Monday, 2016-04-11

*** schwicht has quit IRC00:01
*** ivase_ has joined #openstack00:04
*** havill has joined #openstack00:05
*** ivase has quit IRC00:05
*** nelsnels_ has joined #openstack00:06
*** vhosakot has joined #openstack00:07
*** nelsnelson has quit IRC00:07
*** fabricio_ar has joined #openstack00:08
*** schwicht has joined #openstack00:09
*** wuhg has joined #openstack00:10
*** jnials_ has joined #openstack00:11
*** jnials has quit IRC00:11
*** fabricio_ar has quit IRC00:13
*** kirotawa2 has joined #openstack00:13
*** ivase_ has quit IRC00:15
*** ivase has joined #openstack00:16
*** ivase_ has joined #openstack00:21
*** jerrygb has joined #openstack00:22
*** ivase has quit IRC00:22
*** zenoway has joined #openstack00:23
*** tomvolek has joined #openstack00:24
*** chlong has quit IRC00:27
*** ivase has joined #openstack00:27
*** ivase_ has quit IRC00:27
*** zenoway has quit IRC00:27
*** woodard has joined #openstack00:28
*** fragatina has quit IRC00:29
*** jlwhite has quit IRC00:29
*** ayoung has joined #openstack00:32
*** woodard has quit IRC00:33
*** ivase_ has joined #openstack00:33
*** cvstealth has joined #openstack00:33
*** ivase has quit IRC00:34
*** chlong has joined #openstack00:34
*** zenoway has joined #openstack00:44
*** ivase has joined #openstack00:44
*** ivase_ has quit IRC00:45
*** bobh_ has joined #openstack00:48
*** zenoway has quit IRC00:49
*** ivase_ has joined #openstack00:50
*** spzala has joined #openstack00:50
*** nelsnelson has joined #openstack00:51
*** ivase has quit IRC00:51
*** tochi has quit IRC00:52
*** bobh_ has quit IRC00:53
*** nelsnels_ has quit IRC00:54
*** cptweasel has joined #openstack00:55
*** spzala has quit IRC00:55
*** ashw has joined #openstack00:56
*** zackf has joined #openstack00:56
*** ivase has joined #openstack00:57
*** ivase_ has quit IRC00:57
*** ivase has quit IRC00:58
*** ivase has joined #openstack00:58
*** cptweasel has quit IRC00:59
*** zackf has quit IRC01:00
*** adriano_ has joined #openstack01:02
*** tochi has joined #openstack01:03
*** adriano_fialho_ has joined #openstack01:06
*** adriano_fialho_ has quit IRC01:07
*** julim has quit IRC01:09
*** fabricio_ar has joined #openstack01:09
*** efoley has joined #openstack01:11
*** zenoway has joined #openstack01:11
*** julim has joined #openstack01:11
*** Ger-chervyak has joined #openstack01:13
*** Ger-chervyak has quit IRC01:14
*** fabricio_ar has quit IRC01:14
*** erkules_ has joined #openstack01:15
*** erkules has quit IRC01:18
*** fragatina has joined #openstack01:25
*** finisherr has joined #openstack01:26
*** zackf has joined #openstack01:27
*** atheism has joined #openstack01:31
*** zackf has quit IRC01:31
*** krtaylor has quit IRC01:32
*** ryand has joined #openstack01:33
*** ivase has quit IRC01:33
*** VW has joined #openstack01:33
*** ivase has joined #openstack01:34
*** thorst has joined #openstack01:35
*** berserk has joined #openstack01:38
*** VW has quit IRC01:38
*** amotoki has joined #openstack01:38
*** crazyraven has joined #openstack01:39
*** thorst has quit IRC01:39
*** berserk has quit IRC01:40
*** negronjl has quit IRC01:40
*** lborda has joined #openstack01:40
*** ivase_ has joined #openstack01:40
*** ivase has quit IRC01:40
*** gildub has joined #openstack01:41
*** houming has joined #openstack01:42
*** negronjl has joined #openstack01:43
*** achanda has joined #openstack01:45
*** finisherr has quit IRC01:46
*** ivase has joined #openstack01:46
*** ivase_ has quit IRC01:47
*** bobh_ has joined #openstack01:49
*** adriano_ has quit IRC01:49
*** spzala has joined #openstack01:51
*** bobh_ has quit IRC01:52
*** bobh_ has joined #openstack01:52
*** gli has joined #openstack01:53
*** efoley has quit IRC01:55
*** zenoway has quit IRC01:55
*** zackf has joined #openstack01:56
*** zackf has quit IRC01:56
*** spzala has quit IRC01:56
*** gli has quit IRC01:59
*** amotoki has quit IRC02:00
*** bobh_ has quit IRC02:01
*** ivase has quit IRC02:04
*** ivase_ has joined #openstack02:04
*** thorst has joined #openstack02:04
*** finisherr has joined #openstack02:07
*** joseppc has quit IRC02:09
*** ivase has joined #openstack02:09
*** RedW has quit IRC02:09
*** kengo_sakai has joined #openstack02:10
*** amotoki has joined #openstack02:10
*** fabricio_ar has joined #openstack02:10
*** ivase_ has quit IRC02:10
*** RedW has joined #openstack02:11
*** kengo_sakai has quit IRC02:11
*** joseppc has joined #openstack02:11
*** kengo_sakai has joined #openstack02:11
*** nhandler has quit IRC02:14
*** ivase_ has joined #openstack02:15
*** fabricio_ar has quit IRC02:15
*** ivase has quit IRC02:15
*** RedM has joined #openstack02:16
*** RedW has quit IRC02:16
*** zackf has joined #openstack02:17
*** rmevans has quit IRC02:17
*** saschpe has quit IRC02:18
*** johnmilton has quit IRC02:18
*** schwicht has quit IRC02:18
*** saschpe has joined #openstack02:19
*** zackf has quit IRC02:20
*** bobh_ has joined #openstack02:20
*** ivase has joined #openstack02:21
*** ivase_ has quit IRC02:21
*** Bey0ndB1nary has joined #openstack02:22
*** caynan has quit IRC02:22
*** caynan has joined #openstack02:24
*** rmevans has joined #openstack02:24
*** knikolla has quit IRC02:24
*** thorst has quit IRC02:24
*** ivase_ has joined #openstack02:27
*** ivase has quit IRC02:27
*** nhandler has joined #openstack02:27
*** jerrygb has quit IRC02:29
*** beisner has quit IRC02:30
*** caynan has quit IRC02:30
*** caynan_ has joined #openstack02:30
*** beisner has joined #openstack02:30
*** zenoway has joined #openstack02:32
*** vishwanathj has joined #openstack02:32
*** ivase has joined #openstack02:32
*** vishwanathj has quit IRC02:32
*** VSR has joined #openstack02:33
*** ivase_ has quit IRC02:33
*** annp has joined #openstack02:33
*** mikeoutland has quit IRC02:34
*** kengo_sa_ has joined #openstack02:34
*** kengo_sakai has quit IRC02:35
*** Bey0ndB1nary has quit IRC02:36
*** lucendio has quit IRC02:36
*** zenoway has quit IRC02:37
*** mikeoutland has joined #openstack02:38
*** ivase_ has joined #openstack02:38
*** ivase has quit IRC02:39
*** jerrygb has joined #openstack02:42
*** fcoelho has joined #openstack02:42
*** kevin_b has joined #openstack02:44
*** zenoway has joined #openstack02:44
*** wangbo has joined #openstack02:45
*** salv-orlando has joined #openstack02:45
*** Kindari has quit IRC02:45
*** spzala has joined #openstack02:45
*** salv-orl_ has quit IRC02:47
*** Poornima has joined #openstack02:48
*** zenoway has quit IRC02:48
*** wuhg has quit IRC02:49
*** jayc has joined #openstack02:49
*** dingboopt has joined #openstack02:49
*** Madan has quit IRC02:49
*** baker has joined #openstack02:51
*** Maeca has joined #openstack02:51
*** atheism has quit IRC02:52
*** gli has joined #openstack02:52
*** cptweasel has joined #openstack02:52
*** Madan has joined #openstack02:52
*** zackf has joined #openstack02:52
*** zackf has quit IRC02:53
*** Madan has quit IRC02:53
*** mikeoutland has quit IRC02:54
*** wangbo has quit IRC02:55
*** Madan has joined #openstack02:55
*** s00pcan has joined #openstack02:56
*** wangbo has joined #openstack02:57
*** mikeoutland has joined #openstack02:58
*** cptweasel has quit IRC02:58
*** FallenPegasus has joined #openstack02:59
*** achanda has quit IRC02:59
*** Kindari has joined #openstack03:01
*** Kindari has joined #openstack03:02
*** bobh_ has quit IRC03:02
*** retreved has quit IRC03:02
*** Kindari has joined #openstack03:02
*** Kindari has joined #openstack03:03
*** retreved has joined #openstack03:03
*** jpsandiego42 has quit IRC03:04
*** PaulCape_ has quit IRC03:05
*** ivase_ has quit IRC03:06
*** ivase has joined #openstack03:07
*** PaulCapestany has joined #openstack03:08
*** bkeller` has joined #openstack03:10
*** jasonsb has quit IRC03:10
*** RedM has quit IRC03:10
*** mikeoutland has quit IRC03:10
*** RedW has joined #openstack03:11
*** mfisch has quit IRC03:11
*** fabricio_ar has joined #openstack03:11
*** mfisch has joined #openstack03:12
*** mfisch is now known as Guest8965703:12
*** ivase_ has joined #openstack03:12
*** bkeller` has quit IRC03:12
*** Guest89657 has quit IRC03:13
*** Guest89657 has joined #openstack03:13
*** yamahata has joined #openstack03:14
*** Guest89657 is now known as mfisch03:14
*** crameth has joined #openstack03:14
*** ivase has quit IRC03:14
*** crameth has quit IRC03:14
*** Madan has quit IRC03:14
*** hachque has quit IRC03:14
*** crameth has joined #openstack03:14
*** fabricio_ar has quit IRC03:16
*** Madan has joined #openstack03:16
*** Madan has quit IRC03:17
*** rmevans has quit IRC03:17
*** ashw has quit IRC03:17
*** hachque has joined #openstack03:18
*** Madan has joined #openstack03:18
*** ivase has joined #openstack03:19
*** ivase_ has quit IRC03:19
*** hachque_ has joined #openstack03:20
*** hachque has quit IRC03:20
*** Madan has joined #openstack03:21
*** koolhead17 has joined #openstack03:24
*** koolhead17 has joined #openstack03:24
*** Madan has joined #openstack03:25
*** bobh_ has joined #openstack03:25
*** Madan has quit IRC03:26
*** nikgod has joined #openstack03:27
*** tochi has quit IRC03:27
*** Madan has joined #openstack03:28
*** bobh_ has quit IRC03:29
*** Madan has quit IRC03:29
*** baker has quit IRC03:30
*** ivase_ has joined #openstack03:30
*** koolhead17 has quit IRC03:30
*** Madan has joined #openstack03:30
*** ivase has quit IRC03:31
*** zackf has joined #openstack03:31
*** Madan has quit IRC03:31
*** whenry has joined #openstack03:31
*** Madan has joined #openstack03:33
*** karlipe has joined #openstack03:33
*** Madan has quit IRC03:34
*** karlipe has quit IRC03:34
*** zackf has quit IRC03:36
*** ivase has joined #openstack03:36
*** ivase_ has quit IRC03:37
*** Madan has joined #openstack03:38
*** aimon has quit IRC03:39
*** Madan1 has joined #openstack03:40
*** Madan has quit IRC03:40
*** aholler_ has joined #openstack03:40
*** Madan1 has quit IRC03:41
*** jerrygb has quit IRC03:41
*** ivase_ has joined #openstack03:41
*** Son_Goku has quit IRC03:42
*** ivase has quit IRC03:43
*** Ryjedo has joined #openstack03:43
*** aholler has quit IRC03:44
*** achanda has joined #openstack03:44
*** links has joined #openstack03:45
*** wangbo has quit IRC03:46
*** achanda has quit IRC03:46
*** woodard has joined #openstack03:46
*** kirotawa2 has quit IRC03:47
*** ivase has joined #openstack03:47
*** ivase_ has quit IRC03:48
*** jerrygb has joined #openstack03:51
*** jerrygb has quit IRC03:51
*** jerrygb has joined #openstack03:51
*** jerrygb has quit IRC03:51
*** ivase_ has joined #openstack03:53
*** likevinyl has quit IRC03:53
*** ivase has quit IRC03:54
*** _shaps_ has joined #openstack03:55
*** IIT has joined #openstack03:56
*** tochi has joined #openstack03:56
IITin openstack what is the alternate to cloud formation on aws ?03:56
lathiatIIT: https://wiki.openstack.org/wiki/Heat03:57
lathiatIIT: There are also third party tools that may be of interest, such as Juju: https://jujucharms.com/03:57
IITopenstack is compatible with cloud formation template :D that's so awesome03:58
*** FallenPegasus has quit IRC03:58
*** wangbo has joined #openstack03:58
IITjujucharms look interesting03:58
*** treaki_ has joined #openstack03:59
IITs/look/looks03:59
*** ivase has joined #openstack03:59
*** ivase_ has quit IRC04:00
*** _shaps_ has quit IRC04:00
IITlathiat, when to use jujucharms ? it must be tied with ubuntu services i guess ?04:01
*** treaki has quit IRC04:02
*** haplo37 has joined #openstack04:02
IITit is just a helpful tool in modeling our infrastructure ?04:02
*** gli has quit IRC04:03
lathiatIIT: It's a complete deployment tool, based on the concept of modelling the environment and then it executes it for you04:03
*** jamesmcarthur has joined #openstack04:04
lathiatIIT: It can also deploy openstack itself04:04
IITsuper awesome04:04
IITalso juju is free :)04:04
lathiatIIT: the key difference to other similar solutions (puppet, chef, ansible) is that it has first class support for modelling machines, what services are on machines, and relating services to each other to share configuration data (e.g. database connection information, to a webapp)04:04
*** ivase_ has joined #openstack04:04
*** Kephael has quit IRC04:05
*** ivase has quit IRC04:05
IITnice04:07
