Sunday, 2016-04-10

*** spzala has joined #openstack00:00
*** caseywcarson has joined #openstack00:00
*** caseywcarson has left #openstack00:01
*** woodard has joined #openstack00:02
*** baoli has quit IRC00:04
*** woodard has quit IRC00:06
*** cyborg-one has quit IRC00:07
*** p4tux has joined #openstack00:08
*** mikeoutland has quit IRC00:08
*** baoli has joined #openstack00:08
*** fedexo_ has joined #openstack00:10
*** fedexo has quit IRC00:11
*** jayahn has quit IRC00:12
*** knikolla has quit IRC00:16
*** baoli has quit IRC00:16
*** baoli has joined #openstack00:17
*** shakamunyi has joined #openstack00:18
*** Ger-chervyak has quit IRC00:21
*** shakamunyi has quit IRC00:23
*** hdd has quit IRC00:25
*** ipalade has quit IRC00:25
*** asingh has quit IRC00:27
*** aarefiev has quit IRC00:30
*** aarefiev has joined #openstack00:31
*** baoli has quit IRC00:33
*** piliman974 has joined #openstack00:34
*** GenteelBen has quit IRC00:34
*** baoli has joined #openstack00:34
*** ashw has joined #openstack00:36
*** baoli has quit IRC00:36
*** yinweimac has joined #openstack00:39
*** _shaps_ has joined #openstack00:43
*** fabricio_ar has joined #openstack00:43
*** yinweimac has quit IRC00:44
*** baoli has joined #openstack00:44
*** _shaps_ has quit IRC00:47
*** fabricio_ar has quit IRC00:47
*** markvoelker has joined #openstack00:50
*** aossama has quit IRC00:50
*** aossama has joined #openstack00:53
*** yamamoto has joined #openstack00:53
*** markvoelker has quit IRC00:54
*** cptweasel has joined #openstack00:56
*** rickyrem has joined #openstack00:56
*** yamamoto has quit IRC00:59
*** cptweasel has quit IRC01:01
*** rickyrem has quit IRC01:01
*** phileas has quit IRC01:03
*** phileas has joined #openstack01:04
*** yamamoto has joined #openstack01:05
*** lucendio has quit IRC01:12
*** yamamoto has quit IRC01:13
*** undrgz has joined #openstack01:13
*** undrgz has joined #openstack01:13
*** maliciousbits has quit IRC01:15
*** ChubYann has quit IRC01:16
*** shakamunyi has joined #openstack01:18
*** shootbird has quit IRC01:18
*** krobzaur_ has quit IRC01:22
*** mikeoutland has joined #openstack01:22
*** shakamunyi has quit IRC01:23
*** mikeoutland has quit IRC01:23
*** shootbird has joined #openstack01:24
*** FallenPegasus has joined #openstack01:24
*** zackf has joined #openstack01:25
*** FallenPegasus has quit IRC01:29
*** arif-ali has quit IRC01:29
*** ChubYann has joined #openstack01:31
*** arif-ali has joined #openstack01:35
*** erkules has joined #openstack01:36
*** trifon has quit IRC01:38
*** erkules_ has quit IRC01:39
*** yinweimac has joined #openstack01:40
*** szhem has quit IRC01:41
*** fabricio_ar has joined #openstack01:44
*** yinweimac has quit IRC01:45
*** Lee1092 has joined #openstack01:46
*** ipalade has joined #openstack01:47
*** subho has quit IRC01:47
*** fabricio_ar has quit IRC01:49
*** zenoway has quit IRC01:50
*** krobzaur_ has joined #openstack01:51
*** mikeoutland has joined #openstack01:53
*** mikeoutland has quit IRC01:54
*** p4tux has quit IRC01:57
*** rodr1go has quit IRC02:06
*** yamamoto has joined #openstack02:11
*** yamamoto has quit IRC02:17
*** ivase_ has joined #openstack02:17
*** saschpe has quit IRC02:19
*** ivase has quit IRC02:19
*** saschpe has joined #openstack02:21
*** th3g1z is now known as th3g1z_02:26
*** ipalade has quit IRC02:27
*** th3g1z_ is now known as th3g1z02:27
*** bkopilov has quit IRC02:29
*** jayc has joined #openstack02:29
*** piet has joined #openstack02:31
*** Xu_Chao has joined #openstack02:34
*** Xu_Chao has quit IRC02:39
*** Xu_Chao has joined #openstack02:39
*** Xu_Chao has quit IRC02:43
*** salv-orlando has joined #openstack02:45
*** fabricio_ar has joined #openstack02:45
*** jayc has quit IRC02:45
*** salv-orl_ has quit IRC02:48
*** fabricio_ar has quit IRC02:50
*** markvoelker has joined #openstack02:51
*** cptweasel has joined #openstack02:52
*** Son_Goku has joined #openstack02:54
*** vhosakot_ has quit IRC02:55
*** markvoelker has quit IRC02:55
*** vhosakot has joined #openstack02:56
*** cptweasel has quit IRC02:57
*** spzala has quit IRC02:58
*** kirotawa2 has joined #openstack02:58
*** spzala has joined #openstack02:58
*** mikeoutland has joined #openstack02:59
*** mikeoutland has quit IRC03:00
*** piliman974 has quit IRC03:02
*** FallenPegasus has joined #openstack03:04
*** sauvin has joined #openstack03:05
*** spzala has quit IRC03:06
*** zenoway has joined #openstack03:06
*** jlwhite has quit IRC03:07
*** blackboxsw has quit IRC03:09
*** zenoway has quit IRC03:10
*** atheism has joined #openstack03:16
*** yamamoto has joined #openstack03:17
*** shakamunyi has joined #openstack03:18
*** Son_Goku has quit IRC03:20
*** walterheck has quit IRC03:21
*** yamamoto has quit IRC03:22
*** shakamunyi has quit IRC03:23
*** zenoway has joined #openstack03:30
*** piliman974 has joined #openstack03:30
*** piliman974 has quit IRC03:32
*** piliman974 has joined #openstack03:32
*** crameth has joined #openstack03:34
*** _shaps_ has joined #openstack03:34
*** zenoway has quit IRC03:35
*** crameth has joined #openstack03:35
*** avarner has joined #openstack03:35
*** _shaps_ has quit IRC03:39
*** aholler has joined #openstack03:41
*** aholler_ has quit IRC03:44
*** fabricio_ar has joined #openstack03:46
*** bkopilov has joined #openstack03:48
*** yamamoto has joined #openstack03:49
*** ashw has quit IRC03:51
*** fabricio_ar has quit IRC03:51
*** yamamoto has quit IRC03:54
*** zenoway has joined #openstack03:55
*** mikeoutland has joined #openstack03:59
*** zenoway has quit IRC04:01
*** piliman974 has quit IRC04:01
*** germs has quit IRC04:08
*** mkolesni_ has joined #openstack04:10
*** avarner has quit IRC04:16
*** blackboxsw has joined #openstack04:20
*** shootbird has quit IRC04:22
*** zackf has quit IRC04:22
*** zackf has joined #openstack04:24
*** jrcloud has joined #openstack04:25
*** piet has quit IRC04:26
*** shootbird has joined #openstack04:27
*** zackf has quit IRC04:29
*** mikeoutland has quit IRC04:32
*** crameth has quit IRC04:32
*** mikeoutland has joined #openstack04:32
*** achanda has joined #openstack04:39
*** Son_Goku has joined #openstack04:41
*** khushbu_ has joined #openstack04:42
*** achanda has quit IRC04:42
*** mikeoutland has quit IRC04:42
*** ivase has joined #openstack04:43
*** ivase_ has quit IRC04:44
*** achanda has joined #openstack04:45
*** retreved has joined #openstack04:47
*** achanda has quit IRC04:47
*** fabricio_ar has joined #openstack04:47
*** hos7ein has joined #openstack04:48
*** ivase_ has joined #openstack04:49
*** cswang_ has quit IRC04:50
*** ivase has quit IRC04:50
*** tonythomas has joined #openstack04:51
*** markvoelker has joined #openstack04:51
*** achanda has joined #openstack04:52
*** fabricio_ar has quit IRC04:53
*** cptweasel has joined #openstack04:53
*** ivase_ has quit IRC04:54
*** ivase has joined #openstack04:55
*** markvoelker has quit IRC04:56
*** jrcloud has quit IRC04:57
*** cptweasel has quit IRC04:57
