Sunday, 2011-11-13

*** stewart has quit IRC00:08
*** bamedro_mac has quit IRC00:20
*** bamedro_mac has joined #openstack00:20
*** bamedro_mac has joined #openstack00:20
*** dachary has quit IRC00:30
*** ChrisAM1 is now known as ChrisAM00:32
*** PeteDaGuru has quit IRC00:38
*** ricky_99 has joined #openstack00:38
*** rods has quit IRC00:42
*** praefect has quit IRC00:47
*** chomping has quit IRC00:48
*** localhost has quit IRC00:48
*** localhost has joined #openstack00:50
*** arBmind has quit IRC00:52
*** bamedro_mac1 has joined #openstack00:53
*** bamedro_mac has quit IRC00:53
*** bamedro_mac has joined #openstack00:53
*** chomping has joined #openstack00:54
*** wphr_org-ed has quit IRC00:54
*** scottjg has joined #openstack00:56
*** jakedahn has joined #openstack01:08
*** jollyfoo has joined #openstack01:16
*** redconnection has quit IRC01:22
*** bamedro_mac has quit IRC01:24
*** bamedro_mac has joined #openstack01:24
*** bamedro_mac has joined #openstack01:24
*** sdake has quit IRC01:33
*** jog0 has joined #openstack01:35
*** jog0 has quit IRC01:35
*** morfeas has joined #openstack01:41
*** morfeas has quit IRC01:45
*** po has quit IRC01:53
*** bamedro_mac has quit IRC01:58
*** bamedro_mac has joined #openstack01:58
*** bamedro_mac has joined #openstack01:59
*** rnorwood has quit IRC02:13
*** obino has quit IRC02:24
*** pixelbeat has quit IRC02:27
*** n8 has joined #openstack02:39
*** n8 is now known as Guest4296802:39
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:44
*** bamedro_mac has quit IRC02:44
*** bamedro_mac1 has quit IRC02:44
*** bamedro_mac has joined #openstack02:44
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:44
*** bamedro_mac2 has joined #openstack02:45
*** bamedro_mac2 has joined #openstack02:45
*** bamedro_mac2 has joined #openstack02:46
*** bamedro_mac2 has joined #openstack02:46
*** bamedro_mac2 has quit IRC02:48
*** bamedro_mac has quit IRC02:48
*** bamedro_mac has joined #openstack02:48
*** bamedro_mac1 has quit IRC02:49
*** bamedro_mac has quit IRC02:49
*** bamedro_mac has joined #openstack02:49
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:49
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:50
*** jog0 has joined #openstack02:50
*** jog0 has quit IRC02:51
*** bamedro_mac1 has quit IRC02:51
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:52
*** bamedro_mac1 has quit IRC02:52
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:53
*** bamedro_mac has quit IRC02:53
*** bamedro_mac has joined #openstack02:53
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:54
*** bamedro_mac1 has quit IRC02:54
*** bamedro_mac1 has joined #openstack02:54
*** bamedro_mac2 has joined #openstack02:54
*** bamedro_mac3 has joined #openstack02:56
*** bamedro_mac2 has quit IRC02:56
*** bamedro_mac3 has quit IRC02:57
*** bamedro_mac2 has joined #openstack02:57
*** bamedro_mac3 has joined #openstack02:58
*** bamedro_mac has quit IRC02:58
*** bamedro_mac1 has quit IRC02:59
*** bamedro_mac2 has quit IRC03:02
*** chomping has quit IRC03:25
*** obino has joined #openstack03:32
*** osier has joined #openstack03:35
*** osier has quit IRC03:44
*** dtroyer has joined #openstack03:44
*** bamedro_mac3 has quit IRC03:44
*** bamedro_mac has joined #openstack03:44
*** bamedro_mac1 has joined #openstack03:46
*** dtroyer has quit IRC03:47
*** bamedro_mac has quit IRC03:49
*** bamedro_mac1 has quit IRC03:50
*** bamedro_mac has joined #openstack03:50
*** bamedro_mac has joined #openstack03:50
*** bamedro_mac has joined #openstack03:51
*** bamedro_mac has joined #openstack03:51
*** bamedro_mac has joined #openstack03:52
*** vernhart has quit IRC03:55
*** bamedro_mac has quit IRC03:58
*** bamedro_mac has joined #openstack03:59
*** bamedro_mac has quit IRC03:59
*** bamedro_mac has joined #openstack04:00
*** bamedro_mac has quit IRC04:00
*** bamedro_mac has joined #openstack04:00
*** bamedro_mac has quit IRC04:03
*** bamedro_mac1 has joined #openstack04:03
*** bamedro_mac1 has quit IRC04:03
*** bamedro_mac has joined #openstack04:04
*** bamedro_mac has quit IRC04:04
*** bamedro_mac has joined #openstack04:04
*** bamedro_mac has quit IRC04:04
*** bamedro_mac has joined #openstack04:05
*** bamedro_mac has quit IRC04:06
*** jakedahn has quit IRC04:11
*** dragondm has quit IRC04:12
*** Hakon|mbp has quit IRC04:14
*** nelson has quit IRC04:22
*** MarkAtwood has joined #openstack04:23
*** MarkAtwood has joined #openstack04:24
*** n8 has joined #openstack04:25
*** n8 is now known as Guest2076004:25
*** Guest42968 has quit IRC04:28
*** Guest20760 has quit IRC04:36
*** aceat64 has joined #openstack04:49
*** Ryan_Lane has quit IRC04:56
*** Ryan_Lane has joined #openstack04:57
*** ksteward1 has joined #openstack05:01
*** jakedahn has joined #openstack05:18
*** jakedahn has quit IRC05:24
*** dendrobates is now known as dendro-afk05:52
*** jakedahn has joined #openstack06:01
*** jakedahn has quit IRC06:06
*** iRTermite has quit IRC06:11
*** chomping has joined #openstack06:14
*** jakedahn has joined #openstack06:15
*** iRTermite has joined #openstack06:15
*** edolnx has quit IRC06:26
*** nerens has joined #openstack06:56
*** nerens has quit IRC06:58
*** kd926 has joined #openstack07:11
*** kd926 has left #openstack07:12
*** dachary has joined #openstack07:43
*** ksteward1 has quit IRC07:45
*** zul has quit IRC08:00
*** nerens has joined #openstack08:02
*** nerens has quit IRC08:05
*** tjikkun has quit IRC08:24
*** dachary has quit IRC09:03
*** woleium has quit IRC09:17
*** dachary has joined #openstack09:22
*** freeflying has quit IRC09:31
*** freeflying has joined #openstack09:31
*** Hakon|mbp has joined #openstack09:35
*** jakedahn has quit IRC09:42
*** scottjg has quit IRC09:43
*** Ryan_Lane has quit IRC09:45
*** arBmind has joined #openstack09:51
*** Ryan_Lane has joined #openstack10:01
*** Ryan_Lane has quit IRC10:06
*** ldlework has quit IRC10:09
*** jollyfoo has quit IRC10:16
*** jollyfoo has joined #openstack10:21
*** chomping has quit IRC10:32
*** Hakon|mbp has quit IRC10:38
*** jollyfoo has quit IRC10:47
*** koolhead17 has joined #openstack10:59
koolhead17hi all10:59