*** aimon has joined #openstack04:08
*** jamesmcarthur has quit IRC04:08
*** baker has joined #openstack04:09
*** ivase has joined #openstack04:10
*** ivase_ has quit IRC04:11
*** fabricio_ar has joined #openstack04:12
*** aimon has quit IRC04:12
*** mkolesni_ has joined #openstack04:13
*** whenry has quit IRC04:13
*** ivase_ has joined #openstack04:16
*** ivase has quit IRC04:17
*** fabricio_ar has quit IRC04:17
*** achanda has joined #openstack04:18
*** mikeoutland has joined #openstack04:18
*** psachin has joined #openstack04:20
*** kengo_sakai_mba has joined #openstack04:21
IITopenstack deployment can be simplified a lot it seems..04:21
*** ivase has joined #openstack04:22
*** amotoki has quit IRC04:22
*** ivase_ has quit IRC04:22
*** aparnav has joined #openstack04:23
*** amotoki has joined #openstack04:24
*** thorst has joined #openstack04:25
*** bobh_ has joined #openstack04:25
*** liverpooler has joined #openstack04:27
*** liverpooler has quit IRC04:27
*** mikeoutland has quit IRC04:27
*** liverpooler has joined #openstack04:27
*** jerrygb has joined #openstack04:28
*** ivase_ has joined #openstack04:28
*** ivase has quit IRC04:28
*** thorst has quit IRC04:29
*** bobh_ has quit IRC04:31
*** kengo_sakai_mba has quit IRC04:31
*** ivase_ has quit IRC04:33
*** ivase has joined #openstack04:34
*** calvin has joined #openstack04:35
*** calvin has joined #openstack04:35
*** calvin is now known as Guest6662104:36
*** `Calvin has quit IRC04:36
*** calvinjh has quit IRC04:37
*** jerrygb has quit IRC04:37
*** `Calvin has joined #openstack04:38
*** jerrygb has joined #openstack04:38
*** Guest66621 has quit IRC04:38
*** baker has quit IRC04:39
*** calvinjh has joined #openstack04:39
*** ivase_ has joined #openstack04:39
*** ivase has quit IRC04:40
*** jerrygb has quit IRC04:43
*** ivase has joined #openstack04:45
*** schwicht has joined #openstack04:46
*** ivase_ has quit IRC04:46
*** unforgiven512 has quit IRC04:48
*** pravins has joined #openstack04:48
*** unforgiven512 has joined #openstack04:49
*** ivase_ has joined #openstack04:51
*** schwicht has quit IRC04:51
*** ivase has quit IRC04:51
*** sverma has joined #openstack04:52
*** bkopilov has joined #openstack04:52
*** mkovarik has joined #openstack04:53
*** dyasny has joined #openstack04:53
*** bkopilov has quit IRC04:53
*** bkopilov has joined #openstack04:53
*** cptweasel has joined #openstack04:54
*** ksobkowiak has quit IRC04:54
*** _shaps_ has joined #openstack04:56
*** hos7ein has joined #openstack04:57
*** ivase has joined #openstack04:57
*** ivase_ has quit IRC04:57
*** tonythomas has joined #openstack04:58
*** kengo_sakai_mba has joined #openstack04:58
*** cptweasel has quit IRC04:59
*** _shaps_ has quit IRC05:00
*** aimon has joined #openstack05:03
*** gli has joined #openstack05:03
*** spzala has quit IRC05:04
*** spzala has joined #openstack05:05
*** hos7ein has quit IRC05:05
*** trifon has joined #openstack05:06
*** aimon has quit IRC05:08
*** askb has joined #openstack05:08
*** spzala has quit IRC05:09
*** koolhead17 has joined #openstack05:11
*** fabricio_ar has joined #openstack05:13
*** koolhead17 has quit IRC05:13
*** koolhead17 has joined #openstack05:13
*** ivase_ has joined #openstack05:14
*** ivase has quit IRC05:15
*** ponyofdeath has quit IRC05:15
*** fabricio_ar has quit IRC05:18
*** ivase has joined #openstack05:19
*** ade_b has joined #openstack05:20
*** ivase_ has quit IRC05:20
*** wangbo has quit IRC05:22
*** ponyofdeath has joined #openstack05:23
*** ftco has joined #openstack05:23
*** ivase_ has joined #openstack05:26
*** ivase has quit IRC05:26
ftcoHello everybody. a silly question because I am new. what is the difference between SDK  and openstack API bindings??? for example one wants to write an script to make router automatically and also use openstack API to write a billing??? there is relation??? I am confused!!!:-(05:27
*** pravins has quit IRC05:28
*** ChubYann has quit IRC05:30
*** blomquisg is now known as blomquisg_gone05:30
*** ivase has joined #openstack05:31
*** hdd has joined #openstack05:31
*** ashland has joined #openstack05:32
*** ivase_ has quit IRC05:32
*** mikeoutland has joined #openstack05:32
*** Bhaskarakiran has joined #openstack05:34
*** finisherr has quit IRC05:34
*** ivase_ has joined #openstack05:37
*** ivase has quit IRC05:38
*** mangel2 has joined #openstack05:38
*** kushal has joined #openstack05:39
*** pcaruana has joined #openstack05:39
*** liverpooler has quit IRC05:39
*** mikeoutland has quit IRC05:39
*** liverpooler has joined #openstack05:41
*** agireud has quit IRC05:41
*** wangbo has joined #openstack05:41
*** achanda has quit IRC05:43
*** zsais has quit IRC05:43
*** ivase has joined #openstack05:43
*** ivase_ has quit IRC05:43
*** zsais has joined #openstack05:45
*** agireud has joined #openstack05:45
*** gobbe has left #openstack05:46
*** kengo_sakai_mba has quit IRC05:49
*** ivase_ has joined #openstack05:49
*** ivase has quit IRC05:50
*** haplo37 has quit IRC05:52
*** ivase_ has quit IRC05:54
*** nkrinner has joined #openstack05:54
*** ivase has joined #openstack05:54
*** jayc has quit IRC05:54
*** tricksters has joined #openstack05:56
*** groen692 has joined #openstack05:56
*** caynan_ has quit IRC05:57
*** eric_lopez has quit IRC05:58
*** admin0 has joined #openstack05:58
*** Lee1092 has joined #openstack06:02
*** bobh_ has joined #openstack06:03
*** waverider has joined #openstack06:05
*** ivase_ has joined #openstack06:06
*** ivase has quit IRC06:06
*** bobh_ has quit IRC06:07
*** Yarboa has joined #openstack06:07
*** anshul has joined #openstack06:09
*** achampion has quit IRC06:09
*** abeo09 has joined #openstack06:10
*** szhem has quit IRC06:11
*** ivase has joined #openstack06:11
*** abeo has quit IRC06:12
*** ivase_ has quit IRC06:12
*** hos7ein has joined #openstack06:13
*** chlong has quit IRC06:13
*** fabricio_ar has joined #openstack06:14
*** irf has joined #openstack06:14
irfhello guys06:14
*** achanda has joined #openstack06:15
irflooking for some help on openstack liberty06:15
irffor ironic .. is anyone here who can address my query please ?06:15
*** rcernin has joined #openstack06:15
*** waverider has quit IRC06:15
*** admin0 has quit IRC06:17
*** ivase_ has joined #openstack06:17
*** ivase has quit IRC06:18
*** fabricio_ar has quit IRC06:19
*** mohankumar has joined #openstack06:20
*** ChrisBenson has quit IRC06:20
*** achanda has quit IRC06:20
*** ivase_ has quit IRC06:22
*** ivase has joined #openstack06:23
*** _shaps_ has joined #openstack06:23
*** vlaza has joined #openstack06:25
*** Son_Goku has joined #openstack06:27
*** dyasny has quit IRC06:27
*** _shaps_ has quit IRC06:28
*** ivase_ has joined #openstack06:29
*** ivase has quit IRC06:29
*** vlaza has quit IRC06:30
*** Serlex has joined #openstack06:33
*** SteffanW has joined #openstack06:34
*** admin0 has joined #openstack06:34
*** tesseract has joined #openstack06:35
*** ivase has joined #openstack06:35
*** tesseract is now known as Guest898906:35
*** grafuls has joined #openstack06:35
*** ivase_ has quit IRC06:36
*** yuval has joined #openstack06:36
*** ogny has joined #openstack06:36
*** Son_Goku has quit IRC06:37
*** nstrug_ has quit IRC06:38
*** jtomasek has joined #openstack06:39
*** ivase_ has joined #openstack06:40
*** eddima has joined #openstack06:41
*** ivase has quit IRC06:41
*** Nava has joined #openstack06:41
*** Nava has left #openstack06:42
*** dyasny has joined #openstack06:42
*** admin0 has quit IRC06:43
*** ogny has quit IRC06:43
*** neilus has joined #openstack06:43
*** achanda has joined #openstack06:44
*** fedexo has quit IRC06:44
*** vlaza has joined #openstack06:45
*** ogny has joined #openstack06:45
*** ivase has joined #openstack06:46
*** ivase_ has quit IRC06:47
*** asarfaty has joined #openstack06:48
*** asarfaty has quit IRC06:48
*** gildub has quit IRC06:48
*** woodard has quit IRC06:49
*** woodard has joined #openstack06:49
*** mpavone has joined #openstack06:50
*** fsimonce has joined #openstack06:51
*** ivase has quit IRC06:52
*** rsimai has joined #openstack06:52
*** ivase has joined #openstack06:52
*** hos7ein has quit IRC06:53
*** daemontool has joined #openstack06:53
*** woodard has quit IRC06:54
*** ronis has joined #openstack06:54
*** cptweasel has joined #openstack06:55
*** kengo_sakai_mba has joined #openstack06:56
*** kushal has quit IRC06:56
*** apoorv has joined #openstack06:56
*** ivase_ has joined #openstack06:58
*** MarkBaker has joined #openstack06:59
*** ivase has quit IRC06:59
*** cptweasel has quit IRC07:00
*** arxcruz has joined #openstack07:01
*** markvoelker has joined #openstack07:01
*** dgurtner has joined #openstack07:03
*** dgurtner has quit IRC07:03
*** dgurtner has joined #openstack07:03
*** ivase has joined #openstack07:03
*** nbock has joined #openstack07:04
*** kengo_sakai_mba has quit IRC07:04
*** ivase_ has quit IRC07:04
*** markvoelker has quit IRC07:06
*** spzala has joined #openstack07:06
*** jprovazn has joined #openstack07:09
*** gszasz has joined #openstack07:09
*** achampion has joined #openstack07:11
*** spzala has quit IRC07:11
*** mikelk has joined #openstack07:11
*** dgurtner has quit IRC07:13
*** trondham has quit IRC07:14
*** dgurtner has joined #openstack07:15
*** ivase_ has joined #openstack07:15
*** fabricio_ar has joined #openstack07:15
*** ivase has quit IRC07:16
*** fzdarsky has joined #openstack07:16
*** vincentll has joined #openstack07:17
*** wangbo has quit IRC07:19
*** neeti has joined #openstack07:20
*** sidx64 has joined #openstack07:20
*** fabricio_ar has quit IRC07:20
*** ivase has joined #openstack07:21
*** ivase_ has quit IRC07:21
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7207:22
*** Lenz has joined #openstack07:23
*** xek has quit IRC07:24
*** Bhaskarakiran has quit IRC07:24
*** Bhaskarakiran has joined #openstack07:25
*** mcornea has joined #openstack07:25
*** kawa2014 has joined #openstack07:26
*** ivase_ has joined #openstack07:27
*** ivase has quit IRC07:27
irfcan someone please help ?07:27
ftcoHello everybody. a silly question because I am new. what is the difference between SDK  and openstack API bindings??? for example one wants to write an script to make router automatically and also use openstack API to write a billing??? there is relation??? I am confused!!!:-(07:27
*** izbrandon has quit IRC07:29
*** dsneddon has quit IRC07:29
*** _shaps_ has joined #openstack07:30
*** achampion has quit IRC07:30
*** blackms has joined #openstack07:31
*** chlong has joined #openstack07:31
*** nmagnezi has joined #openstack07:31
*** ivase has joined #openstack07:32
*** ivase_ has quit IRC07:34
*** Bhaskarakiran has quit IRC07:34
*** Bhaskarakiran has joined #openstack07:34
*** shardy has joined #openstack07:34
*** Poornima has quit IRC07:34
*** jpena|off is now known as jpena07:37
*** ivase_ has joined #openstack07:38
*** Poornima has joined #openstack07:38
*** wangbo has joined #openstack07:39
*** ivase has quit IRC07:39
*** toscalix has joined #openstack07:40
*** amoralej has joined #openstack07:41
*** koolhead17 has quit IRC07:42
*** ivase has joined #openstack07:44
*** ivase_ has quit IRC07:44
*** kushal has joined #openstack07:45
*** koolhead17 has joined #openstack07:45
*** mohankumar has quit IRC07:46
*** gohko has quit IRC07:46
*** dguitarbite has quit IRC07:47
*** geaaru has joined #openstack07:48
*** ivase_ has joined #openstack07:49
*** admin0 has joined #openstack07:50
*** ivase has quit IRC07:51
*** vhosakot has quit IRC07:53
*** simon-AS559 has joined #openstack07:53
*** ivase has joined #openstack07:55
*** achanda has quit IRC07:56
*** ivase_ has quit IRC07:56
*** pblaho has joined #openstack07:57
*** jfcastro has left #openstack07:58
*** koolhead17 has quit IRC08:00
*** ivase_ has joined #openstack08:01
*** ivase has quit IRC08:02
*** e0ne has joined #openstack08:02
*** hardbot has joined #openstack08:04
*** mvelten has joined #openstack08:05
*** ipalade has joined #openstack08:05
*** spzala has joined #openstack08:07
*** gohko has joined #openstack08:07
*** ivase_ has quit IRC08:07
*** ivase has joined #openstack08:07
*** gfidente has joined #openstack08:08
*** askb has quit IRC08:08
*** admin0 has quit IRC08:08
*** admin0 has joined #openstack08:09
*** askb has joined #openstack08:09
*** irf has quit IRC08:09