*** nmagnezi has joined #openstack04:58
*** spzala has joined #openstack05:00
*** ivase_ has joined #openstack05:01
*** ivase has quit IRC05:02
*** cswang_ has joined #openstack05:05
*** spzala has quit IRC05:05
*** ivase has joined #openstack05:06
*** ivase_ has quit IRC05:08
*** retreved has quit IRC05:08
*** mtanino has quit IRC05:10
*** ivase_ has joined #openstack05:12
*** ivase has quit IRC05:13
*** zsais has quit IRC05:15
*** agireud has quit IRC05:15
*** yamamoto has joined #openstack05:17
*** zsais has joined #openstack05:17
*** ivase_ has quit IRC05:18
*** ivase has joined #openstack05:18
*** shakamunyi has joined #openstack05:18
*** agireud has joined #openstack05:18
*** yamamoto has quit IRC05:22
*** kirotawa2 has quit IRC05:22
*** shakamunyi has quit IRC05:23
*** ivase_ has joined #openstack05:24
*** ivase has quit IRC05:24
*** unforgiven512 has quit IRC05:24
*** unforgiven512 has joined #openstack05:26
*** unforgiven512 has joined #openstack05:26
*** Son_Goku has quit IRC05:28
*** ivase has joined #openstack05:29
*** crameth has joined #openstack05:30
*** MeltedLux has quit IRC05:30
*** ivase_ has quit IRC05:30
*** crameth has quit IRC05:31
*** crameth has joined #openstack05:32
*** MeltedLux has joined #openstack05:34
*** slacko30426 has joined #openstack05:35
*** ivase_ has joined #openstack05:35
*** ivase has quit IRC05:36
*** zenoway has joined #openstack05:36
*** prad has joined #openstack05:36
*** zenoway has quit IRC05:40
*** ivase has joined #openstack05:41
*** woodard has joined #openstack05:41
*** ivase_ has quit IRC05:42
*** vhosakot has quit IRC05:42
*** woodard has quit IRC05:46
*** ivase_ has joined #openstack05:47
*** ivase has quit IRC05:48
*** fabricio_ar has joined #openstack05:48
*** achanda has quit IRC05:49
*** achanda has joined #openstack05:50
*** ivase has joined #openstack05:52
*** fabricio_ar has quit IRC05:53
*** ivase_ has quit IRC05:54
*** achanda has quit IRC05:54
*** achanda has joined #openstack05:56
*** ivase_ has joined #openstack05:59
*** ivase has quit IRC05:59
*** achanda has quit IRC06:00
*** spzala has joined #openstack06:01
*** khushbu_ has quit IRC06:02
*** trifon has joined #openstack06:03
*** jayc has joined #openstack06:03
*** ivase has joined #openstack06:04
*** subho has joined #openstack06:05
*** ivase_ has quit IRC06:05
*** spzala has quit IRC06:06
*** pcaruana has quit IRC06:07
*** ivase_ has joined #openstack06:10
*** ivase has quit IRC06:10
*** yuval has joined #openstack06:11
*** zenoway has joined #openstack06:14
*** ivase has joined #openstack06:16
*** ivase_ has quit IRC06:16
*** Yarboa has joined #openstack06:17
*** yamamoto has joined #openstack06:18
*** zenoway has quit IRC06:18
*** khushbu has joined #openstack06:18
*** ivase_ has joined #openstack06:21
*** ivase has quit IRC06:22
*** yamamoto has quit IRC06:23
*** achanda has joined #openstack06:23
*** achanda has quit IRC06:26
*** ivase has joined #openstack06:27
*** ivase_ has quit IRC06:28
*** aaronmehar has joined #openstack06:31
*** haukebruno has joined #openstack06:33
*** erkules has quit IRC06:33
*** ivase_ has joined #openstack06:33
*** ivase has quit IRC06:34
*** ronis has joined #openstack06:34
*** yamamoto has joined #openstack06:35
*** anill has joined #openstack06:37
*** zenoway has joined #openstack06:38
*** ivase has joined #openstack06:39
*** ivase_ has quit IRC06:40
*** zenoway has quit IRC06:42
*** yamamoto has quit IRC06:43
*** subho has quit IRC06:44
*** ivase_ has joined #openstack06:44
*** ivase has quit IRC06:45
*** dyasny has joined #openstack06:47
*** davi has joined #openstack06:49
*** fabricio_ar has joined #openstack06:50
*** ivase_ has quit IRC06:51
*** ivase has joined #openstack06:51
*** jayc has quit IRC06:51
*** zenoway has joined #openstack06:52
*** markvoelker has joined #openstack06:52
*** cptweasel has joined #openstack06:54
*** fabricio_ar has quit IRC06:55
*** liverpooler has joined #openstack06:55
*** ivase_ has joined #openstack06:56
*** _shaps_ has joined #openstack06:56
*** zenoway has quit IRC06:56
*** markvoelker has quit IRC06:57
*** ivase has quit IRC06:57
*** cptweasel has quit IRC06:58
*** dyasny has quit IRC06:58
*** _shaps_ has quit IRC07:00
*** khushbu has quit IRC07:01
*** ivase has joined #openstack07:02
*** ivase_ has quit IRC07:02
*** spzala has joined #openstack07:03
*** curx has joined #openstack07:05
*** curx has joined #openstack07:05
*** spzala has quit IRC07:07
*** ivase_ has joined #openstack07:08
*** ivase has quit IRC07:08
*** FallenPegasus has quit IRC07:13
*** ivase has joined #openstack07:13
*** ivase_ has quit IRC07:14
*** subscope has joined #openstack07:14
*** brad[] has quit IRC07:15
*** brad[] has joined #openstack07:16
*** zenoway has joined #openstack07:16
*** anill has quit IRC07:18
*** hdd has joined #openstack07:19
*** ivase_ has joined #openstack07:19
*** ivase has quit IRC07:20
*** subho has joined #openstack07:20
*** zenoway has quit IRC07:21
*** davi has quit IRC07:25
*** ivase has joined #openstack07:25
*** ivase_ has quit IRC07:26
*** dyasny has joined #openstack07:27
*** Yarboa has quit IRC07:28
*** subho has quit IRC07:28
*** ivase_ has joined #openstack07:31
*** chlong has joined #openstack07:31
*** fedexo_ has quit IRC07:31
*** ivase has quit IRC07:32
*** fragatina has joined #openstack07:33
*** hdd has quit IRC07:34
*** admin0 has joined #openstack07:37
*** fragatina has quit IRC07:37
*** koolhead17 has joined #openstack07:38
*** bbabich has joined #openstack07:39
*** subho has joined #openstack07:40
*** piet has joined #openstack07:40
*** achanda has joined #openstack07:41
*** _shaps_ has joined #openstack07:42
*** ivase has joined #openstack07:42
*** Yarboa has joined #openstack07:42
*** ivase_ has quit IRC07:43
*** _shaps_ has quit IRC07:46
*** fragatina has joined #openstack07:46
*** ivase_ has joined #openstack07:48
*** ccard__ has joined #openstack07:48
*** ivase has quit IRC07:49
*** fabricio_ar has joined #openstack07:50
*** ccard_ has quit IRC07:52
*** ivase has joined #openstack07:54
*** zenoway has joined #openstack07:54
*** ivase_ has quit IRC07:54
*** fabricio_ar has quit IRC07:55
*** admin0 has quit IRC07:57
*** subscope has quit IRC07:59
*** subscope has joined #openstack07:59
*** piet has quit IRC08:00
*** ivase_ has joined #openstack08:00
*** ivase has quit IRC08:00
*** zenoway has quit IRC08:01
*** fragatina has quit IRC08:01
*** achanda has quit IRC08:02
*** spzala has joined #openstack08:03
*** hdd has joined #openstack08:04
*** koolhead17 has quit IRC08:05
*** ivase has joined #openstack08:05
*** ivase_ has quit IRC08:07
*** spzala has quit IRC08:09
*** omarrr has joined #openstack08:10
*** ivase_ has joined #openstack08:11
*** ivase has quit IRC08:12
*** zenoway has joined #openstack08:13
*** curx has quit IRC08:13
*** ivase has joined #openstack08:17
*** zenoway has quit IRC08:17
*** ivase_ has quit IRC08:18
*** hdd has quit IRC08:18
*** eddima has joined #openstack08:19