*** rsampaio has quit IRC11:14
*** pixelbeat has joined #openstack11:31
*** jollyfoo has joined #openstack12:05
*** redconnection has joined #openstack12:24
*** nerens has joined #openstack12:27
*** aj__ has joined #openstack12:35
*** jollyfoo has quit IRC12:36
*** dachary has quit IRC12:44
*** aj__ has quit IRC12:45
*** scalability-junk has joined #openstack13:02
*** dachary has joined #openstack13:11
*** po has joined #openstack13:14
*** Hakon|mbp has joined #openstack13:18
*** Hakon|mbp has quit IRC13:21
*** cw has quit IRC13:24
*** chemikadze has quit IRC13:24
*** opsnare has quit IRC13:24
*** mcclurmc has quit IRC13:24
*** PiotrSikora has quit IRC13:24
*** Vek has quit IRC13:24
*** GeoDud has quit IRC13:24
*** jaypipes has quit IRC13:24
*** sandywalsh has quit IRC13:24
*** chmouel has quit IRC13:24
*** superbobry has quit IRC13:24
*** termie has quit IRC13:24
*** zorzar has quit IRC13:24
*** baffle has quit IRC13:24
*** zykes- has quit IRC13:24
*** cclien has quit IRC13:24
*** martin has quit IRC13:24
*** blahee has quit IRC13:24
*** tomh_ has quit IRC13:24
*** doude has quit IRC13:24
*** olafont_ has quit IRC13:24
*** akscram has quit IRC13:24
*** JKERZN has quit IRC13:24
*** iRTermite has quit IRC13:24
*** aceat64 has quit IRC13:24
*** mjfork has quit IRC13:24
*** blamar__ has quit IRC13:24
*** bryguy has quit IRC13:24
*** anticw has quit IRC13:24
*** katkee has quit IRC13:24
*** flamboz has quit IRC13:24
*** derrick has quit IRC13:24
*** duffman has quit IRC13:24
*** winston-d has quit IRC13:24
*** mtaylor has quit IRC13:24
*** shawn_ has quit IRC13:24
*** jkoelker has quit IRC13:24
*** WormMan has quit IRC13:24
*** Lumiere has quit IRC13:24
*** snail has quit IRC13:24
*** nhm has quit IRC13:24
*** nilsson has quit IRC13:24
*** hazmat has quit IRC13:24
*** soren has quit IRC13:24
*** Madkiss has quit IRC13:24
*** btorch has quit IRC13:24
*** Arminder has quit IRC13:24
*** elasticdog has quit IRC13:24
*** ChanServ has quit IRC13:24
*** chadh has quit IRC13:24
*** gohko_ has quit IRC13:24
*** cweidenkeller has quit IRC13:24
*** guaqua has quit IRC13:24
*** jbarratt has quit IRC13:24
*** pasik has quit IRC13:24
*** kirkland has quit IRC13:24
*** uvirtbot has quit IRC13:24
*** SplasPood has quit IRC13:24
*** clayg_ has quit IRC13:24
*** ke4qqq has quit IRC13:24
*** Aim has quit IRC13:24
*** epsas has quit IRC13:24
*** dabo has quit IRC13:24
*** kodapa has quit IRC13:24
*** _rfz has quit IRC13:24
*** efcasado has quit IRC13:24
*** pfibiger has quit IRC13:24
*** kerouac has quit IRC13:24
*** JStoker has quit IRC13:24
*** tjoy has quit IRC13:24
*** hyakuhei has quit IRC13:24
*** sloop has quit IRC13:24
*** slriv` has quit IRC13:24
*** snowboarder04 has quit IRC13:24
*** jasona has quit IRC13:24
*** romans has quit IRC13:24
*** bhall has quit IRC13:24
*** aschmitz has quit IRC13:24
*** helfrez has quit IRC13:24
*** n0ano has quit IRC13:24
*** rwmjones has quit IRC13:24
*** troytoman-away has quit IRC13:24
*** arun has quit IRC13:24
*** ChrisAM has quit IRC13:24
*** juddm has quit IRC13:24
*** Xenith has quit IRC13:24
*** kodapa_ has quit IRC13:24
*** odyi has quit IRC13:24
*** rackerhacker has quit IRC13:24
*** no`x has quit IRC13:24
*** nijaba has quit IRC13:24
*** Kiall has quit IRC13:24
*** agy has quit IRC13:24
*** guaqua2` has quit IRC13:24
*** ejat has quit IRC13:24
*** tdi_ has quit IRC13:24
*** alekibango has quit IRC13:24
*** afm has quit IRC13:24
*** markwash has quit IRC13:24
*** nid0 has quit IRC13:24
*** mestery has quit IRC13:24
*** aurigus has quit IRC13:24
*** kpepple has quit IRC13:24
*** johnmark has quit IRC13:24
*** ashp has quit IRC13:24
*** lool has quit IRC13:24
*** villep has quit IRC13:24
*** DanF has quit IRC13:24
*** ivoks has quit IRC13:24
*** arBmind has quit IRC13:25
*** ricky_99 has quit IRC13:25
*** crescendo has quit IRC13:25
*** sandywalsh_ has quit IRC13:25
*** hggdh has quit IRC13:25
*** dendro-afk has quit IRC13:25
*** nci has quit IRC13:25
*** lionel has quit IRC13:25
*** Hunner has quit IRC13:25
*** royh has quit IRC13:25
*** exitdescription has quit IRC13:25
*** rbergeron has quit IRC13:25
*** zz_bonzay has quit IRC13:25
*** Eyk^off has quit IRC13:25
*** colinnich has quit IRC13:25
*** mirrorbox has quit IRC13:25
*** Glacee has quit IRC13:25
*** pandemicsyn has quit IRC13:25
*** al has quit IRC13:25
*** Daviey has quit IRC13:25
*** cburgess has quit IRC13:25
*** scalability-junk has quit IRC13:25
*** nerens has quit IRC13:25
*** pixelbeat has quit IRC13:25
*** etarasov has quit IRC13:25
*** hingo has quit IRC13:25
*** soosfarm has quit IRC13:25
*** ccorrigan has quit IRC13:25
*** aliguori has quit IRC13:25
*** jeremy has quit IRC13:25
*** datajerk has quit IRC13:25
*** jeblair has quit IRC13:25
*** hallyn has quit IRC13:25
*** cmagina has quit IRC13:25
*** errr has quit IRC13:25
*** Babyface has quit IRC13:25
*** ccc1 has quit IRC13:25
*** mattt has quit IRC13:25
*** SpamapS has quit IRC13:25
*** eqx311 has quit IRC13:25
*** ironcamel has quit IRC13:25
*** RichiH has quit IRC13:25
*** lucas has quit IRC13:25
*** mu574n9 has quit IRC13:25
*** aryan has quit IRC13:25
*** obino has quit IRC13:25
*** localhost has quit IRC13:25
*** binbash_ has quit IRC13:25
*** llang629 has quit IRC13:25
*** ryan_fox1985 has quit IRC13:25
*** webx has quit IRC13:25
*** taihen has quit IRC13:25
*** vishy has quit IRC13:25
*** gohko_nao has quit IRC13:25
*** dmarkey has quit IRC13:25
*** carlp has quit IRC13:25
*** laurensell has quit IRC13:25
*** guitarzan has quit IRC13:25
*** AntoniHP has quit IRC13:25
*** aimka has quit IRC13:25
*** comstud has quit IRC13:25
*** Archeron has quit IRC13:25
*** root_ has quit IRC13:25
*** n1md4 has quit IRC13:25
*** dannf has quit IRC13:25
*** Aurelgadjo has quit IRC13:25
*** cloud0_ has quit IRC13:25
*** ivoks has joined #openstack13:28
*** DanF has joined #openstack13:28
*** villep has joined #openstack13:28
*** lool has joined #openstack13:28
*** johnmark has joined #openstack13:28
*** ashp has joined #openstack13:28
*** guaqua2` has joined #openstack13:28
*** kpepple has joined #openstack13:28
*** aurigus has joined #openstack13:28
*** agy has joined #openstack13:28
*** Kiall has joined #openstack13:28
*** nijaba has joined #openstack13:28
*** no`x has joined #openstack13:28
*** rackerhacker has joined #openstack13:28
*** odyi has joined #openstack13:28
*** kodapa_ has joined #openstack13:28
*** Xenith has joined #openstack13:28
*** troytoman-away has joined #openstack13:28
*** juddm has joined #openstack13:28
*** mestery has joined #openstack13:28
*** ChrisAM has joined #openstack13:28
*** nid0 has joined #openstack13:28
*** rwmjones has joined #openstack13:28
*** markwash has joined #openstack13:28
*** n0ano has joined #openstack13:28
*** helfrez has joined #openstack13:28
*** aschmitz has joined #openstack13:28
*** arun has joined #openstack13:28
*** bhall has joined #openstack13:28
*** alekibango has joined #openstack13:28
*** afm has joined #openstack13:28
*** tdi_ has joined #openstack13:28
*** ejat has joined #openstack13:28
*** arBmind has joined #openstack13:28
*** ricky_99 has joined #openstack13:28
*** crescendo has joined #openstack13:28
*** sandywalsh_ has joined #openstack13:28
*** hggdh has joined #openstack13:28
*** dendro-afk has joined #openstack13:28
*** nci has joined #openstack13:28
*** lionel has joined #openstack13:28
*** Hunner has joined #openstack13:28
*** royh has joined #openstack13:28
*** exitdescription has joined #openstack13:28
*** rbergeron has joined #openstack13:28
*** al has joined #openstack13:28
*** hubbard.freenode.net sets mode: +v dendro-afk13:28
*** zz_bonzay has joined #openstack13:28
*** Eyk^off has joined #openstack13:28
*** colinnich has joined #openstack13:28
*** mirrorbox has joined #openstack13:28
*** Glacee has joined #openstack13:28
*** cburgess has joined #openstack13:28
*** pandemicsyn has joined #openstack13:28
*** Daviey has joined #openstack13:28
*** chadh has joined #openstack13:28
*** epsas has joined #openstack13:28
*** gohko_ has joined #openstack13:28
*** cweidenkeller