*** MarkBaker has quit IRC08:10
*** yamahata has quit IRC08:10
*** rchavik has joined #openstack08:11
*** henrynash has joined #openstack08:11
*** spzala has quit IRC08:12
*** lucendio has joined #openstack08:12
*** ivase_ has joined #openstack08:13
*** arecknag has joined #openstack08:13
*** pravins has joined #openstack08:13
*** arecknag has quit IRC08:14
*** ivase has quit IRC08:14
*** tvvcox has quit IRC08:14
*** aaronmehar has joined #openstack08:16
*** fabricio_ar has joined #openstack08:16
*** arecknag has joined #openstack08:17
*** ivase has joined #openstack08:19
*** ivase_ has quit IRC08:19
*** gfidente has quit IRC08:19
*** jnials_ has quit IRC08:20
*** rgogunskiy has joined #openstack08:20
*** fabricio_ar has quit IRC08:21
*** thomnico has joined #openstack08:21
*** achanda has joined #openstack08:22
*** admin0 has quit IRC08:24
*** ivase_ has joined #openstack08:24
*** yamamoto has joined #openstack08:24
*** ivase has quit IRC08:25
*** gfidente has joined #openstack08:25
*** achampion has joined #openstack08:26
*** lucendio has quit IRC08:26
*** admin0 has joined #openstack08:26
*** tvvcox has joined #openstack08:27
*** racedo has joined #openstack08:29
*** ivase has joined #openstack08:30
*** aaronmehar has quit IRC08:31
*** ivase_ has quit IRC08:31
*** achampion has quit IRC08:31
*** jistr has joined #openstack08:32
*** ivase_ has joined #openstack08:36
*** ivase has quit IRC08:36
*** CptUnlucky has joined #openstack08:37
*** aparnav has quit IRC08:37
*** appu103_ has joined #openstack08:38
*** VSR has quit IRC08:38
*** wangbo has quit IRC08:38
*** Son_Goku has joined #openstack08:39
*** ivase has joined #openstack08:42
*** ivase_ has quit IRC08:42
*** bvandenh has joined #openstack08:43
*** mrmartin has joined #openstack08:43
*** fragatina has quit IRC08:43
*** salv-orl_ has joined #openstack08:44
*** zenoway has joined #openstack08:44
kkhamru1hi08:45
kkhamru1My Openstack VM is not able to reach outside world or internet . any idea08:45
kkhamru1I have created a public network (10.103.24.0/24) and private network (192.168.33.0/24)08:46
*** appu103_ is now known as aparnav08:46
kkhamru1I created a router and pointed public network as external network.08:46
*** zhhuabj has quit IRC08:46
kkhamru1And launched a VM. and the VM ip is a private ip (192.168.33.2)08:47
kkhamru1when i do ping 10.103.24.1 am unable to ping08:47
*** salv-orlando has quit IRC08:47
kkhamru1here is my route -n output below08:47
*** ivase_ has joined #openstack08:47
kkhamru1Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface08:47
kkhamru1192.168.33.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth008:47
kkhamru10.0.0.0         192.168.33.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth008:47
kkhamru1from the VM08:47
*** haukebruno has joined #openstack08:48
kkhamru1In order to get internet for the VM? what should i need to do?08:48
*** ivase has quit IRC08:49
*** geaaru has quit IRC08:49
*** schwicht has joined #openstack08:49
haukebrunokkhamru1, add a floating IP pool (that is able to reach the internet  ;) )08:50
*** wangbo has joined #openstack08:51
*** fishcried has joined #openstack08:51
*** pjm6 has joined #openstack08:52
*** ArchiFleKs has quit IRC08:52
*** mohankumar has joined #openstack08:52
*** banszmar has quit IRC08:52
*** puck has quit IRC08:52
*** Son_Goku has quit IRC08:52
kkhamru1I have added a flooting ip to my private ip (192.168.33.2 to 10.103.24.74)08:53
*** MarkBaker has joined #openstack08:53
*** schwicht has quit IRC08:54
*** ivase has joined #openstack08:54
*** ivase_ has quit IRC08:54
kkhamru1haukebruno: am able to ssh to the VM via floating ip but am unable to ping outside world(internet)08:54
*** puck has joined #openstack08:54
kkhamru110.103.24.0/24 has internet access08:54
*** Son_Goku has joined #openstack08:55
kkhamru1but 192.168.33.0/24 private network doesnot have internet access. how to get internet for the private network08:55
*** ndipanov has joined #openstack08:56
*** cptweasel has joined #openstack08:56
*** ArchiFleKs has joined #openstack08:57
*** lucendio has joined #openstack08:58
*** fishcried1 has joined #openstack08:58
*** rbak has quit IRC08:59
*** zhhuabj has joined #openstack08:59
*** ivase_ has joined #openstack08:59
kkhamru1haukebruno: any idea?08:59
*** ivase has quit IRC09:00
*** pcaruana has quit IRC09:00
kkhamru1haukebruno: here is my network topology http://pasteboard.co/6qD95WQ.jpg09:00
*** cptweasel has quit IRC09:00
*** fishcried has quit IRC09:01
*** havill has quit IRC09:01
*** fishcried1 is now known as fishcried09:01
*** geaaru has joined #openstack09:02
*** markvoelker has joined #openstack09:02
*** rossella_s has quit IRC09:03
*** rossella_s has joined #openstack09:03
*** ivase has joined #openstack09:05
*** Son_Goku has quit IRC09:05
*** ivase_ has quit IRC09:05
*** koolhead17 has joined #openstack09:06
*** markvoelker has quit IRC09:07
*** spzala has joined #openstack09:08
*** bobh_ has joined #openstack09:09
*** banszmar has joined #openstack09:09
*** ivase_ has joined #openstack09:10
haukebrunokkhamru1, should work from high level view. maybe some routing issue. I guess you need to start investigatin with tcpdump on the affected interfaces09:11
*** ivase has quit IRC09:11
*** baigk has joined #openstack09:11
*** crazyraven has quit IRC09:12
*** koolhead17 has quit IRC09:12
*** koolhead17 has joined #openstack09:13
*** spzala has quit IRC09:13
*** bobh_ has quit IRC09:14
*** nbock1 has joined #openstack09:16
*** baigk has quit IRC09:16
*** nbock has quit IRC09:16
*** ivase has joined #openstack09:16
*** ivase_ has quit IRC09:17
*** nbock1 has quit IRC09:18
*** fabricio_ar has joined #openstack09:18
*** koolhead_ has joined #openstack09:18
*** bbcmicrocomputer has joined #openstack09:18
*** wangbo has quit IRC09:18
*** Poornima has quit IRC09:19
*** koolhead17 has quit IRC09:20
*** liverpooler has quit IRC09:20
*** liverpooler has joined #openstack09:20
*** rgogunskiy has quit IRC09:20
*** ivase_ has joined #openstack09:22
*** fabricio_ar has quit IRC09:22
*** ivase has quit IRC09:23
*** aaronmehar has joined #openstack09:23
*** rgogunskiy has joined #openstack09:25
*** rodr1go has joined #openstack09:26
*** achampion has joined #openstack09:27
*** rodr1go has quit IRC09:27
*** rodr1go has joined #openstack09:27
*** ivase has joined #openstack09:28
*** gli has quit IRC09:28
*** ivase_ has quit IRC09:29
*** nbock1 has joined #openstack09:30
*** Poornima has joined #openstack09:31
*** eglynn has joined #openstack09:31
*** achampion has quit IRC09:31
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away09:33
*** tochi has quit IRC09:33
*** ivase_ has joined #openstack09:33
*** ivase has quit IRC09:34
*** aaronmehar has quit IRC09:34
*** mowntan has quit IRC09:35
*** wangbo has joined #openstack09:36
*** mangel2 has quit IRC09:37
*** thomnico has quit IRC09:38
*** ivase has joined #openstack09:39
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7209:39
*** ivase_ has quit IRC09:40
*** gli has joined #openstack09:41
*** sshaaf has joined #openstack09:43
*** sshaaf has left #openstack09:43
*** ivase_ has joined #openstack09:45
kkhamru1haukebruno: oh09:45
kkhamru1am not aware of routing09:45
*** ivase has quit IRC09:46
*** zhhuabj has quit IRC09:46
kkhamru1route -n on VM doesnot shows me a route to 10.103.24.1 (this network has internet)09:46
kkhamru1how to add a route in vm to route to 10.103.23.1?09:46
*** woodard has joined #openstack09:47
kkhamru1admin0: haukebruno: ?09:47
*** thomnico has joined #openstack09:48
*** koolhead17 has joined #openstack09:49
haukebrunokkhamru1, if you are using Neutron (I guess so), the instances will use SNAT. so you need to check whether your network nodes are able to route the traffic to the internet09:49
*** evidex has joined #openstack09:49
haukebrunokkhamru1, as you are able to SSH to you instance, I guess the connection between network node + compute node/instance will be fine09:49
*** ivase_ has quit IRC09:50
*** schwicht has joined #openstack09:51
*** ivase has joined #openstack09:51
*** clopez has quit IRC09:51
*** clopez has joined #openstack09:52
*** koolhead_ has quit IRC09:52
*** woodard has quit IRC09:52
*** hos7ein has joined #openstack09:55
*** schwicht has quit IRC09:55
*** koolhead_ has joined #openstack09:55
*** ivase_ has joined #openstack09:56
*** ivase has quit IRC09:57
*** koolhead17 has quit IRC09:58
*** kengo_sakai_mba has joined #openstack10:02
*** ivase has joined #openstack10:02
*** ivase_ has quit IRC10:03
*** thorst has joined #openstack10:04
*** zhhuabj has joined #openstack10:06
*** erkules_ is now known as erkules10:07
*** erkules has quit IRC10:07
*** erkules has joined #openstack10:07
*** bvandenh has quit IRC10:07
*** ivase_ has joined #openstack10:08
*** ivase has quit IRC10:09
*** spzala has joined #openstack10:10
*** Son_Goku has joined #openstack10:11
*** thomnico has quit IRC10:12
*** kengo_sakai_mba has quit IRC10:14
*** rgogunskiy has quit IRC10:14
*** ivase has joined #openstack10:14
*** ivase_ has quit IRC10:14
*** spzala has quit IRC10:14
*** bvandenh has joined #openstack10:16
kkhamru1haukebruno: ok . but how to fix the issue that my VM is not able to ping outside world10:17
kkhamru1How to check whether my network nodes are able to route the traffic to the internet10:17
kkhamru1if not, how to add a route to the VM such that it should route to the internet10:18
*** gli has quit IRC10:18
kkhamru1am facing this issue since 1 week, not able to get the exact solution for this. please suggest10:18
*** fabricio_ar has joined #openstack10:19
*** ivase_ has joined #openstack10:20
*** koolhead_ has quit IRC10:20
*** kengo_sakai_mba has joined #openstack10:20
*** ivase has quit IRC10:21
admin0hello kkhamru110:22
admin0i guess you still have the same issue :) ?10:22
*** GenteelBen has joined #openstack10:22
admin0you have external network issue that you refuse to acknowledge or act on, so i guess we are in the same stage now as in a few days back ..10:23
*** Son_Goku has quit IRC10:23
*** fabricio_ar has quit IRC10:23
*** manfredp has joined #openstack10:25
*** ivase has joined #openstack10:25
*** jlwhite has joined #openstack10:26
*** ivase_ has quit IRC10:26
*** thorst has quit IRC10:27
manfredpHi all! I'm trying to install Red Hat Openstack Platform.. I need to follow the Triple-O project or I must install OpenStack in the "classic" way? Thanks in advance!10:27
*** thorst has joined #openstack10:27
*** achampion has joined #openstack10:27
*** BigMiCR0 has joined #openstack10:29
BigMiCR0Could someone please give me some advice with a Debian problem. I am running Jessie inside vmware, on VMXNET 3 & on change of network cards and reboot no data is being written into 70-persistent-net.rules10:29
BigMiCR0It is never made no matter what I do? open-vm-tools are install but on clone the whole interface has not been rebuilt.10:29
BigMiCR0lib/udev/write_net_rules all_interfaces returns missing $INTERFACE10:29
BigMiCR0udevadm trigger --typer=devices --action=change does not help ifconfig shows 1 interface eth0 which i setup when I installed Debian10:29
BigMiCR0ifconfig -a shows all the correct interfaces that they should be.10:30
*** schipiga has joined #openstack10:31
*** koolhead17 has joined #openstack10:31
*** ivase_ has joined #openstack10:32
*** nbock1 has quit IRC10:32
*** thorst has quit IRC10:32
*** ivase has quit IRC10:32
*** KarlchenK has joined #openstack10:32
*** achampion has quit IRC10:33
*** nbock has joined #openstack10:34
*** ivase has joined #openstack10:37
*** ivase_ has quit IRC10:38
*** schipiga has quit IRC10:41
*** hwoarang has quit IRC10:42
*** hwoarang has joined #openstack10:42
*** ivase has quit IRC10:43
*** GenteelBen has quit IRC10:44
*** openstacklal has joined #openstack10:45
*** hwoarang_ has joined #openstack10:46
*** thorst has joined #openstack10:46
haukebrunokkhamru1, I agree with admin0. it looks like your have an external net issue10:47
*** hwoarang has quit IRC10:49
*** aaronmehar has joined #openstack10:49
*** kushal has quit IRC10:50
*** annp has quit IRC10:51
*** cptweasel has joined #openstack10:52
*** fabricio_ar has joined #openstack10:52
*** IIT has quit IRC10:52
*** fabricio_ar has quit IRC10:56
*** sverma has quit IRC10:56
*** sverma has joined #openstack10:56
mypWhen I select OVA image format in horizon I got the following error "Unable to create new image: Invalid disk format ova for image." Does OpenStack support OVA format? i have latest devstack installed.10:56