*** eddima has quit IRC08:19
*** anill has joined #openstack08:19
*** ivase_ has joined #openstack08:23
*** ivase has quit IRC08:23
*** ivase has joined #openstack08:28
*** jayc has joined #openstack08:29
*** ivase_ has quit IRC08:29
*** aaronmehar has quit IRC08:33
*** ivase_ has joined #openstack08:34
*** ivase has quit IRC08:35
*** zenoway has joined #openstack08:37
*** Son_Goku has joined #openstack08:39
*** ivase has joined #openstack08:40
*** ivase_ has quit IRC08:41
*** zenoway has quit IRC08:41
*** mrmartin has joined #openstack08:42
*** salv-orl_ has joined #openstack08:44
*** ivase_ has joined #openstack08:46
*** ivase has quit IRC08:46
*** salv-orlando has quit IRC08:47
*** RedM has joined #openstack08:49
*** RedW has quit IRC08:49
*** koolhead17 has joined #openstack08:49
*** Son_Goku has quit IRC08:49
*** ivase has joined #openstack08:51
*** fabricio_ar has joined #openstack08:51
*** ivase_ has quit IRC08:53
*** markvoelker has joined #openstack08:53
*** cptweasel has joined #openstack08:54
*** fabricio_ar has quit IRC08:56
*** krobzaur_ has quit IRC08:57
*** markvoelker has quit IRC08:57
*** ivase_ has joined #openstack08:57
*** ivase has quit IRC08:58
*** cptweasel has quit IRC08:59
*** fragatina has joined #openstack09:02
*** rossella_s has quit IRC09:03
*** ivase has joined #openstack09:03
*** rossella_s has joined #openstack09:03
*** ivase_ has quit IRC09:04
*** spzala has joined #openstack09:05
*** fragatina has quit IRC09:07
*** davi has joined #openstack09:07
*** davi has joined #openstack09:07
*** ivase_ has joined #openstack09:09
*** ivase has quit IRC09:09
*** spzala has quit IRC09:10
*** koolhead17 has quit IRC09:10
*** jayc has quit IRC09:10
*** henrynash has joined #openstack09:12
*** mrmartin has quit IRC09:14
*** aaronmehar has joined #openstack09:14
*** ivase has joined #openstack09:15
*** ivase_ has quit IRC09:15
*** _shaps_ has joined #openstack09:16
*** yamamoto has joined #openstack09:17
*** aaronmehar has quit IRC09:19
*** mrmartin has joined #openstack09:19
*** aaronmehar has joined #openstack09:20
*** ivase_ has joined #openstack09:20
*** ivase has quit IRC09:21
*** nmagnezi has quit IRC09:22
*** nmagnezi has joined #openstack09:23
*** haukebruno has quit IRC09:24
*** aaronmehar has quit IRC09:25
*** yamamoto has quit IRC09:25
*** krobzaur_ has joined #openstack09:26
*** ivase has joined #openstack09:26
*** ivase_ has quit IRC09:27
*** anshul has joined #openstack09:28
*** anshul has quit IRC09:28
*** mrmartin has quit IRC09:28
*** beserker_ has joined #openstack09:29
*** SteffanW has joined #openstack09:30
*** erkules has joined #openstack09:31
*** beserker has quit IRC09:32
*** ivase_ has joined #openstack09:32
*** ivase has quit IRC09:33
*** ivase has joined #openstack09:38
*** ivase_ has quit IRC09:38
*** subscope has quit IRC09:41
*** subscope has joined #openstack09:42
*** ivase_ has joined #openstack09:44
*** ivase has quit IRC09:44
*** fjir456 has joined #openstack09:47
*** ivase has joined #openstack09:49
*** fjir456 has quit IRC09:49
*** fjir456 has joined #openstack09:50
*** subscope has quit IRC09:50
*** yaume has joined #openstack09:50
*** ivase_ has quit IRC09:51
*** fjir456 has left #openstack09:52
*** subscope has joined #openstack09:52
*** fabricio_ar has joined #openstack09:53
*** eddima has joined #openstack09:53
*** ivase_ has joined #openstack09:55
*** ivase has quit IRC09:56
*** mangel2 has joined #openstack09:56
*** Anush_ has joined #openstack09:57
*** henrynash has quit IRC09:57
*** fabricio_ar has quit IRC09:58
Anush_ssh connection is being refused..posible fixes ?09:59
*** Son_Goku has joined #openstack10:00
*** ivase has joined #openstack10:01
*** eddima has quit IRC10:01
*** ivase_ has quit IRC10:01
*** KarlchenK has joined #openstack10:02
*** spzala has joined #openstack10:06
*** ivase_ has joined #openstack10:07
*** ivase has quit IRC10:07
*** nstrug_ has joined #openstack10:10
*** spzala has quit IRC10:10
*** mangel2 has quit IRC10:10
*** ivase has joined #openstack10:12
*** mrmartin has joined #openstack10:13
*** ivase_ has quit IRC10:13
*** nstrug__ has quit IRC10:13
*** Anush_ has quit IRC10:13
*** _shaps_ has quit IRC10:14
*** yaume has quit IRC10:15
*** SteffanW has quit IRC10:16
*** Son_Goku has quit IRC10:17
*** ivase_ has joined #openstack10:18
*** ivase has quit IRC10:19
*** koolhead17 has joined #openstack10:20
*** _shaps_ has joined #openstack10:20
*** ivase has joined #openstack10:24
*** nstrug__ has joined #openstack10:25
*** ivase_ has quit IRC10:25
*** mangel2 has joined #openstack10:27
*** cyborg-one has joined #openstack10:28
*** nstrug_ has quit IRC10:28
*** ivase_ has joined #openstack10:30
*** aaronmehar has joined #openstack10:30
*** ivase has quit IRC10:31
*** ivase has joined #openstack10:35
*** ivase_ has quit IRC10:37
*** slacko30426 has quit IRC10:40
*** nstrug_ has joined #openstack10:40
*** ivase_ has joined #openstack10:41
*** ivase has quit IRC10:42
*** RedM has quit IRC10:43
*** nstrug__ has quit IRC10:43
*** RedW has joined #openstack10:44
*** ivase has joined #openstack10:47
*** ivase_ has quit IRC10:48
*** omarrr has quit IRC10:48
*** deadnull_ has joined #openstack10:48
*** koolhead17 has quit IRC10:48
*** mangel2 has quit IRC10:51
*** koolhead17 has joined #openstack10:52
*** cptweasel has joined #openstack10:52
*** koolhead17 has quit IRC10:52
*** ivase_ has joined #openstack10:53
*** markvoelker has joined #openstack10:54
*** fabricio_ar has joined #openstack10:54
*** ivase has quit IRC10:54
*** cptweasel has quit IRC10:56
*** achanda has joined #openstack10:57
*** aaronmehar has quit IRC10:58
*** markvoelker has quit IRC10:58
*** fabricio_ar has quit IRC10:59
*** ivase has joined #openstack10:59
*** ivase_ has quit IRC10:59
*** aaronmehar has joined #openstack11:01
*** achanda has quit IRC11:03
*** fragatina has joined #openstack11:04
*** ivase_ has joined #openstack11:04
*** ivase has quit IRC11:05
*** szhem has joined #openstack11:06
*** spzala has joined #openstack11:07
*** fragatina has quit IRC11:08
*** ivase has joined #openstack11:10
*** ivase_ has quit IRC11:11
*** ronis has quit IRC11:12
*** ronis has joined #openstack11:12
*** spzala has quit IRC11:12
*** ivase_ has joined #openstack11:16
*** ivase has quit IRC11:17
*** achanda has joined #openstack11:19
*** achanda has quit IRC11:20
*** ivase has joined #openstack11:22
*** ivase_ has quit IRC11:23
*** RoozbehShafiee has joined #openstack11:24
*** Son_Goku has joined #openstack11:26
*** ivase_ has joined #openstack11:27
*** ivase has quit IRC11:29
*** _shaps_ has quit IRC11:31
*** _shaps_ has joined #openstack11:32
*** zackf has joined #openstack11:33
*** panda has quit IRC11:33
*** ivase has joined #openstack11:33
*** panda has joined #openstack11:33
*** ivase_ has quit IRC11:34
*** Son_Goku has quit IRC11:36
*** _shaps_ has quit IRC11:37
*** zackf has quit IRC11:38
*** ivase_ has joined #openstack11:39
*** ivase has quit IRC11:40
*** jlwhite has joined #openstack11:42
*** aossama has quit IRC11:42
*** ivase has joined #openstack11:45
*** ivase_ has quit IRC11:46
*** aossama has joined #openstack11:46
*** aaronmehar has quit IRC11:48
*** aaronmehar has joined #openstack11:50
*** ivase_ has joined #openstack11:51
n1colasHello!11:51