has joined #openstack13:28
*** guaqua has joined #openstack13:28
*** jbarratt has joined #openstack13:28
*** pasik has joined #openstack13:28
*** kirkland has joined #openstack13:28
*** uvirtbot has joined #openstack13:28
*** SplasPood has joined #openstack13:28
*** 52AAAM4C0 has joined #openstack13:28
*** ke4qqq has joined #openstack13:28
*** Aim has joined #openstack13:28
*** dabo has joined #openstack13:28
*** obino has joined #openstack13:28
*** localhost has joined #openstack13:28
*** binbash_ has joined #openstack13:28
*** llang629 has joined #openstack13:28
*** ryan_fox1985 has joined #openstack13:28
*** webx has joined #openstack13:28
*** taihen has joined #openstack13:28
*** vishy has joined #openstack13:28
*** gohko_nao has joined #openstack13:28
*** dmarkey has joined #openstack13:28
*** carlp has joined #openstack13:28
*** laurensell has joined #openstack13:28
*** guitarzan has joined #openstack13:28
*** n1md4 has joined #openstack13:28
*** AntoniHP has joined #openstack13:28
*** Archeron has joined #openstack13:28
*** aimka has joined #openstack13:28
*** comstud has joined #openstack13:28
*** root_ has joined #openstack13:28
*** dannf has joined #openstack13:28
*** Aurelgadjo has joined #openstack13:28
*** cloud0_ has joined #openstack13:28
*** romans has joined #openstack13:28
*** jasona has joined #openstack13:28
*** hubbard.freenode.net sets mode: +v pandemicsyn13:28
*** snowboarder04 has joined #openstack13:28
*** slriv` has joined #openstack13:28
*** hyakuhei has joined #openstack13:28
*** tjoy has joined #openstack13:28
*** JStoker has joined #openstack13:28
*** pfibiger has joined #openstack13:28
*** efcasado has joined #openstack13:28
*** sloop has joined #openstack13:28
*** kerouac has joined #openstack13:28
*** _rfz has joined #openstack13:28
*** kodapa has joined #openstack13:28
*** iRTermite has joined #openstack13:28
*** aceat64 has joined #openstack13:28
*** mjfork has joined #openstack13:28
*** blamar__ has joined #openstack13:28
*** bryguy has joined #openstack13:28
*** anticw has joined #openstack13:28
*** katkee has joined #openstack13:28
*** flamboz has joined #openstack13:28
*** derrick has joined #openstack13:28
*** duffman has joined #openstack13:28
*** winston-d has joined #openstack13:28
*** mtaylor has joined #openstack13:28
*** shawn_ has joined #openstack13:28
*** Arminder has joined #openstack13:28
*** jkoelker has joined #openstack13:28
*** WormMan has joined #openstack13:28
*** Lumiere has joined #openstack13:28
*** snail has joined #openstack13:28
*** elasticdog has joined #openstack13:28
*** nhm has joined #openstack13:28
*** nilsson has joined #openstack13:28
*** hazmat has joined #openstack13:28
*** soren has joined #openstack13:28
*** JKERZN has joined #openstack13:28
*** Madkiss has joined #openstack13:28
*** btorch has joined #openstack13:28
*** ChanServ has joined #openstack13:28
*** hubbard.freenode.net sets mode: +vvo mtaylor soren ChanServ13:28
*** scalability-junk has joined #openstack13:28
*** nerens has joined #openstack13:28
*** pixelbeat has joined #openstack13:28
*** etarasov has joined #openstack13:28
*** hingo has joined #openstack13:28
*** soosfarm has joined #openstack13:28
*** ccorrigan has joined #openstack13:28
*** aliguori has joined #openstack13:28
*** jeremy has joined #openstack13:28
*** datajerk has joined #openstack13:28
*** jeblair has joined #openstack13:28
*** hallyn has joined #openstack13:28
*** cmagina has joined #openstack13:28
*** errr has joined #openstack13:28
*** Babyface has joined #openstack13:28
*** ccc1 has joined #openstack13:28
*** mattt has joined #openstack13:28
*** lucas has joined #openstack13:28
*** SpamapS has joined #openstack13:28
*** eqx311 has joined #openstack13:28
*** ironcamel has joined #openstack13:28
*** RichiH has joined #openstack13:28
*** mu574n9 has joined #openstack13:28
*** aryan has joined #openstack13:28
*** cdub has quit IRC13:30
*** cw has joined #openstack13:30
*** cdub has joined #openstack13:30
*** chemikadze has joined #openstack13:30
*** opsnare has joined #openstack13:30
*** mcclurmc has joined #openstack13:30
*** PiotrSikora has joined #openstack13:30
*** Vek has joined #openstack13:30
*** GeoDud has joined #openstack13:30
*** jaypipes has joined #openstack13:30
*** sandywalsh has joined #openstack13:30
*** chmouel has joined #openstack13:30
*** superbobry has joined #openstack13:30
*** termie has joined #openstack13:30
*** zorzar has joined #openstack13:30
*** baffle has joined #openstack13:30
*** zykes- has joined #openstack13:30
*** cclien has joined #openstack13:30
*** martin has joined #openstack13:30
*** blahee has joined #openstack13:30
*** tomh_ has joined #openstack13:30
*** doude has joined #openstack13:30
*** akscram has joined #openstack13:30
*** olafont_ has joined #openstack13:30
*** chemikadze has quit IRC13:44
*** opsnare has quit IRC13:44
*** mcclurmc has quit IRC13:44
*** PiotrSikora has quit IRC13:44
*** Vek has quit IRC13:44
*** GeoDud has quit IRC13:44
*** jaypipes has quit IRC13:44
*** sandywalsh has quit IRC13:44
*** chmouel has quit IRC13:44
*** superbobry has quit IRC13:44
*** termie has quit IRC13:44
*** zorzar has quit IRC13:44
*** baffle has quit IRC13:44
*** zykes- has quit IRC13:44
*** cclien has quit IRC13:44
*** martin has quit IRC13:44
*** blahee has quit IRC13:44
*** tomh_ has quit IRC13:44
*** doude has quit IRC13:44
*** olafont_ has quit IRC13:44
*** akscram has quit IRC13:44
*** cw has quit IRC13:44
*** obino has quit IRC13:44
*** localhost has quit IRC13:44
*** binbash_ has quit IRC13:44
*** llang629 has quit IRC13:44
*** ryan_fox1985 has quit IRC13:44
*** webx has quit IRC13:44
*** taihen has quit IRC13:44
*** vishy has quit IRC13:44
*** gohko_nao has quit IRC13:44
*** dmarkey has quit IRC13:44
*** carlp has quit IRC13:44
*** laurensell has quit IRC13:44
*** guitarzan has quit IRC13:44
*** AntoniHP has quit IRC13:44
*** aimka has quit IRC13:44
*** comstud has quit IRC13:44
*** Archeron has quit IRC13:44
*** root_ has quit IRC13:44
*** n1md4 has quit IRC13:44
*** dannf has quit IRC13:44
*** Aurelgadjo has quit IRC13:44
*** cloud0_ has quit IRC13:44
*** exitdescription has quit IRC13:44
*** rbergeron has quit IRC13:44
*** zz_bonzay has quit IRC13:44
*** Eyk^off has quit IRC13:44
*** colinnich has quit IRC13:44
*** mirrorbox has quit IRC13:44
*** Glacee has quit IRC13:44
*** pandemicsyn has quit IRC13:44
*** al has quit IRC13:44
*** Daviey has quit IRC13:44
*** cburgess has quit IRC13:44
*** chadh has quit IRC13:44
*** gohko_ has quit IRC13:44
*** cweidenkeller has quit IRC13:44
*** guaqua has quit IRC13:44
*** jbarratt has quit IRC13:44
*** pasik has quit IRC13:44
*** kirkland has quit IRC13:44
*** uvirtbot has quit IRC13:44
*** SplasPood has quit IRC13:44
*** 52AAAM4C0 has quit IRC13:44
*** ke4qqq has quit IRC13:44
*** Aim has quit IRC13:44
*** epsas has quit IRC13:44
*** dabo has quit IRC13:44
*** arBmind has quit IRC13:44
*** ricky_99 has quit IRC13:44
*** crescendo has quit IRC13:44
*** sandywalsh_ has quit IRC13:44
*** hggdh has quit IRC13:44
*** dendro-afk has