*** fabricio_ar has joined #openstack10:57
*** cptweasel has quit IRC10:57
*** jaypipes has joined #openstack10:57
*** pece has joined #openstack10:57
*** openstacklal has quit IRC10:57
*** leanderthal|afk is now known as leanderthal10:59
*** zumbi has joined #openstack11:01
*** koolhead17 has quit IRC11:01
BigMiCR0myp if you are going from virtualbox export OVA to VMWare this is not the same and you need to set 0.9 OVA and then edit a few lines in the file11:01
zumbihello! jenkins-job-builder is discussed here?11:01
*** fabricio_ar has quit IRC11:01
*** koolhead17 has joined #openstack11:01
*** markvoelker has joined #openstack11:03
*** maishsk has joined #openstack11:03
*** nbock has left #openstack11:04
*** thorst has quit IRC11:04
*** fabricio_ar has joined #openstack11:04
*** thorst has joined #openstack11:05
*** mkolesni_ has quit IRC11:05
*** mkolesni has joined #openstack11:05
*** bkeller` has joined #openstack11:05
*** mat128_ is now known as mat12811:06
*** koolhead17 has quit IRC11:07
*** markvoelker has quit IRC11:07
*** koolhead17 has joined #openstack11:07
*** irf has joined #openstack11:07
*** jayc has joined #openstack11:08
*** schipiga has joined #openstack11:08
*** thorst has quit IRC11:09
*** bobh_ has joined #openstack11:10
*** johnmilton has joined #openstack11:10
*** spzala has joined #openstack11:10
*** nbock has joined #openstack11:13
*** jcarter2 has quit IRC11:13
*** BigMiCR0 has left #openstack11:13
*** bobh_ has quit IRC11:14
*** ftco has left #openstack11:15
*** spzala has quit IRC11:16
*** zenoway has quit IRC11:16
*** henrynash has quit IRC11:16
*** joseppc has quit IRC11:18
*** tpsilva has joined #openstack11:18
*** kushal has joined #openstack11:18
*** zenoway has joined #openstack11:19
*** ivan_mironov has joined #openstack11:19
*** aimon has joined #openstack11:21
*** mastermind has joined #openstack11:21
admin0http://www.devconsole.info/?p=129411:21
*** bkeller` has quit IRC11:22
*** zenoway has quit IRC11:23
*** aimon has quit IRC11:26
*** mastermind has quit IRC11:26
*** joseppc has joined #openstack11:26
*** irf has quit IRC11:26
*** irf has joined #openstack11:27
*** bbabich has joined #openstack11:28
*** achampion has joined #openstack11:29
kkhamru1hi admin0:11:33
kkhamru1how are you?11:33
*** gsingla has joined #openstack11:33
*** schwicht has joined #openstack11:33
kkhamru1admin0: please suggest me11:34
*** achampion has quit IRC11:34
*** Bhaskarakiran has quit IRC11:34
*** IIT has joined #openstack11:35
*** weshay has quit IRC11:36
kkhamru1admin0:11:36
*** thomnico has joined #openstack11:38
*** mkolesni_ has joined #openstack11:38
*** raildo-afk is now known as raildo11:38
*** gsingla has quit IRC11:39
*** mkolesni has quit IRC11:40
*** izbrandon has joined #openstack11:40
*** RedW has quit IRC11:40
*** aaronmehar has quit IRC11:40
*** izbrandon has quit IRC11:40
*** izbrandon has joined #openstack11:41
*** houming_ has joined #openstack11:42
*** houming has quit IRC11:43
*** houming_ is now known as houming11:43
*** RedW has joined #openstack11:43
*** izbrandon has quit IRC11:43
*** wangbo has quit IRC11:43
*** Son_Goku has joined #openstack11:45
*** yamamoto has quit IRC11:46
*** thomnico has quit IRC11:46
*** mowntan has joined #openstack11:46
*** saywhat_ has joined #openstack11:47
*** rtheis has joined #openstack11:47
LehtuHow can I TS this HA neutron, it just says failed to bind port nothing else.11:48
*** hardbot has quit IRC11:48
*** baoli_ has joined #openstack11:50
*** sshnaidm has quit IRC11:51
*** RedW has quit IRC11:51
*** RedW has joined #openstack11:51
*** zenoway has joined #openstack11:52
*** irf has quit IRC11:52
*** baoli has quit IRC11:53
kkhamru1admin0: you there?11:54
*** koolhead17 has quit IRC11:56
*** wangbo has joined #openstack11:56
*** sshnaidm has joined #openstack11:57
*** irf has joined #openstack11:58
*** amotoki has quit IRC11:58
*** slashd has joined #openstack11:59
*** saywhat__ has joined #openstack11:59
*** slashd has quit IRC11:59
*** slashd has joined #openstack11:59
*** dneary has quit IRC12:00
*** zenoway has quit IRC12:01
*** simon-AS5591 has joined #openstack12:02
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away12:03
*** thorst has joined #openstack12:04
*** icey has joined #openstack12:04
*** hardbot has joined #openstack12:04
*** shootbird has quit IRC12:04
*** simon-AS559 has quit IRC12:05
*** neeti has quit IRC12:05
*** youplabo1m has joined #openstack12:06
*** icey has quit IRC12:06
*** amoralej has quit IRC12:07
*** jayc has quit IRC12:07
*** mdavidson has quit IRC12:07
*** retreved has quit IRC12:08
*** retreved has joined #openstack12:08
*** amotoki has joined #openstack12:09
*** pjm6 has quit IRC12:10
*** icey has joined #openstack12:11
*** icey has quit IRC12:11
*** spzala has joined #openstack12:12
*** shootbird has joined #openstack12:12
*** Poornima has quit IRC12:12
LehtuGetting this kind of error from the VRRP: Netlink: filter function error12:13
*** rodrigods has quit IRC12:13
LehtuAny idea how can I get keepalive to behave with neutron?12:13
*** rodrigods has joined #openstack12:13
*** RedW has quit IRC12:14
*** RedW has joined #openstack12:14
*** bvandenh has quit IRC12:15
*** icey has joined #openstack12:16
*** pradk has joined #openstack12:17
*** spzala has quit IRC12:17
*** sidx64 has quit IRC12:17
*** achanda has quit IRC12:18
*** markvoelker has joined #openstack12:19
*** zenoway has joined #openstack12:19
*** spiette has joined #openstack12:20
*** MarkBaker has quit IRC12:20
*** johnmilton has quit IRC12:21
*** ivase has joined #openstack12:22
*** yamamoto has joined #openstack12:22
*** askb has quit IRC12:23
*** MarkBaker has joined #openstack12:23
*** amoralej has joined #openstack12:24
*** cfh has joined #openstack12:25
*** weshay has joined #openstack12:25
*** lborda has quit IRC12:26
*** apoorv has quit IRC12:27
*** amotoki has quit IRC12:27
*** lborda has joined #openstack12:27
*** ivase_ has joined #openstack12:28
*** ivase has quit IRC12:28
*** neilus has quit IRC12:29
*** aparnav has quit IRC12:29
*** cfh has quit IRC12:29
*** neilus has joined #openstack12:30
*** achampion has joined #openstack12:30
*** fabricio_ar has quit IRC12:31
*** ivase_ has quit IRC12:31
*** ivase has joined #openstack12:31
*** amoralej is now known as amoralej|lunch12:31
*** irf has quit IRC12:32
*** retreved_ has joined #openstack12:33
*** rbowen has joined #openstack12:33
*** retreved_ has quit IRC12:33
*** askb has joined #openstack12:35
*** achampion has quit IRC12:35
*** achanda has joined #openstack12:35
*** achanda has quit IRC12:35
*** retreved has quit IRC12:36
*** schwicht has quit IRC12:36
*** kengo_sakai_mba has quit IRC12:36
*** aaronmehar has joined #openstack12:36
*** salv-orl_ has quit IRC12:36
*** fabricio_ar has joined #openstack12:36
*** jpena is now known as jpena|lunch12:37
*** burgerk has joined #openstack12:38
*** mkolesni_ has quit IRC12:38
*** RedW has quit IRC12:39
*** RedM has joined #openstack12:39
*** eharney has quit IRC12:39
*** kengo_sa_ has quit IRC12:40
*** esharao has joined #openstack12:40
*** jayc has joined #openstack12:41
*** spyzalski has quit IRC12:42
*** johnmilton has joined #openstack12:42
*** zefciu has joined #openstack12:42
*** achanda has joined #openstack12:44
*** RedM has quit IRC12:44
*** RedW has joined #openstack12:44
*** woodard has joined #openstack12:45
*** ThierryR has joined #openstack12:45
*** p-rodislav has joined #openstack12:45
*** cu5 has joined #openstack12:45
*** woodard has quit IRC12:45
*** woodard has joined #openstack12:46
*** delattec has joined #openstack12:46
*** yosmudge has joined #openstack12:47
*** davi has joined #openstack12:47
*** davi has joined #openstack12:47
*** RedW has quit IRC12:48
*** blufor has quit IRC12:49
*** blufor has joined #openstack12:49
*** RedW has joined #openstack12:49
*** cdelatte has quit IRC12:49
*** saywhat_ has quit IRC12:49
*** johnmilton has quit IRC12:50
*** henrynash has joined #openstack12:50
*** johnmilton has joined #openstack12:50
*** mdavidson has joined #openstack12:50
*** rickyrem has joined #openstack12:51
*** delattec has quit IRC12:51
*** zenoway has quit IRC12:51
*** dneary has joined #openstack12:52
*** ashw has joined #openstack12:53
*** gary_perkins_ is now known as gary_perkins12:53
*** cptweasel has joined #openstack12:53
*** ByPasS has joined #openstack12:54
*** blufor has quit IRC12:54
*** blufor has joined #openstack12:54
*** mkovarik has quit IRC12:54
*** johnmilton has quit IRC12:55
*** spzala has joined #openstack12:55
*** johnmilton has joined #openstack12:55
*** vhoward has joined #openstack12:55
*** schwicht has joined #openstack12:56
*** davi has quit IRC12:56
*** cptweasel has quit IRC12:57
*** mkovarik has joined #openstack12:58
*** divya_ has joined #openstack12:58
*** ranjithd has joined #openstack12:59
*** RedW has quit IRC12:59
*** RedM has joined #openstack12:59
*** saywhat__ has quit IRC12:59
*** pjm6 has joined #openstack12:59
*** jschwarz has joined #openstack12:59
*** ThierryR has quit IRC13:00
*** schwicht has quit IRC13:00
*** ThierryR has joined #openstack13:00
*** neilus1 has joined #openstack13:00
*** aaronmehar has quit IRC13:02
*** os_guest has joined #openstack13:02
*** houming has quit IRC13:02
*** RoozbehShafiee has joined #openstack13:03
*** neilus has quit IRC13:04
*** ikcerog has joined #openstack13:05
*** zenoway has joined #openstack13:05
*** blufor has quit IRC13:06
*** blufor has joined #openstack13:06
os_guest.13:07
*** maishsk has quit IRC13:07
*** amotoki has joined #openstack13:08
os_guesthi there. Is it actual possible to install openstack on ubuntu 16.04 similar as described on http://docs.openstack.org/liberty/install-guide-ubuntu/environment.html for 14.04?13:09
*** aconole has joined #openstack13:09
*** fultonj has joined #openstack13:09
*** aimon has joined #openstack13:10
*** TREllis has quit IRC13:10
*** jschwarz has quit IRC13:10
*** dslevin has left #openstack13:11
*** maishsk has joined #openstack13:11
*** VW has joined #openstack13:13
*** aimon has quit IRC13:14
*** blufor has quit IRC13:15
*** designbybeck_ has joined #openstack13:15
*** blufor has joined #openstack13:16
*** aaronmehar has joined #openstack13:16
*** jerrygb has joined #openstack13:16
*** Ger-chervyak has joined #openstack13:16
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7213:17
*** TREllis has joined #openstack13:18
*** zenoway has quit IRC13:18
*** blufor has quit IRC13:21
*** aboyle has joined #openstack13:21
*** links has quit IRC13:21
*** blufor has joined #openstack13:21
*** piet has joined #openstack13:21
*** designbybeck_ has quit IRC13:22
*** designbybeck_ has joined #openstack13:23
*** xek has joined #openstack13:24
*** VW has quit IRC13:24
*** pkennedy has joined #openstack13:24
*** VW has joined #openstack13:25
*** resker has quit IRC13:25
*** stanchan has quit IRC13:25
*** askb has quit IRC13:25
*** dslevin has joined #openstack13:25
*** dslevin has quit IRC13:26
*** pkoniszewski has joined #openstack13:26
*** dslevin has joined #openstack13:26
*** mtanino has joined #openstack13:27
*** kbringard has joined #openstack13:28
*** RedW has joined #openstack13:28
*** RedM has quit IRC13:28
*** kus has joined #openstack13:28
*** krtaylor has joined #openstack13:28
*** neilus1 has quit IRC13:29
*** rickyrem has quit IRC13:30
*** Yarboa has quit IRC13:30
*** mujo has joined #openstack13:30
*** achampion has joined #openstack13:31
*** eharney has joined #openstack13:32
*** askb has joined #openstack13:32
*** amoralej|lunch is now known as amoralej13:32
Sam-I-Amos_guest: maybe13:32
Sam-I-Amits not tested13:32