*** piliman974 has joined #openstack11:51
*** Guest8439 is now known as spammy11:51
*** ivase has quit IRC11:52
*** bkopilov has quit IRC11:53
*** fabricio_ar has joined #openstack11:55
*** ivase has joined #openstack11:56
*** Son_Goku has joined #openstack11:57
*** ivase_ has quit IRC11:57
*** fabricio_ar has quit IRC12:00
*** ivase_ has joined #openstack12:03
*** davi has quit IRC12:03
*** ivase has quit IRC12:03
*** davi has joined #openstack12:03
*** davi has joined #openstack12:03
*** fragatina has joined #openstack12:05
*** thorst has joined #openstack12:06
*** ivase has joined #openstack12:08
*** spzala has joined #openstack12:08
*** ivase_ has quit IRC12:09
*** thorst has quit IRC12:10
*** RoozbehShafiee has quit IRC12:10
*** fragatina has quit IRC12:10
*** spzala has quit IRC12:13
*** ivase_ has joined #openstack12:14
*** ivase has quit IRC12:15
*** lucendio has joined #openstack12:16
*** ivase has joined #openstack12:19
*** ivase_ has quit IRC12:20
*** admin0 has joined #openstack12:23
*** ivase_ has joined #openstack12:25
*** ivase has quit IRC12:26
*** Yarboa has quit IRC12:27
*** racedo_ has quit IRC12:28
*** racedo_ has joined #openstack12:29
*** ivase has joined #openstack12:32
*** ivase_ has quit IRC12:32
*** _shaps_ has joined #openstack12:34
*** jayc has joined #openstack12:36
*** ivase_ has joined #openstack12:37
*** racedo_ has quit IRC12:37
*** ivase has quit IRC12:38
*** _shaps_ has quit IRC12:38
*** subscope has quit IRC12:40
*** subscope has joined #openstack12:40
*** ivase has joined #openstack12:42
*** _shaps_ has joined #openstack12:43
*** racedo_ has joined #openstack12:43
*** anill has quit IRC12:43
*** ivase_ has quit IRC12:43
*** krobzaur_ has quit IRC12:46
*** _shaps_ has quit IRC12:47
*** racedo_ has quit IRC12:47
*** links has joined #openstack12:47
*** links has quit IRC12:48
*** aossama has quit IRC12:48
*** ivase_ has joined #openstack12:48
*** aossama has joined #openstack12:49
*** ivase has quit IRC12:49
*** aaronmehar has quit IRC12:50
*** aaronmehar has joined #openstack12:50
*** racedo has joined #openstack12:52
*** cptweasel has joined #openstack12:53
*** ivase has joined #openstack12:54
*** markvoelker has joined #openstack12:54
*** ivase_ has quit IRC12:55
*** fabricio_ar has joined #openstack12:56
*** cptweasel has quit IRC12:57
*** krobzaur_ has joined #openstack12:58
*** Kephael has joined #openstack12:58
*** markvoelker has quit IRC12:59
*** jayc has quit IRC13:01
*** fabricio_ar has quit IRC13:01
*** rossella_s has quit IRC13:03
*** rossella_s has joined #openstack13:03
*** retreved has joined #openstack13:03
*** jlwhite has quit IRC13:04
*** mkolesni_ has quit IRC13:05
*** ivase_ has joined #openstack13:06
*** ivase has quit IRC13:07
*** RoozbehShafiee has joined #openstack13:08
*** spzala has joined #openstack13:09
*** ivase has joined #openstack13:11
*** ivase_ has quit IRC13:12
*** aaronmehar has quit IRC13:12
*** aaronmehar has joined #openstack13:13
*** koolhead17 has joined #openstack13:14
*** spzala has quit IRC13:14
*** aaronmehar has quit IRC13:14
*** aaronmehar has joined #openstack13:14
*** aaronmehar has quit IRC13:15
*** trifon has quit IRC13:16
*** subho has quit IRC13:17
*** ivase_ has joined #openstack13:17
*** spzala has joined #openstack13:17
*** ivase has quit IRC13:18
*** achanda has joined #openstack13:20
*** SteffanW has joined #openstack13:21
*** achanda has quit IRC13:21
*** retreved has quit IRC13:22
*** ivase has joined #openstack13:23
*** ivase_ has quit IRC13:24
*** jlwhite has joined #openstack13:24
*** beserker_ has quit IRC13:25
*** davi has quit IRC13:25
*** ashland has joined #openstack13:26
*** ivase_ has joined #openstack13:29
*** ivase has quit IRC13:29
*** VW has joined #openstack13:30
*** davi has joined #openstack13:30
*** ivase has joined #openstack13:34
*** knikolla has joined #openstack13:35
*** ivase_ has quit IRC13:35
*** davi has quit IRC13:40
*** ivase_ has joined #openstack13:40
*** ivase has quit IRC13:41
*** retreved has joined #openstack13:50
*** ivase has joined #openstack13:52
*** ivase_ has quit IRC13:52
*** subscope has joined #openstack13:57
*** fabricio_ar has joined #openstack13:57
*** fabricio_ar has quit IRC14:02
*** ivase_ has joined #openstack14:03
*** ivase has quit IRC14:04
*** aaronmehar has joined #openstack14:04
*** icey has quit IRC14:06
*** fragatina has joined #openstack14:06
*** RedW has quit IRC14:07
*** RedM has joined #openstack14:07
*** VW has quit IRC14:09
*** ivase has joined #openstack14:09
*** mwagner_lap has quit IRC14:10
*** ivase_ has quit IRC14:10
*** fragatina has quit IRC14:11
*** mitz has joined #openstack14:12
*** mrmartin has quit IRC14:13
*** mrmartin has joined #openstack14:15
*** ivase_ has joined #openstack14:15
*** ivase has quit IRC14:16
*** pcaruana has joined #openstack14:18
*** mitz has quit IRC14:18
*** ivase has joined #openstack14:21
*** ivase_ has quit IRC14:21
*** mikeoutland has joined #openstack14:25
deadnull_I am getting an ImageNotFound error on my nova-compute node, is that because it only lives on one of my three glance servers (using filesystem right now for glance backend)14:25
*** Warped has quit IRC14:25
*** SteffanW has quit IRC14:26
*** mitz has joined #openstack14:26
*** stack_ has joined #openstack14:26
*** trifon has joined #openstack14:26
*** ivase_ has joined #openstack14:27
*** anill has joined #openstack14:27
*** mitz has quit IRC14:27
*** ivase has quit IRC14:27
*** mikeoutland has quit IRC14:29
*** e0ne has joined #openstack14:30
*** hos7ein has quit IRC14:30
*** OutBackDingo_ has quit IRC14:31
*** OutBackDingo has joined #openstack14:31
*** ivase has joined #openstack14:33
*** bkopilov has joined #openstack14:33
*** e0ne has quit IRC14:33
*** ivase_ has quit IRC14:33
*** koolhead17 has quit IRC14:34
*** koolhead17 has joined #openstack14:35
*** shibby has joined #openstack14:35
*** koolhead17 has quit IRC14:36
*** ivase_ has joined #openstack14:38
*** ivase has quit IRC14:39
*** shootbird has quit IRC14:41
*** ptx0 has quit IRC14:42
*** aaronmehar has quit IRC14:43
*** ptx0 has joined #openstack14:43
*** ptx0 has quit IRC14:43
*** ptx0 has joined #openstack14:43
*** ivase has joined #openstack14:44
*** _shaps_ has joined #openstack14:44
*** VW has joined #openstack14:45
*** ivase_ has quit IRC14:45
*** salv-orlando has joined #openstack14:45
*** spzala has quit IRC14:47
*** liverpooler has quit IRC14:47
*** salv-orl_ has quit IRC14:48
*** spzala has joined #openstack14:48
*** shootbird has joined #openstack14:48
*** _shaps_ has quit IRC14:49
*** ivase_ has joined #openstack14:50
*** ivase has quit IRC14:50
*** shibby has quit IRC14:51
*** spzala