quit IRC13:44
*** nci has quit IRC13:44
*** lionel has quit IRC13:44
*** Hunner has quit IRC13:44
*** royh has quit IRC13:44
*** bhall has quit IRC13:44
*** aschmitz has quit IRC13:44
*** helfrez has quit IRC13:44
*** n0ano has quit IRC13:44
*** rwmjones has quit IRC13:44
*** troytoman-away has quit IRC13:44
*** arun has quit IRC13:44
*** ChrisAM has quit IRC13:44
*** juddm has quit IRC13:44
*** Xenith has quit IRC13:44
*** kodapa_ has quit IRC13:44
*** odyi has quit IRC13:44
*** rackerhacker has quit IRC13:44
*** no`x has quit IRC13:44
*** nijaba has quit IRC13:44
*** Kiall has quit IRC13:44
*** agy has quit IRC13:44
*** guaqua2` has quit IRC13:44
*** ejat has quit IRC13:44
*** tdi_ has quit IRC13:44
*** alekibango has quit IRC13:44
*** afm has quit IRC13:44
*** markwash has quit IRC13:44
*** nid0 has quit IRC13:44
*** mestery has quit IRC13:44
*** aurigus has quit IRC13:44
*** kpepple has quit IRC13:44
*** johnmark has quit IRC13:44
*** ashp has quit IRC13:44
*** lool has quit IRC13:44
*** villep has quit IRC13:44
*** DanF has quit IRC13:44
*** ivoks has quit IRC13:44
*** kodapa has quit IRC13:44
*** _rfz has quit IRC13:44
*** efcasado has quit IRC13:44
*** pfibiger has quit IRC13:44
*** kerouac has quit IRC13:44
*** JStoker has quit IRC13:44
*** tjoy has quit IRC13:44
*** hyakuhei has quit IRC13:44
*** sloop has quit IRC13:44
*** slriv` has quit IRC13:44
*** snowboarder04 has quit IRC13:44
*** jasona has quit IRC13:44
*** romans has quit IRC13:44
*** Glacee has joined #openstack13:45
*** Arminder has quit IRC13:45
*** elasticdog has quit IRC13:45
*** pandemicsyn has joined #openstack13:45
*** ChanServ sets mode: +v pandemicsyn13:45
*** Arminder has joined #openstack13:45
*** cburgess has joined #openstack13:45
*** kodapa has joined #openstack13:45
*** _rfz has joined #openstack13:45
*** kerouac has joined #openstack13:45
*** sloop has joined #openstack13:45
*** efcasado has joined #openstack13:45
*** pfibiger has joined #openstack13:45
*** JStoker has joined #openstack13:45
*** tjoy has joined #openstack13:45
*** hyakuhei has joined #openstack13:45
*** slriv` has joined #openstack13:45
*** snowboarder04 has joined #openstack13:45
*** jasona has joined #openstack13:45
*** romans has joined #openstack13:45
*** elasticdog has joined #openstack13:45
*** rbergeron has joined #openstack13:47
*** bonzay has joined #openstack13:47
*** colinnich has joined #openstack13:47
*** al has joined #openstack13:47
*** mirrorbox has joined #openstack13:47
*** olafont_ has joined #openstack13:47
*** akscram has joined #openstack13:47
*** doude has joined #openstack13:47
*** tomh_ has joined #openstack13:47
*** blahee has joined #openstack13:47
*** martin has joined #openstack13:47
*** cclien has joined #openstack13:47
*** zykes- has joined #openstack13:47
*** baffle has joined #openstack13:47
*** zorzar has joined #openstack13:47
*** termie has joined #openstack13:47
*** superbobry has joined #openstack13:47
*** chmouel has joined #openstack13:47
*** sandywalsh has joined #openstack13:47
*** jaypipes has joined #openstack13:47
*** GeoDud has joined #openstack13:47
*** Vek has joined #openstack13:47
*** PiotrSikora has joined #openstack13:47
*** mcclurmc has joined #openstack13:47
*** opsnare has joined #openstack13:47
*** chemikadze has joined #openstack13:47
*** cw has joined #openstack13:47
*** cloud0_ has joined #openstack13:47
*** Aurelgadjo has joined #openstack13:47
*** dannf has joined #openstack13:47
*** root_ has joined #openstack13:47
*** comstud has joined #openstack13:47
*** aimka has joined #openstack13:47
*** Archeron has joined #openstack13:47
*** AntoniHP has joined #openstack13:47
*** n1md4 has joined #openstack13:47
*** guitarzan has joined #openstack13:47
*** laurensell has joined #openstack13:47
*** carlp has joined #openstack13:47
*** dmarkey has joined #openstack13:47
*** gohko_nao has joined #openstack13:47
*** vishy has joined #openstack13:47
*** taihen has joined #openstack13:47
*** webx has joined #openstack13:47
*** ryan_fox1985 has joined #openstack13:47
*** llang629 has joined #openstack13:47
*** binbash_ has joined #openstack13:47
*** localhost has joined #openstack13:47
*** obino has joined #openstack13:47
*** dabo has joined #openstack13:47
*** Aim has joined #openstack13:47
*** ke4qqq has joined #openstack13:47
*** 52AAAM4C0 has joined #openstack13:47
*** SplasPood has joined #openstack13:47
*** uvirtbot has joined #openstack13:47
*** kirkland has joined #openstack13:47
*** pasik has joined #openstack13:47
*** jbarratt has joined #openstack13:47
*** guaqua has joined #openstack13:47
*** cweidenkeller has joined #openstack13:47
*** gohko_ has joined #openstack13:47
*** epsas has joined #openstack13:47
*** chadh has joined #openstack13:47
*** royh has joined #openstack13:47
*** Hunner has joined #openstack13:47
*** lionel has joined #openstack13:47
*** nci has joined #openstack13:47
*** dendro-afk has joined #openstack13:47
*** hggdh has joined #openstack13:47
*** sandywalsh_ has joined #openstack13:47
*** crescendo has joined #openstack13:47
*** ricky_99 has joined #openstack13:47
*** arBmind has joined #openstack13:47
*** ejat has joined #openstack13:47
*** tdi_ has joined #openstack13:47
*** afm has joined #openstack13:47
*** alekibango has joined #openstack13:47
*** bhall has joined #openstack13:47
*** arun has joined #openstack13:47
*** aschmitz has joined #openstack13:47
*** helfrez has joined #openstack13:47
*** n0ano has joined #openstack13:47
*** markwash has joined #openstack13:47
*** rwmjones has joined #openstack13:47
*** nid0 has joined #openstack13:47
*** ChrisAM has joined #openstack13:47
*** mestery has joined #openstack13:47
*** juddm has joined #openstack13:47
*** troytoman-away has joined #openstack13:47
*** Xenith has joined #openstack13:47
*** kodapa_ has joined #openstack13:47
*** odyi has joined #openstack13:47
*** hubbard.freenode.net sets mode: +v dendro-afk13:47
*** rackerhacker has joined #openstack13:47
*** no`x has joined #openstack13:47
*** nijaba has joined #openstack13:47
*** Kiall has joined #openstack13:47
*** agy has joined #openstack13:47
*** aurigus has joined #openstack13:47
*** kpepple has joined #openstack13:47
*** guaqua2` has joined #openstack13:47
*** ashp has joined #openstack13:47
*** johnmark has joined #openstack13:47
*** lool has joined #openstack13:47
*** villep has joined #openstack13:47
*** DanF has joined #openstack13:47
*** ivoks has joined #openstack13:47
*** Daviey has joined #openstack13:50
*** exitdescription has joined #openstack13:50
*** bamedro_mac has joined #openstack13:57
*** NashTrash has joined #openstack13:58
NashTrashHello Openstack'ers.  Quick question...One of my compute nodes panicked and had to be restarted.  What command should I use to restart the VM instances that were on it?13:59
Kiallnova reboot $server_id14:03
KiallNashTrash: mind me asking what OS you were using, and what the panic was?14:04
Kiall(I've been having some issues with ubuntu oneiric...)14:04
NashTrashKiall: I am on Ubuntu 11.04 with KVM.  Keep getting random KVM kernel panics.14:06