*** zenoway has joined #openstack13:33
*** askb has quit IRC13:33
*** rchavik has quit IRC13:33
*** blufor has quit IRC13:34
*** e0ne has quit IRC13:34
*** blufor has joined #openstack13:34
*** mkovarik has quit IRC13:35
*** cfh has joined #openstack13:35
*** pravins has quit IRC13:35
*** pjm6 has quit IRC13:36
*** achampion has quit IRC13:36
*** nodefree has joined #openstack13:36
*** thorst has quit IRC13:36
*** nodefree has quit IRC13:36
*** brahama has joined #openstack13:37
*** salv-orlando has joined #openstack13:37
*** jcarter2 has joined #openstack13:38
*** rickyrem has joined #openstack13:38
*** pjm6 has joined #openstack13:38
*** e0ne has joined #openstack13:39
*** RedW has quit IRC13:40
*** RedW has joined #openstack13:40
*** jtomasek has quit IRC13:41
*** zenoway has quit IRC13:41
*** salv-orlando has quit IRC13:43
*** rchavik has joined #openstack13:43
*** busterswt has joined #openstack13:44
*** Yarboa has joined #openstack13:45
*** neilus has joined #openstack13:46
*** RedW has quit IRC13:46
*** shibby has joined #openstack13:46
*** RedW has joined #openstack13:46
*** ksobkowiak has joined #openstack13:48
*** jtomasek has joined #openstack13:48
*** jpena|lunch is now known as jpena13:49
*** FL1SK has quit IRC13:49
*** jtomasek has quit IRC13:50
*** achanda has quit IRC13:50
*** balajiiyer has joined #openstack13:50
*** jtomasek has joined #openstack13:51
*** janzian has joined #openstack13:51
*** schwicht has joined #openstack13:51
*** mtanino has quit IRC13:51
*** michaelgugino has joined #openstack13:52
*** warriorforGod has joined #openstack13:53
*** warriorforGod has quit IRC13:53
*** warriorforGod has joined #openstack13:53
*** zenoway has joined #openstack13:55
*** kevin_b has quit IRC13:55
*** schwicht has quit IRC13:55
*** bobh_ has joined #openstack13:55
*** kevin_b has joined #openstack13:55
*** mikeoutland has joined #openstack13:55
*** Ger-chervyak has quit IRC13:56
*** esker has joined #openstack13:56
*** esker has quit IRC13:56
*** Ger-chervyak has joined #openstack13:56
*** esker has joined #openstack13:57
*** nmagnezi has quit IRC13:57
*** mpavone has quit IRC13:57
*** avarner has joined #openstack13:57
*** achanda has joined #openstack13:58
*** mcornea has quit IRC13:58
*** aludwar has joined #openstack13:58
*** mcornea has joined #openstack13:59
*** mikeoutland has quit IRC14:00
*** doug-fish has joined #openstack14:00
*** bobh_ has quit IRC14:00
*** pearlus_ has joined #openstack14:00
*** GenteelBen has joined #openstack14:01
*** os_guest has quit IRC14:01
*** achampion has joined #openstack14:01
*** pearlus_ has quit IRC14:01
*** e0ne has quit IRC14:01
*** rchavik has quit IRC14:01
*** mbeierl has joined #openstack14:02
*** aimon has joined #openstack14:04
*** jprovazn has quit IRC14:04
*** zenoway has quit IRC14:04
*** e0ne has joined #openstack14:04
*** jckasper has joined #openstack14:04
*** yamamoto has quit IRC14:06
*** KLevenstein has joined #openstack14:06
*** achanda has quit IRC14:07
*** pearlus has joined #openstack14:07
*** MarkBaker has quit IRC14:07
*** burgerk has quit IRC14:07
*** zefciu has quit IRC14:08
*** aimon has quit IRC14:08
*** KLevenstein has quit IRC14:08
*** bkeller` has joined #openstack14:08
*** zenoway has joined #openstack14:09
*** georgem1 has joined #openstack14:09
*** obedmr has joined #openstack14:09
*** aeperezt has joined #openstack14:09
*** yamamoto has joined #openstack14:10
*** jtomasek has quit IRC14:11
*** pushkaru has joined #openstack14:11
*** jlwhite has quit IRC14:12
*** cptweasel has joined #openstack14:12
*** vlaza has quit IRC14:13
*** mdenny has quit IRC14:13
*** rbak has joined #openstack14:13
*** zenoway has quit IRC14:13
*** snarwade has joined #openstack14:14
*** irf has joined #openstack14:14
*** Mudpuppy has joined #openstack14:14
*** rchavik has joined #openstack14:14
*** EkulTails has joined #openstack14:15
*** sree has joined #openstack14:16
*** schwicht has joined #openstack14:16
*** dizquierdo has joined #openstack14:18
*** mdenny has joined #openstack14:20
*** ajmiller has joined #openstack14:20
*** spotz_zzz is now known as spotz14:20
*** irf has quit IRC14:20
*** jckasper has quit IRC14:21
*** whenry has joined #openstack14:22
*** jckasper has joined #openstack14:22
*** sree has quit IRC14:22
*** robbiew has joined #openstack14:22
*** penchal has joined #openstack14:24
*** cyborg-one has joined #openstack14:24
*** baker has joined #openstack14:25
*** ronis has quit IRC14:26
*** jckasper has quit IRC14:26
*** zackf has joined #openstack14:26
*** gregmark has joined #openstack14:27
*** zenoway has joined #openstack14:27
*** avarner has quit IRC14:27
*** tongli has joined #openstack14:28
*** avarner has joined #openstack14:28
*** mtanino has joined #openstack14:29
*** s_albtraum has joined #openstack14:29
*** baker has quit IRC14:29
*** p4tux has joined #openstack14:29
*** ashland has quit IRC14:29
*** ipalade has quit IRC14:30
*** MarkBaker has joined #openstack14:31
*** aimon has joined #openstack14:31
*** zenoway has quit IRC14:32
*** Yarboa has quit IRC14:33
*** shibby has quit IRC14:33
*** jayc has quit IRC14:34
*** schwicht has quit IRC14:34
*** mangel2 has joined #openstack14:34
*** schwicht has joined #openstack14:34
*** dronshaw has joined #openstack14:34
*** jamesmcarthur has joined #openstack14:35
*** haplo37 has joined #openstack14:35
*** baker has joined #openstack14:35
*** lborda has quit IRC14:35
*** yamahata has joined #openstack14:36
*** gorozco has joined #openstack14:37
*** p4tux has quit IRC14:37
*** vhosakot has joined #openstack14:37
*** jckasper has joined #openstack14:38
*** koolhead17 has joined #openstack14:38
*** burgerk has joined #openstack14:38
*** knikolla has joined #openstack14:38
*** greghaynes has quit IRC14:39
*** zenoway has joined #openstack14:41
*** ipalade has joined #openstack14:41
*** jckasper has quit IRC14:41
*** jckasper has joined #openstack14:42
*** baker has quit IRC14:43
*** maishsk has quit IRC14:44
*** manfredp has left #openstack14:44
*** zenoway has quit IRC14:45
*** baker has joined #openstack14:45
*** jtomasek has joined #openstack14:46
*** pumarani__ has joined #openstack14:46
*** rahulunair has joined #openstack14:46
*** pushkaru has quit IRC14:48
*** rsimai has quit IRC14:48
*** stanchan has joined #openstack14:48
*** rsimai has joined #openstack14:48
*** simon-AS559 has joined #openstack14:49
*** Obi-Wan has quit IRC14:49
*** piet has quit IRC14:49
*** sverma has quit IRC14:49
*** gaughen_ has quit IRC14:50
*** aaronmehar has quit IRC14:50
*** divya_ has quit IRC14:51
*** yamamoto has quit IRC14:51
*** JuanDRay has joined #openstack14:51
*** wolfbyte has joined #openstack14:52
*** aaronmehar has joined #openstack14:52
*** snarwade has quit IRC14:52
*** cgoncalves has quit IRC14:52
*** simon-AS5591 has quit IRC14:52
*** greghaynes has joined #openstack14:52
*** jprovazn has joined #openstack14:52
*** cgoncalves has joined #openstack14:53
*** Obi-Wan has joined #openstack14:53
*** aaronmehar has quit IRC14:53
*** togdon has joined #openstack14:53
*** Yarboa has joined #openstack14:53
*** bobh_ has joined #openstack14:53
*** khushbu_ has joined #openstack14:54
*** neith has quit IRC14:55
*** crose has joined #openstack14:55
*** mrjazzcat has joined #openstack14:56
*** warriorforGod has quit IRC14:56
*** xemdetia has joined #openstack14:56
*** dronshaw has quit IRC14:57
*** Ger-chervyak has quit IRC14:58
*** dronshaw has joined #openstack14:58
*** jtomasek has quit IRC14:59
*** ipalade has quit IRC14:59
*** bkeller` has quit IRC15:01
*** woodard has quit IRC15:01
*** baker has quit IRC15:01
*** fawadkhaliq has joined #openstack15:01
*** baker has joined #openstack15:01
*** mcornea_ has joined #openstack15:01
*** galstrom_zzz is now known as galstrom15:01
*** dimetron has joined #openstack15:01
*** bkeller` has joined #openstack15:02
*** Serlex has quit IRC15:02
*** zhhuabj has quit IRC15:02
*** psachin has quit IRC15:03
*** mcornea has quit IRC15:03
*** salv-orlando has joined #openstack15:03
*** salv-orlando has quit IRC15:03
*** salv-orlando has joined #openstack15:04
*** jtomasek has joined #openstack15:04
*** warriorforGod has joined #openstack15:04
*** rchavik has quit IRC15:05
*** zhhuabj has joined #openstack15:05
*** yuval has quit IRC15:05
*** ogny has quit IRC15:05
*** pearlus has quit IRC15:05
*** grafuls has quit IRC15:05
*** shibby has joined #openstack15:06
*** neilus has quit IRC15:06
*** berserk has joined #openstack15:07
*** abates has joined #openstack15:07
*** Yarboa has quit IRC15:07
*** blomquisg_gone is now known as blomquisg15:07
*** mangel2 has quit IRC15:08
*** berserk has quit IRC15:08
*** aaronmehar has joined #openstack15:08
*** asingh has joined #openstack15:08
*** berserk has joined #openstack15:09
*** aaronmehar has quit IRC15:09
*** marrusl has joined #openstack15:10
*** Yarboa has joined #openstack15:11
*** pav0 has quit IRC15:12
*** hdd has quit IRC15:13
*** dtrainor has joined #openstack15:13
*** dtrainor has quit IRC15:14
*** dtrainor has joined #openstack15:15
*** dgurtner has quit IRC15:15
*** yamahata has quit IRC15:15
*** arxcruz has quit IRC15:15
*** obedmr has quit IRC15:15
*** achanda has joined #openstack15:15
*** dgurtner has joined #openstack15:15
*** dgurtner has quit IRC15:15
*** dgurtner has joined #openstack15:15
*** ade_ has joined #openstack15:16
*** anshul has quit IRC15:16
*** MaxSan_ has joined #openstack15:17
*** piet has joined #openstack15:17
*** ade_b has quit IRC15:18
*** fawadkhaliq has quit IRC15:18
*** schwicht has quit IRC15:19
*** hdd has joined #openstack15:19
*** simon-AS5591 has joined #openstack15:20
*** simon-AS559 has quit IRC15:20
*** capricorn_1 has quit IRC15:20
*** thorst has joined #openstack15:20
*** fawadkhaliq has joined #openstack15:21
*** yamamoto has joined #openstack15:21
*** e0ne has quit IRC15:21
*** aaronmehar has joined #openstack15:22
*** e0ne has joined #openstack15:23
*** dgurtner has quit IRC15:23
*** dgurtner has joined #openstack15:24
*** dgurtner has quit IRC15:24
*** dgurtner has joined #openstack15:24
*** baker has quit IRC15:24
*** skapunker has joined #openstack15:25
*** SteffanW2 has joined #openstack15:25
*** thorst has quit IRC15:25
*** daemontool_ has joined #openstack15:26
*** daemontool_ has quit IRC15:26
*** daemontool_ has joined #openstack15:27
*** curx has joined #openstack15:27
*** yamamoto has quit IRC15:27
*** daemontool has quit IRC15:28
*** hdd has quit IRC15:28
*** coredump has quit IRC15:30
*** abates has quit IRC15:30
*** zenoway has joined #openstack15:31
*** ajmiller has quit IRC15:33
*** JuanDRay has quit IRC15:34
*** asingh has quit IRC15:34
*** Guest8989 has quit IRC15:35
*** f10d4 has joined #openstack15:35
f10d4Hi15:35
*** zenoway has quit IRC15:35
*** leanderthal is now known as leanderthal|afk15:35
*** kengo_sakai_mba has joined #openstack15:36
*** Yarboa has quit IRC15:37
*** harlowja_at_home has joined #openstack15:38
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away15:38