has quit IRC14:52
*** davi has joined #openstack14:53
*** _shaps_ has joined #openstack14:53
*** cptweasel has joined #openstack14:54
*** krobzaur_ has quit IRC14:55
*** anill has quit IRC14:55
*** markvoelker has joined #openstack14:55
*** ivase has joined #openstack14:55
*** pece has joined #openstack14:56
*** ivase_ has quit IRC14:57
*** RoozbehShafiee has quit IRC14:58
*** _shaps_ has quit IRC14:58
*** fabricio_ar has joined #openstack14:58
*** cptweasel has quit IRC14:58
*** piet_ has joined #openstack14:59
*** markvoelker has quit IRC15:00
*** ivase_ has joined #openstack15:01
*** ivase has quit IRC15:02
*** johnmilton has quit IRC15:02
*** fabricio_ar has quit IRC15:03
*** davi has quit IRC15:03
*** _shaps_ has joined #openstack15:03
*** bobh_ has joined #openstack15:07
*** ivase has joined #openstack15:07
*** fragatina has joined #openstack15:07
*** _shaps_ has quit IRC15:08
*** ivase_ has quit IRC15:08
*** achampion has quit IRC15:09
*** fragatina has quit IRC15:12
*** ivase_ has joined #openstack15:13
*** ivase has quit IRC15:13
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7215:14
*** ivase_ has quit IRC15:18
*** aaronmeh_ has joined #openstack15:18
*** ivase has joined #openstack15:19
*** davi has joined #openstack15:20
*** aaronmeh_ has quit IRC15:20
*** atheism has quit IRC15:20
*** infernix has quit IRC15:21
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away15:22
*** RoozbehShafiee has joined #openstack15:23
*** subscope has quit IRC15:24
*** ivase_ has joined #openstack15:24
*** ivase has quit IRC15:25
*** yaume has joined #openstack15:29
*** knikolla has quit IRC15:29
*** Yarboa has joined #openstack15:29
*** Warped has joined #openstack15:30
*** ivase has joined #openstack15:30
*** knikolla has joined #openstack15:30
*** jayc has joined #openstack15:30
*** mrmartin has quit IRC15:31
*** ivase_ has quit IRC15:31
*** davi has quit IRC15:32
*** panda has quit IRC15:33
*** links has joined #openstack15:33
*** subscope has joined #openstack15:33
*** RoozbehShafiee has quit IRC15:33
*** panda has joined #openstack15:34
*** fcami has quit IRC15:34
*** piet_ has quit IRC15:34
*** Sudhirverma has joined #openstack15:36
*** ivase_ has joined #openstack15:36
*** salv-orlando has quit IRC15:37
*** salv-orlando has joined #openstack15:37
*** ivase has quit IRC15:37
*** groen692 has joined #openstack15:38
*** yaume has quit IRC15:39
*** yuval has quit IRC15:39
*** achampion has joined #openstack15:41
*** ivase has joined #openstack15:42
*** stack_ has quit IRC15:42
*** VW has quit IRC15:42
*** ivase_ has quit IRC15:42
*** Sudhirverma has quit IRC15:43
*** woodard has joined #openstack15:44
*** davi has joined #openstack15:44
*** davi has joined #openstack15:44
*** yaume has joined #openstack15:45
*** yaume has quit IRC15:46
*** woodard has quit IRC15:46
*** VW_ has joined #openstack15:46
*** davi has quit IRC15:47
*** ivase_ has joined #openstack15:47
*** ivase has quit IRC15:48
*** spzala has joined #openstack15:48
*** infernix has joined #openstack15:49
*** ivase has joined #openstack15:53
*** spzala has quit IRC15:53
*** trifon has quit IRC15:53
*** ivase_ has quit IRC15:54
*** kirotawa2 has joined #openstack15:54
*** kirotawa2 has quit IRC15:56
*** davi has joined #openstack15:57
*** ivase_ has joined #openstack15:59
*** fabricio_ar has joined #openstack15:59
*** ivase has quit IRC16:00
*** bobh_ has quit IRC16:02
*** fabricio_ar has quit IRC16:04
*** ivase has joined #openstack16:05
*** ivase_ has quit IRC16:05
*** Ryjedo has quit IRC16:06
*** aaronmehar has joined #openstack16:06
*** jerrygb has joined #openstack16:09
*** jerrygb has quit IRC16:09
*** ivase_ has joined #openstack16:11
*** ivase has quit IRC16:12
*** sleviim has joined #openstack16:12
*** sleviim has left #openstack16:12
*** kirotawa2 has joined #openstack16:14
*** Son_Goku has quit IRC16:14
*** Son_Goku has joined #openstack16:15
*** achanda has joined #openstack16:16
*** ivase has joined #openstack16:16
*** aaronmehar has quit IRC16:16
*** ivase_ has quit IRC16:17
*** GenteelBen has joined #openstack16:17
*** achanda has quit IRC16:18
*** achanda has joined #openstack16:19
*** kirotawa2 has quit IRC16:20
*** kirotawa2 has joined #openstack16:21
*** woodard has joined #openstack16:21
*** ivase_ has joined #openstack16:22
*** knikolla has quit IRC16:22
*** ivase has quit IRC16:23
*** achanda has quit IRC16:23
*** achanda has joined #openstack16:25
*** piet_ has joined #openstack16:26
*** cjeva has joined #openstack16:26
*** piet_ has quit IRC16:28
*** ivase has joined #openstack16:28
*** ivase_ has quit IRC16:28
cjevaHi! quite new at openstack, experiencing disk allocated on compute nodes matching what's defined as "root disk" on the flavor, even though i have a separate cinder instance with lvm setup according to the installation manual. is this normal/expected?16:30
*** EkulTails has joined #openstack16:33
*** VW_ has quit IRC16:33
*** mowntan has quit IRC16:33
*** mowntan has joined #openstack16:34
*** mowntan has joined #openstack16:34
*** cyborg-one has quit IRC16:34
*** achanda has quit IRC16:34
*** woodard has quit IRC16:35
*** ivase has quit IRC16:35
*** ivase has joined #openstack16:35
*** ying_zuo has joined #openstack16:37
*** ying_zuo has left #openstack16:37
*** ivase_ has joined #openstack16:39
*** ivase has quit IRC16:40
*** ying_zuo has joined #openstack16:42
*** ying_zuo has quit IRC16:43
*** ying_zuo has joined #openstack16:43
*** Yarboa has quit IRC16:43
*** pece has quit IRC16:45
*** ivase has joined #openstack16:45
*** ying_zuo has quit IRC16:46
*** ivase_ has quit IRC16:46
*** spzala has joined #openstack16:49
*** SteffanW has joined #openstack16:50
*** kirotawa2 has quit IRC16:50
*** links has quit IRC16:51
*** ivase_ has joined #openstack16:51
*** ivase has quit IRC16:52
*** kirotawa2 has joined #openstack16:53
*** cptweasel has joined #openstack16:54
*** spzala has quit IRC16:54
*** markvoelker has joined #openstack16:56
*** ivase has joined #openstack16:57
*** ivase_ has quit IRC16:57
*** Sudhirverma has joined #openstack16:59
*** cptweasel has quit IRC16:59
*** markvoelker has quit IRC17:00
*** fabricio_ar has joined #openstack17:00
*** ivase_ has joined #openstack17:02
*** ivase has quit IRC17:02
*** rossella_s has quit IRC17:03
*** rossella_s has joined #openstack17:03
*** _shaps_ has joined #openstack17:04
*** fabricio_ar has quit IRC17:05
*** fxa90id has joined #openstack17:05
*** fxa90id is now known as Guest161117:06
*** eddima has joined #openstack17:06
*** vicious has quit IRC17:06
*** ivase has joined #openstack17:08
*** bkopilov has quit IRC17:08
*** Guest1611 has quit IRC17:09
*** Guest1611 has joined #openstack17:09
*** ivase_ has quit IRC17:09
*** fragatina has joined #openstack17:09
*** _shaps_ has quit IRC17:09
*** Son_Goku has quit IRC17:09
*** vicious has joined #openstack17:09
*** fester1 has joined #openstack17:10
*** _shaps_ has joined #openstack17:11
*** achampion has quit IRC17:12
*** achampion has joined #openstack17:12
fester1Hi. I'm having trouble setting up keystone. I get to step 3 here: http://docs.openstack.org/mitaka/install-guide-ubuntu/keystone-verify.html17:12