NashTrashThanks for the help14:06
KiallDo you have the panic details? (If its the same panic, thats 3 people across 2 ubuntu versions..)14:07
Kialleg - is is this panic? http://dl.dropbox.com/u/1400487/panic/IMG_20111026_040053.jpg14:08
KiallSomething to do with netfilter+kvm+bridging14:08
*** dolphm has joined #openstack14:08
Kialloh .. and there is a auto reboot instances flag you can add to nova.conf..14:09
*** scalability-junk has quit IRC14:15
*** obino has quit IRC14:18
*** j^2 has joined #openstack14:18
*** floehmann has joined #openstack14:19
*** obino has joined #openstack14:22
*** redconnection has quit IRC14:22
*** sandywalsh_ has quit IRC14:25
*** bamedro_mac has quit IRC14:26
*** bamedro_mac has joined #openstack14:26
*** scalability-junk has joined #openstack14:28
*** koolhead17 has quit IRC14:28
*** bamedro_mac has quit IRC14:32
*** TheOsprey has joined #openstack14:32
*** bamedro_mac has joined #openstack14:32
*** dtroyer has joined #openstack14:35
*** dolphm has quit IRC14:36
*** al has quit IRC14:37
*** dtroyer has quit IRC14:37
*** al has joined #openstack14:37
*** KAM has joined #openstack14:41
*** rods has joined #openstack14:46
*** perestrelka has quit IRC14:47
*** perestrelka has joined #openstack14:48
*** dtroyer has joined #openstack14:51
*** redconnection has joined #openstack14:54
*** dtroyer has quit IRC14:58
*** vernhart has joined #openstack15:04
*** chomping has joined #openstack15:07
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:09
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:09
*** bamedro_mac has quit IRC15:09
*** bamedro_mac has joined #openstack15:09
*** bamedro_mac has quit IRC15:10
*** bamedro_mac has joined #openstack15:10
*** bamedro_mac has quit IRC15:10
*** bamedro_mac has joined #openstack15:10
*** bamedro_mac has quit IRC15:13
*** bamedro_mac has joined #openstack15:13
*** bamedro_mac has quit IRC15:13
*** bamedro_mac has joined #openstack15:13
*** bamedro_mac has quit IRC15:16
*** bamedro_mac has joined #openstack15:16
*** bamedro_mac has quit IRC15:17
*** bamedro_mac has joined #openstack15:17
*** bamedro_mac has quit IRC15:17
*** bamedro_mac has joined #openstack15:17
*** jedi4ever has joined #openstack15:18
*** Razique has joined #openstack15:18
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:18
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:18
*** bamedro_mac has quit IRC15:18
*** bamedro_mac has joined #openstack15:19
*** bamedro_mac has quit IRC15:19
*** bamedro_mac has joined #openstack15:19
*** bamedro_mac has quit IRC15:19
*** bamedro_mac has joined #openstack15:20
*** bamedro_mac has quit IRC15:20
*** bamedro_mac has joined #openstack15:20
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:20
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:22
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:22
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:22
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:22
*** jedi4ever has quit IRC15:24
*** bamedro_mac has quit IRC15:24
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:25
*** bamedro_mac has joined #openstack15:25
*** bamedro_mac has quit IRC15:25
*** bamedro_mac has joined #openstack15:25
RaziqueHi all!15:26
*** NashTrash has quit IRC15:26
*** hugokuo has joined #openstack15:30
*** Razique has quit IRC15:31
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:35
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:35
*** bamedro_mac has quit IRC15:35
*** bamedro_mac has joined #openstack15:36
*** shaon has joined #openstack15:39
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:40
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:42
*** bamedro_mac has quit IRC15:42
*** shaon_ has joined #openstack15:42
*** Razique has joined #openstack15:42
*** shaon_ has left #openstack15:43
*** Razique has quit IRC15:43
*** shaon has quit IRC15:44
*** bamedro_mac has joined #openstack15:44
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:45
*** shaon has joined #openstack15:45
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:46
*** bamedro_mac1 has joined #openstack15:46
*** bamedro_mac2 has joined #openstack15:48
*** bamedro_mac has quit IRC15:49
GlaceeHi Razique15:50
*** bamedro_mac1 has quit IRC15:51
*** scalability-junk has quit IRC15:58
*** freeflyi1g has joined #openstack16:10
*** _rfz has quit IRC16:12
*** opencloud has joined #openstack16:12
*** mus has joined #openstack16:12
*** jog0 has joined #openstack16:12
*** mus is now known as _rfz16:12
*** freeflying has quit IRC16:13
*** jog0 has quit IRC16:15
*** shaon has left #openstack16:15
*** Hakon|mbp has joined #openstack16:18
*** mdshaonimran has joined #openstack16:20
*** bamedro_mac2 has quit IRC16:21
*** mdshaonimran has left #openstack16:21
*** hugokuo has quit IRC16:24
*** vernhart has quit IRC16:26
*** opencloud has left #openstack16:37
*** andy-hk has joined #openstack16:42
*** Hakon|mbp has quit IRC16:43
*** dwcramer has joined #openstack16:59
*** llang629 has left #openstack17:01
*** sannes1 has joined #openstack17:05
*** jog0 has joined #openstack17:07
*** jog0 has quit IRC17:11
*** freeflyi1g has quit IRC17:15
*** Hakon|mbp has joined #openstack17:15
*** freeflying has joined #openstack17:15
*** dolphm has joined #openstack17:17
*** FroMaster has joined #openstack17:20
*** dolphm has quit IRC17:27
*** Hakon|mbp has quit IRC17:30
*** bamedro_mac has joined #openstack17:39
*** Nadeem has joined #openstack17:40
*** dolphm has joined #openstack17:41
Nadeemhi guys17:42
Nadeemit seems to me that if you have keystone running in the background the only way to close it is to kill it ?17:42
*** Hakon|mbp has joined #openstack17:43
dolphmNadeem: yes, but i believe someone is working on that for essex-m2 :)17:43
*** zul has joined #openstack17:45
*** RobertLaptop has joined #openstack17:51
*** tjikkun has joined #openstack17:53
*** tjikkun has joined #openstack17:53
*** RobertLaptop has left #openstack17:53
*** alekibango has quit IRC18:01
*** arBmind has quit IRC18:02
*** Hakon|mbp has quit IRC18:04
*** alekibango has joined #openstack18:05
Nadeemthis is crazy, the instryuctions for installin the compute controller are only for ubuntu ?18:06
Nadeemhow about installing nva from source ?18:07
*** cdub has quit IRC18:07
*** dwcramer has quit IRC18:07
*** qazwsx has joined #openstack18:09
*** RobertLaptop_ has joined #openstack18:10
*** Hakon|mbp has joined #openstack18:13
KiallNadeem: obviously you missed the "Installing on RHEL" section so ..18:15
Kialland .. Ubuntu is the distro the OpenStack developers target, anything else AFAIK is unsupported / best effort...18:16
*** chomping has quit IRC18:21
*** shaon has joined #openstack18:25
*** tjikkun has quit IRC18:32
*** bamedro_mac has quit IRC18:32
*** brian_sc has joined #openstack18:35
*** dolphm has quit IRC18:36
*** RobertLaptop_ has left #openstack18:39
*** Hakon|mbp has quit IRC18:41
*** tjikkun has joined #openstack18:46
*** tjikkun has joined #openstack18:46
*** redconnection has quit IRC18:48
*** dwcramer has joined #openstack18:49
*** tjikkun has quit IRC18:50
*** Hakon|mbp has joined #openstack18:58
*** tjikkun has joined #openstack18:59
*** tjikkun has joined #openstack18:59
*** sannes1 has quit IRC19:01
*** woleium has joined #openstack19:02
*** cdub has joined #openstack19:05
*** Hakon|mbp has quit IRC19:08
*** jiva has quit IRC19:26
*** Ryan_Lane has joined #openstack19:26
Nadeemthe RHEL sections talks abpout RPM only19:26
