58
*** yamamoto has joined #openstack-meeting16:00
*** heyongli has quit IRC16:02
*** heyongli has joined #openstack-meeting16:02
*** slaweq has quit IRC16:06
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting16:08
*** yamamoto has quit IRC16:12
*** heyongli has quit IRC16:12
*** heyongli has joined #openstack-meeting16:12
*** salv-orlando has quit IRC16:12
*** edmondsw has joined #openstack-meeting16:13
*** edmondsw has quit IRC16:18
*** jungleboyj has joined #openstack-meeting16:20
*** heyongli has quit IRC16:22
*** heyongli has joined #openstack-meeting16:23
*** heyongli has quit IRC16:33
*** heyongli has joined #openstack-meeting16:33
*** slaweq has joined #openstack-meeting16:35
*** markvoelker has joined #openstack-meeting16:36
*** slaweq has quit IRC16:41
*** armax has joined #openstack-meeting16:41
*** heyongli has quit IRC16:43
*** heyongli has joined #openstack-meeting16:43
*** kiennt26 has quit IRC16:48
*** markvoelker has quit IRC16:50
*** markvoelker has joined #openstack-meeting16:50
*** heyongli has quit IRC16:53
*** heyongli has joined #openstack-meeting16:53
*** e0ne has quit IRC16:59
*** _alastor_ has quit IRC17:00
*** chyka has joined #openstack-meeting17:02
*** heyongli has quit IRC17:03
*** heyongli has joined #openstack-meeting17:04
*** chyka has quit IRC17:06
*** rbowen has joined #openstack-meeting17:08
*** armax has quit IRC17:08
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting17:08
*** fungi has quit IRC17:09
*** salv-orlando has quit IRC17:13
*** heyongli has quit IRC17:14
*** heyongli has joined #openstack-meeting17:14
*** yamahata has quit IRC17:19
*** liusheng has quit IRC17:21
*** liusheng has joined #openstack-meeting17:22
*** bzhao has joined #openstack-meeting17:23
*** heyongli has quit IRC17:24
*** heyongli has joined #openstack-meeting17:24
*** bbzhao has quit IRC17:25
*** Apoorva has joined #openstack-meeting17:29
*** fungi has joined #openstack-meeting17:30
*** heyongli has quit IRC17:34
*** heyongli has joined #openstack-meeting17:34
*** corvus has quit IRC17:36
*** liusheng has quit IRC17:44
*** heyongli has quit IRC17:44
*** liusheng has joined #openstack-meeting17:45
*** heyongli has joined #openstack-meeting17:45
*** heyongli has quit IRC17:55
*** heyongli has joined #openstack-meeting17:55
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting18:00
*** eN_Guruprasad_Rn has quit IRC18:00
*** eN_Guruprasad_Rn has joined #openstack-meeting18:01
*** edmondsw has joined #openstack-meeting18:02
*** heyongli has quit IRC18:05
*** heyongli has joined #openstack-meeting18:05
*** edmondsw has quit IRC18:07
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting18:09
*** HeOS has joined #openstack-meeting18:13
*** cdub has joined #openstack-meeting18:14
*** slaweq has joined #openstack-meeting18:14
*** salv-orlando has quit IRC18:14
*** heyongli has quit IRC18:15
*** heyongli has joined #openstack-meeting18:16
*** slaweq has quit IRC18:18
*** jamesmcarthur has quit IRC18:19
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting18:19
*** slaweq has joined #openstack-meeting18:20
*** eN_Guruprasad_Rn has quit IRC18:23
*** slaweq has quit IRC18:25
*** heyongli has quit IRC18:25
*** heyongli has joined #openstack-meeting18:26
*** jamesmcarthur has quit IRC18:32
*** VW has joined #openstack-meeting18:34
*** heyongli has quit IRC18:36
*** heyongli has joined #openstack-meeting18:36
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting18:36
*** jamesmcarthur has quit IRC18:41
*** heyongli has quit IRC18:46
*** heyongli has joined #openstack-meeting18:46
*** ekcs has quit IRC18:46
*** ekcs has joined #openstack-meeting18:47
*** SerenaFeng has joined #openstack-meeting18:50
*** cdub has quit IRC18:53
*** slaweq has joined #openstack-meeting18:54
*** heyongli has quit IRC18:56
*** heyongli has joined #openstack-meeting18:56
*** slaweq has quit IRC18:58
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting19:01
*** yamahata has joined #openstack-meeting19:05
*** jamesmcarthur has quit IRC19:05
*** heyongli has quit IRC19:06
*** heyongli has joined #openstack-meeting19:07
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting19:10
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting19:13
*** salv-orlando has quit IRC19:15
*** rajulk has quit IRC19:17
*** heyongli has quit IRC19:17
*** heyongli has joined #openstack-meeting19:17
*** jamesmcarthur has quit IRC19:18
*** slaweq has joined #openstack-meeting19:23
*** heyongli has quit IRC19:27
*** heyongli has joined #openstack-meeting19:27
*** slaweq has quit IRC19:28
*** heyongli has quit IRC19:37
*** heyongli has joined #openstack-meeting19:37
*** rmcall has quit IRC19:38
*** e0ne has joined #openstack-meeting19:41
*** e0ne has quit IRC19:44
*** heyongli has quit IRC19:47
*** heyongli has joined #openstack-meeting19:48
*** edmondsw has joined #openstack-meeting19:50
*** edmondsw has quit IRC19:54
*** heyongli has quit IRC19:58
*** heyongli has joined #openstack-meeting19:58
*** rbudden has quit IRC20:00
*** armax has joined #openstack-meeting20:02
*** e0ne has joined #openstack-meeting20:07
*** heyongli has quit IRC20:08
*** heyongli has joined #openstack-meeting20:08
*** armax has quit IRC20:08
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting20:11