fester1and this happens: https://bpaste.net/show/a48704c7a94a17:13
*** crameth has quit IRC17:13
*** bkopilov has joined #openstack17:13
*** bobh_ has joined #openstack17:13
fester1basically it's The resource could not be found. (HTTP 404)17:13
fester1but I'm not sure why17:13
*** fragatina has quit IRC17:14
*** ivase_ has joined #openstack17:14
fester1Can anyone help with keystone setup 404 error?17:14
*** schwicht has joined #openstack17:15
*** ivase has quit IRC17:15
*** _shaps_ has quit IRC17:16
*** efoley has joined #openstack17:17
*** groen692 has quit IRC17:17
*** janki_chhatbar has joined #openstack17:17
*** janki_chhatbar has quit IRC17:18
*** bobh_ has quit IRC17:18
*** bobh_ has joined #openstack17:19
*** bobh_ has quit IRC17:19
*** ivase has joined #openstack17:20
*** ivase_ has quit IRC17:20
*** eddima has quit IRC17:22
*** atomek has quit IRC17:25
*** Sudhirverma has quit IRC17:25
*** ivase_ has joined #openstack17:26
*** ivase has quit IRC17:26
*** jtomasek has quit IRC17:29
*** ircuser-1 has quit IRC17:31
*** ivase has joined #openstack17:31
*** clopez has quit IRC17:32
*** clopez has joined #openstack17:32
*** ivase_ has quit IRC17:33
*** koolhead17 has joined #openstack17:33
*** aaronmehar has joined #openstack17:34
*** schwicht has quit IRC17:34
*** Son_Goku has joined #openstack17:34
*** ivase_ has joined #openstack17:37
*** neilus has joined #openstack17:37
*** aludwar has quit IRC17:38
*** ivase has quit IRC17:38
*** aaronmehar has quit IRC17:39
*** aaronmeh_ has joined #openstack17:41
*** dneary has joined #openstack17:41
*** Sudhirverma has joined #openstack17:42
*** fedexo has joined #openstack17:42
*** anill has joined #openstack17:44
*** sauvin has quit IRC17:47
*** ivase_ has quit IRC17:48
*** ivase has joined #openstack17:49
*** bobh_ has joined #openstack17:49
fester1Can anyone help with keystone setup 404 error?17:49
*** spzala has joined #openstack17:50
*** bobh_ has quit IRC17:53
*** ivase_ has joined #openstack17:54
*** jpsandiego42 has quit IRC17:55
*** ivase has quit IRC17:55
*** spzala has quit IRC17:56
*** admin0 has quit IRC17:56
*** fragatina has joined #openstack17:56
*** jamesmcarthur has joined #openstack17:56
*** fragatina has quit IRC17:56
*** jerrygb has joined #openstack17:56
*** fragatina has joined #openstack17:57
*** e0ne has joined #openstack17:59
*** ivase has joined #openstack18:00
*** ivase_ has quit IRC18:01
*** fabricio_ar has joined #openstack18:01
*** e0ne has quit IRC18:03
*** jamesmcarthur has quit IRC18:05
*** ivase_ has joined #openstack18:06
*** aaronmeh_ has quit IRC18:07
*** ivase has quit IRC18:07
*** fabricio_ar has quit IRC18:07
*** zackf has joined #openstack18:07
*** e0ne has joined #openstack18:07
*** zackf has quit IRC18:08
*** EkulTails has quit IRC18:09
*** leanderthal|afk is now known as leanderthal18:12
*** ivase has joined #openstack18:12
*** tvvcox has joined #openstack18:13
*** ivase_ has quit IRC18:13
*** bobh_ has joined #openstack18:16
*** bobh_ has quit IRC18:17
*** ivase_ has joined #openstack18:18
*** e0ne has quit IRC18:18
*** ivase has quit IRC18:19
*** Guest1611 has quit IRC18:19
*** elastix has joined #openstack18:20
*** zackf has joined #openstack18:21
*** anill has quit IRC18:21
*** RedM has quit IRC18:21
*** RedW has joined #openstack18:22
*** e0ne has joined #openstack18:22
*** ivase has joined #openstack18:23
*** xhku has joined #openstack18:23
*** e0ne has quit IRC18:23
*** ivase_ has quit IRC18:24
*** zackf has quit IRC18:25
*** jpsandiego42 has joined #openstack18:28
*** trifon has joined #openstack18:29
*** ivase_ has joined #openstack18:29
*** jayc has quit IRC18:29
*** ivase has quit IRC18:30
*** Sudhirverma has quit IRC18:32
*** p4tux has joined #openstack18:32
*** GenteelBen has quit IRC18:33
*** baoli has quit IRC18:33
*** VW has joined #openstack18:33
*** ivase has joined #openstack18:35
*** ivase_ has quit IRC18:36
*** zackf has joined #openstack18:36
*** p4tux has quit IRC18:37
*** VW has quit IRC18:37
*** baoli has joined #openstack18:37
*** fester1 has quit IRC18:39
*** ivase_ has joined #openstack18:41
*** zackf has quit IRC18:41
*** ivase has quit IRC18:41
*** baoli has quit IRC18:42
*** Guest10217 has quit IRC18:44
*** ivase has joined #openstack18:46
*** ivase_ has quit IRC18:47
*** _shaps_ has joined #openstack18:47
*** woodard has joined #openstack18:49
*** spzala has joined #openstack18:51
*** ivase_ has joined #openstack18:52
*** _shaps_ has quit IRC18:53
*** Yarboa has joined #openstack18:53
*** ivase has quit IRC18:53
*** davi has quit IRC18:54
*** woodard has quit IRC18:55
*** subscope has quit IRC18:56
*** markvoelker has joined #openstack18:57
*** spzala has quit IRC18:57
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7218:57
*** ivase has joined #openstack18:58
*** ivase_ has quit IRC18:59
*** aaronmehar has joined #openstack18:59
*** efoley has quit IRC19:00
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:01
*** markvoelker has quit IRC19:01
*** fabricio_ar has joined #openstack19:02
*** bkopilov has quit IRC19:03
*** ivase_ has joined #openstack19:04
*** Son_Goku has quit IRC19:04
*** RedW has quit IRC19:04
*** xhku has quit IRC19:04
*** ivase has quit IRC19:04
*** RedW has joined #openstack19:05
*** Son_Goku has joined #openstack19:05
*** jamesmcarthur has quit IRC19:06
*** zackf has joined #openstack19:06
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:06
*** tonythomas has quit IRC19:08
*** fabricio_ar has quit IRC19:08
jamesmcarthurnotmyname: Thanks for your patience on the Summit Schedule web app. We uncovered the error and pushed out a change this morning.19:10
*** ashland has quit IRC19:10
*** ivase has joined #openstack19:10
notmynamejamesmcarthur: oh, fantastic. thanks for the update. I'll try it out in a bit19:10
*** efoley has joined #openstack19:10
jamesmcarthurnotmyname: When you log in, you should now see a screen that look like this - http://www.screencast.com/t/87zdTL09pdK Prompting you to associate your Eventbrite registration with your user account.19:10
*** ivase_ has quit IRC19:11
jamesmcarthurOnce you complete that step, you should be able to add to your calendar without any trouble.19:11
jamesmcarthurnotmyname: Please keep me posted and thank you for the detailed info. It was a big help :)19:11
*** Son_Goku_ has joined #openstack19:11
notmynamejamesmcarthur: I don't really see anything new/different there19:11
*** Son_Goku has quit IRC19:12
*** Son_Goku_ is now known as Son_Goku19:12
*** MariaB has joined #openstack19:12
notmynamebut the events will be tracked via eventbrite? that's nice19:12
notmynameI'm guessing that's where I'll be able to download a schedule from19:12