*** koolhead17 has quit IRC15:39
*** likevinyl has joined #openstack15:39
*** admin0 has quit IRC15:39
*** jayc has joined #openstack15:40
*** s00pcan_ has joined #openstack15:41
*** kengo_sakai_mba has quit IRC15:41
*** drawsmcgraw has joined #openstack15:42
*** yamamoto has joined #openstack15:42
*** RoozbehShafiee has quit IRC15:42
*** rickyrem has quit IRC15:42
*** FunnyLookinHat has joined #openstack15:42
*** s00pcan has quit IRC15:43
*** jdurgin1 has joined #openstack15:43
*** MarkBaker has quit IRC15:44
*** gyee has joined #openstack15:45
*** obedmr has joined #openstack15:45
*** crose has quit IRC15:46
*** vincentll has quit IRC15:46
*** stanchan has quit IRC15:47
*** fawadkhaliq has quit IRC15:47
*** stanchan has joined #openstack15:47
*** asingh has joined #openstack15:47
*** FL1SK has joined #openstack15:48
*** mrmartin has quit IRC15:49
*** eddima has quit IRC15:50
*** jmckind has joined #openstack15:51
*** ipalade has joined #openstack15:51
*** yamamoto has quit IRC15:52
*** aaronmehar has quit IRC15:52
*** dimetron has quit IRC15:52
*** aaronmehar has joined #openstack15:53
*** giannis has joined #openstack15:54
*** atomek has joined #openstack15:55
*** arecknag has quit IRC15:55
*** elastix has joined #openstack15:55
*** cu5 has quit IRC15:56
*** thorst has joined #openstack15:56
*** EkulTails1 has joined #openstack15:56
*** stanchan has quit IRC15:57
*** EkulTails has quit IRC15:57
*** schwicht has joined #openstack15:58
*** mikelk has quit IRC15:58
*** togdon has quit IRC15:59
*** atomek has quit IRC15:59
*** gszasz has quit IRC15:59
*** warriorforGod has quit IRC15:59
*** rsimai is now known as rsimai_away16:00
*** mikeoutland has joined #openstack16:00
*** dizquierdo has quit IRC16:01
*** gaughen has joined #openstack16:01
*** dizquierdo has joined #openstack16:02
*** dronshaw has quit IRC16:02
*** mohankumar has quit IRC16:03
*** dronshaw has joined #openstack16:03
*** ThierryR has quit IRC16:04
*** mohankumar has joined #openstack16:05
*** haukebruno has quit IRC16:05
*** berserk has quit IRC16:06
*** stewie925 has joined #openstack16:07
*** leeantho has joined #openstack16:07
*** RedW has quit IRC16:07
*** jayc has quit IRC16:07
*** berserk has joined #openstack16:08
*** deadnull has quit IRC16:08
*** jinxing has joined #openstack16:09
*** khushbu_ has quit IRC16:09
*** openstackstatus has joined #openstack16:09
*** ChanServ sets mode: +v openstackstatus16:09
*** ptx0 has quit IRC16:09
*** fishcried has quit IRC16:09
*** fishcried1 has joined #openstack16:09
*** nkrinner has quit IRC16:10
*** mohankumar has quit IRC16:10
*** leeantho_ has joined #openstack16:10
*** evidex has quit IRC16:10
*** anuvrat_ has quit IRC16:10
*** szhem has joined #openstack16:11
*** leeantho_ has quit IRC16:11
*** leeantho_ has joined #openstack16:11
*** coredump has joined #openstack16:11
*** RedW has joined #openstack16:11
*** thomnico has joined #openstack16:12
*** fishcried1 is now known as fishcried16:12
*** khushbu_ has joined #openstack16:12
*** KarlchenK has quit IRC16:13
*** leeantho has quit IRC16:14
*** julim has quit IRC16:14
*** fawadkhaliq has joined #openstack16:16
*** RedW has quit IRC16:16
*** atomek has joined #openstack16:16
*** fawadkhaliq has quit IRC16:16
*** RedW has joined #openstack16:17
*** Son_Goku has quit IRC16:17
-openstackstatus- NOTICE: Reminder, Gerrit will be offline from 20:00 to 21:00 UTC for a server replacement http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2016-April/091274.html16:17
*** rtheis_ has joined #openstack16:18
*** e0ne has quit IRC16:18
*** Son_Goku has joined #openstack16:19
*** rtheis has quit IRC16:19
*** henrynash has quit IRC16:20
*** davi has joined #openstack16:20
*** khushbu_ has quit IRC16:20
*** crameth has quit IRC16:20
*** khushbu has joined #openstack16:20
*** jayc has joined #openstack16:21
*** ptx0 has joined #openstack16:21
*** ivan_mironov has quit IRC16:22
*** Son_Goku has quit IRC16:22
*** thomnico has quit IRC16:23
*** Son_Goku has joined #openstack16:23
*** RedM has joined #openstack16:23
*** RedW has quit IRC16:23
*** thomnico has joined #openstack16:24
*** MaxSan_ has quit IRC16:25
*** esker has quit IRC16:26
*** Son_Goku has quit IRC16:26
*** davi has quit IRC16:26
*** giannis has quit IRC16:27
*** MaxSan_ has joined #openstack16:27
*** schwicht has quit IRC16:27
*** yamahata has joined #openstack16:28
*** bugzy has quit IRC16:28
*** schwicht has joined #openstack16:28
*** fawadkhaliq has joined #openstack16:28
*** aaronmehar has quit IRC16:28
*** ronis has joined #openstack16:28
*** harlowja_at_home has quit IRC16:29
*** kawa2014 has quit IRC16:29
*** bugzy has joined #openstack16:29
*** aconole has quit IRC16:29
*** thomnico_ has joined #openstack16:30
*** bkeller` has quit IRC16:30
*** thomnico has quit IRC16:30
*** bkeller` has joined #openstack16:31
*** hdd has joined #openstack16:33
*** simon-AS5591 has quit IRC16:35
*** penchal has quit IRC16:35
*** schipiga has quit IRC16:36
*** mcornea_ has quit IRC16:37
*** berserk has quit IRC16:37
*** berserk has joined #openstack16:39
*** thomnico_ has quit IRC16:40
*** aaronmehar has joined #openstack16:40
*** rcernin has quit IRC16:40
*** rickyrem has joined #openstack16:42
*** Marga_ has joined #openstack16:42
*** dronshaw has quit IRC16:42
*** cdelatte has joined #openstack16:42
*** aaronmehar has quit IRC16:43
*** irf has joined #openstack16:44
*** MarkBaker has joined #openstack16:45
*** dtrainor has quit IRC16:45
*** thomnico has joined #openstack16:45
*** comay has joined #openstack16:45
*** dtrainor has joined #openstack16:46
*** gubouvier has joined #openstack16:46
*** jonaspaulo has joined #openstack16:47
*** fawadkhaliq has quit IRC16:48
*** aaronmehar has joined #openstack16:49
*** jdurgin1 has quit IRC16:49
*** thomnico has quit IRC16:49
*** fawadkhaliq has joined #openstack16:49
*** hos7ein has quit IRC16:49
*** infra-red has joined #openstack16:51
*** ashland has joined #openstack16:51
*** Marga_ has quit IRC16:51
*** Marga_ has joined #openstack16:52
*** yamamoto has joined #openstack16:52
*** EkulTails1 has quit IRC16:52
*** Marga_ has quit IRC16:53
*** bkeller` has quit IRC16:53
*** jerrygb has quit IRC16:53
*** dutsmoc is now known as comstud16:54
*** jerrygb has joined #openstack16:54
*** admin0 has joined #openstack16:55
*** jvgrant has quit IRC16:55
*** aaronmehar has quit IRC16:56
*** EkulTails has joined #openstack16:57
*** daemontool__ has joined #openstack16:57
*** masonjoyers has joined #openstack16:57
*** schwicht has quit IRC16:58
*** julim has joined #openstack16:59
*** mikeoutland has quit IRC16:59
*** yamamoto has quit IRC17:00
*** daemontool_ has quit IRC17:00
*** Marga_ has joined #openstack17:00
*** Marga_ has quit IRC17:00
*** Marga_ has joined #openstack17:01
*** mikeoutland has joined #openstack17:01
*** berserk has quit IRC17:01
*** evidex has joined #openstack17:03
*** hardbot has quit IRC17:04
*** toscalix has quit IRC17:05
*** gubouvier has quit IRC17:05
*** fawadkhaliq has quit IRC17:06
*** kseifried has joined #openstack17:06
*** kseifried has quit IRC17:06
*** kseifried has joined #openstack17:06
*** ade_ has quit IRC17:06
*** jlwhite has joined #openstack17:06
*** jamesmcarthur has quit IRC17:07
*** whenry has quit IRC17:07
*** dgurtner has quit IRC17:07
*** hdd has quit IRC17:07
*** fawadkhaliq has joined #openstack17:09
*** dsneddon has joined #openstack17:09
*** pjm6 has quit IRC17:09
*** dizquierdo has quit IRC17:10
*** apoorv has joined #openstack17:10
*** schwicht has joined #openstack17:11
*** dronshaw has joined #openstack17:11
*** igordcard has quit IRC17:12
*** penick has joined #openstack17:13
*** racedo has quit IRC17:13
*** e0ne has joined #openstack17:14
*** mikeoutland has quit IRC17:15
*** irf has quit IRC17:16
*** mikeoutland has joined #openstack17:16
*** finisherr has joined #openstack17:18
*** cgoncalves has quit IRC17:18
*** haukebruno has joined #openstack17:18
*** obedmr has quit IRC17:19
*** jlwhite has quit IRC17:20
*** _shaps_ has quit IRC17:21
*** obscurehero has quit IRC17:21
*** Marga_ has quit IRC17:21
*** ipalade has quit IRC17:22
*** fzdarsky is now known as fzdarsky|afk17:22
*** asingh has quit IRC17:22
*** VW has quit IRC17:23
*** asingh has joined #openstack17:23
*** Marga_ has joined #openstack17:23
*** sxc731 has joined #openstack17:23
*** obscurehero has joined #openstack17:23
*** CptUnlucky has quit IRC17:24
*** warriorforGod has joined #openstack17:25
*** lcurtis has joined #openstack17:25
*** pjm6 has joined #openstack17:25
*** e0ne has quit IRC17:27
*** jpena is now known as jpena|off17:27
*** Marga_ has quit IRC17:28
*** berserk has joined #openstack17:29
*** abates has joined #openstack17:29
*** e0ne has joined #openstack17:30
*** elastix has quit IRC17:30
*** berserk has quit IRC17:30
*** jasonsb has joined #openstack17:30
*** cgoncalves has joined #openstack17:31
*** aaronmehar has joined #openstack17:31
*** ivan_mironov has joined #openstack17:31
*** elastix has joined #openstack17:32
*** shibby has quit IRC17:33
*** ade_ has joined #openstack17:34
*** ade_ has quit IRC17:34
*** obscurehero has quit IRC17:35
*** obscurehero has joined #openstack17:37
*** elastix has quit IRC17:37
*** MaxSan_ has quit IRC17:38
*** apoorv has quit IRC17:38
*** jayc has quit IRC17:38
*** obedmr has joined #openstack17:38
f10d4icehouse's nova unit test config is broken?17:39
*** thomnico has joined #openstack17:39
*** neophy has joined #openstack17:40
*** irf has joined #openstack17:40
f10d4there are at least one (and at most 6) packages, which were upgraded and caused multiple errors (last good run: apr 4, bad run of unittests: apr 8)17:40
*** MarkBaker has quit IRC17:40
*** ikcerog has quit IRC17:41
*** lucendio has quit IRC17:41
*** jerrygb has quit IRC17:41
*** infernix has quit IRC17:41
*** cjeva has joined #openstack17:42
*** dangers_away has quit IRC17:42
*** bkeller` has joined #openstack17:42
*** admin0 has quit IRC17:42
*** thomnico_ has joined #openstack17:43
*** thomnico_ has quit IRC17:43
*** thomnico_ has joined #openstack17:44
*** schwicht has quit IRC17:44
*** mrmartin has joined #openstack17:44
*** schwicht has joined #openstack17:45
*** ikcerog has joined #openstack17:45
*** thomnico has quit IRC17:45
*** blackboxsw has quit IRC17:45
*** jpsandiego42 has joined #openstack17:46
*** infernix has joined #openstack17:47
*** geaaru has quit IRC17:48
*** infra-red has quit IRC17:48
*** shardy has quit IRC17:49
*** ipalade has joined #openstack17:49
*** JoseMello has joined #openstack17:50
*** jayc has joined #openstack17:50
*** m00dawg has joined #openstack17:50
*** hdd has joined #openstack17:51
*** jistr has quit IRC17:51
*** aaronmehar has quit IRC17:51
*** admin0 has joined #openstack17:52
*** aaronmehar has joined #openstack17:52
*** MaxSan_ has joined #openstack17:52
*** evidex has quit IRC17:53
*** shardy has joined #openstack17:53
*** achanda has quit IRC17:53
*** aaronmehar has quit IRC17:53
*** pkennedy_ has joined #openstack17:55
*** flaviosr has quit IRC17:56
*** igordcard has joined #openstack17:56
*** achanda has joined #openstack17:56
*** flaviosr has joined #openstack17:57
*** mikeoutland has quit IRC17:57
*** pkennedy_ has quit IRC17:58
*** penick has quit IRC17:58
*** mikeoutland has joined #openstack17:58
*** amotoki has quit IRC17:59
*** pkennedy has quit IRC17:59
*** blackboxsw has joined #openstack17:59
*** kseifried has quit IRC17:59
*** alejandrito has joined #openstack17:59
*** Marga_ has joined #openstack18:00
*** jlwhite has joined #openstack18:01
*** penick has joined #openstack18:01
*** doug-fis_ has joined #openstack18:01
*** finisherr has quit IRC18:02
*** doug-fi__ has joined #openstack18:02
*** achanda_ has joined #openstack18:04
*** achanda has quit IRC18:04
*** doug-f___ has joined #openstack18:04
*** doug-fish has quit IRC18:04
*** maishsk has joined #openstack18:05
*** jlwhite has quit IRC18:05
*** doug-f___ is now known as doug-fish18:06
*** doug-fis_ has quit IRC18:06
*** jlwhite has joined #openstack18:06
*** doug-fi__ has quit IRC18:07
*** gorozco has quit IRC18:07
*** ioui has joined #openstack18:07
*** p4tux has joined #openstack18:07
*** denisra has joined #openstack18:07
*** racedo has joined #openstack18:08
*** mikeoutland has quit IRC18:09
*** jcooley_ has joined #openstack18:09
*** daemontool__ has quit IRC18:10
*** mikeoutland has joined #openstack18:10
*** dtrainor has quit IRC18:11
*** jinxing has quit IRC18:11
*** avarner has quit IRC18:11
*** ashw has quit IRC18:13
*** jcooley_ has quit IRC18:13
*** jcooley has joined #openstack18:13
*** tricksters is now known as elopez18:14
*** elopez is now known as eric_lopez18:15
*** jethrosun has joined #openstack18:15
*** sauvin has quit IRC18:15
*** SteffanW2 has quit IRC18:19
*** atpa8a has joined #openstack18:19
*** shibby has joined #openstack18:20
*** irf has quit IRC18:20
*** thomnico_ has quit IRC18:20
*** fawadkhaliq has quit IRC18:20
*** shardy is now known as shardy_afk18:20
*** jasonsb has quit IRC18:21
*** fawadkhaliq has joined #openstack18:21
*** achanda_ has quit IRC18:21
*** achanda has joined #openstack18:21
*** lucendio has joined #openstack18:22
*** mdih has joined #openstack18:22
*** jethrosun has quit IRC18:23
*** dangers_away has joined #openstack18:24
*** mrmartin has quit IRC18:24
*** avarner has joined #openstack18:25
*** khushbu has quit IRC18:25
*** mrmartin has joined #openstack18:26
*** achanda has quit IRC18:27
*** infra-red has joined #openstack18:29
*** amoralej is now known as amoralej|off18:29
*** khushbu_ has joined #openstack18:29
*** MarkBaker has joined #openstack18:30
*** achanda has joined #openstack18:30
*** admin0 has quit IRC18:30
*** finisherr has joined #openstack18:31
*** jayc_ has joined #openstack18:31
*** simon-AS559 has joined #openstack18:32
*** skinnejo has joined #openstack18:32
*** jayc has quit IRC18:32
*** maishsk has quit IRC18:33
*** jayc_ is now known as jayc18:33
*** fawadkhaliq has quit IRC18:33
*** fawadkhaliq has joined #openstack18:34
*** infernix has quit IRC18:34
*** thomnico has joined #openstack18:36
*** thomnico has quit IRC18:36
*** MaxSan_ has quit IRC18:36
*** vhosakot has quit IRC18:36
*** thomnico has joined #openstack18:36
*** vhosakot has joined #openstack18:36
*** achanda has quit IRC18:36
*** groen692 has quit IRC18:36
*** vishwanathj has joined #openstack18:37
*** ranjithd has quit IRC18:38
*** vhosakot has quit IRC18:39
*** vishwana_ has joined #openstack18:39
*** vhosakot has joined #openstack18:39
*** admin0 has joined #openstack18:40
*** tvvcox has quit IRC18:40
*** piet has quit IRC18:40
*** admin0 has quit IRC18:40
*** jaypipes has quit IRC18:40
*** obedmr has quit IRC18:41
*** tvvcox has joined #openstack18:41
*** vishwanathj has quit IRC18:41
*** julim has quit IRC18:42
*** penick has quit IRC18:42
*** obedmr has joined #openstack18:43
*** vishwana_ is now known as vishwanathj18:43
*** infra-re_ has joined #openstack18:43
*** penick has joined #openstack18:44
*** thomnico has quit IRC18:44
*** obedmr has quit IRC18:44
*** VW has joined #openstack18:45
*** VW has quit IRC18:45
*** VW has joined #openstack18:46
*** daemontool has joined #openstack18:46
*** med_ has quit IRC18:46
*** infra-red has quit IRC18:47
*** infra-re_ has quit IRC18:49
*** infra-red has joined #openstack18:49
*** mrmartin has quit IRC18:50
*** MaxSan_ has joined #openstack18:50
*** GenteelBen has quit IRC18:51
*** CloneNum3 has joined #openstack18:52
*** p4tux has quit IRC18:54
*** med_ has joined #openstack18:54
*** med_ has quit IRC18:54
*** med_ has joined #openstack18:54
*** admin0 has joined #openstack18:55
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7218:55