viddNadeem, are you getting from git?19:27
Nadeemno i downloaded the releases tar.gz19:27
*** hggdh has quit IRC19:27
Nadeemi am on gentoo linux19:27
*** jiva has joined #openstack19:27
*** hggdh has joined #openstack19:27
Nadeembut i think it should be the same as installing from git19:28
viddNadeem, try following the "from source" instructions19:28
*** shaon has quit IRC19:29
Nadeemyup thanks just saw it19:29
KiallNadeem: and .. good luck! You'll need it ;)19:32
viddKiall, Nadeem will be just fine =]19:32
Nadeemthere is no luck with gentoo :)19:32
KiallOpenStack ties together loads of other moving parts.. Getting them all going on an unsupported distro will be a PITA ;)19:33
viddKiall, getting them all on a supported distro is a PITA!19:33
viddNadeem, get git and pip installed on your system and you will be fine19:34
Kiallvidd: only when you try and mix diablo and essex versions of stuff ;)19:34
viddKiall, even devstack mixes19:34
viddand i have thier recipe =]19:35
Nadeemwhats the difference between devstack and openstack ?19:35
Nadeemis it not the same thing ?19:35
*** cdub has quit IRC19:35
Kiallvidd: devstack uses all the diablo branches, except for 1.. because there is no diablo branch of it19:35
viddNadeem, devstack is a scripted "best for evaluation" install of openstack19:35
NadeemOK, well i am trying to setup openstack19:36
Nadeemhowever the topology is still unclear to me19:36
Nadeemwas able to successfully instance glance and keystone19:36
Nadeemhowever i am not sure how to use them, i am not trying to install nova19:37
Nadeemall on the same machine - for evaluation19:37
*** ejat has quit IRC19:37
Kiall"not trying to install nova" or "now trying to install nova">19:37
Kiall"not trying to install nova" or "now trying to install nova"?*19:37
Nadeemi meant, i am NOW trying to install nova19:37
Nadeem:)19:37
*** ejat has joined #openstack19:37
viddthat was an obvious typo Nadeem Kiall is pulling your leg =]19:38
Kiallyea, glance and keystone get used to nova, they dont really get used on their own (other than adding users, and adding images)19:38
Nadeemdamn the typos, working on a sunday that;s why19:38
Nadeemon weekdays this doesnt occur19:38
Nadeemso is this the right order, 1) glance, 2) keystone 3) nova19:39
Nadeemand what abt swift ?19:39
KiallI'd personally go keystone, glance, nova and optionally swift..19:40
mtaylorvidd, Nadeem: I would rather say that devstack is a script which installs openstack into an environment suitable for development19:40
viddrecomendation: if you are using keystone, install it first, configure it first, load its database second-to-last [unless you are testing as you go]19:40
mtaylorthus "dev"-stack19:40
*** brian_sc1 has joined #openstack19:41
Kiallmtaylor: yup .. but devstack is a quick way to test OS without needing to learn .. well .. anything ;)19:41
viddNadeem, the reason for loading keystone's database with data after installing nova is so that euca works properly with keystone19:41
mtaylorKiall: exactly. and is nicely commented/annotated so that you can learn what's going on... I was just making that point that its purpose in life is to make things easier for devs19:42
Kiallvidd: that makes no sense? you can put data into keystone before installing nova19:42
Nadeemi tried installed the devstack in an uubuntu but its all a black box to me19:42
*** brian_sc has quit IRC19:42
Nadeemi wasnt able to login the admin console after reboot19:42
Nadeemand i had no clue what was wrong19:43
KiallNadeem: thats because everything was shutdown after you rebooted..19:43
*** Ryan_Lane has quit IRC19:43
viddNadeem, the issue was you rebooted19:43
Nadeemi have to run the nova.sh each time after reboot?19:43
Kialldevstack doesnt install startup scripts etc, its not intended to be used beyond hacking on the code (although, a I said, it serves as a nice "lets see how OS works" before I do a proper install)19:44
viddNadeem, no, you just have to launch the services19:44
viddfor glance, the command is "glance-control all restart"19:45
viddfor keystone and each nova command its /path/to/service &19:46
viddif the dashboard is tied to your apache server (as it is in devstack) it just runs19:46
Nadeemregarding the SQL connection string in the nova.conf, is this the right format?19:47
Nadeemmysql://nova:password@localhost/nova19:47
Kiallyea19:48
Nadeemor rather mysql://user:password@localhost/nova19:48
Nadeemwhere nova is the database name in mysql19:48
Kiallyea - exactly19:48
*** Hakon|mbp has joined #openstack19:48
viddmysql://user:password@host_ip/database_name19:48
viddthat is the format used for keystone glance and nova19:50
vidddashboard is a little bit more complicated19:50
*** brian_sc1 has quit IRC19:50
Kialldashboard just uses the standard django format...19:51
*** arBmind has joined #openstack19:51
viddKiall, this is the list of what gits are  used by devstack:https://github.com/cloudbuilders/devstack/blob/master/stackrc19:51
*** brian_sc has joined #openstack19:51
Kiallyea.. all but 1 are diablo branches19:51
Kiallhumm 2 now19:51
Kiallthe swift middleware19:52
KiallAnd I'm pretty sure that repo is only for diablo, since the necessary changes went into essex already, at least, I think they did.19:52
viddi think someone needs to "snapshot" those two into the diablo branch19:53
KiallI dont think so, the swift middleware for the reason above..19:53
viddespecially the novaclient19:53
Kialland the python-novaclient doesnt care if its essex/diablo its talking to. it speaks an API version19:54
viddwhat is the git clone command to specify a branch?19:55
Kiall--branch?19:55
*** brian_sc has quit IRC19:56
*** brian_sc has joined #openstack20:00
*** dtroyer has joined #openstack20:00
*** crescendo has quit IRC20:02
*** rnorwood has joined #openstack20:02
*** RobertLaptop has joined #openstack20:02
*** RobertLaptop has left #openstack20:03
*** crescendo has joined #openstack20:05
*** crescendo has joined #openstack20:05
*** carlosb has joined #openstack20:09
Nadeemi get this when i run ./bin/nova-manage db sync20:10
NadeemImportError: No module named novaclient20:10
Nadeemdo i need to install something first ?20:10
Nadeemi am following the guide http://wiki.openstack.org/InstallFromSource20:11
viddNadeem, did you install python-novaclient?20:13
Nadeemno is that a .deb somewhere ?20:13
*** etarasov has quit IRC20:14
Nadeemi will install from http://pypi.python.org/packages/source/p/python-novaclient/python-novaclient-2.6.7.tar.gz#md5=f87b7208e6a88116df825cf8ccb061b120:14
viddNadeem, did you install pip like i recommended?20:14
Nadeemya i did install the pip20:14
mtaylorNadeem: there's a deb in ppa:nova-core/trunk20:14