*** Son_Goku has quit IRC19:12
jamesmcarthurNo, it’s just a way for us to confirm that you’re going to the summit. Since the primary function of the login (for now) is leaving feedback for specific sessions, we wanted to make sure the user actually attended the summit.19:13
*** calvin has joined #openstack19:13
*** calvin has joined #openstack19:13
notmynameah, ok19:13
jamesmcarthurRight now what you can do with the log in is pretty limited, but we’re going to be adding many new featuers ahead of Barcelona.19:13
jamesmcarthurfeatures19:13
*** calvin is now known as Guest4447719:13
jamesmcarthur(including ical/gcal sync - which we just didn’t have time for this go round)19:14
*** rmevans has joined #openstack19:14
*** aaronmehar has quit IRC19:14
notmynamejamesmcarthur: is there any way to download something I can import into a calendar? really, that's the only reason I'd need to use the website, It hink19:14
*** ivase_ has joined #openstack19:15
notmynamejamesmcarthur: trying it now19:15
jamesmcarthurWe offer a PDF download of your personal schedule. We could probably add a CSV to that as well19:15
notmyname....https://www.openstack.org/profile/attendeeInfoRegistration is slow loading19:16
notmynameah. reload is helping19:16
jamesmcarthurnotmyname: keep in mind too that the iOS and Android apps both allow you to see your calendar19:16
*** ivase has quit IRC19:16
notmynameok. I hadn't seen an iOS app yet19:17
jamesmcarthurjust published on Friday19:17
jamesmcarthurwe’re still working on a few things before we announce it19:17
*** deadnull_ has quit IRC19:17
jamesmcarthurbut it’s in the iOS store if you search for OpenStack19:17
jamesmcarthurshould be the first one19:17
*** schwicht has joined #openstack19:18
*** fragatina has quit IRC19:19
*** avozza has joined #openstack19:20
*** avozza has quit IRC19:20
*** johnmilton has joined #openstack19:21
*** ivase has joined #openstack19:21
*** ivase_ has quit IRC19:22
*** bobh_ has joined #openstack19:22
notmynamejamesmcarthur: are the site/app synced? if I register on one, does it show up on the other?19:23
*** jamesmcarthur has quit IRC19:24
*** Son_Goku has joined #openstack19:25
*** johnmilton has quit IRC19:26
*** ivase_ has joined #openstack19:27
*** Son_Goku has quit IRC19:27
*** MariaB has quit IRC19:27
*** ivase has quit IRC19:28
*** Arkarius_ has joined #openstack19:29
*** Son_Goku has joined #openstack19:29
*** Arkarius_ has quit IRC19:30
*** Arkarius_ has joined #openstack19:31
*** ivase has joined #openstack19:33
*** panda has quit IRC19:33
*** ivase_ has quit IRC19:33
*** panda has joined #openstack19:34
*** Arkarius_ has joined #openstack19:34
*** Arkarius_ has quit IRC19:34
*** Arkarius has quit IRC19:35
*** Yarboa has quit IRC19:38
*** baoli has joined #openstack19:38
*** johnmilton has joined #openstack19:38
*** ivase_ has joined #openstack19:39
*** ivase has quit IRC19:40
*** schwicht has quit IRC19:41
*** dyasny has quit IRC19:41
*** aaronmeh_ has joined #openstack19:42
*** MariaB has joined #openstack19:42
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:42
*** baoli has quit IRC19:43
*** Guest44477 has quit IRC19:43
*** Arkarius has joined #openstack19:44
*** ivase_ has quit IRC19:44
*** ivase has joined #openstack19:44
*** efoley has quit IRC19:48
*** nmagnezi has quit IRC19:48
*** mikeoutland has joined #openstack19:48
*** JethroTux has joined #openstack19:49
*** mikeoutland has quit IRC19:49
*** ivase_ has joined #openstack19:50
*** MariaB has left #openstack19:51
*** jamesmcarthur has quit IRC19:51
*** ivase has quit IRC19:51
*** admin0 has joined #openstack19:52
*** spzala has joined #openstack19:53
*** aossama has quit IRC19:53
*** Arkarius has quit IRC19:55
*** Arkarius has joined #openstack19:56
*** Arkarius has quit IRC19:56
*** kstev has joined #openstack19:57
*** Arkarius has joined #openstack19:57
*** spzala has quit IRC19:58
*** pcaruana has quit IRC19:58
*** zackf has quit IRC20:01
*** ivase has joined #openstack20:02
*** ivase_ has quit IRC20:02
*** zenoway has joined #openstack20:02
*** fabricio_ar has joined #openstack20:04
*** calvin has joined #openstack20:05
*** calvin has joined #openstack20:05
*** ccard_ has joined #openstack20:05
*** calvin is now known as Guest3311620:05
*** dyasny has joined #openstack20:05
*** ccard__ has quit IRC20:07
*** jfcastro has joined #openstack20:08
*** fabricio_ar has quit IRC20:09
*** vhosakot has joined #openstack20:09
*** Arkarius has quit IRC20:09
*** vhosakot has quit IRC20:09
*** Arkarius has joined #openstack20:09
*** leanderthal is now known as leanderthal|afk20:10
*** daemontool has joined #openstack20:11
jfcastrohi all! I would like to know how nova manages swap. I saw that nova creates a raw file, does mkswap over it, creates a qcow2 (with backend raw file) and adds to libvirt.xml20:11
jfcastroI did the same manually but cloud-init not add it to /etc/fstab :(20:12
jfcastrowhat's wrong?20:12
jfcastromust I configure cloud-init=20:12
jfcastro?20:12
jfcastrothanks in advance20:13
*** ivase_ has joined #openstack20:13
*** ivase has quit IRC20:14
*** huleboer has quit IRC20:15
*** vhosakot has joined #openstack20:16
*** aossama has joined #openstack20:17
*** vhosakot has quit IRC20:18
*** Maeca_ has joined #openstack20:18
*** ivase has joined #openstack20:19
*** ivase_ has quit IRC20:20
*** JethroTux has quit IRC20:20
*** piliman974 has quit IRC20:22
*** piliman974 has joined #openstack20:22
*** piliman974 has quit IRC20:22
*** Maeca_ has quit IRC20:23
*** daemontool has quit IRC20:24
*** ivase_ has joined #openstack20:24
*** ivase has quit IRC20:26
*** Guest33116 has quit IRC20:27
*** hdd has joined #openstack20:27
*** calvinjh has joined #openstack20:28
*** calvinjh has joined #openstack20:28
*** zenoway has quit IRC20:29
*** ivase has joined #openstack20:31
*** ivase_ has quit IRC20:31
*** Maeca has joined #openstack20:32
*** Lee1092 has quit IRC20:32
*** Maeca has left #openstack20:32
*** ronis has quit IRC20:33
*** bobh_ has quit IRC20:35
*** ivase has quit IRC20:36
*** ivase_ has joined #openstack20:36
*** huleboer has joined #openstack20:37
*** ivase has joined #openstack20:42
*** ivase_ has quit IRC20:43
*** SteffanW has quit IRC20:44
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away20:44
*** racedo has quit IRC20:44
*** salv-orl_ has joined #openstack20:45
*** koolhead17 has quit IRC20:46
*** ivase_ has joined #openstack20:48
*** salv-orlando has quit IRC20:48
*** knikolla has joined #openstack20:48
*** ivase has quit IRC20:49
*** _shaps_ has joined #openstack20:49
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7220:49
*** treaki has joined #openstack20:49
*** aossama has quit IRC20:50
*** aossama has joined #openstack20:52
*** cptweasel has joined #openstack20:53
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away20:53