*** VW has quit IRC18:56
*** VW has joined #openstack18:56
*** VW has quit IRC18:57
*** doug-fish has quit IRC18:57
*** infra-red has quit IRC18:57
*** VW has joined #openstack18:57
*** doug-fish has joined #openstack18:58
*** infra-red has joined #openstack18:58
*** bbcmicrocomputer has quit IRC18:58
*** tvvcox has quit IRC18:58
*** infernix has joined #openstack18:58
*** vhosakot has quit IRC18:59
*** vhosakot has joined #openstack18:59
*** agireud has quit IRC19:00
*** julim has joined #openstack19:01
*** schwicht_ has joined #openstack19:01
*** schwicht has quit IRC19:01
*** agireud has joined #openstack19:01
*** doug-fis_ has joined #openstack19:01
*** doug-fish has quit IRC19:03
*** tvvcox has joined #openstack19:04
*** jlwhite has quit IRC19:05
*** VW has quit IRC19:05
*** doug-fis_ has quit IRC19:06
*** VW has joined #openstack19:08
*** Son_Goku has joined #openstack19:10
*** ashw has joined #openstack19:10
*** sambuddhabasu1 has joined #openstack19:10
*** VW has quit IRC19:10
sambuddhabasu1Hello everyone, im new to Openstack. I want to install OpenStack to get an idea of the things that I can do with it. Can someone help me out?19:11
*** ircuser-1 has quit IRC19:11
*** khushbu_ has quit IRC19:11
sambuddhabasu1Is it possible to install the components in a standalone fashion?19:11
sambuddhabasu1Or are there dependencies in the components?19:11
Sam-I-Amsambuddhabasu1: see the installation guide for mitaka at docs.openstack.org19:11
Sam-I-Amit explains what you need to get started19:12
*** hachque_ has quit IRC19:12
sambuddhabasu1Sam-I-Am: thanks! Mitaka is the new version name, im guessing?19:12
Sam-I-Amyes19:12
*** hachque has joined #openstack19:13
*** krtaylor has quit IRC19:13
*** wolfbyte has quit IRC19:13
*** fzdarsky|afk has quit IRC19:14
*** VW has joined #openstack19:15
*** schwicht_ has quit IRC19:17
*** falanx has joined #openstack19:18
*** p4tux has joined #openstack19:19
*** falanx has quit IRC19:19
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:19
*** schwicht has joined #openstack19:19
*** Son_Goku has quit IRC19:19
*** MaxSan_ has quit IRC19:20
*** salv-orlando has quit IRC19:21
*** MaxSan_ has joined #openstack19:21
*** jlwhite has joined #openstack19:21
*** pravins has joined #openstack19:21
*** falanx has joined #openstack19:22
*** baker has joined #openstack19:23
*** sree has joined #openstack19:23
*** michaelgugino has quit IRC19:24
*** baoli_ has quit IRC19:25
*** jalljo has quit IRC19:26
*** Son_Goku has joined #openstack19:26
*** obedmr has joined #openstack19:26
*** piet has joined #openstack19:27
*** ikcerog has quit IRC19:27
*** jalljo has joined #openstack19:27
*** stevemar has quit IRC19:27
*** krtaylor has joined #openstack19:28
*** sree has quit IRC19:28
*** ikcerog has joined #openstack19:28
*** stevemar has joined #openstack19:29
*** mrmartin has joined #openstack19:30
*** thomnico has joined #openstack19:32
*** tvvcox has quit IRC19:32
*** e0ne has quit IRC19:32
*** thomnico is now known as thomnico|Brussel19:33
*** ashland has quit IRC19:33
*** neophy has quit IRC19:34
*** fzdarsky has joined #openstack19:34
*** schwicht has quit IRC19:34
*** schwicht has joined #openstack19:35
*** eddima has joined #openstack19:35
*** pjm6 has quit IRC19:35
*** jprovazn has quit IRC19:36
*** jamesmcarthur has quit IRC19:37
*** eddima has quit IRC19:38
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:38
*** fawadkhaliq has quit IRC19:39
*** skynat has joined #openstack19:40
*** fawadkhaliq has joined #openstack19:40
*** jamesmcarthur has quit IRC19:40
*** tvvcox has joined #openstack19:40
*** schwicht_ has joined #openstack19:41
*** schwicht has quit IRC19:41
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:41
*** jamesmcarthur has quit IRC19:42
skynat#so I whant to install openstack from scrach keeping the short cuts to a minimum, the goal is to learn as mutch as posible. I Found the documtation for Liberty to be broken or incompleate on 12.04 anyone have any good guides they could point me at?19:43
skynatexcuse me 14.0419:43
designbybeck_from what Sam-I-Am suggested, skynat  try: mitaka at docs.openstack.org19:44
designbybeck_... I'm learning myself, I like your approach :)19:44
*** hdd has quit IRC19:47
*** jamesmcarthur has joined #openstack19:48
-openstackstatus- NOTICE: Gerrit will be offline from 20:00 to 21:00 UTC (starting 10 minutes from now) for a server replacement http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2016-April/091274.html19:49
Sam-I-Amyou shouldnt use liberty, or really anything newer than icehouse, on 12.0419:49
*** fawadkhaliq has quit IRC19:51
skynatThat was a typo my target is 14.04.19:51
*** fawadkhaliq has joined #openstack19:51
*** maishsk has joined #openstack19:51
*** ajmiller has joined #openstack19:52
*** rtheis_ has quit IRC19:53
*** rickyrem has quit IRC19:53
*** salv-orlando has joined #openstack19:54
*** pravins has quit IRC19:54
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away19:54
*** fawadkhaliq has quit IRC19:54
*** ZZelle_ has joined #openstack19:54
*** rmevans has joined #openstack19:54
*** haukebruno has quit IRC19:55
*** fawadkhaliq has joined #openstack19:55
*** fzdarsky has quit IRC19:55
*** rickyrem has joined #openstack19:55
*** rtheis has joined #openstack19:55
*** sxc731 has quit IRC19:55
*** anuvrat has joined #openstack19:55
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7219:56
*** maishsk has quit IRC19:56
*** ddutta has joined #openstack19:56
*** maishsk has joined #openstack19:56
*** jamesmcarthur has quit IRC19:57
*** p4tux has quit IRC19:58
*** achanda has joined #openstack19:59
*** tvvcox has quit IRC19:59
*** kus has quit IRC20:00
*** fabricio_ar has quit IRC20:00
*** obedmr_ has joined #openstack20:00
*** tvvcox has joined #openstack20:01
*** p4tux has joined #openstack20:01
*** obedmr has quit IRC20:02
*** finisherr has quit IRC20:03
-openstackstatus- NOTICE: Gerrit is offline until 21:00 UTC for a server replacement http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2016-April/091274.html20:04
*** ChanServ changes topic to "Gerrit is offline until 21:00 UTC for a server replacement http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2016-April/091274.html"20:04
*** dronshaw has quit IRC20:04
*** admin0 has quit IRC20:04
*** maishsk has quit IRC20:05
*** fabricio_ar has joined #openstack20:05
*** ediardo has joined #openstack20:05
*** dronshaw has joined #openstack20:05
*** robbiew has quit IRC20:06
*** robbiew has joined #openstack20:06
*** bkeller` has quit IRC20:07
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away20:07
*** jamesmcarthur has joined #openstack20:07
*** kamsz has joined #openstack20:08
*** rickyrem has quit IRC20:08
*** Son_Goku has quit IRC20:08
*** IIT has quit IRC20:08
*** bkeller` has joined #openstack20:09
*** maishsk has joined #openstack20:10
*** eburwell_ has joined #openstack20:10
*** whenry has joined #openstack20:10
*** drawsmcgraw has quit IRC20:11
*** fabricio_ar has quit IRC20:11
*** finisherr has joined #openstack20:12
*** schwicht has joined #openstack20:13
*** schwicht_ has quit IRC20:13
*** phalmos has joined #openstack20:16
*** aeperezt has quit IRC20:16
*** vhosakot has quit IRC20:17
*** yamahata has quit IRC20:17
*** aeperezt has joined #openstack20:18
*** shardy_afk has quit IRC20:18
*** johnmilton has quit IRC20:18
*** rmevans has quit IRC20:19
*** maishsk has quit IRC20:19
*** rickyrem has joined #openstack20:19
*** jamesmcarthur has quit IRC20:19
*** dgurtner has joined #openstack20:20
*** schwicht_ has joined #openstack20:20
*** schwicht has quit IRC20:20
*** georgem1 has quit IRC20:20
*** neophy has joined #openstack20:21
*** elastix has joined #openstack20:21
*** achanda has quit IRC20:22
*** jamesmcarthur has joined #openstack20:23
*** maishsk has joined #openstack20:25
*** MaxSan_ has quit IRC20:25
*** zenoway has joined #openstack20:25
*** rickyrem has quit IRC20:26
*** vhosakot has joined #openstack20:27
*** rbowen has quit IRC20:27
*** whenry has quit IRC20:28
*** zenoway has quit IRC20:28
*** newmember has quit IRC20:28
*** julim has quit IRC20:28
*** zenoway has joined #openstack20:29
*** ronis has quit IRC20:30
*** alejandrito has quit IRC20:30
*** thomnico|Brussel has quit IRC20:31
*** jamesmcarthur has quit IRC20:32
*** amphiprions has joined #openstack20:32
*** whenry has joined #openstack20:32
*** rbowen has joined #openstack20:32
*** obedmr_ has quit IRC20:34
*** foxhunt_away is now known as foxhunt7220:35
*** infra-re_ has joined #openstack20:35
*** KrishR has joined #openstack20:35
*** p4tux has quit IRC20:36
*** daMaestro has joined #openstack20:36
*** alejandrito has joined #openstack20:37
*** angdraug has joined #openstack20:37
*** rstarmer has joined #openstack20:38
*** infra-red has quit IRC20:38
*** thomnico has joined #openstack20:38
*** baoli has joined #openstack20:39
*** p4tux has joined #openstack20:39
*** comay has quit IRC20:40
*** doug-fis_ has joined #openstack20:40
*** hdd has joined #openstack20:43
*** ddutta has left #openstack20:43
*** grumpycatt has quit IRC20:43
*** jamesmcarthur has joined #openstack20:43
*** doug-fis_ has quit IRC20:45
*** forcebanana has joined #openstack20:45
*** maishsk has quit IRC20:46
*** skinnejo has quit IRC20:46
*** eburwell_ has quit IRC20:47
*** hdd has quit IRC20:48
*** spzala has quit IRC20:48
*** maishsk has joined #openstack20:48
*** designbybeck_ has quit IRC20:49
*** obedmr has joined #openstack20:50
*** schwicht_ has quit IRC20:51
*** jamesmcarthur has quit IRC20:52
*** doug-fish has joined #openstack20:52
*** jamesmcarthur has joined #openstack20:53
*** foxhunt72 is now known as foxhunt_away20:53
*** neophy has quit IRC20:53
*** comay has joined #openstack20:55
*** ev0lv3- is now known as ev0lv320:55
*** ivan_mironov has quit IRC20:56
*** schwicht has joined #openstack20:56
*** slashd has quit IRC20:56
*** doug-fish has quit IRC20:57
*** doug-fish has joined #openstack20:57
*** Arkarius_ has quit IRC20:57
*** Mudpuppy has quit IRC20:58
*** Chuckuzzo has joined #openstack20:58
*** Arkarius has joined #openstack20:58
*** ashw has quit IRC20:58
*** georgem1 has joined #openstack20:59
*** johnmilton has joined #openstack20:59
*** elastix has quit IRC20:59
*** georgem11 has joined #openstack20:59
*** cloudrancher has joined #openstack21:00
*** georgem11 has quit IRC21:00
*** kus has joined #openstack21:00
*** schwicht has quit IRC21:00
*** MeganR has joined #openstack21:01
*** georgem1 has quit IRC21:02
*** rossella_s has quit IRC21:03
*** eharney has quit IRC21:03
*** weshay has quit IRC21:03
*** rossella_s has joined #openstack21:03
*** ChanServ changes topic to "Openstack Support Channel, Development in #openstack-dev | Wiki: http://wiki.openstack.org/ | Docs: http://docs.openstack.org/ | Answers: https://ask.openstack.org | Logs: http://eavesdrop.openstack.org/irclogs/ | Paste: http://paste.openstack.org/"21:03
-openstackstatus- NOTICE: Gerrit move maintenance completed successfully; note that DNS has been updated to new IP addresses as indicated in http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2016-April/091274.html21:03