viddthen "pip install novaclient"20:14
*** woleium has quit IRC20:15
Nadeemi am on gentoo linux so .tar.gz files are the only things i can work with20:15
viddmtaylor, i think Nadeem is using gentoo20:15
mtaylorNadeem: you can also do "pip install novaclient" or "pip install -e git+https://github.com/rackspace/python-novaclient.git#egg=novaclient"20:15
mtaylorvidd: great20:16
viddmtaylor, when you run a git clone command, how do you specify the branch? -b ?20:16
mtaylorvidd: you don't20:16
viddmtaylor, then how do you make sure you get the stable keystone and not the experimental one?20:18
mtaylorvidd: cloning clones a repository. if you want to grab a branch inside of that repository other than master, first you'll want to run "git branch -a" which will show you all of the available branches20:18
mtaylorvidd: I think what you mean is "how do you get diablo instead of essex" ... but what you'll want to do is "git checkout -b stable/diablo remotes/origin/stable/diablo"20:19
NadeemOperationalError: (OperationalError) (1071, 'Specified key was too long; max key length is 1000 bytes')  when i run nova-manage db sync20:22
*** ldlework has joined #openstack20:22
Nadeemwhere do i specify this key ?20:22
Nadeem(nova): TRACE: OperationalError: (OperationalError) (1071, 'Specified key was too long; max key length is 1000 bytes') '\nCREATE TABLE user_project_association (\n\tcreated_at DATETIME, \n\tupdated_at DATETIME, \n\tdeleted_at DATETIME, \n\tdeleted BOOL, \n\tuser_id VARCHAR(255) NOT NULL, \n\tproject_id VARCHAR(255) NOT NULL, \n\tPRIMARY KEY (user_id, project_id), \n\tFOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id), \n\tFOREIGN KEY(proj20:23
*** scottjg has joined #openstack20:34
*** nerens has quit IRC20:35
*** dolphm has joined #openstack20:45
*** redconnection has joined #openstack20:47
*** xenon75 has joined #openstack20:51
xenon75Hi everybody20:51
*** dolphm has quit IRC20:51
xenon75I have a problem accessing the metadata server from within an instance. In my firewall I have the following rule: "-A nova-network-PREROUTING -d 169.254.169.254/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:8773" Before I solved the issue by rewriting this rule to use the address of eth0 instead of 127.0.0.120:53
xenon75but nova rewrites it to 127.0.0.1 as I run euca-* commands. Any hint about how to solve this?20:53
xenon75Any other solution, different from my previous hack will also work for me :) I just want to have access to the metadata server from my instances :)20:54
*** dolphm has joined #openstack20:56
mtaylorNadeem: I'm going to guess somewhere in your mysql configuration on your box  you have a default set to use a character set which is not latin1 (like utf8) ... if you do that, in the index the characters get blown out to 3-bytes per characters and that primary key on two 255 char columns is going to be unhappy21:04
*** dolphm has quit IRC21:06
*** stevegjacobs has joined #openstack21:07
Kiallxenon75: you're missing some settings from nova.conf..21:09
Kiallhttp://paste.openstack.org/show/3310/21:09
Kiallthe ec2 ones are what you need for that exact issue..21:10
xenon75kiall: the problem is which one :) I don't have a lot of them in my nova.conf21:12
xenon75Kiall, vlan interface sounds a good candidate21:13
*** kd926 has joined #openstack21:14
Kiallno, the 2x ec2 ones are what you're missing, at least, they are the 2 that are causing the issue you are describing.21:15
KiallL32 and L2521:15
KiallL23 and L25*21:15
xenon75kiall: I have ec2_host but not ec2_dmz_host...21:16
xenon75kiall: trying to add it21:16
xenon75brb21:18
*** xenon75 has quit IRC21:18
*** xenon75 has joined #openstack21:21
xenon75Kiall, it worked! Thanks!21:21
Kiallno problem..21:24
*** arBmind has quit IRC21:24
*** brian_sc has quit IRC21:25
*** kd926 has left #openstack21:33
*** katkee has quit IRC21:39
*** dragondm has joined #openstack21:39
*** dragondm has quit IRC21:39
*** dragondm has joined #openstack21:39
*** Ryan_Lane has joined #openstack21:44
viddmtaylor, you still here?21:44
*** rsampaio has joined #openstack21:49
*** crescendo has quit IRC21:49
*** miclorb_ has joined #openstack21:53
*** RobertLaptop has joined #openstack21:54
*** RobertLaptop has left #openstack21:54
*** bengrue has joined #openstack21:54
*** xenon75 has quit IRC21:55
*** rsampaio has quit IRC21:55
*** rsampaio has joined #openstack21:57
*** xenon75 has joined #openstack22:00
Kiallvidd: ping?22:00
viddKiall, pong22:02
Kiallyou have keystone+euca2ools working right?22:02
viddi did =]22:02
Kiallnot anymore?22:03
viddim doing a clean install and scripting the process for when i get my new server22:03
viddwhat is your issie22:03
vidd*issue22:03
Kiallso, did you ever have the euca2ools "hang" (they are actually getting a 500, waiting 2 seconds, and retrying)22:03
viddyes...i fixed that22:04
*** PiotrSikora has quit IRC22:04
Kiallany idea how? ;)22:04
viddlet me look into my notes =]22:04
Kiallthanks..22:04
*** crescendo has joined #openstack22:05
viddhere's my script: http://dpaste.com/655874/22:06
viddor is that your script?22:07
*** PiotrSikora has joined #openstack22:07
viddwait...thats your script i think22:07
Kiallits not mine :)22:07
Kiallthere was 1 difference to my variables, but it didnt make any difference :(22:08
viddplus i have --keystone_ec2_url=http://192.168.15.199:5000/v2.0/ec2tokens in the nova.conf file22:08
viddand --osapi_extensions_path=/opt/src/openstackx/extensions22:08
Kiallyea - same again..22:08
Kiallhumm - dont have that one..22:08
Kialland whats in /opt/src/openstackx/extensions?22:09
Kiallan admin.py?22:09
Kialllooks like it defaults to /var/lib/nova/extensions .. that has the openstackx admin.py file in it for me..22:10
rmkKiall: yeah that's correct22:10
rmkwe dont need to change ours22:10
KiallFunny - I have no clue where the 500 error is coming from.. its not showing in any of the logs22:11
Kiallvidd: what does your api-paste look like?22:11
viddhttp://dpaste.com/655877/22:12
*** dragondm has quit IRC22:13
Kialland nova.conf? sorry ;)22:13
rmkvidd: did you have an endpoint defined for ec2 specifically?22:13
viddKiall, i know whats missing =]22:14
Kiall?22:14
viddyou have to add your user to the admin role in keystone22:15
Kiallswapping out the pipeline like so in the api-paste makes it "work"22:15
Kiall#pipeline = logrequest totoken authtoken keystonecontext cloudrequest authorizer ec2executor22:15
Kiallpipeline = logrequest ec2noauth cloudrequest authorizer ec2executor22:15
Kiallso its 100% ketsone related -_-22:15
Kiallthe user is an admin already22:16
Kiallalthough, the role is "Admin" not "admin"22:16
KiallHumm22:17
vidd keystone-manage role grant KeystoneServiceAdmin vidd viddnet22:18
rmkvidd: what about credentials22:18
*** kd9261 has joined #openstack22:19
vidd$cmd credentials add $NOVA_USER EC2 $EC2_ACCESS_KEY:$NOVA_TENANT $EC2_SECRET_KEY $NOVA_PROJECT22:21
vidd$cmd = keystone-manage22:21
*** rnorwood has quit IRC22:22
vidds/NOVA_TENANT/NOVA_PROJECT/g22:23
Kiallrmk: bascially.. it seems like everything is setup right..22:24
KiallYet its still 500'ing22:24