*** SerenaFeng has quit IRC20:14
*** salv-orlando has quit IRC20:16
*** heyongli has quit IRC20:18
*** heyongli has joined #openstack-meeting20:18
*** VW has quit IRC20:20
*** Apoorva has quit IRC20:20
*** slaweq has joined #openstack-meeting20:22
*** slaweq has quit IRC20:26
*** heyongli has quit IRC20:28
*** heyongli has joined #openstack-meeting20:29
*** e0ne has quit IRC20:31
*** markvoelker has quit IRC20:31
*** rest059 has joined #openstack-meeting20:37
rest059#startmeeting test session20:37
openstackMeeting started Sat Dec 23 20:37:40 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is rest059. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.20:37
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.20:37
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: test session)"20:37
openstackThe meeting name has been set to 'test_session'20:37
*** heyongli has quit IRC20:39
*** heyongli has joined #openstack-meeting20:39
*** slaweq has joined #openstack-meeting20:40
*** e0ne has joined #openstack-meeting20:48
*** heyongli has quit IRC20:49
rest059#topic chatroom analysis20:49
*** openstack changes topic to "chatroom analysis (Meeting topic: test session)"20:49
*** heyongli has joined #openstack-meeting20:49
*** heyongli has quit IRC20:59
*** heyongli has joined #openstack-meeting20:59
rest059#startmeeting Test session21:05
rest059#topic chatroom analysis21:05
*** openstack changes topic to "chatroom analysis (Meeting topic: test session)"21:05
openstackrest059: Error: Can't start another meeting, one is in progress.  Use #endmeeting first.21:05
*** pcaruana has quit IRC21:08
*** heyongli has quit IRC21:09
*** heyongli has joined #openstack-meeting21:10
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting21:11
*** salv-orlando has quit IRC21:16
*** heyongli has quit IRC21:20
*** heyongli has joined #openstack-meeting21:20
*** rest059 has quit IRC21:24
*** rest059 has joined #openstack-meeting21:28
*** e0ne has quit IRC21:28
*** Roamer` has quit IRC21:30
*** heyongli has quit IRC21:30
*** Roamer` has joined #openstack-meeting21:30
*** heyongli has joined #openstack-meeting21:30
*** rest059 has quit IRC21:35
*** edmondsw has joined #openstack-meeting21:38
*** heyongli has quit IRC21:40
*** heyongli has joined #openstack-meeting21:40
*** rester958 has joined #openstack-meeting21:41
*** edmondsw has quit IRC21:42
*** heyongli has quit IRC21:50
*** heyongli has joined #openstack-meeting21:51
*** heyongli has quit IRC22:01
*** heyongli has joined #openstack-meeting22:01
*** VW has joined #openstack-meeting22:05
*** Apoorva has joined #openstack-meeting22:11
*** heyongli has quit IRC22:11
*** Apoorva has quit IRC22:11
*** brault has quit IRC22:11
*** heyongli has joined #openstack-meeting22:11
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting22:12
*** fnaval has joined #openstack-meeting22:16
*** salv-orlando has quit IRC22:17
*** fnaval has quit IRC22:19
*** heyongli has quit IRC22:21
*** heyongli has joined #openstack-meeting22:21
*** rester958 has quit IRC22:21
*** cdub has joined #openstack-meeting22:25
*** heyongli has quit IRC22:31
*** heyongli has joined #openstack-meeting22:32
*** markvoelker has joined #openstack-meeting22:32
*** brault has joined #openstack-meeting22:36
*** VW has quit IRC22:40
*** markvoelker has quit IRC22:42
*** heyongli has quit IRC22:42
*** brault has quit IRC22:42
*** heyongli has joined #openstack-meeting22:42
*** jeblair has joined #openstack-meeting22:44
*** bzhao has quit IRC22:45
*** bzhao has joined #openstack-meeting22:46
*** armax has joined #openstack-meeting22:46
*** fnaval has joined #openstack-meeting22:47
*** fnaval has quit IRC22:49
*** heyongli has quit IRC22:52
*** heyongli has joined #openstack-meeting22:52
*** bzhao has quit IRC22:54
*** bzhao has joined #openstack-meeting22:54
*** heyongli has quit IRC23:02
*** heyongli has joined #openstack-meeting23:02
*** heyongli has quit IRC23:12
*** heyongli has joined #openstack-meeting23:13
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting23:13
*** salv-orlando has quit IRC23:18
*** cdub has quit IRC23:18
*** fnaval has joined #openstack-meeting23:19
*** slaweq has quit IRC23:20
*** fnaval has quit IRC23:22
*** heyongli has quit IRC23:23
*** heyongli has joined #openstack-meeting23:23
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting23:25
*** edmondsw has joined #openstack-meeting23:26
*** edmondsw has quit IRC23:30
*** ad_rien_ has quit IRC23:30
*** heyongli has quit IRC23:33
*** heyongli has joined #openstack-meeting23:33
*** cdub has joined #openstack-meeting23:38
*** heyongli has quit IRC23:43
*** heyongli has joined #openstack-meeting23:43
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting23:44
*** jamesmcarthur has quit IRC23:47
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting23:48
*** ad_rien_ has joined #openstack-meeting23:49
*** jamesmcarthur has quit IRC23:51
*** rbudden has joined #openstack-meeting23:52
*** heyongli has quit IRC23:53
*** heyongli has joined #openstack-meeting23:54
*** jamesmcarthur has joined #openstack-meeting23:57

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!