*** johnmilton has quit IRC21:03
*** icey has quit IRC21:04
*** jonaspaulo has quit IRC21:05
*** elastix has joined #openstack21:05
*** jonaspaulo has joined #openstack21:05
*** fultonj has quit IRC21:05
*** jonaspaulo has quit IRC21:06
*** fabricio_ar has joined #openstack21:06
*** haplo37 has quit IRC21:07
*** EkulTails has quit IRC21:07
*** EkulTails has joined #openstack21:08
*** fawadkhaliq has quit IRC21:10
*** finisherr has quit IRC21:10
*** fawadkhaliq has joined #openstack21:10
*** jamesmcarthur has quit IRC21:11
*** fawadkhaliq has quit IRC21:11
*** schwicht has joined #openstack21:11
*** fawadkhaliq has joined #openstack21:12
*** finisherr has joined #openstack21:12
*** fabricio_ar has quit IRC21:12
iouihi21:12
*** skinnejo has joined #openstack21:13
*** skinnejo has quit IRC21:13
*** whenry has quit IRC21:13
*** baker has quit IRC21:14
*** maishsk has quit IRC21:15
*** simon-AS559 has quit IRC21:15
*** schwicht has quit IRC21:16
*** ajmiller has quit IRC21:16
*** ajmiller has joined #openstack21:16
*** eglynn has quit IRC21:16
*** vhoward has quit IRC21:17
*** tonythomas has quit IRC21:18
*** georgem1 has joined #openstack21:18
*** georgem1 has quit IRC21:18
*** georgem1 has joined #openstack21:19
*** maishsk has joined #openstack21:19
*** coredump has quit IRC21:22
*** schwicht has joined #openstack21:23
*** cfh has quit IRC21:24
*** VW has quit IRC21:24
*** rtheis has quit IRC21:24
*** dronshaw has quit IRC21:26
*** fawadkhaliq has quit IRC21:26
*** fawadkhaliq has joined #openstack21:26
*** jamesmcarthur has joined #openstack21:27
*** elastix has quit IRC21:27
*** icey has joined #openstack21:27
*** backbox12121212 has joined #openstack21:27
*** ddutta has joined #openstack21:28
*** pece has quit IRC21:28
*** raildo is now known as raildo-afk21:28
*** schwicht has quit IRC21:28
*** burgerk_ has joined #openstack21:31
*** RedM has quit IRC21:31
*** infra-re_ has quit IRC21:31
*** admin0 has joined #openstack21:32
*** RedW has joined #openstack21:32
*** ivase has quit IRC21:33
*** georgem1 has quit IRC21:33
*** Kephael has joined #openstack21:33
*** burgerk has quit IRC21:34
*** burgerk_ has quit IRC21:35
*** ivase has joined #openstack21:35
*** schwicht has joined #openstack21:36
*** jckasper has quit IRC21:37
cyrus_mcanyone know where in db schema the project_id is mapped to the project name21:37
*** jckasper has joined #openstack21:37
*** jckasper has quit IRC21:37
*** Yarboa has joined #openstack21:37
*** zenoway has quit IRC21:39
*** ZZelle_ has quit IRC21:39
*** jethrosun has joined #openstack21:39
*** pradk has quit IRC21:40
*** schwicht has quit IRC21:40
*** szhem has quit IRC21:40
*** zenoway has joined #openstack21:41
*** zenoway has quit IRC21:41
*** tvvcox has quit IRC21:42
*** ivase has quit IRC21:42
*** zenoway has joined #openstack21:43
*** icey has quit IRC21:43
*** zenoway has quit IRC21:43
*** admin0 has quit IRC21:43
*** zenoway has joined #openstack21:45
*** doug-fish has quit IRC21:45
*** zenoway has quit IRC21:45
*** VW has joined #openstack21:45
*** mrmartin has quit IRC21:45
*** schwicht has joined #openstack21:46
*** bkeller` has quit IRC21:46
*** zenoway has joined #openstack21:46
*** zenoway has quit IRC21:46
*** p4tux has quit IRC21:46
*** icey has joined #openstack21:48
*** jpsandiego42 has quit IRC21:49
*** VW has quit IRC21:50
*** schwicht has quit IRC21:50
*** jcarter2 has quit IRC21:50
*** bkeller` has joined #openstack21:50
*** ikcerog has quit IRC21:51
*** p4tux has joined #openstack21:52
*** janzian has quit IRC21:52
*** schwicht has joined #openstack21:53
*** busterswt has quit IRC21:54
*** ikcerog has joined #openstack21:55
*** jpsandiego42 has joined #openstack21:55
*** davidbaylor has quit IRC21:55
*** thomnico has quit IRC21:55
*** bobh_ has quit IRC21:55
*** davidbaylor has joined #openstack21:56
*** balajiiyer has quit IRC21:57
*** rbowen has quit IRC21:57
*** pearlus has joined #openstack21:58
*** ikcerog has quit IRC21:59
*** ashw has joined #openstack21:59
*** piet has quit IRC21:59
*** bkeller` has quit IRC22:00
*** sverrest has joined #openstack22:00
*** p4tux has quit IRC22:01
*** MeganR has quit IRC22:01
*** EkulTails has quit IRC22:02
*** zenoway has joined #openstack22:03
*** knikolla has quit IRC22:04
*** VW has joined #openstack22:05
*** jckasper has joined #openstack22:05
*** zenoway has quit IRC22:06
*** p4tux has joined #openstack22:06
*** dgurtner has quit IRC22:06
*** jamesmcarthur has quit IRC22:07
*** ddutta has quit IRC22:07
*** kbringard has quit IRC22:07
*** zenoway has joined #openstack22:08
*** zenoway has quit IRC22:08
*** fabricio_ar has joined #openstack22:09
*** schwicht has quit IRC22:09
*** zenoway has joined #openstack22:10
*** jckasper has quit IRC22:10
*** ashw has quit IRC22:10
*** zenoway has quit IRC22:11
*** alejandrito has quit IRC22:11
*** zenoway has joined #openstack22:12
*** CptUnlucky has joined #openstack22:12
*** GoKEV has joined #openstack22:12
*** zenoway has quit IRC22:13
*** fabricio_ar has quit IRC22:14
*** vhosakot has quit IRC22:14
GoKEVI have an OpenStack queston -- I'm using ESXi with Autopilot and the two .ova templates.  I have my Autopilot set up correctly (at least I think I do), but my cloudnode is failing.  It starts up then shuts back down.  Console text is too fast to read.22:14
*** zenoway has joined #openstack22:14
*** CptUnlucky has quit IRC22:15
*** trifon has quit IRC22:15
GoKEVI'd love any input if someone knows what might be wrong -- or where i can check to find answers.22:15
*** FunnyLoo_ has joined #openstack22:15
*** FunnyLookinHat has quit IRC22:15
*** zenoway has quit IRC22:15
*** zenoway has joined #openstack22:16
*** zenoway has quit IRC22:16
*** brahama has quit IRC22:17
*** pearlus has quit IRC22:17
*** tpsilva has quit IRC22:17
*** maishsk has quit IRC22:17
*** zenoway has joined #openstack22:18
*** zenoway has quit IRC22:18
*** maishsk has joined #openstack22:20
*** fp7 has joined #openstack22:21
*** zenoway has joined #openstack22:21
*** jamesmcarthur has joined #openstack22:23
*** schwicht has joined #openstack22:24
*** hippiepete has quit IRC22:25
*** gfidente has quit IRC22:27
*** Chuckuzzo has quit IRC22:27
*** zenoway has quit IRC22:27
*** jlwhite_ has joined #openstack22:28
*** jlwhite has quit IRC22:28
*** zenoway has joined #openstack22:29
*** Chuckuzzo has joined #openstack22:29
*** rstarmer has quit IRC22:29
*** trifon has joined #openstack22:29
*** zenoway has quit IRC22:29
*** jmckind has quit IRC22:30
*** dgurtner has joined #openstack22:30
*** galstrom is now known as galstrom_zzz22:31
*** mtanino_ has quit IRC22:32
*** phalmos has quit IRC22:32
*** zenoway has joined #openstack22:32
*** thorst has quit IRC22:33
*** cptweasel has quit IRC22:33
*** thorst has joined #openstack22:33
*** markvoelker has quit IRC22:33
*** penick has quit IRC22:34
*** cptweasel has joined #openstack22:34
*** jckasper has joined #openstack22:34
*** ioui has quit IRC22:35
*** proc_ has quit IRC22:37
*** trifon has quit IRC22:37
*** thorst has quit IRC22:38
*** rstarmer has joined #openstack22:38
*** proc_ has joined #openstack22:38
*** rstarmer has quit IRC22:39
*** obedmr has quit IRC22:40
*** ashw has joined #openstack22:40
*** KrishR has quit IRC22:41
*** ipalade has quit IRC22:41
*** obedmr has joined #openstack22:41
*** jamesmcarthur has quit IRC22:41
*** Lee1092 has quit IRC22:42
*** spotz is now known as spotz_zzz22:42
*** vhosakot has joined #openstack22:43
*** jckasper has quit IRC22:44
*** jckasper has joined #openstack22:44
*** ladrua has joined #openstack22:44
*** FunnyLoo_ has quit IRC22:45
*** schwicht has quit IRC22:45
*** jamesmcarthur has joined #openstack22:46
*** ashw has quit IRC22:47
*** jckasper has quit IRC22:49
*** obedmr has quit IRC22:49
*** rstarmer has joined #openstack22:49
*** jnials has joined #openstack22:50
*** thorst has joined #openstack22:50
*** thomnico has joined #openstack22:50
*** fawadkhaliq has quit IRC22:51
*** fawadkhaliq has joined #openstack22:51
*** m00dawg has quit IRC22:57
*** whenry has joined #openstack22:58
*** thomnico has quit IRC22:59
*** robbiew has left #openstack22:59
*** trifon has joined #openstack22:59
*** Yarboa has quit IRC23:00
*** p4tux has quit IRC23:01
*** asingh has quit IRC23:02
*** asingh has joined #openstack23:03
*** gregmark has quit IRC23:03
*** JRobinson__ has joined #openstack23:04
*** maishsk has quit IRC23:04
*** maishsk_ has joined #openstack23:04
*** rbak has quit IRC23:04
*** VW has quit IRC23:06
*** trifon has quit IRC23:06
*** jayc has quit IRC23:06
*** p4tux has joined #openstack23:08
*** VW has joined #openstack23:09
*** JoseMello has quit IRC23:09
*** dgurtner has quit IRC23:09
*** rstarmer has quit IRC23:09
*** fabricio_ar has joined #openstack23:10
*** jdandrea has joined #openstack23:10
*** jckasper has joined #openstack23:10
*** asingh has quit IRC23:11
*** xemdetia has quit IRC23:11
*** RedW has quit IRC23:11
*** p4tux has quit IRC23:12
*** RedW has joined #openstack23:12
*** dtrainor has joined #openstack23:12
*** jdandrea_ has quit IRC23:13
*** p4tux has joined #openstack23:15
*** fabricio_ar has quit IRC23:15
*** whenry has quit IRC23:15
*** zenoway has quit IRC23:15
*** jamesmcarthur has quit IRC23:16
*** ladrua has quit IRC23:18
*** maishsk_ has quit IRC23:19
*** Ryjedo has quit IRC23:20
*** maishsk has joined #openstack23:21
*** jlwhite_ has quit IRC23:21
*** salv-orlando has quit IRC23:21
*** VW has quit IRC23:21
*** GoKEV has left #openstack23:21
*** tongli_ has joined #openstack23:22
*** tongli_ has quit IRC23:22
*** tongli_ has joined #openstack23:22
*** bobh_ has joined #openstack23:23
*** yamahata has joined #openstack23:24
*** tongli has quit IRC23:25
*** s_albtraum has left #openstack23:25
*** kirotawa2 has joined #openstack23:25
*** mitz has joined #openstack23:26
*** jamesmcarthur has joined #openstack23:26
*** skapunker has quit IRC23:27
*** tongli_ has quit IRC23:27
*** baoli has quit IRC23:30
*** fp7 has quit IRC23:30
*** kirotawa2 has quit IRC23:30
*** baoli has joined #openstack23:31
*** ddutta has joined #openstack23:32
*** jckasper has quit IRC23:33
*** jckasper has joined #openstack23:33
*** markvoelker has joined #openstack23:34
*** djan has joined #openstack23:36
*** bbabich has quit IRC23:36
*** mikeoutland has quit IRC23:36
*** MarkBaker has quit IRC23:36
*** obedmr has joined #openstack23:36
*** erlon has quit IRC23:37
*** jckasper has quit IRC23:38
*** markvoelker has quit IRC23:39
*** VW has joined #openstack23:40
*** jamesmcarthur has quit IRC23:40
*** tochi has joined #openstack23:41
*** panda has quit IRC23:41
*** panda has joined #openstack23:42
*** maishsk has quit IRC23:43
*** fsimonce has quit IRC23:43
*** kirotawa2 has joined #openstack23:43
*** e has quit IRC23:44
*** skapunker has joined #openstack23:44
*** VW has quit IRC23:45
*** zenoway has joined #openstack23:45
*** p4tux has quit IRC23:46
*** p4tux has joined #openstack23:47
*** tongli has joined #openstack23:47
*** lucendio has quit IRC23:47
*** v1k0d3n has quit IRC23:48
*** tomvolek has quit IRC23:48
*** zenoway has quit IRC23:49
*** exedore6 has joined #openstack23:50
*** daytime has joined #openstack23:50
*** baoli has quit IRC23:50
*** baoli has joined #openstack23:51
*** p4tux has quit IRC23:51
*** tongli has quit IRC23:51
*** rahulunair has quit IRC23:52
*** angdraug has quit IRC23:54
*** exedore6 has quit IRC23:54
*** backbox12121212 has quit IRC23:55
*** trifon has joined #openstack23:57
*** baoli has quit IRC23:57

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!