viddKiall, i know i had to mess with it for a while22:24
viddKiall, and it kept 500'ing until i added my user to the Admin tenant22:25
Kiallvidd: tell me, does the key need to be $EC2_ACCESS_KEY:$NOVA_TENANT ?22:25
Kiallas in, that format22:25
viddKiall, yes22:26
viddno : no work22:26
Kiallyes or no? ;)22:26
viddif there is no ":" in the credentials, then the credentials are no good22:27
Kiallhumm .. still not working -_-22:27
Kialland devstack doesnt seem to use the :22:28
viddKiall, idk...your ppa's didnt work for me either...thats why im going back to git'ing keystone and dashboard22:28
viddi got those to work22:28
Kiallthe stable branches? or essex?22:28
viddlast time i used essex...nut they have moved 4 times since then =]22:29
viddwait...no...i used diablo....i got them from zip22:29
rmkKEYSTONE_REPO=https://github.com/cloudbuilders/keystone.git22:30
rmkKEYSTONE_BRANCH=diablo22:30
rmkthat's what devstack pulls now22:30
Kiallhumm22:30
Kiallwonder if CB have some changes22:30
rmklook at the last commit haha22:30
viddi got my keystone from openstak when i had it working22:30
Kiallrmk: LOL22:30
Kialloh wait22:30
Kiallno22:30
Kialli have that I think22:31
Nadeemmtaylor: thanks thta was exactly my problem22:31
viddKiall, give me a couple minutes....let me run my script =]22:31
Kiallrmk: umm22:32
Kiallit seems I dont have that fix -_-22:32
KiallI *know* i did before22:32
rmkKiall: Well where did you pull from22:32
rmkbecause you do have it if its stable/diablo from openstack/keystone22:32
rmkbut it was only added nov 4th to openstack/stable22:33
rmkhttps://github.com/openstack/keystone/commit/6976f9666bffa338053c1cc982ff6fcb0cc4ddf522:33
KiallI pull from openstack/keystone with the stable/diablo branch..22:33
rmkwhen was the last build22:33
rmk11th -- hmm22:34
Kiallhttps://github.com/managedit/keystone/commits/upstream22:34
rmkyeah you have it22:34
KiallI'm wondering if i messed up somehow -_-22:34
rmkwe also have commits beyond devstack's stable btw22:35
rmkwonder if something recent broke this22:35
Kiallyea i know ..22:35
Kiallno - `cat /usr/share/pyshared/keystone/middleware/ec2_token.py | grep ec1`22:35
Kiallits the old version.22:35
KiallJust running a built at the moment.. 1 sec22:37
KiallOkay - something is messed up22:37
KiallI am so confused22:39
Kiallah .. dooh -_-22:39
rmkheh that patch fixes it22:41
rmkI just applied it manually22:41
Kiallrmk: i'm running a new build now..22:41
rmkcool deal22:41
Kiallwith those changes etc ;)22:41
rmkI demand perfection from your free work!22:41
rmk:)22:41
Kialllol22:41
Kiallah ffs. launchpad PPA upload is broken again -_-22:41
rmkwhat had happened?22:41
KiallI made a bo-bo ;)22:42
rmkI gathered as much :)22:42
Kiallforgot to merge upstream->master before running off a build22:42
rmkahh22:42
KiallHumm - and worse, keystone doesnt build locally for me :|22:43
Kiall(and LP PPA upload is a dud)22:43
rmkis it failing the tests?22:45
KiallNo - Not entirely sure yet..22:46
KiallHeh, the fix was in my repo ;) But i removed the patch once they fixed it upstream..22:47
Kialllol22:47
Kiallmy 1.0~d4~20111021-0mit5 package, if its still in the PPA, will work.22:47
rmkshould still be there22:47
rmkor not22:48
viddKiall, i still dont understand how to do this "git from not-master"22:48
Kialland.. time for a git-bisect session to figure out what changes have broken my local build ;)22:48
Kiallvidd: huh?22:48
viddi want to git keystone from the stable branch, but i cant seem to figure out the syntax to do it22:49
Kiall`git clone $url $folder && cd $folder && git checkout stable/diablo`22:49
*** asalkeld has joined #openstack22:50
viddkis $url would be https://github.com/cloudbuilders/keystone.git or is that https://github.com/cloudbuilders/22:52
rmkKiall: I can't even count the number of times I've had the right config and it ended up being the wrong bits.  It's crazy how hard it is to get the right combo.22:52
Kiallhttps://github.com/cloudbuilders/keystone.git22:52
Kialllol, this was my feck up.. not OS's fault ;)22:52
rmkno not your fault really22:52
*** carlosb has quit IRC22:53
Kiallpretty sure this one is a packaging error ;)22:53
KiallThats squarely my fault22:53
*** abecc has joined #openstack22:53
KiallAnyway, shouldnt happen again ;)22:54
KiallThe last commit removes the need for that merge https://github.com/managedit/keystone22:54
KiallGBP handles overlaying my packaging stuff over the upstream branch at build time now22:55
*** rsampaio has quit IRC22:57
*** rsampaio has joined #openstack23:00
*** redconnection has quit IRC23:02
*** koolhead17 has joined #openstack23:03
*** Aim has quit IRC23:05
*** kd9261 has quit IRC23:05
*** kd926 has joined #openstack23:06
*** uvirtbot has quit IRC23:06
*** uvirtbot has joined #openstack23:07
*** woleium has joined #openstack23:07
*** dabo has quit IRC23:07
*** SplasPood has quit IRC23:07
*** dabo has joined #openstack23:08
*** Hakon|mbp has quit IRC23:08
*** SplasPood has joined #openstack23:08
Nadeemanybody help me understand this line? nova-manage network create 10.0.0.0/8 3 1623:08
Kiallcreate 3 networks inside 10.0.0.0/8, each with 16 IPs23:09
Kialleach project gets given a network for its instances to live in23:09
Nadeemhow does this apply to my case if i am installing the cloud controller in a VM and putting everythnig else as well on this same vm23:10
Nadeemdo I still need the bridge interface?23:10
*** dachary has quit IRC23:10
KiallYea, Nova doesnt care if its running inside/outside a VM (at least, as far as its networking goes)23:11
*** Aim has joined #openstack23:11
*** andy-hk has quit IRC23:11
viddKiall, git clone  https://github.com/cloudbuilders keystone.git && cd keystone.git && git checkout diablo gives this error: "fatal: https://github.com/cloudbuilders/info/refs not found: did you run git update-server-info on the server?"23:11
*** brian_sc has joined #openstack23:11
Kiallvidd: new to git? ;)23:11
viddwhat am i doing wrong?23:12
* vidd HATES git [and pip...and python....and....]23:12
Kiallgit clone  https://github.com/cloudbuilders/keystone.git keystone && cd keystone && git checkout diablo23:12
viddthanks Kiall23:13
*** rnorwood has joined #openstack23:13
*** redconnection has joined #openstack23:15
*** hingo has quit IRC23:19
*** jog0 has joined #openstack23:30
*** brian_sc1 has joined #openstack23:31
*** stewart has joined #openstack23:31
*** rnorwood has quit IRC23:32
*** jog0 has quit IRC23:32
*** brian_sc has quit IRC23:33
*** rsampaio has quit IRC23:34
*** rsampaio has joined #openstack23:36
*** ejat has quit IRC23:42
*** Aim has quit IRC23:45
*** Daviey has quit IRC23:46
*** epsas has quit IRC23:48
*** blakeyeager has quit IRC23:48
*** epsas has joined #openstack23:48
*** ke4qqq has quit IRC23:49
*** blakeyeager has joined #openstack23:49
*** abecc has quit IRC23:49
*** ke4qqq has joined #openstack23:49
*** pasik has quit IRC23:50
*** pasik has joined #openstack23:50
*** abecc has joined #openstack23:51
*** dwcramer has quit IRC23:53
*** Daviey has joined #openstack23:55

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!