*** ivase has joined #openstack20:54
*** spzala has joined #openstack20:54
*** _shaps_ has quit IRC20:54
*** ivase_ has quit IRC20:55
*** cptweasel has quit IRC20:58
*** aaronmeh_ has quit IRC20:58
*** mikeoutland has joined #openstack20:58
*** achampion has quit IRC20:58
*** spzala has quit IRC20:59
*** ivase_ has joined #openstack20:59
*** kirotawa2 has quit IRC21:00
*** ivase has quit IRC21:00
*** schwicht has joined #openstack21:01
*** calvinjh has quit IRC21:01
*** mikeoutland has quit IRC21:03
*** cjeva has quit IRC21:04
*** fabricio_ar has joined #openstack21:05
*** ivase has joined #openstack21:06
*** ivase_ has quit IRC21:06
*** matjazp_ has joined #openstack21:08
*** hdd has quit IRC21:08
*** fabricio_ar has quit IRC21:10
*** ivase_ has joined #openstack21:11
*** ivase has quit IRC21:11
*** dyasny has quit IRC21:14
*** zackf has joined #openstack21:16
*** zackf has quit IRC21:16
*** ivase has joined #openstack21:16
*** ivase_ has quit IRC21:17
*** Arkarius has quit IRC21:22
*** ivase_ has joined #openstack21:23
*** ivase has quit IRC21:23
*** Arkarius has joined #openstack21:24
*** baoli has joined #openstack21:24
*** zenoway has joined #openstack21:25
*** ivase has joined #openstack21:28
*** calvin has joined #openstack21:28
*** baoli has quit IRC21:28
*** trifon has quit IRC21:29
*** calvin is now known as Guest3153921:29
*** izbrandon has joined #openstack21:29
*** ivase_ has quit IRC21:30
*** admin0 has quit IRC21:30
*** ivase_ has joined #openstack21:34
*** ivase has quit IRC21:34
*** JethroTux has joined #openstack21:35
*** bobh_ has joined #openstack21:36
*** KarlchenK has quit IRC21:37
*** jerrygb has quit IRC21:37
*** Guest31539 has quit IRC21:38
*** admin0 has joined #openstack21:38
*** calvinjh has joined #openstack21:40
*** ivase has joined #openstack21:40
*** mikeoutland has joined #openstack21:40
*** ivase_ has quit IRC21:40
*** bobh_ has quit IRC21:41
*** jerrygb has joined #openstack21:41
*** wateringcan has joined #openstack21:44
*** ivase_ has joined #openstack21:45
*** Arkarius has quit IRC21:46
*** Arkarius has joined #openstack21:47
*** spzala has joined #openstack21:47
*** ivase has quit IRC21:47
*** JethroTux has quit IRC21:47
*** caynan has joined #openstack21:48
*** caynan has quit IRC21:50
*** mikeoutland has quit IRC21:51
*** caynan has joined #openstack21:51
*** ivase has joined #openstack21:51
*** ivase_ has quit IRC21:52
*** Arkarius has quit IRC21:52
*** wateringcan has quit IRC21:53
*** jerrygb has quit IRC21:54
*** caynan has quit IRC21:55
*** matjazp_ has quit IRC21:55
*** caynan has joined #openstack21:55
*** ivase_ has joined #openstack21:57
*** ivase has quit IRC21:58
*** chlong has quit IRC22:00
*** larstobi has quit IRC22:00
*** JethroTux has joined #openstack22:00
*** larstobi has joined #openstack22:01
*** larstobi has quit IRC22:02
*** ivase has joined #openstack22:03
*** larstobi has joined #openstack22:03
*** achampion has joined #openstack22:04
*** ivase_ has quit IRC22:04
*** fabricio_ar has joined #openstack22:06
*** bobh_ has joined #openstack22:06
*** ivase_ has joined #openstack22:09
*** ivase has quit IRC22:09
*** fabricio_ar has quit IRC22:11
*** baoli has joined #openstack22:11
*** ayoung has quit IRC22:12
*** JethroTux has quit IRC22:19
*** ivase has joined #openstack22:20
*** Arkarius has joined #openstack22:20
*** ivase_ has quit IRC22:21
*** kirotawa2 has joined #openstack22:21
*** aluria has quit IRC22:23
*** sanderp has quit IRC22:24
*** dgurtner has joined #openstack22:24
*** dgurtner has quit IRC22:24
*** dgurtner has joined #openstack22:24
*** ivase_ has joined #openstack22:26
*** ivase has quit IRC22:27
*** aluria has joined #openstack22:28
*** larstobi has quit IRC22:33
*** larstobi has joined #openstack22:35
*** elastix has quit IRC22:35
*** ikcerog has joined #openstack22:40
*** _shaps_ has joined #openstack22:40
*** sanderp has joined #openstack22:44
*** mikeoutland has joined #openstack22:44
*** GenteelBen has joined #openstack22:44
*** bobh_ has quit IRC22:45
*** _shaps_ has quit IRC22:45
*** ekarlso has quit IRC22:46
*** mikeoutland has quit IRC22:46
*** Ger-chervyak has joined #openstack22:46
*** ayoung has joined #openstack22:47
*** Arkarius has quit IRC22:47
*** Arkarius_ has joined #openstack22:47
*** thorst has joined #openstack22:48
*** spzala has quit IRC22:48
*** spzala has joined #openstack22:49
*** ivase has joined #openstack22:49
*** admin0 has quit IRC22:49
*** ikcerog has quit IRC22:49
*** ivase_ has quit IRC22:50
*** spzala has quit IRC22:53
*** cptweasel has joined #openstack22:54
*** sauvin has joined #openstack22:54
*** jerrygb has joined #openstack22:55
*** ircuser-1 has joined #openstack22:55
*** kstev has quit IRC22:58
*** cptweasel has quit IRC22:58
*** ekarlso has joined #openstack22:58
*** neilus has quit IRC22:59
*** jerrygb has quit IRC23:01
*** dgurtner has quit IRC23:05
*** zenoway has quit IRC23:06
*** fabricio_ar has joined #openstack23:07
*** zackf has joined #openstack23:07
*** thorst has quit IRC23:07
*** PerfectChaos has quit IRC23:08
*** GenteelBen is now known as GenteelBerg23:11
*** PerfectChaos has joined #openstack23:11
*** fabricio_ar has quit IRC23:12
*** ivase_ has joined #openstack23:13
*** ivase has quit IRC23:13
*** GenteelBerg is now known as GenteelBen23:13
*** kstev has joined #openstack23:14
*** mtanino has joined #openstack23:15
*** mtanino has quit IRC23:15
*** cdelatte has joined #openstack23:17
*** chlong has joined #openstack23:20
*** zenoway has joined #openstack23:21
*** Son_Goku has quit IRC23:22
*** thorst has joined #openstack23:22
*** ivase_ has quit IRC23:23
*** ivase has joined #openstack23:24
*** Son_Goku has joined #openstack23:24
*** jonaspaulo has quit IRC23:26
*** thorst has quit IRC23:26
*** Son_Goku has quit IRC23:27
*** Son_Goku has joined #openstack23:28
*** ivase_ has joined #openstack23:29
*** zenoway has quit IRC23:29
*** Ger-chervyak has quit IRC23:30
*** ivase has quit IRC23:30
*** kstev has quit IRC23:32
*** hichihara has joined #openstack23:34
*** ivase has joined #openstack23:35
*** ivase_ has quit IRC23:36
*** ayoung has quit IRC23:37
*** zackf has quit IRC23:39
*** ivase_ has joined #openstack23:41
*** ivase has quit IRC23:42
*** zackf has joined #openstack23:42
*** tochi has joined #openstack23:42
*** bbabich has quit IRC23:43
*** GenteelBen has quit IRC23:44
*** darrenc is now known as darrenc_afk23:45
*** bobh_ has joined #openstack23:45
*** zackf has quit IRC23:47
*** ivase has joined #openstack23:47
*** kstev has joined #openstack23:47
*** ivase_ has quit IRC23:47
*** spzala has joined #openstack23:49
*** mikeoutland has joined #openstack23:51
*** bobh_ has quit IRC23:52
*** ivase_ has joined #openstack23:53
*** zenoway has joined #openstack23:53
*** fragatina has joined #openstack23:53
*** ivase has quit IRC23:54
*** spzala has quit IRC23:54
*** nelsnelson has quit IRC23:55
*** nelsnelson has joined #openstack23:55
*** zenoway has quit IRC23:58
*** kstev has quit IRC23:58
*** ivase has joined #openstack23:58
*** kirotawa2 has quit IRC23:59
*** darrenc_afk is now known as darrenc23:59
*** ivase_ has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!